Sunteți pe pagina 1din 4

Angajator : S.C. CANAL S S.R.L.

Sediul : str.Zorelelor,nr.45-47,Constanta
CUI : 4083394

Nr.Inreg.Reg.Com. : J13/2272/93

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNC


ncheiat i nregistrat sub nr. 155/06.01.15 n registrul general de eviden a salariailor
A. Prile contractului
Angajator - Persoana juridic S.C. CANAL S S.R.L., cu sediul n Constanta, str.Zorelelor,nr.4547, jud Constanta,nregistrat la registrul comerului din Constanta, sub numrul J13/2272/93, cod fiscal
4083394, telefon ..., reprezentat legal prin Tatu Daniel Gheorghita, n calitate de Administrator
i
salariatul doamna CIUCEANU ANCUTA,
domiciliata
n localitatea Navodari,
str.Albinelor,nr.16,bl.A6,sc.B,ap.26, judeul Constanta, posesoare a crii de identitate seria KZ nr. 083560,
eliberat de SPCLEP Navodari, la data de 24.01.13, CNP 2890215134156
am ncheiat prezentul contract individual de munc n urmtoarele condiii asupra crora am
convenit:
B. Obiectul contractului: prestarea muncii salariate,in conformitate cu atributiile inscrise in
Fisa Postului
C. Durata contractului:
a) nedeterminat, salariata ............................ urmnd s nceap activitatea la data de ...............
b) determinat, pe perioada cuprins ntre data de 07.01.2015 i data de 07.01.2017, pe perioada
suspendarii contractului individual de munca al titularului de post.
D. Locul de munc
1. Activitatea se desfoar la Sediul societatii.
2. n lipsa unui loc de munc fix salariatul va desfura activitatea astfel:..
E. Felul muncii
Meseria/Functia : casier (523003) conform Clasificrii Ocupaiilor din Romnia;
F. Atribuiile postului
Atribuiile postului sunt prevzute n fia postului, anex la contractul individual de munc.
F1. Criteriile de evaluare a activittii profesionale a salariatului: .
a) Cunostinte profesionale actualizate la zi ;pregatire profesionala
b) Promptitudine in rezolvarea sarcinilor de serviciu
c) Complexitate,creativitate si diversitatea activitatilor ;
d) Productivitatea muncii,volumul si calitatea operatiilor/lucrarilor realizate ;
e) Comunicarea si transmiterea informatiilor ;
f) Deprinderi,mod exprimare,temperament ;
g) Relatii interpersonale (cu sefii,colegii,clientii),colegialitate ;
h) Corectitudine in raporturile de munca ;
i) Responsabilitatile postului ;
j) Coordonare,influenta,autocontrol ;
k) Judecata si impactul deciziilor ;
l) Disponibilitatea si eficienta lucrului in echipa,colaborarii ;
m) Numar de proiecte/lucrari finalizate
n) Impartialitate in luarea deciziilor,disputelor ; corectitudine ;
o) Atitudine pozitiva ;
p) Operativitate si organizarea eficienta a propriei activitati ;
r) Aptitudini de planificare si actionare strategica ;
s) Gestionarea resurselor alocate in cadrul companiei ;

t) Gasirea de solutii noi si productive la probleme ;


u) Rezultatele obtinute,gradul de satisfactie al clientilor/beneficiarilor serviciilor companiei,numarul de
neconformitati (zi,saptamana,luna) ;
v) Fidelitate in raport cu compania,vechimea activitatii desfasurate in cadrul acesteia.
G. Condiii de munc:
1. Activitatea se desfoar in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991
2. Activitatea prestat se desfoar n condiii normale de munc, potrivit Legii nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice, cu modificrile i completrile ulterioare
H. Durata muncii:
1. O norm ntreag, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi 40 ore/sptmn.
a). Repartizarea programului de lucru se face dup cum urmeaz : inegal
b). Programul de lucru se poate modifica n condiiile regulamentului intern/contractului colectiv de
munc aplicabil.
2. O fraciune de norm de ....ore/zi , si .... ore/sptmn
a). Repartizarea programului de lucru se face dup cum urmeaz: .......
b). Programul de lucru se poate modifica n condiiile regulamentului intern/contractului colectiv de
munc aplicabil.
c). Nu se vor efectua ore suplimentare cu excepia cazurilor de for major sau pentru alte lucrri
urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau nlturrii consecinelor acestora.
I. Concediul
Durata concediului anual de odihn este de 21 zile lucrtoare, n raport cu durata muncii (norm
ntreag, fraciune de norm).
De asemenea, beneficiaz de un concediu suplimentar de NU .
J. Salarizare:
1. Salariul de baz lunar brut: 975 lei;
2. Alte elemente constitutive:
a). Sporuri: NU
b). indemnizaii : NU
b1). Prestatii suplimentare in bani: NU
b2). Modalitatea prestatiilor suplimentare in natura : NU .
c). alte adaosuri : NU
3. Orele suplimentare prestate n afara programului normal de lucru sau n zilele n care nu se
lucreaz ori n zilele de srbtori legale se compenseaz cu ore libere pltite sau se pltesc cu un spor la
salariu, conform contractului colectiv de munc aplicabil sau Legii nr. 53/2003 republicata,Codul muncii.
4. Datele la care se pltete salariul sunt 30 si 15 ale lunii urmatoare.
K. Drepturi i obligaii ale prilor privind sntatea i securitatea n munc:
a). echipament individual de protecie: conf.IPSSM,si Legii nr.319/06 pv.sanat. si sec.in munca
b). echipament individual de lucru : conf.IPSSM,si Legii nr.319/06 pv.sanat. si sec.in munca
c). Materiale igienico-sanitare : conf.IPSSM,si Legii nr.319/06 pv.sanat. si sec.in munca
d). alimentaie de protecie : conf.IPSSM,si Legii nr.319/06 pv.sanat. si sec.in munca
e). alte drepturi i obligaii privind sntatea i securitatea n munc: Instructaj general la angajare si
instructaj periodic, conf.IPSSM,si Legii nr.319/06 pv.sanat. si sec.in munca
K1. Riscurile specifice postului
a) posibile vatamari , raniri sau accidentare;
b) existenta unor factori de stres si oboseala;
c) posibilitatea imbolnavirii si intoxicarii:contact cu temperatura ridicata;expunere la radiatii
(termice,luminoase,electromagnetice,corozive);expunere la zgomot;
d) calamitati naturale
e) altele-conform evaluarii de risc si accidente si imbolnaviri profesionale.
L. Alte clauze:
a). perioada de proba este de : 90 zile calendaristice
b). perioada de preaviz n cazul concedierii este de 20 zile lucrtoare, conform Legii nr. 53/2003
republicata,Codul muncii sau contractului colectiv de munc;
c). perioada de preaviz n cazul demisiei este de 20 zile lucrtoare, conform Legii nr. 53/2003
republicata,Codul Muncii, cu modificrile si completrile ulterioare sau Contractului colectiv de munc
aplicabil;

