Sunteți pe pagina 1din 3

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 10


Prezeni: 10
Pentru: 10
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind aprobarea traseelor i a staiilor publice de mbarcare - debarcare a persoanelor n cadrul
transportului public rutier de persoane din Comuna Periam
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 26.02.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat sub nr.1156/20.02.2015 ntocmit de
domnul Marica Florian, inspector de specialitate IA n cadrul Compartimentului Dezvoltare Economico
- Social, Urbanism i Transport Public al Primriei Comunei Periam;
- prevederile H.C.L. Periam nr.16/12.03.2010 privind aprobarea traseelor i a staiilor publice de
mbarcare - debarcare a persoanelor n cadrul transportului public rutier de persoane, din comuna
Periam;
- prevederile H.C.L. Periam nr.49/26.06.2013 privind aprobarea modificrii organigramei
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Periam, respectiv nfiinarea transportului public autoritatea de autorizare n cadrul Compartimentului Dezvoltare Economico-Social, Urbanism;
- prevederile Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- prevederile art.35 alin.2 din O.A.P.nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare ale Legii
92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile O.G.nr.27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- prevederile O.A.P. nr.972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea
transportului public local i a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;
- prevederile Ordinului ANRSC nr.206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
autorizare a autoritilor de autorizare pentru serviciile de transport public local, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- prevederile Ordinului ANRSC nr.207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare
a autorizaiilor de transport n domeniul serviciilor de transport public local;
- prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utiliti publice, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- O.G. nr. 21/2002 privind gospodrirea localitilor urbane i rurale, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;

n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.d, ale art.36 alin.6 lit.a pct.14, ale art.45 alin.2, precum i
ale art.115 alin.l lit.b, alin.3 i alin.6-7 din Legea nr.215/2001 privind Administraia Public Local,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
HOTRTE:
Art.1. Se aprob traseul nr.1: Calea Timioarei - Strada Platanilor - Strada Stejarului Calea Aradului, traseu tur - retur, pentru operatorii de transport public judeean de persoane i curse
speciale regulate de persoane, destinate muncitorilor i elevilor.
Art.2. Se aprob traseul nr.2: Calea Aradului, traseu tur - retur, pentru operatorii de transport
public judeean de persoane i curse speciale regulate de persoane, destinate muncitorilor i elevilor.
Art.3. Se aprob traseul nr.3: Calea Timioarei - Strada Viinului - Calea Aradului , traseu tur
- retur, pentru operatorii de transport public judeean de persoane i curse speciale regulate de persoane,
destinate muncitorilor i elevilor.
Art.4. Se aprob staiile de mbarcare - debarcare pentru traseul nr.1:
- Calea Timioarei, nr.5 - Gar;
- Strada Stejarului, nr.93;
- Calea Aradului, nr.124/147, nr.167, nr.205 - 207, nr.237.
Art.5. Se aprob staiile de mbarcare - debarcare pentru traseul nr.2:
- Calea Aradului, nr.81/b, nr.124/147, nr.167, nr.237.
Art.6. Se aprob staiile de mbarcare - debarcare pentru traseul nr.3:
- Calea Timioarei, nr.5 - Gar;
- Strada Viinului, nr.52;
- Calea Aradului, nr.124/147, nr.167, nr.205 - 207, nr.237.
Art.7. ncepnd cu data de 26.02.2015, se modific i se completeaz art.41-42 din Anexa nr.2
la H.C.L. Periam nr.49/26.06.2013 privind aprobarea modificrii organigramei aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Periam, respectiv nfiinarea transportului public - autoritatea de
autorizare n cadrul Compartimentului Dezvoltare Economico-Social, Urbanism, n concordan cu
art.4-6 din prezenta hotrre.
Art.8. Cu data prezentei, i nceteaz aplicabilitatea H.C.L. Periam nr.16/12.03.2010 privind
aprobarea traseelor i a staiilor publice de mbarcare - debarcare a persoanelor n cadrul
transportului public rutier de persoane, din comuna Periam, precum i orice alte prevederi contrare.
Art.9. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se va ncredina domnul Dumitra Cornel,
primarul Comunei Periam i domnul Marica Florian, inspector de specialitate IA, n cadrul
Compartimentului Dezvoltare Economico - Social, Urbanism i Transport Public al Primriei Comunei
Periam.
Art.10. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului Judeului Timi Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Compartimentului Dezvoltare Economico - Social, Urbanism i Transport Public al
Primriei Comunei Periam;
- ANRSC Bucureti;
- La dosarul edinei;
- Prin afiaj, ateniei publice.
L.S.

PREEDINTELE DE EDIN,

Contrasemneaz:
SECRETARUL COMUNEI PERIAM

CPUAN IONEL
________________

BRON DACIANA
2

Nr. 27 din 26.02.2015