Sunteți pe pagina 1din 673

VOL.

E D I T U R A

I A C

P O L I T I C

B U C U R E T I

19 6 2

C O M IT ET U L PRIN CIPA L D E REDACIE


Preedinte: acad. ATHANASE J o ja . M em bri: acad- MlHAI BENIUC;
acad E liE CaRAFOLI: acad. CONSTANTIN DAICOVICIU; prof unio. VlRGIL IANOVICI; prof unio. TRAIAN IONASCU; acad. CHEORCHE IONESCU-lSETl; acad IORCU
IORDAN; GEORCE IvaSCU. publicist; prof unio. DlMfTRfE MACRSA (coordonator
principal); acad VASILE M alIN SC H I; acad. CORNEL MlCLOSI; acad TEFAN
M lLCU; acad. GRIGORE M OISIL; acad. ILIE MURCULESCU; acad GEORCE
OPRESCU; acad- ANDREI OTETEA; acad EMIL POP; prof, unio CALIN POPOVICI;
acad- MlHAIL RALEA; prof, unio REMUS RADULE, membru corespondent al
Academiei R .P .R .; prof. unio. ing. VALTER ROMAN; general de armai IaCOB
TECLU; acad- ERBAN lEICA; prof. unio. NICOLAE TEODORESCU. membru
corespondent al Academiei R.P.R ; CHEORCHE VaSILICHI; acad. TUDOR VlANU.

P R E F A

Cu Volumul de fa ncepe publicarea Dicionarului enciclopedic


romn, care apare n patru volume. Lucrarea confine circa 46 000 de
termeni i este destinat cercurilor largi de cititori. Un numr important
de articole trateaz despre noiuni de baz ale tiinelor naturii fi tehnicii,
ale tiinelor sociale, ale artei i literaturii, despre evenimente istorice mai
importante, despre continente i ri, despre marile personaliti politice i
culturale, lmuresc succint termeni reprezentlnd nume proprii fi mane
comune inttlnite frecvent n literatura tiinific, beletristic i politic.
Lucrarea cuprinde articole, informaii fi referiri privind geografia fi
istoria, economia fi politica, tiina fi cultura patriei noastre.
Cuvintele comune ale lim bii, precum fi termenii de ngust specialitate
nu snt prezeni n dicionar. Lucrarea nu nlocuiete deci dicionarul
lim bii romne fi dicionarele de specialitate.
Articolele snt nsoite n cele patru volume de circa 6000 de
ilustraii fi peste 200 de plane fi hri.
Dicionarul enciclopedic romn este ntocmit de ctre un colectiv
a l Academiei Republicii Populare Romne fi a l E diturii politice, prin
colaborarea a peste 400 de oameni de tiin, art fi cultur.
Autorii Dicionarului au trebuit s depun eforturi deosebite, legate
de greuti inerente ntocmirii unei asemenea lucrri fi de necesitatea de
a ine pasul cu ritm ul accelerat a l dezvoltrii istorice contemporane. De
aceea observaiile critice fi sugestiile cititorilor vor fi de un real folos pentru
mbuntirea ediiilor viitoare.
Mulumim pe aceast cale tuturor colaboratorilor care au contribuit
la elaborarea i definitivarea lucrrii.

L M U RIRI

IN

LEGTUR CU FOLOSIREA DICIONARULUI


ENCICLOPEDIC R O M lN

Dicfionand enciclopedic romln cuprinde cele mai importante noiuni de specialitate i nume proprii
din domeniul culturii naionale i universale. Termenii de uz comun aint omii. Snt omise de asemenea
sensurile comune ale cuvintelor (de ex. in articolul banc lipsete accepiunea de mobil in coli
sau. la articolul camer, sensul de odaie ) i aensurile figurate (de ex. la cuvintul barier lipsete
sensul de obstacol, piedici sau, la cuvintul cadra, acela de mediu, ambiani *) Dintre termenii
unei familii lexicale. Dicionarul cuprinde numai pe cei care reprezini mai bine noiunea. Din
iamilia lexicali a lui credit (credita, creditare, creditor) figureaz, de exemplu, numai termenii credit
fi creditor, din familia cuvintului argint ( arginta, argintate, argintiu, argintat) apar numai argint
i argintare.
Diversele accepiuni ale unui termen figureazi, n principiu, sub un singur titlu. Fac excepie
accepiunile mai ndeprtate (de ex. baz, din chimie, fi baz, din construcii; curb, din domeniul
matematicii, fi curb de sacrificiu), care snt tratate in articole separate.
Denumirile formate din mai multe cuvinte apar de obicei aezate alfabetic Ia primul cuvint al
numelui. C ind ins termenul semnificativ nu este primul element, articolul apare Ia locul alfabetic
al termenului semnificativ (de ex. odd azotic la azotic, dar acizi grai la acizi; Marea Mediterarul la Mediteran, dar Marea Neagr la M area; Oceanul A tlantic Ia Atlantic, dar Oceanul
Indian la Oceanul; m antii Carpafi Ia C arpai, dar M unii Stincoi la M unii).
Numele de instituii, de organizaii, de publicaii etc. formate din imbiniri de cuvinte se gsesc
de obicei la primul termen (de ex. Academia R .P .R ., Consiliul M ondial al Pcii, Curierul
romnesc ).
Numele de ntreprinderi se menioneaz la numele localitii unde ele se afl (ex. la Buzu ie
menioneaz fabrica de mase plastice, la C lu j, fabrica de mobile * Libertatea etc.). ntreprinderile
de importan republican apar ns ca articole independente sub denumirea lor oficial (de ex.
Fabrica de rulm eni Brlad), cu excepia cazurilor in care localitile snt cunoscute prin
obiectivele lor industriale (ex. Borzefti, Svineti, Roznov).
Numele de instituii, de societi, de asociaii, de periodice etc. strine, care nu au cores
pondent consacrat in limba romin, figureaz in Dicionar cu numele lor original: Bolfoi Teatr,
a Lett res franaises .
Titlurile de opere figureaz de obicei la autorul lor; fac excepie operele clasice ale marxismleninismului, precum fi marile opere filozofice, literare etc. anonim e (ex. a Alexandria >,
a Codicele Voroneean, Cntec despre oastea lu i I f or >), care formeaz articole-tithi.
Numele proprii strine care snt precedate de articol nu snt aezate alfabetic dup articol,
ci dup numele respectiv propriu-zis (ex. a D ie W abrbeit spare la W).
Se dau unele indicaii asupra etimologiei cuvintului, n msura in care ele ajut la nelegerea
definiiei. In general, se indic elementele etimologice originare fi nu filiera direct prin care ne-a

venit termenul. De exemplu, la termenul cosmologie M indici etimologia greac. dcyi In romnrir
el esle mprumutat din francez. Referinele etimologice apar naintea definiiilor, ntre paranteze
rotunde.
Diverse indicaii asupra domeniului cruia ii aparine noiunea, asupra siturii ci In timp m u
intr-o numit orlnduire social, precum fi alte indicaii explicative se dau de asemenea Intre paranteze
rotunde, naintea sau n cuprinsul definiiilor.
In interiorul articolului, cuvintul-titlu se citeaz de obicei prescurtat prin iniiale (cx. beton,
prescurtat b .; Leton de ciment, prescurtai b. de c.).
La sfirfitul articolelor, uneori i in interiorul acestora, s-au scos in eviden, cu caracter*
spaiale, cuvintele la care cititorul poate gsi informaii suplimentare fi care ntregesc fi lmuresc
definiia dat. De exemplu, la sfirfitul articolului Cezar este adugat: lui i se datorete intro
ducerea c a l e n d a r u l u i i u l i a n . . . ; la cariochines: principalul mod da nmulire a celulelor
plantelor fi animalelor. .. V. ;i m i t o z .
La numele strine se indic, in paranteze drepte, imediat dup cuvfntul-titlu. pronunarea.
In cazul cnd aceasta prezint dificulti pentru cititorul de limb romin, precum fi accentul.
Cind in titlul articolului se dau dou nume ale unei persoane, pronunarea se indic numai pentru
numele care prezint dificulti (ex. Cervantes Saavedra [Oervdnteil, Cid Campeador [Qid/).
Pentru redarea pronunrii s-ou folosit, pe cit a lost posibil, semnele grafice din limba romin
(ex. Corneille [corniiJ, Courtois [curtail. Courier [curii]).
Pentru sunetele strine de limba romin s-au folosit urmtoarele semne speciale din scrierea
fonetic:
6 red un a nazal, atunci cind acesta e urmat de un n sau de un m care nu se articuleaz
(cx. Beranger [btrjifll
l red un e nazal in aceleai condiii ca fi ale lui 0 (ex. Coquelin /codi/);
o red un o nazal in condiiile lui d fi t (ex. Cotton / co/57);
f red un e foarte deschis (ex. Baffin [bfinj);
f red un o foarte deschis (cx. Csokonai [ciiconQ-i]):
o fi u reprezint sunetele cunoscute in limbile german, maghiar f.a.;
? red un sunet asemntor cu romnesc (ex. Bruckner IbrucnttI);
T red un / muiat (ex. Barranquilla [baranchil'al)-.
t red un n muiat (ex. Cugnot [cunt]);
7) : sunet rostit ca n romnesc din cuvintele Inc, Itng. in csre n nu se pronuni dental, ci
Sfi are punctul de articulaie la vlul palatului (ex. Cushing /ciijirj/):
0 : sunet specific limbii engleze fi celei spaniole, pronunat ca un s cu virlul limbii intre dini
(ex. Cornforth [cAnfoO], Cid fOidJ):
6
: sunet specific limbii engleze, pronunat ca un * cu virful limbii intre dini (ix. Southey
/aduA//).

L IS T A A B RE V IE R ILO R
d i.
AGR.
AGR OCHIM.
AGROTEHN.
ANAT.
ANTKOP.
ARHEOL.
ARHIT.
ARTE DEC.
ARTE PLAST.
ASTR.
AV.
B1BL.
BIOCHIM.
BIOGEOGR.
BIOL.
BOT.
brazii.
bulg.
celt.
CERAM.
G.F.
CHIM.
CINEMA
com .
CONSTR.
CONT.
COR.
OR.
DR. ROMAN
DRUM.
ebr.
EC.
EC. POL.
ELT.
EMBRIOL.
e.n.
engL
ETN.
EXPL. PETR.
FARM.
fi*FIN.
FILAT.

= adjectiv
agricultur
= agrochimie
= agrotehnic
= anatomie
== antropologie
= arheologie
= arhitectur
= arte decorative
= arte plastice
= astronomie
= aviaie
= biblioteconom ie i b ib lio
logie _
== biochim ie
= biogeografie
= biologie
= botanic
== brazilian
= bulgar
== celtic
= ceram ic
= ci ferate
= chim ie
= cinematografie
= co m u n
= construcii
= co ntabilitate
= coregrafie
= drept
drept rom an
== d r u m u r i
= ebraic
= econom ie
= econom ie politic
= electrotehnic, electricitate
= em briologie
= era noastr
= englez
= etnografie
= exploatarea pe tro lu lu i
farm acie, farm acologie
= figur
= finane
= filatelie

FILOL.
FILOZ.
FITOPAT.
FITOTEHN.
FIZ.
FIZIOL.
folc.
fr.
CENCT.
CEOFIZ.
GEOGR.
GEOL.
germ.
gr.
gr. at.
gr. sp.
HERALD.
HIDROTEHN.
HIST.
HORT.
1.
IND. ALIMENT.
IND. EXTR.
IND. HlRTIEI
IND. LEMN.
IND. PIEL.
IND. STICL.
IND. TEXT.
1ST.
1ST. REL.
iu l.
.e.n.
japon.
lat.
lat. m ed.
LINGV.
LIT.
loc.
LOG.
m.
M

filologie
= filozofie
= fitopatologie
= fitotehnie i puni
= fizic
= fiziologie
=* folclor
= francez
= genetic
= geofizic
= geografie
= geologie
= german
= grecesc
= greutate atomic
= greutate specific
= heraldic
= hidrotehnic
= histologie
== horticultura
= Insula (Insulele)
= in du stria
alim entar
= in du stria extractiv
= in dustria hirtiei
== in d u stria lem n ului
= in d u stria pielriei
= in dustria sticlei
= in d u stria textili
= istorie
= istoria religiei
= italian
= naintea erei noastre
= japonez
= latin
= latin m edieval
= lingvistic
= literatur
= locuitori
== logic
= m ort
== M area

m agh.
MA.
MA. AGR.

= m ag hiar
= m aini
= m ain i agricole

MAT.
MED.
MED. VET.
METAL.
METEOR.
METR.
MICROBIOL.
m il.
MILIT.
MINER.
MIT.
MUZ.
h.
NAV.
ngr.
nr. at.
NUM.
Oc.
oland.
O p . pr.
OR P.
PALEONT.
PARAZIT.
part.
PEDAC.
PEDOL.
PESC.
PETROCHIM.
PETROGR.
p. f.
PICT.
piPLAN.
pol.
POLICR.
popport.
PSIH.
p.t.

= matematici
= medicin
Hf medicinfi veterinari
= metalografie, metalurgie
= meteorologie
= metrologie
= microbiologic
= m ilion
= militrie
= mineralogie
= mitologie
m u zici
= nscut
= navigaie
= neogrec
= n u m ir atomic
numismatic
= Oceanul
= olandez
= opere principale
= orfevrrie
= paleontologie
= parazitologie
= participiu
= pedagogie
= pedologie
= pescuit i instrumente
pescuit
= petrochimie
= petrografie
= punct de fierbere
= pictur
== plural
== planificare
= polonez
= poligrafie
= popular
= portughez
psihologie
punct de topire

= regiune
reg.
= R epublici
Rep.
= rezistena materialelor
REZ. MAT.
== rusesc
rus.
= secunda
s
= sculpturi
SCULPT.
= secol
sec.
= singular
sg.
= silvicultur
SILV.
= sinonim
sin.
= sirbesc
sirb.
= socialism tiinific
SOC. T.
= spaniol
span.
= statica construciilor
ST. CONSTR.
= statistici
STATIST.
= stilistic
STIL.
= stratigrafie
STRAT.
= substantiv
subst.
= tabel
tab.
= tehnic i tehnologie
TEHN.
= telecomunicaii
TELEC.
= termotehnic
TERMOTEHN.
=* topografie i geodezie
TOPOCR.
= tradus in rominete
trad. rom.
= transporturi
TRANSP.
= turcesc
turc.
= ucrainean
de
ucr.
= u ltim a
traducere
u it. trad. rom.
neasc
= urbanistic
URS.
= vezi
v.
= varietate
var.
= vechi german
v. germ.
= vechi grecesc
v. gr.
VITICULT.
= v iticultur
V1NAT.
vintoare
= volum
voi.
= vechi slav
v . sl.
= zoologie
ZOOL.
ZOOTEHN.
zootehnie

romi-

Zj JSG JZJV D A .
SM/VLOfl CO/V!///rmM O f P //X/ff/lf ft/l/lOA
PARIS

Brno
De la. /00000-500000 loc.

Paste/000000lac
De la 500000-/000000loc.

Conakry

O Sub 100000toe.

/\ Gaze naturale

Industria suiertirgtea

am Turb

( ^ ) Industria, m etalurgia, neleroase

Indust/ia pre/ucrrii m etalelor

k i Mangail

^ 3 ) Industria construciilor de maini.

Construcii navale

IX1 M etale rare

Industria dumic.

Industria prelucrrii p etrolu lu i

w Bauxit

C Cositor

Industria celulozei i h irtie i

) A ur

Indust n a textil, i a confeciilor

* Diamante

Ind ustria p iel riei, blnriei i nclm intei

T G ra fii

Industria alim entar

A lte ram uri in d u stria le

Crbune

|,w' Frontiere de state

M ic

Azbest

S Salpetru

Term ocentrale

Hidrocentrale.

Nichel

Industria lem nului.

C 3

*)

Cupru.zinc.plum b

Industria m aterialelor de construcie

it

F ier

. ^ P&mL
Ci. ferate

Sare

O Sruri depotasiu
*^Oom, p la tin , ivolfram etc

Loca lit ile subliniate s in i capitale de ri

LEG E N D A
SEMNELOR CONVENIONALE OE PE HRILE REGIUNILOR
ADMINISTRATIVE ALE R. P. R.

&
l i

In d siderurgic

Ind, m eta lu rgiei


neferoase
In d constr de m airu
i a p re lu cr rii m etalelor
In d d um ic i

A Petrol

G rafit

Gaze
naturale
N isip

a caucuiadul

bituminos

P ier
In d prelucrm petrolului
In d m aterialelor
k i Mangan
du construcie
Ind sticlei, a porelanu - H Crom
lu i i a tia/iei
Ind lem nului
Ind celulozei i h irtie i

Ind. textil i a
confeciilor
In d p iel riei. blnria,
i nclm intei

o TrarerUn

Balast.
_Frontiere
de state
Lunile de
neg.ad-tive
Lunite
de raioane
. Limite de
' orae rvg.
Ci ferate
duble
Cm ferate
simple

A rg il

raclar

m A rgil

comun.
Caolin

27 NlsxP ,
m etalurgic Bentonit jq . Minereuri
SB Feldspat
complexe
V

Bauxit

0 Serpentin ~

fiB Gabbrou

In d alim entar

r\ P irit
cuprifer
/Ov Minereuri
auro arg

Alte ram uri industriale

Mercur

L4 Andezit

Mic

FH Bazalt

Hidrocentrale

caaritic
Diatomii

Q Mam

I ] G ranit

Termocentrale

13 U acit

Gnais

Azbest

Hidrocentrale in constr.

Baritm

$ Caarit

A ntracit. h uil

Sare

y Marmur

Crbune brun

Gips

C- Talc

Calcar

f n A/dczie

L ig n it

Nisip

(^) P irit

In d poligrafic

Ga CaLcar
zaharoid
Calcar
compart

T u rb

CED Dolorrute

33 Gresie

- osete

HRI I PLANE CUPRINSE IN VOL. I


Un afara textului)

Africa ................................................................
America de Nord ..............................................
America de Sud ...............................
7"A. Aman. Izgonirea turcilor la Clugreni . -
Animale de blan . ...................... *%** n o n
AviculturSpecii i rate de psri din R.P.R.
I. Andreescu. Pdurea de fagi ...........................
Antarctica..............................................................
Arhitectur universali ( I) .................................

(11) ...........................

Arhitectur popular din Romlma ( ! ) ..............


..
..

d l ) ............
Arctica....................................... .
Arhitectur feudal de pe teritoriul R.P.R. ( I)
..
d l)
Arhitectur contemporan din R.P.R. ( !) ........

..
( I I ) ........
Asia .......................................... ..........................
Astro nautici ( ! ) ......................................................

(II) ..........................................

Atom ( l ) ..........................-..................................

..

( I I ) ....................................................

Australia .............. .......................: .......................


Aspecte ale automatizrii produciei ( I ) ............
...
..
..
x . d l ) .......
Avion ( I ) ................................... ..........................
C. Baba. Odihn pe cm p....................
G A . T a l t a r eseu. N . B l c e s c u ......................

O. Bndl. 1907* ............................


Bicaz ( !) ..............................................

(II) ......................................
Imagini din trecut (I) . . .
H # #I
M
(II) Imagini dinprezent (I) . . .
..........
(II) .
Carpaji (I) .........................................
Bucureti.
99 #
Bucureti.

.,
d l ) . ........ .............. .............
Fenomene i corpuri cereti (1) ........

..

...

..

..

( I I ) ......

Harta cerului .......................................


Chimie (I) ...........................................
/ / / ; . . . . . ...................................
Circulaia sngelui la o m ......................
Ciuperci ...............................................
BraovClujConstanta ( I ) ................

..
d l ) ..............
Construcii ( I) .......................................
Ceramic* dm ^.P.R. (,ec. X V ix3o"
Covoare rondneti ...............................
Crestturi in lemn ...............................
Costume populare din R.P.R...............
Cristale ...................................................
Culori ...................................................

46
96
97

112
128
129
144
144
145
145
176
176
177
192
192
193
193
208
224
224
225
225
240
256
256
257
257
272
304
336
352
353
432
432
433
433
528
529
560
561
576
592
593
640
641
768
768
769
769
800
800
801
801
832
833

a,
prima liter a alfabetului
limbii romne i a majoritii
altor alfabete; tunetul notat
prin aceatt liter. In limba
romin a este o vocal des
chis, nerotunjit, din' teria
medial.
A 1. ( In logica formal cla
sic) Simbol pentru judecata
universal-afirmativ (ex. propo
ziiile Toate mamiferele snt
vertebrate" sau Orice ma
mifer ette un vertebrat** repre
zint judeci A. In schem
logic: Toti S tin t P sau
Orice S eate P "). V. i p t r a t u l l o g ic . 2. (MUZ.) N o
taie literal pentru sunetul la.
a-, an- (gr. a, an fr,
lipait de"), prefix cu valoare
privativ (ex- acefal, anorganic,
asimetric)A a c h e n [han], ora in
R. F. German, in landul
Renania de Nord-Westfalia.
168 200 loc. (I960). Centru al
bazinului carbonifer cu acelai
nume. ntreprinderi chimice,
textile i constructoare de
maini. Izvoare termale. Isto
ric. Oraul este cunoscut nc
din epoca roman tub numele
Aquae Grani. A fost capitala
imperiului lui Carol cel Mare.
Are o veche catedral in care
te afl mormintul acestuia; o
parte a catedralei dateaz de la
afiritul tec. al VIII-lea. N u
mele francez al oraului: Aixla-Chapelle.
a a le n i n (STRAT.), primul
etaj al j u r a s i c u l u i mediu
(dogger) sau, dup unii cerce
ttori, ultimul etai al juraticului
inferior (liaaic). In R.P.R. te
gtete in zona Reia-Moldova
Nou, n munii Bihorului i
ai H maului.

A alto ne n [llonenl, Aimo


(n. 1906), preedinte al Parti
dului Comunitt din Finlanda
n anii 1944 1945, realet in
1948. Membru al Partidului
Comunitt din Finlanda din
1927. Pentru activitatea ta revo
luionar a fost deinut, ntre
anii 1935 i 1944, in nchisori
i in lagre.
A a re (A a r), riu n Elveia
(295 km). Izvorte din ghe
arul cu acelai nume tituat in
Alpii Bernezi, strbate lacurile
Bnenz i T hun, trece prin
oraul Berna i se vars n Rin.
Pe A . te afl mai multe hi
drocentrale.
A a rhua [orhus], ora in Da
nemarca. port la Marea Nor
dului, pe rmul estic al penin
sulei Iutlanda- Ette al doilea
ora ca mrime al Danemarcii.
164 900 loc. (1959). Are ntre
prinderi de construcii navale
i de maini, induatrie textil
i alimentari.

F I Aaron

A a ro n , Florian ( 1805 1887),


istoric romn, propagator in
Muntenia al ideilor colii arde
lene. A foat profesor de limba

latin la Colegiul ,,Sf. Sava",


unde l-a avut ca elev pe Nicolaie Blcescu, i la Universi
tatea din Bucureti. A parti
cipat la revoluia din 1848. Opp r .: Ittoria Prinipatului rii
Romneti'* (3 vol., I8>5~
1838) fi Istoria lu m ii" (1845).
A ntemeiat, mpreun cu G.
Hill, primul cotidian romnesc.
Rominia** (1837).
A a ro n , Petru Pa vel (1709
1764), epiacop al bisericii ro
mne unite din Transilvania
(1752 1764).
tn
conflictul
dintre episcopul Inocent iu Micu
(Clain) si Curtea din Viena. cu
privire la drepturile romi mior
din Transilvania, a susinut
interesele Curii. S-a mpo
trivit micrii de ntoarcere la
ortodoxie a rommlor unii, con
dus de clugrii V: tar ion fi
Sofronie.
A aron, Vasile (c. 1770
1822). acriitor romn. Sub in
fluena ideilor iluministe, a
fcut prelucrri literare pentru
popor, mai ales dup legende
antice, care s-au bucurat, in
special in Transilvania, de o
popularitate asemntoare cela
a scrierilor lui Anton Pann
Cele mai rspindite dintre
acestea au foat: ..Piram i
T u b e " (1808). Leonat fi Dorofata* (1815). ..Istoria Iui
Solronim fi a Hanei cei fru
moase'* (1821). A publicai fi
prelucrri din , .Metamorfo
zele** lui Ovidiu. Tn manuscris
a lsat o traducere pariala a
Eneidei" fi a ..Bucolicelor**
lui Virgiliu.
a b (iN D . TEXT ). p o stav gro
d e lin , d e o b ic c i a lb . esut In
g o sp o d riile rn e ti d in ara
noastr, folosit la confccionarea

punct terminus al unei impor


tante conducte de petrol. Export
intens de petrol fi de produse
petroliere.
A bai K unanbaev (1845
1904). poet iluminist cazah.
Sub influenta literaturii clasice
ruse, a orientat literatura cazahi pe fgaul realismului
critic. Versurile lui, de inspi
raie folcloric (..O, cazanii
mei , N u pentru desftare
scriu eu versuri" etc-), au n
fierat aristocraia feudal fi
birocratic; ele au contribuit
la trezirea conftiintei naionale
a poporului cazah. A tradus n
cazali din operele lui Pufkin,
Krilov, Lermontov f.a.
t t
(J
Abakan, oraf n partea asia
tic a Uniunii Sovietice, re
edina Regiunii Autonome
Hakase (inutul Krasnoiarsk,
R.S.F.S. Rus). 56 000 loc.
(1959). Important nod feroviar
al magistralei sud-siberiene. n
treprinderi de industrie alimen
tar (combinat de prelucrare a
cirnii) fi industrie uoari.
Abaci
Centru ftiinfific fi cultural cu
specific national hacas.
rolul de a susine a n t a b I aabandon (SPORT), renunare
m e n t u l sau partea inferioari
a unui concurent la continuarea
a unor arcade.
probei intr-o ntrecere sportivi.
a b a c i* (TEHN.), ansamblu
abandon fa m ilia l (DR.), in
de diagrame elementare, fiecare
fraciune sivriti de printele
reprezentind grafic variaia unei
sau soul care, cu rea-vointi.
m irimi scalare in funcie de
prsete sau lasi f ir i sprijin
doi parametri variabili. Ser
pe cei pe care este obligat s-i
vete la determinarea unor m i
susin material sau moral,
rimi scalare, cind se cunoate
precum fi de acela care. cu
dependenta lor de alte m i
rea-voini, nu-i ndeplinete
rimi scalare cu valori cunos
obligaiile de ntreinere stabi
cute.
lite printr-o hotirire judec
A badan, ora in sud-vestul
Iranului, port la fluviul att
toreasc.
el-Arab; este accesibil pentru
abanos, denumire a lemnului
vase maritime. 226 100 loc.
obfinut mai ales de la arborii
din genul Diospyros (ex. Diot(1956). Centru de prelucrarea
pyros melanoxylon), familia ebepetrolului (cea mai mare rafinaceelor, rispinditi in zonele
nirie din lumea capitaliti) fi
hainelor. Este nlocuit din ce
n ce mai mult cu postavuri
fabricate in ntreprinderile tex
tile. V. fi d i m i e .
abac, dispozitiv pentru cal
cule aritmetice, format dintr-un
cadru cu vergele orizontale, cu
cte zece bile alunectoare pe
fiecare vergea. A., folosit in
antichitate de greci, de romani,
de chinezi etc-, este astzi
pufin utilizat.
ab ac1 (gr. abax tablet" ;
ARHIT.), plac subire, de obicei
pitrati. reprezentind partea superioari a unui capitel fi avind

Abalai (I)

ABATE

tropicale fi subtropicale. A.
este un lemn greu, tare. de
culoare neagri. Se prelucreazl
numai aburit fi se utiliieszl
pentru clape de pian, instru
mente muzicale de suflat, pipe,
piese strunjite sau sculptate,
statuete etc.
Abason,
Ernest (1897
1942), matematician romin. A
lost profesor la Politehnica din
Bucurefti. A adus contribuii
In domeniul funciilor perio
dice, In mecanici fi in electri
citate.
Abaidze, Grigori Grigorievici (n. 1913). poet sovietic
gruzin, autor al poemului
istoric-revoluionar
..Prim
vara In oraful negru" (1938) fi
1 unor cicluri de poezii patrio
tice : Lemn Ia Samgori",
La hotarul de miazzi" (1949).
mpreun cu A. V. Abacli a
compus textul imnului national
al R-S.S- Gruzine. A tradus in
limba gruzin din operele lui
Maiakovski fi Eminescu. Lau
reat al Premiului de stat al
U .R S .S .
ab ataj 1. (MINE) a) Operaie
de excavare, cu unelte manuale,
cu maini, cu explozivi sau
prin dizolvare cu ap, n ve
derea extragerii minereurilor
iau a lip ir ii unei lucriri mi
niere. b ) Locul dintr-o mini
subterani unde se efectueazi
procesul de exploatare a unui
zicim int de substane minerale
utile. 2. (IND. ALIMENT.) a)
Sacrificare cu virsare de singe
a animalelor in abator, b ) Tota
litatea operaiilor ficute in
abator, de la introducerea ani
malelor in sala de tiiere pm i
la impirtirea crnii.
a b a te 1. Superior al unei
a b a t i i catolice. 2. Titlu ono
rific dat preofilor catolici.

ABATERE

a b ate re 1. (O R .) nclcare
a d isp o ziiilo r cu caracter adm i
nistrativ sau disciplinar, prev
zute de legi, regulamente etc.
i care atrage dup sine anu
mite sanciuni- A. disciplinar,
nclcare cu vin, de ctre o
persoan (cnd parte dintr-un
colectiv, a regulilor de disci
plin stabilite pentru activi
tatea acelui colectiv (ex. a. de
la disciplina muncii, a . de
la disciplina militar). A.
administrativ v. contravenie.
Z (F IZ ., TEHN.) Diferena dintre
valoarea msurat a unei m i
rimi (ex- temperatur, presiune,
dimensiune etc.) fi valoarea ei
nominal. 3. (MAT.) Abatere
absolut, valoare absolut a aba
terii unei variabile intimpltoare. Se exprim prin valoarea
absolut a diferenei dintre va
loarea msurat a variabilei fi
valoarea ei medie.
Abatere
ptratic medie, rdcina p
trat a sumei ptratelor abate
rilor unei variabile de la va
loarea medie, fiecare abatere
fiind nmulit cu probabili
tatea ei de realizare. 4. (M ILIT .)
Deprtarea dintre punctul de
spargere al unui proiectil fi
obiectiv. Se msoar in uniti
metrice sau unghiulare, n ra
port cu direcia de tragere sau
cu direcia de observare. A .
poate f i : n btaie, in direcie
fi n inlfime.
a b a tiz (M ILIT .), baraj m
potriva infanteriei, tancurilor
sau autovehiculelor, realizat n
pduri din copaci doboriti cu
virful spre inamic.
a b a to r (IN D. ALIMENT.), n
treprindere special pentru sa
crificarea animalelor fi prepa
rarea crnii destinate consu
mului.
a b a ie , mnstire catolic cu
statut special, condus de un
abate fi depinzind de un epis
cop sau direct de pap. A . au
aprut in apusul Europei, in
sec. al Vl-lea. fi au constituit
centre importante ale activitii
religioase, economice fi politice
din evul mediu. Ele deineau
domenii ntinse, lucrate de r
nimea iobag.
ab a zie (gr. a fr" si basis
m ers"; MED.), imposibilitate
de a merge, datorit unei tul
burri n coordonarea micrilor
de mers. Se intilnete in isterie
fi in unele afeciuni senile ale

A liD E liH A L D E N

creierului, fiind asociat cu im*


posibilitatea de a sta in picioare
( astaxia) .
A bba,
Giuseppe
Cesare
(1838 1910), patriot fi scriitor
italian. A participat la expe
diia lui Garibaldi n Sicilia
(I860), pe care a descris-o in
opera sa principal : nsem n
rile unuia dintre cei o mie"
(1880), intitulat mai tirziu
D e la Quarto la Volturno"
(1891).
A bbaa, Hvadja Ahmad (n.
1914), scenarist indian, regizor
de filme, scriitor fi ziarist, mili
tant pe trim obftesc. D up
scenariile lui au fost realizate
filmele Vagabondul" fi Arti
colul 420". In colaborare cu
cineaftii sovietici M . N . Sm ir
nova fi V. M . Pronin, a realizat
filmul Cltorie peste trei
mri".
A b b a s izi, dinastie de califi
arabi din Bagdad (750 1258).
A . se considerau descendeni
din Abbas, unchiul lui M a
homed. Primii califi din aceast
dinastie au intrit orinduirea
feudal. In tim pul domniei A .
au avut loc puternice rscoale
ale popoarelor subjugate, ale
sclavilor, ale ranilor nfeudai
fi ale meftefugarilor, care au
slbit puterea califilor, limitnd-o (n sec. I X X)[la oraul
Bagdad fi la mprejurimile lui.
D in aceast dinastie a fcut
parte califul H a r u n
aIR a f i d (786809), in tim pul
cruia Bagdadul a devenit cen
trul cultural fi ftiintific al
Islamului.
A b b a , Ernst (1840-1905),
fizician german. A elaborat

E. Abbc

teoria formrii imaginilor in


microscop fi a adus contribuii
fundamentale la teoria fi la con
strucia instrumentelor optice.

A b b u d , Ibrahim (n. 1900).


preedinte al republicii Sudan
(din 1962). Militar de profeair
abces (MED ), acumulare lo
calizat de puroi, format in
urma dezintegrrii esuturilor
sub ac|iunea m icrobilor; se
poate dezvolta in orice fesut al
organismului (pim ini, creier,
rinichi etc.). A. rece, abces cu
evolufie lent, fr fenomene
inflamatorii, de cele mai multe
ori de natur tuberculoas.
A b d el-Kader (1808 1883).
conductor al luptei de elibe
rare naional din prima jum
tate a sec. al X IX - lea a poporu
lui algerian. Air emir In
1832, a condus o lupt drz,
adesea victorioas. mpotriva
armatei franceze, dar in 1847
a fost luat prizonier fi refinut
In Franfa pin in 1853. A
murit in emigraie, la Damasc.
A b d e l- K rim (n. 1881).
conductor al luptei de elibe
rare naional a poporului mi-

A b d c t-K iu n

rocan- Oastea condus de el


a infrint armatele spaniole la
Anual (1921); s-a proclamat
emir i a ncercat s elibereze
Marocul francez, dar a foat
nvins in 1926, prins i de
portat pe insula Reunion. In
|947 a evadat i s-n stabilit
in Egipt.
A b d e r h a ld e n lbdithaldsn].
Em il (1877 1950). medic i
fiziolog, elveian. A fost pro
fesor de fiziologie la Halle
(1911-1944) i Zurich. D om e
niul su principal de activitate a
foat fiziologia metabolismului i
chimia proteinelor. A dcsco
perit fermenii de aprare i
reacia pentru diagnosticul sero
logic al graviditii (cunoscut
sub numele de reoefia A ). A
redactat publicaia a to n um an-

ABD ER-RAHMAN

Macedonia fi Armenia. A fost


tali ..Tralat al metodelor
detronat tn 1909, In urma
de lucru biologice" (1920
revolufiei burgheze a junilor
1939). ..Manualul de fiziologia"
turci" ( 1908).
(1925-1926, 1946) ai lui A.
abecedar, manual elementar
i-a citigat o reputat ic mon
pentru invfarea scrisului fi
dialicititului. A aprut in Europa
Abd er-Rahman, numele
apusean in sec. al XVI-lea.
mai multor emiri din GSrdobftIn rile romineti a aprut la
A. tr-R. I (756 788). singurul
reprezentant al familiei Omesfirfitul sec. al XVII-lea. sub
denumirea de bucoavn sau bucazilor care a scpai din masa
var. Termenul de au a foat
crul organizat de Abbasizi la
introdua la noi in anii 1824.
Bagdad. Ei a ntemeiat la
Girdoba un nou stat arab. A.
1825. cind au apirut primele
manuale fcolare cu acest titlu.
er-R. a l ll-lea (822-852) a
fost protector al artelor i tiin
A b e c e d a r", siptminal li
terar, aprut mai intii la Brad,
elor. A. tt-R. a l Ill-lea (912
961) i-a luat titlul de calif. In
apoi la Turda, intre II mai
1933 fi 25 martie 1934. A
timpul guvernrii lui, califatul
de Cdrdoba a cunoscut o epoci
avut o orientare democratici fi
de nflorire. A ntemeiat coala
a urmrit s promoveze pe
scriitorii din provincie. Au
de medicinl din Cordoba.
abdom en (A N A T .), partea
colaborat Pavel Dan, M ihai
corpului situaU intre torace fi
Beniuc, Eugen Jebeleanu, Teo
dor Murefan f.a.
bazin, formai dintr-o cavitate
A bel, Niela Henrik (1802
cuprinztoare ( cavitatea abdo
minal), In care se gsesc :| 1829), matematician norvegian.
stomacul, ficatul, pancreasul,
plina, intestinul subire fi in
testinul gros. nchii in fa
printr-un perete muscular, ca
vitatea abdominali este sepa
rai in partea superioari de
cavitatea toracici prin dia
fragm, iar in partea inferioar
comunici cu pel visul.
abducie (lat. abductio n
deprtare" ; MED.), micare de
indepirtare a unui membru
sau a unui segment de membru
de axul median al corpului
sau de axul median al mimii,
N. H. AM
in cazul mifeirii degetelor.
Mufchiul care electueaz i mi
A demonstrat n 1824 c i, in
carea de a. poart numele de
forma lor general, ecuaiile
muttlu abductor.
algebrice de grad mai mare
Abd ul-Ham id I. sultan
decit gradul al patrulea nu se
turc (1774 1789), sub domnia
pot rezolva cu ajutorul radica
ciruia s-a accentuat decadenta
lilor (teorema R ujfini-Abel). In
Imperiului otoman. In urma
acelafi tim p cu K . Jacobi a
pus bazele teoriei funciilor
infringerilor sulerite in rz
eliptice fi a cercetat integralele
boiul ruso-turc din 1768 1774,
care-i poart numele ( integra
a fost nevoit si ncheie tratatul
lele abeliene).
de pace de la K u c i u kA belard fabelrj, Pierre
K a i n a r g i (1774). A cedat
(1079 1142), filozof ti teolog
Austriei Bucovina 0775) fi
francez, ntemeietorul c o n
Rusiei Crimeea (1784).
ceptualismului.
In oA bd ol-Ha m i d al ll-lea,
pera sa principali. D a ai nu**
sultan turc (1876 1909). In
(Sic et non**, c. 1122), a
timpul domniei lui, ca urmare
afirmat necesitatea punerii cre
a rizboiului ruso-romino-turc
dinei pe baze rationale. El a
din 1877 1878. Romima fi-a
susinut c i morala are o baz
cucerit independena. A in
naturali fi a luat poziie m po
staurat un regim de teroare,
triva fanatismului religios. C on
reprimind cu cruzime rscoa
cepiile lui A ., In care a-a
lele din Bosnia. Heregovina,

ABERAIE

oglindit opoziia piturilor nain


tate oreneti fa|i de biserica
catolici, au fost condamnate ca
eretice. In literatura medievali
a avut un larg risunet povestea
dragoatei dramatice a lui A.
pentru Hlloise.
a b e ra ie (lat. aberratio in
depirtare, rtcire") 1. (FIZIOL.)
Abatere a unui organ de la
tipul normal de form i, de
structuri fi
de _ funciune.
2.(ZOOL.) Modificare inter venin,
n cadrul unei specii, la unii
indivizi care, in urma aciunii
unor condifii de mediu diferite
de cele obinuite, prezint o
abatere de Ia tipul normal al
apeciei. A , afecteaz de obicei
una sau citeva proprieti|i de
mai m ici im portani, atingnd
un n u m ir mic de indivizi i
nefixindu-ae ereditar. Cele mai
frecvente snt a . de culoare
(cx. albinismul. melanismul).
3. (F IZ .) Aberaie optic, defor
mare a im aginii, o b in u i cu
un siatem optic, care se mani
fest prin neclaritatea sau colo
rarea imaginii fi prin necores
pondenta ei cu obiectul. In
sistemele optice moderne, dife
ritele tipuri de a. snt nlturate
dup nevoile impuse de desti
naia acestor sisteme./!, cro
matic, aberafie op tici care ae
inamfesti prin formarea unui
apectru de imagini colorate in
locul unei singure imagini, da
torit! variaiei indicelui de re
fracie al materialului lentilei
cu lungimea de u n d i a radia
iilor care com pun lum ina albi.
A .c. poate fi compensai, in
tr-un domeniu nu prea larg
de lungim i de u n d i, prin utili
zarea de lentile compuse din

diverse torturi de sticli fi cu


raze de curb uri convenabil
alese. Corectarea a.c. ae nu
mete acromatizarc. Sin. cro
matism. A . de tfentitate, abe
raie optici a oglinzilor i a
lentilelor cu aupralee alerice:
se manifest! prin formarea de
imagini diferite la razele de
lu m in i provenite de la obiect

ABERDEEN

i apropiate de axul sistemului


optic fi U razele mai deportate
de ax- Ea poate fi complet eli
minat! prin combinaii de len
tile avind indici de re(rac|ie

diferii fi grade de dispersie va


riate. (A S r R .) Aberafia luminii,
variaie aparent! a pozifiei unui
astru pe bolta ccreasc, dato
rit vitezei finite a luminii fi
mifclrii Pflmntului. Se mloarl prin unghiul dintre direc
iile tub care te vede un astru
tn dou momente diferite.
Aceast aberaie a permit ela
borarea uneia dintre primele
metode de determinare a vitezei
luminii.
Aberdeen febsdtn], ora tn
nord-ettul Marii Britanii, in
Sco|ia, port la Marea Nordului.
186800 loc. (1957). Important
centru de pcscuit, industrie
textil fi construcii navale.
Universitate din 1494.
aberdeen-angus(dup nu
mele oraului Aberdeen; ZOOTEHN.), ras de taurine, creicut
pentru producia de carne.
Creat in Scotia, in tec. al
X V I ll-lea. a.-a. are in prezent
o arie mare de rtpindire in
ntreaga lume. Ette de culoare
neagr, fr coarne, cu greu
tatea corporal la vaci de 500
550 kg, cu un randament la
tiere, pentru animalele ingrfate, de 65-70% . In R.P.R..
rata a.-a. ette folotit in ve
derea ameliorrii unor rate
locale.
A b id ja n , capitala Republicii
Coasta de Filde, port la
Oceanul Atlantic (de care sc
leag printr-un canal). 212 000
loc. (I960). Export intent de
cacao, de banane, de nuci ti
unt de coco. In apropiere de
A. te afl o central electric
bazat pe folotirca diferenei
de temperatur dintre straiele
de ap oceanice de la tuprala|
fi cele de la adincime.
ab in testat (OR.) v. succe
siune * .

ABOVIAN

abisal (gr. a fir!" fi byttoi


lorma abialie) Intervenie chi
fund") 1. (GEOL.) Zon abitald,
rurgical prin care te Indeplrio n i In miri fi In oceane, care
teazl din organism. In scop
te ntinde de la 2000 m pini
terapeutic tau pentru pre< izarea diagnotticului (v. h i ola cele mai mari adincimiZ-a. ocupi peste '/ din supra
p 1 1 e), o parte dintr-un organ
tau un organ in ntregime, un
faa marilor oceane (Pacific,
membru tau un segment da
Atlantic fi Indian). In aceastl
membru ori un tetut patologic
zonl te depun miluri line cu
(chiat, tumoare). Sin. tie rtid ,
g I o b i g e r i n e, argile roii
etc. V. fi d e p r e a i u n e
extirpareAblaut (LINGV.), termen fo
o c e a n i c i . 2. (BIOL.) Animal
losit in tpecial de germaniti
abital, animal care triete (n
pentru a desemna a l t e r
zona abitall (peti, cruttacee,
nana vocalici.
cefalopode, ecninoderme etc.),
abolire, detfunare a unor
adaptat unor condiii tpeciale :
ntuneric complet, pretiune ri
instituii, a unor ttlri tau
uzane (cx. a. sclaviei, a. mo
dicai etc. /t-a. prezini modinarhiei).
fidri ale organelor vizuale (care
nboliionism , micare poli
tint atrofiate tau, dimpotrivl,
tic in favoarea desfiinrii scla
exagerat de mari) fi ale orga
vajului negrilor, aprut la slirnelor tactile (antene, tentacule,
itul tec- al X V I ll-lea in
care tint puternic dezvoltate);
S-U-A-, Anelia fi Frana- tn
au adetea organe luminoate;
tec- al XIX-lea, micarea t-a
tint carnivore tau te hrlneac
intrit in S.U.A., fund susicu nlmol bogat in aubttan|e
n utl de burghezia din nord,
organice in detcompunere.
care era interetatl in eliberarea
Abisinia v. Etiopia,
de brae de m unci ieftine. ne<
abitie, dreptul de a folosi,
tare industriei fi agriculturii
tmpreunl cu familia fi de
capitaliste in ascensiune. Eli
reguli pe toat viata, o cas
berat de tclavaj in urma > l i de locuit, proprietate a altuia.
b o i u l u i de s e c e s i u n e
A. ette un d r e p t r e a l .
ab lativ (lat. ablativus, din , (1861 1865). poporul negru
din S-U-A- este suput fi azi
ablalus, part. trecut al lui
discriminrii rasiale
auferre a ndeprta" ; LINCV.),
ab ord aj ( N A V ) . ciocnire ne
caz care exprim detprirea
prevzut a dou nave tau
de un anumit loc, punctul de
ciocnirea unei nave de un obplecare, coretpunzind in linii
ttacol. Sin. coliziune.
mari acuzativului cu prepoziii
a b o rd are (NAV ). apropiere,
din limba rom in; in unele
urmat de obicei de legare, a
limbi, de exemplu in latin, a
unei nave de bordul alteia V.
ajuns t aib fi alte valori
fi a c o s t a r e .
(instrumental, tociativ, locativ),
aborig en (lat. ab de la"
nind, in general, cazul comple
fi origo, -init origina ), ori
mentului circumitan(ial. /l.
ginar, nscut in ara in care
absolut, construcie tintactic
locuiete, tn unele etate bur
specific limbii latine, alctuit
gheze se tac discriminri In
dintr-un tubitantiv tau pro
drepturi intre cetenii abori
nume in ablativ fi dintr-un
geni fi cei nscui in itrinltale.
participiu prezent tau perfect
ab o rtiv (lat. ab in afar"
In acelafi caz fi echivalent cu
fi ortui naftere ; M II) ), sub
o propoziie circumttan|ial
stan sau aciune care pro
cauzal, concetiv, condiional
voac avort tau temporal (ex. Tarquinio
A b o v ia n , Haceatur (1805 Superho regnanle
pe cind
1848). scriitor iluminist, pe
domnea Tarquinius Supei but").
dagog fi etnograf armean. nte
a b la iu n e (lat. ablatio nde
meietorul literaturii armene mo
prtare") 1. (GEOCR.) a) Trtntderne. Activitatea lui s-a des*
port al materialului rezultat
lfurat sub influenta gindiru
din dezagregarea rocilor, prin
sociale antifeudale ruse. Opera
procesul de tplare in tupraa( (areolar). b) Reducerea
sa principal este romanul rea
matei unui ghc|nr prin topire,
list Rnile Armeniei (1841),
evaporare sau
desprinderea
care nfieaz lupta de eli
aisbergurilor. 2. (M E D . ; fi in
berare naional fi social a

ABRAMESCU

poporului armean tn perioada


rzboiului
ruso-persan
din
18261828. Ca filozof, a ma
nifestat tendine materialise.
Abramescu, Nicolaie(l8841946), matematician romn. A
fost profesor la Universitatea
din Cluj. A publicat lucrri de
analiza matematici, de geo
metrie i cri cu caracter
didactic.
Abrasevic, Kosta (1879
1898), poet proletar srb- Poe
ziile Rou" i uier, vintule" fac parte din patrimoniul
clasic al poeziei airbe.
abraziune (lat. abrasio, -onis
roadere, tocire") 1. (TEHN.)
Aciunea de roadere pe care o
sufer un material prin fre
carea cu un alt material mai
dur (ex- polizarea, roaderea
cptuelilor refractare ale cup
toarelor datorit frecrii cu
materialele introduse in ele;
uzura imbrcminii drumu
rilor din cauza roilor vehi
culelor etc.). 2. (CEOCR.) Proces
de roadere a rmului de ctre
apa mrii (prin valuri, maree,
cureni, sloiuri de gheat etc.).
A. genereaz terase, faleze,
insule, tunele, nie de a. .a.

ra

TAS. - Tm saam ru/il/vi tu iic n A cJ

H A - Nivelulnpa
Abraziune (2)

Materialele rezultate n urma a.


rmurilor (galei, nisip, argile)
genereaz, sub influenta valu
rilor, diferite forme acumula
tive de relief (perisipuri, sgei,
cordoane litorale, plaje .a.)
dezvoltate pe e I f.
a b raziv (TEHN.), material
dur, aglomerat sau pulverulent,
natural sau sintetic, cu ajutorul
cruia se pot desprinde, prin
frecare, achii mici dintr-un
alt material. Se ntrebuineaz
la prelucrarea suprafeei pie
selor de metal, de sticl etc., a
jietreior preioase, a mineraelor i a altor materiale. Poate
fi folosit sub form de pulbere
uscat sau amestecat ca ulei
(ex. praf de mirghei), de pulbe
re lipit pe hirtie ori pe

pinz (cx. hrtie stidat) sau


dc unelte ( abrazoare). In
R.P.R. se produc a. Ia Uzina
Carbochim" din Cluj i la
Fabrica de abrazive Cometa"
din Seini, reg. Maramure.
abrazor (TEHN.), unealt fo
losit la prelucrarea prin a-

[ABSIL

(im plicit), cind dispo


ziiile din actul anterior devin
incompatibile cu cele din actul
nou.
A b rud, ora raional in reg.
Cluj. situat n Munii Apuseni.
4 730 loc. (1961). Localitatea
este renumit din timpul roma
nilor pentru bogatele zcminte
aurifere. In A . te afla un colegiu
aj aurarilor (collegium aurariarum") ; aici s-au gsit multe
vestigii romane, printre care
i table cerate. Oraul a fost
o
unul dintre centrelc rscoalei
populare din Transilvania con
duse de Horia, Cloca i Crian
(1784) i ale revoluiei din 1848.
Locuitorii te ocup cu mine
i
f
a
ritul (la zcmintele de mine
reuri complexe de la Roia
Montan) i cu creterea ani
malelor.
A b ru zzi [abrufi], muni n
centrul Italiei, in lanul Apeninilor.
Altitudinea maxim:
Abrazoare
2 914 m (virful Como, in ma
sivul Cran Sasso d Italia). Snt
constituii din calcare i au
chiere, de forme variate (cilin
numeroase forme carstice.
dric, conic, sferic etc-),
abscis (MAT.), una dintre
fcut dintr-un material abra
coordonatele
carte
ziv, aglomerat printr-un liant
ziene.
organic sau anorganic, ori prin
absen (MED.), pierdere
tiere din abrazive naturale
brusc i de scurt durat a
(ex. gresia)- V. i p o l i z o r .
cunotinei, nsoit uneori de
ab rev ie re (L IN G V .), prescur
cderea corpului. Reprezint
tare n scris, uneori i n vor
una dintre formele de mani
bire, a unuia sau a mai multor
festare a epilepsiei.
cuvinte (cx. v. = vezi, C.F.R.
ab sid (gr. apsis, -idos cerc.
= cile ferate romne). Se nu
b o lt"; ARHIT.) 1. Ni semi
mete i abreuia/ie. Sin. pre
circular care nchidea n a v a
scurtare.
principal a unei bazilici ro
Abrikosov, Aleksei Ivanomane i in care se aezau scau
vici (1875 1955), anatomopa
nele judectorilor. 2 . ( I n arhi
tolog sovietic. A fost membru
tectura cretin) Ni boltit,
al Academiei de tiine i al
semicircular, ptrat sau poli
Academici de tiine medicale
gonal, aezat in prelungirea
a U.R.S.S. A descris un aspect
navei mediane, opus intrrii
particular de mioblastom, cu
i rezervat altarului. A. late
noscut n literatura mondial
ral, ni boltit, n general de
de specialitate sub numele de
aceeai form cu altarul, ae
tumoarea lu i A . Erou al Muncii
zat pe pereii laterali ai navei
Socialiste ( 1945). Op. p r .:
mediane, pe
braele
unui
Tehnica autopsiilor anatomotransept
sau la captul
patologice" ( 1925), Anatomie
patologic special" (1938
navelor laterale, spre rsrit.
1947). Laureat al Premiului de
Absil, Jean (n. 1893), com
pozitor belgian, membru al
stat al U.R.S.S.
ab rog are (DR.), scoatere din
Academiei Regale din Belgia.
vigoare, in total sau in parte,
A scris poeme i suite simfo
a unui a c t
normativ
nice, muzic pentru teatru,
printr-un alt act normativ de
lucrri corale i instrumentale,
aceeai valoare juridic sau de
precum i o Rapsodie pentru
o valoare juridic superioar.
vioar i orchestr, o Suit
A. poate fi expres, cind actul
pentru orchestr i o Cantat
nou o pronun{ direct, sau
de camer, inspirate din mu

ABSORT IE

rilor feudali strini in jurul


puterii centrale, pentru nt
rirea dominai' i lor de clas.
La nceput, a. a fost, in
general, susinut de burgheiie.
interesat in crearea unui stal
centralizat. C u tim pul, deve
nind o frin in calea deivoltrii relaiilor de producie
burgheze, a. a intrat in con
flict cu burghezia ii a foat
lichidat de revoluiile burghere.
V. fi d e i p o t i s m ,'l. lu
m inat, form a absolutismului
aprut in scc. al X V IIl- lca, n
perioada de descompunere a
feudalismului- Conform teoriei
idealiste a a .!., un monarh
sftuit de ginditori luminai ar
iuea asigura fericirea popornui. Caracterul
ilu/oriu al
acestei teorii se vdete n
faptul c asa-tifii monarhi
lum inai" (Frederic al ll-lea.
Maria Tereza, Iosif al ll-lea.
Ecatcrina a II-a) au foat stpni i de aceeai ur de clas
de care au dat dovad si ceilali
monarhi fa de micrile demo
cratice ale maselor lrin e fti
fi ale pturilor progresiste orifenefti. Chiar 91 msurile care
au uurat dezvoltarea capita
lismului au fost luate de acetia
in vederea ntririi stpinirii
clasei feudale i a atragem
burgheziei de partea lor.
a b s o rb a n t (F1Z). material
(sau mediu) care absoarbe: a)
un fluid (lichid sau gas), b)
radiaii electromagnetice ori
sonore incidente (ex. a . de
lum in, a . de sunete) sau c)
particulele unei radiaii corpusculare (ex. a. de neutroni).
a b so rb ie 1. ( F i i ) a ) Proces
de ncorporare a unei sub
stane intr-o alt substani (a.
fizico-chimic). b ) Proces prin
care numrul total de particule
ce ies dintr-un corp este m ic
orat fa de cel al particulelor
care intr n corp. ca rezultat
al interaciunii particulelor cu
corpul (ex. a. neutronilor da
ctre barele de cadmiu, in
reactoarele nucleare), c) Proces
prin care energia cinetici (de
micare) a unei particule cte
redus cind aceasta traverseaz
un corp (ex. a. neutronilor in
grafit). Sin. moderare, ncetinire,
oprire, d ) Proces prin care
energia undelor sonore sau a
radiaiilor electromagnetice estr
transmis, in parte sau in intre-

A b i i d i (2 ) M a ic u c u lifk

B iie ric a d in C u ra ia d a (r e s . H u n edoara)

zica populari romineasc. pe


carc a cunoscut-o prin inter
mediul culegerilor lui B. Bartok.
A fcut parte din juriul pri
m ului i celui de-al doilea
Concurs international ,.G. Enescu. care au avut Ioc la
Bucureti, n 1958 i 1961.
Preedinte al Asociaiei de
prietenie belgo-romineab s in t, butur alcoolic
tare. de culoare verzuie, prepa
rat din frunzele unei specii
de pelin ( Artem isia absinthium ) ,
anason, angelic i alte plante
aromatice. Este un excitant
al secreiei gastrice, deoarece
confine substane amare ( absintin ). n doze mari este toxic.
a b s in tls m , intoxicaie cu
absint. Se manifest printr-o
stare de excitaie cerebral,
prin _halucinaii, ameeli, con
vulsii, tulburri de sensibilitate
etc. Poate provoca avort.
a b s o lu t (lat. absolutus dez
legat, independent) 1. Adj.
Care e n afar de orice con
diii i relaii, necondiionat,
perfect (opus r e l a t i v u l u i ) .

2. Subst. Principiu venic,


imuabil, infinit care, potrivit
idealismului obiectiv, ar sta la
baza universului; sinonim al
divinitii (spiritul absolut, ideea
absolut). Materialismul dia
lectic respinge noiunea idea
list i metafizic a a., dezv
luind natura ei mistic, antitiinifici i artind c a. este
materia infinit n tim p i
spaiu. V. i a d e v fi r.
a b s o lu tis m , regim politic
propriu m o n a r h i e i
ab
s o l u t e , caracterizat prin con
centrarea ntregii puteri n
mmile monarhului, care guver
neaz nengrdit de lege cu
ajutorul unui aparat birocratic
centralizat, realiznd n aceast
form dictatura clasei dom i
nante exploatatoare. Regimul
absolutist. n forma monarhiei
absolute feudale, a aprut la
nceputul descompunerii feu
dalismului (n Anglia. Spania.
Frana ctre sfirfitul sec. al
XV-lea. iar n Rusia in a doua
jumtate a sec. al XVII-lea).
ca dictatur deschis a moie

ABSTENTION ISM

gime, substanei pe care acestea


cad sau o traverseaz (ex. a.
razelor X). 2. (B IO L .) Funcie
fiziologic! de baz a tuturor
celulelor vii. fr de care pro
toplasma nu se formeaz_ i
nu-i poate desfura activi
tatea- Prin a. ptrund n cclul
apa, substanele minerale i
organice precum i_ gazele. Ea
poate fi selectiv,' cnd se rea
lizeaz prin difuziune, osmoz,
imbibi|ie, i actio, cnd se
realizeaz prin procese vitale
care folosesc energia produs
prin respiraie. A . se efectueaz
pe toat suprafaa corpului (ex.
fa organismele unicclularc, la
plantele acvatice submerse) sau
la nivelul unor organe specia
lizate (rdcini, frunze, peri.
la plante ; piele, plmni, intes
tine, Ia animale). A . intestinal
este o etap important a pro
cesului de nutriie, caracteri
zat prin ptrunderea in singe
a produilor rezultai din diges
tia alimentelor. 3. (ZOOTEHN.)
Metod care const in ncruci
area unei rase perfecionate
cu una neameliorat, in scopul
mbuntirii radicale i trep
tate, tim p de mai multe gene
raii (pn la fixarea nsuirilor
dorite), a rasei neameliorate
care nu mai corespunde cerin
elor economico (ex. a. rasei
(igaie cu rasa merinos, n ve
derea obinerii de oi cu ln
fin). 4. (DR.) a ) M od de coma
sare a organizaiilor socialiste
n vederea dezvoltrii i specia
lizrii lor, prin care una dintre
ele nceteaz de a exista, drep
turile i obligaiile ei fiind trans
mise persoanei juridice cu care
s-a comasat, b ) Absorbie de
pedeaps, sistem de aplicare a
edepsei n cazul c o n c u r s uui
de
infraciuni,
potrivit cruia instana pro
nun numai o singur pe
deaps. cea cuvenit pentru
fapta mai grava b s te n tio n is m (n regimul
burghez), abinere demonstra
tiv de la exercitarea dreptului
de vot. Este o form de protest
a maselor muncitoare mpo
triva dominaiei i exploatrii
capitaliste, precum i de mani
festare a nencrederii n parla
mentele burgheze.
a b s tin e n t 1. (MED.) Abi
nere voluntar de la satisfa
cerea unor necesiti fiziolo

ABUL FEDA

gice (ex. a. alimentar) sau a


unor plceri (ex. a. tabagic,
a. alcoolic etc.). 2. (EC. POL.)
Teoria abstinentei, teorie a eco
nomici politice vulgare prin
care economistul englez Nassau
W. S e n i o r a ncercat s
>rczintc _capitalul i acumunrca capitalist ca rezultate ale
ab|inerii capitalitilor de la con
sumul personal. K . Marx a
demascat caracterul apologetic,
profund netiin|ific i reac
ionar al acestei teorii, demonstrind c orice capital i are
izvorul n munca nepltit a
muncitorilor, aceasta reprezen
tind o plusvaloarc capitalizat.
Pe msur ce proporiile acu
mulrii capitaliste cresc, se
intensific exploatarea proleta
riatului i crete consumul
parazitar al capitalitilor.
ab stract (lat. abstractus,part.
iui abstrahere a scoate din**;
FI L O Z.), categoric filozofic opus c o n c r e t u l u i , care
desemneaz cunoaterea pro
prietilor eseniale i generale
ale obiectelor i fenomenelor.
Reflectind notele eseniale i
generale ale obiectelor, noiu
nile abstracte las deoparte
particularitile obiectului con
cret (senzorial), fac abstracie'*
de acestea.
a b stra c tiza re , operaie a
gndirii care const n extrage
rea proprietilor generale, co
mune ale unui grup de obiecte,
lsndu-se la o parte proprie
tile lor particulare. A . este
legat indisolubil de limbaj i
st, mpreun cu g e n e r a l i
z a r e a , la baza formrii noiu
nilor. V- i c o n c r e i z a r e .
a b s tra c ii tiinifice, denu
mire generic pentru noiunile
i categoriile care alctuiesc
sistemele diverselor tiine. Cele
mai generale a.. snt catego
riile materialismului dialectic i
ale materialismului istoric, care
au un rol important in funda
mentarea tiinelor particulare,
n orientarea lor just, teoretic
i metodologici. A.. au un
coninut obiectiv, care reflect
esena proceselor din lumea
material- Fr a.. este de
neconceput gndirea logic, cu
noaterea legilor de dezvoltare
a naturii i a societii- A..
reflect realitatea mai profund,
mai adevrat dect percepiile
senzoriale. Ruperea de realitate.

de practic duce la abstracii


netuntjfice. caracteristice idea
lismului i metafizicii. Abstrac
iile n.tiinifice snt ficfiuni,
produse ale gndirii speculative,
care mistific realitatea. Filo
zofia marxist subliniaz va
loarea a.. ca instrumente de
cunoatere, combtind atitudi
nea negativist pe care o mani
fest fa| de ele idealitii subiec
tivi, n special neopozitivitii
contemporani.
ab stra c io n ism , curent ex
tremist n arta decadent bur
ghez, caracterizat prin renun
area la redarea realitii obiec
tive. A aprut n artele plastice
la sfritu! primului deceniu al
sec. al XX-lea, avind ca trstu
r predominant ngrmdirea
arbitrar i absurd a petelor de
culoare, a liniilor i volumelor.
A . are ntotdeauna ca *ezuitat
anihilarea imaginii figurative i
a creaiei artistice nsi. Curen
tul a fost pregtit de ( o v i s m
i de c u b i s m. El reprezint
stadiul cel mai naintat de des
compunere a artei formaliste
burgheze- Printre reprezentanii
acestui curent in artele plastice
se num r: P. Mondriaan
(Olanda), V- Kandinsky, P. KJee
(Germania), R. Delaunay (Fran
a). S. Davis i J. Pollock
(S.U.A.).
A b u b a c e r v. Ibn-TufaiL
A b u k ir, port n Republica
Arab Unit, la nord-est de
Alexandria. Aici a avut loc, n
1798, btlia naval n care
flota englez, condus de ami
ralul Nelson, a scufundat esca
dra francez. Ling A., un an
mai trziu, Napoleon Bonaparte
i-a nvins pe turci, iar n 1801
armata francez din Egipt a fost
nfrnt de cea englez.
A b u l F a ra j
al-Isfahani
(897967), poet arab, autorul
celebrei antologii Cartea cintecelor , care cuprinde poezii,
incepnd cu cele ale poeilor
preislamici (sec. V IV II) i
terminnd cu cele ale poeilor
contemporani cu autorul. L u
crarea include date biografice
ale acestor poei i constituie
totodat un preios izvor pentru
istoria califatului arab.
A b u l F eda (1273-1331).
istoric i geograf arab, cunoscut
n Europa prin lucrrile sale
Scurt istorie a omenirii'* i
Geografia", care cuprind in

ABULIE

formaii i despre Dobrogea de


la nceputul sec. al XlV-lea.
a b u lic (gr. a flr" i boule
voin"; MED.), simptom care
consta in scderea sau pierderea
voinei, n incapacitatea de a
trece de Ia idee _la aciune.
Apare n unele boli psihice.
A b u l V efa, Mohamed ben
Mohamed (940c.998). astro
nom i matematician arab.
Autor al unui tratat despre
construciile geometrice.
a b u n d e n (BOT.), evaluare
aproximativ a numArului indi
vizilor fiecrci specii de plante
care in tri in componenta unei
l i t o c e n o t e . I n general se
noteaz cu cifre, folosind scara
15 sau I 10. n care I
nseamn indivizi rari, iar 5
sau 10 indivizi foarte nume
roi.
A b u N uvas (mijlocul sec.
V I I I - 8 1 4 ). poet de limb
arab, de origine persan, care
a satirizat genurile tradiionale
ale poeziei arabe i dogmele
religioase. A trit in Bagdad, la
curtea califului Harun al-Raid.
a b u r (TEHN.), vapori de ap.
A . este un agent termic larg
utilizat In tehnic Ia producerea
lucrului mecanic (ex. n turbine
i Ia unele motoare), n scopuri
tehnologice (ex. n industria
chim ici, alimentar etc.), pen
tru nclzit etc., fiind uor de
produs i putnd acumula can
titi mari de cldur. La o
presiune dat, a. poate f i :
a) salutat umed. cnd mai con
ine urme de lichid ; b) saturat
uscat, cind nu mai confine um i
ditate, dar o cit de mic
cedare de cldur l aduce in
stare de a. saturat umed;
c) supranclzit, cnd tempera
tura lui e superioar celei de
saturaie la presiunea respec
tiv- D up valoarea presiunii,
deosebim: a) a. de presiune
joas (p in i la 15 ata). utilizat
n instalaii de nclzire i in
motoare de putere m ic; b) ade presiune medie (15 50 ata),
folosit n motoare de putere
medie; c) a. de presiune nalt
(50225 ata). folosit in turbine
de putere mare; d) a. de pre
siune supracritic (peste 225 ata),
abur supranclzit (la 600
700* C). folosit n turbinele de
foarte mare putere. A . proaspt
(sau viu), abur adus direct de
la ,generator la utilizator, fr

s fi fost utilizat in alt agregat


i f ir i s fi suferit vreo redu
cere de presiune i tempera
tur.A- derivai, abur care a
fost utilizat partial intr-o ma
ini i_ apoi derivat pentru alte
scopuri.A. uzai, abur evacuat
din motor dup utilizarea totaliA- derivat i a. uzat sc mai
pot utiliza pentru scopuri tehno
logice sau pentru termificare.
A laminat (sau strangulat),
abur cruia i s-a redus pre
siunea fir i producerc de lucru
mecanic. V. i c e n t r a l
termic; termificare.
a b u rire (TEHN.). tratament
care const in supunerea la
aciunea aburului a unor mate
riale sau a unor produse indus
triale pentru a le mbunti
calitile sau pentru a accelera
unele procese de prelucrare a
lor. Aburirea materialelor textile
se efectueaz cu scopul de a
le pregti pentru cur|ire sau
vopsire, pentru relaxarea i n
viorarea fibrelor, pentru fixarea
dimensiunilor i a formei pro
duselor finite etc. Aburirea
lemnului sc efectueaz in vede
rea uscrii i colorm lui, a
distrugerii oulor i larvelor de
insecte, a splrii substanelor
albuminoide i a mririi plasti
citii- Aceast aburire este
necesari pentru prelucrarea ul
terioar a lemnului (curbare,
tiere plani etc.). Aburirea beto
nului se face pentru accelerarea
ntririi l u i ; se utilizeaz mai
ales la confecionarea prefabri
catelor. V. i a u t o c l a v i z a r e.
A busch [dbuj, Alexander
(n. 1902), publicist, critic i
istoric literar german, una dintre
personalitile culturale de sca
m din R. D- Germani- Intre
anii 1933 i 1946 a trit in
emigraie. A scris volumele:
Rtcirea unei na|iuni" (1945).
in care a demascat fascismul.
Literatura i realitatp" (1952).
Restaurare
sau
renatere
(1954), Schiller, mreia i
tragismul unui geniu german
(1955). Este membru al Aca
demici germane socialiste de
arte. Distins n 1955 cu Premiul
national german.
a b u tilo n (BOT.) v. teior.
a b u z (DR.) a ) Abuz de drept,
exercitare a unui drept mpo
triva scopului lui economic i
social. Potrivit legislaiei R.P.R ,

cetenii tint obligati s-i exer


cite drepturile civile in stricti
conformitate cu scopul lor
social-economic fi finind rama
de regulile de convieuire socia
list- In |rile capitaliste, teoria
a. de d. este folosit pe scar
larg de ctre monopoluri pen
tru ca, n folosul lor. s so
ngrdeasc drepturile proprie
tarilor mici i mijlocii. De
asemenea, capitalitii abuzeaz
de drepturile lor, concediind pe
muncitorii care au participat la
greve, pe comuniti fi ali mun
citori fi funcionari progresiti.
b ) Abuz de ncredere, infraciune
svirit de acela care i nsu
ete. dispune pe nedrept sau
refuz a restitui un lucru mobil
ncredinat lui (sub form de
depozit, mandat, gaj. loca|iunc
etc.) cu obligaia de a-1 napoia.
c) Abuz in serviciu, infraciune
care const n nclcarea de
ctre un funcionar a ndato
ririlor de serviciu, daci prin
aceast nclcare se aduc preju
dicii grave intereselor obteti
sau intereselor legale ale unor
cet(eni.
ac 1. Ustensil de oel, sub
ire i ascuit la un capt, pre
vzut cu un orificiu (ureche)
prin carc sc trcce un fir; ser
vete la cusut cu mina sau cu
maina. Urechea la a. de cusut
cu mna este la capitul opus
vrfului. iar la a. de maini
aproape de vtrf- 2. Ustrnsili
asemntoare cu cea desenai
mai sus. f ir i ureche fi avind
forme variate, potrivit scopului
in care se folosete (ex. a. cu
gmlie, a. de siguran, u.
pentru garniturile cardelor, a.
de tricotat ctc.). 3. Pies de

/
A
<

>
1

039

Ac d> mmm
form i alungit, cu diverse intrebuin|iri in tehmei- *A- aerian,
dispozitiv instalat la bifurcai**
liniilor elcctrice aeriene de con-

ACACIA

10

tact, pentru a permite trecere*


prizelor de curent ale trolei
buzelor A . de m acat, organ
mobil al unui macaz, n forma
de pan. articulat la capitul
neascuit ( clciiul a .) i avind
rolul de a ghida roile vehicu
lelor de cale ferat atunci cnd
trebuie abtute de pe o linie
pe alta. .4- de trasare, unealt
in general de forma unei tije
din oel de scule sau din metal
dur. ascuit la unul sau la
ambele capete, folosit la tra
sarea de linii prin zgiriere pe
suprafaa unui semifabricat, in
vederea prelucrrii lui ulteri
oare..4. indicator, element
component al unui aparat de
msur, de forma unei bare
nguste, plate i ascuite la vrf.
Prin deplasarea sa in faa divi
ziunilor de pe cadranul apara
tului, indic valoarea mrimii
msurate- A- magnetic, magnet
lamelar. in form de romb
alungit, care, fiind montat pe
un pivot ascu(it sau suspendat
de un fir fr torsiune, in pre-

i de arbuti din familia legu


minoaselor, rspindi|i n zona
tropical i cea subtropical.

Acacia

Unele specii, datorit florilor


lor frumoase, galbene sau
albe, i a mirosului lor pl
cut, snt cultivate ca plante
ornamentale sau pentru indus
tria parfumului (ex. Acacia
famesiana) ; altele snt folosite
pentru extragerea gumei ara
bice (ex. Acacia arabica) sau a
taninului.

Academia da tiine so
ciale d e pa ling C .C . a l

N
Ac magnetic

zena unui cimp magnetic se


orienteaz dup direcia aces
tuia. Servete la determinarea
meridianului magnetic, consti
tuind elementul principal al
busolei i al dispozitivelor sen
sibile de detectare a cimpurilor
magnetice. A- obturator, tij
metalic, cu una dintre extre
miti de form tronconic;
prin micarea sa permite varia
ia seciunii unui orificiu prin
care trece un lichid, determinnd astfel variaia debitului
acestui lichid (la carburatoare.
Ia unele injectoare etc.). Sin.
poantouaccia (A cacia), gen de

plante care cuprinde aproxi


mativ 500 de specii de arbori

P .C .U .S ., instituie tiinific i
de nvmnt superior a Parti
dului Comunist al U niunii
Sovietice, creat in 1946 la
Moscova- Pregtete, prin siste
mul de aspirantur, cadre pen
tru organele conductoare de
partid, pentru instituiile de
nvmnt superior, pentru in
stitutele de cercetri tiin
ifice.

Academia din Bucureti,


coal superioar avnd limba
de predare greaca veche, nte
meiat, in tim pul domniei Iui
Constantin Brincoveanu ( 1688171*0. >n cldirile de la mns
tirea Sf- Sava". Reorganizat
in tim pul domniei lui Alexan
dru Ipsifanti, A. din B. a deve
nit un important centru de
cultur greceasc. In procesul
dezvoltrii contiinei i cul
turii naionale, i o dat cu
nceputul luptei pentru un invmint cu limba de predare
romin, A . din B. s-a destr
mat. In anul 1818 s-au deschis.
In cldirea ei, cursurile colij
romneti sub conducerea lui
G h. Lazr.

A C A D E M IA R P.R

A c a d e m ia M ih ile a n , pri
m ul institut romnesc de invm int superior din Moldova,
nfiinat la Iai. n 1835, sub
domnia lui M ihail Sturdza, de
ctre G h. Asachi i al|i nvai
romini ai vremii- Printre pro
fesorii care au predat aici se
numr personaliti remarca
bile ale culturii romneti, ca
M- Koglniceanu, Ion Chica,
Ion Ionescu de la Brad, Eftimie
M urgu, Damaschin Bojinca.
P artida' reacionar a boie
rim ii vedea n dezvoltarea cul
turii naionale, care ntrea
poziiile burgheziei in ascen
siune, o ameninare a privile
giilor ei de clas; de aceea ea
a cerut i a obinut, n 1847.
de la dom nul M- Sturdza, des
fiinarea cursurilor superioare
ale A . M .
A c a d e m ia p la to n ic , coal
filozofic idealist, ntemeiata
de Platon (c- 387 .e-n.) intr-o
grdin din apropierea Atenei,
care ar fi aparinut eroului
mitologic Akademos. A func
ionat pn n anul 129 i.e.n.,
transformndu-se dup aceea
intr-o coal eclectic- A n ul 529,
cnd aceast coal a fost defi
nitiv nchis, marcheaz formal
sfiritul istoriei filozofiei antice.

