Sunteți pe pagina 1din 5

PSI

Prevenirea si stingerea incendiilor

Consultanta de specialitate in conformitate cu normele metodologice de aplicare a


prevederilor din Legea privind prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) Nr. 307/2006

Documentaie complet obligatorie - particularizat


specificului unitii/afacerii tale realizat conform art. 17 - 19
din Ordinul 163/2007
1. Decizie de numire cadru etnic
2. Decizie de numire a echipei de interventie
3. Decizie privind instruirea personalului
4. Plan de instruire testare
5. Tematici pentru toate tipurile de instructaj
6. Instruirea introductive generala si deschiderea fisei individuale de intruire PSI. Pentru
celelalte categorii de personal se stabileste prin procedura de instruire durata la care are loc
instruire)
7. Registru de consemnare efectuare instructaje cu semnaturile participantilor
8. Test instructaj introductiv general
9. Testare obligatorie anuala lucratori
10. Testari periodice
11. Fisa obiectivului trimisa inspectoratului judeteanpentru situatii de urgenta
12. Lista cu substanele periculoase, clasificate potrivit legii
13. Semnalizare cu panouri avertizoare, de interdictie sau de informare conform legii
14. Marcare cai de acces si evacuare
15. Plan controale interne
16. Registru de rapoarte de consemnare a controalelor
17. Instructiuni specifice pentru situatii de urgenta pentru meserii, spatii, utilaje dupa caz
18. Reglementare fumat
19. Reglementare temperaturi extreme
20. Reglementare cai de acces si evacuare
21. Reglementare substante inflamabile

22. Reglementare lucru cu foc deschis


23. Permise de lucru cu foc arhivate
24. Registru de consemnare a permiselor de lucru cu foc
25. Plan de actiune in caz de incendiu
26. Decizii stabilire responsabilitati in caz de incendiu
27. Dovada instruire plan de actiune in caz de incendiu
28. Organizarea apararii impotriva incendiilor pe locul de munca elaborate si afisate la locul de
munca
29. Plan de evacuare
30. Lista mijloace de stingere a incendiilor
31. Registru de control alsistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare,alertare ,limitare
stingere a incendiilor
32. Verificarea anuala a instinctoarelor
33. Scenariu siguranta la foc(copie)
34. Procedura tratare deseuri
35. Documente si materiale de instruire
36. Evidena exerciiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construciei
37. Evidena exerciiilor de intervenie efectuate, avnd anexate concluziile rezultate din
efectuarea acestora
38. Rapoartele ntocmite n urma controalelor preventive proprii
Aceasta lista e posibil sa nu fie completa deoarece se adreseaza firmelor mici si medii.

Important
Autorizatia de securitate la incendiu si Planul de intrventie sunt documente care nu intra in
abonament, ele fiind documente ce se taxeaza separatin functie de documentele detinute de
societate si marimea spatiului.
Colaborarea cu Societati autorizate ISU, se face in mod direct, fara adaos comecial din partea
noastra, pentru servicii de: verificari echipamente de stingere a incendiilor, verificari
paratraznete, cosuri de fum, intretinere echipamente de semnalizare de incendiu, etc.
Pentru detalii suplimentare sau oferta de pret va rugam sa ne contactati la numarul de tel:
0744 279 859 sau sa accesati pagina de Contact

SSM
Securitate si sanatate in munca

Oferim consultanta si servicii complete in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca (Protectia


muncii)
Documentaie complet obligatorie - particularizat specificului unitii/afacerii tale
Evaluarea Riscurilor de Accidentare i mbolnvire Profesional pentru locurile de
munc/posturile de lucru. Pentru mai multe detalii puteti consulta pagina de mai jos.

Important
Pentru detalii suplimentare sau oferta de pret va rugam sa ne contactati la numarul de tel:
0744 279 859 sau sa accesati pagina de Contact

In domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca (SSM), va putem


oferii un pachet complet sau partial (la alegere) de servicii
dupa cum urmeaza:
1. Intocmirea Fisei de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca pentru
fiecare angajat al societatii si efectuarea instructajului introductive general;
2. Intocmirea unui set de decizii in conformitate cu normelor de organizarea activitatii pe
locurile de munca
3. Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de
munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/echipamente de munca si
mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru
4. Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie dupa evaluarea riscurilor
5. Elaborarea de instructiuni proprii de SSM, pentru completarea si/sau aplicarea
reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile
activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru
6. Propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin
lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu
aprobarea angajatorului
7. Verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de
prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul
securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului
8. Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a
lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca
9. Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru
fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si
sanatatii in munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite
10. Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii sau unitatii

11. Asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent, conform
prevederilor art. 101-107,din H.G/ 1425/2006 si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti
pentru aplicarea lui
12. Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art. 101-107
13. Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea
tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotararii Guvernului nr.
971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul
de munca
14. Evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este
necesara autorizarea exercitarii lor
15. Evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare
16. Evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita
testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic
17. Monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura
si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in
mediul de munca
18. Verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de
urgenta, precum si a sistemelor de siguranta realizata cu sprijinul societatilor de profil
autorizate
19. Informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor
efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie
20. Intocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de hotararile Guvernului emise in temeiul
art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot si santiere
temporare si mobile- unde este cazul
21. Evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si, daca este
cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane
competente, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerintele
minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a
echipamentelor de munca
22. Identificarea echipamentelor individuale de protectie (EIP) necesare pentru posturile de
lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament
individual de protectie, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.048/2006 privind
cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a
echipamentelor individuale de protectie la locul de munca; Intocmirea Normativului de
acordarea a EIP si a Fisei de magazie privind dotarea angajatilor cu EIP individual sau colectiv
23. Urmarirea intretinerii, manipularii si depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de
protectie si a inlocuirii lor la termenele stabilite, precum si in celelalte situatii prevazute de
Hotararea Guvernului nr. 1.048/2006
24. Participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177

25. Intocmirea evidentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177


26. Elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din intreprindere
si/sau unitate, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege
27. Urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de
control si al cercetarii evenimentelor
28. Colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, serviciile externe de prevenire si
protectie, medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si
protectie
29. Colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor
angajatori, in situatia in care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc de
munca
30. Urmarirea actualizarii planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a
planului de evacuare
31. Propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii atributiilor in
domeniul securitatii si sanatatii in munca
32. Propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor
de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini
33. Intocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati
34. Indentificarea materialelor igienico-sanitare necesare in cadrul societatii
35. Intocmirea Registrelor unde se va tine evidenta evenimentelor:
a) Registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca;
b) Registrul unic de evidenta a incidentelor periculoase;
c) Registrul unic de evidenta a accidentelor usoare;
d) Registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca ce au ca urmare incapacitate de munca
mai mare de 3 zile de lucru;
36. Servicii de Medicina mucii, prin colaborare cu cabinet autorizat
37. Intocmirea documantatiei privind infiintarea Comitetului de securitate si sanatate in
munca pentru societatile sau unitatile care au un numar de cel putin 50 de lucratori, inclusiv
cu capital strain, care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei

Important
Colaborarea cu Societati sau cabinete autorizate se face in mod direct, fara adaos comecial
din partea noastra, pentru servicii de: medicina muncii, verificari PRAM, noxe, zgomot, supape
de presiune, cosuri de fum, intretinere echipamente, etc.
Serviciile de mai jos sunt obligatorii pentru toate societatile, unitatile si institutiile, in
conformitate cu normele de SSM., in deosebi, Legea 319/2006 si HG 1425/2006.

S-ar putea să vă placă și