Sunteți pe pagina 1din 9

SCOALA GIMNAZIALA SAT TINA, COMUNA LIVEZI

Olimpiada de matematica-FAZA PE
SCOALA
CLASA A V-A
(1p) Oficiu

(3,5p) SUBIECTUL 1.

Calculati :
a)
b)
c)
d)

(3,5p) SUBIECTUL 2.

Fie

a)Scrieti prin enumerare multimile A,B,C.


b)Calculati
c)Determinati
(1p) SUBIECTUL 3.

Daca a+b=246 si c=28, calculati:


a)ac+bc;
b)7a+5b+2*(b-c)

(1p) SUBIECTUL 4.

Determinati numerele de forma

care
are exact 16 divizori.

pentru

SCOALA GIMNAZIALA SAT TINA, COMUNA LIVEZI

Olimpiada de matematica-FAZA PE
SCOALA
CLASA A VI-A
(1p) Oficiu
(3,5p)SUBIECTUL 1.
forma

a)Determinati numerele naturale de

divizibile cu 3.
b)Aratati ca (3n+7,4n+9)=1.
c)Determinati [270,405,162].
d)Calculati c.m.m.m.c al numerelor naturale a si

b, stiind ca

si (a,b)=18.

(3,5 p) SUBIECTUL 2.
a)Aratati ca rezultatul calculelor
urmatoare este numar natural:

b)Aflati numerele naturale prime a,b,c cu


proprietatea

c)Simplificati fractia:

(2p) SUBIECTUL 3.

n figura de mai jos avei: punctele A, O i

C sunt coliniare iar [OD este bisectoarea

AOB.

a) Dac m( BOC) = 110 aflai msura


b) Aflai msura

AOD.

c) Aflai msura

COD

AOB.

SCOALA GIMNAZIALA SAT TINA, COMUNA LIVEZI

Olimpiada de matematica-FAZA PE
SCOALA
CLASA A VII-A
1p Oficiu
(3,5p)SUBIECTUL 1.
n

24

0,0( 2)

55

0,0(02)

a) Sa se arate ca numarul :
555
este patrat perfect.
0,0(002)

3
6
1
4

b) Calculai :
2 0,0 6 :
5 0,5
8

c)Rezolvati ecuatia:

(3,5p)SUBIECTUL 2.

0,2 .

7 x 1 10
40 4 x

2
.
18
36
72

a) Calculati , daca

b)Aflati un numar stiind ca daca la triplul numarului se aduna


rezultatul obtinut se imparte la , se obtine 16.

, iar

c) Calculai, folosind algoritmul de extragere a rdcinii ptrate


,precizad doua zecimale

C = 150 0 i DC = 24 cm, iar DM = 6


(2p)SUBIECTUL 3. Paralelogramul ABCD are m AD
cm, unde DM AB,
M (AB). Calculai:
a) m(DAB);
b) m(ABC);
c) aria paralelogramului;
d) lungimea laturii AD;
e) perimetrul paralelogramului;
f) aria triunghiului AOB, unde O este intersecia diagonalelor
paralelogramului.

SCOALA GIMNAZIALA SAT TINA, COMUNA LIVEZI

Olimpiada de matematica-FAZA PE
SCOALA
CLASA A VIII-A
1p Oficiu
(3p)SUBIECTUL 1. a) Calculai

b) Rezolvai n R :

3 1

b) Dac x-

2011

2 3

3x 6 9 .

c) Artai c, pentru orice

(3p)SUBIECTUL 2. a) Rezolvai ecuaia:

x R, numrul N x

82 7

82 7

2 x 2 este pozitiv.

82 7

82 7

1
1
2
=4, calculai x 2 .
x
x

c) Se d x y z 5 i xy xz yz 12 . S se calculeze x 2 y 2 z 2

d)Fie a,b [0,1].Demonstrati inegalitatea:

(3)pSUBIECTUL 3. Pe planul triunghiului ABC, dreptunghic n A, cu catetele AB = 30 cm i


AC = 40 cm se consider perpendiculara MA = 10 cm. Aflai:
a) lungimile segmentelor de dreapt MB, respectiv MC;
b) distana de la M la BC;
c) cosinusul unghiului dintre MC cu planul ABC;
d) aria triunghiului MBC.

BAREM
CLASA A V-A
10 p oficiu
S1a
S1b
S1c
S1d
S2a

1+1+0+2008
2010
100(100+1):2
5050
696:{90+616:[6-(7+5):3]*2}
696(90+616:2*2)
rezultat
Calcul corect
Scriere rezultat cifre romane
Determina A
Determina B
Determina C

8p
2p
8p
2p
4p
3p
3p
4p
1p
5p
5p
5p

S2b

Determina

3p

Determina

3p

Determina A\B
Determina
S2c
S3a
S3b
S4

1
3
Calcul corect
Calcul corect
S=222(a+b)=2*3*37(a+b)

2p
2p

(a+b) {4,9,5,7,11,13,17}

5p
5p
5p
5p
4p
4p

Finalizare

2p

BAREM
CLASA A VI-A
10 p oficiu
S1a
S1b
S1c
S1d
S2a

6+3x 3

7p

Rezultat corect
Demonstratie
Descompuneri
Selectare factori
Rezultat corect
a*b=[a,b](a,b)
Rezultat correct
Calcul paranteze rotunde

3p
10p
4p
4p
2p
3p
2p
7p

S2b
S2c

S3a

Calcul paranteza dreapta


Rezultat correct
Rezultat correct

7p
1p
10p
4p

Factor comun
Simplificare
Rezultat corect
Rezultat corect
Rezultat corect

4p
2p
7p
7p
6p

BAREM
CLASA A VII-A
10 p oficiu
S1a
S1b

Transformari fractii ordinare


Calcul radicali
Finalizare
Calcul acolada
Calcul

S1c
S2a

Finalizare
Aducere la acelasi numitor comun
Rezolvare ecuatie
Transformari

8p
6p
1p
5p
3p
2p
3p
7p
4p

Produs mezi=produs extreme


Determinare
S2b
S2c
S3a
S3b
S3c
S3d
S3e
S3f

Notare necunoscuta
Scriere ecuatie corespunzatoare
Rezolvare ecuatie
Calcul fara zecimale
Ptr fiecare zecimala
Rezolvare corecta
Rezolvare corecta
Determinare arie paralelogram
Determinare AD
Determinare perimetru
Determinare arie AOB

2p
4p
3p
8p
4p
6p
2p
5p
3p
3p
3p
3p
3p

BAREM
CLASA A VIII-A
10 p oficiu
S1a

Rationalizare
Calcul paranteza rotunda
Rezultat correct

S1b
Rezolvare inecuatie
S1c
Motivare
S2a

5p
4p
1p
4p
6p
9p
1p
4p

4p
Finalizare

2p
3p

Finalizare

2p
3p
2p
3p
3p

S2b

S2c
Rezolvare corecta
S2c

2a(a-1)(b-1)+b(a-1)(b-1)+a(1-a)+b(1-b)
S3a
S3b
S3c
S3d

Finalizare
Aflare MB
Aflare MC
D(M,BC)=MN unde MN perp pe BC
Aflare distanta
Determinare unghi
Calcul cos
Formula arie
Calcul arie

2p
1p
5p
5p
5p
5p
3p
2p
2p
3p