Academ ia p lato n ici din


F lo r e n a ( 1459 1521), coal
filozofic idealist, n care se
comentau i se editau operele
lui Platon. A fost ntemeiat de
Marsilio Ficino. cu sprijinul
lui Cosimo Medici.

A c a d e m ia

R e p u b lic ii

P o p u la r e R o m n e , cel mai
nalt for de tiin i cultur din
R .P .R ., care ntrunete pe cei
mai de seam oameni ai tiinei,
literelor i artelor din ar.
A. R .P .R . continu i ridic pe
un plan superior tradiiile tiin
ifice i culturale progresiste ale
Academiei Romne, nfiinat la
I aprilie 1866 sub denumirea
de Societatea Literar Romin,
devenit n 1867 Societatea
Academic Rom in, iar n 1879
Academia Rom in. D e la pre
ocupri strict filologice
la
nceput (elaborarea ortografiei,
gramaticii i dicionarului lim bii
romne). Academia R om in i-a
extins activitatea i a avut un
-ol pozitiv n dezvoltarea tiinei
fi culturii romneti prin studie
rea primelor scrieri romineti,
prin tiprirea documentelor is-

ACADEMIA R P R

tonei rominilor. prin numeroase


studii de istoriografie, de fizici,
chimie, medicinl, matematici,
biologie, geografie, geologie i a
Academia Romjni a dezvoltat
biblioteca vechii Societi Aca
demice, transformind-o n bi
blioteci naionali. Printre mem
brii ei au (ost personaliti de
seami ale culturii, artei i
tiinei ca: B. P. Hasdeu,
A. Saligny, I. Cantacuzino,
V. Babe, Gh- Marinescu, E.
Racovi. LMrazek, G. Enescu,
D. Voinov, D- Pompeiu, M.
Sadoveanu- Alii ca: C- 1- Parhon, Tr. Svulescu, G- Ionescuieti i continui activitatea
i astzi n cadrul A. R.P.R.
Mari personaliti ca M- Eminescu, I. Creang i I- L. Caragiale, AI- Vlahui, C. Dobrogeanu-Gherea, G- Ibriileanu
.a., care au demascat racilele
regimului burghezo-moieresc,
n-au fost alei printre membrii
Academiei, iar creaiile lor nu
au (ost distinse cu premii aca
demice. In 1948, din iniiativa
P.M.R., Academia Romin a
fost reorganizat pe baze noi,
socialiste, devenind Academia
Republicii Populare Romne. Intemeindu-i activitatea pe prin
cipiile
marxism-leninismului,
A. R.P.R. are menirea s con
tribuie prin toate mijloacele la
iropirea general a tiinei,
itereloi i artelor din R.P.R.,
si dezvolte i si foloseasci cuce
ririle tiinifice i culturale, n
strns legtur cu producia,
pentru construirea socialismului
n patria noastr i pentru ap
rarea pcii n lume. A. R.P.R.
efectueaz cercetri tiinifice
n toate domeniile tiinei i
culturii, studiaz posibilitatea
de punere n valoare a bog
iilor naturale i a forelor pro
ductive ale rii, colaboreazi cu
organele superioare de stat n
problemele tiinifice, asiguri
ridicarea calificirii cercettori
lor tiinifici, ntreine legturi
cu cele mai importante insti
tuii tiinifice din lume. Are
dou filiale (la Iai i la Cluj),
doui baze tiinifice (la T im i
oara i la Trgu-Mu re), 32 de
institute tiinifice i numeroase
alte uniti (laboratoare, staiuni
experimentale etc.), n care
lucreazi peste 2 000 de cerce
ttori. Este organizai n noui
secii tiinifice. Tn afar de

11

ACADEMIA VASIUANA

acestea, mai are n subordine


reti); Institutul de cerectsri
urmitoarele instituii: Biblio
medicale (Clu|); Institutul de
teca Academiei R.P.R., Editura
cercetiri medicale ( lai); Secia
Academiei R.P.R. i Institutul
de medicinl (Timioara) ; Secia
de studii romno-sovictic. Aca
de medicinl (Tirgu-Mure).
demia R.P.R. editeazi 57 de
7. Secfia de tiine economice,
periodice, 33 de publicaii ne- filozofice i juridice, cu * Insti
jeriodice i 39 de colecii, in
tutul de cercetiri economice.
imbile romini, rus. francez,
Institutul de filozofie. Institutul
englez, german i maghiar.
de psihologie, Institutul de
Este condus de un prezidiu
cercetiri juridice (Bucureti);
format din 20 de academicieni,
Secia de cercetiri economice
avind in frunte un preedinte
i Secia de filozofie (C luj);
i patru vicepreedini- Seciile
Colectivul de cercetiri econo
Academiei R .P .R ., institutele,
mice (Iai). 8- Secfia de tiin/e
centrele de cercetri, colectivele
istorice, cu : Institutul de istorie.
fi comisiile dependente de PreziInstitutul de arheologie (Bucu
diul Academiei: I Secia de
reti) ; Institutul de istorie i
tiine matematice i fizice, c u :
filozofie ( O u i) ; Institutul de
Institutul de matematic. Insti
istorie i filologie. Muzeul de
tutul de fizici. Institutul de
istorie a Moldovei (Iai) ; Secia
fizici atomic. Observatorul
de istorie (Tirgu-Mure). 9. Sec
(Bucureti); Institutul de calcul
fia de limb, literatur i art,
(Cluj); Institutul de matema
c u : Institutul de lingvistici.
tici (Iai). 2- Sec/ia de tiin/e
Institutul de istorie literari i
chimice, cu : Centrul de cercetri
folclor. Institutul de istorie a
artei. Centrul de cercetiri fone
chimice (Bucureti); Institutul
tice i dialectale (Bucureti);
de chimie (C luj); Institutul de
chimie Petru Poni" (lai);
Institutul de lingvistici. Secia
Secia de chimie (Timioara).
de istorie literari i folclor.
3- Secfia de tiin/e tehnice, c u :
Secia de istoria artei (C lu j);
Institutul de mecanici aplicai
Secia de lingvistici. Secia de
Traian Vuia**, Institutul de
istorie literari ( lai) ; Secia de
energetici. Centrul de cercetiri
tiine sociale (Sibiu). Comisiile
metalurgice (Bucureti); Secia
dependente de Prezidiul Acade
de cercetiri tehnice (Iai); Cen
miei R .P .R . : I. Comisia pen
trul de cercetiri tehnice (Tim i
tru studiul formirn limbii i
oara). 4. Secfia de biologie i
poporului romn; 2- Comisia
tiine_ agricole, cu : Institutul
pentru ocrotirea monumentelor
de biologie Traian Sivunaturii; 3- Comisia de hidro
lescu". Institutul de biochimie.
logie ; 4- Comisia de automa
Institutul de speologie Emil
tizare ; 5- Comisia de acustici;
Racovii, Colectivul de pedo
6. Comisia de spcctroscopic;
logie. Colectivul Ampelogra7. Comisia pentru coordona
fia R.P.R.", Colectivul Pomorea ntregii activitii tiinifice
logia R.P.R." (Bucureti) ; Cen
din ari.
trul de cercetiri biologice.
A c ade m ia V asilianft, coal
Secia de speoogie. Secia de
superioar de lim b i slavoni i
pedologie (C lu j); Laboratorul
greaci, cu sediul la biserica
de zoologie (Iai); Laboratorul
Trei Ierarhi'* din lai. nte
de biologie animali i Secia de
meiat de Yasile Lupu, domnul
pedologie (Timioara). 5. Secfia
Moldovei (1634 1653). Era
de geologie i geografie, cu : Insti
organizai dup modelul Aca
tutul de geologie i geografie.
demiei din Kiev (creat de
Centrul de cercetiri geofizice
mitropolitul Petru Movili), de
(Bucureti). 6. Secfia de tiin/e
unde i-au i fost trimii pro
medicale, cu : Institutul de fizio
fesori. N u m ii i coala mare
logie normali i patologici
domneasc, a avut un rolfinsemD . Danielopolu', Institutul
nat In dezvoltarea culturali a
de neurologie I. P. Pavlov,
Moldovei. i-a ncetat activi
Institutul de inframicrobiolotatea in 1821- In locul ei m
gie. Institutul de medicin! in
nfiinat, in 1828, Gimnaziul
terni, Institutul de endocrino
Vaailian, care a funcionat pin i
logie C- 1. Parhon", Centrul
in anul 1835; in continuare a
de cercetiri antropologice. Co
luat fiini tot atei Academia
lectivul de chimioterapie (Bucu
M ihiileani.

ACADEMIE

acade m ie (gr. akaJemia.


art aprut n sec- al XIX-lea,
dup numele eroului mitologic
cind
neoclasicismul
pierde, prin trecerea burgheziei
Akodemos) 1. Denumire d itl
pe poziii reacionare, coninu
nc din antichitate (v. i A c a tul lui revoluionar i se nchis
d e m i a p l a t o n i c i ) unor
asociaii de oameni de tiin.
teaz. Im itind in mod dogmatic
Iiterafi. artiti, care constituiau
i pasiv formele exterioare ale
creaiilor artei antice ai a Rena
nuclee ale activitii culturale
din firile respective. Cele mai
terii, academitii manifest indifcrrn pentru viaa nconjur
vechi academii moderne snt
cele ntemeiate la Floren(a
toare, pentru contemporanei
tate. Plecind de la neoclasicism,
(1582). Paris (163$). Berlin
( 1700),Petersburg(1724). 2. De
academitii ajung la un e c l e c
numire dati in Europa aput i s m n care accentul cade
seani i la noi (p n i la reforma
pe execuia stereotip, lipsit
nvmntului din 1948) unor
de vigoare, rupt de con
coli superioare n care se pre
inut.
aca lc fe (gr. atalephe urzi
dau materii dintr-un anumit
domeniu de specialitate.-*/), de
c" ; ZO O L.), meduze fr vl,
art a ) coal in care se predau
care triesc in toate mrile.
cursuri publice de desen, pic
Datorit faptului c in majori
turi. sculpturi etc- b ) Asociaie
tatea cazurilor snt urzictoare,
a creatorilor de arti plastici,
au fost numite de unele popoare
arhitecfi, sculptori, pictori, de
meduze de foc", tn anumite
senatori i gravori. A . de aregiuni ale Asiei (ex. in R. P.
s-au creat n Italia n timpul
Chinez), unele specii de a. sint
Renaterii, n Frana in sec- al
folosite in alimentaie. Dintre
XVII-lca, in Rusia in sec. al
a.f in Marea Neagr triete
X V I ll-lea i apoi in numeroase
Aurelia aurita.
alte ri./!, m ilitar, instituie
a c n t (ARH IT.), ornament
de in v iim in t militar superior
sculptat sau pictat, care im it
i centru de activitate tiinifici
frunzele plantei cu acelai nume;
militari. In unele state poarti
denumirea de coali (superioa
r) de rizboi sau de colegiu
militar. A . m. au nceput si
ia fiin. n unele state din
Europa, Ia nceputul sec. al
XIX-lea. Tn Rominia, prima
instituie de n v iim n t militar
superior a fost nfiinai in
1889, sub denumirea de coala
superioar de rzboi, in care
Acanl. (Capitel de la templul lai
pregtirea cadrelor se fcea in
M art Ultor)
spiritul ideologiei burgheze.
Astzi, n R .P .R . exiti Acade
a fost m ult folosit ca decoraie
mia m ilitar general, care se
sculptural n arhitectura greconcadreaz in sistemul general
roman, fiind caracteristic pen
de in v iim in t superior. Ea pre
tru capitelurile corintice i
gtete cadre militare de tip
compozite.
nou, cu o temeinic educaie
a c n te (gr. akantha sp in " ;
politic-ideologic marxist-IeniAcanthus), gen de plante erba
nist i cu o nalt calificare
cee perene din familia acantamilitar.
ceelor, rspndite n regiunile
a c a d e m is m 1. M anier n
calde. Plantele d in acest gen
art care cultiv un ideal de
au
frunze mari, frumoase,
frumusee rece i convenional
adine penate, adeseori spi
i norme canonizate, golind
noase. In ara noastr, in regi
realitatea de ceea ce este nou,
unile Banat i Oltenia crete,
de ceea ce se dezvolt i este
spontan sau cultivat ca plant
mai viu in ea. 2. M anier in
decorativ,
specia A canthut
pictur a aa-numitelor aca
longi/oliut.
demii**, care se bazeaz pe un
a c a n to c e f li (gr. akantha
desen i un colorit similare
sp in"
i kcphale
c a p ";
exerciiilor de coal de art
ZOOL.), clas de viermi parazii
sau ae atelier. 3. Curent In

ACAR10ZA

din ncrengtura nematelminilor. Adulii triesc ca parazii


In intestinele diferitelor verte
brate (in special in intestinele
porcilor, ale petilor i ale
pirilor acvatice), pe care le
imbolnivesc, producind paaube
economice. Larvele au drept

Acontocefal

gazde intermediare unele crus


tacee sau insecte. Acantocefalii
jse aseam ini cu limbricii, dar au
o trom pi caracteristici, retrac
tili, narm ai cu crlige i ic .
ionati de muchi, care servete
a fixarea lor de pereii intesti
nali ai animalului-gazdi.
a c a p p e lla v. c a p e la 1,
a c a r ic id e (CHIM.), clas de
combinaii chimice insecticide
folosite la combaterea acarienilor.
a c a r ie n i (ZOOL.), ordin de
artropode d in clasa arahnidelor. A* sint organisme mici,
uneori microscopice, cu capul,
toracele si abdomenul in gene
ral nedifereniate, cu aparatul
bucal (o tro m p i alungii) adap
tat pentru ros, nepat sau supt.
T riesc pe plante, in sol, in ap,
pe anim ale moarte sau vii. U n
num r mare de specii sint
diuntoare agriculturii, altele
sint parazii ai om ului i ai
animalelor (ex. S ar coptes sco
biei, Sarcoptes equi). Numeroi
a . (ex. cpuele) snt transmitori ai unor m aladii grave, ca
febra recurent, encefalita la
om , piroplasmozele la ani
male etc.
a c a r in t e (gr* o ..fr" si
lat. carina care n "; ZOOL.),
psri crora le lipsete carena
de pe linia median a sternului
i care au pierdut complet posi
bilitatea de zbor (ex. struul,
cazuarul, pasrea emu, pasrea
kiwi). S in . ratite.
a c a r io z (M E D ., MED. VET ),
dermatoz contagioas parazita
r, com un o m ului i animalelor,
provocat de acarieni. L a om,
forma obinuit este scabia. A

accelerando

At 1 I N I

pentru imprimarea unor micri


la Dubna (U R S.S.) un tincrode desfurare lent (ea. cre
fazotron de 10 BeV. Oamenii
terea unei flori etc.). V, a
de tiin tovietici au elaborat
ncetinitor.
teoria unui nou tip de accele
acceleraie ( F I / . ) , variaie a
rator bazat pe autocorecia
vitezei unui punct material,
traiectoriei particulelor care te
raportat la unitatea da timp
abat, din diverte cauze, de la
Dup felul vitezei. S. poate li
traiectoria normal. Se ntre
liniar, unghiularti tau areolard
vede c te vor putea obine
A. liniar e un vector legat,
attfel particule cu enersii pin
avind originea in punctul ma
la o mie de miliarde de electronterial conaiderat- Ea are o com
voli. In ara noattr funcio
ponent tangenial a r numit
neaz, in cadrul Inatitutului de
fizic atomic al Academiei
a. tangenial i o component
R.P.R., pentru studii experi
normal am. num it a. centripetmentale privind structura nu
In cazul scdem vitezei, avem
cleului atomic, un a. de p. de
tntbziere tau decelerare. Unitip b e t a t r o n i unul de
ile de msur ale s. tint m/t
tip c i c I o t r o n A . liniar,
ft
accelerator de particule (ndeo
sebi electroni i protoni) format
din mai multe cavitti rezo
nante, vidate, dispuse una dup
alta in linie dreapt. C im punle
electrice, de nal frecven,
produse in caviti cu ajutorul
Ataneni
unor generatori (magnetroni sau
clistroni), accelereaz particu
lele si le mresc energia pin
prin indivizi bolnavi. Ea te
ic
la valori care ating azi miliarde
combate prin gazarea stupilor
AaalsMS>a
^
de electron-voli. 3. (C H IM .,
cu acaricide (aalicilat de metil
vclorul Mulafa|Mi. *f
TEHN
.)
a)
Acceleratori
de
n
t
i altele).
w r to ru l M M k r a t a i
.
rire, tubttane (ex. dorura de
acc e le ra n d o (cuvnt italian

c lo r u l e c d e r M '* ' **u .p * t


calciu) care, adugate intr-o
ntemnind r b in d " ; M U Z.),
anum it proporie in apa de
termen care indic o grbire
In titlem ul M K S t cm/s In
amettecare a mortarelor i be
progretiv a m i c r i i .
sistemul C C S Acceleratia gra
toanelor, accelereaz creterea
a c c e le ra to r (lat. accelerare,
vitaiei, acceleraie In micarea
rezittenelor mecanice fr a
din celcr repede") 1. (TEHN.)
pe vertical a unui corp care
accelera p r i z a . N u te reco
Mecanitm care permite s ae
cade liber intr-un punct dat de
mand la netoanele armate aflate
varieze turaia, retpectiv viteza
pe suprafaa Pm intului. Va
permanent in mediu umed, din
unui motor. 2. (l- l/.) Accelerator
loarea sa, care ae noteaz cu |,
cauza pericolului de corodare
de particule, instalaie utilizat
depinde de latitudinea i alti
la imprimarea unei energii cine
a armturii, b ) Acceleratori de
tudinea locului i variaz cs
p riz, tubttane (ex. carbonatul
tice mari particulelor ncrcate,
mai puin de 1% pe ntreaga
de todiu) care, adugate in apa
ca electroni, protoni, deuteroni
suprafa a P m intului 2 este
de amettecare a cimentului tau
etc. Servete la ttudiul pro
de 9,80665 m/s* la nivelul mrii
prietilor particulelor elemen
mortarelor, produc o accelerare
i la latitudinea de 45*.
a p r i z e i , c ) Acceleratori de
tare i al structurii nucleului
a c c e le r o g r f ( T t W ) , aresatomic. A . de particule snt cicli
vulcanizare, tubttane anorga
lerometru care inregiatreaz va
nice (ex. oxidul de plum b, de
ci, cu traiectoria particulei acce
lorile succesive ala acceleraiei.
lerate nchis sau n spiral (la
magneziu, de zinc, tulfurile
a c c e le r o m e t r u (T-MV). ametalice etc.) tau organice (ex.
betatron, ciclotron, sincrotron,
parat pentru msurarea accele
mercaptobenztiazolul, tiocarbasincrocidotron, sincrofazotron).
raiei, In special U vehiculele
nilida etc.), folotite in procetul
i aciclici, cu traiectoria par
aeriene.
de vulcanizare a cauciucului,
ticulei accelerate dreapt (ex.
a c c e n t (lat srcrnfui, psrl
avind ca efect tcurtarea duratei
u- de p. n cascad, a. de
al
lu
i occinere . . a c irita ; LMCV )
procetului
ti
mbuntirea
pro
electrostatic, a . de p. liniar). In
1. Pronunare mai intens sau
prietilor fizice ale cauciucului.
U .R .S .S . este in curs de con
pa u n ton m ai nalt a unei silabe
strucie cel m ai mare a . de p.
V. i v u l c a n i z a r e . 4. ( C I
dinlr-un cuvnt ta u a unui
N E M A ) Procedeu cinematogra
d in lume, un sincrofazotron
cuvnt dintr-un grup sintactic.
de 50 70 BeV, proiectat s
fic de obinere a accelerrii m i
2. Sem n grafic pus deasupra
ajung la peste 100 BeV. La
crii prin micorarea vitezei
unei litere, pentru a marca lie
Brookhaven (S .U .A .) funcio
peliculei n m om entul nre
locul f i lelul accentului (1)
neaz un sincrotron de protoni
gistrrii i prin proiectarea aces
Intr-un cuvin!. fie ah particula
de 33 BeV, la Geneva sincroteia cu viteza normal (24 im a
ritate da pronunare l> Accent
tronul C E R N de 50 BeV, iar
gini pe aecund). Se folosete
albinelor. boal parazitar pro
vocai de acarianul Acar api3
IVoodi, care se nmulete n
iralicclc albinelor, asfixiindu-le.
Boala te rspindete printre
albine prin rame infectate tau

ACCEPTARE

d t intensitate ( m u dinamic, expirator), pronunare cu for mai


marc a unei tilabe dintr-un
cuvint. L im b a ro m in i. la lai
ca n u me roate alta lim bi mo
derne, are a. d t inteniiale- tn
cuvintele cu m ai m ulte silabe
te distinge un a. t i. principal,
mai puternic, i u n u l ia u mai
m ulte a. de I. secundare, mai
slabe, desprite prin silabe
total neaccentuate. 4. Accent
fin tac tic. accent care scoate in
evideni un cuvint dintr-o prof io/iic sau o propon|ie dintr-o
raz- 5. Accent m uzical (sau
melodic). pronunare pe u n ton
m ai nalt a unei silabe dintr-un
cuvnt. In numeroaae lim bi
vechi (greaca veche, latina cla
sici). accentuarea se fcea n
deosebi cu ajutorul a m . (vocea
ae ridica aproximativ cu o
cvin ti). A-m. p ropnu- iis exiti,
de exemplu, n lim bile chinexi
f i japo ne zi ; adesea el se m b in i
cu accentul de intenaitate, ca
in lim bile norvegieni, suedezi,
tirb sau lituania n i . a t c u i t
a ) ( In lim bile cu accent muzical)
Ridicare a vocii pe silaba accen
tu a u sau pe partea fin ali a
silabei accentuate dintr-un c u
vint. b ) S em nul grafic ( ' ) al
acestui m od de pronunare,
care a p rim it i alte intrebuinIri. In francezi noteazi tim>rul nchis al vocalei i , in cehi
lunim ea vocalei. A.circumflex
a ) ( I n lim bile cu accent m u
zical) Ridicare a vocii in prim a
parte a unei silabe lungi accen
tuate, nsoii de o coborire a
vocii in partea ei final- b ) Sem
n u l granc ( A , n greac ) al
acestui m od de pronunare,
care a p rim it i alte ntrebuin
ri- I n ro m in i este semnul
diacritic al literei care reprezini
vocala I ; in francezi se pune,
in geneial, pe vocalele lungi
care au foat urmate de o consoani sau de o vocali d is p ir u ti
ulterior. A . grav a ) ( In limbile
cu accent muzical) Meninere
a aceluiai ton pe o silab i care,
in m od obinuit, are accent
a sc u it; pronunare cu tonul
neridicat a oricirei silabe lipsite
de accent ascuit sau circum
flex. b ) Sem nul grafic O al
acestui m od de pronunare, care
a p rim it i alte ntrebuinri.
In francezi poate nota pronun
area deschis a vocalei i sau
difereniaz unele cuvinte omo

________________

nime. 6. (Im p ro priu) M o d de


pronunare specific unui an u
m it grai sau unei anum ite
lim bi (ex. vorbete cu a . m ol
dovenesc").
a c c e p t r e (lat. acceptare Ma
p rim i") 1, (DR.J Manifestare a
voinei de a d o b nd i un drept,
de a prim i oferta de ncheiere
a unui contract sau de a prim i
o succesiune. 2. (F IN .; in socia
lism )
Form de
de co n
tare
prin care cererea de
plat emis de furnizor este
pltit de ctre banc num ai
dup consim m ntul scris al
beneficiarului.
a c c e p to r i d a
h id r o g e n
(C H IM .), substan|e care pot p rim i
atom i de hidrogen, cedai de
alt substan, in prezena unor
catalizatori specifici (cx. chinona. in prezena paladiului,
accept doi atom i de hidrogen,
trecind in hidrochinon).
a c c e p ie , inrlcs al unui
cuvint.
a c c e s (lat. occettut ..ptrun
dere" ; M E D .), ansam blu de tu l
burri ale organism ului care te
manifest brusc, Kn p lin sn
tate aparent i se repet de
obicei la intervale variabila In
perioadele dintre s ., bolnavul
nu prezint sim ptom ele bolii
(ex. a . de epilepsie, de astm.
de gut, de malarie etc.).
a c c e s o r ii
(TEHN.),
piese
anexe care te monteaz la un
sistem tehnic (aparat, main,
construcie etc.). A . n u fac
parte integrant d in sistem, dar
sint folosite in legtur cu
serviciul lui.
a c c id e n t (lat. accident, -f/f
..care te in tim p l ") 1. (F IL O Z .)
T erm en d in filozofia premarxist desemnind o nsuire tre
ctoare, secundar, neesen|ial
pentru existena i nelegerea
un u i obiect. 2. (G E O C R .) Neregularitate a reliefului (deal, vale,
r ip i etc.), aprut ca rezultat
al interaciunii agenilor interni
(micri tectonice) i externi
(ap, cureni de aer etc.).
3. (TEHN. ) Eveniment ntim pltor
si neprevzut, produs in tim pul
funcionrii un u i sistem tehnic
(main, instalaie etc.), care
cauzeaz o avarie. 4. (D R .) Acci
dent de munc, vtmarea sn
tii sau moartea unui angajat,
cooperator etc., provocate prin
aciunea, de obicei neprevzut,
a unei cauze exterioare victimei.

AC-DE-MARI

tn cadrul procesului de munc


sau in legtur cu el. In capitalism , o. d t m. sint extrem dr
numeroase, deoarece patronii
nu au interes s fac investiii
pentru protecia m uncii, exis
tenta om ajului prrm iind ca
fora de m unc s fie imediat
nlocuit* In socialism, legis
laia privitoare la protecia
m uncii i contractele colective
de m unc prevd un complex
de m turi pentru prevenirea a.
de m. In R .P .R ., legea prevede
c, n caz de boal sau de invali
ditate datorate un u i o. de m.
angajafii au dreptul la ajutoare
materiale sau la pensie in con
diii m ai avantajoase decit anga
jaii care au suferit alte acci
denta. T otodat, legea d o
definiie larg a . de m., cuprinzn d in aceast no|iune i dife
rite categorii de accidente care
nu te produc nemijlocit n
procesul de m unc (ca, de pild,
accidentele survenite n tim pul
deplasrii de la dom iciliu la
locul de m unc sau invers).
5. fL IN C V .) Accident fonetic. mo
dificare fonetic fr caracter de
lege. ca asimilaia, epenteza,
metateza etc. 6. (MUZ.) V,
alteralie.
A c c iu t
(A ttiu s ),
Lucus
(170-c. 85 i.e.n.), poet dramatic
latin. D in tragediile lui A . (in
num r de 45), inspirate din
mitologia greac i d in istoria
Romei i cu aluzii politice la
evenimente contemporane lui,
s-au pstrat num ai citeva frag
mente.
A c c ra capitala republicii
G hana, port la C o ifu l Cuineii.
388 000 loc. (I960). Centru de
prelucrare a produciei agricole
i miniere i centru pescresc.
Vin portul A . te export cacao,
nuci de cocos, aur, diamante,
mangan etc. L a A . a avut loc.
n aprilie I960, conferina pen
tru pacea i securitatea Africii,
la care au participat reprezen
tani ai guvernelor rilor inde
pendente d in Africa i ai
organizaiilor de mas din ntre
gul continent african. Confe
rina a subliniat necesitatea
continurii luptei mpotriva co
lonialism ului i imperialismului.
a c - d e - m ire ( Syngnathui ruhescens), pete marin d in familia
singnatidelor, cu corpul lung
(pin la 35 cm ) i subire, in
form de andrea, acoperit cu

16

ACEFALIE

Accra.

Ccntml

plAci oioaie. Femela depune


icrele intr-o pung incubatoare,
situat in coada masculului,
unde sc face clocirea. Se ntlnete In Marea Neagr, Marca
C aspit&. M aica M editeran fi
In Oceanul A tlantic; triefte
In regiunile litorale, printre
plante, |inndu-se in poziie
vertical, fapt care if face
s rm in neobservat de ctre
rpitori. N u are im portan
economic.
a c e f a l ie (gr. a fr" fi
Repliate cap") 1. (B IO L .) Lipsa
capului la unele anim ale infe
rioare (cx. la scoici). 2. (M E D .)
Monstruozitate congenital, in
com patibil cu viaa, constind
in lipsa capului la ft.
a c e r a c e e fAceraceae), fa
milie de plante lemnoase, care
cresc in pduri (cx. ararul,
iugastrul, paltinul # etc ), cu
frunze opuse, ntregi sau com
puse. Florile, m runte, albeverzui, snt grupate n inflores
cene. Fructele, num ite s a
m a r e , sint formate d in dou
nucuoare aripate, p uind fj
ufo r rspindite de vint. Arborii
d in aceast fam ilie snt folosii
in industria de m obil m u ca
plante decorative.
a c e r a t h e r iu m (gr. a f i
r i" , Ifera corn** f i iherion
fia r ";
l'AI.EQNT.),
m a
mifer fosil strmo al rinoce
rului de astzi, caracterizat
prin abeena cornului prin
dini incisivi netezi f i prin
faptul c are la picioarele
anterioare trei degete bine dez
voltate fi un al patrulea pe
cale de dispariie. Speciile

ftului

acestui gen au trit in era


neozoic, d in oligocen pin n
pliocen fiind rspindite at it
n Eurasia d t fi in America.
a c e t (lat. acelum oet* ;
CHIM.), sruri ia u eateri ai
acidului acetic, t n
general,
a . sint foarte solubili In ap
fi sint descom pufi de cl
dur. Acelal de alum iniu,
(C H jC O O )* A l. Sare obinut
prin tratarea hidro xidului de
a lu m in iu cu acid acetic diluat.
Se folosete ca m ordant n vopsitorie, ca agent de impermeabilizare in induatria textil, iar
soluia m , in concentraie de
circa
10%,
e
folosit
In
farmacie sub numele de Bolufie
Burow. A celal de celuloidf.
amestec de esteri ai celulozei,
ob inut prin aciunea anhidridei
acetice f i a acidului acetic
asupra celulozei fi prin hidroliza acid a produsului. Se
folosete la fabricarea de m a
teriale plastice, filme, foi pentru
ambalaje, geamuri incasabile,
lacuri, fibre artificiale (mtasea
acetat).
S in .
acelilceluloed.
A celal d e e lil, C H ^ C O O C Jlg .
Ester ai acidului acetic. E un
lichid incolor, volatil, cu miros
plcut. Se obine p rin reacia
de esterificare a acidului acetic
cu alcoolul etilic. Sa folosete
ca dizolvant pentru
lacuri.
A celal de plum b, sare da
p lu m b , (C H jC O O ).P b 3 H t O . a
acidului acetic. Se preoer d in
litarp (oxid de p lu m b ) i acid
acetic. Este o substan crista
lin, uor solubil in ap. Sa
folosete In induatria farm a
ceutic i ca m ordant
In

A d .l K

vopsitorie. A celal de w diu.


C H jC O O N a iH t O Sare de so
d iu a acidului acetic, obinut
d in acid acetic i carbonat de
sodiu. Se prezint sub form de
cristale incolore, uor solubile
in ap f i n alcool. E folosit in
analiza chim ic, industria c h i
m ic, sinteza organic, vopsi
torie, medicin. * A celal de
vini!,
C H JC O O - C H C H .
Eater al acidului acetic, pre
parat prin ediia acestuia U
acetilen- Eate u n lichid volatil,
cu miros neptor, cu tendin
mare spre polunerizare. S e r
vete la fabricarea acefalului
de polivinil si a unor copoii meri
(c u d o ru r de vinii, etilen )
I n R P R ., a. de v se fabric
la U zinele chim ice Rnov (reg
Braov). A ce lal de poli o*m l.
polim er ob inut prin poliroerizarea acetat u lu i de vinii. Are
p u n ctu l da nm uiere
sczut
(30 40 C). Se intrebuinteez
pe scar larg la fabricarea lacu
rilor, a vopselelor, a adezivilor
etc. P rin hidroliza lui se formao*
zalcoolul poli vinilic. I n R P Rse fabric la U zinele chim ice
R ifn o v(re g. Braov). ( A R M )
A celal de la h u . M re solubil,
foarte toxic, a tal iul ui I n a n u
mite doze este foloeit extern
ca depilator, asociat m u n u cu
radioterapia.
a c e ta z o la m id (f- A R M ). me
dicam ent utilizat ca diuretic io
insuficiena cardiac, in ciro ia
hepatic etc.. In care determ in
o dim inuare im portant a ede
melor f i a aecitei. D e n u m i
rea comercial a m edicam en
tu lu i eete d ia m a t.
a c e tic , actd (CHIM.). Acid
organic
M turat, cu form ula
C fU - C O O H .
E u n lichid
incolor, c u miros caracteristic,
n e p to r; se ameetec In orice
proporii cu a p a ; p t I6 .7 *C ;
p f. 118.2 C Se fabric p rin fer
mentarea acetic a soluiilor
diluate de alcool, prin distilarea
uscat a le m n u lu i (v. i a n d
p i r o l i g n o s ) m u p rin oxidarea eidehidei acetice. O etul
conine o o- in concentraie 4a
3 9% .
A- a
glacial, ac id
acetic de co m e n tralia 98 *
9 9 .8 % . Se folosete la prepa
rarea acetatului de celuloz, la
fabricarea de solveoi pentru
industria de lacuri fa vopsele.
In induatria medic om eni al ar ,
in industria alim entar, a m it-

ACHEN

surilor etc. Se fabrici la Reia


i Margins (reg. Banat) prin
distilarea lemnului, iar la Risnov (reg. Braov) din aldehiai
acetici.
acetil (CHIM.), C H ,C O ~ .
Radical organic monovalent,
derivat de la acidul acetic
V. fi c i I
acetilceluloz (CHIM.) v. a*
cetat de celuloz.
acetilea (CHIM.) 1. (p l.) V.
alehine. 2. C H = C H . Hi*
drocarburi alifatici nesaturat,
cu o tripli legtur, descope
rii de H. Davy in 1836 si
sintetizau din elemente de

Turda (reg. Cluj) f i T irniveni


(reg. Mure-Autonomi M aghia
ri) din carbid.
a c e tils a lic ilic ,

(FARM.), produs sintetic obtinut


din a d d salicilic prin acetilare.
Se prezini sub for m de
pulbere cristalini a lb i, cu gust
acru, greu solubili in ap,
solubili in alcool. Are aciune
febrifugi fi analgezici- Este
folosit in tiri febrile, nevralgii,
reumatism etc. N um ele co
mercial al acestui acid este
aspirina ce to b u tira t d e c e lu lo z
(CHIM .), e s t e r mixt al celu~-A ci4 acetic
An/iiifm titcth eg
A/cacteMc
-*-D h otn n tl

Sticli oryjniTJ

HeUm

H tse p tx tic e
P iee sm/e/ic
f/bre sintetice
//* p b stice
Pio/e stf/ etiei
-*~Fi&re sintetice

-^Cauciucurisintetice

fib re sintetice
Cauciucurisintetice
Obinerea lilc n c i |> d o m e n iile m a i im p o r t a le d e u tiliz a r e < e i

M. Berthelot in 1862; este un


gaz incolor, fir i miros in
stare pur, foarte solubil in
acetoni. Formeaz acetiluri de
cupru, argint fi mercur. D
reacii de adifie. de polimerizare etc. Se poate obine prin
reacia dintre carbura de calciu
(carbid) si api sau din metan,
prin oxiaare pariali cu oxigen
ori prin cracare in arc electric.
Este un compus de mare im
portani. constituind baza pen
tru ob(inerea unui numir foarte
mare de compui in industria
chimici. Din a. se prepar
aldehida acetic, acetona, clorura de vinii, acetatul de vinii,
vinilacetilena, mtrilu! acrilic.
Se folosete de asemenea la
sudura oxiacetilenic fi la ilu
minat. A- se pistreazi in
tuburi sub presiune. In R.P.R.
se fabrici la Rifnov (reg.
Braov) din gaz metan, iar la

lozei, obinut prin tratarea


acesteia cu acid acetic fi acid
butiric. Este o mas plastici
rezistenti la a p i fi la frig, cu
firoprieti dielectrice bune. Se
oloseste sub form de filme, foi,
pelicule, in industria electro
tehnici. la fabricarea lacurilor
pentru acoperirea produselor
textile fi a pieii.
acetofeno n (C H IM .), lichid
incolor cu miros aromatic,
C%HfC O C H f Se obine prin
condensarea benzenului cu d o
ruri de acetil, in prezena clorurii
de aluminiu drept catalizator;
p.t. 20,5C ; p. f202C. Se gset;e
in gudroanele rezultate din cocsi
ficarea crbunilor de pm int.
E ntrebuinat in industria
medicamentelor fi in parfumene.
aceton (CH IM .), lichid in
color, volatil, inflamabil, cu
miros eteric, CA/jC O C H 3 ,

care se poate amesteca cu apa,


alcoolul, eterul, benzina etc.
in orice proporie; p.f. 56,2C.
D izo lv m ulte substane orga
nice. Se obine prin distilarea
uscai a le m nului, prin fermen
tarea am idonului, prin dehidrogenarea alcoolului izopropilic
sau d in acetileni fi vapori de api.
E ntre b u in ai ca solvent in
industria de lacuri fi vopsele
f i ca materie p r im i in diferite
sinteze (a indigoului, plexiglasului, metilizobutilcetonei etc.).
I n ara noastr acetona se
obine la distileriile de lemn de
la Reia i de la Margina
(reg. Banat);
. . m m obine in
mari c a n titii la Com binatul de
cauciuc sintetic f i produse pe
trochimice O n e fti (reg. Bacu),
ca produs secundar la fabricarea
fenolului.
a c e t o n u r ie (MED.), apariie
a acetonei in u r in i. Se intilnete in
formele grave de
diabet, n
inaniie. cancer,
anem ii cronice, tu lb u r ir i grave
intestinale, tir i febrile grave
etc. V- f i c e t o n u r i e .
A c e v e d o laQevcdo], Isidoro
(1867 1952), scriitor revolu
ionar spaniol. D in 1886 a
colaborat Ia presa socialist.
Este u n u l d intre ntemeietorii
P artidului C o m unist din Spa
nia. Cartea sa Raiunea i
in im a " (1925) descrie viaa
m uncitorilor f i intelectualiloi
spanioli, iar rom anul C it i
tele" (1930) lupta revoluionar
a m inerilor d in Asturia. ncep n d d in
1937 a trit in
U .R S .S .
a c h e n (BOT.), tip de fruct
uscat care n u se deschide la
coacere; are perei tari, nelipifi
de s im in a u n ic i d in interiorul

Achene
su (ex. aluna, ghinda, fructul
de cinep, de floarea-soarelui
etc.). U nele a . pot avea crlige
(ex. brusturele) sau o umbrel
fo rm ai d in peri (ex. ppdia).

ACHEULEAN

ac h e u lcan (aoleanj, cultur


din paleoliticul interior, caracte
rizata prin perfecionarea tehni
cii de cioplire a silexului. Unel
tele, in form de toporae de mi
n i, te realizau din miezul bulg
rilor de silex. Denumirea cul
turii s-a dat dup localitatea
Saint-Acheul (Frana), unde
-au descoperit pentru prima
oari unelte de acest tip. A.
s-a dezvoltat aproximativ intre
anii 435 000 fi 180 000 -e-n.
a c h ilie (gr. a fr" i
chylos suc ; M E D .), absena
pepsinei si a acidului clorhidric
din sucul gastric. Se intlncte
n cancerul stomacal, in anemia
pernicioas^ etc.
a c h in g ii (turc. a in ti, din
ain incursiune pentru jaf'^,
trupe neregulate de cavalerie
turceasc in evul mediu, care,
neprimind sold sau pmint.
triau din prada de rzboi.
a c h ita r e (DR.), declarare,
prin hotrire judectoreasc,
c nu e cazul s fie pedepsit
cel trimis in judecat penal,
fie pentru c fapta n u exist,
fie pentru c a fost svrit
de alt persoan, fie pentru c i
fapta nu constituie o infrac
iune.
a c h iz ito r 1. ( I n socialism)
Persoan angajat, in anumite
condiii, de ntreprinderi i
instituii de stat ori coopera
tiste, s cumpere mrfuri la
preuri de invoial, in limitele
stabilite de organele de stat,
ori s contribuie la aprovizio
narea cu unele produse. 2. ( In
capitalism) Persoan care se
ocup cu contractarea unor
asigurri, in numele fi in
contul unei societi de asigu
rare, sau care face abonamente
la diverse publicaii.
a c h iz iii (n socialism), ope
raii de cumprare a produ
selor agricole (in special agroalimentare) de ctre organele de
stat sau cooperatiste. A . sint
o form a comerului socialist,
prin care se valorifici, n con
diii avantajoase, surplusul de
produse agricole de ctre pro
ductori. Prin a. ranii vind
produse statului la preuri de
liber invoial fi fr un anga
jament prealabil. In R.P.R.,
a. reprezint una dintre cile
de formare a f o n d u l u i
central
de
produse
a g r i c o l e (in special pentru
2 - c. 761

17

cereale fi produse animale) pe


baza cointeresrii materiale a
productorilor. V. fi c o n *
t r a c t i r i.
a c ic lic (gr. a fr i
kykfps ..cerc ; despre combi
naii chimice), care nu conine
atomi legai in cicluri.
a ci c u i (lat. acicula ..ac uor")
1_- (BOT.) Formaie sau derivat
rigid in form de ac, care
reprezint rezultatul metamor
fozei unor organe (ex. ramuri,
frunze etc.) sau a unor pri
ale lor. A . se intilneste frecvent
la plantele din regiunile tem
perate, constituind o form de
adaptare a acestora. Prin trans
formarea ramurilor sau a frun
zelor se micforeaz suprafaa
de evaporare fi, in acelafi
tim p, transpiraia (ex. la citrus,
acacia, pduccl etc.). 2. (ZOOL )
F ir de pr de pe parapodele
viermilor p o l i c h e i ,
de
forma unui ghimpe, in jurul
cruia se gsesc ali peri, mici.
A c id a v a , castru roman, si
tuat pe malul drept al Oltului,
in apropiere de locul unde se
afl astzi satul Enocti (raio
nul Slatina, reg. Argef). A . fcea
parte din limesul alutan (linia
de ntritori de-a lungul O l
tului), construit de romani in
sec. al ll-lea. A . fi-a primit
numele de la o aezare getodac din apropiere.
a c id im e tr ie (din ad d si
gr. melron msur**; C H IM .),
capitol al analizei volumetrice
avnd ca obiect determinarea
concentraiei soluiei unui acid
prin titrare cu soluii de baze
de concentraie cunoscut.
a c id ita te 1. (C H IM .) M
rime care indic coninutul in
acid al unei soluii fi care se
exprim prin concentraia in
ioni de hidrogen a acesteia.
2. (F IZ IO L .) Aciditate gastric,
aciditate exprimat prin can
titatea de acid clorhidric liber
fi de clor organic din sucul
gastric secretat de glandele
stomacului. Lipsa a.g. ngreu
iaz aciunile fermenilor gas
trici asupra alimentelor, deci
fi digestia. 3. (PED O L.) Aci
ditatea golului, insufirea solului
splat de baze de a se comporta
ca un acid slab, prin liberarea
in soluie a ionilor de hidrogen.
Poate f i : actual, reprezentat
prin concentraia in ioni de
hidrogen a soluiei solului, fi

ACIDOZA

potenial (sau hidrolitic. de


schimb), reprezentat prin to
talitatea ionilor de hidrogen
deplasai din soi la tratare cu
soluia unei sri. Determinarea
o.s. servete la stabilirea necesi
tii de a m e n d a m e n t calcaros.
a c id iz re (fXPL. PETR.). in
jectarea unei soluii de 7 15"..
acid clorhidric in zona de strat
din apropierea gurii de sond,
in scopul m rim permeabilitii
acestei zone. reducerii cdeni
de presiune in strat ai mririi
debitului sondei. Efectul de
sporire a produciei obinut
prin a. e relativ trector, iar
repetarea operaiei d rezultate
din ce In ce mai slabe.
acid o filin , lapte fermentat
cu Lactobacillus acidophilus m
preun cu Streptococcus loctis.
In scopul mbuntirii calit
ilor gustative fi dietetice, pre
cum fi pentru o mai bun
conservare.
a c id o l (FARM.), dorhidrat
de betain. Se prezint sub
forma unei substane cristaline,
albe. solubile In ap. Este
folosit In anaclorhidrie, asociat
cu pepsin. Sin. betatid, mdopepsacid o p e p s (FARM.) v. a
cidoL
a c id o re z is te n
(MICRO
BIOL.), proprietate a unor bac
terii (ex. Dacilul tuberculozei,
al leprei) de a rezista, dup
ce au fost colorate, la aciunea
decolorant a acizilor.
a c id o z (MF.D.). cretere a
aciditii sngciui. datorit unor
tulburri de ordin funcional
in organism. A . se caracteri
zeaz prin coboriree pH-ului
sanguin sub 7.35 (valoarea
norm al: 7.35 7,45). A . or
ganic se datorefta producerii
in cantitate mare a unor acizi
organici care nu sint utilizai
in organism. Astfel, cctna< idoza
este provocat de prezena in
organism a acizilor cctomci
(in diabet), iar lactoacidoza, de
prezena in organism a acidului
lactic (In oboseala muscular).
Dintre a. mineral*, agazoas
e produs de creterea bioxi
dului de carbon In singe (in
nefrita grav), /oj/oacidozu, da
crefterea foafatilor minerali h
a estarilor fcstatici (In boli am
rinichi). A. se determin prin
msurarea pH-ului sanguin d i

A C ID U L ARE

rect n singcle venos. Se n


tlnete n formele grave de
diabet care evolueaz spre
com, n insuficienta hepatic,
n inaniie, n cancer, n intoxi
caii grave etc. Se manifest
prin somnolent, ameeli, tul
burri ale vederii, vrsturi,
diaree etc.
a c id u l r e (CHIM.), adugare
a unei cantiti de acid intr-o
soluie, pentru a-i m ri con
centraia n io n i de hidrogen.

a cil (CHIM.), radical mono


valent al unui acid organic, cu
formula R C O - Radicalul
a. se obine dintr-un acid orga
nic prin scoaterea unei gru
pri oxidril ( OH ) din grupa
rea carboxil (CO OH).
acilre (CHIM.), reacie chi
mic de introducere a unui radi
cal acid (acil) n molecula unui
compus organic, cu ajutorul
anhidridelor, clorurilor acide i
acizilor. Reacia de acilare e fo
losit n industrie pentru a ob
ine esteri, amide i cetone. Se
pot aciia alcooli, fenoli i amine.
Aceast reacie se mai numete
i acelilare.
acin (lat. acinus bo ab de
strugure' ; HIST.), m ic dilata|ie
la captul term inal al u n u i
canal glandular sau al unei
bronhiole (ex. a. pancreatic,
a. pulm onar).

A cincea aniversare a
R .P .R .m e d a lie instituit n
1952 i conferit oamenilor

Medalia A cincea
aniversare a R.P.R.

muncii care s-au distins n


lupta i munca depus n ve
derea furirii, consolidrii i
prosperSrii Republicii Populare
Romne.

18

acip e nse rid e (lat. acipenser, -cris cc"), familie de


peti cu scheletul n cea mai
mare parte cartilaginos, de
talie mare, cu capul conic, cu
corpul alungit, pe care se
disting cinci iruri longitudinale
de plci osoase. Petii din
aceast familie triesc n mrile
i n apele dulci din emisfera
nordic, in special n Marea
Caspic, n Marea Neagr. n
Marea Adriatic i n bazinul
Amu-Oaria; sint peti rpitori,
care sc pescuiesc pentru came,
icre negre i cleiul de pete,
extras din vezica lor not
toare. n R.P.R. se gsesc
urmtoarele specii de a . : mo
runul, nisetrul, pstruga. cega,
viza i ipul, reprezentind una
dintre resursele piscicole prin
cipale ale trii, n care scop au
fost create condiii speciale de
cretere. Sin. sturioni. V. i
sturionicultur.
a c iz i (CH IM .), compui chi
mici capabili s cedeze protoni
(H+ , ioni pozitivi de hidrogen)
prin disociaie n soluii. A .
nroesc hirtia albastr de tur
nesol i au gust acru. Gradul
de disociaie al unui acid de
pinde de natura acidului, a
solventului i de temperatur.
A . care prin dizolvare se diso
ciaz total sau aproape total
se numesc a- la ri (ex. acidul
clorhidric), iar cei care se
disociaz numai partial sc nu
mesc a. slabi (ex. acidul acetic).
Cei care conin n molecula
lor oxigen se numesc acizi
oxigenai, iar cei care nu-1
confin se numesc hidracizi
D up numrul de atomi de
hidrogen care se pot nlocui
cu metalele, acizii pot f i :
a. monobazici, a. bibazici, a.
polibazici. A . aii/alici, acizi
organici care au una sau mai
multe grupri carboxilice gre
fate pe un radical alifatic
(ex. acidul acetic). D in seria
a.a. fac parte i a. grai. A.
aromatici, acizi organici care
au gruprile carboxilice greate pe un radical aromatic
ex. acidul benzoic, acidul ftaic). A . asfaltogcnici,
com
pui organici de culoare brun,
cu aspect de gudron, de con
stituie nedefinit, coninnd
m ult sulf. Sint componeni ai
asfaltului
din iei- A . cetonici, acizi organici care conin

ACIZI

in molecul gruparea c a r b ox i I alturi de gruparea c ir *


b o n i I (ex. acidul acctilacctic
C H t- C O - C H jC O O H ). A.
grai, acizi naturali, obinui
din grsimi animale sau vege
tale, i acizi sintetici, ob(inu{i
prin oxidarea parafinei. A. g.
naturali pot fi a. aii/alici satu
rai (cx. acizii: laur ic, palmitic,
stearic), a aii/atici nesalurai
ex. acizii: oleic, linoleic. linoenic) i oxiadzi. A. g. sintetici
cuprind a. aii/alici saturai.
D in a.g. se obin produse im
portante, de uz industrial i
casnic: spunuri, emulgatori,
uleiuri sicative, uleiuri sulfo
nate, alcooli grai, amide, amine
grase, ceruri. A . harnici, sub
stane organice specifice humu
sului. rezultate din putrezirea
plantelor. Au o alctuire foarte
complex, aflndu-se in stare
de dispersie coloidal. Saturai
cu calciu, a. h. contribuie la
formarea structurii grlunoase
stabile a solului. A. fulvici,
partea mai solubil i incolor
d in a. hum ici; a. /. snt frec
veni in solurile din regiunile
umede. A . huminici, partea
puin solubil i de culoare
nchis din a. hum ici; snt
frecveni n solurile de step.
A . ligninsulfonici, acizi orga
nici cu grup sul fonic, de
constituie nedefinit, derivai
ai ligninei. Se gsesc n leiile
bisulfitice rezultate n procesul
de obinere a celulozei din
lemn prin procedeul sulfit (v. i
c e l u l o z ) . A u proprieti
tanante (v. i t a n a n i). A.
naftenici, acizi organici parafinici i cicloparafinici. Se ex
trag d in produsele petroliere.
Pot nlocui a. _grai naturali
sau sintetici n industria spu
nului, a lacurilor i a vopse
lelor. A . sulfonici, acizi or
ganici caracterizai prin grupa
funcional sulfonic S 0 3H.
legat direct de u n atom de
carbon. In general snt a. tari.
A . s. aii/atici se prepari prin
aciunea combinat a clorului
si bioxidului de sulf asupra
hidrocarburilor alifatice. Din
aceast clas fac parte mcrsolii.
A . s. aromatici se obin prin
aciunea direct a acidului
sulfuric asupra hidrocarburilor
aromatice sau a altor combi
naii aromatice, ori la rafinarea
cu acid sulfuric a distilatelor

ACLIMATIZARE

din petrol. Srurile lor de


sodiu m u de amoniu se folosesc
ca ageni de udare, spumare,
emulsionare.
a c lim a tiz a r e (B IO L ), proces
de adaptare a organismelor la
condiii de clim schimbate.
Prin a. se modific natura
ereditar a organismelor, care
continu i in noile condiii de
clim s sc nmuleasc i s
dea urmai viabili. A. are
lo c : n cazul transmutrii arti
ficiale sau naturale a plantelor
i animalelor in regiuni unde
mai nainte nu existau sau unde
au existat, dar au fost exter
minate (n cazul din urm se
numete i reaclimatizare) ; in
cazul lrgirii ariei de rspndire
a organismelor fr intervenia
o m u lu i; in cazul schimbrii
condiiilor de existen a orga
nismelor (plantaii, bazine ac
vatice etc.) fr schimbarea
locului. Transformrile condi
iilor climatice, alturi de cele fizico-geografice, hidrologice etc.,
s-au rsfrint si asupra vieuitoa
relor globului pmintesc.Astfel,
unele grupe de vieuitoare au
disprut, altele au suferit trans
formri ; s-au dezvoltat nume
roase specii noi. M i c i u r in i s m u I a deschis noi fi largi
perspective in a. plantelor fi
animalelor, in care factorul
hotritor il constituie aciunea
conftient a omului. A . este
utilizat ca mijloc pentru lr
girea ariei de rspndire a unor
plante fi animale folositoare
omului sau pentru obinerea
de noi varieti fi rase (ex.
a. in R.P.R. a unor soiuri de
porumb hibrid, a ricinului, a
orezului, a raselor de bovine
schwyz, simmental etc.). Me
rite deosebite in elaborarea fi
prelucrarea bazelor teoretice fi
a principiilor practice pentru
su plantelor au avut I. V. Miciurin, N . I. Vavilov (U.R.S.S.),
L. Burbank (S.U.A.), L. Vilmorin (Frana), iar pentru a.
animalelor
M.
F.
Ivanov
(U .R S.S.) a.
acnee (gr. akme vrf ;
MED.), boal de piele datorit
onor tulburri funcionale sau
unor leziuni ale glandelor seba
cee. Se caracterizeaz prin
crefterea secreiei glandelor se
bacee ( teboret) i prin leziuni
cutanate care derivi unele din
altele: puncte negre, papule,
a*

19

pustule superficiale fi profunde,


abcese.
aco lad 1. Semn grafic de
forma a dou fragmente de arc
mpreunate, prin care se arat
c mai multe cuvinte, formule,
Iiortative muzicale ele. sint
egate intre ele printr-un anu
mit raport. 2. (1ST.) Moment
din ceremonialul de nvestire
a cavalerilor medievali; consta
in imbrifarea viitorului ca
valer de ctre senior fi in
lovirea lui pe umeri cu latul
sbiei.
ac o m o d a re 1. (FIZIOL.) Acomodarc vizual, capacitatea
de adaptare a ochiului in
vederea obinerii unei imagini
clare a obiectelor situate la
diferite distane. Se realizeaz
prin modificarea curburii cris
talinului fi, prin aceasta, a
unghiului su de refracie,
datorit intrrii in funciune a
unor mufehi (mufchii ciliari).
Percepia vizual se realizeaz
astfel prin interaciunea dintre
analizatorul vizual fi cel motor.
2. (LINGV.) A s i m i I a i e
parial ntre dou sunete in
contact direct (ex., in dezdoi. s,
consoan surd din prefixul des-,
a devenit x. consoan sonor,
u b influena consoanei sonore
urmtoare, d).
a c o m p a n i a m e n t (MUZ.) 1,

Suport armonic fi ritmic al


unei melodii, in care succesiu
nea de acorduri constituie o
ntregire a melodiei, avind un
profil ritmic deosebit de al
acesteia fi fiind lipsit in ge
neral de un sens expresiv
propriu. 2. Parte muzical in
strumental sau orchestral
care nsoete fi susine un
solist ori un ansamblu coral.
a c o n d ro p la zie (gr. a fr**.
chondros cartilaj** fi pltit
..formare**; MED.), boal con
genital caracterizat prin opri
rea creterii oaselor membre
lor. n special la bra fi la
coaps, in contrast cu dezvol
tarea normal a trunchiului fi
cu dezvoltarea parial a capu
lui.
Individul acondroplazic
are membrele inferioare fi su
perioare scurte f i prezint mo
dificri caracteristice ale con
formaiei feei. In ansamblul
ei. boala creeaz o form de
n a n i s m disproporionat. Spre
deosebire de alte forme de
nanism, a. nu influeneaz

ACOPERIRE

dezvoltarea intelectual a co
pilului.
a c o n itin (FARM.), alcaloid
foarte toxic, extras din planta
Aconilum napcllus (popular awag). E o pulbere cristalin,
alb, fr miros, foarte puin
solubil in ap- Provoac o
inhibiie a centrilor nervoi
bulboapinali (respirator, circu
lator, vasomotor) fi exercit o
aciune analgezic asupra siste
mului nervos periferic (In spe
cial asupra nervului triaemen).
acon t (DR.), sum de bani
pltit In contul preului, de
una dintre prile contractanta
celeilalte, nainte ca aceasta
s fi trecut la executarea obli
gaiei sale. In R .P .R .. organi
zaiile socialiste nu pot conveni
la plata unui a., oecit in ca
zurile anume ngduite da
lege.
a c o p e rire 1. ( t f .iin .) a )
Aplicare a unui strat de material
pe suprafaa unui obiect, pen
tru a-l proteja contra coro
ziunii, a-i schimba aspectul,
i-i mri rezistenta la uzurA
etc.: prin a. se economisesc
metalele preioase la fabricarea
unor piese. A. metalic se poete
efectua prin depunere electro
litic. p n n d e p l a s a r e c h i
m i c (ex. cuprarea fierului
prin cufundarea piesei intr-o
baie de sulfat de cupru), prin
placare, pulverizare, amalga
mare. imersiune intr-o baie de
metal topit etc. Grosimea stra
tului de a. depinde de metalul
folosit fi de condiiile de ser
viciu ale piesei; la poleirea cu
aur ea este de 0.1 microni, la
cromarea decorativ de I m i
cron, la cromarea pentru pro
tecia contra uzurii de 100 200
de microni etc. A . nemetalic
se face ca uleiuri, vopsele,
emailuri, cauciuc, ebonit etc..
prin cufundaree obiectului in
tr-o baie cu materialul de aco
perire. prin stropirea cu pistolul
de pulverizat, prin spoirea cu
pensula etc. A- arm turii ele
mentelor de construcie din
beton armat se face cu un
strat de beton cu grosimea de
I 4 cm. in funcie de dimen
siunile dem entului, de natura
f i de mediul in care se afl
construcia- b ) Stratul d e ma
terial aplicat pe suprafaa unui
obiect in scopul artat mai
sus. 2 . ( M I L I 1.) a ) Neregula

ACOPERI

20
*CO*D

deasupra unui z i
ritate pronunfati a terenului
cmint. A fali,
(deal. nlime), pdure m u
banc subire de
localitate care mpiedici obser
roci friabile, situat
vare# teretri m u aerian,
b)
Ansamblu de misuri de deasupra unui z-|
c mint i care se
protecie a trupelor fi obiec
indepirteazi
in
tivelor mpotriva loviturilor ina
momentul exploa
micului- c) Aciune de lupi
trii aceatuia- A.
prin care se face sigurana
principal.
pri
trupelor care se mobilizeaz i
mul grup de roci
se concentreaz ( a mobilizrii
tari situat deasu
fi concentrrii), care se retrag
pra unui zicifa. retragerii) etc. Trupe
mnt, de obicei
de a., uniti m u mari unitii,
despirit de acesta
dispuse din timp de pace in
prin a. direct Ro
apropierea frontierei, gata s
cile din a-p- care
respingi in orice moment atacul
snt deranjate de
prin surprindere al inamicului,
excavaiile subte
in scopul asigurrii mobili
rane intri In mi
zrii i concentririi trupelor.
3. (VlNT.) Numrul de alice care i produc
dintr-un cartu care lovesc de la
presiuni
asupra
distana de 35 m intr-o tinti
lucririlor miniere,
cu tendina de di- I
cu diametrul de 75 cm. 4. (EC.)
strugere a lor, in
a) Rezervi de aur m u n devize
funcie de proprieconvertibile, aflai in tezaurul
tiile fizico-mecabncii de emisiune, pentru a
garanta biletele de banei emise
nice ale rocilor.
acord (lat. ad la" i cor,
i puse in circulaie. In socia
cordit inim") 1. nelegere
lism, acoperirea se realizeaz
ntre dou Pri (indivizi,
nu numai prin rezervele de
instituii, state) la ncheierea
aur, ci i prin cantitatea de
unui act. ( D U ) Acord in
mrfuri proprietate a statului,
b) Garanie a unui mprumut ternational v. tratat inter
national. 2. (E C .) a) _ Una
sau a unei pli viitoare, inut
dintre formele de salarizare.
la dispoziia creditorului m u a
V. i s a l a r i u I n a c o r d ,
furnizorului n legtur cu
b ) Acord comercial, nele
livrarea unor mrfuri, execu
gere economic ntre dou
tarea unor lucrri, prestarea
m u
mai
multe state cu
unor servicii efectuate, care
privire Ia schimbul reciproc
sint in curs de efectuare sau
de mrfuri pe o anumit pe
se vor efectua. V. i ca m b i e;
rioad de timp. Intre rile
cec.
acoperi 1. (CONSTR.) Partea
capitaliste, a. c- este un instru
ment de organizare a schim
superioar a unei construcii,
burilor comerciale neechivape care o acoper i o prote
lente In favoarea rilor mai
jeaz contra intemperiilor. A.
puternice, ale cror monopoluri
este alctuit dintr-o nvelitoare
obin astfel supraprofituri. A. c.
exterioar de tabl, indril,
ntre rile socialiste este una
igl, carton asfaltat etc., care
dintre formele colaborrii eco
este susinuta de o structur
nomice freti i ale ajutorului
de rezistent constind fie din
reciproc. In afar de a. c. n
tr-un schelet
de bare din
cheiate cu celelalte ri socia
lemn, metal, beton armat m u
liste, ara noastr incheie a. c- i
din materiale combinate (ar
cu rile slab dezvoltate, acor
pant), fie dintr-o plac con
duri reciproc avantajoase, care
tinu, plan m u curb, de
contribuie la consolidarea i dez
beton armat, fie dintr-o bolt
voltarea economiei lor. Promo
de beton m u de zidrie. A.
vnd politica de coexisten
este prevzut cu jgheaburi,
panic, R.P.R., ca i celelalte
burlane i alte dispozitive de
ri socialiste, ncheie de ase
colectare i ndeprtare a
apei. 2. (GEO L., M INE) Totalimenea a. c. cu rile capitaliste
pe baza egalitii in drepturi
tatea rocilor situate deasupra
i a avantajului reciproc. V. i
unui zcmnt. ~ A- direct,
grup de st rate situat imediat
comer
exterior,
c)

Tipuri de acoperi

Acord de plfi, document in


ternaional care consemneaz
nelegerea dintre dou mu
mai multe state cu privire U
modalitile de plat a obligaiilor reciproce derivind din
comerul lor exterior m u din
alte operaii. A. de p. ac stabi
lete de oDicei o dat cu acor
durile care dau natere la
pli internaionale (ex. a. co
mercial) i din care face parte
integrant. V. i c I i r i n g.
3. (LINGV.) Concordant (n
numr, gen, caz. persoan) a
formei cuvintelor intre care
exist anumite raporturi sin
tactice (de ex. se face a. intre
Eredicat i subiect, ntre atriutul adjectival i substantivul
determinat etc.). A. dupd
neles, acord in care modifica
rea formei unui cuvint este
determinat de sensul i nu
de forma gramatical a celui
lalt cuvint din relaia sintactici
(ex. n propoziia au venit o
mulime", predicatul este la
plural, pentru c subiectul
m ulime", dei are lorm l de
singular, exprim o pluralitate).
A . prin atracie, acord gre
it, al unui cuvint cu altul care
se afl mai aproape sau care se
impune
mai
mult
ateniei
vorbitorului decit cuvin tul de
terminat. In cazul aubiectului
m ultiplu, acordul predicatului

ACORDARE

ACROCIANOZA

21

numai cu unul dintre compo


nentele acestuia este o forms
de aprin a(cx. n propoziia
dou sute de lei este o
sum", acordul predicatului se
face, prin atracie, cu numele
predicativ sum). 4. (M U Z.)
Combinaii de dou. trei sau
mai multe sunete de nlimi
diferite, produse fie simultan,
fie succesiv sub form ! de
arpefiu. care mpreun for
meaz o unitate organic, deosebindu-se astfel de conglome
ratele de sunete cu caracter
accidental. Acorduri conso
nante, acorduri care dau impre
sie de stabilitate, spre deose
bire de acordurile disonante.
care cer o continuare, o rezol
vare intr-un a. consonant.
5. (GEOGR.) Acordul bazelor,
metod de compensare a triangulaiilor geodezice, cu ajutorul
creia se stabilesc concordane
ntre msurtori unghiulare i
lungimi.
a c o rd a re 1. (FIZ.) Modifi
care a caracteristicilor unui
circuit oscilant, prin care se
egaleaz frecvena lui proprie
de oacilafie cu o frecven dat
(ex. a. unui circuit oscilant cu
frecvena unui
alt circuit
oscilant). Efectuarea
opera
iei de acordare conduce la
s i n t o n i e._ 2. (MUZ.) Re
glare a unui instrument m u
zical, prin mrirea sau mico
rarea tensiunii coardelor, la
instrumentele cu coarde sau
cu claviatur, ori a pieii,
la instrumentele de percuie,
astfel incit si emit sunete
juste in raport cu un sunet
fundamental fix (nota la).

Acordeon
acordeon, instrument m u
sical portativ, cu claviaturi
ateminitoare cu cea a pianului,
sic crui
ancii
vibreazi
datoriti curentului de aer care

iese dintr-un burduf manipulat


de executant.
ac o ria (gr. a ..fir i" si
kort ..pupili' : M E D .), anomalie
congenitali care const in ab
sena pupilei.
A costa, Raul (n. 1919), se
cretar general al Partidului
Comunist din Peru (din 1956),
al crui membru este din
1937.
Acoata (d A costa sau da
C osta), Uriel ( c 1590-1640).
filozof olandez raionalist, ori
ginar dintr-o familie de evrei
portughezi. A luat poziie m
potriva dogmaticii religioase
iudaice, negind nemurirea su
netului. D atoriti acestei poziii,
considerat eretic, a cizut vic
tim persecuiilor rabinilor i
autoritilor olandeze.
aco stam e n te , fiii laterale
din platforma drumului, care
ncadreaz partea carosabil,
servind la circulaia pietonilor,
staionarea vehiculelor, depo
zitarea materialelor sau la lr
girea ulterioar a cii.
acostare (lat. ad la" i
costa coast") 1. (NAV.) M a
nevr de apropiere i alturare
a unei nave de mal sau de
coast, urmat, de obicei, de
legarea ei de chei sau de o
alt nav. de o geamanduri
etc. V. i a b o r d a r e. 2. (C .F .)
Accident de cale ferat, produs
prin izbirea lateral a dou
vehicule la trecerea peste un
schimbtor de cale cind nu
sint respectate condiiile de
gabarit sau regulamentele de
circulaie.
a c r a n i te (gr. a ..fr" i
kranion craniu"), subincrengtur de animale cordate pri
mitive. fr cap difereniat,
cu coard dorsal (notocord)
In tot lungul corpului, cu tubul
neural nediferentiat in mduva
spinrii i creier i cu organele
de sim aproape nedezvoltate.
Caracterele structurale funda
mentale ale reprezentanilor ncestei subincrensturi (coarda
dorsali fi tubul neural) se
(lstreaz de-a lungul intregii
or viei (ex. la amhox). V. fi
cordate.
a c re d ita re (D R .). mputer
nicire dat unei persoane prin
s c r i s o a r e de a c r e d i
t a r e intr-o calitate diploma
tici (ambasador, ministru ple
nipoteniar).

a c re d itiv (fr- accridttif. din


<i crcJit pe credit : EC )
1. ( I n socialism) a ) For m i de
decontare f ir i numerar, prac
ticat Intre ntreprinderi i
organizaii socialiste. A. *r realizeaz prin ordinul dat de
cum piritor (ordonator) bncii
care-l deservete de a plti in
cont furnizorului o sum cores
punztoare unor livrri da
mrfuri, executri de _ lucrri
sau prestri de servicii, efec
tuate in condiiile stabilite da
ordonator in scrisoarea de des
chidere a acreditivului, b ) Dis
poziie dat de o unitate C E C.
unei uniti situate ia alt loca
litate de a achita o su m i de
bani unui deponent. 2. ( In
capitalism) Form de decontare
folosit ia practica
bancari
pentru transferul de bani in
alte localiti.
a c r e s c m in t ( D R ), drept
prin efectul cruia partea unui
motenitor sau legatar (v. i
l e g a t ) crefte de pe urma
faptului c unul sau mai muli
dintre comotenitori sau colegatari nu via la succesiune
sau renun la ea ori la legat.
acridin(C H IM ). combinaie
organic etcrociclic. format
dintr-un nucleu pindinic con
densat cu dou nuclee benxenice- Se gsete in gudroanele
rezultate din cocsificarea cr
bunilor de pmint. Late a
substan cristalin incolor, cu
p.t. I I P C Sa folosete la
prepararea unor colorani fi
medicamente.
a c r ifla v in (F A R M .) v. tripafla v in .
a c ro b a t (gr. st f a >s ..care
merge In virful picioarelor').
persoan care execut cu mare
abilitate fi spectaculos exerciii
de for f i de echilibru (pe
sirm. la aparate) In ntrece
rile sportive sau In spectacolele
de circ.
a c ro c e fa lle (gr. oros as
cuit" fi hcp hale cap ; AN1ROP.). deformaie cranian ca
racterizat prin aspectul ascuit,
conic al cutiei craniene. Sin.
ozicefalie-

tremitate i apanss albastru j


M E D .), sindrom caracterizat prin
rcirea i prin aspectul vintalbstrui ai extremitilor mem
brelor. Se datorete unor dere
glri vasomotoare locale, ca

ACROFOBIE

urmare a leziunii nervilor vasomotori fi a precapilarelor. Poate


aprea in unele boli de in im i
m u
de pllm ini, in insuficiena
tiroidian etc.
cro fo b ie (gr. alron virf"
i phobia fric ' ; MED.), teaml
patologici, obsedanta de locu
rile nalte.
a c ro le in a (CHIM.), aldehid
nesa urat. C H ^ C H - C H O ,
care se prezini tub forma
unui lichid cu miros inecicios;
p
f. 52cC. Se ob)ine din
glicerin prin pierderea a doui
molecule de a p i. Sin. aldehid
acrilic c r o m a t ic (gr. a fr" fi
chroma, -alo* culoare" ; FIZ.)
1. (Despre un sistem optic)
Care transmite lum ina a lb i
f ir i a o descompune in culo
rile componente. 2. (Despre un
obiectiv optic) Care formeazi
imagini f i r i margini colorate.
V. i a b e r a i e
cro
maticia c r o m a tis m (FIZ.), proprie
tate a unui sistem optic care
nu prezini a b e r a i e c r o
m a t i c i . Se obine prin uti
lizarea combinaiilor de lentile,
convergente i divergente, cu
raze de c u rb u ri potrivite.
a c r o m a t o p s ie (gr. a firi**,
chroma, -o/os culoare"i opsis
vedere**; MED.), incapacitatea
de a distinge culorile. A . poate
fi total . d n d in d iv id u l n u dis
tinge dect negrul, cenuiul i
a lb ul, sau parfial , d n d b o lna
v ul n u distinge culoarea roie
d e cea verde (daltonism ). cea
a lb atri d in tre alte culori ( acianopsie) ele.

a c r o m e g a lie (gr. akron ex


tremitate** i mrfos, megalos
mare*-; MED.), boal endo
c rin i, caracterizai prin dez
voltarea exagerat! a extremi
tilor, a scheletului facial fi a
organelor interne. Este provo
c ai de hipersecrejia hormo
n ului de cretere al hipofizei,
ca urinare a unei tum ori be
nigne a acestei elande (adenom
eozinofil). Sin. boala lu i Pierre
M arie i Marinesca.
a c r o m ic r ie (gr. akron ex
tremitate" f i mihros m ic ;
MED.), sindrom glandular da
torit insuficientei secreiei hor
m onului de cretere al hipo
fizei. Apare de obicei naintea
pubertii, manifest indu-se prin
n i n i i m, cu oprirea dezvol

22

Acropola Atenei. Erehteionul. porticul cariatidelor

trii extremitilor ( micromelie)


i, uneori, a craniului ( microcefalie).
a c r o m ie (gr. a fr i
chroma culoare**; MED.), decolorare a pielii, de obicei con
genitali, datoriti dim inurii
cantitative sau dispariiei pig
m entului care d i pielii culoarea
norm ali.
a c r o m i6 n (gr. akron ex
tremitate" i omos um r ;
A N AT.), proem ineni osoasi care
prelungete om oplatul n sus
i in afar, articulndu-se cu
extremitatea extern a claviculei.
Reprezint punctul osos cel
mai nalt al um rului.
a c r o p a r e s te z ie (gr. oron
extremitate",
para la** si
aisthesis simire**; MED.), tu l
burare care se manifest prin
amoreli i furnicturi persis
tente n extrem ititi, m ai accen
tuate noaptea.
a c r o p o l (gr. akros rid i
cat" i polis
ora"), parte
fortificati a unei ae zin , si
tu a u pe o c o lin i, constituind
citadela vechilor orae greceti,
n incinta ei, a . cuprindea un
ansam blu unitar form at d in
palate, tem ple, statui, altare etc.
Cele mai renum ite a. ale Greciei
antice au fost n oraele Micene, T irin t, C orin t i Atena.
C onstruiU n cea m ai mare
parte in tim p ul lu i Pericle,
acropola d in Atena este vestiu
prin frumuseea i prin bogaU
ei istorie.

a c r o s tih (gr. akron extre


mitate** i stichos vers^), po
ezie in care literele iniiale
ale versurilor formeaz un
cuvnt, de cele mai multe
ori u n num e propriu, sau o
sintagm.
a c r o j (MINE), intersecii
dintre u n pu de min i o
ram p subterani.
acrore(ELT-) v. prindere.
a c r o te r (g r . akrolerion ex
tremitate**; ARHIT.) 1. Mic

piedestal aezat n yrful iau


la extremitile un u i fronton,
pentru a susine un ornament,
u n vas, o statuie etc. 2. D e
m entul decorativ de pe acest
piedestal.
a c r u (METR.), m isur agrar,
folosit n India i n unele ri
anglo-saxone. PrezinU mici va
riaii de la o ar la alta. tn
A nglia i n S .U .A ., I acru =
- 4 046,94 m 1.
A c t / ac i/, Kroly ( 1824
1894), scriitor maghiar, partici
pant la revoluia d in 1848 1849.

