Sunteți pe pagina 1din 1

Prin fermentarea a 135 g glucoza s-au obtinut 28,56 l CO2 in conditii normale.

Calculati
randamentul reactiei si volumul de etanol cu densitate de 0,795 g/cm cub.
Se determina volumul teoretic de CO2
1 mol C6H12O6 = 180 g
Ecuatia reactiei este:
180g222,4 L
C6H12O6 2CO2 + 2 CH3-CH2-OH
135 g..x
x= 33,6 L CO2 obtinuti teoretic
Se determina randamentul
= volumul practic100/volumul teoretic = 28,56100/33,6 = 85%
Se determina masa de etanol obtinuta
1 mol CH3-CH2-OH = 46g
222,4L..246g
C6H12O6 2CO2 + 2 CH3-CH2-OH
28,56Lx
x=58,65 g etanol
Se determina volumul de etanol
=m/V
V = m/ = 58,65/0,795 = 73,77 cm3

S-ar putea să vă placă și