Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DE INMATRICULARE

Domnule Comandant,
Subsemnatul(a)/pers. juridica :

Nume /denumire

2
3

C.N.P. / cod fiscal


Prin delegat/ imputernicit
(in cazul persoanei juridice)

4
5
6

Domiciliul / sediul in jud.


Localit.
Str. / nr. /bloc/ ap./ sector/

Solicitam inmatricularea in circulatie a vehiculului :


1

Marca si tip

2
4

Serie sasiu / numar de identificare


An de fabricatie

In conformitate cu art. 292, Cod Penal, declaram, pe proprie raspundere ca


vehiculul mentionat mai sus, l-am dobandit la data de ................., prin:
.........................,
(cumparare) (donatie) (mostenire) ( etc. ) si nr. act
de la ........
(fostul proprietar, nume, prenume, serie act identitate, adresa completa)

DATA.............
SEMNATURA / STAMPILA...........................