ACT

Este un u l dintre prim ii traduc


tori i popularizatori in lim ba
m aghiai ai creaiei populare romineti. V o lu m u l Flori d in
cim pul poeziei populare romineti** (1858) confine tlmciri
d in culegerea de poezii p o p u
lare a lu i Vaaile Alccsandn.
A m ilitat pentru prietenia d in
tre poporul maghiar f i poporul
romin.
a c t 1 (lat. actum
..lucru
fcut. ntim plat ; D it ) 1. A ct
juridic a ) Manifestare de voin
a uneia sau m ai m ultor per
soane, cu scopul de a crea,
de a modifica, de a transmite
sau de a stinge drepturi fi
obligaii- b ) nscrisul ntocm it
de pri pentru a constata
m j. ncheiat. A . adm inis
trativ,
act em ani nd de la
organele adm inistrative f i care
produce in m od direct efecte
Juridice. I n socialism, a.a. este
orma juridic principal in
care organele administraiei de
stat i realizeaz activitatea
lor. El se em ite de organele
administraiei de stat. in baza
fi in executarea legilor si a
celorlalte acte normative. A . a.
poate fi : norm ativ, atunci cind
prin el se statornicesc norme
juridice cu caracter general, fi
individual. atunci cind are ca
scop naterea, modificarea sau
stingerea unor raporturi ju ri
dice concrete. V . fi a p l i
carea
d r e p t u l u i . A.
constitutional, act norm ativ de
reglementare a unor anum ite
raporturi sociale fundamentale,
care reflect un stadiu deter
minat de dezvoltare socialeconomic f i politic a unui
stat la u n m om ent dat, spre
deosebire de constituie, care
reglementeaz ansam blul aces
tor raporturi. I n perioadele
revoluionare, a. c. consfinesc
transformrile politice fi socialeconomice nfptuite (ex. de
cretele date de Puterea sovie
tic dup Marea Revoluie
Socialist d in Octom brie fi
pn la Congresul al III-lea al
Sovietelor d in Rusia d in ia
nuarie 1918). In tara noastr
au fost urmtoarele a.c. : de
cretul nr. I 626 d in 31 august
1944, completat prin decretul
nr. I 849 d in 11 octombrie
1944. prin care s-a consfinit
nlturarea dictaturii militarefasciste, instaurarea un u i regim

23

constituional de liberti de
mocratice f i s-a stabilit m odul
de urm rire fi sanciorare a
celor care au contribuit la
dezastrul rii n tim p u l celui
de-al doilea rzboi m o n d ia l;
legea nr. 187 d in 23 martie
1945, pentru reforma agrar ;
Ieea nr. 560 d in 15 iulie 1946,
privind alegerile pentru A d u
narea deputailor, prin care s-a
introdus votul universal fi
sistemul u n i c a m e r a l ; le
gea nr. 363 d in 30 decembrie
1947, p rin care i fost n l
turat m onarhia, R om inia d e
venind Republica Popular Rom in, form de stat a dictaturii
proletariatului. Prin aceeafi lege
fi prin legea nr. 364 d in aceeai
zi, s-a reglementat m odul de
organizare fi de conducere a
statului. A . de adm inistrare
a ) A ct prin care un b u n este
fcut productor de venituri
fr a fi nstrinat (cx. n chi
rierea un u i b u n ; dac b un ul
este nem ifctor, nchirierea este
a. de a. num ai dac fcut
pe cel m ult trei ani), b ) Act
prin care se percep fi udele
sau se ncaseaz veniturile
un u i b un . C in d administrarea
privcfte u n p a t r i m o n i n ,
anum ite acte de nstrinare a
unor b u n u ri sint considerate
acte de adm inistrare (ex. nstri
narea unor b u n u ri m obile su
puse
stricciunii). A .
de
conservare, act m enit s m pie
dice pierderea un u i drept sau
a u n u i alt bun (ex. ntreruperea
unei p r e s c r i p i i , ntocmirea
u n u i inventar). A de dispoziie
a ) A ct p rin care se transmite
sau se constituie u n d r e p t
r e a l privitor la un b u n o n
se renun la un drept (ex.
proprietate, uzufruct, gaj. superheie). b ) A ct p rin care se
transm ite u n drept de c r e a n i, in general, orice act care
depfefte sfera actelor de a d
ministrare. Acte
de exe
cutare* acte p rin care se n
cearc sau se realizeaz svirfirea unei infraciuni. A de
notorietate. act p rin care m ai
m ulte persoane atest, in faa
organului de stat competent,
existena u n u i fapt ndeobte
cunoscut f i constant. A . de
procedur, act fcut, n cadrul
procesului, de ctre u n organ
de urm rire penal sau de
jurisdicie, de ctre un organ

ACT AEON El LA

auxiliar sau de ctre u n alt


participant la proces, in exer
citarea aau in ndeplinirea unor
drepturi sau ndatoriri de care
este legat desffurarea proce
sului. A . de atare a u l .
nscris autentic p rin care se
constat f i se pot dovedi faptele
f i actele juridica d in care
decurge s t a r e a
civil a
unei persoane ( a . naterea,
nfierea). A - n o rm a lii. act
p rin care un organ de stat
competent emite dispoziii ge
nerale obligatorii (ex- U f f,
decret, hotArre a C o n siliului
de M in iftri). 2. A ct terorist, in
fraciune care const in svirfirea, d in motive politice, a
unor acte m potriva vieii. inte
gritii corporale a oamenilor
de stat. a persoanelor care
desfoar o activitate politic
sau obteasc. I n statele capi
taliste, a- t. sint svirite da
ctre organizaiile f i d e m e n
tele fasciste, m potriva unor
personaliti politice. m potriva
conductorilor partidelor com u
niste si a altor activiti p ro
gresiti, precum fi m potriva
sediilor f i cldirilor organiza
iilor democratice. In K-P.R
a . I. este considerat, d in punct
de vedere jurid ic, ca o m a n i
festare cu caracter contrarevo
luionar, ndreptat m potriva
securitii statului.
a c t * (TEATRU), parte p rin c i
pal a unei piese de teatru,
reprezentind o etap in desffurarea aciunii. A . se m parte
in
sc e n e
i. uneori.
in
t a b l o u r i . Piesele de teatru
au foat m prite pentru prim a
oar in a . in teatrul roman.
a c t a (lat. meta ..ac te. decrete,
registre**; B IB L .) 1. Colecie de
docum ente, registre, condici
privitoare la o a n u m it in sti
tuie. persoan sau problem
2. T itlu dat unor periodice seu
colecii de lucrri ft iinifice,
publicate de o societate sau de
o instituie.
a c t a d iu r n a . nsem n ri z il
nice, afiate n mai m ulte
exemplare, p rin care se difuzau
la rom ani diferite inform aii
(politice, m ilitare, despre spec
tacole etc-). Dateaz d in ser.
al I l-lea i.e.n. f i reprezint cea
mai veche foc m de ziar.
a c t a e o n e lia (PALIOKT ). gas
teropod c u cochilie globuioas
lipsit de ornam entaii f i cu

ACTA LOGICA

deschiderea alungit- Se n
tlnete din carbonifer p in i in
cuaternar. In R.P.R. caracterizeazi depozitele cretacice de
la Sisciori (reg. Hunedoara),
bazinul Roia (reg. Criana),
Olneti (reg. Arge) a.
MA c ta logica*1, revist de
logici din R.P .R ., care apare
din 1958 sub ngrijirea unui
comitet alctuit din cadre
didactice de la Facultatea de
filozofie i Facultatea de mate
matic a
Universitii
din
Bucureti. P ublici studii de
logici dialectici, logici formali
fi logici matematici- Apare de
dou ori p r an.
A C T H (BIOCHIM .) V. corticotrop.
a c tin id e (CH IM .), grup de
elemente care urmeazi dup
actimu in sistemul periodic al
lui Mendeleev. Cuprinde toriul.
protactiniul, uraniul si elemen
tele transuraniene. Propriet
ile lor chimice sint asemn
toare, datoriti structurii elec
tronice analoge a ultimelor
d o ui straturi exterioare. Pot fi
considerate ca flcind parte din
grupa a 111-a a sistemului
pcriodic, ca i lantanidele, cu
care se aseamn.
a c tin ii (gr. allii, -inos raz ;
ZOOL.), hexacoralieri mari, cu
aspect de floare, frumos fi

Actinie

variat colorai, crnoi, lipsii


de schelet. Corpul, de form
cilindric, prezint la un capt
gura nconjurat de tentacule
retractile, iar la cellalt capt
un disc cu care se fixeaz.
A . triesc n mri i n oceane,
unele fixate pe stnci (ex.
Actinia), altele pe cochilii goale
de melci locuite de p a g u r i ,
cu care triesc in simbioz (ex.
Adamsia). Sin. dedifei-de-mare.
a c tin ia (CH IM .), Ac. Element
radioactiv din grupa- a IlI-a
a sistemului periodic, cu nr.
at. 89; gr. at. 227- Se gsete
n minereurile de uraniu. Pro

24

prietile chimice ale a. snt


asemntoare cu ale lanlanului
i cu ale elementelor din grupa
p m i n t u r i l o r rare.
a c tin o m e t r u (METEOR ), in
strument pentru msurarea in
tensitii radiaiei solare directe,
bazat pe absorbirea radiaiei
de citre un corp negru.
a c tin o m ic e tc
(gr. a /it.
-inos ra z i" fi my^es ciu
perci1*; MICROBIOL.), grup de
microorganisme cu caractere
intermediare intre bacterii fi
ciupercile inferioare. Sint larg
rspindite in naturi. A . din
soi contribuie la descompunerea
substanelor organice (ex. A cti
nomyces cellulosae). Unele snecii
triesc in sim biozl cu plante
superioare (ex.
Actinomyces
aim ), altele sint patogene, pro
duci nd boli num ite actinomicoze. M ulte specii produc anti
biotice (ex. Actinomyces griseus
produce streptomicina).
a c tin o m ic o z
1.
(M E D .,
MED. VET.) Boali infecioasi
cronici, com uni om ului fi ani
malelor (mai ales celor cornute
mari), provocat! de unele ciu
perci microscopice fi de bac
terii (Actinomyces streptothrix,
ActinohacillusJ. Se caracterizeaz prin apari|ia pe piele i
pe oasele din regiunea capului
a unor nodoziti de mrime
variabil i prin inflamafia
lim bii ( lim b i de lemn). Exist!
fi o a. visceral, caracteri
zat! prin localizarea parazitului
pe diverse organe (creier, in im i,
p llm in i etc.). Se trateazl chirur
gical sau cu io d uri de potasiu.
2. (F1T0PAT.) Boali a plantelor
produi de bacterii patogene;
mai risp in d iti este a. carto
fu lu i sau rfia comun, provocai
de Actinomyces scabies- Se manifestl prin apariia pe coaja
tuberculelor a unor pustule
brune, neregulate, aspre. Se
combate prin folosirea carto
filor de s lm in ti sntoi fi
prin rotaia culturilor.
a c tin o m o r f (gr. o/is. -inos,
raz" si morphe fo rm ";
despre flori), cu simetrie radiall. Laleaua, ghiocelul, ciuboica-cucului, floarea de dov
leac etc. sint actinomorfe.
a c tin o p te rig ii, subclasl de
peti fosili, ososi, aplrui in ci
din mezozoic. din care face
parte majoritatea covirfitoare
a petilor actuali.

a c tin o t (MINER.), rilicat


tural hidratat de calciu, magne!
ziu fi fier, din grupa amfiboli|0r"
de culoare verde; se
sub lo rm l de cristale foarte
alungite sau fibroase. dispUse
adeseori in agregate radiat.
Este frecvent in isturile cri,
taline din Carpai i J j
Dobrogca.
a c tin o t crap ie (gr.
-inos raz! fi therapia ira.
tam e n t"; MED.), folosirea ta
terapeutici a agenilor fizia
care produc radiaii luminoase,
ultraviolete sau infrarofii. R*_
zele ultraviolete i gsesc %
aplicare larg in tratamentul
profilactic fi curativ al raliitismului.
A c t iu m , numele antic al
unui promontoriu situat pe
coasta vestic a Greciei, celebru
ftrin victoria naval a flotei
ui Octavian August mpotriva
flotei lui Antonius fi a Cleopatrei, repurtat! in anul 31
.e.n.
n apropierea acestui
promontoriu.
a c t iv 1 1. Care participi in
mod intens, care contribuie
direct fi efectiv la producerii
unui fenomen, a unei aciuni
etc- 2. (LINCV.) a ) (Despre
diateza verbali) Care exprimi
faptul c subiectul indeplinete aciunea- b ) (Despre
vocabular) Care este folosit in
mod frecvent in vorbire.
a c t iv 3 1. (D R .) Totalitatea
bunurilor aparinind unei per
soane fizice sau juridice. 2. (EC.)
a ) Totalitatea mijloacelor eco
nomice existente Ia un moment
dat intr-o instituie, ntreprin
dere sau organizaie economici
(ex. clldiri, maini, materii
prime, combustibil, numerar
etc-), b ) Partea din sting a
bilanului, n care sint nscrise,
in expresie bln ea sd , mijloacele
economice existente la un mo
ment dat ale unei instituii,
ntreprinderi sau organizaii
economice. V. i p a s i v.
a c tiv a re 1. (CH IM .) a) Ope
raie efectuat asupra crbu
nilor de lemn pentru a Ic
m iri puterea de adsorbtie.
b ) Activarea moleculei, proces
prin care o molecul e aduii
intr-o stare de energie superioari unei limite date, astfel
incit devine capabili si reac
ioneze chimic- A . m. se poate
realiza pe cale termici, foto-

ACTIV DE PARTID

26

chim ici etc. V. i e n e r g i e


de

a c t i v a r e .

2. (FIZ.)

a ) ( I n fizica nucleari) Radioactivare a unui element prin


bombardarea cu neutroni sau
cu alte tipuri de radiaiib ) Tratament special al catodului unui
tub electronic,
pentru a-l (acc s em ii un
flux maxim de electroni. V.
i e x c i t a r e .
a c tiv d e p a r tid , membrii
de partid din diverse domenii
de activitate, cu bogai expe
riena n munca de partid, de
stat sau economici, cu nivel
ideologic i politic ridicat, care
prijini in mod sistematic orga
nele de partid in activitatea lor.
A- de p- este folosit in studierea
a diferite aspecte ale muncii de
partid i de stat, in generalizarca experienei naintate fi in
inliturarea neajunsurilor ivite
in m unci, in elaborarea proiec
telor de botiriri i mai ales
in controlul aplicirii hotiririlor organelor de partid, in
nfptuirea sarcinilor care de
curg din directivele partidului
i guvernului.
a c t iv f r d e p a r t id , unul
dintre mijloacele importante
pentru intirirea legaturilor or
ganizaiilor de bazi cu masele,
pentru mobilizarea oamenilor
muncii la ndeplinirea hotirrilor partidului i guvernului.
Organizaia de bazi creeazi in
jurul ei un larg activ f ir i de
partid, alcituit din cei mai
buni oameni ai muncii din
ntreprinderi, G .A .S ., S.M .T .,
G-A-C-, instituii sau cartiere,
pe care-i ajui si-i nsueasc
ideologia i linia politici a
partidului i-i atrage in munca
activi pentru infiptuirea hotirrilor partidului i guvernului.
Activul f ir i de partid repre
zini o importanta rezervi pen*
tru completarea continui a rndurilor Partidului Muncitoresc
Romn.
a c tiv ita te 1. Ansamblu de
aciuni; manifestare a unei
fore, a unei energii. 2. (FIZIOL.)
Activitate nervoas superioar.
activitate a etajelor superioare
ale sistemului nervos central,
ti in special a _scoarei cereirale, gratie cireia se realizeazi,
la animalele superioare i la
om, coordonarea, unificarea activitiii tuturor organelor i
adaptarea fini. dinam ici a orga

ACTUAI.ISM

nismului la condiiile in con


de atomi care se dezintegreaz
tin u i transformare ale mediului
in unitatea de tim p. Se exprim
inconjuritor. La baza acestei
in c u r i e . 5. (C H IM .) Actiactivitii sti capacitatea scoarei
vitate termodinamici], funric
cerebrale de a nregistra exci
term odinam ici introduai in stu
taiile venite din mediul extern
diul sistemelor concentrate (gaze
sau intern, respectiv semna
reale, soluii concentrata). C a
racterizeaz abaterea compor
lele acestor excitaii, de a le confrunta fi de a elabora reacii
trii gazelor reale sau a solu
perceptive i efectoare, realiiilor concentrate de la compor
zndu-se astfel o integrare sotarea sistemelor diluate, ideala.
mato- viacero-cort icali T ermeSe exprim i ca produaul dintre
concentraie (presiune) i coefi
nul a fost creat de I. P. P a vI o v, care are meritul de a fi cientul da activitate. 6. (A 5T R )
Activitate solar,
totalitatea
studiat experimental i de a
fenomenelor care ae produc
fi elaborat teoretic, pentru
in p iturile exterioare ale Soa
prima oari in istoria fiziolo
relui, incepind ca fotosfera
giei. principiile, funciile si
Aceste fenomene pot avea in
procesele
fundamentale
ale
flueni direci asupra ionosfeaceatei
activiti.
Procesele
rei i magnetismului terestru
fundamentale ale a.n.j. s in t:
(pete, facule. protuberante, aexcitaia, inhibi|ia i dinamica
rupii. fenomene in coroana
acestora, iradierea, concentrarea
solari etc.). N u m iru l si ntin
i inducia reciproci a exci
derea petelor vana z i d u p i un
taiei i inhibiiei. Spre deo
ciclu cu o d urai medie de
sebire de animale, a cror
I l . l ani. Acest ciclu ae reg
activitate de semnalizare se
sete intr-o serie de fenomene
desfioari in cadrul unui singur
geofizice. ca frecvena auro
sistem, a-n.s- a omului se desf
relor polare, a furtunilor mag
oar prin interaciunea pri
netice etc. Radiaia radioelecm ului cu cel de-al doilea sistem
tric a Soarelui, emisia de raze
de semnalizare, reprezentat de
ultravioleta ai da raze X .
limbaj. 3. (PEDAG.) Activitate
precum ai radiaia aa corpuscu
In afara datei fi extracolard,
lar!, suferi variaii m an ia
munca elevilor desfurai n
funcie dc a- safara obligaiilor previzute n
a c to r (lat. actor care acti
planul de in v itim in t, organi
veaz"), artist (profeaiomat aau
zai de coali sau de instituii
educative (de palatele i casele
amator) care joac un rol
de pionieri, de staiunile tine
intr-un spectacol sau intr-un
rilor naturaliti etc.). Formele
film. Arta a- consti in identi
ei principale s in t: a. de m at
ficarea cu personajul creat, pa
baza studierii condiiilor social*
(lecii, conferine, serbiri etc.),
istorice in care s-a format
a In cercuri (pe obiecte de
personajul i a caracterului
in v iim in t, artistice, tehnice,
acestuia, prin folosirea calit
sportive etc.) i a. individuale
ilor artiatice ale actorului (sen
(lecturi, referate). 4. (FIZ .)
sibilitate, fantezie, tempera
a ) Activitate optic, proprietate
ment, vointi) i a mijloacelor
a unor substane, optic active,
artistica exterioara (costum,
in stare solidi. lichid, de
grimi).
vapori sau in soluie, de a roti,
a c tu a l (in filozofia anstotein jurul direciei de propagare,
lic). ceea ca este ia acta-,
planul de polarizaie al unei
adic reprezini ceva nfptuit,
raze de lu m in i polarizai liniar.
apre deosebire da ceea ca
Substanele optic active sint
exiti doar in potentia**, adic
dextrogire, daci rotaia s-a fcut
in mod virtual, ca potenialitate
in sensul rotirii acelor unui
(poaibilitate). In filozofia mar
ceasornic pentru un obaervator
xiti sa folosesc, da regul,
spre care se propagi lumina,
termenii real-posibil (respectiv
i levogire, in cazul contrar.
realitate-posibilitate).
A . o. se datorete asimetrici
a c t u a lis m
(STRAT.),
me
din structura cristalini sau
chim ici a substanelor respec
tod da cercetare ai de inter
pretare a istoriei P i mia l ui ia.
tive (ex- combinaiile cu carbon
asimetric etc.). b ) Activitate a
bazai pa compararea feno
unei turte radioactive, numrul
menelor geologic c d in tracul

ACTUARIAT

cu cele actuale, inindu-se


seama atit de atem i nrile cit
fi de deosebirile specifice dintre
condiiile naturale din prezent
li din trecut. Folosit nc de
M. V. L o m o n o s o v
si
formulat de CH.
L y e 11,
a . a aprut, ca principiu ma
terialist de interpretare a feno
menelor geologice, n lupta
mpotriva concepiilor idealiste,
religioase despre formarea Pmintului. Aplicarea ulterioar
a materialismului dialectic in
geologie a permis dezvoltarea
a., prin eliminarea tendinei
de identificare absolut a feno
menelor actuale cu cele din
trecuta c ta a ri t, totalitatea opera
iilor financiare i a normelor
pe baza crora se efectueaz
calculele privitoare la asigurri.
A . folosete noiunile de baz
ale calculului probabilitilor
i ale statisticii matematiceA c tu l de n a v ig a ie , lege
votat de parlamentul englez
n 1651, prin care se permitea
intrarea in Anglia a mrfurilor
coloniale numai pe vase engleze,
iar a celor europene numai pe
vase engleze sau aparinind
rilor de unde proveneau mrurile. A- d e n. a grbit
dezvoltarea flotei engleze si a
dat o puternic lovitur olan
dezilor, care deineau pn
atunci monopolul transportu
rilor maritime.
a c io n a r e (TEHN.) 1. Ope
raie de realizare i meninere
irin comenzi a regimului de
uncionare al unei maini.
2. Antrenare a diferitelor ele
mente mobile ale unui s i s
tem
t e h n i c (main de
lucru, vehicul etc.), cu ajutorul
unei instalaii constituite din
motor (termic, electric, hidra
ulic etc.), mecanisme de trans
mitere a energiei (cuplaje, ambreiaje, roi dinate etc.) i
dispozitive de comand. In
prezent, in industrie, cea mai
rspindit este a. electric (cu
motoare electrice), datorit uu
rinei alimentrii cu energie
electric, gamei foarte largi de
puteri a motoarelor,_ posibili
tii de reglare a vitezei, de
realizare a micrilor progra
mate, de adaptare la comenzi
automate i la automatizri
complexe etc. Se utilizeaz de
asemenea a. pneumatice, folo

26

sind energia aerului comprimat


cu comprcsoarc, i a. hidraulice,
folosind energia lichidelor sub
resiune, realizat cu pompe.
nstala(iile i mainile complexe
pot avea mai multe a. de acelai
tip sau combinate. A . vehicu
lelor se realizeaz in special cu
motoare tcrmice; in traciunea
feroviar, acestea sint nlocuite
treptat cu motoare electrice sau
cu grupuri diesel-electrice.
a c iu n e 1 (lat. a d io , -onis, din
agere ,.a face") 1. (D R .) Aciune
In justific, cerere adresat unei
instane judectoreti prin care
se solicit constatarea sau reali
zarea unui drept. 2. (F IZ .) a ) M
rime fizic egal cu de dou
ori produsul dintre valoarea
medie a energiei cinetice totale
a unui sistem de particule
ntr-un interval de tim p si
durata respectivului interval de
tim p. In sistemul de uniti
C .G .S . unitatea de a . este
1 erg- sec., iarn sistemul M .K .S
este 1 joule sec. A . constituie
una dintre caracteristicile de
baz n micarea sistemelor me
canice i are u n rol important
n unele ramuri ale fizicii teo
retice, c a : dinamica i termo
dinamica proceselor reversibile,
mecanica cuantic etc. V. i
principiul minimei ac
iuni;
Planck,
co n s t a n t a I u i ~ . b ) Exercitarea
unei fore sau a unui sistem de
forte asupra unui punct ma
terial sau asupra unui sistem
de puncte materiale. Aceast
denumire se extinde uneori i
asupra forei sau sistemului de
fore (n acest caz este reco
mandabil s se utilizeze ter
menul de aciune ponderomotoare). Dezvoltarea fizicii a
demonstrat c toate aciunile
se produc numai din aproape
n aproape i n u instantaneu, de
la distan, aa cum susineau
n mod metafizic newtonienii.
V. i p r i n c i p i u l a c i u
n i i i r e a c i u n i i f o r

elor; e le c tro m a g n e
tism; teoria relativi
t i i . 3 . (M IL IT .) Aciune de

lupt, aciune dus de trupe de


diferite arme in scopul ni micii j
f o r e i v i i i t e h n i c i i
d e l u p t a inamicului i n
scopul cuceririi terenului ocu
pat de acesta sau pentru respin
gerea ofensivei acestuia
i
meninerea terenului propriu.

ACIUNEA CATOLICA

(L IT .) Desfurare a faptelor,
a conflictelor intr-o oper lilcrar ; succesiunea situaiilor de
scrise de u n autor. A . drama
tic, desfurare a unui con
flict, n cadrul unei piese, n
care se ciocnesc voine, pasiuni
aspira|ii contrare; ea are uii
deznodm int care aduce rezol
varea conflictului. 5. (TEATRU)
Aciune fizic, ansamblu de
micri, gesturi i atitudini exe
cutate de actor, de-a lungul
evoluiei scenice, pentru
exprima in mod veridic carac
terul. comportamentul, strile
sufleteti, inteniile i evoluia
u n u i personaj. 6. (FIZIOL.) Ac
iune dinam ic specific, pro
prietate a alimentelor de a face
s creasc m e t a b o l i s m u l
b a z a i atunci cind sint intro
duse n organism. Ea msoar,
n esen, surplusul de calorii
pe care l degaj un individ in
urm a alimentaiei. n practic,
a. d. s. se determin prin stabi
lirea diferenei dintre valoarea
metabolismului bazai i cea
metabolismului efectuat dup
introducerea alimentelor. Cea
mai mare a. d. s. o au pro
teinele.
a c i u n e 1 (EC. PO L.; n capi
talism) Hrtie de valoare care
d deintorului titlul de parti
cipant la capitalul unei societi
pe aciuni i n baza creia
posesorul ei are dreptul s
primeasc de la aceast socie
tate o anum it parte din profit,
num it d i v i d e n d . A . este
nominatio cnd poart nscris
pe ea numele posesorului; cnd
are meniunea la purttor",
aparine celui care o deine.
A . privilegiat d dreptul la
dividend fix, ca i la alte avan
taje, spre deosebire de a. ordi
nar, cea mai frecvent, care
d dreptul la u n dividend
variabil n funcie de mrimea
valorii nominale a a. i de
mrimea profitului societii.
Deinerea principalelor p a
c h e t e d e a. asigur oligar
hiei financiare dominaia n
societile pe aciuni.
A c iu n e a c a to lic , organi
zaie politic a bisericii catolice,
creat d in iniiativa papii Pius
al XI-lea, dup prim ul rzboi
mondial, cu scopul de a realiza
practic politica social diversio
nist. reacionar a Vaticanului.
A . c. este folosit de biseric
i

ACUAFORTE

drept instrum ent de lu p t m


potriva organizaiilor revolu
ionare f i n p rim u l rind m p o
triva partidelor com uniste. Ea
are organizaii in aproape toate
rile capitalisto. V . i c l e r i
calism.
a c u a fo r te (ital. ac qua a p "
i forte ta r e " ; ARTE PLAST.)
1. Procedeu de a grava o
plac de metal (m ai ales de
cupru) cu ajutorul u n u i acid.
2. Imagine, desen obinut pe
hrtie sau pe pergament prin
acest procedeu. A ., ca tehnic,
este destul de veche; ea s-a
rspindit mai ales d in sec.
al XVl-lea, ajungnd la dezvol
tare m axim in sec. X V I I
X I X . In acest gen au excelat
Callot, Rem brandt, Piranesi,
Goya.
a c u a r e l (ital. acquarello,
d in a t qua ap" ; PICT.) 1. C u
loare care se folosete dizolvat
in ap. V. i g u a . 2. Pic
tur cu culori dizolvate in ap.
deosebit de gua prin aceea
c este mai transparent i las
s se ntrevad fondul hirtiei.
Epoca de nflorire a a. a fost
sfiritul sec. al X V III- le a i
nceputul sec. al XIX -lea (n
special in Anglia, Frana i
Rusia).
a c u a tin t (ital. acqua ap"
i lin ia vopsit"; ARTE PLAST.),
procedeu de gravur, perfec
ionat in sec. al X V III- lea de
francezul J--B. Le Prince; imit
efectele acuarelei monocrome
(laviului). Exist i a . in culori,
realizat
prin suprapunerea
succesiv pe aceeai foaie de
hirtie a mai multor plci.
a c u ita te (lat. aculus ascu
it" ; F IZ IO L .) 1. Capacitatea
organismului de a percepe im
presiile fi senzaiile cele mai
slabe. 2. a) Acuitate vizual
binocular (sau stereoscopic),
capacitatea ochilor omului de
a distinge dou puncte (sau
obiecte) situate la distane di
ferite de observator. Vederea
binocular permite aprecierea
prin comparaie a distanei la
care sc gsete un obiect i d
senzaia de relief, b ) Acuitate
vizual monocular, calitate a
ochiului normal de a vedea
distinct dou puncte vecine ale
unui obiect cnd imaginile lor
se formeaz pe dou poriuni
diferite ale retinei. Ochiul nor
mal poate distinge asemenea

27

A C U M IL A U

c a p i t a l u l u i f i duce in e
puncte c n d distana dintre ele
vitabil, pe de o parte, ia for
este vzut sub un g h iul m in im
marea s u p r a p o p u l a i e i
de u n m in u t de arc.
relative,
la pauperizarea
a c u le a t e (lat. aculeus str
relativ i absolut a oame
m urare" ; ZOOL.), subordin de
nilo r m u n c ii, iar pe de alt
insecte d in ord in ul himenopparte la m bogirea intr-o m
terelor, prevzute cu u n organ
sur tot m ai mare a capitaliti
(ovipozitorul m odificat) de ap
lor. Legtura indisolubil dintre
rare i de atac in form de ac
acumularea exploatrii, om a
(ex. albina, viespea). L a unii
ju lu i, srciei i mizeriei la un
reprezentani ai subordinului,
pol al societii capitaliste i
acest organ n u se dezvolt (ex.
acumularea bogiei, lux ului i
la furnic).
parazitism ului la cellalt p ol al
a c u m e t r ie (gr. aloucin a
ci este exprimat de l e g e a
au zi" i metron
m s u r ";
general
absolut
a
MED.), examen care const in
a c u m u l r i i
c a p i t a
msurarea acuitii auditive cu
ajutorul unui instrum ent special
l i s t e , descoperit f i form u
lat de K . M arx. In condiiile
n u m it acumetru.
adincirii crizei generale a capi
a c u m u la r e (lat. accumulate,
talism ului. o dat cu ascuirea
din cumulus grm ad") 1. A d u
contradiciilor inerente lu i i
nare la u n loc, concentrare
cu dezvoltarea capitalism ului
a unor elemente, a unor feno
monopolist de stat, a c. este
mene, aciuni etc. 2. (FILOZ.)
legat tot mai strins de m ili
Acumulare cantitativ, proces
tarizarea economiei, de cursa
de nsumare a schimbrilor
n a rm rilo r: ca accentueaz distreptate, graduale, care se pe
proporionalitatea in economie.
trec in etapa evolutiv a dezvol
A . c. duce la ascuirea contra
trii obiectelor i fenomenelor,
diciilor capitalism ului, ascuire
fr s le modifice calitatea, dar
care atinge in epoca im peria
pregtind saltul calitativ (ex.
lism ului cel mai inalt grad.
scderea treptat a temperaturii
pregtind premisele pentru rs
pin la 0C. cnd are Ioc nghe
turnarea revoluionar a capi
area apei). Tn interpretarea
talism ului i victoria socialis
fenomenelor sociale, absoluti
m ului. Acumularea p rim itiv a
zarea a. c i negarea saltului
calitativ duce la
refor
capitalului, procesul istoric de
separare, prin mijloace violente
mism,
iar negarea a. c. i
i in proporii de mas, a micilor
absolutizarea
saltului
cali
productori (rani, meteu
tativ duce Ia a n a r h i s m .
gari etc.) de mijloacele de pro
3 . (EC. POL.) Acumularea capita
lului, transformarea plusvalorii
ducie (pm int, unelte) i con
centrarea acestor mijloace in
n capital n procesul r e p r o
proprietatea capitalitilor. In
d u c i e i lrgite a capitalului.
rile Europei occidentale, acest
M obilul acumulrii capitalului
proces a avut loc intre sfirfitul
este, in prim ul rind, goana dup
sec. al XV-lea fi sec. _ al
plusvaloare, a crei mas crete
X V lII- le a. A .p .a c. reprezint
o dat cu lrgirea produciei.
preistoria capitalului, punctul
In lupta de concuren, capi
de plecare al naterii m odului
talitii mai mari au o situaie
de producie capitalist, procesul
favorabil i distrug pe cei
iniial de formare a celor dou
m ic i; ca urmare, fiecare capi
clase ale societii capitaliste,
talist caut s-i sporeasc capi
burghezia fi proletariatul, i a
talul, lucru pe care nu-l poate
pieei interne pentru capital.
face dect prin acumularea
Capitalul s-a nscut pe calea
continu a unei pri a plus
celor mai barbare metode de
valorii. Volumul a. c. depinde
jaf. metode printre care K .
mai ales de gradul de exploatare
M are enumer : jefuireo popoa
a forjei de munc, de mrimea
relor coloniale, exploatarea fr
capitalului avansat, de gradul
lin uU a muncitorilor, femeilor
de productivitate a muncii, de
fi copiilor, comerul cu sclavi,
proporia in care se mparte
m prum uturile de stat. sistemul
plusvaioarea n capital i venit.
fiscal, protectionism ui vamal,
K . Marx a demonstrat c a. c.
este legat de creterea c o m
rzboaiele comerciale etc., n
poziiei
organicc
a
folosirea crora statul a avut

ACUMULARE

un rol important. In Rominia,


o.p.a c. a nceput mai tirziu
dcct n Apus. Ea s-a desf
urat din sec. al XVlll-lca pini
in a doua jumtate a sec. al
XlX-lea. A.p-a c. n Rominia
a (ost (rinati de relaiile feudale,
de jugul otoman, de cel habsburgic fi de penetraia capita
lului strin. In aceste condiii,
procesul de separare a micilor
productori de mijloacele de
producie s-a desfurat in
forme specifice, extrem de chi
nuitoare pentru masele expro
priate. Astfel, a fost folosit
atit exproprierea violent a
pminturilor aparinind rani
lor liberi (moneni, rzei), cit
si ngustarea pminturilor care
formau gospodria ranilor de
pendeni. ingreuindu-se prin
aceasta condiiile lor de munc.
In Rominia. principalele iz
voare ale acumulrii sumelor
bneti transformate in capital
au fost: arendarea vmilor i
impozitele, profiturile obinute
din comerul interior i exte
rior, exploatarea zcmintelor
auro-argentifere, sumele de bani
pltite de ranii iobagi moie
rilor pentru a se elibera de
dependena juridic feudal,
sistemul protectionist, jefuirea
bunurilor publice etc. De ase
menea, reforma agrar din 1864
din Moldova. Muntenia i
Oltenia, ca i legiuirile agrare
din 1853 1854 din Transil
vania i Banat, au (oct nsoite
de o masiv deposedare a ra
nilor de pmintul lor, ceea ce a
accelerat procesul de ruinare a
rnimii i de proletarizare a
unei mari pri din ea. Procesul
istoric al a.p.a c. demonstreaz
faptul c capitalul s-a nscut
nu din munc cinstit, nu din
economiile unor indivizi har
nici" i 5trngtori, cum
susin ideologii burgheziei, ci
s-a nscut, dup cum scrie
K. Marc, minjit de singe i
cu murdrie pe tot trupul, din
cap pin n picioare". Acumu
larea socialist, utilizarea unei
pri din venitul naional al
societii socialiste pentru lr'rea produciei (prin mrirea
nd urilor productive ale ntre
prinderilor), pentru crearea de
rezerve materiale i pentru
sporirea fondurilor social-cul
turale neproductive. A s. con
stituie izvorul r e p r o d u c

28

iei so c ia lis te lrgit e, fiind o lege a economiei


socialiste. Prin sursa, coninu
tul, caracterul, scopul i ritmul
efecturii sale, prin rezultatele
social-economice, a.s. se deose
bete in mod radical de acumu
larea capitalist. A s. i are
izvoiul in m u n c a p e n t r u
societate
a
oamenilor
liberi de exploatare; se n
fptuiete planificat, pe calea
investiiilor capitale.' i duce
la dezvoltarea necontenit a
produciei socialiste i, pe
aceast baz. la ridicarea sis
tematic a nivelului de trai
material i cultural al oamenilor
muncii. In sistemul socialist,
care nu cunoate omajul, cri
zele i parazitismul, proprii
capitalismului, acioneaz legea
a. s. Socialismul creeaz con
diiile unui ritm rapid al a.s.,
necunoscut de acumularea capi
talist. Partidul Muncitoresc
Romn duce o politic perseve
rent de realizare a acumulrilor
socialiste, care constituie che
zia avintului ntreii economii
naionale, a creterii nencetate
a venitului naional i. prin
urmare, a ridicrii nivelului de
trai al oamenilor muncii. Numai
n perioada 1949 1961 inves
tiiile fcute de stat au repre
zentat peste 180 miliarde de lei
i au determinat creterea consi
derabil a capacitilor de pro
ducie. Pentru perioada I960
1965 se prevede un volum de
investiii de 170 180 de m i
liarde de lei, adic de dou ori
mai mare decit in perioada de
ase ani precedent. V. i
investiii
capitale.
4. (GEOGR.) Proces de depunere a
materialului detritic transportat
de ap. de vint, de gheari etc.
Forme tipice de a. s in t: luncile,
terasele de a-, deltele, conurile
de dejecie, dunele, morenele
frontale. 5. (HIDROTEHN.) Stringere a unor cantiti de ap
(in general din apele unui riu
sau din cele ale unei vi) care
prisosesc in anumite perioade
de tim p. intr-un lac de acu
mulare. rezervor, bazin, castel
de ap etc.. cu scopul de a le
folosi dup necesiti.
a c u m u la to r (TEHN.), aparat
sau rezervor folosit pentru n
magazinarea energiei sau a
agenilor enertetici,
spre a putea fi apoi redai dup

ACUMULATOR

necesiti- A i t abur, recipient


de metal, inchis. izolat termic,
in care se nmagazineaz abur i
ap sub presiune in timpul golu
rilor de sarcin, pentru ca aburul
s poal fi utilizat n perioadele
de virf ale centralelor termice.
A-electric, pil electrochimic,
care nmagazineaz energie elec
tric (se incarc) prin conectare
la o surs de curent continuu.

Acumulator electric
I plci negative; 2 plci i-p.
ntoaic; 3 placi poritiv; 4 punte
polari; 5 born; 6 plac de legturi

Ae- poate reda parial energia


nmagazinat (se descarc), prin
conectare la un circuit electric
receptor. Primul ae- a fost
construit in 1859 de ctre
G . Plante (Frana). In practic
se utilizeaz: a) acumulatoare
cu plumb, ai cror electrozi sint
unul de plum b i altul de
teroxid de plum b, iar electroitul o soluie apoas de acid
sulfuric; au o tensiune la borne
de circa 2 V ; b) acumulatoare
alcaline, ai cror electrozi sint
u n u l de cadmiu i altul de
oxid de fier sau de nichel, iar
electrolitul o soluie apoas de
hidroxid de sodiu sau de pota
siu ; au o tensiune la borne de
circa 1.2 V i caliti inferioare
celor dinii. A e . sint ntrebuin
ate ca surse de energie elec
tric pe autovehicule, in tele
comunicaii etc. I n R .P .R ., in
perioada 1950 1961, produc
ia de acumulatoare electrice
a crescut de la 626,6 t la
3435 t. A hidraulic, aparat de
nmagazinare a apei sub pre
siune, folosit pentru asigurarea
funcionrii continue a preselor
hidraulice in tim p u l virfurilor
de sarcin.

ACU PUNCTURA

a c u p u n c tu r a (lat- acut ..ac"


yi punclura neptur" ; MED.),
metoda medical.practicat nc
din antichitate in Extremul
Orient (China), care const in
neparea pielii cu ace fine, de
argint, aur m u oel, in puncte
recite, deosebite pentru fiecare
oal- Acele, introduse in |esu>
tul celular aubcutanat sau profund, in plin mas musculari,
sint lsate pe loc un timp
variabil (de la cteva secunde
p in i la citeva zile), in funcie
de caracterul bolii respective.
Mecanismul de aciune al a.
este in primul rnd reflex. M e
toda este practicat Ln sciatici,
lumbago, migren, nevralgii,
spasme, unele forme de surdi
tate etc.
a c u stic (gr. akoustikos, din
akoucin a auzi**), tiin care
se ocup cu studiul producerii,
propagrii fi recepionrii ener
giei acustice, inefuzind yi efec
tele produse de aceast energie
atit asupra organismului om u
lui cit si aaupra corpurilor. A
aprut din tim puri foarte vechi,
din nevoia de a gsi o explicaie
auzului si vorbirii. Dezvol
tarea pe baze tiinifice a acus
ticii a nceput din secolul al
XVI-lea, dar progrese evidente
au aprut abia la nceputul
secolului al XX-lea, cind au
fost create posibiliti de pro
ducere, cu aiutorui aparatelor,
a undelor infrasonore, sonore
i ultrasonore, de nregistrare
i redare a sunetelor, precum
i de msurare i analizare a
acestora. A. are urmtoarele
ramuri mai importante din
punct de vedere aplicativ: elec
tr oacustica, care se ocup cu
tehnica transmiterii, nregis
trrii i reproducerii sunetelor
pe cale electric; ultraucustica,
care se ocup cu producerea,
propagarea, recepionarea un
delor ultrasonore, precum i cu
efectele pe care le produc aceste
unde asupra mediului in care
se propag; a. fiziologic, care
se ocup cu perceperea i pro
ducerea sunetelor de ctre orga
nele de sim ale vieuitoarelor
i cu studiul influenei sune
telor asupra organismelor v ii;
a. m uzical, care studiaz sune
tele in legtur cu sistemele
i formele muzicale; a. arhitec
tu ral, care se ocup cu feno
menele acustice proprii cldi

89

rilor, in scopul asigurrii anei


bune audibiliti In slile de
spectacol i obinerii unei bune
izolri Ionice in cldiri. In
ultimul tim p, o. studiaz afec
tele zgomotelor li mijloacele de
a la combate. In ara noastr
s-au efectuat cercetri privind
acustica slilor, izolarea fonic
in construcii si reducerea nive
lului zgomotului industrial, uti
lizarea ultrasunetelor in defectoscopia nedistructiv a mate
rialelor, la controlul calitii
betoanelor etc.
ct (lat. acului ascuit";
MED.) 1. (Despre o durere)
Intens, ascuit, violent. 2. (Des
pre o boal) Care are o evoluie
scurt i manifestri clinice
intense (ex. pneumonia, febra
tifoid, apendicita a. etc.).
acu zare (in dreptul burghez),
tnvinuire adus unei persoane
(acu zai) de a fi svlrit o

c r i m .
a c u z a tiv (LINGV.). caz avnd
ca funciune specific expri
marea complementului direct;
n limba romin este cerut de
aproape toate prepoziiile, mreun cu care formeaz atriute i felurite complemente.
A. cu infinitiv, construcie sin
tactic specific anumitor limbi
(greaca veche, latina, engleza),
echivalent cu o propoziie
completiv direct, dup verbe
cu sensul a spune**, a vedea**,
a simi** etc.. in care subiectul
st la acuzativ, iar predicatul
la infinitiv (ex. vidi Themistoclcm in Asiam transisse am
vzut c Temistocle a trecut
in Asia").
a c u za to r p u b lic (DR.). per
soan nsrcinat, in mpreju
rri excepionale, cu urmrirea,
trimiterea In judecat i susi
nerea nvinuirii in faa instanei
n anumite cauze penale. In
R .P.R. au funcionat a.p. ntre
anii 1945 i 1947. pe ling
Tribunalul Poporului, in pro
cesele celor vinovai de dezas
trul rii sau de c r i m e d a
r z k o i svirite in tim pul
rzboiului antisovietic.
ac v am a rin ( M I N E R .) , varie
tate de berii, de culoare albastr
pin la verde-deschis. folosit
ca piatr preioas. Cele mai
frumoase exemplare de a. pro
vin din munii Urali i din
Brazilia.

a c v a p l n (SPORT), plan At
lemn, remorcat pe ap de o
ambarcatie cu motor i pa caro
sporti vul, inindu-se de o coard
fixat la partea dinainte a plan
ei, st in diferite poziii,
im prim ind planului anumite
moduri de alunecare. Este folo
sit in sportul nautic.

AcMpwi
a c v a riu (lat. osriwm re
zervor**, din aaua ..ap "), vas
. bazin de sticl ia care sa
in plante i animale acvatica
vii. in condiii asemntoare cu
cele naturale; construcie spe
cial unde se in, in stare vie.
reprezentanii florei i ai faune*
marina i de ap dulce, la
scopuri tiinifice sau pentru a
fi prezentai publicului (ex. .
de la Constana).
ac va tic, de apS. M ediu a.,
apa ca mediu de
w w acvatici, fiina vie care
populeaz medial a.
acvile (lat. aquila vultur**),
gen de psri rpitoare de zi.
mari, cu ciocul drept la ben

AcnU

ncovoiat la vrf, cu aripile


fiungi,
cu picioarele acoperite
cu pene pin la degete i nar
mate cu gheare foarte puternice.
A. i iac cuibul pe stlnci
abrupta sau iu arbori n a li;
depun, ia general, dou ou.

ACVITANIAN

iar perioada de incubaie du


reai 4045 de zile. tn R.P.R.
pot ii intilnite: a. de munte
( Aquila chrysaetos), cu penajul
de culoare bruni (ocrotit de
Iepe pentru raritatea ei); a. de
clmp (sau im perial; Aquila
htliaca), cu penajul brun-negricios cu pete galbene: a. ip
toare mare ( Aquila danga) i
a. iptoare mic ( A quila pomarina), ambele de culoare
bruni-ntunecat, cu luciu me
talic. A . sint piri de pradl
folositoare, intru cit distrug un
mare numr de roztoare i de
insecte duntoare (oareci, po
pi ndi, oprle etc.).
acvitan in (STRAT.), ulti
mul etaj al oligoccnului (dup
unii autori, primul etaj al miocenului). reprezentat prin depo
zite marine sau lagunare, cu
faun de lamehbranhiate i
gasteropode. n R.P.R. se gsete
in regiunea subcarpatic, unde
conine i zcminte de sare,
in bazinul Petroenilor, unde
con(ine i crbuni. n Depre
siunea Getic (reg. Oltenia), n
nord-vcstul bazinului Transil
vaniei (intre Cluj i Jibou) etc.
d a c tili* (gr. a ..fr" i
daltylos deget ; MED.), ano
malie congenital caracterizat!
prin absenta total a degetelor.
adagio (cuvint italian insemnind rar) 1,(MUZ.) a) Termen
care indic o micare foarte
lent, dar ceva mai vie dect
l a r g o , b ) Parte a unei lucrri
muzicale conceput! n aceastl
micare. 2. (COR.) Dans clasic
lent, interpretat de doi soliti
in cadrul unui balet. Dansatorul
susine dansatoarea, n timp ce
aceasta execut figuri de virtuo
zitate tehnic.
Ada-Kaleh, insul pe D u
nre, dependent de raionul
Turnu-Severin (reg. Oltenia),
situat la I km in aval de Orova.
500 loc. (1961). Influenele cli
matice submediteraneene per
mit cultura smochinului i a
altor plante iubitoare de cldur.
Pe insul se pstreaz ruinele
unei ceti turceti. Punct
turistic.
A d am , dup mitul biblic,
primul om, creat de dumnezeu
din lut.
A d am , loan (1875 1911).
prozator romn, aparinind cu
rentului semntorist. A cola
borat la revistele Semn

ADAMS

torul", R am uri", Ft-Frumos". Povestirile i romanele


sale (Pe lin gi vatr . 1900.
Rtcire", 1902 . a.) nfi
eaz aspecte nesemnificative
din viaa satului.
A d a m / f dm], Robert (1728
1792) i James (1730-1794).
arhiteci englezi. Fraii A. sint
creatorii stilului de tip neo
clasic n arhitectur, ca i n
decoraia interioar i de m obi
lier. caracterizat prin elegan
i sobrietate (stilul A dam ). A u
olosit uneori incrustaii de
lemn preios, dar foarte puine
elemente decorative aplicate. n
creaia lor, admiraia pentru
arta antichitii se m bin cu
sensibilitatea romantic. Robert
A. a construit i a decorat i
ansambluri arhitectonice com
plexe, printre care conacul
Luton Hoo (Anglia) i terasa
Adelphi din Londra. El este
de asemenea autorul unei lu
crri teoretice despre arhitec
tur. aprut in 1773.
A d a m a c h i, Fondul , fond
instituit de Academia R o m in i
n 1894. dintr-o donaie a lui
V ale Adamachi (1817-1892),
om politic romin, pentru burse
de studii i pentru premierea
unor lucrri tiinifice.
Ad a m c lis i, comun in raio
nul Adamclisi, reg. Dobrogea.
3 320 loc. (1961). In apropierea

ei se afl ruinele cetii i ae


zrii civile romane numite
7 ropaeum Traiani. Aici s-au
gsit si ruinele monumentului
triumfal ridicat de romani, n
tim pul lui Traian, in cinstea
unei victorii asupra geto-dacilor
i sarmailor la nceputul sec.
al ll-lea. Basoreliefurile repre
zint scene din viaa i lupta
localnicilor invini. Monumen
tul. cunoscut de asemenea sub
numele de Tropaeum Traiani.

pe ling valoarea lui artistici,


este i unul dintre izvoarele
importante care contribuie la
reconstituirea tabloului vieii
economice i sociale a populaiei
geto-dace i a altor triburi din
sud-estul rii noastre din acea
vreme. R aionul A., raion situat
in sudul regiunii Dobrogea
54 220 loc. (1961). Economie
agricol : cereale, creterea ani
malelor, viticultur, pomicul
tur, piscicultura. Exploatri de
calcar. Numeroase urme antice:
cetii romano-bizantine, osele
i diguri (la Ostrov, Oltina,
Beilic etc.).
A d a m d e L a H a lle [do la
l] (c. 1240- c . 1288), poet
comic i compozitor francez. A
satirizat moravurile feudalilor si
arlatania clugrilor, scriind,
intre altele, Comedia frunzi
ulu i" i Comedia lui Robin
i a lu i Marion**, care constituie
un nceput de oper comic.
Melodiile pe care le-a compus
pentru piesele sale cultiv linia
tradiional a muzicii populare
franceze.
A d a m e s c o , Gheorghe ( 18691942), istoric literar romin.
autor al unei istoni a literaturii
romne (1911) de orientare
eclectic i a numeroase manuale
didactice de lim ba i literatura
romin. n Contribuiune la
bibliografia romneasc' (3 vol.,
1921 1928) a adunat un mate
rial informativ bogat. A cola
borat cu I.-A. Candrea la
Dicionarul enciclopedic ilus
trat (1931), elabornd partea
istorici i geografic.
A d a m s [(d am zj, Jo hn ( 1735
1826), om de stat american,
unul dintre liderii marii bur
ghezii americane in perioada
rzboiului pentru independeni
(1775 1783). Preedinte al Sta
telor Unite (1797 1801).
A d a m s / d im z], Jo h n Couch
(1819 1892). astronom englez.
Pornind de la neregularitile
observate in micarea planetei
Uranus, a descoperit prin
calcule ( 1845) planeta Neptun,
independent de U- J . Leverrier
A d a m s [ fdsm z], John Q uin
cy (1767 1848), om de stai
american. A fost preedinte al
S .U .A . (1825 1829). A dez
voltat principiile politicii ex
terne a S .U .A ., cunoscute sub
numele de doctrina Monroe",
folosit astzi de imperialitii

ADDIS ABFB*

din S .U .A . in scopul justificrii


dominaiei lor asupra popoare
lor Amcricii Latine. Ca precd.nte, a introdus, in interesul
burgheziei industriale, tarife
protec(ioniste ridicate.
A d a n a , ora in sudul Turciei.
172 500 loc. (1955). Este centrul
celei mai importante regiuni
de cultivare a bumbacului din
Turcia. Are fabrici de textile,
de egrenat bumbac, de ulei, de
spun etc.
a d o t 1. ( I n economia socia
list) a) Adaos com ercial, cotparte din preul de vnzare cu
amnuntul, reprezentind dife
rena dintre acesta i preul
de vnzare cu ridicata al indus
triei. D in a.c. se acoper chel
tuielile de circulaie i se for
meaz beneficiul ntreprinderii
comerciale, care este cu att
mai mare cu cit cheltuielile de
circulaie sint mai mici. b ) Adaos la salarii, spor acordat
unor categorii de muncitori,
tehnicieni, ingineri i altor
salariai, peste salariul de baz,
pentru vechime n munc, peri
culozitate. condiii grele de
munc etc. Acest a . este o
parte component a fondului
de salarii. 2. (TEHN.) a ) Adaos
de prelucrare, stratul de material
de pe suprafaa semifabricate
lor, care urmeaz a fi ndeprtat
prin prelucrare mecanic, spre
a se ajunge Ia forma, dimen
siunile i calitatea prevzute
pentru piesa finit. Prin meto
dele moderne de turnare (in
cochilii, in coji, turnare centri
fug. turnare sub presiune etc.),
irecum i prin metodele metaurgiei pulberilor, a. de p. se
reduc simitor sau se nltur
complet, b ) Adaos tehnologic,
surplusul de material care ae
prevede n anumite poriuni
ale semifabricatului, n scopul
uurrii executrii acestuia sau
pentru asigurarea prelucrrii lui
mecanice ulterioare. 3. (CONSTR.) Adaosuri la ciment, mate
riale, naturale sau artificiale,
carc se adaug la mcinarea
dincherului de ciment portland
spre a se obine liani ameste
cai, avnd proprieti tehnice
diferite de acelea ale cimentului
curat. Principalele grupe de
a. la c. sin t: adaosuri pentru
reglarea tim pului de priz i
pentru accelerarea ntririi, aduosuri active, care, adugate

Ia ciment, contribuie la intfrirea


lui hidraulic (ex. a . cimentoide
i a. hidraulice: a. inerte i a.
plastifiante).
a d a p ta r e 1. (B IO L.) Capaci
tate a organismului de a se
modifica n raport cu schimb
rile intervenite in condiiile sale
de viai i prin care el devine
mai apt de a ndeplini funci
unile sale. Schimbarea condi
iilor de mediu atrage dup
sine modificri structurale com
plexe ale organismului (privind
forma i mrimea corpului,
diferitele organe, coloraia etc.)
i modificri funcionale (pri
vind
funciunile
fiziologice
principale,
comportamentul,
temperatura corpului, presiunea
osmotic etc.). Fenomenul a.
este caracteristic tuturor for
melor vieii, deoarece evoluia
vieuitoarelor se face prin adap
tarea lor continu la noi condiii
de via. Problema a. este una
dintre problemele mult dezb
tute ale biologiei moderne, in
jurul creia se duce o lupt
ascuit intre materialism i
idealism. Reprezentanii unor
curente metafizice i idealiste
( m u t a i o n i s m . n e o d a rv i n i s m etc.) sus|in c a. este
rezultatul apariiei unor mutaii
(schimbri brute, neateptate),
independente de condiiile de
mediu i care ntmpltor sint
favorabile organismului dat.
Miciurinismul, dezvoltnd con
cepia darvinist, arat c a. se
poate produce numai prin mo
dificarea organismului in raport
cu schimbrile mediului. Tot
odat miciurinismul subliniaz
rolul creator al seleciei, care.
prin acumularea i accentuarea
variaiilor utile (v. v a r i a b i l i t a t e ) transmise ereditar
(v. e r e d i t a t e ) ,
duce la
apariia de caractere calitativ
noi. In procesul evoluiei, carac
terele adaptive se schimb n
permanent, pe msura schim
brii relaiilor dintre organism
i mediu. A . organismelor este
larg folosit n practica tiin
ific i de producie, ca de ex.:
n a c l i m a t i z a r e ,
natu
ralizare, ameliorarea plantelor
i animalelor, anabioz etc.
Exemple de a. n natur : atro
fierea organelor vzului la ani
malele cavernicolc. depigmentarca lor, homocromia, mime
tismul etc- V. i d a r v i n i* m;

m i c i u r i n i s m . 2. (LIT.) Pre
lucrare a unei opere pentru a
o trece dintr-un gen literar in
altul (ex. realizarea unei piese
de teatru, a unui scenariu cine
matografic sau a unui scenariu
radiofonic prin a. unei nuvele
sau a unui roman). 3. (TEATRU)
Adaptare scenic, prcces de
acomodare a actorilor la con
diiile impuse de rol i de
montare, pentru a influena att
jocul partenerilor cit i recep
tivitatea publicului. V. i S t a
nislavski.
A D A S v. A d m in is tr a ia
A s ig u r r ilo r de S tat.
adpost 1. Loc de refugiu
i de protec|ie contra intem
periilor sau pericolelor, pentru
oameni sau pentru animale.
2. (MILIT.) Construcie special
care servete pentru proiecia
d e
trupelor, a t e h n i c i i
l u p t sau a populaiei mpo
triva aciunii mijloacelor de
nimicire folosite de inamic.
Adposturile pot f i : a. de tip
ngropat, format dintr-un sche
let de lemn, de beton sau de
alte materiale, montat intr-o
groap spat anume i acoperit
cu un tavan de pmint. uneori
ntrit cu ine de cale ierat,
bolovani etc., i u. de tip
subteran, format dintr-o t ic s '
vaie spat in form de galerie
i cptuit in interior. 3. (OQN>
SIR.) Adpost de tunel, ni
mare amenajat in peretele unei
galerii de tunel, pentru adpostirea lucrtorilor i a mate
rialelor in timpul trecerii tre
nurilor.
a d p o s tire (MILIT.), neregularitate a terenului (vale,
viroag etc-) sau lucrare uoar
de amenajare a acestuia, care
protejeaz pe oameni ai mate
rialele mpotriva vederii i
focului inamicului.
A d d a , riu in Italia (313 km).
Izvorte din Alpri Retici, str
bate lacul Como fi *e van
In fluviul Pad. Eate partial
navigabil. Pe riul Adda sint
construite citeva centrale hi
droelectrice.
a d d e n d a ( I I I L ) , liati da
note, adugat de obu i la
sfiritul unei lucrri tiinifice.
A d dis A b e b a, cap tala Ft ta
iei. Circa 400 000 loc. (1958).
te centrul politic, adminis
trativ. comercial i cultural
al trii, legat de Golful Adeo

88

A DE NOCAR Cl NOM

ADDISON

stor, tipic colonialist, popula


ia este inut in stare de na
poiere ; majoritatea ri (circa
90%) sc ocup cu agricultura
(cretcrca vitelor, cultura bum
bacului, a cafelei, a tutunului
etc.). 2. Colonie britanic si
tuat n sudul Peninsulei Arabe.
Suprafaa : 2 17 km*. Populaia:
151 000 loc. (1959). Majo
ritatea populaiei se ocup cu
pescuitul yi cu cxtracia srii
din mare. 3. Oray, centrul
administrativ al protectoratului
britanic i al coloniei britanice
cu acelayi nume, port la Marea
Arabiei. 99 280 loc. (1955).
Rafinrie de petrol yi yaniere
navale. Baz maritim militar
britanic.
Aden, golf situat n nordvestul Oceanului Indian, intre
Peninsula Arab yi Somalia.
Comunic cu Marea Royie prin
Addis Abtba. Gmlrul orajului
strimtoarea Bab el-Mandcb.
Adenauer, Konrad (n. 1876),
dian" (1713), punnd bazele
printr-o cale ferat. Slab dez
cancelar federal al R. F. Ger
voltat industrial, oraul arc jurnalisticii literare engleze. A
mane (din 1949). Intre 1920
ntreprinderi textile meteu criticat moravurile societii
i
1932 a fost preedinte al
burgheze
din
timpul
su,
fr
greti^
Consiliului de Stat al Prusiei.
a atinge ins esena problemelor
Addison fgdisn], boala lui~
Lider din 1946 al partidu
social-politice. Activitatea lui
(MED.), boal endocrin dato
lui Uniunea creytin-democrat,
rit insuficientei glandelor cor- publicistic a pregtit terenul
principalul reprezentant al inte
pentru romanul realist englez
ticosuprarenale, descris prima
reselor monopolurilor vest-gerdin
sec.
al
XVIII-lea.
A
scris
oar de medicul englez Th. Ad
mane, legate de cele ale S.U.A.
dison (17931860). Se mani i tragedia Cato (1713).
A iniiat punerea in afara legii
Adelaide ( fdalii], ora n
fest clinic prin pigmentarea
a P-C. din Germania. Activ
Australia, reedin a statului
pielii i a mucoaselor, prin
promotor al politicii de pe
astenie pronunat, hipoten- Australia de Sud, port la
poziii de for". Se opune
Oceanul
Indian.
563
000
loc.
siune arterial, scdere in greu
stabilirii de contacte si relaii
tate, rezisten sczut la in (1959). Este un mare centru
paynice cu R.D .G . i deci pre
fecii etc. Cind are manifestri industrial: construcii de ma
gtirii condiiilor pentru uni
mai atenuate, boala se numete ini, de automobile, industrie
ficarea Germaniei pe baze de
textil i de confecii, de lin,
addisonism.
mocratice, promoveaz o poli
Addison [disn], Joseph de produse alimentare etc.
tic de refacere a Wehrmacht(16721719), scriitor iluminist Centru universitar.
ului, de narmare accelerat a
Adelung, Johann Christoph
R.F.G. i de participare activ
(17321806), filolog german.
la N.A.T.O. n scopuri revan
A scris ncercare de dicionar
arde.
complet, gramatical i critic,
a d e n in (BIOCHIM.), sub
al dialectului german de sus
stan din clasa p u r i n e l o r ,
(5 vol., 1774-1786), Sistem
prezent n diferite esuturi
amnunit de predare a limbii
animale i vegetale. Intr sub
germane" (1781 1782). Ini
form i de combinaie in struc
iator al alctuirii unui catalog
tura acizilor adenozin-fosforiei
al limbilor globului, cunoscut
(adenilici) i a acizilor nucleici.
sub numele de Mithridates,
ad e n it (gr. aicn gland" ;
sau Lingvistic general" ( 1806-y
MED.), inflamaie a ganglionilor
1817), n care e cuprins i
limfatici in urma unei infecii
limba romin.
microbiene. Poate fi acut (in
J. Addison
Aden 1. Protectorat brita
blenoragie, scarlatini, rubeol)
nic n Asia, situat n sudul
sau cronici (in tuberculoz,
Peninsulei Arabe. Este consti
i om politic englez. mpre
sifilis).
tuit din mai multe emirate i
un cu R. Steele a editat
adeno car ci n o m (gr. aden
revistele satirice-moralizatoarc sultanate. Suprafaa: 290 080
Populaia: 660 000 loc.
gland" i karkinos cancer" ;
Tatler" (1709-1711), Spec
M E D . ) , tumoare canceroas epitator" (1711-1712) i Guar (1959). Supus unui regim ap

ADENOFIBROM

33

lolials cu punct de plccare


intr-o glanda. Se ntlnete mii
{rccvent la intestine. Beat,
glanda mamar etc.
adenofibrom
(gr.
aden
glands" i fibrom; MED.),
tumoare glandular benign
(necanceroas), format atit din
esutul glandei in care sc dez
volt cit i din esut conjunctiv
(cx. a. numr).
a d e n o h ip o fiz
h ip o fiz .

(A N A T.)

v.

adenoidit (gr. adtn glan


d" fi eidos form"; MED.),
inflamaie a esutului glandular
din regiunea nasofaringian,
datorit crcicrii virulenei mi
crobilor obinuii din aceast
regiune. Eate frecvent la copii.
Sin. vegetalii; polipi.
adenom (gr. aden gland" ;
M E D .), tumoare glandular be
nign, constituit din celule
epiteliale. Spre deosebire de
tumorile canceroase, care snt
invadante, a. eate perfect deli
mitat de esuturile nconjur
toare printr-o capsul. Apare
mai frecvent localizat la ma
mel, la glandele endocrine,
la uter, la iniestjn etc. A. toxic,
form de hipertiroidic, care
evolueaz de cele mai multe
ori pe un fond de gu ende
mic veche, nodular. Simptomele a.t. difer intrucitva de
cele ale bolii lui Basedow, prin
faptul c boala apare in general
la persoane mai viratnice i ae
caracterizeaz prin acdere ra
pid i pronunat in greutate,
tulburri cardiace, absenta exoftal miei i a tremurat urilor etc.
Simptomele bolii dispar dup
operaie. Sin. ga/d bazedovifiat.
adenopate (gr. aden glan
d" i pathos durere ; MED.),
cretete n volum a ganglio
nilor limfatici. Poate fi de
natur inflamatorie sau tumoral.
adenozin-fosforic, ad d
(niOCHIM.), combinaie intre
demn, nboz i una, dou
sau trei molecule de acid fosforic : acid adenozin-monofosforic
(A MP).
difosfonc
(ADF)
sau trifosforic (ATP). Acizii
adenozin di- i trifosforic. prin
legturile de tip macroergic pe
care le conin, particip la
procesele energetice din celule
i din esuturi (procese biosinteticc). Aceyti acizi ae gsesc
3 -

c . 761

ADEVAR

tive, ea nsi In continu trans


n cantiti mai mari in drojdia
formare. Pnn adci'driirile reiade bere si n muchii omului i
live, gndirca tinde permanent
ai animalelor. ATP se extrage
Ctre o. absolut, rtre reflec
In industria de medicamente
tarea completa, desvirit a
din muchi de animal.
realitii obiective. A. ahtolut
aderen (lat. adhaerere a
reprezint suma adcfilrurilor
fi lipit de ceva") 1, (TRAN5P.)
relative n succesiunea lut istoFenomen complex care are loc
ric progresiv i infinit. Orice
la suprafaa de contact dintre
a. relativ cuprinde clemente
roata motoare a unui vehicul
de o. absolut. Prin natura ei.
i calea de rulare, pe baza
gndirca omeneasc a In stare
cruia se produce rostogolirea
s ne dea i ne d adevrul
roii pe cale, realiznd aatfel
absolut, care ae alctuiete din
deplasarea vehiculului. A. de
suma adevrurilor relative. Fie
pinde de natura i de proprie
care treapt a dezvoltrii tiinei
tile materialelor in contact,
adaug noi gruna la aceaat
de conformaia i starea supra
sum a adevrului absolut li
feelor, de umiditate (v. i
mitele fiecrei teza tiinifica
r u g o z i t a t e ) . Micorarea o.
fiind Ins relative, i anume
(datorit umezelii, poleiului)
cind lrgite, cind ngustate da
duce la patinarea roilor ; pentru
ulterioara sporire a cunotina ae preveni aceat neajuns, se
elor" (V. I. Lemn, Materiaaterne pe cale un strat de
ism i empiriocritir.ism' ). Re
nisip, criblur etc. 2. ( CONSTR.)
flectnd realitatea o'iin tivs In
Fenomen de legtur ntre dife
condiii de ti ffi pi de spaiu
rite materiale (ex. beton si
determinate, adevrul a u t inloLofel, crmid i mortar etc.).
deauna im caracter concret.
Datorit a., la elementele de
Numai Tuin<T "n "consi<lel%re
beton armat se mpiedic alu
condiiile istorice concreta In
necarea armturii in betonul
care apar i se dezvolt noi
ntrit i se asigur conlucrarea
unile, teoriile etc. sa poate
lor. 3. (MED.) 'esut fibros care
ajunge la cunoaterea tiinific
se dezvolt in special in cavi
a coninutului lor, a realitii
tile seroase, unind intre ele
pe care ele o reflect. De ex.
organe care in mod normal sint
coninutul concret al noiunii
separate. A. pot n congenitale,
de democraie tete radical diferit
dar de cele mai multe ori apar
tn orinduirea burghezi lata de
In urma unei infecii sau a unei
cel din orinduirea socialist. In
intervenii chirurgicale, dind
capitalism, democraia asigur
natere la tulburri variate, in
dreptul proprietarului privat
funcie de localizare. Sin. bridd.
capitalist de a exploata pe
ad e rm in (BIOCHIM.) v. vi
oamenii muncii, iar I* socialism
ta m in a B.
ea echivaleaz, in esen, cu
adevr 1. (F1L0Z.) Reflec
eliberarea oamenilor muncii de
tare exact a realitii obiective
exploatare; nu sc poate vorbi
In gindire. A. este cea mai
deci despre democraie in ge
important categorie a teoriei
neral, deoarece, rupt de con
cunoaterii marxist-lenimste. In
diiile istorice concreta, ca asta
opoziie cu idealismul, care,
golit da coninut. /I. dublu.
negind coninutul obiectiv al
teoria filozofic din evul rncdiu
a., duce la agnosticism ai hi din perioada Renatrru, re
deiam, materialismul dialectic
prezentat de Ibn-Rod, Duna
afirm c orice adevr este,
Scot, W. Occam, P. Pom pe
prin coninutul su, un adevr
nazzi, Fr. Bacon .a. Conform
obiectiv, adic o reflectare a
teoriei a.d.. adevrurile raio
realitii existente independent
nale ala fstoiobei i timas i
de contiina oamenilor. Izvorul
as-tisela adevruri revelate ala
i criteriul a. l constituie prac
religiei coexist paralel, din
tica social-istonci o omenirii.
aceaata rezult ind c ceea ce
Procesul de descoperire a ade
este adevrat pentru religie
vrului este continuu ai neli
(ex. dogn u nemurim sufletu' ji)
mitat in timp. A. tiinifice
ar putea s nu ha adevrat
snt a. relative. Ele au un con
pentru hlozone, i invers. Teoria
inut obiectiv, dar, fiind lim i
a.d. a fost, n condiiile evului
tate istoricete, nu epuizeaz
mediu i ale Renaterii, o teorie
complexitatea realitii obicc-

ADEVRUL

progresist, deoarece revendica


libertatea cercetrii filozofico i
tiinifice, eliberarea filozofici
de sub tutela religiei, care con
stituia pe atunci forma predo
minant a ideologiei. Reluarea
acestei teorii de ctre filozofii
fideiti in sec. al XlX-lea i al
XX-lea are un caracter reac
ionar, deoarece urmrete s
apere religia de loviturile
tiinei. 2. (OR.) P rincipiul ade
vrului m aterial (sau obiectiv).
principiu de baz al dreptului
procesual socialist, care, n opo
ziie cu principiul a. form al
din dreptul burghez, cere con
cordanta deplin intre realitatea
obiectiv a faptelor interesnd
p r i c i n a i concluzia orga
nului de urmrire penal sau
de jurisdicie cu privire Ia acele
fapte. V. i r o l u l a c t i v
al o r g a n u l u i d e j u r i s
dicie.
A devrul", cotidian cu
orientare democratic, nfiinat
n 1888 de AI. Beldiman i
preluat, mai tirziu, de C. Miile.
A aprat la Bucureti ntre
1888 i 1916, apoi din 1919
pn n 1937, cnd a fost surimat de guvernul Goga-Cuza.
tei legat de anumite cercuri
burgheze, ziarul a luat uneori
poziie pentru aprarea liber
tilor democratice i mpotriva
fascismului. A reaprut ntre
1946 si 1951.
A de vrul ilu stra t", revis
t de literatur, aprut Ia
Bucureti intre 1895 i 1897. A
avut o onentere democratic,
grupind in jurul ei scriitori
de la Contemporanul".
A devrul lite rar f i artis
tic ", periodic literar i de
culturi, fundat de C. Miile. A
aprut sptminal la Bucureti,
ntre 1920 i 1939. Printre cola
boratorii sii se num irau: Mihail
Sadoveanu, Tudor Arghezi,
Ion Agirbiceanu, Cala Caiaction, G . Cilinescu, G Topirceanu, Demostene Botez, Jean
Bart, Emil Isac.
adeziune (lat. adhaesio, -onis
alipire"; F IZ .), atracie intre
dou suprafee aflate in contact
foarte strins, datorit forelor
intermoleculare, care acioneazi
la distane relativ mici. A. este
cu atit mai puternici cu cit
contactul dintre suprafee este
mai bine realizat i e deosebit
de mare Ia corpurile solide

34

aduse n contact prin interme


diul unui lichid care ulterior se
solidific. Pe acest principiu
se bazeaz lipirea, indeierea,
chituirea.
adezivi 1. (CH IM .) Produi
care permit lipirea a dou
suprafee din acelai material
sau din materiale diferite (lemn.
metal, sticl, cauciuc, mase plas
tice). A. sint naturali, de ori
gine animal sau vegetala (cazeina, dextrina. colagenul), i
sintetici. Acetia din urm pot
fi: a. pe baz de rini urcoformaldehidice, de r\ini fenolformaldehidice, rini epoxidice, poliuretani, al coal furfurilic etc. A. sintetici sint supe
riori celor naturali, prin rezis
tena lor la api. la solveni,
la ciuperci i
la insecte.
2. (FITOPAT.) Substane care se
adaugi n compoziia prepara
telor chimice folosite la com
baterea bolilor i diunitorijor
plantelor, cu scopul de a realiza
o mai buni fixare a prepara
telor respective pe suprafaa
plantelor tratate (ex. melasa,
albuul de ou etcA.
adezivitte 1. (F IZ .) Fora
de adeziune, raportati la uni
tatea de suprafa de contact
a dou corpuri intre care se
manifest adeziunea. 2. (D RUM .)
Proprietate a lianilor hidrocarbonai (bitum, gudron) de a
adera ia agregate (pietri etc.)
fr a se desface n prezena
apei.
a d ia b t (FIZ.), curb care
in d ic i, ntr-o reprezentare gra-

A d ia b u t i

fic i oarecare,
transfor
m a r e a a d i a b a t i c i sufe
rii de un fluid.
a d ia b a tic ( F IZ .; despre un
fenomen fizico-chimic), care se
petrece ntr-un sistem ce nu
schimbi cild uri cu exteriorul.
Chiar daci izolarea termic de
mediul exterior nu este per

ADINCIM E

fect, un proces care se petrece


destul de repede fa| de viteza
cu care are loc schimbul de
cildur poate fi considerat a.
(ex. propagarea sunetelor prin
gaze).'
Adige, fluviu n nordul
Italiei (410 km). Izvorte din
Alpii Rctici. trece prin oraul
Verona i se vars in Marea
Adriatic!. Pe A . sint construite
mari centrale hidroelectrice.
ad in am ie (gr. a firi" i
dynamis fo ri"; MED.), sc
dere accentuati a forei muscu
lare, care apare n cursul unor
boli grave ca febra tifoidi,
hepatita epidemici etc.
ad-interim (expresie latini
nsemnind uneori, in prezent**),
care e provizoriu, care ine
locul titularului (ex. ministru
a^i.)adipic, acid (CHIM.), acid
dicarboxilic aciclic
saturat,
H O O C (CHx)tCOOH. Se
obine prin oxidarea cidohexanului. _ Este folosit ca
materie prim pentru fabri
carea fibrelor sintetice de tip
nailon. Esterul dioctilic i cel
dibutilic ai a.a. snt buni plastifiani pentru mase plastice.
adip ozitte (M ED .), acumu
lare excesivi de grsime n
esutul celular subcutanat.
a d ita m e n t (TOPOGR.), me
tod de rezolvare a triangulaiilor, n care se lasi neschim
bate unghiurile i se modific
laturile. V. i
t r i a n g u1a i e.
a d itiv depresant (CHIM.)
v. anticongelant.
adiie (lat. additio, din ad
der* a aduga) 1. (CHIM .)
Reacie de adifie, reacie prin
care se introduc atomi, grupiri
de atomi sau molecule intr-o
moleculi cu caracter nesaturat
(ex. adiia clorului la etileni).
2 . (F IZ iO L .) Adifie latent, fe
nomen care const in apariia
unei reacii fiziologice ntr-un
organism n urma mai multor
excitaii succesive, o singuri
excitaie fiind prea slabi pentru
a provoca reacia. A .l. a fost
descoperii de I. M . Secenov.
Sin. tumatie.
a d in c im e 1. (PEDOL.) Adin
eime critic, adincime deasupra
creia, daci se ridic nivelul
hidrostatic al stratului acvifer
freatic, se produce salinizarea
solului. A.c. variaz obinuit

36

ntre 1.5 i 4 m, n raport cu


condiiile climatice i cu gradul
de mineralizare a apei. Prezint
important pentru proiectarea
irigaiilor. 2. (H ID R O T EH N .) Adtncime navigabil, adncime mi
nim de ap necesar naviga
iei vaselor. A .n. este egal cu
p e s c a j u l vasului plus0,155m
la ruri yi 0,31 m la flu v ii;
la mare, a.n. variaz in func
ie de starea mrii (flux yi
reflux).
a d je c tiv
(Ut. adjectiva
care se adaug"; LINGV.),
parte de vorbire flexibil, care
arat o insuyire a unui obiect
(ex. bun, nalt etc.) yi determin
numele acestuia, acordindu-se
cu el in gen, num r yi caz;
are g r a d e d e c o m p a
r a i e . Exist dou categorii
de adjective: a. calificative (ad
jectivele propriu-zise) yi a. de
terminative (sau pronominale);
acestea din urm. fr s ex
prime insuyiri yi fr s aib
grade de comparaie, au unele
particulariti gramaticale pro
prii adjectivelor (determin sub
stantive yi se acord cu ele);
din aceast categorie fac parte:
aposesive (cartea mea), a. de
monstrative (omul acesta), a.
interogative-relative(care copil?)
yi a. nehotrtte (unii oameni).
A d ju d , oray raional n reg.
Bacu, situat la confluena riului
Trotuy cu iretul, reedin
de raion. 7 180 loc. (1961).
Nod feroviar yi rutier. Raionul
A . cu 136 120 loc. (1961). C u l
turi cerealiere, de plante tehnice
(floarea-soarelui, cinep. sfecl
de zahr), de vi de vie yi
creyterea animalelor (bovine,
ovine). Viticultura yi pomicul
tura sint dezvoltate n zona
dealurilor subcarpatice.
a d ju d e c a r e (OR.), atribuire
In proprietate a unui .bun, scos
In vinzare prin licitaie public,
persoanei ( adjudecatar) care
ofer preul cel mai mare.
a d ju t a n t (M IL IT .), ofier care
indeplineyte, pe ling un co
mandant iau un ef militar,
atribuii similare funciei de
secretar.
A d le r, Alfred (1870-1937),
neurolog yi psiholog austriac,
elev al lui S. Freud yi initiator
al aya-zisei psihologii indivi
duale. Influenat de F. Nietz
sche, A . a pretins c fora
motrice a vieii psihice ar fi

voina de putere"; nesatisfacerea ei ar duce la completul


de inferioritate, care, prin com
pensare. ar stimula, la rlndul
su. voina de putere**. Teoria
reacionar a lui A . este o
expresie a individualismului
burghez.
A d le r, Friedrich (n. 1879),
unul dintre conductorii oportuniyti ai social-democratiei aus
triece, duyman al miycrii
muncitoreti revoluionare. A
participat la organizarea Inter
naionalei oportuniste de la
Vie na, numit de Lenin Inter
naionala II*/*. devenind apoi
unul dintre liderii aya-zisei
Internaionale
muncitoreyti
socialiste** a socialitilor de
dreapta, nfiinat in 1923,
Adept al filozofiei idealistsubiective a lui E. Mach, el a
fost combtut de Lenin in
lucrarea Materialism yi empiriocriticism". In prezent, pro
motor al antisovietismului in
S .U .A ., unde a emigrat.
A d le r, Max (1873-1937).
teoretician al curentului oportu
nist. revizionist denumit a u st r o m a r x i s m , unul dintre
liderii oportuniyti ai socialdcmocraici austriece. A n
cercat s revizuiasc filozofia
marxist in spiritul filozofiei
neokantiene yi s reduc mar
xismul la o doctrin etic. A
fost demascat yi combtut de
A dJer, Viktor (1852 1918).
unul dintre conductorii reformiyti ai Partidului social-democrat austriac yi ai I nternationalei a Il-a, reprezentant al
austromarxismului.
n tim pul primului rzboi
mondial a ocupat o poziie cen
trist yi s-a opus aciunilor
revoluionare ale clasei m un
citoare, sus|inind politica ..pcii
intre clase". Dup prbuirea
Imperiului habsburgic a fost
citva tim p ministru de externe
al republicii burgheze austriece.
ad lib itu m , expresie latin
nsemnind dup voie", folo
sit mai ales in muzic pentru
a indica o execujie mai rapid
sau mai nceat, potrivit sim
irii interpretului.
a d litte r a m , expresie latin
nsemnnd ntocmai*, folosit
pentru a arta c se reproduce,
se respect ntocmai ceea ce a
scris sau a spus cineva.

