Sunteți pe pagina 1din 3

Regulamentul oficial al tombolei Black Friday 2014

1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOTIEI


Promotia este organizata si desfasurata de SC LIBRARIE.NET SRL, societate comerciala din Romania, cu
sediul in Str. Tudor Vladimirescu, nr. 33A, com. Carcea, Jud. Dolj, Romania, avand Codul Unic de inregistrare
RO 13784260, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub numarul J16/181/2001, operator de date cu
caracter personal inregistrat la ANSPDCP sub nr. 9819, (denumita in continuare 'Organizator'). Participantii la
concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Organizatorului, potrivit celor
mentionate mai jos (denumit in continuare 'Regulament Oficial'). Regulamentul Oficial este intocmit si va fi
facut public prin vizitarea site-ului www.librarie.net. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau
schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa
prezentarea acestora pe site-ul mentionat mai sus.
2. ZONA DE DESFASURARE A PROMOTIEI
Promotia este organizata si se desfasoara pe site-ul www.librarie.net, in perioada 19 Noiembrie 2014 30
Noiembrie 2014. Pentru obtinerea de informatii suplimentare va rugam sa trimiteti un email la
info@librarie.net, pe intreaga durata a promotiei, potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 de mai jos.
3. DURATA PROMOTIEI
Promotia va fi lansata la data de 19 Noiembrie 2014 si va dura pana la data de 30 Noiembrie 2014. Promotia
se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
4. MECANISMUL PROMOTIEI
Participarea la aceasta tombola este conditionata de cumpararea de produse comercializate via
www.librarie.net de catre Organizator, pe durata promotiei. In fapt, vor intra in tombola toate comenzile
plasate in site-ul Organizatorului in perioada desfasurarii promotiei. Participantii la concurs trebuie sa ofere
datele personale (nume, prenume, adresa, telefon, adresa e-mail) indiferent daca aceasta comanda se
plaseaza direct prin Internet sau telefonic.
Premiile vor fi extrase prin tragere la sorti in data de 19 Decembrie 2014.
Pentru a putea participa la tombola, persoanele care intrunesc conditia de inscriere au obligatia de a nu
returna Organizatorului produsele achizitionate, exceptie facand produsele care prezinta defecte, vicii
ascunse sau produsele neconforme cu cele comandate. Intra in tombola toate comenzile receptionate de
clienti pana la data extragerii, comenzile nereceptionate de catre clienti din motive ce nu implica
Organizatorul fiind excluse din extragere. De asemenea, intra in tombola toate comenzile a caror livrare este
intarziata din motive ce depind exclusiv de Organizator, de comun acord cu clientul. In acest ultim caz,
onorarea premiului se va face doar ulterior receptionarii comenzii inscrise.
Premiile constau in:
Premiul I: (un premiu) Smartphone Apple iPhone 6
Premiul II: (doua premii) Tableta Apple iPad Air
Premiul III: (trei premii) E-book ReaderAmazon Kindle
Premiile se vor acorda in ordine valoric crescatoare (ordine inversa a afisarii de mai sus), extragerea
efectuandu-se dupa cum urmeaza: primii 3 castigatori extrasi vor primi ca premii cate 1 x E-book
ReaderAmazon Kindle, urmatorii 2 castigatori extrasi vor primi ca premii cate 1 x Tableta Apple iPad
Air, iar ultimul castigator extras va primi ca premiu 1 x Smartphone Apple iPhone 6.
Organizatorul asigura livrarea gratuita a premiilor.
Premiile acordate nu se pot converti in bani.
5. TAXE
Platitorul premiilor, in speta SC LIBRARIE.NET SRL, se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat
pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice
alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a
castigatorului.

Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite in mod specific de acest Regulament vor fi suportate de catre
castigator.
6. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR
Toti castigatorii extrasi prin tragere la sorti, conform celor mentionate in sectiunea 4, vor fi contactati de
catre Organizator conform informatiilor furnizate de catre participanti. In cazul in care Organizatorul va fi in
imposibilitate de a contacta un Castigator, datorita informatiilor gresite transmise de Castigator (numar
telefon, adresa, etc.), se va extrage un alt castigator. De asemenea, daca unul dintre castigatorii extrasi nu
va indeplini conditiile de validare descrise in acest regulament conform Sectiunii 4 (Mecanismul promotiei),
se va extrage un alt castigator.
Validarea premiilor se va efectua pana la data de 22 Decembrie 2014, cel tarziu, Organizatorul angajandu-se
in a depune toate eforturile necesare in vederea contactarii castigatorilor. In cazul in care vor ramane
castigatori nevalidati pana la data de 22 Decembrie 2014, ora 17:00, se va proceda la extragerea altor
castigatori in locul celor nevalidati, in data de 23 Decembrie 2014. Procesul se poate repeta pana la validarea
integrala a premiilor. Orice situatie de prelungire a acestui proces va fi declarata pe site-ul Organizatorului
incepand cu data la care intervine.
Numele castigatorilor va fi postat pe site-ul www.librarie.net.
Lista castigatorilor va fi afisata in site timp de 10 zile calendaristice, pana la data de 28 Decembrie 2014,
inclusiv.
Premiile vor putea fi revendicate si contactand Organizatorul prin formele puse la dispozitie in site. Toate
taxele de expeditie a premiilor vor fi suportate de Organizator.
Pentru validarea premiilor, castigatorii trebuie sa fi receptionat comenzile inscrise in Concurs, conform
articolului 4 privind mecanismul promotiei.
7. RESPONSABILITATE
Prin participarea la tombola, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si
sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial,
nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor
castigatori.
Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari
necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.
8. DREPTUL DE PARTICIPARE
Promotia este deschis participarii tuturor persoanelor fizice si persoanelor juridice cu domiciliul in Romania
sau strainatate, aflati in baza de date a Organizatorului si care sunt clientii acestuia, cat si clientilor noi care
achizitioneaza produse comercializate prin site-ul Organizatorului, www.librarie.net pe intreaga perioada a
promotiei.
Nu pot participa la Concurs angajatii Organizatorului tombolei, SC LIBRARIE.NET SRL, precum si membrii
familiilor acestora (copii, parinti, sot/ sotie).
Inmanarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la tombola constituie acordul ca numele
castigatorilor sa poata fi facute publice si utilizate gratuit in materiale audio, foto, si video de catre
Organizator. Castigatorii tuturor premiilor sunt de acord sa semneze o declaratie scrisa cu acest efect asa
cum o cere Organizatorul.
9. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Prin participarea la prezenta promotie, participantii/castigatorii sunt de acord ca datele cu caracter personal
(nume, prenume, adresa, numar de telefon fix si/sau mobil, e-mail) sa fie prelucrate de Organizator.
Prelucrarea va avea ca scop stocarea datelor in baza de date, procesarea acestora in scopuri statistice,
realizarea de analize si cercetari de piata, precum si trimiterea de oferte si materiale publicitare.
Participantii/castigatorii sunt, de asemenea, de acord ca datele de mai sus sa fie dezvaluite, pentru aceleasi
scopuri, si eventulilor parteneri contractuali ai SC LIBRARIE.NET SRL din Romania. Prezentul acord este
valabil pe o perioada nelimitata, pana la eventuala sa revocare.
In conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind
prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice,
Organizatorul are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate,

datele personale ale participantilor la concurs. De asemenea, Organizatorul este obligat sa faca publice
numele castigatorilor si premiile acordate in cadrul acestei promotii.
Lista castigatorilor va fi afisata pe site-ul www.librarie.net, in conformitate cu prevederile Sectiunii 4 a
prezentului Regulament oficial. Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr.
677/2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata promotiei. Ca atare, Organizatorul se
angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/ castigatorilor la prezenta
promotie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.
Participantii la tombola, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, urmatoarele drepturi:
dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de
interventie asupra datelor, dreptul de opozitie si dreptul de a se adresa justitiei.
10. INCETAREA PROMOTIEI
Prezenta promotie poate inceta numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv
in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua promotia si
sustinerea extragerii.
11. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta promotie se vor rezolva pe cale
amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti
romane competente.
12. REGULAMENTUL OFICIAL
Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii/potentialii participanti accesand site-ul
www.librarie.net. Pentru informatii suplimentare privind Regulamentul oficial al acestei promotii, va rugam sa
trimiteti un e-mail la info@librarie.net, incepand cu data de 19 Noiembrie 2014.
Prin participarea la aceasta tombola, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor
prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

S-ar putea să vă placă și