Sunteți pe pagina 1din 1

Caracteristica generala si structura organizatorica a Bursei de Valori.

Bursa de valori are statut de persoana juridica de obicei sub forma de sociatate de actiuni.In RM in luna decembrie
1994,in baza Legii cu privire la circulatia valorilor mobiliare si bursele de valori a fost fondata Bursa de valori a
Moldovei,reprezentind o societate de actiuni de tip inchis.La crearea bursei,au participat 34 de fondatori-participanti
profesionosti la piata valorilor mobiliare.Odata cu deschiderea bursei a fost creata baza juridica si organizatorica ,ele
contribuind la realizarea proceselor complexe pe piata de capital.
-In RM conform Regulilor Bursiere de Valori a RM din 17.11.2008 membrii ai bursei pot fi persoane juricdice care
satisfac cerintele:1.poseda licenta corespunzatoare valabila eliberata de CNPF.2.dispun de active financiare
disponibile p/u a achita taxele si cotezatiile curente stabilite de Bursa.3.se conformeaza cerinteleor privind capitalul
propriu minim si fondul de garantie ,corespunzator normelor impuse de CNPF si Bursa.4.membrii conducerii si
colaboratorii autorizati vor avea studii superioare sau practica profesionala in domeniul economic
financiar,bancar.5.cel putin doi angajati ai solicitantului vor fi autorizati de catre CNPF si Bursa.6.dispun de un cont
deschis la banca de decontare indicata de catre Bursa.
Organismele de decizie.Asociatia bursei este formata din totalitatea membrilor acesteia care este condusa de
organul suprem Adunarea Generala.Adunarile Generale se convoaca de cite ori este nevoie dar nu mai putin de doua
ori pe an.Deciziile Adun.Gen.se adopta cu majoritate absoluta a membrilor prezenti la resedinta.
Organismele de executie.Organismul executiv asigura desfasurarea normala a activitatii curente a bursei de valori si
este format din angajati cu functii de raspundere si din functionari cu rol operativ.
La Bursa de Valori a Moldovei isi desfasoara activitatea urmataoarele subdiviziuni si departamente:
1.Departamentul Listing,Marketing si Cotare-care se ocupa de inregistrarea valorilor mobiliare la
bursa,cercetarea si inscrierea valorilor mobiliare la Cota Bursei.Listingul este un sistem de sustinere a piatei care
ceraza conditii favorabile p/u piata organizata,permite a depista cele mai sigure si calitative valori mobiliare si
contribuie la sporirea lichiditatii lor.
2.Departamentul Clearing si Decontari-reprezinta toatalitate actiunilor intreprinse de Departamentul speciazlizat
al bursei in vederea colectarii,verificarii si confirmarii informatiei referitoare la tranzactionarea valorii mobiliare la
Bursa.
3.Departamentul p/u Supravegherea Pietei-are drept scop realizarea urmatoarelor functii:a.respectarea
corespunderii normeleor si cerintelor legislatiei la realizarea activitatii Bursiere si a membrilor ei.b.supravegherea
permanenta a activitatii membrilor Bursei si a activitatii privind valorile mobiliare la Bursa.c.solutionarea
problemelor juridice.
4.Organismele Consultative-au ca scop asistarea si consultarea managementului bursei.
a.Comitetul de supraveghere-au rol de a veghea respectarea normelor si procedurilor legale si regulamentare
privind incheerea si derularea tranzactiilor pe piata bursiera.b.Comitetul p/u membri-controleaza modul de
respectare a criteriilor si normelor stabilite p/u dobindirea,pastrarea calitatii de membru.c.Comitetul p/u disciplinaraspunde de respectarea normelor de etica.d.Comitetul p/u introducerea pe piata a noi titluri de valoare.e.Comisia
de arbitraj.
5.Organismele de control-in vederea desfasurarii benefice a oricarei activitati acestea necesita un control riguros,in
special ceia ce tine de resursele banesti sau valori mobiliare.