A D M I N IS T R A IE

a d m in is tr a r e 1. (EC.) Tota
litatea operaiilor privitoare la
gospodrirea si la controlul bu
nurilor ncredinate unei insti
tuii. ntreprinderi, organizaii
economice sau unei persoana.
V. i a c t d a a d m i n i s
t r a r e . 2. (OR.) Administrare
operativ direct, drept in te
meiul cruia o organizaie socia
list de stat este ndreptit yi
obligat s poaede. s ntre
buineze yi, dac e cazul, s
dispun de bunurile care i-au
fost repartizate din fondul
unitar al proprietii socialiste
de stat, potrivit scopului pentru
care a lost nfiinat yi in nde
plinirea sarcinilor de plan ca
i-au fost stabilite. Dreptul da
a .o .i. este un d r e p t r e n i
de tip nou, opozabil tuturor,
mai puin statului, yi prin care
fondul unitar al proprietii
socialiste de stat nu este cu
nimic ytirbit.
a d m in is tr a to r (OR). 1. Per
soan care adminiatreaz sau
gospodrete un bun (ex. a. nu
mit de tribunal pentru bunul
sechestrat, a. al unui imobil, a.
al pyunilor comunale, ales de
comitetul cetenesc al fondului
zoopastoral comunal). 1 Per
soan care conduce un serviciu
de administraie. A--sechettru.
organizaie socialist nsrcinat
cu administrarea unui imobil
urmrit pentru realizarea anu
mitor creane.- A. delegat (in
capitalism), persoan care con
duce o societate anonim pa
aciuni in intervalul dintre
edinele consiliului dr admi
nistraie. De regul, a.d. esta
deintorul celor mai multa
aciuni ale acelei societi.
A d m in is tr a ia A sigurri
lo r d a S ta t ( A D A S f . organi
zaie socialist a crei sarcin
este nfptuirea asigurrilor da
bunuri yi de persoane. Funcio
neaz sub ndrumarea yi con
trolul Ministerului Finanelor.
V. yi a s i g u r a r e .
a d m in is tra ie , conducere,
gospodrir a unei instituii, a
unei ntreprinderi, a unei orga
nizaii ; personalul de conducera
al acestor* A. de ttal a) Form
de activitate a statului (execu
tiv yi de dispoziie) care const
In realizarea funciilor lui pe
baza yi in aplicarea dispoziiile r
legala. Spre deosebire de carac
terul birocratic al a. d t *. bor

ADM ISIE __________ ________________

36

ADOUR

fiinat in octombrie 1946 la


ghezc, in socialism a. de s. are
R o m ni, legile aint adoptate
Berlin. D in aprilie 1953 a
prin votul m ajoritii simple
un profund caracter democratic,
devenit agenria de stat de infor
realizind atragerea matelor de
a deputailor Marii Adunri
maii a R . D . Germane.
Naionale fi se pu blici in Bule
oameni ai muncii la conducerea
a d n o tare (BIBL.) 1. nsem
tinul oficial al Marii Aduniri
treburilor statului fi aprarea
nare, not prin care sc ntre
Naionale, sub semnltura pre
internelor lor. b) Totalitatea
gete, se explici sau se corec
edintelui Consiliului de Stat al
organelor de stat care ndepli
teaz un text (ex. edifie cu adno
R .P .R . In statele burgheze,
nesc activitatea executivi i de
tri). 2. Adnotare bibliografic,
votarea proiectelor de lege
dispozi|ie. In R.P.R. exist
de ctre parlamente consti
organe centrale ale a. de $ scurt prezentare i unei cri,
cu indicarea tematicii fi a cate
tuie numai o fazi in formarea
(Consiliul de Minitri, organul
goriei de cititori creia i se
le g ii; proiectul votat de parla
suprem executiv fi de dispo
ment devine lege numai dupi
adreseaz.
ziie al puterii de stat; minis
adolescen, faza de trecere,
ce este sancionat fi promulgat
terele fi organele care funcio
in evoluia omului, de la stadiul
de ctre eful puterii executive.
neaz pe Tngl Consiliul de
copilriei la cel adult, cuprins
Pe aceasti cafe, clasele domi
Ministn, de ex. comisii fi comi
aproximativ intre 12 13 ani
nante caut s mpiedice intra
tete ac stat, direcii generale ai
(cind incepe perioada preado
rea in vigoare a proiectelor prin
centrale etc.) fi organe locale
lescentei, p u b e r t a t e a ) fi
care, datorit puternicei presiuni
ale a. de s. (comitetele executive
17 18 ani. n perioada adoles
exercitate de mase, parlamen
ale sfaturilor populare cu aeccenei are loc maturizarea trep
tele au fost nevoite s fac
iunilelor). <4. m illiard a) Parte
unele concesii.
tat a funciunilor organismului,
a tiin|ei militare care ae ocup
A 25-a a n iv e rs a re a eroi
inclusiv a celei sexuale; de
cu organizarea, ntreinerea,
aaemenea are loc o intena
c e lo r lu p t e a le ce fe ritilo r
completarea fi mobilizarea for
f i p e tr o li t ilo r " , medalie indezvoltare psihic. Adolescena
elor armate, precum fi cu pro
atituiti in R .P .R . in anul 1958
nu trebuie considerat ca fiind
bleme privitoare la ordinea
yi conferii celor care au luat
determinat numai de modifi
interioarl fi la traiul trupelor,
parte la marile b it ilii de clas!
crile biologice, ci i de socie
b) Conducere, de ctre auto
tate, de educaie si de instrucie.
riti militare, a teritoriului
Din punct de vedere psihologic,
cucerit sau ocupat ca rezultat
adolescena ae mani fest prin
al rzboiului.
dezvoltarea posibilitilor inte
a d m is ie (MAS.) 1* Intrare
lectuale. maturizarea gindirii,
dirijat a agentului motor (abur,
cristalizatca aptitudinilor, sta
aer, amestec carburant etc.) in
bilizarea trsturilor morale i
mafina care-l utilizeaz. 2. Por
volitionale ale caracterului.
iune (exprimat n procente)
a clonic, per
vers antic
din cursa pistonului unei mafini
de for, parcurs n timpul in
format dintr-un dactil fi un
troheu sau un spondeu, care,
trrii agentului motor in mafini.
de obicei, incheia (ca al patrulea
adm itn (ELT.), mrime
vers) o strof safic (ex. ..Apele
caracteristic pentru un circuit
mrii; Mie red-mi din Od
electric de curent alternativ,
in metru antic" de M . Emiegal cu raportul valorilor efec
tive (eficace) ale curentului fi
nescu).
tensiunii aplicate circuitului. A.
A d on is (in mitologia grecoeste mrimea reciproc i m p e
romanl), zeu al tinereii fi al
dantei.
M edalia A 25-a aniversar* a eroifrumuseii brbteti. D up mit,
a d m ita n m e tr a (ELT.), in
celor JupCe a le ceferitilor fi
nainte ae a deveni zeu. Adonis
pctroli f ii lo r *
strument pentru msurarea ada fost un tinr frumos de care
mitanei, folosit in special in
s-a ndrgostit Afrodit. Ucis
ale ceferiftilor fi petroliftilor
radiotehnicide un mistre la o vntoare, a
d in ianuarie-februarie
1933,
ajuns in infern, unde, la rug
conduse de P .C .R ., fi celor care
mintea Afroditci. a fost trans
c
ffiau foat martori ai aprrii in
format in zeu. D u p legend.
1
irocesul ceferitilor i petroAdonis sttea f a se luni pe
iftilor sau au participat la
pmint fi fase luni in infern.
V
organizarea aciunilor de soli
Cultul su era legat de ciclurile
L
j
darizare cu ei.
vegetaiei.
Adonr / adur], fluviu in sudfo
adoptare a le g ilo r, dezba
vestul Franei (335 km). Izvo
terea fi votarea ae ctre orga
\ f
j
- .7----rte de pe versantul nordic al
nele legislative a proiectelor de
m unilor Pirinei fi se varsi n
Admilanroctru
lege. In statele socialiste, din
G olful Gaaconiei. Eate navi
moment ce o lege a fost adop
gabil pe o distan de 128 km.
tat de ctre organul legislativ,
A.D.N. (Allgemeiner Deut
Pe A. aint instalate m ai multe
ea se public fi devine obliga
sche! Nachrichlendienst), agen
centrale hidroelectrice.
torie. In Republica Popular
ie german de informaii, in-

A D R E N A L IN A

adrenalin (F1ZI0L., BIO.


hormon sccretat de
poriunea medulari a glandei
suprarenale. Se prepari i sin
tetic. Are aciune asupra pro
ceselor metabolice, mlrind con
sumul de oxigen fi provocnd
creterea concentraiei glucozei
sanguine prin mobilizarea glicogenului hepatic. In acelai timp
are i o aciune vasoconstrictoare, mcorind calibrul vaselor
i determinind creterea pre
siunii sanguine. Sin. t pine]rind,
CHIM.),

suprarenin.

adrenocrom (FIZIOL., BIOCHIM.), produs intermediar al


metabolismului adrenaline!. Se
prezini sub forma unei pulberi
de culoare roie-bruni, puin
solubili in apl. Exercii o
puternici aciune hemostatici,
reducnd timpul de singerare.
Acioneaz, de asemenea, asu
pra pereilor vasculari, mrind
rezistena capilari.
Adrian (Publius Aelius Hadrianus), impirat roman (117
138). urma al lui Traian. Silit
de situaia economici i sociali
critici n care se afla imperiul,
a iniiat numeroase reforme
administrative, urmlrind nt
rirea dominaiei de clas a aris
tocraiei romane i a puterii im
periale. Pe plan militar a promo
vat o politici defensivi. In
timpul lui au avut loc riscoale
ale populaiei locale in Dacia.
Dupl infrngerea lor, A. s-a
ocupat de intirirea sistemului de
fensiv al noii provincii. Pentru
intirirea stipinirii romane, Dacia
a fost organizai prin anul 119
in doui provincii: Dacia Infe
rior si Dacia Superior.
Adrianopol, ora in vestul
Turciei europene, situat pe
malurile fluviului Maria. 33 000
loc. (1955). A fost ntemeiat de
fmpiratul roman Adrian. In
anul 1205 armatele rominobulgare au infrint aici pe cru
ciaii Imperiului latin de risirit.
Cucerit de turci in 1361, A. a
fost capitala Imperiului otoman
Intre 1365 i 1453. In urma
rlzboiului ruso-turc din 1828
1829 s-a incheiat aici tratatul de
pace prin care s-a desfiinat mo
nopolul economic ai Imperiului
otoman asupra Principatelor
Romineis-au restituit irii Ro
mneti raialele Brlila, Giurgiu
i Turnu (-Mgurele). Numele
actual al oraului este Edirnc.

ADUC I IK

A d riatici, Marea ~ , mare


n sudul Europei, In bazinul
M irii Mediterane cuprini intre
Peninsula Italici i Peninsula
Balcanici. Este legai de Maree
Ionici prin strimtoarea Otranto.
Suprafaa: 132 000 km*. Adincimea maximi: I 589 m (In

adstrat (LINCV.), touhutaa


elementelor datorite influenai
care s-a exercitat aaupra unui
idiom imediat dupl constituirea
lui (cx. adstratul arab la limba
spaniol).
adiict (CHIM.), combinaie
moleculari Intre doi compui

Jiento

TRUST

PADOVA
'VfStlM

'Perugia

SCARA

partea sudici). Tirmurile apar


in Italiei. R. P. F. Iugoslavia
i R. P. Albania. Porturi im
portante : Veneia, Bari, Triest,
Rijeka, Dubrovnik, Durrls.
adsorbie, fenomen fizicochimic de acumulare a mole
culelor unui gaz sau ale unui
corp dizolvat ( adsoiba!) pe
auprafaa unui corp solid sau a
unui lichid ( adsorbant). Capa
citatea de a. a unui adsorbant
reprezini cantitatea de substan( adsorbitl de un eram
sau de un centimetru cub de
adsorbant i ae exprimi in g/g
sau g/cm ; ea depinde da
natura adsorbatului i a adaorbantului i variazl invers pro
porional cu temperatura. A. ae
aplici in industrie la extragerea
sau la concentrarea subalanelor uor volatile (benzina,
substanele aromatice etc-) i M i
la baza analizei cromatograhce.

chimici diferii, care ae pot


separa din nou prin metode
fizice. Formarea i descompu
nerea a. stau la baza unei me
tode de separare a combinaiilor
cu cateni liniari de cele cu cateni ramificau (ex. uraae formeazl
a. numai cu hidrocarburile, cu
acizii organici sau cu alcoolii
cu catena liniar, nu inafl i cu
cei cu catena ramificat).
aducie (lat- adductii ..adu
cere") 1 . ( M E D . ) Micare da
apropiere a unui membru seu a
unui segment de moiibru dt
axul median al corpului. Mu
chiul care efectimazl nucaraa
de aducie poart numele da
m uchi a J u d o r. 2. (HIDROTEMN.)

Construcie hidrotehnic desti


nat conducem uncr hch.de aeu
unor gesa de le punctul da
captare pin la punctul da folo
sire (ea. canal de a , canduetd
de a , tmsa/ de aX

ADULAU

a d u l r (MINER.). feldspat potasic limpede, cristalizat n


sistemul monodinic sau tridinic. In R.P.R. se gsete in
unele filoane metalifere i in
unele roci vulcanice din reg.
Maramure, din M unii Meta
liferi i din Dobrogea. in parte
ca produs de transformare a
>lagiodazilor sub influena souiilor apoase fierbini.
ad u lt (lat. a d u ltus, part. Iui
adolere a crete"), organism
ajuns la deplina dezvoltare a tu
turor funciunilor (fizice si psi
hice). Se consideri a. individul
care i-a ncheiat perioada de
cretere intensi (Ia om de la
17 18 ani, dat i care indici
cu aproximaie sfiritul adoles
cenei. i p in i la c- 50 de ani,
dati considerat ca marcind
nceputul btrneii). I n acest
stadiu se stabilete un echilibru
intre anabolism i catabolism.
ad unare 1. ntrunire a mai
multor persoane pentru a dis
cuta unele probleme de interes
comun i a lua hotrri. In
viaa de partid, adunarea gene
ral este organul superior al
o r g a n i z a i e i de baz.
Se convoac cel puin o dat pe
luni. In a. g. se dezbat pro
blemele eseniale ale activitii
economice, ale muncii politice,
ideologice, organizatorice i cul
turale de mas, ale conducerii
organizaiilor de mas. ale vieii
interne de partid etc. i se
adopt hotriri corespunztoare.
In adunrile generale se alege,
anual, organul executiv al orga
nizaiei de baz. biroul, care
conduce ntreaga munc curent
a organizaiei. A. g. ascult,
periodic, drile de seam ale
biroului asupra activitii sale.
A. . ale membrilor organizaiei
de baz U .T .M . sau ai sindica
tului sint de asemenea organele
superioare ale acestor organi
zaii.A . constituant, adunare
reprezentativ, aleas n vederea
votrii sau modificrii unei con
stituii. In condiiile capitalis
mului n ascensiune, convocarea
a.c. a avut un caracter progresist,
deoarece scopul ei era desfiin
area privilegiilor i absolutis
mului feudal i recunoaterea
drepturilor i libertilor demo
cratice burgheze. Mai trziu
ins, pentru a mpiedica modi
ficarea constituiei i pentru
s-i menine dominaia de

clas, burghezia a statornicit


norme restrictive de convocare
a a c. In rile socialiste
nu exist deosebire ntre a. c
i a. legislativ, intrucit con
stituia reflect realitile so
cialismului n c o n in u ^ prores i nu mai exist motive s
t stabilite restricii Ia adop
tarea de ctre organul suprem
al puterii de stat a unei legi de
modificare a e i; dimpotriv,
poporul muncitor este interesat
ca in constituie s se oglin
deasc cuceririle economice si
social-politice obinute de el.
A. legislativ, organ reprezen
tativ suprem care are atribuia
de a se pronuna, prin vot,
asupra proiectelor de lege. A.
naional a ) Denum ire dat
organului suprem al puterii de
stat n unele ri de democraie
popular (ex. n R- S. Cehoslo
vac). Prin componena social,
ca i prin scopul ei, a. n. repre
z in i interesele maselor largj
de oameni ai muncii. V. i
Marea
Adunare
N a
i o n a l i a R. P. R-; o r g a n e a 1e p u t e r i i d e s t a t .
b ) Denumire dat Camerei
deputailor d in Frana, a crei
atribuie principali este legife
rarea. V. i p a r l a m e n t .
A dunri populare (in R .P.R.),
adunri n cadrul crora se
prezint cetenilor dri de
seam de ctre deputai, se
discut probleme ale politicii
interne i internaionale, realizndu-se. i pe aceast cale,
participarea maselor Ia condu
cerea treburilor obteti i
la viaa politic a rii. A.
popular, denumire dat orga
nului suprem al puterii de stat
n unele ri de democraie
pular (ex. n R . P. Albania,
P. Bulgaria; n R .P .D .
Coreean se numete a. p. su
prem). V. i o r g a n e a 1 e
p u t e r i i d e s t a t. Adu
narea Reprezentanilor Populari
din ntreaga Chin, denumire a
organului suprem al puterii de
stat din R . P- Chinez. V. i
C h i n a . 2. (PED AG .) a) Adu
nri cu prinii, adunri organi
zate periodic, pe clase sau pe
coal, in vederea strngerii
legturii dintre coal i familie,
pentru asigurarea educaiei ele
vilor in spiritul socialismului,
b ) Adunri pioniereti, forme
principale de organizare a acti

* DUNAREA CENFRAL A O N U

vitii pionierilor n spirit


comunist. 3. (M A T .) Operaie
care const in totalizarea a
dou sau a mai multor m
rim i de aceeai natur intr-una
singur.
A d u n a r e a C o n s titu a n t (9
iulie 178930 septembrie 1791),
organ al puterii legislative n
perioada revoluiei burgheze
din Frana, in care predominau
reprezentanii marii burghezii.
Constituia pe care a adoptat-o,
in septembrie 1791, a desfiinat
privilegiile feudale si a pus
biserica sub controlul statului.
A vnd la baz principiul inviolabilitii proprietii, ea a con
sacrat monarhia constituional,
a ntrit puterea marii burghe
zii, nlocuind exploatarea feu
d a li cu cea capitaliti i indep irtn d de la exercitarea drep
turilor ceteneti peste 80%
din populaia Franei. A .C .
stabilit pentru Frana un sistem
administrativ unitar. I se spune,
eliptic. Constituant.

Adunarea General
O.N.U., unul dintre organele
principale ale O r g a n i z a i e i
N a i u n i l o r U n i t e , alctuit
d in reprezentanii tuturor state
lor membre ale acestei organi
zaii. Ca atribuii mai importan
te, ea are dreptul s dezbat, n
limitele C a r t e i
O . N . U-,
orice problem privind meni
nerea pcii i securitii inter
naionale ; si fac recomandri
statelor, exceptind problemele
nscrise pe ordinea de zi a
Consiliului de Securitate; s
efectueze studii i s fac re
comandri n problemele cola
borrii internaionale n dome
niul economic, social i cultural.
Ea hotrte admiterea de noi
membri n O .N .U ., la recoman
darea Consiliului de Securitate,
i alege membrii nepermaneni
ai Consiliului de Securitate i
membrii altor organe principale
ale O .N .U . A. G. a O.N.U. se
ntrunete n sesiuni anuale
ordinare, precum i in sesiuni
extraordinare, care se convoac
de ctre Secretarul General la
cererea Consiliului de Securi
tate al O .N .U . sau la cererea
majoritii membrilor O .N .U .
In cursul sesiunilor ordinare,
activitatea A. G. a O.N.U. ae
desfoar n edine plenare i
n apte comitete principale:
Comitetul politic special; Co-

adunarea

LEGISLATIVA

miletul pentru probleme poli


tice vi de securitate ; Comitetul
pentru probleme economice i
financiaro; Comitetul pentru
probleme sociale, umanitare i
culturale; Comitetul de tutei* ;
Comitetul pentru probleme ad
ministrative fi bufetare; Com i
tetul pentru probleme juridice.
D intic sesiunile ordinar* inute
p in i in prezent, o im portani
deosebit a avut-o sesiunea a
XY-a (I960). Prin num irul mare
de ri primite, ca i prin prezen
ta a peste 30 de efi de state, ea a
fost cea mai largi fi mai repre
zentativi intilmre internaionali
la nivel nalt, iar dezbaterile
s-au concentrat, din iniiativa
Iirilor socialiste, asupra prolentelor vitale ale vieii inter
naionale contemporane: dezar
marea generali ai to ta li; lichi
darea r im if ielor sistemului
colonial, problemi n care. din
iniiativa irilor socialiste, s-a
adoptat o declaraie cu privire
la acordarea independentei irilor fi popoarelor coloniale; de
plina asigurare a universalitii
O .N .U . fi im bunitiirea struc
turii organelor sale. Delegaia
R.P.R. a ficut propunerea,
acceptau de Adunarea Gene
rali a O .N .U .. de a se nscrie
pe ordinea de zi problema aciu
nilor pe plan regional _ in
vederea im b unitiirii relaiilor
de b u n i veci n i tate intre state
europene apartinnd unor sis
teme social-politice diferite. La
propunerea R.P .R .. s-a adoptat
o rezoluie privind m isuri pen
tru promovarea in rindurile
tineretului a ideilor p icii, res
pectului reciproc fi nelegerii
intre popoare. Prin aceasta,
R.P .R ., alturi de celelalte iri
socialiste, s-a manifestat nc
o dati ca un factor activ In
meninerea fi in consolidarea
picii in lume.
A d u n a re a L e g is la tiv i (1
octombrie 1791 20 septembrie
1792), organ al puterii legisla
tive in perioada revoluiei burheze din Frana, care a succeat A dunirii Constituante. Sub
presiunea maselor populare pa
riziene. care afirimaseri com
plotul aristocratic, condus de
rege. fi luaseri cu aaalt (in
noaptea de 9 spre 10 august
1792) palatul regal. A .L . a
decretat suspendarea monarhiei
fi ntemniarea familiei regale.

A d u n a re a M o n d ia la a P
cii, adunare a reprezentanilor
forelor iubitoare de pace din
intreaca lume. convocai de
Consiliul
Mondial
al
P i c i i . La lucrinle care au avut
loc intre 22 fi 29 iunie 1955, in
oraul Helsinki, au participat
aproape 2 000 de persoane,
reprezentind organizaiile par
tizanilor p icii din 68 de ri.
La aceasti adunare mondiali
au luat parte i reprezentanii
unui mare n u m ir de alte
curente sociale care lu p i pen
tru ap i rarea picii. C u toate
deosebirile de concepii ideo
logice i politice, participanii
la adunare au cizut de acord
asupra celor mai importante
probleme ale meninerii i con
solidrii p ic ii: problema dez
armrii i securitiii, a inter
zicerii armei atomice, a suve
ranitii naionale i a pcii.
Au fost adoptate: .Mesajul
c it re O .N .U . (24 iunie) i
Apelul de la Helsinki (29
iunie). Adunarea a chemat toate
guvernele si se cluzeasc in
politica externi d u p i princi
piile respectului reciproc i
suveranitii, neagresiunii i
neameatecului in treburile in
terne, egalitii i avantajului
reciproc, coexistenei panica.
Ea s-a pronunat pentru resta
bilirea dreptului legitim al
R. P. Chineze la O-N.U., pen
tru retragerea trupelor de pe
teritoriile striine i pentru des
fiinarea bazelor militare striina
din diferite iri ale lumii.
a d v a ita , doctri n i idealistobiectivi din filozofia indiani.
formulai la nceputul sec. al
IX-lea de a n k a r a . care
susinea c i singura realitate i
unica temelie a lumii este
spiritul universal (brahman),
considerind lumea senzoriali
drept o sim pli apareni, o
iluzie (maya). Doctrina a . a
jucat in India un rol reacionar,
aseminitor cu acela pe care l-a
avut in Europa teoria platonici
a ideilor. V. i v e d a n t a .
advecie (METEOR.), micare
a aerului atmosferic in direcie
orizontali sau aproape orizon
tali. Aerul deplasat ii ps
treaz proprietile specifice
(temperatura. umezeala etc.).
ad v e n tic e (ANAT.), tunici
externi care nvelete arterele.
Eate formai din esut con

junctiv ca elemente fibroase si


elastice i din fascicule hne de
fibre musculare netede, la a
se gisesc cap ilarele sanguine,
carc aaiguri hrana pereilor
vaselor respective.
a d v e n tism (de la lat. Wceti tu i venire" ), doct ri n i uns
taci practical! de o srctl reli
gioas cretini, intemeiati citre 1831. in S-U.A-. de bap
tistul W. Miller. A- a atras
ndeosebi pe m im fermieri yi
negustori ruinai, care- riutau
refugiul in misticismul religios
Secta a pitruna fi n Europa.
Adventitii srbitoresc simhita
fi cred intr-o ..a dona \emre .
apropiat, a lui Hristns, care
va inaugura im niria de o
mie de ani a lui dumne/eu pe
p i m int" (v. c h 1 11 a s m) A.
iropag
zidirnicia
orie rei
upte pentru progrra. exclusi
vismul i izolarea in comuiutiti
nchise, ostilitatea lai de cul
tu r i fi tuni. Singura carte
acceptat i de a. este Uiblia.
ad v e n tiv (Despre plante)
1. De provemeni atriini. care
a ajuns si s-a riapindrt intr-un
anumit ioc, fie adus intenionat
i cultivat de om. uneori silbiticindu-se (ea. cenuparuf). he
adus accidental (ex. b jliin ifu l) .
2. R dddcind ad ce n tii <1 r id im i
care crcte mai ales da la
nodurile de jos ale tulpinii, la
unele specii de plante intrate
intr-o fazi de vegetal ie mai
inaintati. R d d d a n ii a ii retine
rolul principal in nutriia plan
telor.
a d v e rb (lat. m dierhm m . din
a d ..lingi** i ie r bum verb ).
parte de vorbire, in p M r t l
neflexibili, dar cu grada da
comparaie, care arai Ural,
tim pul, modul. cama. copul
unei aciuni sau unei alin .
A. determini un verb (ex.
locreazi bine), un adjectiv (ea.
un om m ai lin ir ) sau un alt
adverb (ex. lucreazi foarte
bine), mai rar un substantiv
(ex. mersul nain te ). Unele a.
(ch ia r. nu. num ai etc.) ea refer
la o propoziie ntreag sau
la o anum ii parte a ei
A dy / yJi I. Endre (1877
1919). poet maghaar S-a l ir n i l
la Meceniu (in prezent satul
Ady. comuna Ciuas reg. Ma
ramure). D u p i atudu da drept,
a intrat in ziaristici. In primele
sale volume da versuri, orien-

40

tarea lu i A . a fost sim bolist.


C u rn d insa, in poezia lui
ptru n d ecourile luptei revolu
ionare a clasci m uncitoare.

AJy Endro
Sub influena revoluiei ruse
din 1905, pe care a salutat-o cu
entuziasm, fi a avintului mi
crii muncitoreti din Ungaria,
A . a cintat misiunea istorici a
proletariatului si s-a considerat
aliat fi (rate al clasei muncitoare
(Cintecul fiului de proletar").
A luat atitudine mpotriva asu
pririi naionale a popoarelor
din Austro-Ungaria fi a militat
pentru nfrirea dintre ele
(..Cintecul
iacobinului ma
ghiar"). A. a denunat, in
versuri de o rar vigoare,
asuprirea burghezo-moiereasc
fi a adresat nflcrate ndem
nuri Ia lupt maselor munci
toare (Lupta cu boierul",
Nepotul lui Gheorghe Doja",
Pe aria groteasc", Solia
fetei morgana" .a.). Poet vi
zionar, A. a ntrezrit zorii
noii viei, socialiste, a patriei
sale, sugerind de repetate ori,
prin simboluri elocvente, cu
implicaii politice, iminena re
voluiei proletare. Ptrunse de
patos revoluionar, utiiizind o
limb bogat in imagini n
drznee, adesea de surs fol
clorici, versurile lui A. au
avut un rol important in
mobilizarea forelor democra
tice maghiare pentru lupta de
eliberare social. Ele au exer
citat o mare influen asupra
dezvoltrii poeziei maghiare
progresiste. A. i-a manifestat
simpatia pentru poporul romin
fi pentru scriitorii romini din
epoca sa. Op. p r.: volumele
de versuri Poezii noi" (1906),
Snge i aur"( 1907, trad, rom.),
In fruntea morilor" (1918);
Nuvele" (trad- rom. 1961).

aed (gr. aeido a ciuta"),


poet epic din Grecia antici,
care isi recita fi i cinta
versurile. Creaia e p ici orali a
generaiilor de a. st la baza
epopeilor homerice.
A .E .G .
v.
A llg e m e in e
Elckt r i cit ts- G es ells c h a f t.
Aegy ssus, aezare getici,
apoi cetate fi aezare rom ani,
iar mai tirziu bizantini, pe
locul unde se afli astizi oraful
Tulcea. Aezarea este am intiti
de poetul latin Ovidiu.
A e n cs id e m u s d in Cnossos
(c. sec. I .e.n.), filozof sceptic
grec drn perioada de declin
a orinduirii sclavagiste, care
a exagerat caracterul relativ al
percepiilor senzoriale, mrtu
riile organelor de sim fiind,
dup el, intru totul dependente
de situaia obiectului perceput,
de starea individului, precum
i de deosebirile de culturi i
de moravuri.
a e r, amestec de gaze alc
tuind straturile inferioare ale
atmosferei. Conine in volum e:
oxigen 21%, azot 7 8 % , restul
de 1 % fiind format din gaze
inerte, bioxid de carbon si
cantiti mici, variabile, de
vapori de ap, hidrogen, ozon
etc. Greutatea unui litru de
a., in condiii normale de
temperaturi i de presiune,
este de 1,293 g- D in a. se
obin oxigenul, azotul i argo
nul, care sint m ult folosite in
industrie. A. alveolar, aerul
care umple alveolele pulmonare.
V. i r e s p i r a i e. A.
conditional, sistem de ventilaie
moderni a ncperilor, prin
care se regleaz n acelai
tim p proprietile fizice ale
aerului (temperaturi, um idi
tate. micare) i gradul lui de
puritate (reducerea cantitiilor
de praf, bacterii, gaze toxice
etc.). V. i c o n d i i o n a
r e a a e r u l u i . . impurificat, aer care conine sub
stane striine n concentraji
vitlm itoere s in itlii omului.
Aciunea nociv a a. i. se
exercit i asupra animalelor,
plantelor i chiar aaupra con
struciilor. A . v id a i, aer
neplicut dintr-o incipere, n
crcat cu substane r iu miro
sitoare sau cu bioxid de carbon.
Vicierea a . ae datoree alte
rrii proprietilor fizice ale
acestuia (tempeiaturi, um idi

tate, micare) i activitilor


fiziologice umane (respiraie,
transpiraie etc.). Se combate
printr-o ventilaie raionali.
A . de mind, aerul din lucrlrile
miniere subterane, rezultat din
amestecul de aer atmosferic cu
gazele (explozive, toxice, sufo
cante) emanate din roci sau
produse de mpucarea cu
explozivi ori de locuri aubterane, cu vapori de a p i. praf
industrial etc. V. i a e r a j.
A . lichid, produs obinut prin
ricirea aerului sub tempera
tura de I40.7*C i la o
presiune convenabili de circa
38.4 at. Se fabrici prin com
primarea aerului la presiuni
mari i destindere adiabatic
brusci, ceea ce are ca urmare
producerea unei riciri puter
nice ; gazul astfel ricit este
comprimat d in nou la presiune
mare i apoi deatins p in i la
presiunea norm ali. Repetind
succesiv operaiile de mai sus,
se realizeaz temperatura i
presiunea necesare nceperii li
chefierii gazului. Principiul se
realizeaz tehnic in maina
Linde si in maina Claude
(v. i l i c h e f i e r e ) . A . I.
este incolor sau slab colorat in
albastru limpede, cu p. f. de
circa I92C, densitatea apro
xim ativi I. Se pstreaz in
vase
Dewar.
Materialele
introduse n a.l. capt, ca
urmare a temperaturii joase,
proprieti speciale (ex. cau
ciucul i pierde elasticitatea i
devine sfirimicios, iar metalefe
i micoreaz reziti vitatea).
A . I. se utilizeaz rn labora
toarele de cercetri la obinerea
de temperaturi foarte joase; in
amestec cu crbune praf, in
anumite condiii, este folosit
ca exploziv n lucrri subterane,
iar prin distilarea lu i fracion ati ae prepar oxigen lichid,
azot lichid i gaze nobile.
a e r j, totalitatea operaiilor
de introducere n m in i a aerului
curat de la auprafai, de distri
buire a lui n lucririle miniere
i de evacuare a aerului viciat
din subteran, in scopul obinerii
unui aer de m in propriu
entru respiraia oamenilor, stailirii unui climat minier (tem
peratur, umiditate) adecvat
condiiilor optime de munc,
dilurii gazelor combustibile
etc. V. i v e n t i l a i e .

41

AERARE

i P

AERODINAMICA

f z m

' - f g ^ r ^ r

l i a
;

i k

.- If- -

----------

Acroa Bi n
ae rre (T E H N .) , introducere
a unei cantiti de aer intr-un _
mediu lichid sau granular,
pentru crctcrea cantitii de
aer pe care-1 conine mediul.
Uneori, prin a. se realizeaz
|i un proces tehnic, cum este
rcirea (ex. a. apei, a. cerealelor
etc.).
a e ra riu m , tezaur public la
romani, pstrat in templul lui
Saturn i administrat de senat.
Incepnd cu domnia lui Au
gust, acest tezaur provenea
numai din veniturile provin
ciilor senatoriale; restul veni
turilor intrau intr-un alt tezaur,
special creat, denumit ^ fucut
L a e s a rit. cu care mai trziu a
(ost nlocuit.
aerlift ( E X P L . P E T R . ) , metod
de exploatare a sondelor prin
e r u p i e artificial, la care
antrenarea ieiului la suprafa
se (ace cu ajutorul aerului
comprimat. Aerliftul se utili
zeaz rar in Republica Popular
Romnfl, din cauza incon
venientelor pe care le pre
zint ((ormarea
de ames
tecuri explozive, degradarea
calitii etc.).
aerobe (gr. a er, a t r o t aer"
yi biot via" ; B I O L . ) , orga
nisme care au nevoie pentru
activitatea lor vital de oxigen
liber molecular. Aerobe sint

toate plantele, majoritatea coviryitoare a animalelor yi o


parte important din microor
ganisme. Acestea din urm se
mpart in a. obligate, care se dez
volt numai n prezenta aerului
(ex. unele microorganisme saprofite, ca bacteriile nitrificatoare, o parte din sulfobacterii,
microbii patogeni etc.), yi a.
facultative, care pot tri atit
in prezena oxigenului mole
cular cit yi tn absenta lui (ex.
unele drojdii, bacterii denitri
fiest oare etc.).
aerobioz (B IO L .), form de
viat a unor organisme (de
obicei bacterii), in care energia
necesar proceselor vitale re
zult din respiraie prin reacii
de oxidare cu participarea oxi
genului molecular liber din
mediu.
aerocolie (gr. aer, aerot
aer" si kolon colon" ; MED.),
cumulare de gaze in intestinul
gros. Aceast boala este inso
lit ntotdeauna de senzaia de
balonare abdominal.
ae ro d in a m ic (gr. aer, a t tot
aer yi dynamis
for";
F I Z . ; despre corpuri aolide),
care are forma exterioar aatfel
constituit incit s intimpine,
la deplasare, o rezisten mi
n im i din partea aerului (ex.
rachetele, avioanele etc. sint

S.). Corpurile a. ae numesc yi


catenate.
a e r o d in a m ic i ( F I Z . ) . ra
mur a mecanicii fluidelor, care
studiaz efectele provocate de
miearea relativi dintre fluide
(mai ales aer) yi solide (ex.
curgerea gazelor prin con
ducte. efectele vintului asupra
cldirilor, coyurilor. podurilor
etc.) yi mai cu seam efectele
provocate de miycarea corpu
rilor (ex. a avioanelor) in aer.

Lm

h m

Ih I

o * p ro S l

ae ro d in a m ic

Datorit progresului aeronau


ticii. aerodinamica s-a dezvoltat
considerabil in ultimii 30 de ani,
rezultatele ei durind la perfec
ionarea diverselor tipuri de
aeronave (avioane, elicoptere,
rachete etc.). Contribuii impor
tante In acest domeniu au leat
aduse de savantul rus N . E>
Jukovski. iar ia ara noastr
de academicianul EJie Carafei*

AERODIN

a e r o d in (AV.), aeronav m ai
grea decit aerul (cx. a v io n u l,
elicopterul ctc.).
a e r o d r o m (gr. aer, aeros
aer"' i dromos ..d r u m ), teren
am enajat p e n tru decolarea i
aterizarea avioanelor.
a e r o e la s t i c it t e (A V .).tiini
care s tu d ie z i interaciunea d in
tre forele aerodinam ice i fo r
ele elastice, precu m i in
fluenta
acestei
in teraciu n i
asupra
ca lc u lu lu i
organelor
u n u i avion sau asupra calcu
lu lu i clem entelor u n o r cons
truciia e r o f a g ie (gr. aer, aeros
aer i phagein a m i nea ;
MED.), n g h iire i a c u m u lare
in stom ac a u n e i c a n titi de
aer. F en om en fiziologic, a . de
te rm in , atu n ci c in d cantitatea
de aer in e h it it ! este prea m are,
senzaii de bal on are, p a lp ita ii,
stare de oboseal etc. A p are ca
fenom en patologic Ia n evro
pai ; la sugari se datorete, de
cele m ai m u lte o ri, s u p tu lu i
in gol.
a e r o fo b ie (gr. aer, aeros
aer i phobos f r ic " ; MED.),
team patologic de cu re nii
de aer. S e in tiln ete in turbare,
in isterie etc.
a e r o f o t o g r a m m e t r i e (T0POGR.), m eto d de n to c m ire a
hrilo r i a p la n u rilo r c u a ju
to ru l fotografierii d in a v io n a
suprafeelor terestre. S e fo lo
sete in cartri, in prospectri
i n cercetri tiinifice d in
variate d o m e n ii de activitate
(geologie, geografie, pedologie,
ag ricultur, construcii etc.). A .
este o m etod tiin ific de
m are ran d am e nt.
a e r o g r , a n sa m b lu d e cl
d ir i situate pe u n aeropo rt, care
adpostesc serviciile a d m in is
trative
i tehn ice
necesare
p e n tru asigurarea trafic u lu i ae
r ia n de pasageri i de m rfu ri.
a e r o lit (gr. aer, aeros aer"
i liihos p ia tr " ; ASTR.), corp
de pia tr care cade pe P i m in t
d in spa)iu l interplanetar. V . i

meteorit.
a e r o l o g ie (METEOR.), tiin
care se o c u p c u s tu d iu l (tra
telo r atm osferice inalte.
a e r o m e c n i c (F1Z.), tiin
care stu diaz e c h ilib ru l i m i
carea a e ru lu i sau a u n u i gaz
oarecare, p re c u m i efectele
exercitate asupra u n u i corp
solid c u fu n d a t in flu id u l res

A ER O STA T

pectiv ; cuprinde aerostatica i


aerodinamica.
a e ro m o d e l, model de avion
de dimensiuni reduse, care poate
zbura sau plana o distan
apreciabil.

laiilor necesare decolrii, aterizirii. manevrrii, adpostirii


i ntreinerii avioanelor.
a e ro rc a c to r (AV.), dispo
zitiv de propulsie prin reacie,
n care jetul de gaze se compune
in mare parte din aer absorbit
din atmosfera nconjurtoare.
aerosol (C H IM ., MED.),sistem
compus din particule solide
sau lichide, dispersate intr-un
gaz sau in aer. Dac particulele
sint solide, se obine un fum ;
dac snt lichide, se obine o
cea- Prezenta lor este deseori
duntoare, t i pot fi ndepr
tai cu ajutorul aspiratoarelor,
prin filtrare, prin udare, prin
Aeromodel
electroforezi etc. A . sint larg
utilizai n medicin in trata
a e r o m o d e lis m , sport aviatic
mentul diverselor boli (ex. a.
de mas pentru tineret i copii,
cu antibiotice, a. cu efedrinl
care const in proiectarea, con
etc.). n agricultur la comba
strucia i lansarea aeromodeterea duntorilor etc.
a e ro so lo te ra p i e (MED.), tra
lelor. Prin a. se urmrete dez
voltarea interesului pentru con
tament prin care substanele
strucia de aeronave si pentru
medicamentoase se introduc,
transporturile aeriene. I n R .P.R .
sub form de aerosoli, pe cile
sint organizate cercuri de a .
respiratorii, cu ajutorul unui
pulverizator sau al unui aparat
in coli, in case i paiae ale
special. A . c folosit in larinpionierilor, n case ale tinere
gite, sinuzite, bronite, astm
tului etc.
etc.
a e r o n a u tic (gr. aer, aeros
aerostat (gr. aer, aeros aer"
aer" i nautilo*, din _ naus
i statos care se menine"),
nav"), ramur a tehnicii care
se ocupi cu problemele zbo
aeronav mai uoar dect acrul
(ex. balon, dirijabil etc.), folo
rului.
sit n trecut n navigaia ae
a e r o n a v (gr. aer, aeros
rian, iar n prezent n scopuri
aer" i la. navis corabie"),
tiinifice (meteorologice). Pri
vehicul aerian care transport
pasageri sau mrfuri si care se
mele a. au fost consruite de
ctre francezii Joseph i Etienne
menine n aer prin plutire sau
Montgolfier (balonul cu aer
prin aciunea dinamic a aerului
cald, 5 iunie 1783) i, curnd
asupra unor suprafee solide
dup aceea, de ctre fizicianul
ale vehiculului. D in prima cate
J. A . Charles (balonul cu hi
gorie fac parte aerostatele (ba
drogen, I decembrie 1783).
loane. dirijabile), iar din a doua
Ascensiuni cu a ., in scopuri
aerodinele (avioane, elicoptere,
tiinifice, s-au fcut n Rusia, in
autogire, girodine). Sin. nav
1804 i in 1887, ultima realizat
aerian.
de savantul D . I. Mendeleev.
a e r o p la n v. a v io n ,
a e r o p la n c to n (BIOL.), tota
Principalul inconvenient al baloanelor consta in lipsa mijloa
litatea organismelor foarte mici
celor de dirijare a zborului lor.
care se gsesc suspendate n
Primul proiect de dirijabil me
atmosfer. A . este alctuit din
talic aparine Iui K . E. iofunele alge microscopice, din
kovski (1887). In anii 1893
sporii bacteriilor i ciupercilor,
1894, David Schwarz a realizat
din polenul plantelor supe
la Petersburg un astfel de diri
rioare, precum i din animale
foarte mici (insecte, larve de
jabil, care a efectuat ascensiuni
insecte etc.). A- este luat de
in anul 1898. Construcia diri
curenii de aer i purtat uneori
jabilelor cu schelet metalic,
la distane mari.
rigide a fost perfecionat in
a e r o p o r t (gr. aer, aeros aer"
Germania de Graf von Zep
i lat. portus port"), teren cu an
pelin (prima ascensiune in 1900,
samblul construciilor i insta
deasupra lacului Constana, El

A E R O ST A T IC ______________________________________________ 1 5 _______________ _________ ____________A E R O T R IA N G U L A T IE

Aerostate I. Primul balon ca aer cald, construit de fraii Montgolfier (Frana, 5 iunie 1783). 2. Baiu-, il cu an m U
ca cara Piltre da Rozier i marchizul d'Arlandea au efectuat prima ascensiune (Frana. 21 noiembrie 1783). 3 Balonul
hidrogen cu caro fizicianul J. A Charles i c&lugirul Robert au electuat prima ascensiune (Frana. I decembrie 1753). 4 Prim
balon-dirijabil. construit do H . Gillard (Frana. 24 august 1852). 5. Primul dirijabil. La Franca", u l i u l cu aaae *
(1885). 6. Primul dirijabil cu nveli} meulic. construit de David Schwarz (Rusia. 1898). 7. Primul dirnabil cu h-.-i mrta. rigid. ZeppelinLuftschiff". construit de Grai von Zeppelin (Germania. 1900). 8. Dirijabilul ..Grai Z e p p *lin . conslr n i de
Hugo Eckener (Germania. 1932). 9. Straioatatul profesorului Piccard (F.lve|ia, 1931). 10. Balon captiv (U.R.S.S. 1940- 1944).
. Balon-tond* meteorologic (U.R.S.S.. 1955).
veia). Navigaia aerian cu aa (ost nlocuita de zbo rul cu
avioane, care prezint mai m ult
siguran, uurin n m ane
vrare, vitez sporit etc.
a e r o s t a t ic , ram ur a fizicii,
care se ocup cu echilibrul ga
zelor, n special cu echilibrul
maselor de aer atmosferic,
precu m i c u ec h ilib ru l soli
delor in aer.
aerostaie (AV.), ram u r a
aeronauticii, care cu p rin d e stu
d iu l construciei |i zb o ru lu i
aerostatelor.

aerotaxie, m etod nou.


de m are randam ent, folosit in
silvicultur, care const in de
term inarea elementelor caracte
ristice ale arboretelor (co m p o
ziia pe specii, consistena,
nlim e a m edie, diam etrul co
roanei i chiar v o lu m u l la
hectar), fie p rin observare d i
rect, fie folosind fotogram e
aeriene, studiate cu o c h iu l liber
sau p r in in te rm e d iu l u n o r a p a
rate stereoscopice.
a e r o t e h n ic 1. D isc ip lin
care se ocup cu s tu d iu l para

m etrilor geometrici i al in d i
cilor tehnica-ecooomsci ce stau
la baza construciei aeronavelor.
2 . R a m u r a te hn icii aplicat
la aviaie (construcii dc avioane,
de aeroporturi cu am enajrile
lor etc.).
ae ro te rap ie (gr. aer, atro t
aer" |i I herapei a tratam e nt" ;
MED.), cur de aer (de m u n trl,
in d icat in special in bolit
p u lm o n a re cronice (tuberculoz,
e m n zcm etc.).
a e ro tria n g u l ie (TOPOGR).

metod de determinare a pune*

Acnus
telor de triangulate cu ajutorul
fotogramelor aeriene ;i al me
todelor fotogrammetrice, in ve
derea ntocmirii hrilor topo
grafice.
A e d os, Flavius (c- 595
454). generai roman din Im nul de apus, originar din
jrostorum (Moetia) In frun
tea unei armate de gao-ro-nani
zdrobit la M nriacui (G o pole Catalaunkr) pe bunii de
sub conducerea lai Attila(45l).
a fa b u lie (Lat. m d Ia. m
preun" i fabula ..povestire"),
ansamblul ntmplrilor care
constituie intriga unei opere
literare epice sau dramatice.
afazie (gr. a fr" yi phama
vorb"; MED.), tulburare a
funciunilor limbajului, dato
rit mbolnvirii centrilor co
respunztori din scoara cere
brali n urma onor leziuni vas
culare, a onor tumori cerebrale
etc. Se caracterizeaz prin di
minuarea, pierderea aau dena
turarea facultii de a exprima
gndurile prin grai. f ir i ai
existe ins o paralizie a orga
nelor care servesc la articularea
cuvintelor (muchii lim bii, ai
buzelor etc.).
afect (PSIH.), reacie emoio
nal puternici, cu o desfu
rare impetuoas yi relativ de
scurt durai (ex. furia. mima.
spaima). D in punct de vedere
fiziologic, a. se explici prin
excitarea unor centri subcorticali yi prin inhibarea pariali a
activitiii scoarei cerebrale,
ceea ce duce la fenomenul
ngustrii contiinei", adic
la alibirea controlului asupra
propriei conduite.
afe ctivitate, laturi a vieii
paihice a omului, care cuprinde
afectele, emoiile yi aentimentele
yi care refleci modul yi gradul
de satisfcerc a trebuinelor, a
intereselor, a nzuinelor etc.
A . se bazeaz pe activitatea
scoarei cerebrale; in desfu
rarea ei intervin ns yi centrii
nervoi subcorticali, sistemul
neurovegetativ, glandele cu se
creie interni, circulaia sngeiui, respiraia etc. Ea apare
ca un mod complex de adap
tare la incitaiile externe, avind
roiul de stimulent sau de frini
In activitatea umani.
afe c iu n e (MED.), boal,
atare patologic (ex. a. pulmo
nari, a. cardiac).

44

f e l i a (gr. apo ..departe de'"


yi heliot
..soare *;
A i i R.),
punctul cel mai ndeprtat de
Soare de pe orbita unei planete
sau a unei comete.
a fe re n t ie (FIZIOL.), trans
miterea excitaiei nervoase de
la neuronii senzoriali periferici
la cei centrali. Se deosebesc
dou feluri de a .: ajerentafie
direct i aferentafie invers. A.
direct, aferentaie prin care
centrii nervoi primesc infor
maii de la receptorii sen
zoriali (ochi, ureche, piele
etc.). A. incert, transmi
tere a impulsurilor nervoase
de la organele de execuie
(muchi, glande etc.) napoi spre
centrii nervoi, fenomen stu
diat pentru prima dat de fizio
logii! sovietic P. K- A n o h i n .
In aferentaia invers centr
respectivi primesc informaii de
la organele electoare, in funcie
de felul in care se efectueaz
reaciile (ex. daci anumite mi
cri musculare sint mpiedicate
de condiiile exterioare, centrii
nervoi, pe baza informaiilor
primite prin aferentaia invers,
com andi noi m iycin. pm la
ndeplinirea actului motor res
pectiv). Fenomenul aferentaiei
inverse este analog cu meca
nismul folosit in mayinile auto
mate, denumit in tehnici cir

cuit de r e a c t ie sau legtur


invers. Aceasti analogie este
stud tai de cibernetic.
a fe re zfg r. ophairem nde
prtare. cdere ; LINGV.), fe
nomen fonetic care const in
dispariia u nui sunet (sau a
unui grup de s u n a ) de la
nceputul unui cuvint (ex. rom.
miel provine din Ut. agncUtu
prin afereza lui a).
a fe t (M IL1T .). suport, mobil
sau fix, pe care se fixeaz eava
unor arme de foc (tun. arun
ctor de mine etc.). Servete
pentru a transporta eava, a-i
da stabilitate in tim pul tragerii,
a uura ochirea etc.
A fg a n is ta n , stat n sudvestul Asiei. Suprafaa : 650 000
km1. Populaia: circa 13 150 000
loc. (1959). format din afgani
(50%). tadjici, uzbeci, turkmeni
etc. Capitala: Kabul. Relief
muntos, cuprinzind unul dintre
masivele cele mai nalte ale
lum ii (Hinducuy). Clim conti
nentali excesiv. Ri urile posed
bogate resurse energetice. Afga
nistanul este o ari agrari slab
dezvoltat, in care do m ini relaii
de producie feudale, iar econo
mia natural ocup un loc im
portant. 90% din populaie este
ocupat n agriculturi, insi trei
sferturi din terenurile agricole
aparin moyierimii, statului yi

bitericii. Principala ramur a


agriculturii eate creterea exten
sii i a animalelor, mai alea a
oilor caracul (local al doilea in
lame, d u p i U .R .S.S.). Princi
palele culturi: gru, porumb,
orez, orz, bumbac. Induatria.
slab dezvoltau, dispune de
mici ntreprinderi textile, cu
un pronunat caracter meteuresc. Subsolul Afganista
nului este i n d slab cercetat.
Se extrag in cantiti mici
crbune, sare, cromit. aur. ara
nu dispune de ci ferate.
Istoric. Procesul cristalizrii
i dezvoltrii relaiilor feudale
a nceput in A . cam prin sec.
V II. Teritoriul A . a fost stpinit de arabi, mongoli etc.,
iar in sec- X V 1 - X V I II de
Imperiul marilor mogoli din
India i de Iran.
ntrirea
relaiilor feudale i lupta m
potriva dominaiei strine au
creat premisele pentru consti
tuirea in sec. X V I I I a sta
tului feudal independent afgan.
Dup dou rzboaie singeroase cu Anglia (1838 1842
i l f 78 1880), A- a fost supus
de aceasta. In 1919 are loc ai
treilea rzboi afgan cu A nglia;
lupta poporului afgan i spri
jinul prietenesc al statului so
vietic au silit Anglia s recu
noasc independena A . Emirul
Amanulla-han (1919 1929) a
fcut o serie de reforme, care re
flectau schimbrile sociale pe
trecute in A . pe baza dezvol
trii relaiilor de producie
capitaliste, i a ncheiat un
acord de prietenie cu Rusia
Sovietic (1921). O rscoal a
feudalilor, pus la cale de
Anglia, l-a rsturnat pe Ama
nulla-han ; rscoala a fost ins
repede infrint de Nadir-han,
care s-a declarat padiah, n
temeind dinastia din care face
parte i Muhammcd Zahir, regele
de azi. In 1926 A . a ncheiat
un tratat de neagresiune cu
U.R.S.S., pe care l-a rennoit
n 1931. Uniunea Sovietic
acord ajutor Afganistanului in
construirea unor obiective eco
nomice importante, iar mpre
un cu Republica Popular
Romin i Republica Socialist
Cehoslovac ii acord asisten
tehnic in domeniul prospec
iunilor i extraciei petroliere.
Cu toate ncercrile Angliei i
ale S-U-A. de a-l atrage in

blocurile militare agresive din


Asia. statul afgan a ri mas con
secvent politica sale de neutra
litate. declarat nc din 1939.
Afganistanul este o monarhie
constituional eful afetului
este regele. Parlamentul eate
format din dou camere: Con
siliul popular i Adunarea nobi
lim ii (care ndeplinete func{iile unui senat). Pentru rezol
varea problemelor mai im por
tante, padiahul convoac Marea
Cirg (adunarea reprezentan
ilor triburilor i huiilor dem
nitari). A . ntreine relaii diplo
matice cu R-P.R.
afin f Vaccinium m yrtilliu),
arbust din familia ericaceelor.
foarte ramificat. Are ramuri cu

Afin ramuri m florii


b floare: c n ri i prin
floan

muchii ascuite, frunze cz


toare, oval-alungite i flori de
culoare roz-desehis. Fructul
(afin a) este o bac zemoas,
neagr-albstruie, brumat, cu
gust acrior, folosit in indus
tria alimentar. Crete n zona
muntoas.
finire (M E T A L .) 1. Proces
metalurgic de obinere a meta
lelor tehnic pure din metale
brute, prin curirea acestora
de impuriti- 2. Perioad n
procesul de elaborare a oelu
rilor, cuprinzind oxidarea ele
mentelor nsoitoare (carbon,
mangan, siliciu, fosfor etc.) i
ndeprtarea produselor
re
zultate.
afin i t it e (lat. o f fin itas. -atis
raport, nrudire") 1. ( C H I M . )
Proprietate a dou substane
de a reaciona mpreun uor.
cu producerea unui efect termic
i. uneori, luminos. Capacitatea
substanelor de a reaciona
depinde, in primul rind, de
structura electronic periferic.

dar este influenat f i de ali


factori, ca temperaturi, con
centraie. solveni, catalizator.
Intr-o reacie chimic, mtura
afinitii este dat de variaia
e molecul gram a e n e r g i e i
i b e r e. A . pentru electroni
a) Energie degajat la forrr.area
unui ion negativ, prin primirea
de ctre un atom a unuia sau
mai multor electroni, b ) Ten
din a unui atom sau a unui
radical de a primi electroni.
Se manifest mai ale* la ele
mentele puternic electronega
tive. 1 ( I N D . T E X T . ) Capaci
tate a diferitelor materiale
textile de a putea fi vopsite cu
anumii colorani din f l o
tele
de vopsire. 3 . ( D R . )
Legtur juridic intre un so
i rudele celuilalt so. In
dreptul burghez, sub influena
concepiei religioase, a . con
stituie o piedic la cstorie.
In R .P .R ., in dreptul familiei,
efectele juridice ale a. unt
limitate exclusiv Ia obligaia de
a ntreine, in anumite con
diii, copilul celuilalt so. Sin.
alian.
A fino gheno v, Aleksandr Nikolaevici (1904-1941). drama
turg sovietic rus. M M al n ai
multor piese inspirate din
viaa eroic a oamenilor sovie
tic i: O m ul ciudat" ( 1 9 2 8 ) .
Frica"
(1930).
..Departe'
(1935), al comediei lirice Maenka" (1940). A scris de
asemenea drama romantic Te
salut. S pan ie l ( 1936). L him a
sa pies. I n ajun
(1941).
este inchinat luptei mpotriva
cotropitorilor fasciti.
afi 1. ntiinare, de a b
e d imprimat, care se expune
in public, cuprinzind infor
maii in legtur cu hotririle
unui anumit organ de stal sau
unei organizaii obteti, cu
un spectacol, cu o manifestare
cultural, cu o ntrecere spor
tiv. cu o expoziie etc- 1 Gen
de art plastic, care folosete
pentru transmiterea ideii ima
gini larg generalizatoare, sim
boluri. metafore, alegorii, inaoitc de un scurt text, sau numai
texte prezentate decorativ. Prin
caracterul su mobilizator, a.
ndeplinete funciile de agitatie
vizual sau slujete scopurilor
de informare, de instructaj, de
reclam etc. A . ilustrat n albnegru a aprut in aec. al

A FIX

AFRICA

X V II-lea, iar i . In culori ctre


1866. A . a atins un nalt nivel
ideolofic i artistic fin rile
socialiste.
In R .P .R ., dup
1944, aceast art s-a dezvoltat,
cptnd un coninut nou. S-au
creat numeroase afie politice
i culturale, remarcabile prin
tematica axat pe problemele
vii ale actualitii i prin reali
zarea lor artistic. Printre rerezentanii acestui R e n in
.P R. se n u m r : I. M olnar,
I. Cova. P. Nazarie, V . Grigorescu a.
a f i i (lat. affixus, part. lui
affigere ..a lipi*) 1. (LINCV.)
Element (sufix, prefix sau infix)
care, adugat la o rdcin sau
la o tem. formeaz m preun
cu aceasta un cuvint sau o
form flexionar* 2. (MAT.)

l a

------ -n

* i '
1
0

/
V
9

Al.* (2)

N u m ru l complex a + i i , co
respunztor punctului M , care,
in raport cu dou axe rectan
gulare, are coordonatele x = a ,
y=b.
a lin a r e a
s o lu lu i, lucrare
agricol executat cu grapa,
cu cultivatorul, cu pryitoarca,
cu sapa etc., pentru a mobiliza
stratul superficial al solului.
Favorizeaz aerisirea, p trun
derea apei. distrugerea b uruie
nilor i m piedic evaporarea
apei d in soi. Prin artura cu
p lugul, afina rea solului ae face
m ai adnc. Sin. m obilizarea
solului.
A .F L - C .I.O . v. F e d e r a ia
A m e r ic a n m M u n c ii Cong re s u l S in d ic a t e lo r Induat ria le .
a f lo r m e n t (G E O L .) v. des
c h id e re g e o lo g ic .
a flu e n t, ap curgtoare care
se vars in alt ap curgtoare
m ai mare (ex. Jiu l este au al
D unrii).
f o c l, sistem (FIZ.), sis
tem optic centrat, format din
dou lentile sau grup uri de

lentile dispuse astfel ca focarulimagine al prim ei lentile s


coincid cu focarul-obiect al
celei de-a doua. U n fascicul
incident de raze paralele cu
axa sistem ului rm ine paralel i
la ieirea d in sistem.
afonie (gr. a fr" si
thonc voce, sunet**; MED.),
ips sau pierdere a vocii
datorit lezrii laringelui sau
inervaiei acestuia, cu pstrarea
facultii de a articula. Se
observ n tum orile laringelui,
in tuberculoz, in sifilis, n
laringite simple, dup traheotom ic, in intoxicaia cu beladon etc.
afonizre (LIN G V .), fenomen
fonetic care const in pierderea
vibraiilor glotale Ia sunetele
sonore. S in . asurzire.
aforism (gr. aphorismos de
finiie") 1. Judecat cu caracter
m oral, care exprim , ntr-o
form concis, o prere despre
via. S in . m axim , sentinaf.
2. E n u n ( care sugereaz un
adevr teoretic.
a fortiori (expresie latin
insem nind cu att m ai m ult"),
form de raionam ent care
const in trecerea de la o
judecat la alta, d in cauz c
in favoarea celei de-a doua
judeci exist tot attea te
m eiuri sau chiar tem eiuri n
plus (ex. D ac altitudinea de
I 0 0 0 m este contraindicat
pentru u n ii bolnavi de plm n i,
cu att m ai m u lt va fi contra
indicat pentru ei altitudinea
de 2 500 m ").
afretire (NAV. in rile
capitaliste), nchiriere ( parial
sau total) a unei nave, pentru
transportul de m rfuri de la
un port la altul.
Africa, al doilea continent,
d up Asia, ca m rim e, situat
ntre 3720' lat. nordic (C apul
Blanc) i 345I' lat. sudic
(C apul Acelor), tiat de ecuator
i de cele dou tropice. rm u
rile sale aint scldate la est
de Oceanul Indian, la nord-est
de Marea Roie, la nord de
M area M editeran i la vest de
Oceanul Atlantic. m p re u n cu
insulele, dintre care cea mai
mare este Madagascar, are o
suprafa de 30 300 000 km*.
Populaia,
circa 260 000 000
loc., este form at in cea m ai mare
parte d in negri i arabi. Popu
laia de origine european, dei

foarte puin numeroas, deine


nc poziii dominante in viaa
economic i politic a A.
Populaia autohton este supus
discrim inrii rasiale in multe
state africane, i mai ales n
Republica Sud-African. Ex
terminarea btinailor, comer
ul de sclavi, ndelungata domi
naie i exploatare colonialist
au fcut ca ponderea A. in
>opulaia globului s scad de
a 2 0 % n sec. al X V II- I*
la 8 % n prezent. Relieful
este predominat de platouri i
de m uni, cimpiile fiind extinse
in zonele de litoral i n partea
vestic a continentului. Cele
mai mari platouri s in t: Pla
toul de S u d, Platoul Nigeriei,
Platoul Cam erunului i Platoul
Etiopian. Deerturile (Sahara.
L ib ia i Kalahari) ocup mari
suprafee. Fluvii importante:
N il ( 6 500 km). Congo (4 320
km ). Niger (4 160 km) j
Zam bezi (2 660 km). Dei n
A. se gsesc 18,7% din resursele
hidroenergetice ale lum ii, doar o
infim parte din ele sint folo
site. Lacuri de origine tecto
nic : Nyasa, Tanganica, Vic
toria. Albert. C lim a A. este
ecuatorial i tropical. Vege
taia este ^ reprezentat prin
pduri tropicale i savane, unde
cresc palm ieri, acacia, baobabi,
banani, curm ali, arahide etc.
F auna, variat, se compune
mai alea d in cmile, antilope,
Krafe, rinoceri, hipopotami,
i,
elefani, zebre, strui, hiene,
m aim ue, crocodili. Subsolul
A. conine mari bogii, numai
parial explorate; in el se
ssesc cele mai mari zcminte
ae uraniu d in lum ea capitalist,
34,4% d in zcmintele de m i
nereu de fier, 74,9% din cele
de crom , circa 51,4% din cele
de cobalt, 90,2% d in cele de
diam ante, 47,3% d in cele de
cupru, concentrate mai ales n
Congo. Rhodesia, Republica
Sud-African. In Sahara se
gsesc mari rezerve de iei i
de gaze naturale. Cea mai mare
parte d in bogiile subsolului
A. se gsete n m iinile mono
polurilor imperialiste europene
i americane. rile A. se
afl ntr-o stare de profund
napoiere economic, cultural
i social, ca urmare a dom i
naiei colonialiste multisecu
lare ; se m enin n cea mai mare

A I RICA

AFRICA

T A R IL E A F R I C I I
SUPRAFAA

TARA

km * '

A 16C Q IA

SUPUNO!
C AM ER U N

euo

I 204 990

COASTA Oi n i PI

1 1 1 M)

c o n g o (B V A Z Z A v m t j

M i mo

conoo

( le o p o io v /u c )

DA H O M E Y

n i

E T IO P IA

toi

too n o

OABON

107 OOO

oummca

2*s u :

OMAHA
LlB C R lA

LIBIA
RCP. m a l o a s a
I 1*4 O i 9

MAROC
MAURITANIA

NIGER
NIQERlA
P C P ARABA UNITA
RUAN D A
XMCBAL
S/CPRA L t O M l
BO M AIIA

REP. sud -

africana

i i i 9 oo

h jo a n

TANQAUlCA
TOBO

m m

TUNISIA

I 9 i 9/0

UQANOA

VOLTA SUPfRIQARS

i7 9 I i 2

rf Q'T.x*U'QxOLt *L* ilZLL


90 394

BASUTOLAND

r / i 249

BECHUANALAMD
FEDERAIA RHODES!A ftNTASALAMO
NYASALAND

117 4 i

790 190

RHODESIA DC NORD
RHODESIA DC SUD

309 302

GAMBIA

10 109

R E M IA

INSULA MAURITIUS (INCLUSIV


INSULELE DEPENDENTE)
INSULELE SEYCHELLES
INSULA SE ELENA

m
17 H 9

SWAZILAND
INSULEIE 2AH2IBAR j ! PCM A
TERiT. D E P E N D E N T E DC f R A h A

INSULELE COMODE

2m

INSULA REUNION
SOMALIA FRANCEzk

S
II

310
700

T ERIT D E P E N D E N T E O f OORTfJQAUA

AN60LA

1 9 4 700

INSULELE CARULUI VEROC


9U1NEEA PORTUGHEZA

#u

MOZAMBIC
INSULELE S lO TDME f l PRINCIPE
T C k ir t> { p { NQ f\ T l M j R A t lA
A F R IC A O C C ID E N T A L A SPA N IOL
U F N I . SAM A R A SPANIOLA )

INSULELE CANARE
6WNEEA SPAN/OLA
POS SPANIOLE IN AFRICA OE HORO
TERUDCPENDDA R f.lM O AERtCA>
AFRICA O E SUD - VEST

it i

793

om
009

1 * 7 900

7 273
H ou
M
l / f 070

parte relaiile feudale i semisclavagistr. Flrfmiarea IribalA.