d). n cazul n care salariatul urmeaz s-i desfoare activitatea n strintate, informaiile
prevzute la art.18 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 republicata, Codul muncii se vor regsi i n contractul
individual de munc;
e). alte clauze.
f). salariatul este obligat sa respecte prevederile Regulamentului intern si ale Fisei postului
M. Drepturi i obligaii generale ale prilor:
1. Salariatul are, n principal, urmtoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depus;
b) dreptul la repaus zilnic i sptmnal;
c) dreptul la concediu de odihn anual;
d) dreptul la egalitate de anse i de tratament;
e) dreptul la securitate i sntate n munc;
f) dreptul la acces la formare profesional.
2. Salariatului i revin, n principal, urmtoarele obligaii:
a) obligaia de a realiza norma de munc sau, dup caz, de a ndeplini atribuiile ce i revin conform
fiei postului;
b) obligaia de a respecta disciplina muncii;
c) obligaia de fidelitate fa de angajator n executarea atribuiilor de serviciu;
d) obligaia de a respecta msurile de securitate i sntate a muncii n unitate;
e) obligaia de a respecta secretul de serviciu.
f) obligatia de a se supune obiectivelor de performanta individuala impuse,precum si criteriile de
evaluare a realizarii acestora.
3. Angajatorul are, n principal, urmtoarele drepturi:
a) s dea dispoziii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitii lor;
b) s exercite controlul asupra modului de ndeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) s constate svrirea abaterilor disciplinare i s aplice sanciunile corespunztoare, potrivit legii,
contractului colectiv de munc aplicabil i regulamentului intern.
d) sa stabileasc obiectivele de performanta individuala a salariatului;
4. Angajatorului i revin, n principal, urmtoarele obligaii:
a) s nmneze salariatului un exemplar din contractul individual de munc, anterior nceperii
activitatii;
a1) s acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munc, din
contractul colectiv de munc aplicabil i din lege;
b) s asigure permanent condiiile tehnice i organizatorice avute n vedere la elaborarea normelor
de munc i condiiile corespunztoare de munc;
c) s informeze salariatul asupra condiiilor de munc i asupra elementelor care privesc
desfurarea relaiilor de munc;
d) s elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv
activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate;
e) s asigure confidenialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;
f) sa evalueze salariatul numai dupa obiectivele de performanta individuale impuse,precum si dupa
criteriile de evaluare a realizarii acestora.
N. Dispoziii finale
Prevederile prezentului contract individual de munc se completeaz cu dispoziiile Legii nr. 53/2003
- Codul Muncii i ale contractului colectiv de munc aplicabil ncheiat la nivelul angajatorului.
Orice modificare privind clauzele contractuale n timpul executrii contractului individual de munc
impune ncheierea unui act adiional la contract, conform dispoziiilor legale, cu exceptia situatiilor in care o
asemenea modificare este prevzuta in mod expres de lege.
Prezentul contract individual de munc s-a ncheiat n dou exemplare, cte unul pentru fiecare
parte.

O. Conflictele n legtur cu ncheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau ncetarea


prezentului contract individual de munc sunt soluionate de ctre instana judectoreasc competent
material i teritorial, potrivit legii.

Data,

Angajator,
SC CANAL S SRL
Reprezentant legal,
Tatu Daniel Gheorghita

Salariat,
Ciuceanu Ancuta
Am luat la cunostinta prevederile
Fisei postului si Regulamentului intern
Am luat la cunostinta riscurile profesionale
asimilate postului
Am primit un exeplar din prezentul inscris.