POPULAIA
existenti n cele mai multe din
rile A., contribuie i ea la
meninerea napoiem econo
n o r o 0 00
mice. Locul dominant In eco
nomia A. l deine agricultura*
4 007000 ( >000)
napoiai, cu un caracter de
m i )
i o rt
monoculturA. Majoritatea covr
901)
itoare a populaiei eete ocupa UI
( '5 9 )
( fOOO)
in agricultur. rii* A. dau
peate 60 . din producia de
2.
m o)
i r oooooo
ulei de palmier a lumii capita
< >000)
liste, circa 65% din producia
( mo)
de cacao boabe, 45% din cea
de curmale, 32% din cea de
f m o)
arahide, 16% din cea de cafea
( *00 >
.a. Dei cn o populaie relativ
u)
numeroaai (8 % din aceea a
C* tbului), cu resurse naturale
gate. A. participi doar cu
( '*39 )
1%
la producia industriali
i is o ooo
( m o)
m ondiali, revemndu-i mai
( mt)
t i 730
in de 3% din venitul mown
ni
De aceea i nu m iru l cla
sei muncitoare este redus
1 907000 ( m o )
(1 2 0 0 0 0 0 0
de oameni), ier
i 900 000
( 1909)
nu m irul muncitorilor organi
I 900
zai n sindicate eete i mai mic.
Continentul constituie mai ales
/ t o ro oo o
( m i)
o s u rii de materii prime mine
rale i agricole pentru mono
m o)
polurile imperialiste. Crca 92%
o m ooe
d in materia p rim i minerali
extras este exportat! A . pro
I 995 ORO
duce 98% din extracia de dia
9$s ooo ( m o )
mante a lum ii capitaliste, peate
117
< mo)
65% din cea de aur, circa 70..
d in cea de cobalt, 60 o din cea
i sso ooo ( m o )
de columbit, 45% din cea de
t 990 000
crom, 42% din cea de minereu
i 070 OOO
de mangan, 2 5 % d in cea de
tm ooo
( m o)
cupru. Concludent pentru n a
poierea culturali i sociali a
A. este analfabetiamul aproape
SSO 000
( m o)
complet (n unele ir i a ten*
4 3 ISO
( rom)
ton i d in A. ecuatoriali i
d in A . occidentali. 95 - 99%
IM OOO
( m i)
d in populaia a d u li este anal
307 000
fabei), durata media a vieii
populaiei btinae extrem oa
( m o)
M S OOO
a c iz u ti ( 2 ) M) de am ), lpaa
( rom)
sm om
aproape to tali a sistemului de
( m o)
room
asisteni m edicali (in preaima
obinerii independenei, num
( mm)
0 90S OOO
rul locuitorilor care revenea la
(
M
9
9
)
193 099
u n medic era, de exemplu. Ivi
( m o)
$79 090
Nigeria de aproape 53 000, in
< m o)
o n o om
( m o)
Togo da 33000).
0 9 om
A . a lost leagnul unor rseni
civilizaii (Egipt. Se bar a. Im
i L
f t 900
( m o)
m o iZ
periul M ali, Im perial iialualor
( m o)
1 99 9 9 9
etc.), de la care au rinsaa
( <M )
1 i
199 9 9 9
numeroase vestigii 4a c u ltu fI
materiali i da arii. L a alirSTS 999
( >999) .
itul m c al V ll- U a U a . ,

AFRICA

CEN TRALA

48

i a consolidrii poziiilor lor


fenicienii au navigat n jurul
n lupta mpotriva imperialis
A. Ulterior romanii ocupi nor
mului. n acelai timp, rile
dul Africii, tn sec. al V I1-1ea
socialiste sprijin lupta pentru
c.n.. are loc ptrunderea ara
independena naional a po
bilor in Africa de nord. Tn
poarelor care se mai an nc
sec. al XV-lea portughezii
sub jugul colonialist. Zdrobirea
pitrund n A. de vest i de
lanurilor colonialismului de
sud (Guineea, Congo, Angola
ctre un num ir crescind de
.a.), ntemeind imperiul lor
iri ale A . le-a transformat pe
colonial, tn sec. al XIX-lea.
acestea in factori activi pe
englezii, francezii si germanii
arena politicii internaionale, a
exploreaz A. central fi sudici,
contribuit la schimbarea rapor
terminnd mprirea ntregii
tului de fore in favoarea
A. ntre puterile coloniale eu
luptei antiimperialiste. _ pentru
ropene. n urma primului
pace i progres social. In
rzboi mondial arc loc rem
fiecare an se srbtorete, la I
prirea Africii intre puterile
decembrie. Ziua Africii, iar la
coloniale, care i-au atribuit
15 aprilie. Ziua libertii A fricii
fostele colonii ale Germaniei
A fr ic a C e n tr a l , stat in
nvinse.n prezent, colo
partea central a Africii. S u
niile existente aparin Anrtiei. Spaniei, Portugaliei i prafaa: 617000 km*. Populaia:
1227 000 loc. (I960), form au
ranei, unele dintre ele de
pind cu mult suprafaa i
numrul populaiei metropo
lelor. Marea Revoluie Socia
list din Octombrie a atras i
popoarele A. n torentul general
al micrii revoluionare mon
diale. Victoria U.R.S.S. in al
doilea rzboi mondial, instau
rarea regimului de democraie
popular intr-o serie de ri
din Europa i din Asia, crearea
sistemului mondial socialist i
transformarea lui n factorul
kotritor al istoriei contem
porane au accelerat intr-o
msur uria dezvoltarea mi
crii de eliberare naional a
popoarelor A. Daci la sfiritul
celui de-al doilea rzboi mon
dial existau n A. numai patru
state independente, n perioada
1951 1961 i-au obinut inde
pendena 25 de ri. Aproxi
mai ales din triburi bantu i
mativ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 de africani
triburi sudaneze. Capitala : Ban
triesc astzi n condiii de
gui. Relieful const dintr-un
independen politic. In A .
platou muntos, acoperit de sa
se mai afl tub jugul asu
vane, a crui nlime scade spre
pririi coloniale
aproximativ
nord'. A. C . este una dintre
40 000 000 de africani. Lupta
cele mai sirace ri ale con
popoarelor A . mpotriva regi
tinentului african. D ato riti ex
mului colonialist se inten
ploatrii colonialiste la care a
sifici pe zi ce trece (in
fost supus, economia este
Angola.
Kenia,
Nyasaland
orientat exclusiv spre pro
.a.). Alturi de celelalte ri
ducia de bumbac i de cafea
socialiste, R.P.R.
acord n
pentru export. Aceast spe
mod dezinteresat sprijin eco
nomic si politic tinerelor state
cializare unilateral provoac
naionale in naintarea lor pe
lipsa cronici de alimente. In
calea progresului, in crearea dustria este lim itati la citeva
unei industrii proprii, n dez
fabrici de egrenat bum bac, o
voltarea i ntrirea economiei
fabrici de ulei i citeva mici
lor, in vederea cuceririi inde
mine de diamante si aur, aflate
pendenei economice depline
in c i sub controlul monopolu

A F R IC A D E SUD-VEST

rilor imperialiste europene. Te


ritoriul republicii A. C. a fost
cotropit de colonialitii francezi
n 1894 i inglobat n Africa
Ecuatorial Francez. Din cauza
foametei i a exploatrii colo
niale au disprut triburi ntregi,
tn august I960 Frana a fost
nevoit s acorde A. C. inde
pendena, aceasta devenind re
public in cadrul Comuni
tii franceze". Preedintele sta
tului, ales pe 5 ani, este in
acelai tim p i eful guvernului.
Adunarea naional, aleas pe
5 ani, exercit puterea legisla
tiv. Principalul partid politic
se numete Micarea pentru
emanciparea social a Africii
negre. _
A fr ic a de Sud-Vest, teri
toriu n Africa aflat sub tutela
O .N .U ., ocupat in mod sama

volnic in
1949 de Uniu
nea Sud-African. Suprafaa:
823 876
km*.
Populaia
572 000 loc. (I960), formau in
cea mai mare parte din bti
nai (bantu, hotentoi, boi
mani). Centrul administrativ:
Windhoek. Este un teritoriu de
podiuri i deerturi ntinse.
In subsol se gsesc mari zc
m inte de diamante, vanadiu,
zinc, p lu m b i uraniu. Ocupi
u n u l dintre primele locuri din
lum e n producia pieilor de
caracul, in extracia de dia
mante i de vanadiu. Locul
predom inant n viaa economici
l au europenii.
Istoric.
Europenii (portu
ghezii) i-au fic u t apariia pe

LMabona

'Oir

REPUBLIC* SUD tfWCANi

a f r ic a t

coastele trii n sec. al XV-Ic*,


iar spre sfirfitul sec. al XIX-lea
ara a devenit obiectul rivali
tii anglo-germane. In 1884,
Bismarck a declarat posesiune
germani aproape ntreg lito
ralul A. de S.-V. fi, pin in
1890, Germania a cotropit
teritoriul ei. Triburile btinae
i-au rsculat deseori mpo
triva cotropitorilor, cea mai
puternici rscoal fiind aceea
diatre anii 1904 fi 1907. Dup
infringerea Germaniei in pri
mul rizboi mondial, A- de
S.-V. a fost ncredinat, ca
teritoriu sub mandat, adminis
traiei Uniunii Sud-Africane
(Republica Sud-AfricanS de as
tzi). Ignornd hotri rile O. N. U.,
guvernul Uniunii Sud-Africane
a refuzat, dup cel de-al doilea
rzboi mondial, s includ
acest teritoriu in sistemul de
tutel al O.N.U., anexindu-l fi
declarindu-1, n 1949, provincie
a Uniunii Sud-Africane. Ra
sitii tud-africani au instaurat
pe teritoriul anexat un regim
de discriminare rasial fi de
asuprire. Creterea micrii de
eliberare a dus la crearea a
dou
organizaii
politice:
Uniunea naional fi Orga
nizaia popular, care conduc
lupta pentru desprirea A. de
S-V. de Republica Sud-Africarv.'
africat (lat. ad la" si
Jricare a freca";
LINGV.),
consoan cu caracter complex,
a crei articulaie ncepe cu o
ocluziune fi se termin printr-o
constricie (ex. africata / incepe
ca un / fi se termin ca un s).
Sin. semiocluziv.
afrikaans, varietate a limbii
olandeze, vorbit de b u r i in
sudul Africii. Din 1925 este,
alturi de englez, limba ofi
cial in Republica Sud-African.
Afrodita, zeia dragostei fi
a frumuseii in mitologia greac,
identificat la romani cu Venu*.
Dup legend, A. s-ar fi nscut
din spuma mrii. Cultul zeiei,
de origine asiatic fi legat de
riturile fecunditii, a fost ce
lebrat iniial in insulele Cipru
fi Citera. A. a foat reprezen
tat in numeroase statui antice
ca Afrodita din Cnidot, Venus
din Milo, Venus de Medici
si in picturi ale lui Boticelli,
Rafael, Tiziano, Rubens f . a .
-*.761

49

Afrodita (Venus din Milo)

afrodiziac (FARM.), sub


stan sau aliment care stimu
leaz impulsurile sexuale (ex.
cantarida).
afront are (MED.), apropiere
operatorie a buzelor unei plgi,
in vederea asigurrii unei bune
cicatrizri.

ft (MED.. MED. VET.), lezi


une elementar a pielii fi mu
coaselor, constnd dintr-o vezi
cul plin cu lichid opalescent;
prin spargere, aceasta las locul
unei ulceraii dureroase, care
se cicatrizeaz fr a lsa urme.
Apare in febra aftoas sub
form de erupii localizate pe
mucoasa bucal i pe diverse
regiuni cutanate (ex. pe ugerul
vacilor).
afuiere (HIDROTEHN., CON
STR.), aciune de eroziune local
a albiei, provocat de creterea
vitezei apelor curgtoare in
apropierea fundaiei unor con
strucii hidrotehnice, a unor po
duri etc. Prin a. unor elemente
de fundaii se pot produce
accidente.
afum re (IND. aliment.),
procedeu de conservare prin
expunere la fum a unor pro
duse alimentare (carne, pete,
fructe etc.), supuse astfel aci
unii antiseptice^ a aldehidei
formice, acidului acetic, feno
lilor i crezolilor coninui in
fum. Prin a., care ae poate

ACAR-ACAR

efectua cu fum caid (peste 8 CTQ


sau rece (sub 40Q, k obine
fi uscarea parial a produsului.
afumt 6 r(ZOO'iEir;.) 1. Uti
laj apicol cu ajutorul cruia se
producc fum fr flacr, prin
arderea putregaiului de lemn
sau a altor materiale. Se folo
sete pentru liniftirea familiei
de albine in perioada cind te
lucreaz in stup. 2. Amenajare
primitiv pentru afumarea cr
nii. a slninii sau a petelui, in
scopul conservrii.
afuz-ali, soi de vi originar
din Asia Mic, cu ciorchinii
mari si rmuroi. alungind pin
la 2 kg. cu boabele mari, cro
cante, de culoare galbenverzuie. In R.P.R. te cultivi
in partea de tud a rii. Eate
un toi productiv, apreciat ca
strugure de mas.
agalactia (gr. a fr" fi
gala, -kloi lapte") 1. (MED.)
Abaena secreiei lactate la
femeia care a nacut. 2. (MED.
VET.) Agalaclic contagioas.boal
epizootiei a oilor i a caprelor,
provocat de microbul Myco
plasma agalactiae. Se manifest
prin ncetarea secreiei lactate
fi prin leziuni oculare fi arti
culare. Cauzeaz mari pagube
economice. Tratamentul ette
puin eficace; boala te poate
preveni prin vaccinri. Sin.
rdsfug alb.
Agamemnon (in mitologia
greac), b a a i I e u care ar fi
domnit la Micene ti Araot, fiul
lui Atreu, fratele fui Menelau,
conductorul oftirilor aheenc i
animatorul expediiei mpotriva
Troiei. Pentru a ndupleca
minia zeiei Artemia fi a obine
vint prielnic la plecarea flotei
aheene, a ingduit jertfirea fiicci
tale Ifigcnia. Cind t-a ntors
de la Troia, a foat asasinat de
Clitemneatra, soia sa, n com
plicitate cu uzurpatorul Egist.
Crima a foat rzbunat de fiul
tu Orette. Ette unul dintre
personajele principale ale lliadei" f i ale tragediilor clasice
greceti.
agar-agr (CHIM., MICRO
BIOL., TEHN.), subttan zaha
roas extraa din unele alge
marine, care, in ap cald, d
un produa gelatinos, folosit ia
laborator ca mediu de cultur
ntru bacterii, ciuperci i alfa.
folosete de atemenea la
induatria alimentar, la indua-

AGAT

tria textil (Ia apretarea es


turilor) i n industria farma
ceutic (la prepararea unor
medicamente).
ag at (MINER.), varietate de
c a l c e d o n i e . format din
benzi plane, concentrice sau cu
contur neregulat, de culori
variate: negru ( onix arab), brun
cu alb (sardonix), rou cu alb
( carneol) etc. Este utilizat, din
cele mai vechi timpuri, ca piatr
semipreioas.
ag atiri, populaie trac; a
locuit n sec. al VI-lea .e.n.
n regiunea cursului mijlociu
al Mureului. Istoricul Herodot
i amintete pe a . n legtur
cu expediia lui Darius I mpo
triva sci(ilor.
A g a to d e , tiran al Siracuzei
(316 289 .e.n.). C u sprijinul
srcimii libere, el a nlturat
conducerea oligarhic si a fost
ales strateg autocrat (316). A
creat un puternic stat sclava
gist, supunind aproape ntreaga
Sici lie. Dup moartea lui, acest
stat s-a destrmat.
agv (Agape americana),
plant din familia amarilidaceelor, cu frunze
mari, lungi pin
la 2 m, late i
groase, cu spini
e margini. Inorete o singur
daU, la 1520
de ani, i apoi
moare. Este ori
ginar din Me
xic, unde se cul
tiv ca plant tex
til. In R.P.R.
se cultiv ca plan
t ornamental.
g (turc. aga
As*
c o m a n d a n t" )
1. Titlu acordat unor coman
dani de oaste n Imperiul
otoman. 2. T itlu dat in rile
romneti, incepind din a doua
jumtate a sec. al XVI-lea,
comandantului de slujitori pedetri ( drbani i teim n i),
nsrcinat f i cu paza oralului
de reedin. Ulterior, a . a
devenit eful a g i e i.
agen, soi de prun, originar
din Frana, cu coroana sferic,
deas, voluminoas. Fructul are
form elipsoidal fi este de
culoare roz, marmorat, cu
cear abundent la suprafa
(pruin). Pulpa, nelipit de simbure, este de culoare verde-

AGENT

glbuie sau galben-portocalie,


cu vinifoare lucioase. Crete
mai ale in zona colinelor Carpailor Meridionali.
Fructul
se folosete in industria ali
mentar.
A g e n ce , F r a n c e
P resse
( A .F .P .) / ajs frus presj, p rin
cipala agenie de pres fran
cez, cu sediul la Paris. n
fiinat in 1944, ea se afl sub
controlul guvernului f i este
finanat de stat.
a g e n e zie (gr. a fr i
genesis natere ' ; M ED.) 1. Ano
malie care const in inca
pacitatea de reproducere bio
logic. 2. Anomalie caracteri
zat prin dezvoltarea insufi
cient a unui esut sau a unui
organ n cursul perioadei em
brionare.
a g e n t 1 (lat. ageru, -tis. de Ia
agere a lucra") 1. Angajat al
unui organ de stat sau al unei
ntreprinderi, pentru ndepli
nirea unei sarcini permanente
sau speciale (ex. a. fiscal, a. de
asigurare, a. comercial)~ A . d i
plomatic, persoan trimis de
un stat ntr-un alt stat. pentru
a- 1 reprezenta, in m od oficial,
n relaiile politice cu acesta
(ex. ambasador, ministru ple
nipoteniar, nsrcinat cu afa
ceri). 2. (M IL IT .) Agent de
transmisiuni, militar care, in
tim p de rzboi, duce ordine sau
rapoarte de la un comandant
la altul. V. fi o f i e r d e
legtur.
a g e n t * 1. (F IZ .) Substan
sau fenomen care face posibil,
genereaz, modific sau influen
eaz un proces fizic sau chimic.
2. (C H IM .) Agent corosio, sub
stan solid, lichid sau ga
zoas (aerul atmosferic, vaporii
de ap etc.) care atac printr-o
aciune chimic sau electrochimic suprafaa unui metal
cu care vine in contact.- Agenfi
activi de suprafa (sau tensioactivi), compui chimici de
natur organic, care, adsorbii
in stratul superficial al _unei
soluii, mieforeaz tensiunea
superficial a dizolvantului.
Datorit
proprietilor
lor
de splare, emulsionare, n
muiere, udare, egalizare n
vopsire etc., se folosesc n
industria textil, n industria
pielriei fi in industria chi
mic. Tn R .P.R . a. a. de s.
se fabric la Timifoara fi la

Ploieti. A . de udare, agent


activ de suprafa care, micforind tensiunea superficial a
unei soluii, mrete capaci
tatea de udare a unor substane
solide de ctre soluie. 3 . (TEHN.)
Agent termic, agent care pro
duce sau transfer cldur sau
frig ntr-o instalaie termic.
A .l. se impart in a. I. calorifici
fi frigorifici. A . / calorific poate
fi : a) a. calorigen, care produce
cldur (ex. com bustibilul din
focare sau d in motoarele ter
mice) ; b) a. calorifer, care
transfer cldura de la un mediu
cu temperatura mai inalt la
un u l cu temperatura mai joas.
A t- frigorific poate fi : a) a. frigorigen, care produce tempe
raturi joase, consumind din
cldura m ediului ambiant (ex.
amoniacul, freonul etc.); b) a.
frigorifer, care transfer frig la
u n m ediu de rcit de la un
mediu cu temperatura mai joas,
n general de la un a. frigorigen.
A . energetic, agent care, prin
modificrile sale de stare, per
mite transformarea energiei,
intr-un sistem tehnic, dintr-o
form in alta. A.e. sint: apa
(la pompe, turbine hidraulice),
aburul (la turbine, la mafini
cu piston), aerul comprimat (la
compresoare fi la alte maini
pneumatice), gazele de ardere
(la motoare cu ardere intern,
la turbine cu gaze), unele metale
lichide, de exemplu sodiul (la
anum ite centrale atomoelectrice), cim pul electromagnetic
(la maini i aparate electrice)
etc. A . motor, agent energetic
care. prin modificrile sale de
stare (presiune, temperatur,
volum ), permite, intr-un motor,
transformarea energiei dintr-o
anum it form in energie me
canic. 4. (B IO L .) Agent patogen,
microorganism sau macroorganism care, intr-un organism
anim al sau vegetal, determin
apariia unui proces patologic
(ex. microbii, virusurile, para
ziii). 5. (C E O C R .) Agenfi geo
grafici, fore fizice sau organice
care produc transformri con
tinue n nveliul geografic. Se
m part in dou categorii: a. g.
interni (endogeni), d in interiorul
scoarei Pm intului (ex. mic
rile orogenice, epirogenice, vulcanismul etc.), fi a. g. externi
(exogeni), d in afara scoarei
Pm intului (ex. temperatura.

AGENIA

vnturile, precipitaiile, rurile,


valurile, ghearii etc.).
A ge nia
In te r n a io n a la
p e n tru E n e r g ia A to m ic , or
ganizaie internaional creai
in 1957, sub egida O .N .U ., cu
sediul la Viena, care are ca
principala sarcin s contribuic
la dezvoltarea i folosirea prac
tic a energici atomice in sco
puri panice i la dezvoltarea
ccrcetrilor tiinifice in acest
domeniu. Organele principale
ale ageniei snt conferina ge
neral, consiliul guvernatorilor
i secretariatul. Republica Popuir Romin este membr a
acestei agenii.
A g e n ia r o m in d e p res
(Agerpres), agenie oficial de
informaii din R.P.R-, nfiinat n 1949. Funcioneaz pe
intr Consiliul de M initri aj
R .P .R . i difuzeaz in ar tiri
interne i externe, iar in str
intate informaii privitoare la
vi ia politic, economic i
cultural din R .P .R . Agerpres
are corespondeni in ar si in
strintate i primete, pe baz
de contract, informaii de la
ageniile de pres strine.
ag e n ie 1. (EC.) Reprezen
tan, filial sau sucursal a
unei instituii de asigurare,
bancare sau a unei ntreprin
deri comerciale situate n alt
localitate sau n alt punct al
aceleiai localiti dect acela n
care se afl sediul principa. A .
nlesnete cetenilor incneierea
operaiilor cu ntreprinderea de
baz, fr ca acetia s se
deplaseze la sediul central. A .
economic, reprezentan eco
nomic a unei ri ntr-o alt
ar, prin intermediul creia se
efectueaz o serie de ope
raii economice internaionale.
2. Agertfie de pres, instituie, de
stat sau particular, care culege
informaii din toate domeniile
de activitate, furnizndu-le pe
baz de contract organelor de
pres i organizaiilor de radio
difuziune i televiziune din ar
i de peste hotare, transmite
textul unor documente oficiale
etc. Primele a. de p. au aprut
n prima jumtate a sec. al
XIX-lea. A . de p. din zilele
noastre dispun de o vast reea
de corespondeni in ar i
peste hotare i folosesc cele mai
variate mijloace de legtur
(radio, telefon, telegraf, teletip.

t
f

61

tclcfoto) pentru transmiterea in


formaiilor i a materialului
ilustrativ. A. de p. din rile
capitaliste sint dependente de
marile monopoluri, ale cror
interese Ie servesc. Ageniile
socialiste de pres se disting
prin atitudinea lor militant
pentru cauza pcii, prin infor
maii care respect riguros ade
vrul, ceea ce a determinat
creterea considerabil a pres
tigiului i influenei lor. Snt
considerate agenii mondiale:
T ASS, Reuter, Agcncc France
Presse, Associated Press, United
Press International. Exist i
agenii specializate, care trans
mit articole i reportaje, sau
diverse agenii fotografice, de
informaii economice, cinema
tografice etc.
A ge rp res v. A g e n ia ro
m i n d e p res.
a g e r p u b lic u s (expresie la
tin nsemnind ogorul obtesc"), fond funciar de stat in
I talia antic i in provinciile
romane, format prin confiscarea
p alinturilor care aparineau
populaiei subjugate.
A gesilau, conductor al gru
prii conservatcarc spartane i
rege al Spartei (c. 401 356 sau
360 .e.n.). In tim pul lui.
Sparta a purtat un rzboi cu
perii i cu o coaliie a cetilor
greceti, rectigind hegemonia
n Grecia.
agestru (GEOL.) v. con de
d e jec ie .
A g h ire u , comun n raionul
Huedin, reg. Cluj. 4 460 Ioc.
(1961). Extracie de argil caolinoas i ntreprinderi de mate
riale de construcie. Are o
central electric, care alimen
teaz cu energie electric oraul
Cluj.
A g h iu " , sptmnal sati
ric, editat de B. P. Hasdcu. la
Bucureti, din noiembrie 1863
pin n mai 1864. Publicaia
i-a ndreptat critica mpotriva
coaliiei burghezo-moiereti.
agie, denumire dat, in sec.
al XV III-lea i in prima jum
tate a sec. al XIX-I ea. institu
iei poliieneti din ara Roinineasc i din Moldova, nsrci
nat cu meninerea ordinii
publice n capital.
a g ita to r 1. (CHIM.) Dispo
zitiv mecanic de amestecare
ntre ele a lichidelor sau a ames
tecurilor de lichide cu solide.

AGITAIE POLITICA

n vederea asigurrii omogeni


tii amestecurilor i a solu
iilor. Este utilizat n industria
chimic, alimentar etc. Agita
toarele sint de mai multe fe
luri : cu palete, cu elice, cu
rotor etc.; folosirea lor este
in funcie de natura
sub
stanelor, de felul reaciei, de
forma i de mrimea vasului
n carc sc face amestecul etc.
2. (MA.) Organ de main
montat in rezervoarele maini
lor de stropit, de prfuit, de
mprtiat ngrminte, de se
mnat etc.; servete la ameste
carea substanelor lichide in

B *

Agitator CD
scopul meninerii constante a
concentraiei, la agitarea sub
stanelor pulverulente sau a
seminelor, in scopul evitrii
formrii golurilor interioare i
al uurm scurgerii lor.
ag ita ie p o litic , mijloc de
nrurire politic a maselor prin
convorbiri, conferine, mani
feste. ziare, brouri, cri, radio,
cinematograf etc. T rslurilc
specifice ale a.p. desfurate de
partidul marxist-lcnimst al cla
sei muncitoare s n t: caracterul
ci de mas. inaltul coninut
ideologic, caracterul concret,
fora de convingere, legtura ei
cu sarcinile practice vitale ala
luptei revoluionare, combati
vitatea fa de ideologia bur
ghez. Prin a.p.. ca i prin
p r o p a g a n d , de care nu
poate fi desprit, ele completindu-se reciproc, sc rAapindeyta
n rindul maselor un mare vo
lum de idei i cunotine. A.p.
arc un rol de cea mai mare n
semntate in ntrirea continu a
legturilor P M . R- cu maaaia, in
ridicarea avintului poporului in
munc, in obinerea realizrilor
de nsemntate hotritoare in

AClRBICEANU

domeniul industrializrii (firii,


in ntrirea economic-orgamzatorici a G.A.C., n dezvol
tarea agriculturii socialiste. Con
gresul al III-lea al P.M .R. a
trasat agitaiei i propagandei
sarcina de a-fi concentra efor
turile pentru ca prevederile
planului de 6 ani si devin
temeinic cunoscute de oamenii
muncii, de a mobiliza cele mai
largi mase la ndeplinirea lor,
de a milita pentru extinderea a
tot ce este naintat fi valoros n
experiena participanilor la n
trecerea socialist!, de a combate
rutina i indolenta care mpie
dic rspindirea noului.
A grbicean n , Ion (n. 1882).
prozator romn, membru al
Academiei R.P.R., nscut n
satul Cenade, lng Blaj. In
tinerefe a fost preot de tar

I. Agrbceanu

n M unii Apuseni i a cunoscut


ndeaproape viaa grea a mo
ilor, Opera lui, alctuit din
numeroase culegeri de povestiri
(D e la ar", 1906; Dou
iubiri", 1910; I n ntuneric",
1910; Popa M an", 1920;
Trsurica verde". 1921 ; D e
zamgire", 1924 -a.), din ro
mane (Arhanghelii", 1914;
Sectarii", 1938 .a.) i amintiri
(Licean. . . odinioar", 1939;
Am intirile", 1940), ofer n
genere o imagine realist a
societii romneti din Tran
silvania dinainte de primul
rzboi mondial fi dintre cele
dou rzboaie mondiale, con
dam ni nd setea de avere, poli
ticianismul burgheziei si moierim ii i dovedind o cald ne
legere fa de cei nevoiafi.
Povestirea sa Fefeleaga" (1908)
este o realizare de valoare anto
logic a epicii romneti. In
scrierile aprute n perioada
dintre cele dou rzboaie m on
diale au ptruns unele elemente

62

a g n it a

mistice i naionaliste. Preocu


pat de probleme de moral.
A. prezint adesea, in crile sale,
lupta dintre legea trupului" i
legea minii", din perspectiv
religioas (Legea trupului",
1926; Legea minii", 1927).
Dup eliberarea trii activeaz
pe teren publicistic, manifestindu-i adeziunea la opera de
construcie a socialismului.
aglom e rnt (CONSTR.) v.
liant.
ag lo m era re (lat. agglomerare, din ad la" i glomus,
-e r is
ghem "; T E H N .), legare
ntr-un singur corp solid a
prilor unor materiale mrunte,
de obicei cu ajutorul unui liant.
In metalurgie, a. minereurilor
mruntite se face prin ncl
zirea la temperaturi ridicate,
sub temperatura de topire, i
prin presarea materialului de
aglomerat, fiind nsoit de
transformri in compoziia chi
mic i n structura materialului.
a g lo m e ra t 1. (PETROCR.)
Roc format din diferite frag
mente de materiale rezultate
din exploziile vulcanice. In
R .P .R ., a. se gsesc in M unii
Apuseni. M unii C utii. Munii
Oaului .a. 2 . (M E T A L .) Produs
obinut prin aglomerarea mine
reurilor. 3 . (CON ST R.) Corp
rezultat din aglomerarea natu
ral sau artificial a unor ma
teriale mrunte (ex. pietrele
abrazive, gresiile etc. sint a.).
ag lo m e ra to r (METAL.), in
stalaie sau main folosit

a g lu tin n t (IND. TEXT.), suj,.

stan viscoas. preparat din


amidon, dextrin, albumini
gume etc., cu care se amesteci
un colorant pentru a se pstr*
pasta colorant' in conturul
desenului ce se imprim pe un
material textil.
aglutinare (lat. agglutinarc,
din ad la " i glutinum clei")
1. (BIOL.) Alipire a bacteriilor,
a hematiilor i a altor celule!
Sub aciunea unor substane
specifice (aglutinine), se for
meaz conglomerate, flocoane
sau grune, care precipit U
fundul eprubetei, lsind lichidul
clar. A . constituie o metod de
laborator cu ajutorul creia se
poate preciza diagnosticul infec
iilor, se pot determina grupele
sanguine ec. 2. (LINGV.) Alipire
a unei particule la un cuvint uu
a unui cuvint la alt cuvint;
astfel, rom. omidf provine din
neogrecul o mldas, prin a. arti
colului o la substantivul mldas.
a g lu tin in
(BIOL.), sub
stan specific de tipul anti
corpilor, care se acumuleaz in
sngele omului i al animalelor
in cazul bolilor infecioase i in
cazul imunizrii artificiale (ex.
vaccinri preventive). A. pro
voac imobilizarea microbilor
prin alipirea i depunerea lor.
ag lutino g en (BIOL.), sub
stan de natur proteic, care
are insusirea de a produce aglutinina. V. i g r u p s a n
guin.
A gni, zeul focului in mito

Aglomerator

pentru aglomerarea minereuri


lor. A . poate fi cu mers con
tinuu (cu benzi, mese de aglo
merare, cuptoare rotative de
aglomerare) sau discontinuu (cu
oale sau cutii).

logia vedic din India antici;


soarele, fulgerul, focul altarului
i al cm inului erau considerate
ca ntruchipri ale lui A .
A g n ita , ora raional n reg.
Brafov, reedin de raion.

A G N O S T IC IS M

10 020 loc. (1961). ntreprinderi


de pielric-nci minte i de
textile. Raionul A ., cu 47 700
loc.(l961). Agricultur bazat pe
cultura cerealelor i pe creterea
animalelor pentru lapte. La
Ilimbav se gsesc zcminte de
gaz metan, care snt captate m
conducta Agnita-Botorca, con
struit de brigzile de munc
voluntar ale tineretului in 1947.
g n o s tic is m (gr. agnostos
necunosctor, netiutor ;, con
cepie filozofic care neag posi
bilitatea cunoaterii lum ii, a
reflectrii ei veridice in con
tiina oamenilor. A . duce m
mod necesar la negarea in
spirit idealist a realitii obiec
tive i a legilor ei de dezvoltare.
A (ost fundamentat de D . Hume
i I. Kant n spiritul idealis
m ului subiectiv. Termenul de
a. a fost creat de naturalistul
Th. Huxley. Concepia a de
venit expresia ideologic a inte
reselor claselor reacionare, con
damnate de istorie, care frineaz
dezvoltarea tiintei i a tehnicii
i sint ostile prefacerilor sociale
progresiste. Filozofia burghez
contemporan se situeaz, _ in
general, pe poziii agnostice.
Demonstrind din punct de
vedere teoretic falsitatea agnos
ticismului, clasicii marxismleninismului au dezvluit toto
dat rdcinile lui de clas- Ei
au artat c agnosticismul este
infirmat permanent de activi
tatea practic de transformare
a naturii i a societii, care
dovedete posibilitatea cunoa
terii tot mai profunde a lumii
i a legilor ei.
agnozie (gr. a fr" i
gnosis cunoatere, percepie**;
MED.), tulburare nervoas care
const in incapacitatea de a
recunoate cele vzute, aurite,
pipite etc. (a. vizual, auditiv,
tactil) fr ca funciunile orga
nelor de sim corespunztoare
s fie alterate. Se datorete unor
leziuni localizate in centrii ner
voi superiori din scoara cere
bral sau unor tulburri func
ionale ale acestora.
agog ic (gr. agoge mers,
micare"; MUZ.), teorie care se
ocup cu schimbrile micrii
ritmice n tim pul execuiei unei
piese muzicale, schimbri de
terminate de anumite cerine
ale coninutului expresiv (n
general, grbirea micrii la o

63

Aura. Mauiolcul Tadi-Malial


fraz melodic suitoare, nce
tinirea micrii la una coboritoare).
agon (FIZ.), loc geometric
al punctelor de pe suprafaa
Pmintului cu declinaie mag
netic nul. A . reprezint i z o g o n a de declinaie nul.
agonie (gr. agonia, din agon
lu p t "; MED.) 1. Stare care
preced moartea i in cursul
creia se mai observ slabe
licriri de via. Grecii o con
siderau ca o lupt intre via
i moarte, de unde ii vine i
numele. 2. (Impropriu) Com.
agora (gr. agora pia")
1. Adunare a poporului inarmat,
in Grecia antic (epoca home
ric). 2. Pia public in vechile
ceti greceti, de form i sime
tric, nconjurat cu coloane i

Agora din Atena.


A agora; B basilic*; S tloxuri;
M magazii
bogat decorat (cu statui, co
loane votive, temple etc.). unde
se desfura activitatea politic,
social-cultural i comercial.
ago rafo b ie (gr. agora pia
" i phobos fric* : MED.),
stare patologic manifestat prin
team exagerat fi nemotivat
de a traversa strzi largi, piee

etc. Constituie o form de


obsesie.
A gra, ora n India (statul
Uttar-Pradesh), pe malurile rului Jumna (afluent al Gangelui).
375 700 loc. (1951). ntre anii
1527 i 1658 a fost capitala
Imperiului mogol (din India).
Important prin monumentele
sale arhitectonice din secolele
al XVI-lea i al XVlI-lea.
iri ntre care Palatul rou" al
ui Akbar i celebrul mausoleu
T a d j - M a h a l . construit de
ah-Djehan pentru soia sa.
Astzi, centru comercial i
industrial, cu ntreprinderi de
pielrie-inclminte. de textile,
de uleiuri, cu mori etc. n
semnat centru cultural.^
a g ra f 1. (TEHN.) Obiect din
sirm sau din tabl, folosit la
prinderea sau la fixarea a dou
sau a mai multor piese (de ex.
a. pentru prinderea capetelor
curelelor late de transmisie).
2. (CONSTR.) Pies de metal in
form de plcu, scoab, cirlig
etc., folosit in construcii la
legarea blocurilor de piatr,
ancorarea fi fixarea zidriei,
fixarea invelitorilor i _ jghea
burilor. Se numesc a. i barele
scurte de oel rotund care ser
vesc la legarea armturilor pie
selor de beton armat. 3. (MED.)
Mic pies metalic, ascuit la
ambele capete, cu ajutorul
creia ae menin unite, pin la
cicatrizare, buzele unei plgi
rezultate in urma unei inter
venii chirurgicale sau a unui
accident. Sin. copc.
a grafie (gr. a fr** i gro
pitein a acrie"; MED.), stare
patologic caracterizat prin

incapacitatea de exprimare a
gindurilor in scris. Se datorete
unor leziuni localizate n centrii
nervoi superiori din scoara
cerebrali.
agranulocitoz ( M E O . ) , boa
l provocat de reducerea con
siderabili a numrului de glo
bule albe cu dispariia p o l i
n u c l e a r e l o r neutrofile fi
caracterizau printr-o atare infecioasi gravi fi prin leziuni

mlrim e variabili, rezultat prin


lipirea particulelor primare din
sol. O deosebii stabilitate asi
gur agregatului c o m p I e xu I adiorbanl,
saturat
cu calciu. 3. (MINER.) Agregat
mineral, concreftere de mine
rale in diferite formaiuni natu
rale : roci, minereuri etc. A. si.
simplu este alctuit dintr-un
singur mineral, iar a. m. campus
din mai multe minerale. Prin
cipalele tipuri s in t: o- granular,
druza, concretiunea. im pregnata,
crusta, oolitele f-a 4. (CONSTR.;
la pl.) Materiale granulate
(nisip natural sau de concasare,
pietri, piatri spart sau bolo
vani etc.) folosite in amestec

ACRECAT AGRICOL

ulceronecrotice. localizate n
special in jurul gurii. A. trebuie
deoaebiU de sindromul agranulocilar, complex de simptome
care apare n cursul unor boli
ca septicemia, intoxicaia cu
benzol, cu bismut, cu aur, n
manipularea de substane radio
active etc
agregat (lat. aggregate, din
ad la* fi grex grmad") 1 .
( T E H N . ) Grup de maini format
prin cuplarea unei mai ni de
fori cu una sau mai multe ma
ini de lucru sau generatoare. Ex.
a. de pompare (motor-pompi).
a. d t sudur (motor-generator
de suduri), a. agricol (tractormain agricoli) etc. (IND
T E X T .)
A. deirdmdtor-bttor,
grup de maini care constituie
ultima parte a instalaiei seciei
de curire n filaturile de bum
bac. Efectueazi operaii de des
trmare, amestecare i curiire a bumbacului. 2. (PEDOL.)
Component elementar al struc
turii solului, de formi i de

AGRESH.-v-g

64

a g r a n u l o c it o z A

cu l i a n i i a p i la obinerea
mortarelor fi betoanelor.
a g re m e n t, acordul guver
nului unui stat de a prim i o
persoan propui ca agent di
plomatic al unui alt stat.
agre siu n e
(lat. aggrcssio,
-onis atac"), atacul svirit
de unul sau de mai multe atate
mpotriva altor state, in scopul
de a le cotropi teritoriul, de a
le desfiina independena fi de
a nrobi popoarele lor. A . reprezint o tr is itu ri caracteris
tici a politicii externe a statelor
imperialiste, ndeosebi a S .U .A .,
care au devenit principala for
a agresiunii fi rizboiului, rea
zemul principal al reaciunii
mondiale. AceaaU politici este
indrepUU mpotriva irilor so
cialiste fi a micrilor de elibe
rare naionali fi sociali (ex.
agresiunea mpotriva Coreii,
Egiptului. Cubei f-a.). U .R .S .S .,
care a luptat fi lu p i permanent
mpotriva a ^ a cerut In c i din
1933, la Conferina pentru

dezarmare de la Gerncva, ai H
adopte o declaraie cu privir*
la definirea agresiunii fi agre
sorului, pentru a se inlitura
orice pretest de justificare a
agresiunii. S u b presiunea An
gliei f i Franei, conferina a
respins propunerea sovietici.
U .R .S .S . a ncheiat ins }n
acelai an, cu o sene de state,
convenii pentru definirea a.
D u p i al doilea rzboi mondial,
U .R .S .S . a ridicat din nou pro
blema necesitai* definirii a., U
seaiunea a V-a a Adunrii
Generale a O .N .U . (1950), i
a prezentat, in cadrul unui
comitet special creat ia a VII-*
sesiune a Adunrii Generale a
O .N .U . (1952), un proiect de
definiie I agresiunii care. pe
lin g i definiia agresiunii armate,
cuprinde fi definiiile a. indi
recte, a. economice fi a. ideolo
gice. Trstura eseniali a defi
niiilor sovietice ale a., sub
toate formele ei. consU in pre
cizarea c i nici un fel de consi
derente, politice, strategice sau
economice, nu pot servi drept
justificare a agresiunii.-A. ar
m at, form a agresiunii con
st nd n fapta unui stat care
declari rzboi unui alt stat,
invadeazi cu forele armate teri
toriul unui alt stat, chiar fir i
declaraie de rzboi, bombaideaz i teritoriul ori ataci inten
ionat navele sau aeronavele,
introduce forele sale terestre,
maritime sau aeriene pe teri
toriul altui stat f i r i autorizaia
acestuia sau nclcind condiiile
in care acesta a dat autorizaie,
stabilefte o blocad m aritim i
in privina litoralului sau por
turilor altui stat. sp rijin i ban
dele armate care, formate pe
teritoriul su. p itr u n d pe teri
toriul unui alt stat sau refuzi
s i ia m isuri depinznd de el
pentru a lipsi de ajutor fi
protecie acele bande.^ A. indi
rect, form i a agresiunii constind in fapta unui stat care
incurajeazi activitatea subver
sivi (acte de terorism, diversiuni
etc.) mpotriva unui alt stat,
provoaci un rizb o i civil pe
teritoriul unui alt stat, favori
zeaz lovituri de stat sau schim
b i ri de politici in interesul
agresorului. >4. economic, for
m a agresiunii constind in
fapta unui stat care. in scopul
subordonirii economice fi poli-

A G R E S IV IT A T E

ticc i altui stat, ia m itu ri de


presiune economici. nclcind
suveranitatea i independena
economic a acestuia, punind
astfel in primejdie bazele vieii
lui economice ; ia msuri _care
mpiedic un alt stat s-i exiloateze bogiile naturale sau si
e naionalizeze ; supune un alt
stat la o b l o c a d economici.
A . ideologic, form a agre
siunii constind in fapta unui stat
care ncurajeaz propaganda de
rzboi, propaganda in favoa
rea folosirii armei atomice,
bacteriologice sau chimice i
a altor arme de distrugere in
mas, propaganda n favoarea
ideilor fasciste sau naziste, a
exclusivismului rasial sau naio
nal, ori a urii i dispreului fa
de alte naiuni.
ag re siv itate 1. (FITOPAT.)
nsuire a unor ageni patogeni
de a ataca mai multe specii de
plante. Paraziii cu a. mare sint
foarte pgubitori (ex. ciuperca
Sclerotinia sclerotiorum atac
floarea-soarelui, morcovul, p
trunjelul, pstirnacul, tomatele
etc., producnd putrezirea lor).
2. ( G E O L . ) Proprietate pe care
o au apele naturale de a ataca,
prin aciune chimic, construc
ii de crmid, de beton, de
metal etc.
ag resor (DR.), stat care svrete o a g r e s i u n e .
A g ric o la , Georg (pe numele
su adevrat G. Bauer) ( 1494
1555), savant german originar
din Saxonia. A practicat medi
cina, apoi s-a dedicat studiului
mineralelor. E l a artat pentru
prima oar c minereurile nu
s-au format n acelai tim p cu
Pmntul, ci prin procese geo
logice ulterioare. In lucrarea sa
principal, D e re metallica"
( 1556), s-a ocupat cu clasificarea
minereurilor, cu probleme de
minerit, cu tehnologia proce
selor metalurgice etc. Este soco
tit printele mineralogiei".
,, A gr i c u ltu r a n o u , ziar
nfiinat n aprilie 1954. Se
adreseaz maselor de cititori de
la sate, rspndind cunotine
din domeniul agrozootehnicii.
Apare de dou ori pe sptmin, _la Bucureti.
a g r ic u ltu r (lat. agricultura,
din ager, agri cimp i cultura
cultur"'), una dintre ramurile
principale ale produciei mate
riale ; cuprinde producia vege

A G R IC U L T U R A

tal i c r e t e r e a a n i m a
l e l o r . A . creeaz produse ali
mentare necesare populaiei i
materii prime pentru industrie.
O trstur distinctiv a a.
const in faptul c i producia
agricol este legat nu numai
de procese economice, ci i de
procese naturale de reproducie,
prin urmare n dezvoltarea ei
oamenii trebuie s in seama
nu numai de legile economice,
ci i de legile naturii. Unele
lucrri agricole de bazi au
caracter sezonier. Particulari
tatea pmntului, care este prin
cipalul mijloc de producie in
a-, const in aceea c, in condi
iile folosirii Iui raionale i ale
perfecionrii tehnicii, fertili
tatea nu scade, ci. dimpotriv,
crete. Influena factorilor na
turali asupra produciei agri
cole se micoreaz pe msura
nzestrrii ei tehnice superioare,
a aplicrii cuceririlor tiinei
i tehnicii moderne. Tn comu
nism, cind nivelul de nzestrare
tehnic i de organizare a pro
duciei n a . se va apropia de
nivelul industriei, cind munca
in a. se va transforma ntr-o
varietate a muncii industriale,
aceast tendin se va manifesta
cu deosebit trie. A . ocup
un Ioc important n producia
mondial. In I960. numrul
populaiei ocupate in a. era
de circa 1,5 miliarde de oameni,
ceea ce reprezint 59% din
populaia de pe glob. Suprafaa
de pmint folosit pentru a.
in lume este de 3,8 miliarde
ha. adic 28% din totalul usca
tului. A . d un procent impor
tant din produsul social total
yi din venitul naional al celor
mai multe ri. n economia
R.P.R., a. i silvicultura dau
31,1% din venitul naional
( 1961). Suprafaa agricol a
R .P .R . era n 1961 de 14600500
ha (reprczentnd 61.5% din
suprafaa total a rii), iar cea
arabil de 9 820 700 ha. O mare
importani pentru dezvoltarea
a. o au mecanizarea proceselor
de producie (prin folosirea
tractoarelor i a mainilor agri
cole), chimizarea, electrificarea
etc. Mecanizarea asiguri cre
terea
volumului produciei,
scurtarca tim pului de execu
tare a lucrrilor i economisirea
tim pului de m unci al lucrto
rilor agricoli, ridicind astfel

productivitatea muncii. O im
portan deosebit pentru cre
terea produciei agricole o au
introducerea de noi soiuri de
plante i rase de animale, mai
productive i de calitate supe
rioar, aclimatizarea lor ia con
diiile naturale de mediu, com
baterea duntorilor si a bolilor,
perfecionarea metodelor agroi zootehnice etc. A. este una
dintre primele forme ale acti
vi tiii economice a o m ului; n
toate orinduirile precapitalist^,
ea a fost ramura dominant a
economiei. Dezvoltarea capita
lismului n a. a avut loc pe
dou c il tipice, pe care V. I.
Lenin Ie-a numit calea pru
sac" i ..calea american'. In
primul caz, marca gospodrie
moiereasc feudal s-a men
inut i s-a transformat lent in
ospodric capitalist; in al
oilea caz, gospodria moie
reasc fie c nu a existat, i
atunci a. a nceput si se dez
volte pe calea sistemului de
ferme capitaliste, fie c a fost
desfiinat de revoluia bur
ghez. Calea a doua a asigurat
o dezvoltare mai rapid a for
elor de producie. In Romilua.
ptrunderea capitalismului in
a. a avut loc in principal pe
calea prusac", ceea ce a n
semnat meninerea, alturi de
relaiile capitaliste, i a unor
rmie ale relaiilor de pro
ducie feudale. A . capitalist
este caracterizat prin existena,
pe de o parte, a marilor gospo
drii capitaliste, bazate pe pro
prietatea privat-capitaliti, care
folosesc mijloace mecanizat* i
exploateaz munc strin, iar
pe de alt parte a gospodriilor
micilor productori, bazate pe
proprietatea privat i pe munca
proprie a acestora, care, in cea
mai marc parte a lumii capita
liste. din cauza firim iirii lor.
nu au posibilitatea t i (oloarasil
mijloace mecanizate. In rile
capitaliste, micile gospodrii,
care formeaz marea majoritate
a gospodriilor agricole, dein
o parte relativ mic din supra
faa de pmint. cea mai mare
parte fiind concentrat in m a
nile marilor proprietari agri
coli. Intensificarea procesului
de concentrare a proprietii
asupra pmntului este nsoit
de ruinarea gospodriilor r
neti bazate pc munca proprie.

A G R IC U L T U R A

de proletarizarea tiranilor mun


citori. O mic parte _ dintre
ranii mai nstri(i devin chia)uri. In imperialism se accele
reaz concentrarea pminturilor
aparinind gospodriilor mici
fi mijlocii n proprietatea ma
rilor gospodrii capitaliste. In
unele ri capitaliste, monopo
lurile ocup poziii dominante
tn a. pe seama ruinrii fi alun
grii de pe piminturi a fermie
rilor si ranilor. De exemplu,
in S.U.A.. numai in perioada
19471960, numrul fermierilor
-a redus cu I 200000:inR.F.G..
din 1949 pin in 1961 numrul
spodriilor dispunind de 0,5
ctare pin la 1 0 hectare s-a
redus cu circa 400000; in Ame
rica Latini, mai bine de jum
tate din totalul suprafeei agri
cole este stpinit de un mic
grup de mari proprietari, re
prezentind doar 1,5% din
totalul celor ce se ocupi cu
agricultura; in Argentina, din
totalul gospodriilor rneti,
72% lucreaz pe pminturi
care nu le aparin. Creterea
produciei agricole, datorat! in
firile capitaliste dezvoltate unei
productivitii a muncii ridicate,
nu nseamnn acelai timp i
mrirea veniturilor rnimii,
deoarece mari cantiti de pro
duse agricole rim in stocate,
altele se distrus in vederea men
inerii preurilor de monopol
(de exemplu, in I960, cu toate
c a avut loc o cretere a pro
duciei agricole din S.U .A ., totufi veniturile fermierilor au
rmas la nivelul din 1959, cind
au fost cu aproximativ */s mai
mici decit in 1948). Mica gos
podrie se poate menine uneori
numai cu preul muncii exce
sive i al subconsumului ra
nilor. rnimea din rile slab
dezvoltate sufer un jug dublu,
al moierilor i al burgheziei
monopoliste, ceea ce accen
tueaz starea ei de mizerie i
ruin. Una dintre legitile dez
voltrii a. in capitalism este
aceea c i, fa de industrie, a. r
mi ne mereu in urm i, satul fiind
exploatat de ctre ora. tn con*
diiile capitalismului, a. se dez
voli unilateral; in numeroase
ri slab dezvoltate persist
chiar sistemul de monocullur,
ceea ce menine economia aces
tor ri in stare de napoiere
fi de subordonare fa de mo

A G R lC U L T u m

nopoluri. A. socialist se dez


volt pe baza proprietii socia
liste asupra mijloacelor de pro
ducie. n cele doui forme: de
stat i cooperatist-colectivisti.
excluzind exploatarea omului
de ctre o m ; a.f. se dezvolt
planificat, fr crize, folosind
consecvent metodele intensive
de cultivare a pinintului, ceea
ce asiguri progresul ei nentrenipt. utilizarea cit mai de
plin a forelor de producie i
introducerea pe scar tot mai
larg a tehnicii, a metodelor
de munc avansate si a cuce
ririlor tiinei. Dat fiind rolul
a. in economia socialist, dez
voltarea ei constituie o impor
tant problem! de partid i
de stat. Statul socialist acordi
sprijin tehnic si financiar, asi
guri cadre calificate etc. pentru
dezvoltarea agriculturii. Trans
formarea socialist! a agricul
turii prin unirea de bunivoie
a milioane de mici gospodrii
individuale in mari gospodirii
colective, prin crearea unei
vaste reele de gospodrii de
stat i staiuni de maini si
tractoare, nseamn o profund
revoluie in relaiile economice
de la sate, in ntregul mod de
via al irnimii. Satul este
eliberat astfel de exploatare,
de sub jugul chiabunm ii; se
pune capt diferenierii de
clas, ruinrii i mizeriei r
nimii. Marile gospodrii agri
cole socialiste i-au dovedit din
plin superioritatea atit asupra
micii goapodrii rneti indi
viduale cit i asupra marii gos
podrii agricole capitaliste. In
R.P.R., ca urmare a nfptuirii
cu succes a politicii P .M .R . de
transformare
socia
list a agriculturii,
in structura economici i so
ciali a acesteia au avut loc
schimbiri radicale. A . Rominiei era caracterizat! n timpul
regimului burghezo-moieresc
p n n existena, pe de o parte,
a marilor moii fi a gospod
riilor chiaburefti, care deineau
majoritatea pim ntului, i, pe
de alt! parte, a sutelor de mii
de gospodirii lrineti mici i
mijlocii, care formau majoritatea coviritoare din num irul
gospodriilor agricole (peste
90%), la care se aduga si un
n u m lr important de proletari
agricoli. In 1930 existau 700 000

de familii rneti fir i nici


petic de pimint. alte 610 OQn
da familii nu aveau, tn medie
decit un pogon. In acelai
timp ns. un numir de 1 2 2 0 0
de

m o ie r i s t p in e a u o s u p ra fa u

arahil mai mare decit 2 4601)00


de familii rneti laolalt. D
asemenea in 1935 aproape 37%
din gospodriile rneti m',
aveau nici o vil de munci, 0
treime nu aveau nici o vac,
aproape o _ jumtate nici un
porc i nici o oaie; in 1938
reveneau un plug la 3 gospo
darii. o grap la 4 gospodrii
cu suprafaa intre I i 3 nectare,
napoierea industrial a rii
i mpletirea relaiilor de pro
ducie capitaliste cu puternice
rmie ale relaiilor de pro
ducie feudale au constituit
cauza principal a napoierii u
a strii de degradare a agricul
turii noastre in trecut. I n
cursul primei etape a revoluiei
populare a fost infiptuiti, in
1945, reforma agrar!; prin re
forma agrari au foat expro
priate, f ir ! plai, piminturile
moiereti si a fost improprietir iti gratuit rnimea munci
toare. In lupta pentru furirea
reformei agrare s-a inchegat
aliana dintre clasa muncitoare
i rnimea muncitoare. Lichi
darea rmielor feudale n a.
i desfiinarea mofierimii ca
clas au nsemnat rezolvarea
sarcinii fundamentale a primei
etape a revoluiei populare i
crearea premiselor pentru tre
cerea Ia nfptuirea revoluiei
socialiste. La plenara C.C. al
P .M .R . din 3 5 martie 1949
au fost trasate sarcinile privind
intirirea alianei clasei munci
toare cu irinim ea muncitoare
fi transformarea socialist! a
agriculturii. Linia trasat! de
Cartid la aceast! plenari a stat
l baza ntregii munci desfIurate in transformarea sociaisti a agriculturii. Aceast! linie
iust a partidului a nvins in
lupta mpotriv liniei grupului
fracionist Pauker-Luca, care
primejduia aliana muncitoreasci-irineasci fi frina pro
cesul de transformare socialist!
a agriculturii. Aplicnd creator
la condiiile rii noastre planul
cooperatist al lui Lenin. invnd din bogata experien a
Partidului Comunist al Unrunii
Sovietice in construcia socia-

A G R IC U L T U R A

67

________________________________

AGRICU 1.TU BA

livi socialismului la sate.


mai ni agricole. O atenie .Irolists la sate, partidul a desf
( 4 rictcriatic pentru proccaul **biU fp*t icofdiU Ic/voi
urat o ampla activitate pentru
da transformare socialista a U ni i intirirn
| oap o crearea fi dezvoltarea bazei teh
agriculturii a (ost naintarea d i n i l o r a g r i c o l a 4a
nice-materiale necesare agricul
traptaU, continui, pa miaura a t a t. form superioar a anturii (ocialiste, lormarea cadre
creirii bazei Ichnice-matcrialc culturii socialiste ; acestea au un
lor de specialiti necesari, a luat
mAsuri de cointeresare materiali
a productorilor agricoli, a dus
R. P. ROM/NX
o consecvent politici de clasA
la sate, a desfigurat larg revo
PARCUL DE TRACTOARE l MAINI AG RICOLI
luia culturali, a iniiat utiliza
PRINCIPALE DIN AGRICULTURA IN ANII
rea formelor inferioare de co
operare spre a nlesni fre
1938. 1948. 1950. 1955. 1960, 1961
carea rnimii la socialism i
( ia snn/ruL t hui ui )
a dus o munc ndelungat i
at:Ctrl
rbdtoare pentru a convinge

rnimea muncitoare s-fi


1938 I9W 1950 1955 I960 >961 p
uneasc micile goapodirii in
s i
mari gospodrii agricole socia
waciqadi Aoacotr
liste. Proccaul da formare a
10169 13713 rtU3 **it* V*U 1m m
*0*9
u it a
gospodriilor colective n ara
noastr a nceput in anul 1949;
mcroiac Acaicoit
W a a ? .'67*6 m m M M rrm I 'UOOO
din 1952 a-a acordat atenia
amnar, (/j cp.)
cuvenit nfiinrii ntovri
_ .rilor agricole, care, fiind o
stuiuirooi
6350
D M * tm m m 1
a*t*
uoo
form simpl, intermediar da
m am ei
cooperare socialist n pro
ducie, au nlesnit trecerea r
CUlJtVAlOABL
560 1313 7717 mmr u n t M
nimii spre forma suoerioar,
MtCArnCl
gospodina colectiv. In pro
I JVJflr 1
COMBINI SIAU10C0Kcesul transformrilor revolu
113 1535 17577 o * tr
M
BIMl PlNlBUPilOASl
! *j job 1
ionare din viaa aatului a
aprut o clas nou,_ | l r atro/e pcniqu
nimea
colectivist,
15161 |J 2 0 I n / u 15*67 a m u
PIOAst
iar pe baza extinderii fi conso
_L
1
1
.
lidrii sectorului socialist la
sate ^i datorit politicii parti
rol esenial in creterea produc
i a cadrelor de specialiti nece
dului de ngrdire, c h i a b usari si pe msura convingem
iei agricole globale ft marii. In
r i m e a a fost lichidat ca clas
rnimii de a trece pe drumul
asigurarea fondului central cu
(1959), punndu-se astfel capt
cereale, carne, lapte u alta pro
agriculturii socialiste. Datorit
pentru totdeauna exploatrii
industrializrii socialiste a rii
duse, precum fi a G A C. cu
omului da ctre om. Micarea
semine de soi fi cu animala do
a foat aaigurat continuu baza
de trecere in mas a rnimii
rasi. In perioada 1946 1962 au
tehnic necesar dezvoltrii
la G.A.C. s-a intensificat dup
foat pregtii pentru agricultur
agriculturii socialiste. In pe
Conresul al lll-lea al P.M.R.
rioada 1950 1961 statul a
pesta 14000 da speclaliti ca
s-a accentuat dup plenara
iC.
ndreptat spre agricultur inves
studii superioara, 25 000 da
al P.M .R. din 30 iunie
tiii in valoare de peste 23
cadra tehnica medii fi paata
1 iulie 1961 fi mai ales dupi
miliarde lei, din care cea mai
1 0 0 0 0 0 da mecanizatori fi ali
Consftuirea pa (ari a colecti
muncitori calificai prin coli
mare parte pentru maini fi
vitilor, din decembrie 1961.
utilaje. De asemenea statul a
profesionale fi cursuri da cali
In martie 1962 s-a ncheiat
ficare. O trsturi important
acordat gospodriilor colective
colectivizarea agriculturii. Se
credite avantajoase ; numai Intra
a procesului construciei socia
siunea extraordinar Marii
liste la sate o constituie cre
1959 si 1961 acestea s-au ridicat
Adunri Naionale din 27 aprilie
la I 726 milioane Ici. Tractoarele
terea continui, la toi timpul
1962 a consacrat evenimentul
acestui proces, a produciei
Ji mafinile agricole au foat puse
istoric al terminrii colectivi
a dispoziia rnimii prin in
agricola vegetala fi animala. S-a
zrii agriculturii In R.P.R. cu
termediul s t a i u n i l o r d
dezvoltat cultura cercai' lor. la
patru ani nainte de termenul
m a f i n i fi
tractoarc.
primul rind a griului i porum
atahilit la Congresul al lll-lea
care au un rol important in orga
al P.M .R. Sectorul socialist
bului. care ocupi aproape 72%
nizarea si dezvoltarea agricultu
din agricultur deinea la aceast
din suprafaa arabil, M sdw M
rii socialiste. In primvara anu
dat 95% din suprafaa arabil
da cereala totaliilna aproxi
lui 1962. agricultura dispunea
fi 93,4% din suprafaa agricol
mativ 10600000 tona. A cunos
de 54 000 tractoare fizice, $0000
a rii. Justeea liniei trasate
cut o puternici dezvoltare pro
semntori mecanice, 25 000
de partid in agriculturi a fost
ducia da floarea soarelui, sioctl
confirmat prin victoria defini
combina pentru plioaaa fi alte
de iah tr, cartofi i leguma

AGRICULTURA

Media anuali a produciei totala


de cereale in anii 1956 1960
a depit cu I 170000 tone, iar
in 1961 cu 2 600000 tone media
anilor 1934-1938; la floareasoarelui, producia total a fost
in 1961 de 10 ori, la sfecla de
zahr de 7 ori ti jumtate, iar
la cartofi de 2 , 2 ori mai mare
decit media produciei totale
a anilor 1934 1938. In acelai
tim p a crescut yi yeptelul, in
ianuarie 1962 num irul bovi
nelor fiind de 4 707 000, cu
pette I 054 000 mai mare decit
in 1938; numrul vacilor de
2 143 000, cu 357 000 mai m are;
al porcinelor de 4665000, cu
aproape dou milioane mai
mare; al ovinelor de 12846000,
cu circa 2 400 000 mai mare, iar
al psrilor de peste 44 692 000,
cu 17 367 000 mai mare. Ca
urmare a creyterii numrului
animalelor, a mbuntirii atructurii pe rase a yeptelului. a
mbuntirii furajrii yi ngri
jirii animalelor, _ s-au obinut
an de an sporuri nsemnate la
principalele produse animale.
In anul 1961 producia de lapte
a fost cu 57,5%, cea de lin
cu 47.4%. cea de carne in
Sreutate vie cu 54%. iar proucia de ou cu 136% mai
mare decit in 1950. Sporirea
produciei agricole vegetale yi
animale asigur satisfacerea ne
voilor crescinde de consum ale
populaiei yi de aprovizionare
a industriei cu materii prime.
Pentru perioada 1960 1965,
Congresul al 111-lea al P .M .R .
a trasat sarcina creyterii consi
derabile a produciei agricole
vegetale yi animale, in vederea
crerii in cel mai scurt tim p
posibil a unui belyug de produae agroalimentare. In viitor,
producia global agricoli ur
meaz s creasc simitor, pe
calea dezvoltrii intensive yi
multilaterale a agriculturii, prin
mbinarea armonioas a diferi
telor ramuri de producie, inind
seama de condiiile economice
yi pedoclimatice, prin folosirea
mai raional a suprafeelor agri
cole. Sporul produciei agricole
sa va realiza indeoaebi prin
introducerea unor soiuri de nal
t productivitate, prin mrirea
produciei la hectar etc. Sar
cina principali in domeniul
produciei agricole in aceastl
perioad este sporirea consi

AGRICULTURA

derabil a produciei de c er e a l e , mai alea de griu yi


de porumb, de aceasta depinznd yi dezvoltarea tuturor celor*
lalte ramuri, yi in special creyterea animalelor. Se acord aten
ie de asemenea yi altor ramuri
ale agriculturii c a : l e g u m i
c u l t u r a , v i t i c u l t u r a yi
p o m i c u l t u r a , care aduc
mari venituri yi care contribuie
la aprovizionarea populaiei oryeneyti. In privina creterii
animalelor, care va deveni ra
m u ri de baz a agriculturii,
ae prevede aporirea numrului
bovinelor, al ovinelor, al por
cinelor yi al plairilor. Rea
lizarea aarcinilor privind crcyterea important a numrului
de animale, precum yi spo
rirea produciei de carne yi
lapte, este condiionat! in
mod nemijlocit de dezvoltarea
conaiderabilla b a z e i f u r a j e r e, in cadrul creia pon
derea cea mai mare o are
porumbul. Pentru ndeplinirea
acestor sarcini se prevede ridi
carea continui a nivelului de
nzestrare tehnici a agriculturii
(in 1965 a. va dispune de circa
1 0 0 0 0 0 de tractoare fizice, de
peste 70 000 de semlntori, de
peste 43 000 de combine pentru
pioase etc.), folosirea larg a
ngrmintelor chimice (in
1965 peste 2 000 000 1 , adic de
peste 8 ori mai m ult decit in
1959), efectuarea unor impor
tante lucrri de im b u n itltiri
funciare, fertilizarea solului,
sporirea suprafeelor arabile,
creyterea numrului cadrelor
de specialiyti necesare agri
culturii etc. P in i in 1970
num irul cadrelor tehnice-agricole cu pregltire medie va
creste de la 21000 (1962) la
59000. iar al cadrelor cu preIrltire superioarl de la 14 1 0 0
a 23 500. Pentru a asigura ex
ploatarea ra|ionall yi economi
coas a parcului de mayini yi a
efectua lucrlri de in altl calitate,
a. va dispune in 1970 de peste
150 0 0 0 de mecanici agricoli,
fa de 53 000 citi sint in 1962,
de circa 4 000 de maitri meca
nici, fa de I 500 yi ae 3 000
3 500 de ingineri mecanici, fal
de 1300 existeni. Alturi ae
pregltirea acestor cadre de apecialiti, organizarea invmintului agrozootehnic pentru ma
sele largi de lrani colectiviti

va contribui la nrdcinarea
in practica agricol a metodelor
tiinifice avansate, la sporirea
productivitii muncii agricola
yi reducerea preului de cost.
Raportul prezentat de tovariuj
Cli.Cheorghiu-Dej la sesiunea
extraordinari a Marii Adunri
Naionale din 27 aprilie 1961
reprezini un program vast de
m i u n menite si asigure cre
terea continui a produciei
agricole vegetale yi animale,
organizarea conducerii agricul
turii la nivelul cerinelor noii
etape de dezvoltare a agricul
turii, redistribuirea cadrelor cu
studii superioare, astfel incit
majoritatea lor coviryitoare al
lucreze acolo unde se hotirlte
soarta produciei, im buntl.
firea in v iim in tu lu i agricol. In
acest raport se dau indicaii
concrete in vederea dezvoltlrii
yi consolidrii G .A .C . potrivit
unui plan de perspectivi, pe
o durai de mai muli ani,
fundamentat multilateral yi pe
baza studierii atente a tuturor
factorilor care acioneazi asuprs
produciei. O important! deo
sebit! au indicaiile date cu
privire la reorganizarea condu
cerii agriculturii, pe baza unei
concepii originale, care mar
cheaz o contribuie creatoare
a P .M .R . la soluionarea com
plexei probleme a conducerii
filanificate a agriculturii socisiste. Noua form organizatoric,
corespunztoare noii etape de
dezvoltare a agriculturii, asigur
o conducere ytiin|ific, compe
tent yi unitar, capabil s
fac fat aarcinilor de mare
rspundere privind dezvoltarea
continu a agriculturii socialiste.
In acest scop a fost nfiinat
Consiliul S u p e r i o r a I
Agriculturii,
ca organ
al Consiliului de Miniytri, yi
consiliile
agricole
r e g i o n a l e yi r a i o n a l e ,
ca organe ale sfaturilor popu
lare, creindu-sc astfel conai|ii
pentru participarea la condu
cerea agriculturii a cadrelor
celor mai pregtite, care lu
creaz nemijlocit tn producie.
D up terminarea colectivizrii,
unirea goapodriilor colective
mici in goapodrii colective
mai mari, ntrirea economicorganizatoric yi dezvoltarea lor
multilateral constituie un pro
ces nentrerupt, care consoli-

AGRICULTURA

60

deaz relaiile de producie


socialisto la sate. Ca ai n pe
rioada anterioar, P .M .R . con
centreaz eforturile principale

dintre clasa muncitoare i r


nime, avind o nsemntate
hotiritoare pentru desivirirea
construc|ici socialiste in tara
R. P. ROMN

PRODUCIA MEDIE IA HA A PRINCIPALELOR CULTUR I


P E CATEGORII D E GOSPODRII.
N A N II 1934-1938.1950. /9 5 5 J9 6 0 i 1961 . chintaic
19 3 *1938*

GR/U-TOTAL

10.3

I960

1961

8.0

10,2

I2 J

13.4

9.6

14.1

17.8

18,3

-G .A .C .

9.2

137

13.5

K.O

GOSP.AGMC. INDIVIDUALE
10,\4

-G .A .S .
-G .A .C .
-

GtiSP AGRIC INDIVIDUALE

7.9

9.4

B.6

9.1

7A

18.0

15.5

18.7

7.4

21.7

I8J8

24.7

8.1

>9.3

19.4

19.9

7.4

17.8

n .6

II. 8

4.2

9.0

L0.7

10.9

-6 . A S .

6.2

8.4

12.6

0,1

- G.A.C.

5.3

9.9

11.8

H.4

4J

8.8

8.6

7.7

88.4

138,0

F70.2

169.2

FLOAREA SOARELUI-TOTAL *

8.7

GOSP. AGRIC. INDIVIDUALE

SFECLA DE ZAH AR-TOTAL

153.S

-6 .A .S

85.0

139,3

1720

272.0

-G .A .C

90.8

146,8

1820

171,4

GOSPAGRIC. INDIVIDUALE

CARTOFI -TO TA L

1955

-G . A J .

PORUMB-TOTAL

1950

77.2

90.6

138.0

134.9

125.3

69.5

100.6

102.8

97.5

-fiA .S

68.3

91.0

105,4

105.2

-6 A .C

*6.8

99.8

1042

93.2

- GOSP. AGRIC. INDIVIDUALE

69.6

101,5

97.5

95./

MEDIA pe 5 Ml
PRODUCIA MEDIC SE REFER IA CULTURA N OGOR PROPRIU

n direefia consolidrii econo


mice a gospodriilor colective,
a sporirii avutului obtesc, baza
puterii economice a gospodriei,
si a ridicrii necontenite a nive
lului de trai al colectivitilor,
nfptuirea cu succes a sarci
nilor trasate de Congresul al
Ill-lea al P.M .R. n domeniul
construciei socialiste _ la sate
i al dezvoltrii a. schimbi n
treaga viat< a satului, asigur
un puternic avnt al forelor
de producie din a., continua
mbuntire a nivelului de trai
al oamenilor muncii, ntrirea
economiei socialiste, ridic pe
o treapt superioar aliana

noastr. V. i c o l e c t i v i zarea
agriculturii;
G .A .C .; C .A .S .; S .M . . A
intensiv, sistem de agricultur
in care sporurile de producie
se obfin prin investiii supli
mentare ae mijloace de pro
ducie i de munc pe unitatea
de suprafa. A .i. se bazeaz
pe dezvoltarea multilateral a
produciei, prin mecanizarea
irocesului de producie, pnn
olosirea ngrmintelor mine
rale i, in general, prin folosirea
tiinei i a tehnicii in vederea
creterii produciei. In socia
lism, linia principal de dezvol
tare a a. este cea intensiv. A.

exIem irJ, sistem de agricultur


In care sporirea produciei se
bazeaz pa mrirea suprafeelor
cultivata i a eptelului. chel*
tuindu-se o cantitate relativ
m ici de mi|loace fi de munc
pe unitatea de suprafa* Agri
cultura extensiv eate o noi
une relativ, deoarece m
rimea investiiilor de mijloace
de producie fi de munc
pe unitatea de suprafa va
riaz in funcie de ramura
o., de condiiile pedoclimatica
etc. In capitalism, celelalte
condiii rminlnd
neschim
bate, cu cit fora de m unci
este mai ieftini, cu atit a. rsle
mai extensivi. Spre deosebire
de Romirua burg hezo-mo tereaaci. unde a. avea un caracU r
extenaiv-cerealier, in Republica
Popular R om ini agriculluia
socialiti sc dezvoli ca o agri
culturi intensivi fi multilate
ra li; in acelafi tim p sint redata
produciei o serie de suprafaa
inundabile, erodate sau deve
nite improprii ca urmare a
exploatirii neraionale a pimintului in tim pul regimului bur
ghezo- moieresc.
A grige n to , ora in sudul
Siciliei. ntemeiat in sec- al
Vl-Iea i.e.n. de grecii dorieni.
Important centru comercial ai
lumii antica. Aliat cu Cartagira
in tim pul rilboaielor punica
(264201 i.e.n.), A . a foat
cucerit de romani, mai intu in
anul 262 i.e.n. fi apoi, definitiv.
In anul 210 i.e.n. A aparinut,
aucceaiv, bizantinilor fi _ ara
bilor. Azi, capitala provinciei
cu acelai nume.
A g rip in a , I u I m ( I 6 59e.n.),
a patra soie a mpratului
roman Claudius. Ambiioas fi
lipsii de scrupule, ea l-a
otrivit pe Claudius, l-a inliturat
de la tron si pe Britannic us,
fiul lui Claudius, fi a asigurat
astfel domnia lui Nero, nul
ei
din prima ciaitoria. A
murit asasinai de acesta din
urm i.
agri ( Rihes gruuularia). ar
bust fructifer din familia saxifragaceelor, InaJt da 60 150
cm, cu ramurile arcuite, pre
vzute cu ghimpi- Fructul
( agria) ette baci falai, nuci,
ovoidali sau sferici, da culoare
verde, gilbuie sau roiatici, cu
multe semine, cu gust dulceacrior. Sa cultivi in regiunea

AC'.RO-

dealurilor.
Sc consumi In
proasplt! m u se n trebui nsazl In industria alimentari.
ulnrr

A*li|

afro- (gr. agrot ogor"),


element dc compunere cu gen
iu l agricol", (referitor la)
agricultur" (ex. agronom, agro
tehnic).
ag robiologie
(gr.
agrot
ogor. Mat via |i logo
vorbire"), tiin|! al circi obicct cttc studiul lefilor biologicc generale car* acioneaz
In cultura plantelor ai in creteraa animalelor. Etto baza
teoretici a tiinelor agrono
mica. A. te ocupi cu orga nit*
melc vii (plante yi animale),
alaborlnd metodele liinificc
de dirijare a naturii vii, me
todei* de trantlormare a plan
telor ti a animalelor In tcopul
m lririi produciei tn agricul
turi. A . ttu d ia z l: a) legile da
dezvoltare a organismelor v ii;
b) variabilitatea naturii orga
nismelor, ca urmare a schim
brii condiiilor de viai, i
schimbarea dirijai a ereditii
organismelor; c) dezvoltarea
naturii vii ca o unitate a orga
nismului cu mediul Inconiur lto r ; d) varietatea formelor
naturii organic* i plasticitatea
organismelor; e) influena acti
vitii organismelor asupra me
diului lor de v ia i; 0 legturile
intraspccifice fi interspecifice ale
organismelor vegetala fi ani
male. Termenul de a. a lost
introdus da acad. T . D . L i
senko.
a g ro c h im ie , tiin care sa
ocupi cu studiul circulaiei
substanelor ta agriculturi i
cu msurile dc acionare asupra
proceselor chimicc care se
petrec In col. Sa planta i la

animale. In scopul ridicrii


firoduciei i mbuntirii c
lu ii produselor. In ultimul
tim p. acestei tiine i-a revenit
i sarcina elaborlrii mijloa
celor chimicc de protecie a
plantelor agricole. Deoarece
aplicarea ngrmintelor con
stituie metoda fundamentali a
interveniei om ului In circu
laia suD*tan|elor tn agricul
turi, problemele nutriiei plan
telor i ale chimiei solului,
studierea proceselor de interac
iune a solului, a plantei |i a
ngrmintelor reprezint! di
reciile principale ale dezvol
trii a. Elaborind bazele tiin
ifica ale apliclrii ingrllmintelor, a. studia/l condiiile
pentru crearea unui regim de
nutriia favorabil plantelor. In
funcia dc particularitile lor
biologice. In a . se utilizeazl
metodele de analizl chim ici a
plantelor, a solurilor, a ngr
mintelor i a produselor ani
male, precum i experimen
trile In c a s a d a v e g e t a
i a i in cimp. Dezvoltarea
a. ca tiin este In strins
legtur cu realizlrile tiine
lor naturii, tn special ale chi
miei, ale biologiei i, In ultimul
tim p, ale fizicii. Aplicarea In
cercetlrile agrochimice a me
todei atomilor marca|i, bazai
pe realizlrile fizicii nucleare, a
deschis perspectiva aprofun
drii cunotinelor despre na
tura celor mai importante pro
cese pe care Ic studiazl a.
Reprezentani de seaml ai a.
au fost: Jean-Baptiste Boussingault. J. Licbig, D . N. Prenniniltov, K. K . Ghcdroi. In
Romtnia, fondatorul a ., In
special al chimiei solului, a
fost Teodor Saidel. In anii re
gimului de democratic populari,
a. a luat o mare dezvoltare;
cercetlrile tiinifice In aceat
domeniu se afectueazl In nu
meroasele laboratoare ale insti
tuiilor tiinifice, dezvoltate
sau create d u p ! eliberarea rii.
Prin ncheierea cu succes a
procesului colectivizlrii agri
culturii, in ara noastrl s-au
creat condiii favorabila pentru
chimizarea agriculturii, pentru
folosirea cit mai raionali a
plm in t ului.
agrof 6 n d , sol cultivat pa
care se aplici totalitatea msu
rilor agrotehnice (lucrlrile so

lului. Ingrllmintelc, asolamentclc etc.V pentru a se crea


condiii favorabile sporirii pro
duciei.
a g r o m e t e o r o lo f ie , tiin
care cerceteaz condiiile me
teorologice, climatice i hidro
logice. In scopul folosirii lor
In agriculturi.
a g r o n o m ia (gr. agroi ogor
i nomoi lege"), complex de
ftiinte pe care se bazeaz
producia agricoli. A . arc ca
obiectiv principal elaborarea
metodelor i procedeelor me
nite s d uci la sporirea con
tin u i a produciei vegetale i
animale,
pentru
atigurarea
populaiei cu produae agroalimentare si a industriei cu
materii prime. A . s-a constituit
ca sistem tiinific numai dup
consolidarea tiinelor funda
mentale ale naturii: chimia,
biologia, fizica e tc, i ca o
punere tn practici a datelor
acestora. A . se mparte In mai
multe grupe, i anume: a) gru
pa care cuprinde tiinele bio
logice : pedologia, agrotehnica,
fitotehnia, legumicultura, pomi
cultura. viticultura, microbiologia, fitopatologia, ameliorarea
plantelor agricole, zootehnia,
medicina veterinari; b) grupa
care cuprinde tiinele mecanice-tehnice: tiinele despre
mainile agricole, despie apli
carea electricitii in agricultuil
i despre construciile i instala
iile necesare agriculturii; c) gru
pa care cuprinde tiinele despre
lucrlrile ae mbuntire a solu
rilor i despre recuperarea pentru
agricultur a terenurilor nepro
ductive, prin ndiguiri, desecri,
drenaje, irigaii, restaurarea so
lurilor deteriorate prin eroziune,
fixarea nisipurilor, Im bunltlirea solurilor slrlturoase i a
altor soluri anormale: d) grupa
care cuprinde tiinele econo
mice-organizat orice : organiza
rea teritoriului i a goapodlriilor agricole, planificarea, eco
nomia agrari, ststistica i con
tabilitatea; e) grupa cari cu
prinde tiinele despre plstrarea
i prelucrarea produselor agri
cola : plstrarea produselor agri
cole tn magazii, silozuri i
frigorifere, prelucrarea produ
selor vegetale i animala In
produse nnite pentru consum.
Popoarele vechi (chinezii, feni
cienii, grecii, romanii) au avut

AGROTEHNICA

61

crieri de i . l i nivelul cuno


Uri veterinare si biopreparate
tinelor epocii lor. Pe msura
,,Pasteur", Institutul pentru
acumulrii observaiilor din Kmecanizarea agriculturii. Secia
itvitatea practici, s-au elaborat
de economie agrari i Secia
lucrlri de a. In epocile urm
da pedologie. Realizlrile mai
toare. Una dintre cele mai
imporUnte ale a. In ara
cunoscuta a foat lucrarea lui
noastri a in t: cunoaterea am
Olivier de Scrres (1539 1619).
nunit a diferitelor tipuri de
Dintre personalitile de acami
sol, ntrebuinarea ngrmin
care au contribuit mult la
telor chi mice, a fungicidelor,
constituirea a. ca sistem stii ninsecticidelor fi erbicidelor,
K'ic au fost: Albrecht Thaer, crearea de noi soiuri, valoroase,
athieu de Dombasle, A. V.
la principalele plante, crearea
Sovetov, K . A. Timireazev,
de hibrizi simpli fi dubli de
P. A. Kostccv, V. V. Doliuporumb, punerea in valoare a
ceaev. I. V. M iciurin, T . D .
terenurilor inundabile din lunca
Lisenko, precum fi muli agroDunrii, folosirea irigaiilor,
chimifti. fizioloi fi genctifti.
introducerea unor plante noi
In Rominia, primele cri de
In culturi, restaurarea tere
a. au aplrut la afirfitul tec.
nurilor erodate, plantarea viilor
al X V I I l-lca fi nceputul sec.
fi a pomilor in teraae pe tere
al XIX-lea. ntemeietorul a.
nurile in pant, mecanizarea
ca ftiin l n ara noastri a
agriculturii, zonarea produciei
foat Ion loneacu de la Brad,
agricole, crearea fi im bunltlcare a publicat o scrie de
i ren raselor de animale f-a.
monografii remarcabile fi. aub
Acti vita tea tiinific in dome
forma leciilor inute la coala
niul a. contribuie la ridicarea
normali din Bucurefti, un
roductiei vegetale fi animale,
tratat cuprinzind diferitele dis
e acordl o atenie deoaebiU
cipline ale a. Ali oameni de
cercetirilor din domeniul eco
ftiin l care au adus In trecut
nomiei agrare, privind pro
contribuii valoroase la atudiul
blemele de organizare fi retri
a. au foat: P. S. Aurelian,
buire a muncii, ciile de creftere
Vlad Cirnu Munteanu, G .
a eficienei economice a in
Maior, N . Filip, C. Sanduvestiiilor, de ridicare a pro
Aldea. M . Chiriescu-Arva. Haductivitii muncii fi reducere
ralamb Vasiliu. Agricola Cardaf
a preului de cost al produciei
agricole. Ca denumire a a- se
.a. D u p i eliberarea lrii de
aub jugul faaciat fi trecerea la
folosete adesea fi f/iin/df agri
fiolitica de transformare socia- col (sau tliin l* agricole).
istl a agriculturii, a. a devenit
agrotehnico(gr. agrot ..ogor"
o prghie in asigurarea crelrii i lechnc meteug) 1. Ra
m ani agriculturi socialiste me
mur a agronomici care se
canizate, a victoriei fi desflocupi cu studierea factorilor
viririi construciei socialiste.
de vegetaie i a modului de
D atorit! politicii P .M .R . fi
a-i dirija, in vederea obinerii
sprijinului acordat de statul de
unor producii mari, perma
mocrat-popular, dezvoltarea ba
nente i de calitate auperioari.
zei materiale a cercetrilor a
Factorii de vegeUie cei mai
contribuit m ult la ridicarea pe
importani sint cuprinfi in
insufirea principali a solului,
o treaptl mai nali a a.
Statul democrat-popular a reor
care eate fertilitatea. A. urm
rete meninerea fi sporirea
ganizat fi a dezvoltat, pe baze
continu a fertilitii, printr-o
noi, refeaua de instituii de
serie de mijloace ca: organi
cercetare tiinifici. In scopul
zarea teritoriului, asolamentele,
aaigurlrii unei conduceri, ind rum iri fi coordonri unitare
lucrrile aolului, ingrfimina ntregii activiti tiinifice
tele. lupta contra eroziunii
aolului etc. A . este ftiina pe
din agriculturi. n anul 1962
care se bazeazl f i t o t e h n i a
a fost nfiinat Institutul central
de cercetlri agricole, alcituit
fi celelalte diacipline de spe
din Institutul de cercetiri pen
cialitate din domeniul agrono
tru cereale fi plante tehnice.
miei. Teoria fi practica a. ae
Institutul de cercetiri hortividezvoli, in ara noastri. pe
baza datelor celor mai noi ale
ticole. Institutul de cercetiri
zootehnice. Institutul de cerceftiinei. A. se imboglefte con-

AHttNl

tinuu prin cercetri 4a labo


rator, in caaa da vcgauia si
In cimp si prin studierea retulUtelor obinute de frunuu n
producia. In (ara noastri sa
acorda o deosebit nsemn
tate introducerii fi extindem
metodelor agrotehnice avan
sate, in scopul ridici rii pro
duciei la hectar i al imbunitiirii caliuii ei. Reprezentani de seami ai a, pe plan
mondial:
P. A. Koeticev,
N. A. Sokolov, V. P. MoaoIov, E. A. Mitscherlich, J. K.
Russel, iar in Rom inia: G.
Maior, M . Chirieacu-Arva,
C h. lonescu-iseti .a. 2. To
talitatea procedeelor de cul
turi care se aplici unei plante
(ex. a. porumbului, a. viei
de vie).
aguezie (gr. a ..firi** i
f tn a i gust ; MED.), stare
patologici caracterizau prin
diminuarea sau pierderea sim
ului gustului. Se intllneste
in unele boli ale sistemului
nervos.
Ahaggar, masiv muntoa In
partea centrali a Saharei.
alcituit din roci cristaline.
Altitudinea maximi : 3 005 m
i muntele Ta hat). La poalele
ui se ntinde o suprafafl
marc de grohotiuri (hamedi).
ca armare a aciunii de
dezagregare mecanic a roci
lor in condiiile climatului
tropical.
A h aia 1. inut in Grecia
antici, aituat in nordul PeloEtonesului. Numele provine de
aheeni, primii greci care
s-au subilit in aceasU regiune.
2. Provincie romani, format!
In anul 146 .e.n., care cu[irindea ntreaga Grecie de
a sud de Tesalia. 3. Prin
cipat fundat In Grecia, intre
1205 fi 1210, de participanii
la cruciada a IV-a- Tra ne
format in principatul grec al
Morcii ( 1430). a dim uit pini
la cucerirea lui de cltre turci
(1460).
aheeni, uniune de triburi
care au pitruna ia Grecia la
nceputul mileniului al 1 1 -le-a
.e.n. i s-au stabilit in Pelopones. intemeind puternice centre
de civilizaie (ex. Micene). Sub
presiunea migraiunii dorienilor (afirfitul sec. ai X I l-laa
i.e.n-). a. s-au retras in nordul
Peloponesului.

AHE.MENIZI

ntruchipare a idealului eroic.


Mitul lui A. a constituit o temi
foloaiti adesea in antichitatea
greco-romani in artele plastice
i in ceramici, iar in epoca mo
derni i-a inspirat pe Rubens,
Ingres, Delacroix .a. Expresia
J,,clciiul lui A." este ntrebu
inai pentru a desemna prin
cipala slibiciune, punctul vul
nerabil al caracterului unui om.
Ahm adabad, ora n vestul
Indiei (statul Gudjarat).788 300
loc. (1951). Nod de cale feral.
Centru important al industriei
textile (bumbac, mitase arti
ficiali). ntreprinderi de indus
trie chimici i de pielirie.
Centru comercial cu vestite
manufacturi de covoare.
Ahmad-ah D urrani (c.
1721 1773). om de stat i co
mandant de oti afgan. A pus
bazele statului independent af
gan, al crui ah a fost intre anii
1747 1773. A cucerit intinse
teritorii din India, Iran i Tur
kestan.
A hm atova
(pseudonimul
Arutei Andreevna Gorenko) (n.
1893), poei sovietici rui. In
lirica ei prerevoluionar au
predominat motive erotice cu
tendinfi mistici. Versurile cele
mai bune ale A . sint dedicate
luptei patriotice a ostailor
sovietici (Versuri din Takent", 1942-1944) i luptei
pentru pace (Slavi picii ,
1950). A tradus din versurile
lui M . Emincscu.
A bm ed a l ffl-lea, sultan
otoman (1703 1730). Armata
lui a nvins la Stinileti (17I I)
armata ruso-moldovean!. In
urma fnfringerilor suferite din
Sartea armatei austriece, A. al
I-Iea a ncheiat pacea de la
Passarowitz (Poarevac) in 1718,
prin care a cedat Austriei
nordul Serbiei, Banatul i O l
tenia. In 1730, ienicerii s-au
risculat i l-au detronat.
Afco, Juhani (1861-1921),
reprezentant de seami al prozei
realiste finlandeze. A scris po
vestiri
Cal ea ferat", 1884;
Singur*,
1890) si romane
(Fiica pastorului", 1885; So
ia pastorului", 1893; Panu,
1897; Juha, 1911). A . cri
tici cu ironie burghezia de
t e poziiile rnimii patriaraie i face o analizi psihologici
cu tendine naturaliste. A luptat
pentru reforme burghezo-de-

Ahemenizi, dinastie de regi


persani (558330 i.e.n.). Cirus.
Cam h i; , Darius I, Xcrxc .a.
au ficat parte din aceasU
dinastie, n timpul cireia in
Persia s-s intrit organizarea
statali i, prin cuceriri, s-a
format un mare imperiu scla
vagist, zdruncinat adesea de
riscoalele populaiilor exploa
tate. Imperiul A. a fost des
fiinat n urma campaniilor lui
Alexandru Macedon in Orient,
Abernar (A S T R .), stea de
miri mea stelari unu, cea mai
luminoasi
din
constelaia
Eridan.
Ahcron(in mitologia greaci),
unul dintre fluviile infernului,
afluent al Stixului, pe care
umbrele morilor l treceau cu
o luntre condui de Caron.
Mitul a fost sugerat de cursul,
in parte subteran, al unui
fluviu din Epir (Grecia). In
antichitate au existat mai multe
riuri i lacuri cu acest nume.
Abidjo, Ahmadu (n. 1922),
preedinte al Republicii Fede
rative Camerun (din I960),
lider al partidului Uniunea
Camerunului. A . este partizan
al meninerii Republicii C
ni-run in comunitatea fran
ce ti
Abile, erou celebru din
mtologia greaci, fiul lui Peleu.
regele mirmidonilor, i al zeiei

Abila

TKetis; personaj principal in


liiada. Potrivit mitului, pen
tru a-l face nemuritor, mama
sa l-ar fi cufundat in apele
Stixului; numai cilciul, de
care-l inuse, i-ar fi rimas
vulnerabil. Dup ce l-a ucis
pe Hector in faa Troici, a
czut, la rndul siu, rnit la
clicii de o sgeat otriviti a
lui Paria, Figura legendari a
lui A . era considerai in anti
chitatea greco-roman ca o

mocratice. In anii 19051 9 0 ^


a manifestat o atitudine ostili
fat de lupta proletariatului
finlandez, iar dup! 1917 ,
devenit reacionar fiti.
A h rim n n (numirea greaci
mai cunoscui, a lui Angro.
Mainyu, din vechea religie
persan! reformat! de Zoroastru), _ principiul riului, al
intunericului. contrariul lui Or
m u z d (numit n persani Ahmramazda). principiul binelui, ai
luminii. Acest dualism refleci
intr-o form! fantaatici lupta
contrariilor. V. i m a zd e ism .
A h tu m (sec. al XI-lea),
conducitor el uneia dintre pri
mele formaiuni statale romincslave de tip feudal. A stpinit
Banatul i sudul Crianei, pe
care Ie avusese inainte in
stipimre voievodul romin Ciad.
Nerecunoscind autoritatea re
gelui Ungariei, tefan I, A. a
fost infrint de acesta. Este
menionat n cronica lui A n o
n y m u s.
Ahundov,
Mirza
Fatali
(1812 1878), scriitor ilumi
nist azerbaidjan, filozof mate-

M. F. Ahundov

rialist, militant de seami pe


tirm social, ntemeietor al
literaturii realiste azerbaidjene.
Influenat de ideile democratrevoluionarilor rui, A. a con
siderat arta ca factor al progre
sului sccial. Protestul social pe
care l exprimi opera sa ajunge
p in i la ideea necesitii rstur
nrii prin violeni a exploata
torilor feudali.
A ia x (A ies), numele a doi
eroi din poemele homerice:
a ) Fiul lui Telamon (regele
SalamineQ, cel mai viteaz erou
al aheenilor, alturi de Ahile,
in rizboiul troian. D up moar
tea lui Abile, armele acestuia
au fost trase la sori ntre

A io r r

Ulie i A. Deoarece Ulise a


ieit ctigtor. A., orbit de
minie, i-a pierdut minile i
s-a sinucis. Acest subiect a
fost tratat de Sofode in tra
gedia Aia*""- b) Fiul lui Oileu
i regele locrienilor. In timpul
prldlrii Troiei a rpit-o pe
Casandra de linei altarul Ate
nei, unde ae refugiase, impie
tate pentru care, potrivit le
gendei, zeii l-au pedepsit azvrlindu-l in mare.
Aidit, Di pa Nuaantara (n.
1923), preedinte al C C al

D . N . Aidit

Partidului Comunist din Indo


nezia (din 1959), vicepree
dinte al Consiliului Consul
tativ Popular, membru n gu
vernul Republicii Indonezia
(din 1962). A devenit membru al
partidului comunist in 1943.
A ini, Sadriddin Saidmuradoviei (1878 1954), scriitor
sovietic tadjic, intemeietor al
prozei tadjice noi. tn operele
sale a denunat despotismul
feudal ( C iliii Buharei, 1920;
Robii", 1935) i caracterul
inuman al relaiilor capitaliste
(Moartea c i m l tarul ui , 1939,
trad. rom. 1954). Principala sa
operl este romanul autobio
grafic Buhara" (1948). Lau
reat al Premiului de Stat al
U.R.S.S.
ain u , populaie indigeni puEin numeroasl (circa 18 0 0 0
oc-) din nordul
Japoniei.
Trliete izolat, ocupindu-se
mai m;dt cu vnltoarea i cu pes
cuitul. Viata sociali a acestei
populaii plstreazi inel rmic ale matriarhatului.
aisberg (engl. iceberg m un
te de gheatl"). bloc imens de
gheat, desprins din calota de
gheat polar sau dintr-o ban
chiz. A. plutesc pe ocean,
ctre ecuator, determin sc

54 200 loc. (1954). Nod fero


viar. Vechi centru comercial.
Industrie alimentar; izvoare
termale.
Ajaccio [ajacsio ; ital. aiticio],
ora n Corsica, port la Marea
Mediteranl i reedin admi
nistrativ a inaulei. 33 000 loc.
(1954). Important centru co
mercial, de pescuit li turistic
(staiune climatic). ntreprin
deri de construcii navale.
Ajaev, Vasili Nikojaevici
(n. 1915), prozator sovietic rin.
A nceput sl publice in 1937.
Romanul su Departe de
Moscova" ( 1948, trad, rom.)
este remarcabil prin evocarea
dirzeniei cu care un colectiv
de oameni sovietici a construit.
n anii Marelui Rzboi pentru
Aprarea Patriei, o conduct
petrolier n taiga. Laureat al
Premiului de Stat al U.R S.S.
A jan ta (Agianta), localitate
din India, veatitl prin cela 29
de temple fi de mlnstiri sub
terane al pate in stim, bogat
ornamentate ca sculpturi ti
Eicturi, datind aproximativ de
i sfiritul sec. al lll-Ua Le-,
pini In sec. al Vll-lca e.n.
Cele mai frumoase monu
mente sint din sec. V V 11
c. n., reprezentind in marc m
suri o chinteseni a vechii arte
indiene.
r (fr. d la ft jour zi.
lumini**: IN D . T EXT .) 1. es
turi cu goluri da fire in lungime
fi tn liime sau numai intr-o
singuri direcie, lcute in scop
decorativ tn timpul eserii. 2 .
Tricou cu goluri obinute prin
deplasarea. n timpul tricotm,
a unor ochiuri sas a unor jum
ti de ochiuri de pe un ac pa
altul vecin. 3. Broderie pa o
estur (fa de mas. fervrt
sau obiect de mbrcminte),
executat, conform unui model,
dup ce tn prealabil s-au scos
I . K . AivazovaIu
Srupe de fire din urzeala sau
in b ltltu r l. Sa folosete fi
fi de pescari n luptl cu fur
In cusiturile populare romineti.
tuna (Al noulea val, 1850).
u ju s t j (lElis.), relaie intre
Lucrrile sale reprezentind
dimensiunile a doul piese care
scene de btlia, inspirate de
se asambleaz prin ntrep
rzboiul din Crimeea, oglindesc
trundere. A. poate fi eu j o c ,
cu for fi veridicitate erois
dac dimensiunile interioare ala
mul marinarilor fi al coman
piesei cuprinztoare sint mai
danilor flotei ruse. Reprezentat
mari decit dimensiunile exte
In Muzeul de art al R.P.R.
rioare ale piesei cuprinse, sau
prin trei peisaje marine.
cu itringcrc. daci dimensiunile
Aix-en-Provence
jex-iinterioare ale piesei cuprinz
provsj, ora in sud-estul
toare sint mai mici decit di men
Franei, la nord de Marsilia.

derea temperaturii din jur i


stingheresc navigaia.
Aisne ten], riu in nordul
Franfei (280 km). Izvorte de
la poalele munilor Ardeni i
se vars In riul Oise (afluent
pe dreapta al Senei), in apro
piere de Compiigne. Face
parte din sistemul de canale
din nordul Franfei, fiind navi
gabil pe o poriune de 117 km.
Ai U (Tan Dao-ghen) (n.
1904), scriitor chinez. S-a fcut
cunoscut prin impresiile de
dlltorie din sud-vestul Chi
nei i Birmania (Cltorie in
sud J, precum i prin nuve
lele i povestirile in care desene
lupta poporului chinez mpo
triva cotropitorilor japonezi. A
scris i romane: Munii"
(1948) i Clirea oelului"
(1957), cel din urmi infliind
viaa metaiurgitilor din Anan.
iud, ora raional in reg.
Cluj, situat in lunca Mure
ului, reedinl de raion. 12 900
loc. (1961). Raictuil A ., cu
69 110 loc. (1961). ntreprin
deri alimentare, chimice, cul
turi cerealiere i viticole. Pro
ducie de vinuri superioare.
Aivazovski, Ivan Konstantinovici (1817 1900), pictor
rus, membru al Academiei de
arte din Petersburg; maestru
al peisajului marin, n care
a introdus figuri de marinari

AKKADie n i

Fruct de U Ajantft (sec. V I e.n.)

siunile suprafeei dc contact


exterioare ale piesei cuprinse.
ajusta re 1. (TEHN.) Operatic
de prelucrare finali a suprafeei
unei piese, efectuati manual sau
cu procedee mecanizate, dupi
prelucrrile mecanice obinuite,
spre a se ajunge la forma i Ia
dimensiunile prescrise. 2. (IN D .
TEXT.) a) Ultimele operaii de
finisare a teiturilor, care con
stau in misurarea, plierea, rula
rea, stampilarea fi mpachetarea
lor. b ) Modificarea unui obiect
de mbrcminte, corespunzitor cu forma fi cu dimensiunile
corpului pe care il mbraci.
3. (M ETAL.) Ajustarea vetrei,
repararea la cald a pirilor
uzate din vatra cuptoarelor
pentru elaborarea otelurilor.
a ju ta j (TEHN.), tub scurt, cu
profil longitudinal, executat ast
fel Incit curgerea fluidelor (li
chide sau gaze) si se produci
in fiecare seciune la presiunile,
respectiv la vitezele dorite.
a ju to are m a te ria le , forme
de asigurare materiali a munci
torilor fi funcionarilor, precum
fi a altor categorii de oameni ai
muncii, acordate in cadrul asiguririlor sociale socialiste. A .m .
constau n plata unor sume de
bani sau. in unele cazuri (n
gospodiriile agricole colective),
in acordarea unor produse,
atunci cind cei in cauzi sint
lipsii de ciftigul lor (in urma
unei boli, a carantinei etc.), ori
d n d sint nevoii si faci fai
unor cheltuieli speciale (dece
sul unui membru de familie).
In R.P.R., in cadrul asigurlrilor sociale de stat. angajaii
au dreptul la a .m . in cazul

pierderii temporare a capaci


tii de m unci, al prevenirii
imbolnivirilor. al refacerii si
ntririi s in itiii, la ajutoare de
maternitate, de deces etc. La
decesul angajatului, a .m . se
acordi celor care supori chel
tuielile de inmormintare. In
cazul pierderii temporare a
capacitii de m unci, pricinuii
de o boal sau de un accident,
angajaii permaneni au drept
la sum. din prima zi a pierderii
capacitii de m unci i p in i
la data insinitofirii sau a pen
sionrii lor. In caz de sarcini
fi lehuzie, a .m . se acordi pe
tot
tim pul
concediului de
maternitate (v. si c o n c e p
d i u). In Republica Populari
R om ini, ca fi in toate celelalte
lri socialiste, grija fal de
om caracterizeazi reglemen
tarea tuturor categoriilor de
ajutoare materiale, precum si a
celorlalte mlsuri luate in cadrul
a s i g u r l r i l o r sociale.
a ju to r in , dare din sec. al
XVlII-lea, n ara Romineasd
fi in Moldova. In ara Romneasc, ajutorina se percepea
asupra vitelor mari, fiind o reedi
tare a v ie 1 r i t u I u i. In M ol
dova ajutorina a fost nfiinat!
de loan Callimachi (17581761)
fi s-a perceput asupra ogea
curilor** sau hornurilor", ea
constituind o reeditare a f u mritului.
A ju to r a i m u n c ito re s c rom in , organizaie de mas legali,
creai in Rominia in 1927, din
iniiativa P.C.R., cu scopul de
a ajuta pe muncitorii aflai n
lu p i sau nchifi pentru acti
vitate revoluionari. In 1933

.m .r . a fost interzis de gu_


vcrnul burghezo-moicresc.
A ju t o r a i R o u In te rn aio
n a l (M .O .P .R .), organizaie
internaionali pentru ajutorarea
luptitorilor revoluionari. A luat
fiinl in 1922, in urma apelului
lansat de Comitetul Executiv al
Internaionaei Comuniste. A.
R .I. a organizat aciuni de pro.
test mpotriva terorii albe fi
reaciunii fasciste, in apirarea
luptitorilor revoluionari ares
tai i condamnai de justiia
burghezi, orecum fi de aiutorare
a lor fi a familiilor lor. I n 1924
s-a creat A jutorul rou din
Rom inia, secie a A .R .I. fn
cadrul ei au activat muncitori,
lran i, intelectuali fi mici me
seriai- L a nceput. Ajutorul
rofu din ara noastr a activat
legal: mai tirziu, datorii pri
goanei desfifurate de autoritlile burghezo-mofierefti, ji-*
dus activitatea n condiii de
semilegalitate si ilegalitate.
A k a b a , golf situat n nordestul M ir ii Rofii, intre Penin
sula Sinai fi Peninsula Arabi.
A lc a h a ta ", organul central
al Partidului Comunist din
Japonia. Apare zilnic, la Tokio,
d in 1945.
A k b a r, Djelal ed-Din, padiah al Indiei (1556-1605), din
dinastia Marilor Mogoli. A.
descindea d in T im ur Lenk.
Sprijinindu-se pe aristocraia
feudali, el a ficut reforme
nsemnate in scopul creirii unui
stat feudal centralizat fi a unei
noi religii, constituite din ele
mente induiste, islamice, zoroaatre fi cretine. _
ak in , poet i d n tlre , ma
estru al creaiei orale la popoa
rele cazah, chirghiz etc., care
compune fi reciti versuri acompaniindu-se cu instrumentul
(lopular dombra. O mare popuaritate a avut creaia a . cazah
D ja m b u l Djabaev.
A kkad, vechi oraf n Meso
potamia. pe malul sting al
Eufratului,
tn
mileniul al
IH-lea .e.n. a fost centrul
puternicului stat sclavagist AfcIaJ. Cei mai importani regi
ai A . au fost: Sargon, care a
supus orafele din Sumer, fi
Naram-Sin.
ak k ad ie n i, popor semitic
care, n mileniul al I I l-lea .e.n.,
a ntemeiat oraul i statul
Akkad. A . snt cunoscui pentru

ALARMA

A K M O l INSK

arta lor veche, meiopotamian,


care a continuat pe cea sumerianl. Arta akkadian a dezvol
tat basorelieful i sculptura cu
subiecte mitologice pe sigilii.
A km o lin sk v. clinog rad.
A ko m in a to s v. Choniates.
Ak ron/ccr j / . ora in S.U.A.,
in statul Ohio. 306 000 loc.
(1958). Este cel mai important
centru al industriei cauciucului
din S.U .A . Are i ntreprinderi
chimice, constructoare de avi
oane etc.
A la ad-D in (sec. X IV ), pri
mul vizir otoman. De numele
lui se leag nceputurile legis
laiei otomane, introducerea
primelor monede otomane i
organizarea armatei perma
nente.
A la b a m a [hbitm ], fluviu
navigabil n S.U .A . (I 0&4 km).
Izvorte din munii ^p alai
si se vars in Golful Mexic,
for mind o delt.
A la b a m a [ehbi'maj, Stat n
sudul S.U .A . Suprafaa: 133 667
km*. Populaia: 3 193 000 loc.
(1959), dintre care 30% negri.
Centrul administrativ: Montgo
mery. ntinse culturi de bumbac
i de porumb. Se extrag n
cantiti mari crbuni i m i
nereu de fier pentru combi
natul siderurgic din oraul ame
rican Birmingham. De ase
menea este dezvoltat industria
textil, chimic i forestier.
Pe riul Tennessee se afl un
complex industrial chimicometal urgie.
a lab astru (M I N E R .), varie
tate de gips, alb, compact,
fin grun|oas, ntrebuinat la
fabricarea unor obiecte orna
mentale.
a l c (Trilicum monococcum),
specie de gru cultivat nc din
timpurile preistorice. Are un
singur bob in spiculet, invelit
strins in p a I e e. Rezist bine
la cdere i la rugin, dar nu
este productiv. n tara noastr
nu este cultivat dect pe supra
fee restrinse, in M unii A pu
seni. Denumirea de a. a fost
atribuit i altor grne cu bobul
mbrcat (ex. Trilicum tpella).
A la d in , eroul unui basm din
O mie i una de nopi,
posesor al unei lmpi fermecate
care avea puterea s-i ndepli
neasc toate dorinele.
Alagoas, stat in estul Bra
ziliei, pe rmul Oceanului
5-

c. 761

Atlantic. Suprafaa: 27 793 km*.


Populaia: I 259 000 loc. (I960).
Centrul administrativ Maceid.
Este un stat agrar inapoiat, spe
cializat in cultura trestiei de
zahr, bumbacului i in crete
rea vitelor. Industria: fabrici
de hirtie, tutun, zahr i spirt.
a la m n , unealt de pescuit
folosit la prinderea petilor
marini (hamsii, chefali). Este
confecionat din plas i const
dintr-un sac central cu aripi,
avnd la partea inferioar inele
prin care se trece funia de
stringere.
a l m (M E T A L .), aliaj cu
baz de cupru, in care zincul
este principalul element adugat
(pin la 50%). Are culoarea
aurului i este foarte mult folo
sit in tehnic, fiind uor de
prelucrat, maleabil, ductil,
rezistent la aciunea agenilor
corosivi etc. Poate fi : a) a. tur
nat, laminat, forjat; b) a.
special; c) a. pentru lipit. V ,
i t o m b a c .
a la m b ic (arab. a l articol i
ambic
vas de distilare**;
C H IM .), instalaie folosit pen
tru distilarea lichidelor. Este
alctuit dintr-un cazan de disti
lare (blaz), aezat pe un focar,
dintr-o serpentin de rcire
(refrigerent) i dintr-un reci
pient de prindere a distilatului.

Alambic

Se folosete in industria chi


mic, farmaceutic, alimentar,
pentru distilat cantiti mai
mici de lichide.
A lan d foland] (A a la n d sau
A h v e n a n m a a ), arhipelag fin
landez in Marea Baltic, situat
la intrarea in Golful Bot nicSuprafaa : I 505 kma. Popu
laia : 21 800 loc. (1957). Pes
cuit, agricultur.
a l i n i , triburi de origine
sarmat. care locuiau, in sec.
I I I .e.n., in regiunea Mrii
Negre i in nordul Caucazului.
mpini de huni (sec. al IV-lea),
au ptruns in Europa central

i occidental, pin in Spania,


unde au fost zdrobii de vizi
goi. Oselinii snt urmai ai a.
a la n in (BIOCHIM.), aminoacid natural, intilnit frecvent
in proteine.
a la n to id (BIOL.), una dintre
anexele embrionare la grupul
de animale amniotice (reptile.
flsri, mamifere). ndeplinete
jncia de respiraie, de secreie
-i de nutriie a embrionului.
reptile i la psri nvelete
ntregul em brion; la mamifere
numai parial, participind la
formarea placentei. n a. sc
gsete o bogat reea de vase
sanguine, datorit crora se
realizeaz schimbul de gaze al
embrionului cu mediul ncon
jurtor sau legtura cu orga
nismul matern.
A la rc o n y M e n d o za [ menddOal, Juan Ruiz de (1581
1639), dramaturg spaniol, crea
tor al comediei spaniole realiste
de caracter. n opera sa prin
cipal, drama estorul din
Segovia" (1634), A . a aprat
demnitatea omului simplu m
potriva umilinelor la care
era supus de feudalii vremii.
Stilul su se distinge prin con
cizie i limpezime. Comedia
Adevrul ndoielnic (1630)
l-a inspirat pe Corneille in
piesa Mincinosul** i pe G ol
doni in comedia cu acelai
titlu.
A la r ic , rege al vizigoilor
(395 410). Sub conducerea lui.
vizigoii au cucerit i au prdat
Roma (410). A murit in cursul
unei expediii in sudul Itsliet.
A la r m a " , ziar ilegal antimilitarist al C .C . al P.C.R.,
aprut din martie 1932 pin
in octombrie 1933. A demascat
politica burgheziei i moierimii de folosire a armatei
pentru nbuirea grevelor i
manifestaiilor oamenilor muncii
i a luptat pentru acordarea
de drepturi politice i liberti
democratice soldailor, mpo
triva insultelor i btii in ar
mat, pentru asigurarea unor
condiii omeneti de hran i
mbrcminte pentru soldai.
A demascat pregtirii* de rzboi,
precum i campania de calomnii
organizat de burghezie i mo
ieri mc mpotriva U .R.S.S.,
prezentind in paginii* sal* ade
vrata stare de lucran din
ara socialismului.

ALARM A

alarma, ntiinare a tru


pelor, a ntreprinderilor, a popu
laiei etc. despre un pericol
apropiat, n scopul lurii msu
rilor de proteefie i de lupt.
A. poate fi: aerian, atomic,
chimic, de lupt. Situa)ia in
care se gsesc trupele, ntre
prinderile sau populaia din
momentul drii semnalului de
a. pn in momentul anunrii
trecerii pericolului se numete
stare de a.
Alaska, peninsul fi stat al
S.U.A., in extremitatea nordvestic a continentului ame
rican. Suprafaa: I 518 775 km*.

Hrtiei, ca mordani n vopsitorie


etc. In R.P.R. se obin la Com
binatul chimic K. Marx" din
Tirnveni fi la Uzina chimicmetalurgic din Baia Mare.-/4.
de aluminiu, sulfat dublu de alu
miniu fi un metal monovalent
(sodiu, potasiu etc.) sau amoniu
(NH 4 ). Este o substan cris
talin. Se folosete la tbcrie, in industria Hirtiei fi ca
mordant in vopsitorie. A. de
crom, sulfat dublu de crom fi
de potasiu; se prezint sub
form de cristale de culoare
violet-inchis, solubile in ap.
2. (n sens restrins) Sulfat

Populaia: 191 000 Ioc. (1959).


format din albi, eschimoi,
indieni fi aleutini. Centrul
administrativ: Juneau- Cea mai
mare parte a teritoriului este
format din podiul Yukon,
mrginit la nord si la sud de cte
un lan muntos-Climat subpolar.
Subsolul conine zcminte de
aur, argint, crbune, antimoniu
fi petrol. Principala ramur a
economiei este pescuitul.
alaun (CHIM.) 1. Sulfat du
blu al unui metal trivalent fi
al unui metal monovalent,
Mel M e"l (SO 4 ) 12 H .O. n
care Mc111 poate fi aluminiu,
fier, crom, galiu, indiu. titan,
vanadiu etc.. iar Me1 sodiu, po
tasiu, rubidiu, cesiu, taliu fi
ionul amoniu. Cristalizeaz n
octaedre regulate; prin nclzire
poate pierde apa de cristalizare,
transformindu-se ntr-o pulbere
amorf. Unii alauni se folosesc
la tbcirea pieilor, n industria

dublu de aluminiu fi de po
tasiu ; se prezint sub form de
cristale mari, incolore, sau sub
form de pulbere cristalin.
Alavi, Bozorg (n. _ 1904),
scriitor fi publicist iranian,
participant activ la micarea
democratic din Iran, A scris
lucrri realiste (nsemnri din
nchisoare'*. 1941 ; Cincizeci
fi trei**, 1942; Iranul lupt
tor", 1955; Petrolul nsingerat, 1956), n care nfi
eaz viata maselor muncitoare
din Iran fi cheam la lupt m
potriva reaciunii.
alm ire (M E T A L .), operaie
de depunere, pe cale electroli
tic, a unui strat subire de
alam pe suprafaa pieselor de
metal, pentru mbuntirea
aspectului, protecia mpotriva
coroziunii etc.
alptare, mod de alimen
tare a puilor de mamifere cu
laptele secretat de glandele

mamare ale mamei. Perioada de


a. dureaz, dup specie, de |a
cteva sptmini la citeva lunj
A luta romneasc, ce,
dinii revist literar din Mol
dova, supliment al gazetei Al.
bina romineasc'*. A aprut |(
Iai. la 14 martie 1837, su|,
redacia lui Gh. Asachi. 0
nou serie a revistei a aprut
in 1838, sub direcia lui M. K0.
lniceanu. A fost suprimat
,a I septembrie 1838, din caua
tendinelor ei de critic sociali
la adresa rinduielilor feudale
ale timpului.
a lb 1 (CHIM .) a) Alb de plumb,
carbonat bazic de plumb; este
un pigment alb, cunoscut inel
din antichitate fi folosit pim
n ultimul timp in industria
vopselelor. In prezent se folo
sete numai in mic _ msur,
din cauza proprietilor sale
otrvitoare. Sin. ceruz. b) Alb
de titan v. bioxid de titan, c)
Alb de zinc v. oxid de zinc.
alb* 1. (ZOOTEHN.) Alb mij
lociu, ras de porci originar
din Anglia, creat in sec. al
XIX-lea prin ncruciarea ra
selor m a r e l e a l b c b m i .
c u i a l b . Are talia mijlocie,
culoarea alb, _ capul mic fi
profilul capului concav. Este
o ras precoce, pretenioas la
hran fi la ntreinere, cu pro
lificitate de 78 purcei la o ftare. A. de Banat, ras de porci
care se crete mai ales in reg.
Banat, provenit din ncru
ciarea raselor mangalia, berk,
edelschwcin fi, in special, alb
mijlociu. Se aseamn morfo
logic fi fiziologic cu albul mij
lociu, ns are o constituie
mai viguroas, profilul capului
mai puin concav, prolificitatea
mai ridicau ( 1 0 1 1 purcei la
o ftare), precocitatea foarte
bun, ajungind prin ngrfare
la virsta de 7 luni pin la
1 10120 kg. A. ucrainean dt

A lb de Banal

step, ras de porci creat de


M. F. Ivanov, Ia Askania-Nova
(U.R.S.S.), prin ncruciarea

ALBA

ratei locale cu marele alb. Are


talia mare, culoarea albi, proli
ficitatea de 1012 purcei la o
(atare i precocitatea buni,
porcii ngr2ai _ ajungind la
virata de 9 luni la greutatea
medie de 140 kg. Porcii din
aceasti rat au (ost importai
i la noi ca rasl amelioratoare. A. de carne rominesc, tip
nou de porc, creat ntre anii
1950 i I960 la Staiunea expe
rimental Rueu (reg. Calai),
din ncruciarea rasei romncti
stocii cu rasa marele alb, dupl
metoda lui M. F. Ivanov. Se
caracterizeaz printr-o rezis
ten mai mare decit a marelui
alb i printr-o producie apro
piat de a acestuia. Are culoarea
alb, talia mare, ajungind la
2 ani la circa 200 kg. Prolifi
citatea medie este de 11 purcei
la o (tare. Prin ngrare poate
linge la 78 luni greutatea
de 100 kg. Se crete n zona
de step a rii (reg. Calai.
Bucureti, Ploieti). 2. Alba de
Bneasa, tip nou de gin,
creat la staiunea experimen
tal Bneasa n 1954, prin
ncruciarea raselor rhode, sussex i leghorn. La gini, greu
tatea ajunse la 3,2 kg. Pro
ducia medie de ou este de
121 buc. pe an, puind ajunge,
la unele exemplare, pin la
193 buc. Prin i n c u b a i a
oulor rezult peste 71% pui.
Poate fi crescut in toate regiu
nile rii.
Alba, raion administrativ in
reg. Hunedoara, cu reedina
la Alba-lulia. 88010 loc. (1961).
Raion de munte, cu economie
bazat pe exploatarea i pre
lucrarea minereurilor ne(eroase
Ga Zlatna. Valea Dosului).
Principalele ramuri in agricul
turi : pomicultura i viticul
tura, creterea bovinelor i a
porcinelor.
A lba, Fernando Alvarez de
Toledo, duce de (1307-1382),
general i om de stat spaniol,
reprezentant al aristocraiei
reacionare. Guvernator al
rilor de Jos (1367 1573) in
timpul revoluiei burgheze iz
bucnite in 1566, el a ncercat
-o nbue prin fora armelor
fi printr-un regim de teroare
slbatic. Represiunea cruni
exercitati cu ajutorul tribuna
lului extraordinar (Consiliul
tulburrilor", supranumit, pen

67

___________________________________ALBANEZA

Alba-lulia. Poarta ar. I cn|ii

i-a pus cap it zilelor in nchi


tru cruzimea lui, Tribunalul
soare. iar Horia i Cloca au
sngelui") a contribuit la unirea
fost executai, in ziua da 28
tuturor claselor sociale din
februarie 1/85, prin fringere
irile de Jos mpotriva Spa
cu roata. La A.-I. a avui loc.
niei. Tnanul 1580 trupele spa
la I decembrie 1918, marea
niole de sub conducerea ducelui
adunare populari care a pro
de Alba au ocupat Portugalia.
clamat unirea Tranatlvaniet cu
A lbac, comuni din raionul
Rominia. Oraul are monu
Cmpeni, reg. Cluj. situati in
mente istorice, printre care
ara Moilor (Munii Apuseni).
catedrala romano-catolici, o cl
3 760 loc. (1961). Este locul unde
dire de mari dimensiuni, in
s-a nise ut H o r i a (1730),
ntregime din piatr, consttuili
conducitorul riscoalei popu
ntre 1250 i 1290. Elementele
lare din 1784. Centru meteu
ei arhitecturale i plastica deco
gresc, specializat in prelucrarea
rativi sint caracteristice sti
lemnului.
lului romanic tiriiu. cu excepia
A lba-lulia, ora raional in
citorva coloane din partea apu
reg. Hunedoara, reedi n i de
sean a navei mediane i a
raion, pe malul drept al Mure
portalului principal, terminate
ului. 17 280 loc. (1961). Indus
ctre 1290, care sint in stil
trie alimentari, de pielirie i
de nclminte. Biblioteci n
gotic.
Alba-Longa, strveche ce
zestrat cu numeroase docu
tate in Latium. D u p l legend,
mente i incunabule (v. i B a tar fi fost fundat de fugarii din
t h y n c u m). Bogat muzeu
Troia invinsi, condui de Enca.
istoric.- Istoric. Aezare dacici,
In scc. al V I 1-lea i.e.n. a fost
ora roman(A p u I u m). centru
distrus de romani.
slavo-romin in evul mediu tim
alb a n e z, limba
lim b i
puriu (numit Blgrad) i capi
indo-europeani, provenii, dup l
tali a principilor Transilvaniei
unii specialiti, din traci, du p l
(sec. X V l- X V I l) . La A.-I.,
alii din iliri. cu un mare nu
in anul 1600. Mihai Viteazul
mr de cuvinte mprumutate
s-a proclamat domn al irii
din latin, greac, slavi etc ;
Romneti, al Transilvaniei i
in structura ei exiti clemente
a toat tara Moldovei". In sec.
comune cu limba romi n i. cu
al XVlI-lea, important centru
bulgara i cu alte limbi balca
de tiplrituri romneti. In ce
tatea zidii din nou de Carol
nice. Arc dou dialecte pnnciialc: sheg (in nord) i tosc
al VI-lea la nceputul sec. al
in sud) i unul 4c tranziie
XVHI-lea, au fost ntemniai
Intre acestea (cei din Ml.a-.an).
Horia. Cloca si Crian, conCele mai vet hi texte de lim b i
ducitorii riscoalei populare din
1784. Celulele in care au fost
albanezi sint din scc. al
inclui se mai v id i azi dea
XV-lea. Scrierea actuali folo
supra porii principale. Crian
sete alfabetul latin.

ALBANIA

A lbania (Republica Popu


lar Albania) , stat situat in
rtea de vest a Peninsulei
icanice. Se mrginete la
nord i la est cu R. P. F. Iugo
slavia. ia sud-est cu Grecia, iar
la vest este scldat de Marea
Adriatic. Suprafaa: 28 748
km*. Populaia: 1 625 000 loc.
(I960), aintre care 97% alba
nezi, restul greci, srbi etc.
Capitala: Tirana. Alte orae:
Shkoder, Kore, Elbasan, Bcrat,
Durres, Viore. A . este o ar
muntoas, 2/3 din teritoriul ei
afindu-se la o altitudine de
peste I 000 m. In cuprinsul ei
se ridic prelungirile Alpilor
Dinarici, sub denumirea de
M unii Albaniei, nali de 2 0002 600 m. Partea cea mai joas
a reliefului A . o formeaz
cmpia de pe rmul Adriatic,
care se ntinde intre Coiful
Viore i Lacul Shkoder. Cea
mai mare parte a rii are o
clim temperat-continental, iar
in cmpia litoral clima este
mediteranean. Ape mai im
portante : Drin i Semen.

ALBANIA

In acelai an, marii feudali n


Lacuri: Shkoder,
frunte cu Ahmed Zogu, ajutai
Ohrida i Prespa.
de imperialiti, au pus mina
Munii A. snt
pe putere; n 1928 acesta a
acoperii cu p
fost proclamat rege. El a dus
duri de foioase i
o politic de nbuire a mi
de conifere i cu
crii democratice i de sub
puni alpine, iar
ordonare economici i politic
cmpia
litoral
a A. fa de Italia fascist, care
este
favorabil
in 1939 a ocupat ara cu fora
culturilor irigate
armat. In timpul celui de-al
i pomiculturii de
doilea rzboi mondial, poporul
tip
subtropical.
albanez a desfurat lupta de
A. dispune de n
eliberare mpotriva ocupanilor
semnate zcmin
italieni i, dup capitularea
te de petrol, bi
Italiei, mpotriva ocupanilor
tum,
minereuri
germani, care, n septembrie
de crom; are, de
1943, cotropiser ara. nain
asemenea, zc
tarea Armatei Sovietice elibe
minte de huil,
ratoare in Balcani a creat con
lignit, minereu de
diii favorabile pentru succesul
fier i de cupru,
luptei de eliberare a poporului
pirit, marmur
albanez. Dup eliberare (29
etc.
noiembrie 1944), n ar a fost
Istoric. In de
instaurat puterea popular. La
cursul istoriei, te
I I ianuarie 1946, A. a fost
ritoriul A . a fcut
proclamat republic popular.
parte din Impe
Constituia adoptat n martie
riul roman (sec.
noile schimbri
I
i.e.1946
n .m coglindea
.
IV
petrecute n stat. A . este un
e.n.), din Impe
stat de tip socialist. P a r t i d u 1
riul bizantin i
Muncii
din Albania
apoi (din 1479;,
constituie fora conductoare
dup o eroic
n stat. Prim-secretar al C.C.
rezistent a po
al P.M .A. este Enver Hodja.
porului albanez,
Organul central al P.M .A. se
din Imperiul oto
numete Zeri i popullit". Or
man. Lupta dus tim p de
ganul suprem al puterii de stat
cinci secole de poporul al
este Adunarea Popular, abanez mpotrivi jugului otoman
leas pe patru ani. Organul
a scos in evident figuri de
de conducere a statului este
eroi populari, ca Gheorghe
Prezidiul Adunrii Populare.
Castriota (Skanderbeg, 1405
Organul suprem executiv este
1468). Spre sfiritul sec. al
Consiliul de Minitri, format
XlX-lea, in A . s-a dezvoltat
de ctre Adunarea Popular.
o larg micare de eliberare
Puterea de stat local este
naional. Dup eecurile Tur
exercitat de sfaturile popu
ciei n primul rzboi balcanic,
lare. A .
este membr a
A. i-a proclamat independena
(28 noiembrie 1912). Puterile
O .N .U .
Dezvoltarea economic. ntre
imperialiste au ncercat s-i
cut, A . era o ar agrar napoiat,
instaureze protectoratul asupra
dependent de capitalul strin,
A., dar micarea de eliberare
n ar, aproape c nu exista
naional, care s-a intensificat
industrie; la sate dominau re
ca urmare a dezvoltm micrii
laiile de producie feudale.
muncitoreti revoluionare i
sub influena Marii Revoluii
Agricultura ddea 90% (1938)
din valoarea global a produciei.
Socialiste din Octombrie, le-a
silit, prin puternica rscoal de
Nivelul dezvoltrii culturale era
sczut; 85% din populaie era
la Viore (1920), s renune la
planul de transformare a A.
analfabeta. Dup instaurarea
ntr-o colonie i s-i recunoasc
puterii populare, poporul alba
independena (Londra, 1920).
nez a pit la dezvoltarea
Micarea democratic, dezvoieconomic i cultural. Au fost
tndu-se, s-a transformat in
dezvoltate industria petrolier,
1924 in insurecie armat, pen
extracia de minereu de crom
tru scurt vreme victorioas.
i de c u p ru ; au fost puse

ALBARRAN

bazele industriei energetice;


s-au construit
ntreprinderi
de prelucrare a lem n u lui ;i
de materiale de construcie;
s-n creat industria textil i
alim entari. In economia A.
predomin sectorul de stat fi
cooperatist; mai exist de asemenea sectorul m icii producii
de mrfuri la sate fi rmie
ale sectorului particular capita
list. t n agricultur, in I960,
cooperativele agricole cuprin
deau peste 71% din num irul
gospodriilor (rnefti f i circa
8 5% din suprafaa total cui"
tivat de rani. Principalele
culturi agricole s n t: cerealele,
lantele industriale (bum bac,
oarea-soarelui, tutun, sfecl de
zahr), citricele, m slinul fi
via de vie. Este de asemenea
dezvoltat crefterea animalelor,
n special a vitelor cornute mici.
Partea principal a mrfurilor
importate o formeaz utilajul
industrial, mainile agricole,
autovehiculele. A . export m i
nereuri de crom, petrol i pro
duse petroliere, tutun, ulei de
msline, citrice.
Jn o fm in lu l fi instituiile cui*
tural-liinlifice. In Republica
Popular Albania a fost lichidat
analfabetismul
n
rndurile
populaiei pn la vrsta de 40
de ani; totodat a fost introdus
nvm ntui obligatoriu de 7
ani. D in anul 1957 funcio
neaz la Tirana prim a univer
sitate din ar. n anul 1958
existau n ntreaga Albanie ase
instituii de nvmnt superior.
In anul universitar 1959 1960,
num rul studenilor albanezi
era de circa 4 000.
Realizrile obinute au fost
posibile datorit eforturilor po
porului albanez i ajutorului
multilateral i dezinteresat acordat de rile socialiste fi in
primul rind de U.R.S.S- Aa
cum s-a artat la Consftuirea
de la Moscova din I960, con
ducerea P .M .A. s-a ndeprtat
de la linia comun a partide
lor comuniste i muncitoreti;
ea continu s desfoare o
activitate potrivnic unitii
micrii comuniste internaio
nale, cauzei socialismului si
intereselor fundamentale ale
poporului albanez.
A l b a r ra n , Joaquin (18601912). medic i chirurg francez,
de origine cubani. S-a ocupat

ALBERTI

n special de chirurgia cilor


urinare. Opere principale: M a
ladiile chirurgicale ale rinichiu
lu i f i
ureterului"
(1899),
T um orile rinichiului'* (1903),
Explorarea funciunilor rini
c h iu lu i" (1905).
albastra 1. (C H IM .) Albastru
ae Prusia, combinaie complex
obinut prin reacia dintre
srurile de fier trivalent cu
ferocianura de potasiu. Se n
trebuineaz ca pigm ent. Se
m ai num efte a . de Berlin.
2. (F A R M .) Albastru de melilen,
pulbere cristalin, de culoare albastr-inchis, solubil in ap.
Are aciuni m u ltip le : este anti
septic intern f i extern (in infec
ii ale cilor urinare, arsuri),
mrete capacitatea de oxidare
a singclui (in intoxicaii cu oxid
de carbon, cu sulfamide, cu
nitrii, cu cianuri) fi stimuleaz
terminaiile nervoase parasimpatice,
activind
contraciile
musculaturii netede (in atonia
intestinal). 3. (A R T E PLA ST.)
Albastru de cobalt a ) Substan
de un albastru intens, consti
tuit din silicai, luminai fi
oxizi de cobalt, folosit la fabri
carea culorilor, pentru pictura
in ulei, ca sicativ la colorarea
cristalurilor fi in industria
ceramic.
b) Denumire a
culorii de un albastru intens
f i pur.
a lb a tro s (Diomedea exulans),
pasre marin din familia diomedeidelor, asemntoare cu
pescruul, dar m ult mai mare

Albatros

decit acesta, de culoare alb,


cu aripile lungi, inguste fi
negre la virf. Triete in largul
mrilor fi al oceanelor i vina
la rm numai pentru clocit.
a lb s tr e a la le m n u lu i (F lTOPAT.), boal a lemnului de
rfinoase, provocat de ciuper
cile din genul Ophiostoma. Se
manifest prin schimbarea cu
lorii lem nului, care devine al*

bstruir, fr ca aceast schim


bare s-i altereze ins calitii*
fizico-mecanice. Se inlilnetc In
Carpai, mai ales la molid.
Boala i continu dezvoltarea
fi in depozitele de buteni fi de
scindun neaerisite bine.
a lb s t r i ( Ccntaurcu ), gen
de plante erbacee din familia
compozitelor, cu flori de culoar*
albastr, purpu
rie, roz sau gal
b e ni, grupate in
inflorescene. C u
prinde aproxima
tiv 500 de specii,
rspindite In E u
ropa, Asia, Ame
rica fi Australia.
Specia Centaurea
cuanus, cu forme
de primvar sau
de toamn, se n
tlnete f i In ara
noaatr, ca buru
ian In culturile

de cereale, de in
AtUatnfS
fi prfitoare. Sc
combate prin cu
rirea sever a seminelor plan
telor care urmeaz s fie insminate. Unele specii de a. se
folosesc ca plante decorative.
a lb e d o (lat. albedo albea
; FIZ.), mrime fotometrici
egali cu raportul dintre inten
sitatea lum inii radiate difuz de
un corp fi intensitatea lum inii
care cade pe acel corp. A . c a r mcterizeaz! puterea de reflectare
a corpurilor. U n corp asupra
ciruia cade radiaia solari apare
cu att mai alb, cu cit allwdoul
s iu este mai apropiat de uni
tate. Corpul absolut negru are
- gal cu zero. Cunoaterea a.
servete la stabilirea constitu
iei suprafeei corpul ilor cereti
f i r i lu m in i proprie.
A lb e n iz / albeiiioj.
Isaac
(I8 6 0 1909). compozitor |i pia
nist spaniol, unul dintre cei mai
da K a m i reprezentani ai m u
zicii noi spaniole. Lucrrile sala,
inspirate din muzica populari
spanioli, se caractrri/ca/ pria
fori expresivi fi printr-un pro
nunat colorit national (ea- rap
sodia Cataloma , tscruU U Io
1899;suita pentru pianlbena~,
1906-1909; opera com ici Pe
pita Jimenez . 1896. precum fi
piese scurt* pentru pun).
A lb e r ti, Loo* Battista( 14041472). arhitect italian, pictor,
sculptor, muzician, poet fi too-

ALBERTI

rctician umanist al artei Rena


terii. Autor al unor lucriri i
tratate despre arhitecturi, pic
tu ri, sculpturi etc., A . este
unul dintre prim ii artiti ita
lieni preocupai de _ studiul
>crspcctivei. Ca arhitect, a
ucrat, ntre altele, la Florena
{capela bisericii Santa Annunziata, palatul Rucellii, 1451-1
1455; faada bisericii SanU
Maria Novella, term inati in
1470), la R im ini (unde a conti
n u ii biserica San Francesco,
1447-1450. i aa-numitul Tem
plu malatestian). A sens o
comedie (Filodox") in limba
latin i, dar a luptat pentru pro
movarea in literaturi a lim bii
italiene.
A lb e rti, Rafael (n. 1902),
poet spaniol. A debutat cu
versuri moderniste. Sub influ
enta Frontului popular i a
luptei maselor mpotriva reaciunii. Alberti a devenit poet
revoluionar. D u p i ce a par
ticipat la rizboiul naionalrevoluionar al poporului spa
niol (1936-1939). a emigrat
n Argentina.
In lirica sa
{T iranii din Estremadura ,
1933; Poetul n strad", 1936;
La cotituri", 1937; Bala
dele i cntecele fluviului Pa
rana", 1954), A. nfieaz
mizeria maselor populare, aspi
raiile lor citre o viai mai buni,
f irecum i rolul activ al poetuui-cetean. A. a actualizat
vechea tradiie a romanei eroice
spaniole. In limba rom ni a
aprut. n 1958, o culegere de
poezii ale lui A ^ cu titlul Intre
-garoaf i ipad". mpreun cu
soia sa, Maria Teresa Leon, a
tradus in spanioli poeziile lui
Eminescu (Poesias". 1958).
Participi activ la lupta pentru
pace.
A lb e rtin a , una dintre cele
mai importante i mai m an
colecii de grafici din lume.
fundat la Viena ctre sfiriul
sec. al X V II I-lea i numit
astfel dup ntemeietorul su,
ducele Albert de Saxa-Teschen.
Cuprinde, in afar de nume
roase desene de Albrecht Durer,
opere grafice ale marilor maetri
din diferite iri ale Europei,
in exemplare excepionale.
A lb e rt us M agnus (pseudorumul Ud Albert oon Bollsldt)
{ I I 93 sau 1207 1280). teolog,
filozof idealist i naturalist ger

70

ALBINA CARPAILOR

man. Exponent influent al filo


catolicism a a. rmai n via.
zofiei scolastice, reacionare. A
a lb ili ( Pieris brassicae) ,
fost printre prim ii care i-au
fluture alb cu virfurile aripilor
luat sarcina s i p u n i filozofia
anterioare negre. Este duntor,
lui Aristotel in slujba dogma
ticii cretine, denaturind gindirea aristotelici. In lucririle
sale de zoologie i botanic, pe
ling basme biblice, superstiii
i prejudeci magice, se afli
i unele observaii tiinifice
valoroase. A fost profesorul Iui
Toma & Aquino.
Albili*
a lb g a rd i ti, fore armate
contrarevoluionare ale burghe
deoarece larvele sale se hrnesc
ziei i moierimii ruse. care,
cu frunze de varz i de cono
mpreun cu menevicii, cu
pid. Se mai numete fluture
socialitii-revoluionari i cu
de varz.
intervenionitii strini, au lup
A lb in a , instituie de credit
tat mpotriva Puterii sovietice
i economii, fundat in 1871
n perioada rzboiului civil
Ia S ib iu ; cea mai important
(1918 1920). A . au fost
banc a burgheziei romine din
zdrobii de unitile Armatei
Transilvania. A avut legturi
Roii._
strinse cu P artidul naional
a lb i n (STRAT.), primul etaj
romin. Prin activitatea ei, A.
al cretacicului mediu sau, d u p i
a contribuit la lrgirea i nt
unii autori, ultim ul etaj al cre
rirea pturii chiabureti i a
tacicului inferior, caracterizat
moierimii. A subvenionat ac
prin specii de amonii i belemtivitatea cultural a A s t r e i.
nii. In R .P.R . s-a gisit la
Banca A . avea sucursale la
Covasna(Regiunea Mure-Auto
Bucureti si in principalele
nom M aghiari), la Fieni (reg.
orae transilvnene i controla
Ploieti), in zona Reia-Molntr-o form sau alta toate cele
dova Nou (reg. Banat), n
lalte bnci romineti din aceste
M unii Pdurea Craiului (reg.
orae. A fost naionalizat in
Criana), la Cernavod i ia
1948.
Medgidia (reg. Dobrogea) .a.
A lb in a " , revist sptmi
a lb ie , poriunea unei vi
nat pentru sate. fundat in
octombrie 1897 din iniiativa
ocupat permanent sau tempo
rar de a p i. In cadrul unei a . se
lui Spiru Haret- Dei subordo
deosebesc: a. m inori, partea
nat direct guvernelor vremii,
mai joasi a unei a . (matca),
a avut meritul, datorit unor
colaboratori legai de popor,
prin care apa curge permanent
printre care i G . Cobuc, de a
sau in cea mai mare parte a
anului, i a. major, partea mai
fi contribuit la rspindirea
cunotinelor tiinifice la sate
ridicat a unei a . (lunca), acope
rit de ape numai in tim pul
B la combaterea misticismului,
in 1948 este revista a e z
viiturilor mari.
a lb ig e n z i ( 1 ST. R E L .), sec
mintelor
culturale
din R .P .R . Apare la Bucureti.
tani c a t a r i (sec. al X I I-lea
A lb in a " , ziar rominesc, or
i nceputul sec. al X I I 1-lea)
gan al Partidului naional ro
care au respins autoritatea papii
m in, partidul burgheziei romi
i au reuit s nlture ctva
tim p dominaia catolicismului
neti din Transilvania. A aprut
la Viena i apoi la Budapesta
in sudul Franei. Numele lor
ntre 27 martie 1866 i 31 de
provine de la oraul Albi. M i
cembrie 1876 (din 1869, sub
carea a. a exprimat, in forme
religioase, opoziia puternic a
direcia lui Vinceniu Babe).
A lb in a C a r p a ilo r , re
maselor fa de feudalism. Intre
vist cultural ilustrat, ap iruti
anii 1209 i 1229, papa Inola Sibiu ntre 18 august 1877
ceniu al 11I-lea a organizat
mpotriva a., cu ajutorul regelui
i 30 septembrie 1880. A acor
dat atenie creaiei populare
Franei, o serie de rzboaie,
i a contribuit la popularizarea
care s-au ncheiat prin exter
minarea a zeci de m ii de ere
in Transilvania a creaiei scrii
tici" i prin convertirea forat la
torilor din Rominia.

ALBIN A P IN D U L U I

71

A L B IN A H II

A L B IN E . I. Ou. 2. Larv. 3. Nimf. 4. Trlntor. 5. Matc. 6. Albin lucrtoare. 7. Capul albinei lucrtoare vut 4* <
>* - antene, b ochi compui, c ochi linto'i (o c e lii ). J maxilarul interior ( m a n d ib u la ), a buia superioar ( l u L n r n J .
I tromp). 8. Seciune orizontal in capul albinei (a glande poitcerebrale, b alande mandibu!?. c l>..
9. Piciorul posterior la albina lucrtoare (a la|a intern, b lata extern). 10. Faa intern a a iiia aim la ai-, n
lucrtoare. 11. Aparatul digestiv la albin (a
glanda salivare, b intestin, c tub Malpighi, d - rrtium . a ~
glanda veninoas). 12. Organul de atac fi dc aprare (a glanda alcalin, b glanda acid, c rvufvof glandular, d
ac). 13. Ovarul mteii. 14. Organul de reproducere la trintor. 15. Aripile la albin. 16. Recoltarea a U a tm da aftue
albina lucrtoare

..A lb ina P in d u lu i" , revist


bilunara de litere, tiin(e i
arte". A aprut la Bucureti,
apoi la Craiova, ntre 15 iunie
1868 i I aprilie 1870 i ntre
anii 1875 i 1876- Printre cola
boratorii cei mai de seam ai
acestei reviste se numrau scrii
torii si crturarii loan HeliadeRdulescu, Dimitrie Bolintineanu i alii. A publicat i
traduceri din Horaiu, Shakes*
K:are, Goethe, Schiller, Byron,
eine.
A lb in a ro m n e as c", pri

ma gazet din Moldova in limba


romn, editat la lai de
C h . Asachi. A aprut intre
I iunie 1829 i 24 noiembrie
1858; a publicat i lucrri
literare.
a lb in ( A pis mellifica), in
sect din familia apidrlor, cu
corpul acoperit de peri nni. cu
capul prevzut cu dou antene
i ochi compui. Aparatul bucal
este adaptat pentru supt. lina,
tiat i masticat, iar picioarele
posterioare sint adaptate pentru
strngerea polenului. Triete

in (amilii (stupi), constituite


dintr-o m a ld (femela), citeva
sute dc M nlori (masculi) i mit
de albine lucrtoare (aaesuatc).
Albinele prezint o deaaabtt
importan economica pent ru
mierea u ceara pe care Io
produc. V . i a p i c u l t u r a .
a lb in r e l ( Z O O L .) v . p ri
gorie.
a l b in A ril 1. V. apiculturii.
2. (1ST.) D iim ctre domnia
ru Romneti, repre/mtinrl.
a zecea parte din r.antiatn.
de miere i da ccar obinut.

ALBINISM

de productori. Este menionai


inel din sec. al XlV-lea. In
Moldova, accast dijm se
numea descatin din albine.
a lb in is m (BIOL.), anomalie
congenital, la animsle i la om,
care const in absena totali
sau parial a pigmenilor din
|
iclc. pr, pene, solzi etc.
desea fi din irisul i coroida
ochilor). Se caracterizeaz prin
aspectul alb-glbui mat al tegu
mentelor i prin culoarea rofiatic a irisului fi a coroidei.
Este insoiti uneori de o
rezisteni scizuti a organis
mului lai de (actorii v i t i mtori ai mediului.
A lb io n , denumire dat n
antichitate Angliei. Se folosefte
i ast i zi, in limbajul figurat.
a lb ire 1. (IND. HIRTIEI, IND.
TEXT.) T ratarea fibrelor, a tei
turilor, a tricoturilor fi a paatei
de lemn cu ageni oxidani
(dorii fi hiperdorii alcalini,
api oxigenai, peroxid de sodiu
etc.) sau reducitori (bioxid de
sulf, hidrosulfit de sodiu etc.),
in scopul distrugerii pigmenilor naturali. V. fi a z u r a r e.
2. (IND. ALIMENT.) Decolorare,
purificare sau condiionare a
unor produse alimentare. A.
uleiului se efectueaz cu aju
torul piminturilor decolorante
fi al cirbunelui activ, a zah
rului prin spilarea cristalelor
de zahr n c e n t r i f u g e
cu ap i abur, a legumelor
prin opirirea lor cu ap sau
prin aburire.
A l'B ir u n i, Abu Raihan M o
hammed ibn-Ahmed (973
1048), savant enciclopedist din
Horezm, care a scris n limba
arab lucrri valoroase de ma
tematic, astronomie, fizic, bo
tanic, geografie, istorie i mine
ralogie. A calculat pentru prima
oar greutatea specifici a mi
neralelor i a descris sistemele
calendaristice din Orientul an
tic. O mare importan docu
mentar are lucrarea sa Des
crierea Indiei". Concepia sa
filozofic, dei n ansamblu
idealist, cuprinde o serie de
teze materialiste. ndreptate m
potriva teologiei islamice. AI-B.
a susinut independena tiinei
fa de religie.
a lb it (MINER.), feldspat plagiodaz sodic, cristalizat in
sistemul tridinic, n forme
tabulare sau alungite, care se

72

intlnete n roci acide (ex. n


Eranie, sicnitc. pegmatite etc.).
iste alb. uneori cenuiu, verzui,
roiatic, cu luciu sidefiu sau
sticlos. Se ntrebuineaz n
ceramic.
a lb ito r le (IN D . TEXT.), secie
a unor ntreprinderi textile, in
care materialele fibroase (fibre,
fire, esturi, tricotaje, uneori
confecii) se albesc cu reactivi
capabili s i distrug pigmenii
fibrelor.
a lb itu r 1 (ZO OL.), num e ge
neric dat exemplarelor mici de
peti de culoare alb sau argintie
(ex. babuca, pltica etc.).
a lb itu r 1
(POLICR.), pies
cu nlimea mai m ic i dect a
literelor tipografice, folosit la
culegerea i Ia paginarea unui
text pentru a pstra distana d in
tre cuvinte, dintre rnduri etc.
A lb o te a n u , loan (1757
1844), prim ul profesor de limba
romn i de matematic de la
Seminarul d in Socola (Iai).
A luptat pentru introducerea
lim bii romne n in v iim in t n
locul celei greceti.
a lb n m e a l (FITOPAT.), b oali
provocat de ciupercile d in
genul Cyslopus, care apare mai
ales la plantele din familia
cruci ferelor. Se manifest prin
apariia pe plante a unor pete
albe strlucitoare, cu aspect de
smal, fi prin degenerarea i
deformarea organelor atacate,
n ara noastr este mai rspindit i mai pgubitoare a.
verzei, produsS de Cyslopus
candidus, care se combate prin
msuri agrotehnice.
a lb u m e n (BOT.), esut vege
tal care se gsete n seminele
celor mai multe angiosperme
i care servete la depozitarea
substanelor organice de re
zerv. La cereale, a . conine
amidon i d in el se obine
fina. Unele semine n u au a . ;
ele se numesc exalbuminate (ex.
fasolea, mazrea).
a lb u m in (B IO CH IM .), sub
stan natural d in clasa pro
teinelor, uor solubil n ap i
coagulabil prin nclzire. G reu
tatea molecular intre 43 000 i
70 000. D up origine, se dis
ting : ocalbumina (in ou). Iacialbununa (n lapte), mioalbumina (in muchi), serumalbumina (n ser). Se formeaz din
oricare aminoacid in afar de
glicin.

ALCAL1 CELULOZA

a l b u m i n o i d e (BIOCHIM.) v.
p r o t id e .
a l b u m i n a r i e (MED.), pre

zenta album inci n urin. Se


ntilnefte n diferite boli de
rinichi(nefrite, nefroz lipoidica,
tuberculoz renal etc.), in
insuficiena cardiaci, in hemo
ragia cerebral sau meningee,
n boli infecioase acute (scarla tin i, grip etc.).
a l b u m i (BOT.) v. floare
d e - c o l.
a l b u m o z (BIOCHIM.), pro

dus prim ar de degradare a


proteinelor. A , se precipita cu
sulfat de am oniu, ca i protei
nele, dar, spre deosebire de
acestea, nu coaguleaz Ia cald.
Prin degradare ulterioar, a. te
transform n peptone, sub
stane proteice cu structur
mai simpl.
a lb u r n
(BOT.),
totalitatea
straturilor tinere d in masa
lemnoas a arborilor, situate
intre inim a lem nului (fa de
care snt mai deschise la
culoare) i scoar. Prin a. se
face transportul apei i al
srurilor minerale. Este mai
uor atacat de insecte i de
ciuperci dect restul lemnului.
a lb u , substan de natur
a lb u m in o id i, vscoas i trans
parent, care nconjur glbe
nuul oulor de psri, reptile,
peti selacieni etc., servind la
protecia acestuia i ca surs
im portant de procurare a apei
in decursul dezvoltrii embrio
nului. Prin nclzire se coagu
leaz, devenind alb i consistent.
a lc ic (de la numele poetului
grec Alkaios) 1. Vers alcaic,
vers inventat de Alceu (Al
kaios), format d in cinci picioare,
cu cezura dup al doilea; este
alctuit dintr-o anacruz, un
troheu, u n spondeu, u n dactil,
u n troheu i o silab. A fost
folosit de Horaiu. 2. Strof
alcaic, strof compus din
patru versuri: dou alcaice,
u n u l iam bic i u n u l coriambic.
a l c a lic e lu lo z (CHIM ., IND.
TEXT.), produs obinut din
celuloz purificat (provenit
d in lemn, paie, stuf etc.), prin
tratare cu soluii de hidroxid
de sodiu de diverse concen
traii. A . obinut prin tra
tarea celulozei cu o soluie de
hidroxid de sodiu de 18 19%
servete la fabricarea mtsii

A L C A l.ll

artificiale prin procedeul viscozei. V. i b u m b a c m erc e r i z a t.


alclii ( C H I M . ) , denumire
pentru hidroxizii metalelor al
caline.
alcalim ctrie (C H IM .), capi
tol al analizei volumetrice,
care se ocup cu determinarea
concentraiei soluiei unei baze
prin titrare cu solul ii de
acizi de concentraie cunos
cut.
alcaloizi (B IO C H IM ., F A R M .),
substanfe azotate bazice, de
origine vegetal, care grupeaz
compui din clase diferite ale
chimiei organice. Au ac(iune
farmacodinamic variat i ca
racteristic fiecruia. Dau s
ruri cu acizii minerali i pre
cipitate cu reactivii specifici,
ca acidul picric, dorura de
aur. Mulfi a. se produc indus
trial prin extracie din plante
i se folosesc ca medicamente,
de exemplu opiul i morfina
(din capsule de mac), cocaina
(din frunze de Erylroxilon coca),
chinina (din coaja arborelui de
chinin), reserpina (din Rauwolfia serpentina). Ceaiul, ca
feaua i cacao conin de ase
menea a. Consumai In canti
ti mari i repetate, unii a.
produc intoxicaii grave.
alcaloz ( M E D . , B I O C H I M . ) ,
cretere a alcalinitii singelui
peste valorile normale, dato
rit introducerii sau reinerii
in organism a unui exces de
baze sau eliminrii _ unei can
titi mari de acizi. Se deo
sebesc : a. gazoas, caracteri
zat prin pierderea bioxidului
de carbon, i a. negazoasd,
caracterizat prin acumularea
bicarbonatilor. A. se observi
in cursul respiraiei forate
(datorit eliminirii excesive de
bioxid de carbon), in virsiturile repetate din cursul ulce
rului gastric, al stenozei pilorice etc.
A lcam e n e (c. 460 c. 403
.e.n.), sculptor grec; a fost
elevul lui Fidias i continua
torul acestuia. L ui Alcamene
i se atribuie, ca opere, statui
ale lui Dionysos, Hefaistos,
o statuie a Afroditei Urania,
considerai
capodopera
lui
etc.
a lc n i (CHIM.), hidrocarburi
saturate aciclice, cu formula
generali CnHn+s* Primul ter-

A LCH IM IC

dubl. Primul termen al seriei


men din seria a. este metanul.
este etilena. Sin. hidrocarburi
Sin. hidrocarburi parafinice; pa
olefinice; nlefinc.
rafine.
alchidnli ( C H I M . ) , riini sin
alcaptonurie (M E D .), tul
tetice poliesterice, obinute prin
burare metabolici congenital,
condensarea unui add care are
caracterizat prin prezena in
dou grupri carboxil (and
urin a acidului homogcntiitalic, acid maleic) cu un
zinic, rezultat din utilizarea
polialcool- Se folosesc la
defectuoas a unor aminoncizi.
ly n *
pararea unor lacuri i vopsele
Urina bolnavilor de a ., lsat
rezistente. In R.P.R. sa produc
n contact cu aerul, capt
la Fabrica Color" din Bucuo culoare bruni sau chiar
reti.
neagr.
nlchil (C H IM .), radiral or
A l caz,
Eugeniu (1808 |~
ganic monovalent, provenit din
1892), colonel in armata Mol
eliminarea unui atom de hidro
dovei, partizan al Unirii. A
gen din molecula unei hidro
fost adjutant al lui Grigore
carburi parafinice (alean)- for
Chica, apoi prefect de politie
mula general : Cn/'/m * <4/al oraului Iai (1862) i colabo
chil-aril mljonal. agent activ da
rator politic apropiat al lui
suprafa, anionic; sa obin
M. Koglniceanu. A ntemeiat
firin grefarea unei grupe ulfabrica de postav de la Buhui
onice ( 5 0*/Y) In molccula
(reg. Bacu).
unei hid rocarburi aromatica cu
alcazar (arab. al. articol, i
| media
cateni lateral lung (in
kazar palat), palat, uneori
1 2 atomi da carbon).
In industrie se folo
sesc irurile de sodiu
ale acizilor alchil-aril
sulfonici (ex. dodccilbenzensulfonatul da so
diu). ca ageni de sp
lare i ca auxiliari textili.
In R.P.R.. a. a.j. se fa
bric la Timioara i Ia
Ploieti i este cu nost ut
in comer sub nu mala
Alba".
alch ilre , reacie chi
Alcazarul din Sevilla
m ici prin care sa in
troduce un alchil In
molecula unui compus orga
fortificat. al regilor mauri din
nic. Agenii de a. sint al
Sp ania. Cunoscute atit prin
coolii. nalogenurile de alchil,
mirimea cit i prin bogata lor
sulfaii de alchil si olelincle.
ornamentaie sint a. din Cor
Dintre reaciile de a. mai
doba, Sevilla, Toledo i Se
importante am intim : a. ben
govia.
zenului cu etilena, pentru obi
A lceu (Alkaios) (sfirsitul sec.
nerea etilbenzenului, produs
V I I nceputul sec. V I i.e.n.).
folosit la fabricarea stirenului;
poet liric grec din Lesbos,
a. benzenului cu propilena,
contemporan cu Safo. Se trigea
pentru obinerea izoproptlbandintr-o familie de aristocrai.
zenului, produs folosit la fa
Tn poemele sale a cintat sen
bricarea fenolului i acetonei
timentul dragostei, bucuriile
sau a -mctilstirenului; a. hi
traiului in desftare i pasiunile
drocarburilor parafinice cu eleivite in toiul luptelor politice.
bne, pentru obinerea de ben
Teme din poezia Iui A. i
zine de a.
unele elemente de prozodie au
a lc h im ia (lat. med. alchi
fost preluate de rloraiu in
mia. din arab. ml, articol, i
Ode . Versul i strofa alcaici
Itmia chimie'"), etapi a dessint considerate o inovaie a
voltirii ch imiei n evul mediu,
lui A.
alchene (CHIM.), hidrocar
tn care sint continuata i am
plificate practicile meteugiburi aciclice nesaturate, cu for
reti ala antic hitiii da obinere
mula generali C M tm . care au
n molecula lor o legituri
a diferitelor produse (sticli.

74

AL CHINE

tur. Glauber. 1604-1668. de


fabricarea sticlei fi coloran
ilor). Incepnd din sec. -al
XVII I-lea, chimia s-a eliberat
de a. pe baza teoriei f l o g i s
t i c u l u i , fi cu ajutorul ma
terialului faptic acumulat s-a
utut dezvolta ca ftiinti- Mijlacele pe care le pune fa
dispoziie fizica nuclear permit,
in. prezent,. s se realizeze in
laboratoare sau in #reactoare
nucleare transmutaia elemen
telor. Acest rezultat s-a obinut
prin mbogirea cunotinelor
asupra structurii materiei da
torit progresului -tehnic. De
asemenea, metodele geriatrice
de regenerare a organismului
se bazeaz pe progresele medi
cinii fi biochimici, neavind
nimic comun cu elixirele reco
mandate n trecut de a.
alchine (C H IM .), hidrocar
buri aciclice nesaturate, cu
tripli legtur fi cu-formula
general
Cel mai
important termen al seriei
este acetilena, CH=.Cn- Sin.
hidrocarburi acetilenice; acetilene.
Al cibiad e (c. 451- 404 .e. n.).
om politic, orator fi general
atenian, elev al lui Socrate.
Renumit prin nestatornicia ca
racterului, prin ambiia, viaa
libertini i cariera sa aventuroasi. In timpul rzboiului
peloponeziac (431404 .e.n.)
i-a ajutat pe spartani n lupta
dus mpotriva patriei sale.
Dup lovitura de stat oligarhic
de la Atena (411 i.e.n.), a fost
rechemat i ales strateg al
flotei ateniene. Repurtnd citeva
victorii asupra flotei spartane,
a fost numit strateg cu puteri
nelimitate (407 .e.n.).
A lcio n a 1. (n mitologia
greac) a) Una dintre cele
apte P l e i a d e . Potrivit le
gendei, fiind urmrit de
O r i o n , s-ar fi transformat
ntr-o stea. b) Pasre fabuloas,
despre care se credea, c i
fcea cuibul pe valurile mrii.
2. (ASTR.) Stea de mrimea
stelar trei. Este cea mai
luminoas din grupul Pleia
delor.
A le m a n (sec. al VI I-lea
.e.n.), poet liric grec, originar
din Sardes. A compus poeme
lirice, care erau interpretate de
un cor alctuit din fete tinere.
Aceste compoziii melodioase.

colorani naturali, metale fi


aliaje). n aceast etap are
loc fi orientarea gret_ a acti
vitii unor alchimiti, care
cutau posibilitatea de trans
formare (transmutaie) a meta
lelor ordinare in aur cu ajutorul

Leci de elcnimie
(dup o gravuri din mc. XV)

unei substane cu nsuiri fantastice (piatra filozofal) i' a


rentineririi cu ajutorul elixiru
lui vieii. Ideea posibilitii
transmutaiei elementelor a ap
rut din antichitate la- unele
popoare care aveau cunotine
empirice de chimie (n China,
India, Egipt, Asiria), o dat cu
dezvoltarea economiei de mr
furi fi transformarea aurului
n echivalent general; preluai
de arabi, a. a fost introdui
jn Europa occidentali n sec.
X XI, lund, in sec. X II
X III, o foarte larg rspndire
i un caracter predominant
mistic. Pe msura acumulrii
cunotinelor tiinifice, a. i-a
pierdut nsemntatea. La sfritui sec. al XVI I-lea, ideea
posibilitii de obinere a au
rului din alte metale cu ajutorul
metodelor a. a fost prsit.
Dei dominat de magie fi
folosind unele mijloace netiin
ifice, a. a reuit s obin i
realizri valabile (Geber, sec.
V III, descoper acidul azotic,
Paracelsus, 14931541, pre
par diferite medicamente, Agricola, 14941555, s-a ocupat
de metalurgie, Palissy, 1510
1589, de ceramic fi agricul

A LC O O LI

denumite partenee, l-au con


sacrat ca pe unul dintre nte
meietorii genului liric coral.
alcoolt (CHIM.), derivat al
alcoolilor, obinut prin nlo
cuirea hidrogenului din grupa
hidrozilului cu un metal.
alcooli (arab. al. articol, i
cohol lucru subtil**; CHIM.),
derivai ai hidrocarburilor, avind in molecul una sau mai
multe grupri hidroxil (O/f),
grefate pe atomi _ de carbon
legai de ali atomi sau de ali
radicali prin legturi simple.
A. pot fi primari (RCHz0H).
secundari (R^CHOH) sau ter
iari (RJZOH), dup natura
carbonului de care este legat
gruparea OH. A. inferiori
sint lichizi fi solubili in ap.
Cu crefterea greutii mole
culare, solubilitatea in ap
scade. Se ntrebuineaz pe
scar larg la prepararea aldehidelor, acizilor, esterilor, ca
solveni, detergeni etc.Alcool
absolut, alcool liber de api i
de alte impuriti, cu un
coninut in alcool etilic de
minimum 99,8% in greutate.
Se folosete ca reactiv in sin
teza chimici, iar in unele ri
lipsite de zcminte petrolifere
se folosete drept carburant
n amestec de 2030% cu
benzin, cireia ii mirefte n
acelai timp cifra octanici.Al
cool amilic, CtHuOH. Alcool
aciclic saturat; are opt izomeri.
<4.a. se obine prin fermentaie
sau prin clorurarea pentanilor,
urmat de hidroliza clorurilor
obinute. Este utilizat ca sol
vent. A.a. de fermentaie se
fabric la Timioara. Se mai
numete pentanol.Alcool benzilic, CeHsCHOH. Cel
mai simplu alcool aromatic. Se
gsete n anumite uleiuri ete
rice. Este un lichid incolor, cu
miros aromatic; p.f. 205,3C.
Se ntrebuineaz n parfumerie
i n medicin.Alcool butilic,
CHt(CHt)tCHtOH. Alcool
aciclic saturat primar. Se obine
prin fermentarea amidonului i
prin o x o s i n t e z . Se fo
losete Ia prepararea unor esteri
i ca dizolvant. A.b. de fer
mentaie se obine la Timi
oara. Sin. butanol.Alcool de
naturat v. ipirt denaturat.Al
cool etilic, C2HBOH. Alcool
aciclic saturat. Este un lichid
incolor, inflamabil; p.f.78,3C

ALDAN

ALCOOLI

tn cantiU|i mari este toxic.


Se amesteci in orice proporii
cu apa. cu alcoolul metilic, cu
eterul fi cu alte substane
organice. Reacioneaz cu me
talele alcaline, dind alcoolai.
Prin dehidrogenare catalitic d
aldchid acetic, prin deshidra
tare d etilen, prin oxidare
catalitic d acid acetic. A.e. se
obine prin fermentarea zaha
rurilor i a amidonului din
fructe, cereale, cartofi, iar pe
calc sintetic prin hidrogenarea
catalitic a aldehidei acetice ori
prin hidratarea etilenei. Se
folosete n industria chimic,
farmaceutic, alimentar (bu
turi alcoolice), ca dizolvant etc.
A.e. rafinat (circa 96%) se
obine prin rectificarea a.e brut.
Sin. elanol- Alcool furfurilic.
C i H i O C H ,O H . Lichid incolor,
cu p.f. 170C. miscibil cu apa i
cu dizolvani organici. Se ob
ine dm furfural, prin hidrogenare. Cu acizi d rini
rezistente la coroziune i cleiuri
termorezistente. A. grai, al
cooli monohidroxilici aciclici,
corespunztori acizilor grai.
A.e. sintetici se obin prin
hidrogenarea catalitic a acizilor grai sau a esterilor.
Se folosesc la prepararea a.g.
sulfonaji (care snt ageni
activi de suprafa anionici,
cu caliti superioare de sp
lare) i n cosmetic (drept emulgatori). Alcool izobulilic, alcool
butilic,(CH 3) 3-C H z-C H ..O H ,
cu caten ramificat. Se ob
ine prin fermentaie fi prin
sintez din gaz de sintez.
Prin deshidratare trece n izobutilen, materie prim folo
sit la fabricarea cauciucu
lui sintetic. Este folosit i ca
dizolvant. Alcool izopropilic,
C H t-C H O H -C H . Alcool
propilic secundar. Se pre
par din gazele obinute la
cracarea produselor petroliere.
Este folosit ca materie prim
pentru fabricarea acetonei i
ca dizolvant. Alcool metilic,
CH 3O H . Cel mai simplu alcool
saturat primar. Este un lichid
incolor, inflamabil, toxic (pro
voac orbirea i uneori moartea,
chiar numai prin simpla inha
lare a vaporilor); p.f. 64,5CIn industrie se obine prin
hidrogenarea catalitic a oxi
dului de carbon fi prin disti
larea uscat a lemnului (v. fi

snt cunoscute din cele mai


add p i r o 1 1 g n o ). Se fo
vechi tim puri: o dal cu de*losete ca dizolvant, anticonvoltarea capitalismului, a. de
elant, la prepararea formalvine un flagel n rindul maselor
_ehidei, a sulfatului fi a cloexploatate, reduse la condiii
rurii de metil i n industria
de mizerie fizic si inute in
coloranilor. In R.P.R. se obstare de incultur. Prima analiza
ine prin distilarea uscat a
tiinific a cauzelor rspindirii
emnului la Margina fi la
a. in societatea capitalist a
Reia (reg. Banat), iar prin sin
foat fcut de F. Engels, tn
tez la Combinatul chimic
1845. In lucrarea Situaia
din oraul Victoria (reg. Bra
clasei muncitoare din Anglia.
ov). Sin. metanol. Alcool poliUrmrile ix iale ale a. se
vinilic, polimer care se obine
concretizeaz prin scderea pro
pe cale industrial, prin hidroductivitii muncii, accidente,
liza acetatului de polivinil.
influene duntoare aaupra vie
Este solubil in ap i insolubil
ii de familie. In rile socialiste
in dizolvani organici. Se folose desfoar o larg propagand
sete in industria maselor plas
antialcoolic in cmine cultu
tice (tuburi, pelicule etc.) fi la
rale. cluburi, cinematografe,
fabricarea fibrelor sintetice n
prin radio, prin atragerea ma
locuitoare de bumbac. Prin
selor largi la practicarea spor
tratare cu diverse aldehide, se
turilor. culturii fizice etc. De
obin acetali polivinilici, folosii
asemenea, exist spitale fi cen
la fabricarea adezivilor, a lacu
tre pentru tratamentul alcoo
rilor, a emailurilor. Alcool
lismului.
propilic, CH t- C H t - C H tO H .
alcoolizre (MED.), folosire
Alcool aciclic saturat primar.
a alcoolului etilic in scop
Se obine din reziduurile de
terapeutic, prin injecii (ex. a.
la distilarea alcoolului etilic
trigemenului in nevralgia Iri
de fermentaie. Se prepar fi
geminal).
prin oxosintez din etilen.
alcoolm etrie (CHIM.), ra
Se folosete ca dizolvant.
mur a a r e o r o e t r i e i , care
Sin. propanol. Alcool oinilic,
cuprinde metode de stabilire
CHt= C H O H . Alcool nesa
exact a concentraiei in alcool
turat, nestabil. Alcoolul vinilic
a amestecurilor de alcool etilic
se obine prin adiia apei la
fi ap. prin determinarea greu
acetilen, ins se izomerizeaz
tii specifice, cu ajutorul 1imediat fi trece in aldehid
c o o l m c I r u l u i.
acetic.
Alcor (A S T *.), stea de m
a lco o lism (M E D .), ansamblul
rimea stelar cinci, din conste
fenomenelor patologice deter
laia Ursa Mare. Alcor formeaz
minate de abuzul de buturi
o pereche fizic ca steaua
alcoolice. Sin. etilism .~A.acut,
Mizar.
stare trectoare de beie, dato
A lc u in (Albinus Flaccus)
rit consumrii unei mari can
(735804). crturar medieval
titi de buturi alcoolice inde origine englez, care are
tr-un interval de tim p scurt.
meritul de a fi pus bazele
Se caracterizeaz printr-o stare
Snvtmintului In statul franc
de excitaie, cu confuzie min
al lui Carol eel Mate. L u
tal, lips de coordonare a
crrile lui Alcuin enun princi
micrilor etc. fi, in unele
piile de baz ale nvmincazuri, prin com, cu pierderea
tului de la nceputul evului
mai mult sau mai puin nde
mediu din Europa fi sint
lungat a cunotinei. A.cronic,
ptrunae In ntregime de spirit
intoxicaie determinat de abu
teologic. Alcuin a alctuit de
zul ndelungat de buturi al
asemenea manuale pentru insti
coolice. Se caracterizeaz prin
tuiile de invmint ale timpu
leziuni ale organelor interne
lui.
(creier, ficat, stomac etc.), prin
A ld an , ru in Uniunea So
scderea rezistenei la infecii,
vietic, in R.S.S.A. lakut
tulburri nervoase (polinevrit,
(2242 km). Izvorte din munii
tremurturi etc.), micorarea
Stanovoi fi se van in Lena
capacitii de munc, dimi
Eate in cea mai mare parte
nuarea capacitii intelectuale
navigabil fi conatituie o bogai
fi, in cele din urm, prin de
resurs hidroenergetic. Ia bamen. Buturile alcoolice fi a.

ALDEBARAN

76 ________________

AL ECSAN DIM

Se folosete n numeroase sin


7 1 nul A. sc |lanc importante
A le abiev, Aleksandr Ale le
teze organice i, in cantiti
zcminte de am , de m ici 91
sandro viei (1787 1851), com
| mari, la prepararea rinilor
dc crbune.
pozitor rus. A compus peste
de policondensare fenol formal A ld e b a ra n (arab. al, articol,
150 de romane, ntre care ti
dehidice,
ureoformaldehidice
fi debaran urmtor |Pleia
Privighetoarea", pe versuri ae
a galalitului, a tananilor sin
d e l o r ] ASTR.), stea de mrimea
Del vig, cintece patriotice, sati
tetici, a lacurilor i clei urilor
telar unu, din constelaia
rice i lirice, inspirata adesea din
sintetice* Se msi numete me
Taurul.
muzica populari. A creat i
tanol. Sin. formaldehid. V.
ald e h id e (C H IM .), compui
muzic simfonic, de camer,
i f e n o p l a s t e ; a m i n o organici, caracterizai prin gru
de oper i de balet i a pre
p I a s t e.
parea funcionali carbonilici
lucrat numeroase melodii popu
a ld in e (de la numele lui
M
lare (Cintece ucrainene*\I8 2 ).
Aldo M nu zio.
1449-1515,
C'\ . legat de un radical
A le c sa n d ri, Vasile (1821
tipograf i editor italian ; PO1890), scriitor clasic romtn,
LICR.), litere cu liniile de baz
hidrocarbonat. A. snt sub
nscut la Bacu. A fcut studii
mai groase, folosite pentru | in tar i in Frana. Contactul
stane foarte reactive, dnd
culegerea titlurilor, a subtitlu | stabilit la Paris cu cercurile
reacii de aditie, substituie,
rilor etc.
condensare, polimerizare, oxi
intelectualilor progresisti a in
A ld in g to n /o lJi'jtjn /, Richard
da re i reducere; ele au o
fluenat in mod pozitiv for
(1892 -1962), scriitor englez.
largi ntrebuinare n industria
marea lui ca scriitor i oa om
Rom anul su Moartea unui
chim ici, n special n industria
politic. ntors In ar, s-a con
erou** (1929) descrie criza mo
maselor plastice. A . al cror
sacrat activitii culturale, lite
ral a intelectualitii burgheze
radical hidrocarbonat are un
rare i politice. El a condus,
in perioada prim ului rzboi
numr mare de atomi de
im preuni cu M . Koglniceanu
carbon au miros plicut, se
mondial. In volumul Lawrence
i C . Negruzzi, Teatrul naional
gsesc n esenele naturale si
din Arabia" (1955) demasc
d in lai (1840 1842); a cola
nt folosite in parfumerie.-/!/imperialismul englez. In ge
borat la Dacia literar** (1840)
dehida acetic, C H 3C H O . Alneral, creaia lui A . este do
i a scos, impreun cu M . Ko
dehid aii fat ici. Este un lichid
minat de pesimism.
glniceanu i cu I. Ghica,
incolor, cu miros neptor;
ald o ste ro n (FIZIOL., BIOrevista Propirea**
( 1844),
CHIM ). hormon cu structur
p.f. 20,8C.
n natur se
amindou cunoscute prin orien
formeaz n fermentaia alcoo
steroid, extras d in glanda cortarea lor patriotici, progresisti.
lic a zaharurilor. In industrie
ticosuprarenal. M u lt mai activ
A participat activ la pregitirea
se prepar prin adiia apei la
dect d e z o z i c o r t i c o s t e m icirii revoluionare de la 1848
acetilen sau prin dehidroger o n u I, intervine in metabo
d in Moldova, Iiind unul dintre
narea alcoolului etilic. D in a.
lismul mineral (in special n
conducitorii ei. D u p i nbuirea
a . se prepar acidul acetic,
m icirii a plecat in exil, unde i-a
metabolismul sodiului i al poacetatul de etil, alcoolul etilic,
tasiului), precum i n cel
continuat activitatea de militant
rini sintetice (cu fenol sau
al apei.
a l ideilor paoptiste. L a ren
uree). Prin polimerizare d
a ld o ze (CHIM.), clas de
toarcerea n Jur a devenit unul
metaaldehid (folosit drept
monozaharide, care au n mole
dintre principalii promotori ai
combustibil solid). n R .P.R .
cul o grupare aldehidic (ex.
luptei pentru unirea Principa
se fabric la Rnov (rea.
glucoza). V. i h i d r a i d e
telor, n care scop a scos revista
Braov). Sin. acetaldehid. ~AlR om nia literari" (1855); a
carbon.
dehid acrilic v. acrolein.
A ld r id g e [ oldrigi/ , James
susinut aplicarea reformelor lui
Aldehid benzoic.CiH kCH O .
(n . 1917), scriitor progresist
A l. I. Cuza, precum i lupta
Cea mai simpl aldehid aro
englez, nscut in Australia. In
pentru fiurirea independenei
matic. Este un lichid uleios,
romanul MV ulturu! de mare*'
naionale. C u toate c i in ultima
incolor, cu miros de m i gdale.
( 1944), A . descrie lupta anti
perioadi a vieii a fcut con
Se gsete n migdalele amare.
fascitilor greci mpotriva ocu
cesii monarhiei, el i-a mani
Se prepar industrial din clo
panilor germani. Com edia Al
festat sim patia pentru irinim ea
49-lea stat'* (1946) satirizeaz
o b id ii, publicind, intre altele,
ru ri de benziliden sau prin
oxidarca toluenului. Se folo
relaiile politice dintre S .U .A .
poezia
Plugul
blistimat**
sete n sinteza organic si n
si Anglia.
In _ D ip lo m atu l"
( 1880). A . a desfiurat o bogai
(1949), Eroi ai orizonturilor
activitate literari, scriind apar fu meric. Sin. benzaldehid.
A Idehida ) ormic, H C H O . Cea
p ustii" (1954) si Vreau ca el
proape in toate genurile i con
mai simpl aldehid aciclic.
s nu moar* (1957) arat
trib u in d la dezvoltarea lor.
Se prezint sub form de gaz
atitudinea diferitelor pturi so
Orientarea generali a operei lui
incolor, cu miros neptor,
A . este dem ocratici i patrio
ciale d in Anglia fat de destinul
solubil n ap. Deoarece n
istoric al poporului englez si
tic i, dei cu unele aluneciri
stare pur se polimerizeazi
fa de avntul micrii de
naionaliste, mai ales spre sfruor, se pstreaz ca soluie in
eliberare d in rile aflate in
itul activitii sale. Proza sa
ap, cu concentraia de 40% ,
sfera de influent a im perialis
cuprinde nuvela de facturi
num it form ol sau form alirut.
m ului englez. A . a fost distins
rom antici (Buchetiera de la
Se obine industrial p rin dehicu M edalia de aur (1953) de
Florena", 1840), descrieri de
drogenarea alcoolului metilic.
ctre Consiliul M ondial al Pcii.
c ilito rie in a ri ( O primblare

ALECSANDM I

77

A llC U I

de vi. A. tint constituii din


critic cu umor sau cu ironie
depozite sedimentare pai#
concepiile napoiate ale boie
leozoice, in spenal calcare. rd<luri
rimii, cosmopolitismul ei, spo
ilfl foioase. Zcminte imporiala de cultur; monologuri cu
fante dr t/bune.
dntece duioase sau satirice, in
care acriitorul aduce pe scen
alegator, persoan care are
figuri dragi poporului (..Barbu
dreptul s votee la alegrrile
Lutarul", 186/; Io n rpuapentru organele repreventative.
riul"t 1867), ridiculirea/ unele
Spre deosebire de statele bur
racile politice (Sandu NapoiU
gheze, unde oamenii muncii
ultraretrogradul". I860; Clevesint mpiedicai In mare msur
de la vot prin numeroase rea*
tici ultradcmagogur', I860). In
alte piese (Rusaliile n satul lui
tri i i . In R.P.R. orice cetean,
Cremene", I860; Snm ana i
fr nici un fel de ngrdire,
are drept de vot la mplinirea
Pepelea**, 1880), autorul ii ex
prim simpatia pentru oamenii
viratei ae 18 ani. Fac emrepie
cei lipsii de fecultfile mintale
din popor, ale cror virtui i
i persoanele condamnate prin
obiceiuri le aduce de asemenea
hotrire judectoreasc la pier
pe scen. Dramele sale istorice
derea dreptului electoral. V. i
Despot-vod" (1879), I*n
V . Alm am lii
aiatem electoral.
tina Hlanduziei" (1884), Ovia le g e ri, desemnare prin vot
diu" (1884), scrise in versuri
ii
persoanelor care urm cai s
si ptrunse de un puternic suflu
critic moravurile i reaua
fac parte din organele repre
ntocmire'* a societii vremii
liric, constituie momente impor
zentativa sau din alte organe,
tante tn dezvoltarea dramei
aale (..Halta Alb", 1847; Vaorganizaii etc. In statele capi
iatorice romneti. Prin piesele
sile Porojan", 1880). Cea mai
taliste, dei constituiile pro
sale, A . este ntemeietorul
important creaie din proza ta
clam dreptul de vot universal.
repertoriului naional in teatrul
este Istoria unui galoln i a
In realitate, o mare parte dintre
rominesc. Scriitorul a avut o
unei parale" (1844), satir a
ceteni sint lipsii de dreptul
contribuie hotrtoare in dez
societii feudale. Poezia lui A.
de vot prin a i a t e m u l e l e c
voltarea versificaiei noastre i
este Icsat, in cea mai mare
t o r a l , prin aiatemul c e n a formrii lim bii literare mo
parte, de activitatea politic i
s i t a r etc. Aatfel, In S. ( A ,
derna. Activitatea politic fi
reflect unele dintre cele mai
13 15 milioane de ceteni
literar a lui A ., reflectind aspi
de seam momente d in istoria
sint lipsii de dreptul de vot.
raiile poporului romin intr-o
rii: trezirea contiinei naio
iar, in medie, circa 40% dintre
epoc ae afirmare a contiinei
nale (Deteptarea Romniei",
cetenii cu drept de vot nu
naionale, se nscrie ca o im
1848), unirea Principatelor
portant
contribuia
patri
particip la alegeri. A . i cam
(Hora U n irii", 1857), rzboiul
paniile electorale sint folosite
otic i progresist in istoria
pentru
independent (ciclul
de partidele burgheze ca, prin
crerii statului naional ro
Ostaii notri". 1877 - 1878).
demagogie, reclam etc. s n
m in i In dezvoltarea culturii
A. a cntat trecutul eroic de
ele pe alegtori sore a le
romneti.
lupt al poporului in poeme
amulge votul. Partidele politice
alee 1. Spaiu, da l une
epicc (Dum brava
Roie",
burgheze fac uz de diferitele
m ici, destinat circulaiei pie
1872; D an, cpitan de plai",
restricii (da avere, de raa. de
tonilor sau vehiculelor n inte
1874) care au devenit adevrate
tem, de grad de cultur etc.) pre
riorul unui microraion, cvartal
modele ale genului. L ui A. i se
vzute In constituie aau in legi
de locuine, scuar, parc etc.
datorete publicarea primei mari
i, folosind i aparatul de stat.
2 . Rie aintr-o arter rutier
culegeri de poezii populare rorecurg la diferite miiloece de
larg, destinat unei circulaii
mineti (Poezii populare ale
corupie i de teroare (de exem
speciale (biciclete, motociclete,
rom nilor", 1852 1853). Puplu. falsificarea alegerilor, pu
clrei etc.). 3. Spaiu da cir
nlnd la baza propriei creaii
nerea In ilegalitate a partidelor
culaie.
mrginit
pa
ambele
inspiraia d in folclor, A. mar
comuniste, loloearca torei ar
pri da anum ita clementa arhi
cheaz prin volumul D oine i
mate), cu scopul de a denatura
tecturale
specifice
sau
num
ai
lcrmioare" (1853) un moment
voina maselor i da a obine
de vegetaie, conduci nd, in
nsemnat in dezvoltarea liricii
Io parlament cit mai multe
general, spre un capt de per
romneti. A. a publicat un ciclu
locuri. I n etapa actual, d n d
spectiv ( t . de sfinei, de
de Pasteluri* (1875), poezii
contradicia dintre m onopoluri
menhire, de plopi etc.).
lirice-descriptive, n care drago
i maaele largi populare ae
A
le
g
a
n
i,
M
unfii
partea
stea de via i de natur a poe
aacute continuu, oligarhia finan
estici a m unilor A p a I a i
tului este zugrvit in imagini
ciar nesocotete brutal voina
(S.U
.A
.).
S

ntind
In
direcia
sugestive. Teatrul su cuprinde
alegtorilor, merglnd pin la
nord-est (statul New York)
numeroase comedii (lorgu de
lichidarea democraiei i la
sud-veat (statul Kentucky). A l
la Sadagura", 1844; laii n
instaurarea regim ului fes< ist. In
titudinea variaz Intre 600 m.
carnaval", 1845; Chiria in
R .P .R ., ca t In cetelehe ri
la nord, i 1480 m, la sud.
lai" 1850: Chiria In pro
socialiste, prin realizarea deRelieful
este
adine
fragmentat
v in c e", 1852 .a.), in care se
la muni", 1844) i a u in strin
tate (Cltorie In Africa",
1855), amintiri despre N. Blccacu, Al. Russo tau despre
micarea de la 1848 (,.l)riclri",
18/3), precum i lucrri In care

ALEGORIE

plini a votului universal i egal.


majoritatea covritoare a popu
laiei particip la a. Cetenii
aleg prin vot direct i secret
pe cei mai buni fii ai poporului,
ca s-i reprezinte n organele
puterii de stat. n alegerile din
R.P.R., candidaii Partidului
Muncitoresc Romin se prezint
alturi de candidaii organiza
iilor dc mas(sindicate,U.T.M.
etc.) pe listele Frontului Demo
craiei Populare, expresie a
unitii moral-politice crescnde
a poporului muncitor. Alegerile
i campaniile electorale care le
preced sint un prilej de educare
politic a cetenilor i de
atragere a lor la conducerea
treburilor obteti- Dup ce-i
propun pe candidai, cetenii
conduc i controleaz toate ope
raiile electorale i se bucur
de deplin libertate in exerci
tarea dreptului de vot. Ei dispun
de toate mijloacele materiale
pentru popularizarea candida
ilor (sli de ntrunire, pres,
radio etc.). Aceasta face ca
cetenii s participe n mas
la a. In Romnia, fa de 1930,
cnd din totalul populaiei de
14 280 729 au participat Ia
alegeri 2 840 680 ceteni, n
1961. din totalul populaiei de
18 403 414 ceteni, au partici
pat la a. 12 417 800. La aceste
alegeri au votat 99,78% din
totalul alegtorilor.
alegorie (gr. allegoria, din
allos altul" i agoreuein a
vorbi") 1. Procedeu artistic
rin care se prezint lucruri,
ine sau ntmplri fictive n
aa fel net s sugereze rea
liti similare din alte domenii
d cit acelea nfiate. 2. Com
poziie literar care folosete
acest procedeu (ex. fabulele i
ghicitorile). 3. Imagine pictat
sau sculptat ntruchipnd o
idee moral, politic etc.
Aleksandrov, Aleksandr Vasil ieviei (18831946), compo
zitor sovietic i dirijor de cor,
artist al poporului din U.R.S.S.,
organizatorul Ansamblului de
cntece i dansuri al Armatei
Sovietice. A compus maruri
i cntece de mas in care se
oglindesc dragostea de patrie,
eroismul i marea for crea
toare a poporului sovietic. A.
este autorul muzicii imnului de
stat al U.R.S.S. (1943), al
cintecului Rzboiul sfnt"

78

(1941). al unor lucrri simfonice,


de camer etc. Laureat al Pre
miului dc stat al U.R.S.S.
Aleksandrov, Grigori VasiIicvici (n. 1903), regizor i sce
narist sovietic de film, artist al
poporului din U.R.S.S. La nce
putul carierei sale, a lucrat ca
asistent i colaborator al lui
S. M. Eisenstein. A abordat
ndeosebi genul comediei. Rea
lizrile lui. filmele Circul",
Volga-Volga", Toat lumea
ride, cnt i danseaz", Pri
mvara". ntilnire pe Elba",
filmul biografic Compozitorul
Glinka" etc., se numr printre
cele mai de scam producii ale
cinematografiei sovietice. Lau
reat al Premiului de stat al
U.R.S.S.
Aleksandrov, Ivan Gavrilovici (18751936), savant sovie
tic n domeniul energeticii i
hidrotehnicii, membru al Aca
demiei de tiine a U-R.S.S.
A participat la ntocmirea pla
nului GOELRO, a proiectului
hidrocentralei de pe Nipru;
este autorul schemei de elec
trificare a Siberiei.
Aleksandrov, Pavel Sergheevici (n. 1896), matematician
sovietic, membru al Academiei
de tiine a U.R.S.S. Cunoscut
prin lucrrile sale din domeniul
teoriei mulimilor i topologiei.
Alekseev, Piotr Alekseevici
(18491891), muncitor textilist, unul dintre primii munci
tori revoluionari rui. Pentru

P. A. Alck.ce

activitatea sa revoluionar a
fost arestat i condamnat Ia 10
ani munc silnic.
Aleksei Mihailovici, ar al
Rusiei (16451676), tatl lui
Petru I cel Mare. A promovat
o politic de ntrire a privile
giilor nobiliare, codificind drep

ALERG ARE

tul iobgist- nsprirea jugului


feudal i a fiscalitii au dus la
ascuirca luptei de clas, la
puternice rscoale ale orenilor
in deceniile al cincilea, al aselea
i al aptelea din sec.alXvII-lca
i Ia rzboiul rnesc de sub
conducerea lui Stepan R a z i n
(1670 1671). In timpul dom
niei lui A.M. s-a ntrit i s-a
centralizat aparatul dc stat,
ncepindu-se astfel trecerea la
absolutism. Tot atunci au avut
loc unirea Ucrainei cu Rusia
(1654) i rzboiul cu polonii,
ncheiat n 1667 prin armistiiul
de Ia Andrusovo.
Alem an y de Enero, Maico
(1547 c. 1614), scriitor spaniol,
autor al romanului picarcsc
Guzmn de Alfarachc (vol. I,
1599 ; vol. II, 1604), unul din
tre cele mai valoroase romane
spaniole, ampl fresc satiric
a moravurilor feudale din
Spania de sub domnia Iui Filip
al III-Ica.
alemni, uniune dc triburi
germanice stabilite n regiunea
Rinului. A. au atacat necontenit
Imperiul roman i, mai tirziu,
statul franc, pin cnd au fost
nvini de franci la Tolbiac
(496).

Alem bert v. D'Alembert.


Alep, ora n Republica
Arab Siria. 398 500 loc. (1954).
Centru comercial i industrial
(textile, covoare de In).
Aleramo, Sibilla (pseudo
nimul Rinei Faco) (1876
1960), scriitoare italian pro
gresist. n romanele sale a
nfiat lupta femeii n socie
tatea capitalist pentru o viai
independent i demn (0
femeie", 1906), iar n poezii a
cntat munca i pacea, dragos
tea pentru Uniunea Sovietic
i ncrederea in viitorul ome
nirii (volumul Ajutai-m s
vorbesc", 1951).
alergare (SPORT), micare
constnd n parcurgerea unei
distane prin pai alternativi,
caracterizai printr-un moment
n care ambele picioare nu ating
solul (aa-zisa faz de zbor").
A. devine prob atletic atunci
cnd ea se desfoar pe dis
tane determinate sub form de
ntrecere, ntr-un timp msurat
i n condiiile prevzute de
regulamentul unor astfel de
ntreceri. A. poate fi executatpe
terenuri special amenajate (a.

ALERGTOARE

pc pitii), pe terenuri naturale


(a. pe teren variat sau cros)
i pe drumuri pietruite (a. de
maraton). D upl lungimea ci,
a. poate l i : dc vitez, de scmifond i dc (ond. Dac pe pista
de a. se aaz obstacole, dup
natura accstora a. poart de
numirea dc a. dc garduri sau
de obstacole. A. executat pe
pistele fr obstacole poart de
numirea de a. pe plat. Se mai
numete curs allclic.

79

eczemele, dermatozele profe


melodicitate i prin meteug
sionale.
armonic i orchestral. A contri
buit la dezvoltarea muzicii ro
alert (fr. alerte alarm";
ASTR.), semnal conventional in
mineti prin bogata sa activiternational, prin care erau puse
n stare dc alarm toate obser
vatoarele de pc glob carc au
lucrat in cadrul Anului Ccofizic International (A.G-1.) i al
Cooperrii Geofizice Interna
ionale (C.G.I.). Prin accst
semnal se atrgea atenia asupra
fenomenelor solare (exploziile
a l e r g t o a r e (IN D . TEXT.),
solare, emiterea de ctre Soare
dispozitiv pc care se aazi
n spaiul cosmic a particule
mosoarcle cu fire pentru execu
lor electrizate si a radiaiilor
tarea urzelii esturilor.
ultraviolete etc-) i fenomene
alergtoare in dian, ras
lor geofizice corelate (furtuni
A Alfiundrruu
de rae originar din India de
magnetice, aurore polare etc.)
est, numit astfel din cauza
care se puteau produce i care
tale dirijoral, muzicologic i
mersului repede. Are dou
trebuiau urmrite.
pe trim obtesc.
Ales [le], Mikolas (1852
Alessandri Rodrigues [roJrlih e tl, Jorge (n. 1896). om
1913), pictor, decorator, dese
nator i ilustrator ceh. S-a
politic chilian. Din 1958, pre
edinte al republicii Chile.
inspirat in special din istoria
Aled, comun in reg. Crii folclorul ceh. Compoziiile
lui, ptrunse de patriotism fier
ana. reedin de raion. 5 890
binte, ' vdesc o _ remarcabil
loc. ( 1961). ntreprinderi de
materiale de construcie. Raio
inventivitate plastic. A. este
autorul decoraiilor din foaierul
nul A . cu 69 680 loc. (1961).
Teatrului naional din Praga;
Industrie de materiale de con
strucie i exploatri de bauxit.
a fcut ilustraii i pentru unele
ediii ale baladelor populare
Economic agricol cu caracter
cehe.
complex (pomicultur, cereale,
alestur 1. Procedeu de
creterea animalelor). Impor
tante obiective turistice : pe
ornamentare a esturilor popu
Alergtoare indian!
tera Vadu Criului. Valea Ia
lare romineti prin separarea
dului. La A. a avut loc In 1904
cu mina, dup un model, a
o rscoal rneasc. nbuit
firelor dc urzeal i bteal.
varieti mai importante: alb
cu cruzime de guvernul bur
2. Motiv decorativ colorat,
i alb blfal cu cafeniu. Este
ghezo-moieresc din Ungaria.
realizat in arta popular romio ras amelioratoare, bun pro
aleurit ( P E T R O G R .) L Depo
neasc prin procedeul descris
ductoare de ou (150200
zit mobil format din fragmente
mai sus.
de ou anual), care a luat
de roci cu dimensiuni cuprinse
Alesia, vechi ora n Galia,
parte la formarea rasei k h a k i
intre 0,05 i 0,005 mm (dup
n apropiere de locul unde se
C a m p b e l l , rspindit n
a l i a u to r i, in tr e 0.1 i 0.01 m m ).
afl azi localitatea Alise-SainteR.P.R.
2. Fraciune din sedimentele
Reine (departamentul Cotealergen (MED.), agent, n
detritice cu granulaia dc di
dOr, Frana), unde, n anul 52
general de natur proteic, care
mensiunile artate mai sus.
.e.n., galii rsculai sub con
produce starea de alergie (ex.
adic intermediar intre nisip
ducerea Iui Vercingetorix au
albuul de ou, polenul, praful
i argil. D in grupul a. la e
fost nvini de Cezar. Prin
de fin. unele fructe, prafuri
parte loessul. care ocup supra
ocuparea A . s-a terminat de
industriale minerale sau vege
fee intinse in Dobrogea }i in
fapt cucerirea Galiei de ctre
tale etc.). Exist i alergene
Cimpia Romin.
romani.
incomplete, sau haptene, de
ale u ro lit (PETROGR.). alrunt
Alessandrescu,
Alfred
natur cristaloid, care devin
compact.
(1893 1959), dirijor romin.
antigene prin cuplarea lor cu
ale uro n (BOT.), s u b s ta n
compozitor, pianist i autor de
proteinele constitutive ale orga
p r o t e i c : se a fl t u b fo r m de
studii muzicologice, maestru
nismului.
g r u n c io a r e i n ce lu le le s tr a tu lu i
emerit al artei din R .P.R. Com
alerg ie (MED.), manifestare
a le u r o n ic la n u m e r o a s e e n u n *
poziiile sale (schia pentru
patologic provocat de cre
d c c erea le, le g u m in o a s e i o le a
orchestr de coarde Amurg de
terea sensibilitii organismului
g in o a s e f i servete t a N M t M t i
toamn", 1910; poemele sim
la introducerea pe cale digestiv,
d e rezerv.
fonice
Didona . 1911, i
respiratorie etc. a unor sub
ale uro nic, itral - (BOT.), p
Acteon", 1915: melodiile pen
stane strine, numite alergene.
tu r d c c e lu le b o g a te i n p r o
tru voce i orchestra, muzic
Bolile alergice mai frecvente
te in i se gsete I n
p a rte a
de camer) se caracterizeaz prii
snt: astmul bronic, urticaria.

ALEU T 1N E

externi a endospermului ia
cereale i confine gruncioare
de aleuronAlentine, Insulele , arhi
pelag aparinnd S.U.A.. situat
intre peninsula Alaska fi pe
ninsula Kamciatka. Are lun
gimea de I 740 km i suprafaa
de 37 800 km1. Populaia
btina : circa 300 loc. ( 1959)Desparte Marea Bering de
Oceanul Pacific. Bace militare
ale S.U.A.
levin (ZOOL.), pui de pete
In primele zile de d -zvolta re,
n stadiul dintre resorbia sacu

dice referitoare la persoane i


la familie, n esen a rmas
legat de interesele regimului
bu rghezo-moieresc.
Alexandrescu,
Grigore
(1810 IS85), poet clasic romn.
nscut a Tirgovijte. A parti
cipat din tineree, alturi de
N. Bilceacu. 1. Chica, C. Bolliac

lu i vitelin i apariia solzilor.

Alex, Leon (1907-1944).


pictor i grafician romn- Multe
dintre lucrlrile sale (desene,
guae, picturi in ulei), strb
tute de revoli mpotriva viciilor
societii burgheze, redau mi
zeria proletariatului, prigoana
mpotriva lupttorilor pentru
progres. A foloait uneori o
manieri influenai de simbo
lism sau de procedee expre
sioniste.
Alexander, Bela (1852
1916), radiolog maghiar. A fost
profesor la Universitatea din
Budapesta. Este creatorul colii
de radiologie maghiare. Op.
Er .: ..Evoluia coloanei verterale" (1906).
Alexandrescu,
D i mitrie
(1850 1925). jurist romn bur
ghez. A fost profesor de drept

D. Alexandrescu

civil la Facultatea de drept din


lai. Opera sa principal, Explicafiunea teoretici i practici
a dreptului civil romn" (I I
vol., 1886 1915),este un amplu
i documentat comentariu exe
getic al codului civil arind
ns. n parte, un caracter de
compilaie. Cu toate c i a sus
inut unele soluii progresiste
n domeniul reglementrii juri

Gr. A lm tdrw n

fi alii, la micarea socialpatriotici ndreptau mpotriva


regimului feudal, aitundu-se
pe o poziie consecvent demo
cratici. Pentru activitatea sa
politici a fost urmirit de auto
ritile feudale ale vremii i
tinut un timp in nchisoare
(1840). A lucrat in redacia
ziarului Popolul suveran", or
ganul revoluiei din 1848. i a
luat parte la lupta pentru unirea
Principatelor, fiind membru n
Comisia centrali de la Focani.
A debutat cu poezii publicate
in Curierul rominesc" al lui
I. Heliade-Ridulescu. Poezia
sa este influenai de ideile
care au pregtit revoluia din
1848. Lirica patriotici a lui
A . exprimi ncrederea in vii
torul |irii i tn progresul
omenirii (Anul
1840') i
evoci trecutul glorios de lupi
al poporului romn mpo
triva asupririi turceti (U m
bra lui Mircea. La Cozia",
Rsritul lunii. La Tismana").
Caracterul profund i naintat
al creafiei lui A . i gsete o
valoroas realizare artistici in
satire fi n fabule. In satirele
sale, inspirndu-se din realit
ile sociale ale vremii, nfie
reaz moravurile claselor domi
nante (Satir. Duhului meu",
Epistol domnului I. Cimpineanu", O profesiune de cre
din ). In fabule (Toporul
i pdurea". Cinele i c
elul", Boul i vielul", Drep
tatea leului", Vulpea liberal"

-a.). adevrate sccnete pline


de verv, A. critici despotismul
i privilegiile feudale, moravu
rile corupte, parvenitismul, sno
bismul i cosmopolitismul, minuind un vers mldios, adaptat
felului de vorbire al persona
jelor. Lui A. i revine meritul
d : n fi consacrat n literatura
romn ca specii literare auto
nome epistola, meditaia i
satira. A tradus din Lamartine,
Bvron . a. Prin critica sa vi
guroas la adresa claselor ex
ploatatoare. prin miestria sa
artistic. A- a deschis drum
creaiei eminesciene.
Alexandrescu, Petre(1828
1899), pictor romn de formaie
academist. A fcut studii la
Roma i la Paris (intre 1851
i 1859). A lucrat ndeosebi
portrete si compoziii, printre
care Unirea Principatelor*
(litografiat in 1858).
Alexandrescu, Sic(n. 1896),
regizor romn, artist al po
porului din R.P.R. Format la
coala realist a lui P. Gusty,
a revalorificat, in anii puteni
populare, comediile lui I. L. Caragiale, a montat unele comedii
ale lui Gogol i Goldoni i
lucriri dramatice de mare actua
litate. romineti i sovietice
(O chestiune personali** de
A. Stein. Anii negri" de
A. Baranga i N- Moraru .a.).
De doui ori laureat al Pre
miului de stat.
A le x andria, ora raional
situat in Cimpia Dunirii, in
reg. Bucureti, pe malurile
riului Vedea; reedin de
raion. 20 620 loc. (1961). Centru
de morrit. Raionul A., cu
117 640 loc. (1961). Principala
ramur economic a raionului
este agricultura (cultura cerea
lelor, in special a griului).
A le x an d ria, ora in Repu
blica Arab Unit, principalul
port al rii la Marea Mediteran. I 416000 loc. (1959). Prin
A . R.A-U. export circa 80%
din produsele sale. Are intreprinderi textile, alimentare, chi
micc, de construcii navale,
rafinrii etc. Istoric. Fundat
de Alexandru Macedon in anii
332 331 .e.n., A. a devenit
capitala statului greco-egiptesn
al Ptolemeilor i un nsemnat
centru meteugresc, comer
cial, cultural i religios al lumii
elenistice, mai tirziu i al Im*

A L E X A N D R IA ___________________ __________________

ceriului roman. In see. al


lil-lca .e.n. a tost clidit aici
harul, considerat drept _una
dintre ccic apte minuni" ale
lumii vechi. In A- se aflau in
antichitate o biblioteci celebri,
coninind aproape 700 000 de
volume f i ae papirusuri, care
a ara in mai multe rinduri, f i
un Museum", care a jucat
rolul de principal centru de
cercetare tiinifici f i de nv
a mint superior in e p o c a
e I e n i a i c A. Oraul, ocupat
de romani (definitiv in anul 30
t.c.n.), de arabi (640) i apoi
de turci o dat! cu ntregul
Egipt (1517), a deczut, ridicindu-se din nou abia de la
mijlocul tec. al XlX-len.
A lexandria", roman popu
lar. n care este povestit!
via|a lui Alexandru Macedon.
Alcituit n Egiptul elenistic
(in sec. al I l-Tca .e.n.), ro
manul s-a rispndit la toate
popoarele Europei. La romini
a ptruns mei din sec. al
XVl-lea, printr-o traducere
dupi o versiune sirbeasci a
crei copie s-a (acut la mns
tirea Neam in 1562. A cunos
cut o largi circulaie. Cea mai
veche copie a traducerii romineti se pistreazi in Codea
Neagoeanus (1620). Prima tip
ritura dateazl din vremea lui
Constantin Brincoveanu, cu adaosuri, n mare parte luate
din folclor, care oglindesc frinturi din viaa sociali a po
porului romin din sec. X V I
X V II. La rindul lor, elemente
din A. au pitruns In folclor
(in colinde, oraii etc.) i io
onomastica populari.
alexandrin, veri ~ , vers
compus din douisprezece si
labe, ntrebuinat mai alea in
Frana incepind cu sec. al
X I I I-lea i atingnd perfec
iunea in operele marilor cla
sici francezi Corneille i Ra
cine.
a le x a n d rin i
1. (FILOZ.)
coala alexandrin, numele mai
multor coli filozofice care i-au
desfiurat activitatea in pe*
noada elenismului trziu (sec. I
i.e.n. sec. al V 1-lea e.n.), in
oraul Alexandria din E gipt: a)
coala iudeo-altxandrind,
b)
coala ntopilagoreied, c) (coala
neoplatonic i d) coala calehelicd cretin. Ele au ncercat
si mbina filozofia idealiti
6 - a. 761

8]

greac cu mitologia orientali,


cu iudaismul sau cu creini*nuil. Prin orientarea lor mistici
i eclectici, concepiile acestoi
coli reflect descompunerea
orinduini sclavagiste. 2 . (A R T S
PLASr.) A rta aU m n iIrin . elenislicd. aria e.

Alexandru, numele a trei


ari ai Rusiei din familia Ro
manov. dintre care moi nsem
nai au fost 1 Alexandru I.
mprat al Rusiei (1801 I82rj
dupi uciderea tatilui elu. Pavai
I, printr-un complot la care a
luat parte. La nceput, dlndu-se drept liberal de teama
micrilor revoluionare, A. I
a iniiat uneia reforma care
n-au atins insi bazele leudalismului. A purtat ritboaie cu
Frana (1805-1807,
1812.
18131814), cu Suedia, Turcia
i Persia. In timpul domniei
ui A. I, armata rus, aub co
manda lui Kutuzov, a obinut
victoria in rizboiul de apirare
a patriei din 1812. A. I a foat
rinei palul
organizator
al
f i n t e i A l i a n a (1815).
A lexandru al I l-lea. mprat
al Rusiei (1855- -1881), hui lui
Nicolae 1. A fost un conser
vator convin, dar teama de
tulburirile irineti care luau
amploare l-a silit ai efectueze
reforma agrari din 1861, In
urma cireia capitalismul a n
ceput s se dezvolte repeda In
Rusia, mai ales in industrie. El
a inibuit cu cruzime risc oala
poloni din 1863 i a iniapnt
teroarea mpotriva micirilor
revoluionare. Pe plan extern
a dus o politici nlogermani.
mpotriva lui, narodovoln au
sivirit o sene de atentata; a
murit asasinai, la Petersburg,
In 1881A lexandru I, In tu ia , insul
In nord-vestul Antarctidei, des
coperit in 1821 de expediia
rus condui de F. F. Bel
lingshausen i M. P. Lazarev.
Este desprii de Antarctida
prin Strimtoarea Regele George
al Vl-laa.
A le x a n d ra A ides, domn al
T irii Romneti (1431 ~ 1436).
nul lui Mircea cel Bilrin. A
obinut domnia cu ajutorul lui
Alexandru cel Bun si al unei
partide" boiereti filoturce. A
domnit sub tutela acestei par
tide. S-a nchinat turcilor i
le-a pltit tribul.

ALEXANDRU

L ln it N U N U

Alexandru cel Dun,


al Moldovei (1400 - 14Ui.
din familia Muatwilor. A ol,
inut tronul ca siuti>rul Iu
Klircea cel Baton. Om primu
am da domnie a urmrii m u
nraa independenei ln i pnn

A l n a n jt u rJ tl *

consolidam statului feudal cen


tralizat. A dezvoltat cancelaria
domneasc, a precisa! atribu
iile dregtorilor i a ntrit
organizarea otim. In timpul
domniei Iui. patriarhia din Con
stantinopoJ a recunoscui imlro
pclia da la Suceava (1401). El
a sprijinit dezvoltarea com erului intern i extern pnn pri
vilegii de comer acordate neRMiorilor din I j o v . Brae* i
istna i a contribuit la inflorirea tir gurilor. l-a mulat pa
poloni in luptele cu cavalerii
teutoni (la Crfinwald. 1410, i
la Marienburv, 1422) fi a inter,
venit In luptei? din | ara Romineasci dintre Dan al Il-lea t
Alexandru Alde*, urmat lui
Mircea cal Bitrin, atutlndu*!
pa Aid ea s obini domnia
A foat aliatul ttarilor In 1431 i
a susinut Impreuni cu acetia
pa litueiu mpotriva polonilor,
care ncepuser tratative cu
ungurii In vederea irnpiiini
Moldovei. In timpul da ramei
lui. turcii au atacai pentru
pruna dai Moldova (1420).
dar au lost raannasA la a a n d ru cai M a ro v.
A le x an d ru M acedon.
A le x an d ru
L ip u n e a n u ,
domn al M o lj * w ( lH l* 1561,
1564 1568% A obinut tronul
cu ajutorul mar boierimi i ai
panilor poloni. A sprijinit comarul i a dus o lu p ii crincani
mpotriva aaarhsas m am baserinu. Ia politica externi a
ciuU t, la Incaput, at sa ridice

ALFABET

ALEXANDRU MACEDON

mpotriva turcilor, dar, nepri


mind nici un ajutor din afar,
a fost obligat s domneasc
pin Ia urm ca om credincios
al Porii. Din ordinul turcilor
a distrus unele ceti ale rii.

Alexandru Lpujnear.u

A mutat capitala de la Suceava


la Iai. In 1556, Alexandru
Lpuneanu a ntreprins o
campanie n Transilvania m
potriva austriecilor, instalind
ca voievod al acestei provincii
pe loan Sigismund Zapolya. n
timpul domniei lui s-a accentuat
exploatarea otomani. Este eroul
principal al nuvelei cu acelai
nume de C. Negruzzi.
Alexandru M acedon (356
323 .e.n.), mare comandant
de oti i conductor de stat
macedonean. A fost educat de
Aristotel. La moartea tatlui
su, Filip al ll-lea (336). a
devenit rege al Macedoniei.
Dup cucerirea cetilor gre
ceti, ca exponent al intereselor
stpnilor de sclavi greco-mace-

Alexandru Macedon

doneni, a organizat marea expe


diie mpotriva Imperiului per
san. Invingnd la Cranicos
(334), la Issos (333) i la Gaugamela (331) ostile persane, a
ajuns pnS n India i a nte
meiat un mare stat care se

ntindea de la Dunre pn ia
fluviul Ind. Neavnd ns o
baz economic unitar i re
prezentind de fapt o uniune
militar-administrativ ntmpltoare i netrainic, statul creat
de A.M. s-a destrmat, dup
moartea acestuia, n mai multe
formaii politice, cunoscute sub
numele de regate elenistice.
Succesele lui A .M . se explic
att prin slbiciunea intern a
statului persan ct i prin supe
rioritatea artei i tehnicii mili
tare macedonene. Deschiznd
un cmp larg pentru coloni
zarea greac, pentru dezvoltarea
meteugurilor i a comerului,
expediiile conduse de A .M .
au contribuit la nlturarea par
ial i temporar a crizei siste
mului sclavagist grec. Este cu
noscut i sub numele de Alexandru cel Marc.
Alexandru Nevski (1220
1263), om de stat, diplomat i
mare comandant de oti rus.

Alexandru Nevslti

A fost cneaz al Novgorodului


(1236 1252) i mare cneaz al
Vladimirului (din I252)._ A
zdrobit pe feudalii suedezi pe
Neva (Iz40), de unde i numele
de Nevski, i pe cavalerii ger
mani n marea btlie de pe
ghiaa lacului Ci ud (1242). A
nbuit rscoalele antifeudale
aJe ranilor i orenilor sraci.
Prin politica sa, A.N. a ntrit
feudalismul in cnezatele din
nordul Rusiei.
alexie (MED.) v. cecitate
verbal.
alexn (BIOL.) v. com ple
m ent.
a le zj 1. (TEHN.) Suprafa
cilindric interioar a unei piese.
2. (MA.) Diametrul interior al
cilindrului unui motor.
alezre (TEHN.), operaie de
prelucrare firii, prin achiere,

a interiorului cilindric sau conic


al unui corp. Se efectucazi fie
manual (cu un alezor), fie la o
main-unealt (cx. la maina
de alezat, la strung, la maina
de gurit).
alezor (T E H N .), unealt a-

Alczoare

chietoare, de form cilindrici


sau conici, folosit pentru
alezare.
alfa, numele primei litere a
alfabetului grecesc, notat grafic
A, a i avind valoarea fonetic
a lui a.
alfabet (gr. alpha i beta,
numele primelor dou litere
ale alfabetului grecesc), totali
tatea literelor, dispuse ntr-o
anumit ordine, care servesc
la notarea fonemelor unei
limbi. Numrul literelor variaz
de la un alfabet la altul (ex.
alfabetul latin are 26 de
litere, cel grecesc 24, cel arab
28, cel romnesc 27, cel rusesc
33 etc.). Se presupune c primul
alfabet a fost alctuit de ctre
fenicieni, cu circa I 300 de ani
.e.n., pornindu-se de la scrierea
hieroglific egiptean; a. feni
cian a fost preluat, cu modifi
cri, de greci, de la care l-au
mprumutat romanii. A. lim
bilor europene moderne au la
baz fie a. latin, fie a. grecesc.
A . vechilor popoare semitice
stau la baza a. ebraic, a celui
arab i, probabil, a celor indiene.
Alfabetele unor limbi asiatice,
ca persana, afgana, malaeza,
pakistaneza etc., au la baz a.
arab. A . grecesc, alfabet folosit
n scrierea limbii greceti, din
antichitate pn astzi. A. vechi
grecesc avea mai multe variante
(eolo-doric, atic, insular i io
nian), care difereau ntre ele
prin numrul literelor. A. g.
folosit azi are Ia baz a. ionian,
adoptat oficial la Atena n
tim pul lui Euclid. A. latin,
alfabet derivat din alfabetul
grecesc (varianta eolo-doric),
folosit mai inti de .etrusci i
preluat de romani. Cele mai
vechi texte scrise cu acest a.
dateaz din sec. al IV-lea .e.n.

A LFA B ET

Scrierea majoriutii limbilor mo


derne folosete sisteme de litere
provenite direct din a. latin.

t A
*1 3

VALOAREA FONETIC
S I DENUMIREA

P ,6

b
9

V Z

V H

dz
A
e

ti

th

, 0

'

m
h N

P
r
s

< 7 ,4

T
u

<> <p
X

alfa
beta
gama
della
epsilon
dzeta
eta
Iheta
iota
kappa
lambda
mii
nii

u
h
p s

psi

n*
ft r.
Bb
Tr
Aa
6e
fax
Ss
33

A. glagolitic, alfabet care are


la baz literele minuscule gre
ceti, folosit ncepnd din sec.
al IX-lea n unele texte reli
gioase bulgreti i croate. Bul
garii au scris cu a.g. pn n
sec. al XII-lea; n Croatia,
a.g, a fost folosit, n unele
locuri, pn n timpurile noas
tre. A chirilic, alfabet derivat
d in . literele unciale greceti,
folosit in textele slave ncepind
din sec. al IX-lea; elaborarea
lui este atribuit misionarului

CODUL UNIVERSAL

t,
c
d
e

i n . .
_________

..

9
h
1

-------------- , <

rawjlTMM f 1

FORMA 2 :

a 1 (Pi
b
Xx
V 2 G0w
9
d
e
J
dz
i

5oo

600

1i
Kk
AA
Mm
Nh
0
lin
Pp
Cc
Tt

1 10

r r T i

,u,l

b t

ea

n
0
P
r

a*

z U l m U Lui

M M

J T *

O o

..HH*
Tr
u
a*
iM

bl

v mu

*>
.

* f ls , (ia)j

grecesc, pentru scrierea Bibliei


traduse de el in limba vizigo
ilor. b ) Alfabet ntrebuinat in
scrierea limbii germane incpind din *ec- al X l-lea; el este
nlocuit astzi. n general, cu
cel latin. A- /one/ic, sistem de
notare exact a sunetelor vor
birii, folosit de lingvifti i filo
logi n lucrri de specialitate
(ex. aljahctal f onelic interna-

SEMNE UAfICE

CODUL U lt lW E U

--------------

____ _

IW

CD*VI W f l S t U t

1
3
t

.
.
.

1
fi

..............................
___ ___ .

____ _ . .
________ _
.
____________ .

G & 0 K )nJdP/c m

11 n J [ n

---------------

h *

3 3 9

H n J n

CODUL UNIVERSAL

____
_ ---------

j
k
1
m
n
o

J 1n J i j , l

SEMNE G8AFICE

3 3 3 f

ps 700
s 20C
th.Ft 9
t 30(j V v i.u 400
n
Oyoy u toi
u
Um 9

___
____
___

u ^

% a 9 K jc ^

CS 60

100

9 y y cj/ f u

E e & io U

K)k> iu
30 M m ia
40 16it ie
50 /ftA Ia.ea
70 fox*
80

E e & r ie X x S C x h

C.K 20

1
m

d dp<x>$(p F

0 800

bb

C c C -c

B B $ / / v T t U lm

3 Uliu $1
6 U u ) 900
3
C 90
Ului
6 Tn .u
7 b l u .1.U

H h

^ 9 tP fr p

6 6 # < fb

1 <

n
to
0
om ega
NOT: In greaca moderni B p.o se
pronun v
. i Iu sepronun i

SiBHE EWRCE

FORMA 189 FOR*A * P

A a a
FORMA

P'
fX>
sigma
tau
upsilon
phi
hi

p h

ALFABETUl R U S ES C

AlFABETllL CHIRILIC

csi
omicron

foat introdus oficial a. latin A- gotic, s) Alfabet creat de


U I f i I a, pe baza alfabetului

Chirii. Mai simplu decit a. gla


golitic, a.c. st la baza alfabe
telor unora dintre limbile slave
moderne : rus, ucrainean!, bul
gari, sirb. Acest a. a fost
folosit i pentru scrierea limbii
romne pini n I860, cind a

AlFABEIUl GltECESC
FORM A

ALFA BET

83

------------------. _
. * , _

____

_______

ALFABETIZARE

lional). V. < t r a n s c r i e r e
f o n e t i c i . A . silabic v.
scriere silabicd A. telegrafic,
tablou de corespondeni ntre
semnele unui c o d fi semnele
grafice pe care le reprezini
(ex. alfabetul Morse).
a lfa b e tiza re , aciunea de a
nvifa pe netiutorii de carte
aduli si scrie i si citeasci.
A. constituie o sarcini impor
tani a revoluiei culturale n
fostele |iri napoiate care trec
de la capitalism la socialism,
n Republica Populari R om ni,
aciunea de a. a nceput imediat
d u p i 23 August 1944 i s-a
intensificat d u p i reforma nvi(im intului din 1948. Analfabe
tismul a fost lichidat la noi in
anii primului plan cincinal
(1951-1955).
A l- F arabi v. F a ra b i.
A lfie ri, Vittorio (1749-1803),
poet i dramaturg italian, crea
torul tragediei clasice italiene.

V. Alfieri

Animat de ideile iluminismului,


a salutat revoluia burghezi din
Frana, declarindu-se insi m
potriva iacobinilor. Adversar al
absolutismului (Despre tira
nie", 1777, trad. rom. 1866.;
..Despre principe si despre
literaturi". 1778 1786) i luptitor pentru libertatea i uni
tatea Italiei, el a imbriiat
in si ideea crem unei repu
blici aristocratice in care si
se m enin! privilegiile nobiliare
i barierele sociale. In tragediile
sale (Saul", 1782, trad. rom.
1836; ..Mirra". 1789. trad,
rom- 1843), a evocat lupta eroici
pentru libertate. Alte opere:
Virginia" (1777, trad. rom.
1836), Brutus prim " (1787).
Brutus secund" ( 1786 1788)A lfo ld fU foldJ, poriune a
Cmpiei D u n irii mijlocii, in
R . P. Ungari, situati la est de
Dunire. Soluri fertile. Este

________4

dezvoltati cultura
plantelor
(griu, porumb, orez, bumbac)
i creterea oilor.
a lg a u (ZOOTEHN .), varietate a
rasei de vaci schwyz, crescui
in Germania, in inutul Algau.
Are talie in alti (1.35 1.45 m),
reutate corporali mare (500
g) i culoare cenuie-deschis.
Este b u n i producitoare de
lapte (3000 I anual, cu 3,7%
grisime), mai puin de carne.
lge(BOT.; lgae). denumire
colectivi pentru talofitelc autotrofe, capabile de fotosintezi.
D u p i gradul de organizare i
d u p i culoarea talului, se deo
sebesc a. albastre ( Cyanophyceae), a. roii ( Rhodophyccae),
a. Verzi ( Chlorophyceae), a.
brune ( Phaeophyceae) etc. n
mulirea acestor plante se face
asexuat, prin fragmentare i
prin spori, sau sexuat, prin
copularea a cite doi gamei.
A. triesc in apele dulci, saline
(m ir i i oceane) i pe uscat.
Importana lor economici este
m ultip li. In agriculturi, a. se
intrebuineazi ca nutre i ca
n g riim in t natural. D in pre
lucrarea lor industriali se obin
diferite materii prime pentru
industrie (iod. brom. potasiu,
agar-agar, substane proteice,
vitamine, alcooli etc.). I n acest
cop, a. sint colectate din apele
m irilor i ale oceanelor sau sint
cultivate in bazine sau vase
speciale. Ele constituie, de ase
menea, hrana de bazi a multor
peti. Prin fotosinteza lor, a.
mprospteaz mereu, cu oxi
genul necesar respiraiei ani

ALGEBRA

matelor acvatice, apele tn care


triiesc. A u un rol important
in circulaia materiei prin pro
cesul de sintezi a substanelor
organice.
a lg e b r (arab. a l gebr a
reuni, a pune la u n loc")
1. (MAT.) R am uri a matematicii,
care studiazi structurile alge
brice, deci cuprinde teoria gru
purilor, a inelelor, a corpurilor,
a spaiilor vectoriale, a matricelor, a laticelor. cea a rezol
vrii ecuaiilor algebrice i a
sistemelor de ecuaii algebrice,
in special a sistemelor de ecuaii
liniare. Primele incerciri rudi
mentare de rezolvare algebrici
a problemelor aparin egipte
nilor i babilonenilor (cu circa
2 000 de ani i.e.n.). Acetia au
studiat probleme care duceau
la ecuaii de gradul I i II, pe
care le-au rezolvat printr-o
operaie algebrici n o u i : extra
gerea rdcinii ptrate. Grecii
au meritul de a fi creat o a.
cu caracter exclusiv geometric.
De cele mai multe ori, o pro
blem de a lg 'b r i era rezolvai
de ei prin intersecia a dou
curbe plane auxiliare, conve
nabil alese, sau prin determiniri
succesive de astfel de inter
secii. Studiul sistematic al
ecuaiilor a fost elaborat nsi
de invia|ii din Orient abia
tn evul mediu. Francois Vi&te
a nlocuit pentru intiia oari
cifrele cu litere pentru mirimile
cunoscute. La dezvoltarea a.
au contribuit matematicienii
N . Tartaglia, R . Descartes,
G . Cardano, L. Ferrari, I. New-

ALGER

ton, L. Euler, L. Lagrange,


K. Causa. N. Abel, E. Galoii
.a. In vremea noastr, coala
ovietic a adus contribuii
importante la dezvoltarea a.
prin O. I. Schmidt, N. G. Cebotnriov, A. G. Kuro, A. I.
Mal|ev .a. In ultimele deccnii
t-a dezvoltat o ramur impor
tant a algebrei pentru aplicaii
n tehnic : a. mecanismelor auto
mate, ale crei baze au (ost
pute de V. I. estakov, M. A.
Gavrilov (U.R-S.S-). Claude
Shannon (S.U.A.) .a. coala
romineasc, condus de acad.
Gr. C. Moisil, a contribuit de
asemenea la dezvoltarea a. me
canismelor automate. 2. (L O G .)
Algebra logicii, parte a logicii
matematice care cuprinde c a l
culul
propoziiilor,
calculul claselor
i
calculul
relafiilor.
A (ost ntemeiat in deceniul
al cincilea al secolului trecut
de G. B o o l e
i A. de
Morgan.
Alger, capitala Algeriei, port
la Marea Mediteran- 805 600
loc. (1959), inclusiv suburbiile.
Important centru comercial,
industrial i cultural. Industrie
alimentari, de pielrie, textil
(covoare).
Algeria, ar n nordul
Africii. Suprafaa: 2 381 741
km2. Popula|ia : 11 020 000 loc.
(I960), dintre care I 028 000 de
europeni (peste 500 000 dintre
acetia au plecat, n cursul anului 1962, n Frana). Capitala:
Alger. Relieful este, in general,
muntos (munii Atlas in nord
i munii Ahaggar n sud-est).
In sudul Algeriei se ntinde un
podi deertic (Sahara). Zona
de litoral este fertil i culti
vat in special cu via de
vie, tutun, smochini, mslini,
lmii i portocali. Subsolul A.
re importante zcminte de
petrol, de gaze naturale, mine
reu de fier, uraniu, fosforite,
plumb, zinc. Industrie slab
dezvoltat, bazat pe prelucra
rea produselor agricole.
Istoric. Populaia striveche
era format din triburi numide.
In sec. al Ill-lea .e.n., micile
regate sclavagiste numide au
fost reunite de Masinissa (201
149 .e.n.). iar n anul 46 .e.n.
regatul numid a devenit pro
vincie roman. Teritoriul A.
fost ocupat in decursul vremii

A I.G E R IA

w n ceri rJ )jc lfa


l v / o t

Se/ra

JflBcc/iar
Ib ad la.

\jBuula/nts

Prt/ga/u

ISO 0

ouggour

hSrrdrJn

SCARA

150 300

ojaaa?

de vandali (sec. al V-lea) i de


bizantini (sec. al Vl-lea). In
timpul statornicirii relaiilor
feudale, A. a fost cucerit de
arabi (sec, al Vll-lea); popu
laia A. a trecut la islamism i,
in majoritate, i-a nsuit limba
arab. In sec. al XV 1 -lea. A.
a fost transformat in provincie
a Imperiului otoman. In sec
ai XVlll-lea a devenit stat
feudal independent, condus de
un dey. In 1830 Frana a
nceput un rzboi singeros m
potriva poporului algerian, reu
ind pin la urm s ocupe A.
(1848) i s-o transforme in
colonie. Exploatat cu lcomie
inc din secolul trecut, A. pre
zenta, in momentul eliberrii
sale, tabloul napoierii econo
mice i social-culturale tipic
coloniilor africane. In A. colo
nial venitul mediu anual al
francezilor era de 7 ori mai
mare decit al algerienilor.
Sub apsarea jugului exploa
tatorilor btinai (feudali) i
al asupririi colonialiste, marea
mas a rnimii algeriene,
reprezentnd 70% din gospo
driile rneti, nu mai po
sed decit intre 1 0 i I ha
(sau chiar mai puin) de pmint
din cel mai prost. Populaia
algerian n-a ncetat lupta pen
tru independena sa naional.

dus nc din perioada rz


boiului de aprare (1830- 1848).
sub conducerea lui A b d c I K a d e r. Aceast lupt s-a
intensificat sub influena Marii
Revoluii Socialiste din Octom
brie. Creterea numeric i po
litic a clasei muncitoare alge
riene, supus dublului jug al
asupririi naionale i al exploa
trii capitaliste, crearea sindi
catelor i apoi a partidului
comunist (n 1920) au sporit
fora i combativitatea micrii
de eliberare naional. D u p i al
doilea rizboi mondial, micarea
de eliberare naionali a cipitat
un caracter mai organizat i a
cuprins mase mai largi. In
1954 a izbucnit rscoala armai
a poporului fi luat fiini
Frontul de Eliberare Naionali,
reprezentnd largi fore social,
care a creat Armata de elibe
rare naionali i a condus
lupta poporului algerian pen
tru autodeterminare, libertate
i independeni naionali, m
potriva colonialitilor francezi,
sprijinii de complicii lor din
N .A .T .O . In 1958 s-a procla
mat Republica Algeria i s-a
constituit la Cairo guvernul pro
vizoriu (G-P-R-A). In martie
1962 a fost ncheiat, intre
reprezentanii G . P R A. i
ai guvernului francez, acordul

ALIA)
ALGESIRA5

Alfcr. Portvl
privind ncetarea focului n
Algeria. In iulie
1962 a
fost proclamai independena
Algeriei, iar in septembrie
1962 Republica Algerian De
mocratici fi Populari. In octom
brie 1962. Algeria a fost primii
in O.N.U.
Algesiras, ora spaniol, port
situat n apropiere de Gibraltar.
In 1906 a avut loc aici o con
ferini internaionali care a
rezolvat, in favoarea Franei,
rivalitatea imperialiti francogermani pentru stipinirea Ma
rocului.
algezimetrie (gr. algesi
durere" i metron m itu ri";
FlZIOL.), determinare, cu aju
torul instrumentului numit algzimetru, a intensitii exci
taiei necesare pentru apariia
unei senzaii dureroase.
algie (gr. algos, algesis du
rere' : M ED.), durere care se
ivete spontan sau ca urmare a
escitirii unor formaiuni ner
voase senzitive de ctre un pro
ces pato.ogic.
Algol (ASTR.), stea variabili
din constelaia Perseu, a crei
mrime stelari oscileazi intre

Curb <U U r i i orc fi


uplicaia variaiei strlucirii
la caua A I r o I

2,2 si 3,5 in interval de 2 zile,


20 de ore i 49 de minute. Pe
cale spectroscopici a-a stabilit
c steaua A. este constituit
dintr-un ansamblu de doi atri
principali, unul mai luminos,
altul mai puin luminos, care se
eclipseaz reciproc la fiecare
rotaie. Acest ansamblu este
situat la circa 115 ani-lumin
de Soare Exist numeroase
alte stele de tipul stelei varia
bile A., denumite s/e/e (sau
sistem) de tip A . sau stele duble
cu eclips.
algologie, parte a botanicii
care se ocup cu studiul alge
lor. A. studiaz forma, struc
tura, metabolismul, creterea,
nmulirea, rspindirea, clasifi
carea, cultura i ntrebuinarea
algelor.
algonkin (STRAT.), er geo
logic creia i sint atribuite
formaiunile dintre sfiritul ar
haicului i nceputul cambrianului, reprezentat prin roci
metamorfice i magmatice. Conine urme de organisme (radioari, spongieri, viermi anelizi,
hidrozoare, crustacei, alge). Din
au dateaz primii crbuni. Este
mai puin metamorfozat i cutat
decit arhaicul. n R.P.R. nu -a
fost nc dovedit existenta,
dei se presupune c exist.
Sin. precambrian.
algoritm (dup numele lui
Al-Horezmi, matematician arab
de la nceputul sec. al IX-lea),
procedeu de calcul folosit in
matematic i n logic. El
permite, pornind de la anumite
date, gsirea in mod mecanic
a unor rezultate prin interme
diul unui ir finit de operaii.
Cu ajutorul a. se rezolv i
raportarea reciproc a expre

siilor logice (v. i c a l c u i


l o g i c ) . ' Datorit lucrrilor
matematicianului aovietic A. A.
Marlcov, teoria a. s-a constituit
ca o ramur nou a matema
ticii. Algoritm ul lu i Euclid,
algoritm pentru calcularea celui
mai mare divizor comun a dou
numere sau a dou polinoame.
Algoritm de traducere, totali,
tatea regulilor cu ajutorul c
rora se face automat o tra
ducere.
A lh a m b ra , fortrea i pa
lat al regilor mauri din Granada
(Spania), situat pe o colin
care domin oraul i a crei
construcie a nceput n sec. al
XIIl-lea. Vastul ansamblu de
ncperi de locuit i sli de
recepie este grupat n jurul
a dou cur|i interioare, denu
mite una curtea leilorMv iar
cealalt curtea cu rniri'*.
Al-H a riri v. H arir.
Al-H orezm i v. Horezxni.
A ii, al patrulea calif arab
(656661). discipol i ginere
al lui Mahomed. A avut un rol
nsemnat in elaborarea i in
rspindirea islamismului.
A ii, feudal albanez, pa de
lanina (1788 1822), renumit
pentru cruzimile sale. A reuit
s uneasc sub conducerea sa
Albania, Epirul i Moreea,
ntemeind un stat independent,
cu centrul la lanina. Sultanul
Mahmud al I I-lea a pornit
mpotriva
lui
un
rzboi,
care s-a terminat cu uciderea
lui A. i cu destrmarea
statului ntemeiat de acesta
(1822).'
a lia j (METAL.), material cu
proprieti asemntoare celor
ale metalelor, obinut, prin di
fuziune, de cele mai multe ori
n stare topit, din dou (a.
binar) sau mai multe (a. ternar,
cuaternar etc.) elemente chi
mice, dintre care cel puin
elementul predominant este un
metal. Fazele din care sint
formate a. pot fi alctuite din
componeni puri, din soluii
solide sau din combinaii chi
mice (combinaii intermetalice).
Importanta practic a a. se
datorete proprietilor lor (re
zisten, duritate etc.), supe
rioare celor ale metalelor pure.
A . anticorosio, aliaj rezistent
la coroziune. A . inoxidabil,
produs metalic feros sau neferos, capabil si reziste agenilor

A L IA N A

Alhambra.

Curtea

oxidani, care acioneaz pe


cale u m e d i ta u uscat, la tem
pe raturi o rd in ari sau cel m ult
p in i la 300C. V. i o e I u r i
i n o x i d a b i l e. A . an t if ac
iune, aliaj de
plumb-stibiu
(12 17% Sb), de staniu-cupruttib iu (8 5 - 8 8 % S n . 4 - 5 %
C u . 8 10% S b ) etc., folosit
la ciptuirea cuzineilor. Sin.
compoziie de lagr. A .
de
lip it, aliaj moale de staniu
f i p lu m b , eventual cu adaosuri
de bism ut. cadm iu m u stibiu,
ori tare (b razuri). de cupru
i zinc. eventual cu adaosuri
de argint, staniu sau nichel,
folosit pentru lipirea pieselor
de metal. A dur, produs me
talic care cuprinde carburi.
nit ru n sau boruri m etalice; se
obine de obicei pe calea meta
lurgiei pulberilor i are o duri
tate ridicai, uneori apropiai
de aceea a diam antului, care
poate fi m e n in ui i la tempe
raturi nalte (cx. carboloy. stellit. w idia etc.). /I. refrac
tar, aliaj care i pistreazi proprietiile chimice i mecanice
la temperaturi ridicate (ex.
oteluri aliate cu crom , siliciu

cu

miri

i m olibden). A uor, aliaj cu


greutate specifici sub 3.5, com
pus d in a lu m in iu i m ici adao
suri de siliciu, cupru. zinc.
nichel, magneziu etc.mA . foarte
uor, aliaj cu gr. sp. sub 2 ,
care confine ca metal de b azi
m agneziu!, cu mici adaosuri de
a lum in iu, zinc. m angan e tc .;
este folosit n aviaie i in
industria autom obilelor (ex. a.
electron, cu 90% M g).mA . tipo
grafic, aliaj ternar de plu m b ,
stibiu i staniu, folosit la tu r
narea m aterialului tipografic
im prim abil i neim prim abil (li
tere, rnduri de lin otip , p lic i
de stereotipie, a lb itu ri, linii
etc.). Sin. compoziie de lite r.
A . uor fu zib il. aliaj cu punct
de topire cobort (ex. m etal
W ood, cu p . t. 60C, a. Darcet,
cu p . t. 94C etc.), folosit la
confecionarea siguranelor fuzibile etc.
A lia n a C o o p e r a t is t In t e r
n a io n a l , uniune internaio
n a li a organizaiilor naionala
de cooperaie de consum d in
diferite ir i, nfiinat in 1895.
U niunea centrali a cooperati
velor de consum d in Republica

P o p u la ri R o m in i (Centrocoop)
fare parte d in A liana Coopera*
tu f In te rn aio n ali.
a lia n a d in t r e c la s a m u n
c it o a r e f i r n i m e , fo rm i
d eosebii a colaborrii dintre
clasa m uncitoare i rnim e,
sub conducerea clasei m u n c i
toare, Sn revoluia burghezod em ocratici, in revoluia socia
li ti, In construirea socialism u
lu i i co m un ism u lu i. A . d in t r e
c. m . i . este singura fo rti
ca p a b ili s i doboare puterea de
tat cap italiti, s i instaureze
dictatura proletariatului i s i
p u n i ca p it exploetirii o m u lu i
de citre om . L a baza acestei
aliane stau interesele fu n d a
mentale com une ale am belor
clase: lichidarea relaiilor so
ciale bazate pc exploatare i
fiurirea
societii
socialiste.
P rincipiile fundam entale ale
teoriei despre aliana dintre
clasa m uncitoare si rnim e
au fost elaborate de K . M arx
i F. Eneels. In condiiile im pe
rialism ului, V. I. L e m n a dez
voltat aceste p rin c ipii, formulin d o teorie inchegati despre
aliana dintre clasa m uncitoare
si i r i ni mea m uncitoare, sub
hegemonia clasei m uncitoare, ca
p rin c ip a li for sociali In o b i
nerea victoriei depline in revo
luiile democratice i socialiste.
C o n in u tu l a. d in t r e c. m . i .
depinde de etapa procesului
revoluionar, de raportul con
cret al forelor de clasi exis
tente intr-o a ri sau alta. In d i
ferent de aceste particulariti,
aliana dintre clasa muncitoare
i ir in im e . sub conducerea
clasei m uncitoare, eate o lege
generali, universal-valabili a
revoluiei f i a construciei socia
liste. A p licin d in m od creator
strategia f i tactica le n in iti,
P .C .R . a luptat In c i de la
nfiinarea sa pentru
n fp
tuirea a. d in t r e c. m . i t.
Politica de nchegare f i de
consolidare a alianei da clasi
a proletariatului d in Rom inia
cu ir in im e a a foat fundam en
ta i d in punct d a vedere teo
retic. strategic f i tactic de
Congretul a l V-lea a l I 9. C. R .
In perioada luptei pentru spri
jinirea rzboiului antihitlerist,
in fip tu ire a reformei agrare, avirimarea vechiului aparat de stat
burghezo- moiereac si i netotirarea p ute m democratice. P.C . R.

A L IA N A

a m ilitat pentru nchegarea


alianei dintre clasa muncitoare
f i matele de baz ale rnim ii.
I n aceast perioad, P .C .R . a
dus fat de chiaburim e o p o li
tic i de neutralizare. Aliana
trainic dintre clasa muncitoare
i rnimea m uncitoare s-a
nchegat in prim a etap a revo
luiei populare, in focul luptei
pentru exproprierea p m n tu lu i
moieresc i pentru m prirea
lu i rnim ii m uncitoare. Ea
t-a consolidat n lupta pentru
trecerea de la desvrirea sar
cinilor revoluiei burghezo-democratice la nfptuirea sarci
nilor revoluiei aocialitte. La
baza politicii tale fa de r
nim e, n condiiile trecerii la con
struirea socialism ului, P .M .R .
a p u t lozinca leninist, nscris
in Rezoluia C-C. al P .M .R .
d in 3 5 martie 1949: N e
sp rijin im pe rnimea srac,
stringem aliana cu rnim ea
mijloca i ducem o lupt
nentrerupt m potriva ch iab u
ri m i iM. Crearea bazei econo
mice a socialism ului in ara
noastr, lichidarea oricrei for
me de exploatare a o m u lu i de
ctre om au ntrit i m ai m ult
a. dintre c. m . i . In con
diiile victoriei definitive a
socialism ului, aceast alian a
cptat un co n in ut nou, fiind
bazat pe relaii socialiste de
colaborare i de ajutor reciproc
intre cele dou clase sociale
prietene: m uncitorim ea i r
nimea colectivist. Victoria so
cialism ului in ara noastr a
ridicat pe o treapt m ai nalt
aliana muncitoreasc-rneasc i unitatea moral-politic a
ntregului popor. ntrirea ali
anei dintre cele dou clase este
o condiie prim ordial n asi
gurarea trecerii treptate
la
com unism . In rile capitaliste,
dependente i coloniale, ^ a.
dintre c. m. i . reprezint
fora cea m ai im portant n
opera de cucerire i aprare a
independenei naionale, de n
fptuire a transform rilor dem o
cratice adinei i de asigurare a
progresului social,
ta
este
menit s fie baza atragerii n
lupta m potriva im perialism ului
a celor mai largi pturi de oa
meni ai muncii, a tuturor for
elor patriotice naionale, baza
realizrii un u i larg front popu
lar (naional) antiim perialist.

ALICHLA

alian (D R .) 1. nelegere
politic intre state, consemnat
n tratate, prin care aceste state
se oblig s acioneze n com un
sau s-i dea ajutor reciproc in
relaiile internaionale, pentru
promovarea sau aprarea unor
interese com une sau a unei
an um ite situaii politice, n
deosebi n eventualitatea u n u i
rzboi sau a u n u i atac armat
m p otriva u n u ia dintre ele. Spre
deosebire de tratatele de a.
dintre rile capitaliste, care au
de cele m ai m ulte ori un carac
ter agresiv, tratatele de a. n
cheiate de statele socialiste au
drept scop meninerea pcii i
a securitii popoarelor (ex.
T rata tu l i t prietenie, a lia n f i
asistent m u tu a ld in trcU - R .S .S .
i R .P .R ., 1948). 2. V. a fin i
tate.
Aii-Ba ba, eroul basm ului
oriental Ali-Baba i cei 40 de
boi* d in O m ie i una de
n o p i". C u ajutorul form ulei
m agice Sesam , deschide-te !*\
A.-B. reuete s desferece
intrarea unei peteri in care o
band
de tlh ari
ascunsese
com ori. E l devine stpnul
acestor com ori, pe care le
m parte, generos, srcim ii.
alib i (cu v n t latin n se m nnd
n alt parte, a iu r e a " ; D R.)
1. D ovad de nevinovie rezul
tat d in constatarea c, la data
svririi in fraciun ii, cel n v i
n u it se afla n alt parte dect
la locul svririi ei. 2. M ijlo c
de aprare care urmrete s
duc la o asemenea constatare.
Alicante, ora n Spania,
port la M area
M editeran.
112 200 Ioc. (1958). Industrie
alim entar bazat pe prelu
crarea m ateriilor prim e locale
d in regiune (struguri i alte
fructe).
a l ic (viNT.), fiecare dintre
m icile proiectile sferice de
p lu m b (1,25 4,5 m m diam e
tru) cu care se ncarc cartuele
la armele de vntoare, pentru
vnarea anim alelor m ici.
alicrie (CONSTR.), m aterial
c o n s titu it d in s p rtu ri de c r
m id sau de p ia tr , re zultat,
ca deeu, la prelucrarea b lo
c u r ilo r de p ia tr , la tra n sp o rtu l
m aterialelor sau d in d r m ri
i folosit ca agregat p e n tru
betoane uoare, p e n tru pavaj
p ro v iz o riu , ca m aterial d e u m
p lu tu r etc.

aii cot, parte


(MAT.),
parte dintr-o m rim e anum ita,
care te cuprinde dc un num r
ntreg de ori n aceast mrime
(ex. 3, 4, 8 tin t p.a. ale num
rului 24).
alienare (F ILO Z .,
nstrinare.
alienaie m intal

DR.)

v.

(MED.),

term en generic pentru orice fel


de boal m intal ; cuprinde nu
n u m a i psihozele cu halucinaii,
delir etc. (ceea ce n u m im n
m od curent nebunie), ci i idio(ia, cretinism ul i toate tulb u
rrile intelectului, chiar cele
temporare.
a lif a tic ,
combinaie
CH IM .), c o m b in a ie organici
r c ic lu ri in m o le cu l, con
s titu it d in a to m i de carbon
legai u n u l de a ltu l n form
de
la n lib e r la cele dou
capete.
alifie (FARM .), preparat com

pus d in substane active incor


porate ntr-o mas onctuoas;
te folosete num ai extern in
m edicin i in cosmetic. Sin.
unguent.
aligator (engl. alligator, din
span, e llag arto ..opirla"; ZOOL.;
A llig ato r), gen de crocodili cu
botul lat, d in fam ilia aligatoridclor. Se deosebesc dou

Aligator

s p e c ii: A llig ato r sinesis, lung de


2 2,5 m, rspndit n Chin*,
i A llig ato r mississippiensis, lung
de 4 4,5 m , rspndit n apele
dulci ale A m ericii de Nord,
unde, ca rezultat al vinrii
intensive (pielea se folosete n
industria marochm riei), num
rul lor s-a redus m ult.
A l i f h e r , M argarita Iosifovna
(n . 1915), poet sovietic rus.
Autoarea cunoscutului poem
Z o ia " ( 1942, trad, rom.), care
evoc eroism ul partizanei Zoia
K otm odem eantkaia. ^ Poemul
V ictoria ta " (1945) i ciclurile
de versuri Prim ele semne
( 1948), Colinele Iui Lenin*
(1953),
D r u m e u lu i" (1954)
.a. tin t strbtute de patos
rom antic i de un puternic

A LIM EN TAII

A L IC O I E

lirism. Laurcat a Premiului de


stat al U.R.S.S.
aligote, soi de vi originari
din Frana, cu struguri mici
sau mijlocii i boabe mici,
rotunde, de culoare alb-verzuie. Este un soi fertil, de mare
producie, att in regiunea
dealurilor cit i la es. La
noi este folosit pentru produ
cerea vinurilor de mas.
A lih a n ia n , Artemi Isaalcovici (n. 1908). fizician sovietic,
membru corespondent al Aca
demiei de tiine a _ U.R.S.S.
Cunoscut prin lucrrile sale in
domeniul fizicii nucleului ato
mic i al razelor cosmice. Lau
reat al Premiului de stat al
U.R.S.S.
A lih anov, Abram Isaakovici
(n. 1904). fizician sovietic, mem
bru al Academiei de tiine a
U .R.S.S. A fcut cercetri im
portante in domeniul analizei
roentgenografice, al fizicii ra
zelor X i al dezintegrrilor
radioactive. mpreun cu fratele
su A. 1. Alihanian. a efectuat
cercetri asupra razelor cos
mice. In 1949 a construit,
mpreun cu un colectiv, primul
reactor sovietic, in care se fo
losea ca ncetinitor apa grea.
Laureat al Premiului de stat
al U .R.S.S.
a lim e n t (lat. alimentum, din
o/ere a hrni" ; BIOL.), produs
in stare natural sau prelucrat,
care conine substane nutritive
necesare organismului pentru
ntreinerea activitii vitale. A.
consumatc de om trebuie s
conin albumine, grsimi, hidrai de carbon, sruri, ap,
vitamine i substane-balast (pe
care organismul nu le asimi
leaz, ex. celuloza). Ele au jucat
un rol important n procesul
de apariie a om ului (folosirea
pe lin g i a. de origine vegetal
a a. de origine animal, bogate
n elemente chimice noi, a
contribuit la dezvoltarea nor
mal a ntregului organism, n
special a creierului). A . are un
rol esenial in viaa material
a om ului. n desvirirea regi
mului alimentar care a contri
buit la dezvoltarea om ului pri
mitiv, deosebit de nsemnate
au fost descoperirea focului i
a olritului, care au permis frigerea, fierberea i pstrarea
crnii. In felul acesta s-a putut
face mai uor asimilaia a. in

ponent a unei maini de


organism. Alimentaia cu carne
ncrcat cu funcionare conti
a asigurat o nutriie mai sub
nu sau a unei maim-unclte
stanial i a eliberat pe str
moii omului de necesitatea
cutrii
continue a hranei,
crendu-le timp disponibil pen
tru alte activiti. Lrgirea acti
vitii economice (n special
dezvoltarea agriculturii, a cre
terii animalelor etc.) i acumu
larea de cunotine practice au
dus la mrirea sortimentelor
de a. Pentru o cit mai bun
asimilare a lor, a. trebuie s
ndeplineasc o serie de con
diii: s conin un anumit
numr de calorii, s aib gust
ilcut i aromat, s contribuie
a o mai bun secreie a sucului
A i i m e n i a t or
gastric. n acelai scop este
I
d iK
fo t t i ; 2 - m a n o n
necesar o bun preparare si o
p e n t r u r e g la r e a d e b i t u l u i ; 1 ~ f a
prezentare atrgtoare a lor.
d e d ; 4 p i in i
i i
a lim e n ta r e .
V. i a l i m e n t a i e. A li
5 ig h e a b d e e li m i n a r e
mente de protecfie, substane
care se dau muncitorilor spre
automate, avnd rolul de a
a-i feri, in cursul procesului de
firoductie, de intoxicaii pro- dirija materialul ctre organul
de transport, respectiv ctre
esionale i. in general, pentru
locul de prelucrare.
a-i proteja in cazul condiiilor
a lim e n ta ie 1. (BIOL.) Pro
de munc vtmtoare sn
ces complex de introducere in
tii. n R .P .R ., dispoziiile
organism a substanelor nutri
legale privind
protecia
tive i de transformare a lor
m u n c i i prevd obligaia n
in compui chimici
relativ
treprinderilor de a da oamenilor
simpli, utilizai de organism
muncii, n mod gratuit, a. de p.
pentru formarea i rennoirea
(de ex., in locurile de munc
esuturilor i a organelor cor
unde se folosesc substane
pului, precum i ca izvor de
toxice, se d muncitorilor lapte,
energie. A. constituie condiia
iar acolo unde temperatura este
de baz a existenei animalelor
ridicat se d ap carbogazoas
in natur i latura cea mai
salin).
important a schimbului de
a lim e n ta r e (TEHN.) 1. Fur
substane dintre organism fi
nizare continu de materiale,
mediu, fi deci principala leg
de utilaje, de energie etc.,
tur dintre acestea. Ea joac
necesare vieii i activitii
un rol important in aclimati
populaiei i produciei de bu
zare fi constituie factorul prin
nuri dintr-o localitate sau din
cipal care determin rspindi
tr-o regiune (ex. a. cu energie
rea diferitelor specii. In creaelectric a unei localiti, a unui
terea animalelor, a . ra io n a l
consumator etc.). (HIDRO(bazat pe norme de h ra n )
TEHN.) Alimentare cu apa, tota
constituie cel mai important
litatea lucrrilor tehnice desti
mijloc de ridicare a producti
nate captrii, transportului i
vitii. de mbuntire a raselor
distribuiei apei necesare unei
fi de ntrire a constituiei
localiti, unei industrii, unei
acestora. A. are un rol im por
gospodrii agricole etc. 2. O pe
tant in nm ulire, n secreia
raie manual, semiautomat
laptelui, in activitatea muscu
sau automat prin care se asi
lar a organismului etc. Insu
gur materialul sau piesele
ficiena hranei duce la mico
(dintr-un magazin sau buncr)
rarea rezistenei organismului
necesare ciclului de prelucrare
(a de temperaturi joase i de
al mainilor-unclte.
infecii, la tulburri ale proce
a lim e n ta to r (MA.) 1. D is
selor fiziologice care privesc
pozitiv de alimentare a unei
nmulirea. Alturi de munc,
maini cu com bustibil, cu ma
factorul hotrtor, a. a iutai
terie prim etc. 2. Parte com

ALINEAT

90

turile populare, prin trusturi de


un rol important in procesul de
alimentaie public, iar la sate
transformare a maimuei in om.
prin sistemul cooperaiei de
Ea reprezini unul dintre fac
consum.
torii ae seam pentru pstrarea
slnStifii fi a capacitii de
aline at (lat. a linea n afara
munci a omului. A. fcut n
liniei**; B IB L .) 1. Rind cu care
mod rational acoperi n ntre
ncepe un text (sau un frag
gime pierderile organismului
ment de text cuprinzind o idee
adult fi satisface necesitile de
noui). difereniat de celelalte
creftere ale organismului tinir,
rinduri prin diferite procedee:
prin substane nutritive, _ ca
literi, cerneali, distanare mai
protide, glucide, lipide, vita
la dreapta sau mai la sting
mine fi iruri minerale. Nece
rindului care urmeazi etc.
sitatea fiecreia dintre aceste
2. Pasaj, poriune de text care
substanfe depinde de factori
ncepe cu un astfel de rind fi
ca: vrsti, sex, gen de acti vi
se termini acolo unde ncepe
tate fi condifii. atit biologice
un altul de acelafi tip.
cit fi sociale. n funcie de
a lin ia m e n t 1. (D R U M ., C . F .)
acefti factori, alimentele tre
Poriune rectilinie din traseul
buie si cuprind! un anumit
unei c ii de comunicaie tere
numir de calorii care si aco
tri. 2. (MILIT.) Linie de teren
pere energia cheltuit. I. P.
care servefte la indicarea misiu
Pavlov a acordat o mare impor
nilor de lupi ale trupelor sau
tani regimului sever de a.,
la coordonarea aciunilor aces
nelegnd prin aceasta servirea
tora (ex. a . de aprare, a. de
meselor la aceleafi ore ale zilei,
coordonare a micrii, a. de
n acest caz se observ reflexul
desfurare etc.). Se indic prin
la timp, adici secretarea foarte
detalii i neregularititi ale tere
activi a sucului gastric, bogat
nului.
in fermeni, la ora mesei. Daci
a lin ie re (URB.), aezare a
nu se respeci orele exacte,
construciilor, a parcelelor etc.
reflexul dispare, fapt care poate
dintr-o localitate dup o anu
duce la zdruncinarea proceselor
m ii linie dinainte stabiliti.
de digestie fi la apariia dife
A lio h in , Aleksandr Aleksan
ritelor Uri patologice (gastrite,
drovich 1892 1946), sahist rus,
colite etc.). Pentru omul sinitos
campion mondial din 1927
se recomandi servirea mesei
(dup victoria repurtat asupra
de patru ori. minimum de trei
lui J. R. CapabLanca) pin n
ori pe zi. Este de asemenea
1935 fi din 1937 (dup victoria
necesari fi o justi repartizare a
asupra lui M . Euwe) pin n
produselor (animale fi vegetale)
1946. A . este un strlucit repre
la diferitele mese. Produsele
zentant al colii ahiste ruse,
bogate n proteine (carne, pefte,
creat de A . D . Petrov i
leguminoase) se repartizeazi la
M . I. Cigorin; mare specialist
mesele de diminea fi de prinz.
Sn partide oarbe".
Pentru mesele de seari snt
alio r, denumire populari
indicate produsele lacto-vegedat mai m ul
tariene. Alimentaia stabilit
tor specii de
Sn funcie de cerinele fizio
plante din ge
nul Euphorbia,
logice fi de condiiile de
mediu se numefte alimentaie
care conin in
toate organele
raionali. V. fi a l i m e n t ;
di gest ie; f o t o s i n t e z i .
vegetative
un
suc lptos, ca
2. (M E D .) Alimentaie mixt (la
ustic fi otr
sugari), alimentaie combinat,
vitor (ex. lapcu lapte matern fi lapte de pro
tele-cinelui. lapvenien animal.- A. artificial
tele-cucului).
(la sugari), alimentaie cu lapte
a lit r e (ME
de provenien animal. 3. (E C .)
Alior
TAL.) v. caloAlimentaia publici In R .P .R ;
rizare.
reeaua ntreprinderilor specia
alite ra ie , procedeu stilistic
lizate in deservirea populaiei
care const in repetarea ace
cu mineiruri pregtite fi cu
luiai sunet (sau grup de sunete)
buturi (cantine, restaurante,
la nceputul (sau in interiorul)
restaurante - cantini,
bufete).
mai multor cuvinte succesive.
Este organizat la orae de sfa

ALLEC

cu scopul de a reda o micare


sau de a crea efecte de armonie
imitativ (ex. Prin vulturi
vntul viu vuia". G . Cobuc).
a liu r (fr. allure fel de a
merge"), mod de deplasare a
unui animal patruped dup
felul n care fi mic membrele,
asociindu-le simultan sau suc
cesiv, fi dup viteza cu care
face acest lucru. La cal, a.
principale s in t: pasul, trapul,
ouiestrul fi galopul.
a liz a r in (CHIM.), derivat al
i n t r i c h i n o n e i . Se pre
zin i sub form i de cristale
portocalii; p. t. 290C. Este un
colorant cunoscut din antichi
tate. Se extrage d in rdcina
de roibi. A . sintetici se prepari
din antrachinoni fi este primul
colorant natural care a fost
preparat sintetic. Se folosefte
in special pentru vopsirea in
rou aprins a bumbacului fi a
linii.
a liz e e , vnturi care bat n
regiunile intertropicale, in tot
tim pul anului, cu direcie con
stant : de la nord-est spre sudvest n emisfera nordic f i de
la sud-est spre nord-vest n
cea sudici.
Al-Kindi, Abu-Iussuf ibnIshak (800-879), filozof i
savant enciclopedist arab, ini
iatorul orientrii aristotelice in
filozofia arab. A trit la Basra
i la Bagdad. Al.-K. a preco
nizat necesitatea fundamentrii
filozofiei pe studiul matematicii
fi al ftiinelor naturii i a subli
niat caracterul im uabil al rapor
turilor cauzale. A fost persecutat
de oficialitatea clerical musul
man din cauz c a ndrznit
s critice Coranul pentru con
tradiciile i naivitile lui.
alia b re v e (expresie italian
insemnind n scurt *; MUZ.),
termen care indic o micare
rapid in doi tim pi.
AUah (arab. al-ilah dum
nezeu"), denumire a lui dumne
zeu in religia islamic. V . fi
islam.
A lla h a b a d , oraf in India
(statul Uttar-Pradesh), situat la
confluena Jum nei cu Gangele332 300 loc. (1951). N od fero
viar. Industrie de sticl, de
tutun, textil fi alimentar.
A ll eg, Henri (n. 1921). publi
cist algerian, lupttor pentru
libertatea fi independena Alge
riei, director al ziarului L Al

A L L E G R E I I Q _____________________

g|

A L M A N D IN

Alma-Ata, ora
n U. R.S. S., capi
tala R.S.S. Kazahe.
508 000 loc. (1961).
nfiinat in 1854. ca
centru comercial fi
administrativ. In anii
Puterii sovietice a de
venit cel mai puter
nic centru industrial,
cultural i tiinific
al R.S.S- Kazahe. n
treprinderi construc
toare de mafini, tex
tile si alimentare (de
t
produse lactate, paste
finoase, carne fi con
serve). Aici se an
Academia de tiine
a R.S.S. Kazahe. II
institute de invSmint superior, trei
teatre, muzee. A^Aeste unul din cele mai
frumoase orae ale
U-R.S.S.. prin struc
tura rectangular a
Alma-Ala. Teatrul dc oper Abai
strzilor, prin par
curile fi cldirile lui monu
ger Republicam". ntemniat
muzical cu care ncepea, de
mentale.
obicei, suita clasic francez.
de ctre autoritile colonialiste
A lm aden, ora in partea
Are un ritm moderat, in doi
franceze, a evadat n 1961 fi
central a Spaniei. 12 400 loc.
s-a stabilit in strintate. In
timpi.
(1955). Este centrul unei re
1962 s-a rentors in Algeria.
A lle r /br], riu in R. D. Ger
giuni renumite pentru extracia
man (260 km). Izvorfte din
Este autorul crilor Tortura"
mercurului (circa 1/3 din ex
apropierea oraului Magdeburg
(1958, trad. rom. 1958) ti
tracia de mercur a lumii ca
fi se vars in Weser. Este navi,,Prizonieri de rzboi" (1961),
pitaliste).
abil pe o distant de 117 km,
in care demasc tratamentul
A lm ageate" (A 5 T R .V im
iind legat de Canalul Central
inuman la care erau supusi
portant culegere _ de lucrri
german.
de(inu|ii politici algerieni de
astronomice a lui Ptoiemeu,
A llgem eine Electricititactre autoritile colonialiste
datind de la mijlocul sec. al
Gesellschaft (A .E .C .), unul
franceze.
Il-lea e.n. Conine unul dintre
dintre cele mai mari trusturi
allegretto (cuvint italian,
cele mai vechi cataloage dc stele
electrotehnice din R.F- Ger
diminutiv al lui allegro; M U Z .)
ajunse pin in zilele noastre fi
man. Coopereaz cu concernul
1. Termen care indic o micarc
expunerea sistemului geocen
Siemens, cu General Electric
vie, dar mai pu|in grbit decit
tric al lui Ptolemeu. care a lost
Company din S.U.A. si cu
allegro. 2. Parte a unei lucrri
folosit de biseric in lupta
alte concerne internaionale. _In
muzicale conceput in aceast
mpotriva concepiilor tiini
Rominia, Allgemeine Electricimicare.
fice despre lume in evul mediu.
tts-GeselIschaft a avut in
allegro (cuvint italian inIn sec. al XVI-lea. N. Copernic
trecut filiale fi un numr
semnind vioi, _ vesel ; M U Z .)
a pus bazele concepiei mo
mare de aciuni in societ
1. Termen care indic o micare
derne heliocentrice a siste
ile din industria productoare
repede, vioaie. 2. Parte a unei
mului solar, dind o puternic
de energie electric. V. i
lucrri muzicale conceput in
lovitur
concepiilor antiinnt
r
u
i
t.
aceast micare.
ificc clericale.
A llier [aliej, riu n centrul
a lle m n d 1. Vechi dant
a lm a n d in ( M I N K R . ) , granat
Franei (410 km). Izvorfte
de origine popular german,
aluminoferoa,
de culoare roiedin
munii
Ceveni
fi
se
vars
cu caracter vesel, vioi. 2. Pies
brun : cristalizeaz in sistemul
in fluviul Loara. Este navigabil
cubic, in forma de dodeeaedru
pe o distant de 228 km.
romboidal, fi cate foarte raa llit (PETTROGR.). denumire
pindit In isturile cristaline i
eneral dat rocilor sau proin aluviuni. Varietatea comun
.uselor lor de alterare, formate
ae utilizeaz ca abraziv, i u
mai ales din hidroxizi naturali
varietatea limpede ca ptatrl
de aluminiu (hidrargilit, boehsemipreioas. In R.P.R. se
mit, diaspor). In grupa a. intr
intilnete tn isturile cristaline
bauxitele fi latentele.
Allcmand (2 )

A LM J

din Carpai fi din Dobrogea


fi n aluviunile formate din
eroziunea acestor isturi. _
A lm j, muni situai n
sud-vestul R.P.R., n nordul
defileului D u n rii; fac parte
din grupa Munilor Banatului.
Altitudinea m ax im i: I 226 m
(vrful Svinecea). Munii A .
tint constituii din roci crista
line. In cadrul lor se disting
zone depresionare umplute cu
depozite sedimentare paleozoice
fi mczozoice reprezentate in
special prin calcare.
A lm e id a , Britcs d\ ranc
portughezi care a condus in
1385 lupta maselor populare
din orelul Aljubarrota mpo
triva invaziei spaniolilor. Este
num ii i Ioana dArc a Por
tugaliei.
A lm e id a
G a rre tt, Joo
Baptista (1799 1854), scriitor
portughez, initiator al romantis
mului n Portugalia. Patriot,
lupttor mpotriva absolutis
mului, a fost exilat n mai multe
rinduri pentru idealurile sale
de libertate. In piesa Filippa
de Vilhena" ( 1840), i mai cu
seami in Fratele L uiz de
Sousa" (1844), opera sa princi
pal. ca i in poeziile lirice
(culegerea Frunze cizute",
1853, -a.), A .G . evoci trecutul
i tradiiile patriei sale, punnd
n valoare bogate elemente de
folclor.
A lm o h a z i, dinastie maurospaniol (1147 1269), care a
risturnat dinastia Almoravizi
lor. In urma feudalizirii, a
luptelor interne i a deselor
rscoale, statul almohad s-a
firimiat intr-o serie de state
feudale.
A lm o ra v iz i, dinastie maurospaniol (c. 1061 1147), care
a cucerit Marocul i ntreaga
Spanie, dar a fost risturnati in
1147 de Almohazi.
A lm q v ist, Karl Jonas Love
(1793 1866), scriitor suedez.
Lucrrile sale au stm it nume
roase polemici i campanii de
pres. Sub influena lui J. J.
Rousseau, a debutat ca roman
tic, dispreuind societatea con
venional", dar mai trziu a
evoluat spre realism (n ciclul
de romane Cartea miceului",
1832-1851: Moara de la
Skllnora", 1838). A influenat
creaia lui A . Strindberg fi
a Selmei Lagerlof.

ALOC ISM

92

a lm u can ta ra t (ASTR.), cerc


mic de intersecie a sferei cereti
cu un plan paralel cu planul
orizontului, pe care toate stelele
au aceeai nlime deasupra
orizontului. Trecerile stelelor
la un anume a. sint folosite
pentru determinarea coordona
telor geografice ale locului.
ln ic o (M E T A L .), aliaj feromagnetic de fier (63%) cu
aluminiu (12%), nichel (20%),
cobalt (5%) fi adaos de cupru,
folosit la fabricarea magne
ilor permaneni.
a lo care (lat. ad Ia i
locare a pune" ; EC.), afectarea
unor mijloace bneti sau ma
teriale n vederea realizrii
unei anumite aciuni (ex. pentru
construirea unui obiectiv in
dustrial).
alo c a ie (n rile socialiste)
a ) Alocafie de stat, sum de
bani acordat n temeiul legii,
din fondurile statului, unei
instituii, organizaii, ntreprin
deri sau unei persoane. A . de i.
pentru copii, indemnizaie lu
nari acordat n R.P.R., din
bugetul de stat, salariailor,
pensionarilor i altor categorii
de oameni ai muncii, precum
i copiilor care beneficiaz de
pensia de urma. Se acord,
n cadrul anumitor limite de
salariu, de pensii sau burse, i
p in i la o anumit virst a
copiilor. A fost introdus din
1956, n cadrul msurilor luate
de Partidul Muncitoresc Romn
pentru ridicarea nivelului de
trai al oamenilor muncii, b ) Alo
caie bugetar, sum prevzut
ntr-un buget aprobat, pentru
efectuarea anumitor cheltuieli
de ctre instituii, ntreprin
deri fi organizaii de stat. in
vederea ndeplinirii sarcinilor
de plan.
a lo d iu (lat. allodium, din v.
germ. a ll tot" i od moie"),
proprietate funciar liber de
orice sarcini servile sau vasalice, de care proprietarul putea
dispune dup plac, spre deo
sebire de f e u d , asupra cruia
grevau obligaii vasalice. A. a
lost rspndit n apusul Europei
n perioada feudalismului tim
puriu (sec. V X I).
aloe 1. (B O T . ; Alde) Gen de
plante din familia liliaceelor,
care cresc in semipustiurile
din Africa i din In aia. Plan
tele din acest gen au frunze

man, crnoase i spinoase fi


flori galbene sau roii. La noi
se cultiv n sere i n aparta
mente. 2. (FARM.) Produs ob
inut din sucul extras din

Aloc

frunzele diferitelor specii de


a. Se prezint sub form de
buci neregulate, brunc-negre,
cu aspect sticlos, cu gust
foarte amar, solubile n alcool
fi parial n ap. Exercita o
aciune purgativ prin excitarea
contraciilor intestinului gros.
Este folosit fi mpotriva tuber
culozei.
a lo f n e (IND. STICL.), varie
tate de minerale amorfe, for
mate din silicai de aluminiu
coloizi. Intr in compoziii
unor argile, numite argile alofanoide, mai ales a argilelor
caolinoase, alctuind poriunea
alofanoid a acestora. Spre
deosebire de caolin, a. se deza
greg cu acid dorhidric.
alo ga m ie (gr. allot altul"
i gamos u n ire "; GENET.),
fecundare natural a unei plante
cu polen provenit de ia alte
plante din aceeai specie. A.
se realizeaz cu ajutorul vintului, al insectelor etc. i duce
la sporirea vitalitii organis
melor datorit unirii unor g
rnei de proveniene diferite in
procesul fecundaiei.
alogen (gr. allot altul" i
genos ras ; PETROGR.; des
pre un component al unei roci
sedimentare), format anterior
rocii i ntr-un loc diferit de
aceasta (ex. componentele dintr-un conglomerat).
a lo g is m (gr. a fr" fi
logos raiune" ; F IL O Z .) 1. Ju
decat care contrazice logica.
2 . Concepie mistic, iraiona
list, care pretinde c instinctul,
intuiia, credina i revelaia
divin ar fi mijloace de cunoa
tere superioare tiinei fi gin
dirii logice.

ALP!

alohton (gr. allot altul" fi


chthon pmnt" ; CEOL.), for
maiune geologici care a su
ferit deplasri fa de locul
initial de formare. In general,
a. este mai vechi decit atratele
c care le acoper. In Carpafii
leridionali, 9. este reprezentat
prin P i n z a G e t i c i , care
cuprinde masivele Lotrului, Cibinului, Sebeului, Fgraului,
Poiana Rusei, Semenicului,
Locvei .a.
alopatie (gr. _ allot altul"
i pathos suferin"), sistem
obinuit de tratament in medi
cin. constind n folosirea de
medicamente in doze care, la
omul sinitos, produc siraptome
inverse simptomelor caracteris
tice bolii ce urmeaz si fie
tratat (ex. hipotiroidismul se
trateaz cu extract de tiroidi,
care, administrat unui om s in i
tos, i-ar produce hipertiroidism).
alopecie (gr. alopex, -dt
vulpe", animal care sufer
uneori de o boal caracterizat
prin cderea prului; M E D .),
absena sau cderea temporar
(total sau parial) a prului
de pe cap sau de pe corp.
Se observ, fiziologic, la nounscui si, patologic, in cursul
unor boli de piele produse de
ciuperci, al unor boli nervoase,
infeefioase etc.
alotropie (gr. allos altul"
i tropot schimbare" ; CHIM.),
proprietate a unor elemente
chimice de a se prezenU in
mai multe forme sau modi
ficaii, care diferi Intre ele
prin nsuirile fizice (punct de
topire, tensiune de vapori,
greutate specifici), iar uneori i
prin comportarea chimici. Exis
tenta modificaiilor alotropice
este, n general, consecina
existentei unor reele cristaline
diferite (sulful rombic i monoclinic) sau a unui numr diferit
de atomi in molecul (oxigenul
i ozonul). Modificabile alotro
pice ale unui element se pot
transforma una in alta fie rever
sibil, la o anumit temperaturi
( transformare enantiotrop), fie
ireversibil, forma mai puin
stabili trecind n cea stabili
(transformare monotrop). Sin.
form alotropic.
aloxn (BIOCHIM., F iz io u ),
substan cristalini, apropiau
ca structuri chimici de acidul

Munii Alpi

uric. In anumite doze distruge


celulele pancreatice care secrei
insulina. Este _folosit n pro
ducerea experimentali a dia
betului (diabet aloxanic).
alpaca1 1. (Z O O L . ; Lama
pacos) Mamifer rumegtor, care
reprezinU forma domesticiu
a lamei,
renumit pentru

Alpaca (I)

lina sa de caliute superioar


(datorit fineei fi lungimii
firelor). Triete in America
de Sud (pe platourile din Peru
i din Bolivia). Eate folosiU
pentru lini, pentru carne i ca
animal de traciune. 2. (IN D .
T E X T .) estur (stofi) fini, de
culoare nchii, cu faa lucioas,
fcut de obicei din lna ani
malului descris mai sus. Eate
folosii pentru imbriciminte
de vari.
alpaca1 (M E T A L .) , aliaj de
cupru (4565%). nichel (10
22%) i zinc, de culoare albiargintie, practic inoxidabil in
atmosfer. folosit la fabricarea
tacimurilor, a instrumentelor
medicale fi optice etc.
A lpatov, Mihail Vladimirovici (n. 1902), istoric de art
sovietic, membru al Academiei
de wrte a U .R.S.S. A scris
studii valoroase despre arta

rut, despre arta bizantini fi


arta vest-europeani. Op. p r.:
Arta italian dm epoca lui
Dante fi Giotto" (1939), Isto
ria generali a artelor" {1948
1955), Andrei Rubliov", A-A.
Ivanov" (1956) f. a.
Alpi, muni situai in Eu
ropa. pe teritoriul italiei. Elve
iei, Franei, Germaniei fi Aus
triei, avind o lungime de I 200
km fi o liime intre 135 fi 260
km. Altitudinea maximi : 4 810
m (virful Mont Blanc). A. s-au
format in era teriari, in timpul
orogenezei alpine. Sint consti
tuii din roci cristaline si metomorfice. Se Impart tn A. vestici
fi A. estici. Misivele mai im
portante din A. vestici sint: A.
Maritimi, A. Savciei, A. Permum,
A. Bemezi fi A. Ret a . iar
din A. estici: A- Bavarirt. A.
Salzburgului. munii Tauer. A.
Dolomitici fi A. Cami'.i. Clima
din A. este umed fi rece. Ghe
arii ocupi 4 140 km*. Riunlcdin
aceast regiune posed impor
tante resurse hidroenerjptice,
folosite parial in Italia, tlvria
fi Austna. Din A . izvorsc flu
viile si riurile Rin, Ron, Pad,
Inn, Drava. Adige .a. Aici n
gsesc numeroase lacuri (Ge
neva, Constana, Maggiore,
Como .a.). M unii snt stit b
tui, prin trecitorile principale
(Simplon, Saint-Gothard i a ).
de numeroase osele fi ci lerate. Intre 1958 fi 1962 s-a
construit, sub Mont Blanc, un
tunel pentru automobile ( I I .5
km). Populaia este dens, n ai
ales la contactul dintre tona agri
col fi cea de pdure. Resurse
economice : agricultur (pin la

A L II A U S T R A L IE N I

94

I 300-1 400 m), piduri i puni.


Frumuseea Alptlor atrage nu
meroi tunti. Alpii Permini,
Unt muntos ai Alpilor ceti a
i in
Italia fi Elvejia, limitai de
trecitorile Simplon la est yi
Saint-Bernard Ia vest. Altitu
dinea maximi : 4 638 m (masivul
Monte Rosa). Sint acoperii
pin la 2 000 in de piduri, apoi
de pium alpine ii de gheari.
Alpii DinarLci, lan de muni
pe teritoriul R.P.F. Iugoslavia.
Altitudinea maximi: 1913 m
(virful Troglav). Alpii Dinariai
prezini numeroase fenomene
carstice. Sint in mare parte
acoperii cu piduri de fag fi
de stejar.
A lp ii A ustralieni, lan mun
tos situat in estul Australiei.
Sint munii cei mai inali i cei
mai tineri ai continentului.
Altitudinea maximi: 2 234 m
(vidul Kosciusko). S-au for
mat in permocarbomfer fi n
teriar. Sint constituii din roci
Alpinism
sedimentare cu intruziuni de
granit.
ntrecere, fiind considerat per
alpin, care se referi la
formani sportiv.
munii Alpi i, prin extensiune,
al pino- him a la i in , sisltmul~
la fenomenele din regiunea cea
(G E O L .),
sistem muntos a
mai nalt! a munilor. * (B JQ crui formare, nceput in ereCEOCR.) Etaj a., partea supe
tacicul mediu, s-a desvirfit la
rioar a munilor nali, care
sfirfitul pliocenului. Din acest
ncepe dincolo de limita de sus
sistem fac parte munii Atlas,
a pdurilor (in munii din ara
Pirinei, Alpi, Carpai, Balcani,
noastr de Ia aproximativ 2 000
Caucaz fi Himalaia.
m in sus). Se caracterizeaz
Alsacia, provincie in nordprintr-un climat aspru (iarn
estul Franei, intre fluviul Rin
de cel puin fase luni), cu vini munii Vosgi. Suprafaa:
turi puternice. In multe cazuri
900 km*. Populaia: circa
in t. a. exiti zpezi persistente,
1300 000 loc. (1954). Principalul
gheari fi stinci golae. Vege
oraf: Strasbourg. Mari zc
taia este alctuit din tufifuri
minte de sruri de potasiu lingi
Eitice fi dese, ierburi, mufehi si Mulhouse. Industria este repre
cheni. Fiind lipsit total de
zentat prin uzine construc
copaci, se numefte fi gol de
toare de mafini, chimice, fabrici
munte". (GEOL.) Orogcncz
textile. Important regiune aalpin, totalitatea proceselor de
grari cu culturi de griu, orz,
cutare a scoarei Pmntului,
tutun, cartofi, vi de vie.
care au nceput la sfirfitul tria Istoric. A. a fost locuit n tim
icuiui fi au continuat pin n
puri strvechi de celi. Pro
cuaternar. Ca urmare a acestor
vincie roman intre sec. I i.e.n.
mifcri s-au format munii
fi al V-lea e.n., ocupat apoi
Alpi, Apenini, Carpa, Balcani,
de alemani, pe care francii i-au
Caucaz. Himalaia .a.
nvins la Tolbiac (496), ea a
alp in ism , ramur sportivi
fost nglobat tn regatul franc.
In care, cu ajutorul unei teh
In anul 870 teritoriul ei a trecut
nici speciale fi al unui echipa
in posesiunea regatului franc
ment adecvat, se efectueaz
de rsrit (viitoarea Germanie),
ascensiuni pe trasee muntoase
dar prin pacea westfalic(l648)
cu un anumit grad de dificul
a revenit Franei. Anexat din
tate. Atingerea unor obiective
nou de Germania in 1871, n
greu accesibile (piscuri, create,
urma rzboiului franco-prusac,
perei etc.) capt caracter de
A. a revenit iari Franei dup

primul rzboi mondial, prin


pacea de la Versailles (1919).
In 1940 Germania hitleristi a
smuls din nou Franei Alsacia,
mpreun cu Lorena- La sfir
fitul anului 1944, in condiiile
naintirii victorioase a Armatei
Sovietice fi ale deschiderii de
ctre aliai a celui de-al doilea
front, A. a fost eliberat de
cit re armata francez.
Altai, sistem muntos situat
in sud-vestu! Siberiei, la hota
rul U.R.S.S. cu R. P. Mongoli
fi R. P. Chinezi; nlimea
medie: 1 5002 500 m. Alti
tudinea maxim : 4 506 m (virful
Beluha). Numeroi gheari. Z
cminte poli metalice bogate.
A lta ir (A S T R .), stea de m
rimea stelar unu, cea mai lumi
noas din constelaia Vulturul.
A l ta m ira , peter in nordul
Spaniei, celebri prin picturile
in mai multe culori fcute pe
snc de oamenii din paleoli
ticul superior.
a lt ir (lat. altarium, din allus
nalt) 1. Loc ridicat sau
mas pe care se depuneau in
antichitate ofrande sau se cele
brau sacrificii. 2. Mas de cult
in biserici sau ncperea in care
se gsete aceasta.
A ltdorfer, Albrecht (c. 14801538), pictor, gravor i arhitect
german, cel mai de seam repre
zentant al asa-numitei coli
de la Dunre . A pictat alegorii
religioase i tablouri istorice i
mitologice, n care fantezia se
mpletete cu o ascuit obser
vaie reajist. Personajele din
compoziiile sale poart, in
genere, costume din vremea
sa, iar cldirile sint inspirate
din arhitectura Renafterii ger
mane fi italiene, chiar si in
scenele biblice. Unul dintre
primii peisagifti ai Renaterii.
A ltenburg, ora in R. D.
German, n districtul Leipzig.
47 500 loc. (1957). Industrie
constructoare de maini. In
apropierea oraului se afl ex
ploatri de crbune brun.
a lt e r ir e 1. (P E TR O G R .) Tota
litatea proceselor de dezagre
gare i descompunere chimic
a rocilor, care au loc la supra
faa sau n pturile superioare
ale scoarei Pmintului, dea
supra nivelului hidrostatic. A.
se produce sub aciunea agen
ilor atmosferici, a apelor de
infiltraie, a activitii plantelor

ALTO

ALTERATIE

animalelor. 1 ( M D . A L IM E N T .)
Alterarea alimentelor, modifi
care structural a alimentelor
tub aciunea mediului ncon
jurtor (aer, umiditate, lumin,
cldur, microorganisme etc-).
Cind modificrile propriet
ilor organoleptice, fizice, chi
mice i biochimice sint pro
funde fi cnd. datorit acestui
fapt, ele determin cderea
valorii nutritive, apariia sub
stanelor toxice fi a mirosurilor
neplcute, schimbarea consis
tenei. gustului fi culorii etc.,
alimentele nu mai pot fi con
sumate.
alterie (MUZ.), procedeu
de modificare a nlimii ini
iale a unui sunet prin semne
i

- diet

J/- dublu diez

b bemol

b b -dublu

bemol

If -beear
Alterie

care urci sau coboar sunetul:


diezul, dublul diez urc su
netul ; bemolul, dublul bemol
coboar sunetul; becarul anu
leaz efectul diezului, dublului
diez. bemolului sau dublului
bemol. Sin. accident.
alternan (lat. alternus
unul dupi altul") 1. (FIZ.)
Totalitate a valorilor succesive
pe care le ia o mrime perio
dic sau pseudoperiodici in
decursul unei jum itii de pe
rioad i sau de pseudoperioadi
(ex. a- valorilor pozitive sau a
celor negative, _in cazul unei
miri mi care variaz sinusoidal).
2. (L IN C V .) Alternan fonetic.
schimbare regulai a unui sunet
din temi prin altul, in formele
flexionare sau in familia unui
cuvint. A. consonantic, alter
nani care se produce intre
consoanele din tema unui cu
vint (ex. schimbarea lui s in f:
des-defi, a lui ( n / : tiattiai ttc.). A. vocalic, alter
nani care se produce intre
vocalele din tema unui cuvint.
Ea poate afecta t i m b r u l
vocalelor (ca in carte, cri),
cantitatea (ex., in latini, pre
zentul v/nit se deosebete de
[erfectul vinit prin cantitatea
ui e) sau accentuarea lor (ex..

altim etru (lat. alfas iaak


ia romin. perfectul simplu cinfi gr. mc/ron .m sur"), aparat
M se deosebete de prezentul
ca care se msoar nlimea
chit prin accentuarea lui j.
fa de a n punct sau (ai da
Sin. aU aat, opojome.
a n nivel, luat ca referin.
alternare da generaii
A ltin i, Eustatie (<- I / M (B O T .), fenomen general care
1815). pictor romin. A ftod aat
intervine in procesul de inmulla Academia de arte din Viena.
1 re a plantelor dotate cu ema
A lito n da ansambluri da pic
ilate fi care corali n succe
siunea regulai a dou gene t r i religioas, a pictat por
trete remarcabile rrin realii
raii : una sexuati, care poart
m al viziunii f i calitatea mea
organe fi celule sexuale, nu
teyagulai (ea.
Portret de
mit fi gametofit. alta asexuai,
femeie"', din M uzeal de art
care produce spori, numit
al R-P.R-).
sporofit. Organizarea fi durata
Al ti n u m , aezare getici. apoi
celor dou generaii variaz
rom ani, mai tirzia bizan-ai.
foarte mult la diferitele ncren
situat pa malul laculai ca
gturi de plante (ex. la muchi
acelai name, pe locul unda
predomini gametofitul, iar la
se afl astzi comuna OU ina
ferii sporofitul).
(raionul Adamclisi, reg. Doalterna rioz
(F IT O P A T .),
brogaa).
boali a plantelor, provocai
a ltitu d in e , nlimea unui
de ciuperci din genul Alterpunct de pe suprafaa terestr,
naria. Foarte rispinditi fi pgu
calculat fa de nivelul m irii ( a.
bitoare este a. cartofului, pro
absolut) sau fa de un punct
dui de A lternaria to l n i;
de referini ( a- relaii ) .
aceast boali se manifest prin
alti (in portal popular ro
pete brune-inchis, cu zone con
centrice, care apar pe frunze,
m i nesc). poriune ornamental
pe tubercule etc. Se combate
[>rin stropiri cu zeam bordeezi in concentraie de 1%alternativ (lat. alternare,
din alter altul**; L O G .) , relaie
intre dou i judecii, in care,
daci o judecat c adevrat,
cealalt e fali; (in accepia
comuni) situaie in care se
gisefte cineva cind trebuie si
aleagi intre doui soluii (posibilitii) care se exclud.
alternator (E L T .) v. gene
rator sincron.
A lte z r i", organul legal
de pres al Comitetului re
gional antifascist din Transil
vania, aprut la Cluj, sub n
AM
drumarea P.C.R., in noiembrie
1933. A foat interzis de gu
prin aleaituri sau custur, ca
vernul burghezo-mofieresc in
material colorat (bumbac, in.
martie 1934.
mtase sau fir metalic), for mind
altig rf (lat. a ltu i nalt"
un dreptunghi in partaa de sus
f* gr- graphein a scrie" ; AV.),
a minecilor iilor.
altimetni barometric care nre
A ltin te p e , centru minier,
gistreaz pe o diagram! alti
pendinte de comuna Eacnibaba
tudinea avionului in timpul
din raionul Istria, reg. Dozborului.
brogea. Exploatri da pmtd cu
a ltim e trie , ramuri a topo
prifer, care se prelucreaz la
grafiei care se ocupi cu deter
tabrica de ngrminte da la
minarea inilimilor punctelor
Nvodari (reg. Dobrogea).
caracteristice de pe scoara
alto (cuvint italian nlemnind
terestr, fa de o suprafa
n alt"; M U Z .) 1. Voce mai
de referini, in vederea reprepuin inalti dcrt m i i i o i s zentirii reliefului pe hari prin
p r i n o ; in corul mixt pantru
curbe de nivel (izo h ip sc ), tenta
patru voci constituia vocea a
sau hafuri.

96

ALTOCUM ULUS

s piard ns contactul cu
fondul (ex. ,.La Marseillaise"
de Fr. Rude de pe Arcul de
triu m f I'toiIe d in Pans). V . i
basorelief.
a lto s tr tu s ,
formaie
de
nori situat la o nlim e de
2 500 5 000 m. care se pre
zint sub forma un u i strat
uniform de culoare m ai m ult
cenuie.
a lu a t, produs pstos inter
mediar. folosit n industria pa
nificaiei f i in patiserie. Este
constituit dintr-un amestec de
fin de griu sau de secar cu

doua. 2. Instrum ent de suflat,


a crui scar* corespunde vocii
de mai sus. 3. V. viol.
a lto c u m u lu s , nori in form
de grmezi, situai la o n l
ime de 2 5006 000 m.
a lto i ( H O R T . . vmCULT.). ra
mur cu I 3 m uguri sau num ai
m ugur, n
vegetaie ^ ori n
tare de repaus, care, in urma
altoirii, concrete cu p o r t a l toiul.
Formeaz tulpina i
coroana sau num ai coroana
plantei noi. altoite.
a lto ir e , metod prin care se
realizeaz concreterea unei por-

S is t e m e
a lt o ir e

p r in

c a lt o ir e p r in

a p r o p ie r e
a p r o p ie r e

de

a lt o ir e

l a t e r a l i : b a lt o ir e
la t e r a li,

ca

A L U M IN IU M

p r i n a p r o p ie r e la te ra l

l i m b i ; d a lt o ir e in

tu b c o a j .

c o p u la ie : e a lt o ir e

i a d e a p i d t a r : f a lt o ir e U t e r a i i i n le m n ; g a lt o ir e n t r i a n u l a i e ; h a lt o ir e
s u b c o a j ,

iuni de plant, num it altoi,


cu o alt plant, aflat pe rd
cini proprii, num it
porta l t o i . D u p felul plantei i
dup faza de cretere, se prac
tic mai multe feluri de a . :
n copulaie, n despictur,
prin apropiere, cu ramur deta
at, cu m uguri detaai etc.
Altoirea viei, operaia de
mbinare a altoiului, provenit
de la soiurile cultivate, cu portaltoiul slbatic. A . v. este cel
m ai eficace mijloc de lupt
mpotriva filoxerei, care atac
rdcinile soiurilor nobile, dar
nu le atac pe acelea ale portaltoiului Albatic.
a lto r e lie f (n sculptur), va
rietate a reliefului, n care for
mele se desprind puternic, fr

a im p l

ap i deseori cu adaosuri
pentru afina re sau pentru a-i
da proprietile fizico-chimice
i gustative dorite (sare, lapte,
zahr, esene aromate, m iro
denii etc.). A- pentru pine se
afineaz prin fermentaie cu
drojdie sau cu maia, iar a.
pentru biscuii i produse de
patiserie pe cale chim ic, cu
bicarbonat de sodiu, bicarbonat
de am oniu, praf de copt etc.
A. pentru pastele finoase nu
se afineaz. S in . coc.
a lu m in ( C H I M . ) v. o x id d e
a la m in iu .
a l u m i n i u ( C H IM .) , A l. Ele
ment cu nr. at. 13; gr. at.
26,97; gr- sp. 2 ,1 ; p.t. 658.7C;
p- f. 2 2 7 0 * 0 Metal argintiu,
ductil i maleabil, cu conducti

COM PANY

vitate electric marc. Are com


pui foarte num eroi, fiind,
dup oxigen f i siliciu, al treilea
element ca grad de rAspindire.
Este uor atacat de baze i
acizi, afar de acidul azotic.
Are valena 3. D numeroase
com binaii.
In industrie se
obine d in bauxit prin trans
formare in alum in, care este
descompus p rin electroliz.
A lu m in iu l i aliajele sale se
ntrebuineaz la fabricarea pie
selor de metal uoare, in aero
nautic i in electrotehnici.
Industria alu m in iu lu i este una
dintre ram urile cele m ai im por
tante ale metalurgiei neferoase.
Ea s-a dezvoltat in sec. al
XX-Iea, o dat cu dezvoltarea
aviaiei. In cadrul lagrului
socialist, principalele ri produ
ctoare de a lu m in iu sint U n iu
nea Sovietic, Republica Popu
lar Chinez i Republica Popu
lar Ungar.
In
Republica
Popular R om in sc prevede
construirea unei uzine de alu
m in iu , pe baza rezervelor de
bauxit d in regiunea Criana.
Aceast uzin va crea o nou
baz de materie prim pentru
industria constructoare de ma
ini i pentru alte ram uri in d u
striale. In cadrul rilor capita
liste, 3/4 din producia de a.
este concentrat in o .U .A . i
Canada, restul fiind produs de
Norvegia. Frana, R . F. G er
m an, Italia, Austria i Japonia,
ntreaga producie d e a . a rilor
capitaliste se afl sub controlul
citorva mari m onopoluri ame
ricane, engleze, franceze i vestgermane.
A lu m in iu m C o m p a n y of
A m e r ic a / (lium inizm cmpeni
90 9tn&ric*] ( ALCOA ; Socie
tatea american a alum iniul ui ),
cel m ai mare trust d in industria
de alum in iu a S .U .A ., nfiinat
in 1888. E l d 1/3 d in produc
ia de a lu m in iu a S-U-A. i.
m preun cu trusturile con
trolate, aproape 50/0 d in pro
ducia de alum in iu a rilor
capitaliste.
Prin intermediul
trustului de alum in iu d in C a
nada, controleaz uzine de alu
m in iu d in Anglia, India, Italia.
Spania. Norvegia, R . F. G er
man, Japonia etc. L a rind ui
su este controlat de grupul
financiar M ellon. A contribuit
la narmarea G erm aniei hitleriste.

A M E R IC A DE NORD

SCAIA MAlTIMIlOt

ALUMINIZARE

97

a l o m h u z a r e (M E T A L ), pro *
ces d e a c o p e rire a u n o r piese
m e ta lic e sa u n e m e ta lic e c u u n
strat d e a lu m i n iu , m a i alea
p e n tr u a le d a o re z is te n t m a i
m a re la c o r o z iu n e . A . *e re a li
zeaz p r in s tro p ire c u p is to lu l
sa u v o la tiliz a re i n v id (la m ase
plastice).
a lu m in o te r m ie (M ET A L.),

procedeu metalurgic de r e d uc e r e si
t o p i r e a unui
metal, bazat pe r e a c i a
e x o t e r m a unui amestec
lormat din pulbere de aluminiu
cu un oxid metalic. Prin a. se
obin temperaturi p in i
la
3 000C. A. a fost realizat!
pentru prima oari de savantul
rus N N . Beketov in 1859.
a lu m o silic i ( M1NER.), com
pui naturali in a cror struc
tura cristalina o parte dintre
ionii de siliciu sint nlocuii cu
ioni de aluminiu, nconjurai,
fiecare, de patru ioni de oxigen,
dispui in colurile unui tetraedru (ex. feldspai, mice, zeolii).
a lu n ( Corylus aoellana). ar
bust din familia betulaceelor,
nalt de 25 m. Are frunze
oval-alungite, cu baza inegal

Alun
cordiform si virful lung, ascu|it. Fructul ( aluna) este o
achen sferic sau ovoidal cu
un mic cioc, nconjurata la baz
de un inveli verde in form
de degetar. In R.P.R., a. crete
n zona forestier, de la cimpie
pn la munte. Alunele au un
confinut bogat in ulei i se folo
sesc in alimentaie. Lemnul este
elastic i rezistent, dar cu ntre
buinri limitate, din cauza di
mensiunilor mici ale arbustului.
a lu n r ( Z O O L . ) v. gai-dem un te .
l u n i d a p m n t (Arachis
hypogaea), plant anual din
familia leguminoaselor, origi
nar din Brazilia. D up fecun
dare, baza ovarului se lungete
7 - 1

761

i ptrunde n p lm n t pn la
10 cm adincime, unde se
formeaz fructul (alu n a). Se
minele fructului conin 42
59% substane grase i 20
34% substane proteice. A . de
p. sint folosite pentru extra
gerea uleiului alimentar, iar
tulpinile pentru furaj. La noi
se cultiv in regiunile sudice
ale rii. Sin. arahid.
a lu n e c a re 1. ( F I Z . ) a ) De
plasare fr rostogolire a unui
corp pe suprafaa altui corp.
b ) Deplasare de ansamblu a
unui strat atomic dintr-un
cristal fa de un plan vecin,
datorit unei deformaii plas
tice. 2. ( E L T . ) Mrime carac
teristic mainilor electrice asin
crone de curent alternativ,
egal cu diferena dintre turaia
sincron si cea a rotorului,
mprit la turaia sincrona a
m ainii; poate fi exprimat fi
in procente. 3. ( G E O L . , G E O G R . )
Alunecare de teren, fenomen de
deplasare a terenului aflat tn
pant, pe un fundament imper
meabil. A . se produce in
special dup ploi ndelungate.
Terenul se desprinde sub pro
pria sa greutate, alunecind pe
suportul impermeabil muiat de
apele de infiltraie. In partea
superioar, masa alunecat a
solului prezint rupturi, iar in
cea inferioar material care se
ncalec. La o a. se disting: rpa
de desprindere, lupa de a.,
valul de a. i alte elemente. A . se
clasific dup unghiul lupei de
a., adincimea lupei de a.,
form etc. Formarea a. are
loc datorit deplasrii pe un
strat plastic (argile) a rocilor
de deasupra, fenomenelor de
sufoziune,
mririi gro
simii depozitelor deluviale etc.
De obicei a. sint influenate
de mai multe cauze. Ele ae
dezvolt ndeosebi pe terenu
rile lipsite de un covor vegetal.
I n ara noastr au o larg
rspindire in Subcarpati i
Podiul Transilvaniei. In scopul
stvilirii a. i folosirii terenu
rilor afectate de ele se fac
mpduriri, plantri de pomi
fructiferi, captarea pnzelor sub
terane etc.
a lu n e lu l, joc popular romi
riesc cu diferite variante, rspndit in Oltenia. Este un joc
de brbai sau mixt, in linie,
cu bra{ele pe umeri sau ncru

ALVEOLA

ciate la spate. Are ritm binar


si o micare vioaie, cu pai
btui sau ncruciai.
a lu n g ir e ( F I Z . , R E Z . M A T . ) ,
cretere relativ a lungimii
unui corp datorita unei aciuni
externe (ex. unui efort axial de
ntindere). A. este egal cu
raportul dintre creterea lun
gimii i lungimea iniial a cor
pului i se exprim in procente.
a lu n t ( M I N E R . ) , sulfat na
tural, hidratat, de alum iniu i
potasiu, cristalizat in sistemul
romboedric- Are culoarea albglbuie i luciu sticlos. Apare
sub form de mase pmintoase,
nscute prin transformarea feldspailor din rocile eruptive
sub influena soluiilor hidrotermale; poate fi i de natur
exogen (ex. in argile, bauxite
etc.). D in a. se obin sulfai
de alum iniu i de potasiu, cu
utilizri variate in industria
vopselelor, a pielriei, n medi
cin etc. Este i o surs pentru
obinerea oxidului de aluminiu.
In R .P .R . a fost gsit, ca produs
al transformrii unor roci vul
canice, la Roia Montan (reg.
Cluj), muntele Puturosul (reg.
Mure-Autonom Maghiar) .a.
a lu v iu ( G E O L . ) v. holocen.
a lu v iu n i, material transpor
tat de apele curgtoare fi
depus pe fundul albiei, pe
lunc sau la vrsare. A . sint
formate din bolovni, pietri,
nisip i mii, care se depun
sub form de straturi. Depune
rile aluvionare conin uneori
zcminte de minerale grele
(aur, platin, diamante etc.).
Sint favorabile culturilor de
orez. de legume etc.
A lv are z /alvreO j. Arnedo
(n. 1897), secretar general din
1938 al C . C. al Partidului
Comunist din Argentina. M em
bru din 1925 al acestui partid.
a lv e o la r ( L IN G V . ; despre
sunete), a crui articulaie se
produce prin atingerea virfului
limbii de regiunea alveolelor
dinilor superiori (ex. r romineac
este o consoan alveolar).
alve o l (lat. alveolus ca
vitate mic^ 1. (ANAT.) a ) A l
veol pulmonar, cavitate sferic
de dimensiuni microscopice,
situat la extremitatea unei
bronhiole. Reprezint ultimul
segment anatomic al cilor
respiratorii. La nivelul a. p. au
loc schimburile respiratorii, b)

AMAN

98

ALVE0L1T

Aloeol dentari, fiecare d in tr e


c a v it ile n a tu r a le a le o aselor
m a x ila r e , n care s in t n f ip i
d in i i. 2 . (G E O G R .) Alveol eo
lian, m i c i a d in c i u r a s o lu lu i
i n r e g iu n ile d ee rt ice_, s p a t d e
v in t c u a ju to r u l n is ip u lu i p e
c are l p o a r t i in s u s p e n sie . I n
z o n e le m u n to a s e , a . e- s in t des
g ru p a te n c a d r u l u n o r aflo rim e n te s a u p e re i s tin c o i, gen e r in d s tr u c tu r i a lv e o la re (s au
c e lu le e o lie n e ).
a lv e o lit (M E D .) 1. Inflamaie a alveolelor pulmonare,
ntUnit in pneumonie, bronhopneumonie, tuberculoz etc.
2. Inflamaie a unei alveole
dentare.
a lv i , produs alimentar zaharos, obinut din caramel
frecat la cald cu extract de
ciuin
i adaos de nuci,
migdale, alune i esene aro
mate.
A lzate y R a m ir e z [aldte
i ramlreO], Antonio (1729
1790), ginditor iluminist mexi
can, om de tiin cu o temeinici
formaie enciclopedici i pu
blicist de talent. A . a dus o
lu p i susinut mpotriva sco
lasticii, opunindu-i concepia
d u p i care filozofia trebuie si
aib drept el cunoaterea na
turii. A fundat Diario litcrario de Mexico", tribun i a gndirii naintate din America La
tin i. Prin activitatea sa, el a
contribuit la pregtirea ideolo
gici a micrii naional-democrate din Mexic i d in alte
ri ale A m eridi Latine.
A m a d o fam d aj, Jorge (n.
1942), scriitor revoluionar bra
zilian. Primul siu ciclu de
romane sociale, Cacao" (1933),

J. Am>do

Sudoare" (1934) i J u b ia U "


(1935). pstreaz reminiscene
naturaliste, dar prezini un
pronunat caracter progresist.

Trilogia P im in t f ir i lege"
trad, rom.), P im intul
fructelor de aur (1944, trad,
rom.) i Seceriul rou" (1946,
trad, rom.) demasci asuprirea
poporului brazilian de citre
imperialismul american i de
citre capitalitii i moierii
autohtoni, iar trilogia Zidul
de p iatri" este dedicai luptei
poporului brazilian, sub con
ducerea partidului comunist.
Laureat al Premiului interna
ional Lenin Pentru ntrirea
p ic ii ntre popoare" (1951).
A m a g a s a k i, ora n JaBonia, situat in sudul insulei
lonshu (Hondo), port la Ocea
nul Pacific; e ncadrat in
sfera de activitate industriali
a oraului Osaka. 335 500 loc.
(1955). Industrie metalurgici,
constructoare de maini, chi
m ici. textili etc.
A m a la s u n ta , fiica lui Teodoric cel Mare. regi n i a ostrogoilor i regeni in tim pul
minoratului fiului siu Atalaric
(sec. al VI-lea). A fost ucii
(535) din ordinul virului siu
Theodat, cu care se mritase.
Sfritul ei tragic constituie
subiectul baladei Regina ostrogoilor" de G . Cobuc.
a m a lg a m (CHIM.), aliaj de
mercur cu diferite metale. A.
poate fi solid, plastic sau
lichid. Pe formarea de amal
game se bazeazi extragerea
unor metale (aur, argint etc.)
din minereuri. A . de argint,
staniu sau cupru se intrebuineazi n dentistici. A . de sodiu
este folosit n unele reacii
chimice. A . se mai folosesc
la fabricarea oglinzilor, la tra
tarea i la protecia unor supra
fee metalice etc.
a m a lg a m a r e
(METAL.)
1. Producere a unui aliaj de
mercur (am algam ). 2. Pro
cedeu metalurgic de extragere,
cu ajutorul mercurului, a auru
lui i argintului in stare nativi
din minereuri fin mcinate. A.
se poate executa n aparate
de micinare. simultan cu pro
cesul de micinare (a. intern),
sau pe mese de amalgamare
(a . extern).
a m a lth e u s (PALEONT.), cefalopod fosil din grupa amo niilor, cu cochilie discoidal, care
are la marginea ventrali o
creast ca un nur, iar pe
suprafai coaste fine in form!
(1 9 4 3 ,

de seceri. n R .P .R . se ntilnete in depozitele jurasice


d in Banat.

A iT u lth c u s

A m a n , Theodor (1831
1891), pictor i grafician romin,
personalitate de seami n dez
voltarea micrii artistice rom
neti din sec. al XIX-lea. i-a
ficu t studiile in ari i la Paris.
A participat activ la revoluia
din 1848 i la marile eveni
mente ale epocii. Compoziiile
istorice, care nfiieazi mo
mente din lupta rominilor
pentru libertate, unitate i
independeni naionali, ocupi
un loc de frunte in opera lui
A . (Hora U nirii la Craiova",
1857; Vlad epe i solii
turci", circa 1862 1863; Iz
gonirea turcilor la Cilugreni",
1872; T udor Vladimirescu",
circa 1874 1876; Boierii sur
prini la ospi de trimiii lui
Vlad epe", 1886). A . a
pictat de asemenea tablouri de
gen, inspirate din viaa iranilor
( H o ri la Aninoasa". 1890),
peisaje (Pe terasi la Sinaia",
1888), naturi moarte (Pepene
verde), portrete (Zoe Brncoveanu", 1859; Iancu Viciriscu", 1864; iganc", 1884)
i numeroase autoportrete. n
gravurile sale a redat aspecte
din viaa de huzur a claselor
stpinitoare (Jocul de cri"),
ca i din viaa poporului asuprit
(ran cu cciula in min".
1875; Adunai la mmlig".
1876). A . a luptat pentru
nfiinarea primei coli de arte
frumoase din Bucureti, al
crei director a fost pin la
moarte. Preocuprile sale artis
tice s-au manifestat i in
sculptur, arhitectur i arte
decorative. A . a izbutit in
lucrrile sale cele mai reprezen
tative s ajung la un realism
autentic, dei prin formaia sa

A M AN ET

99

a fost tributar academismului.


In pictur a dovedit o miestrie
excepional, bazat pc un
desen executat cu precizie fi
sensibilitate, pe un colorit plin
de prospeime, virtuozitate n
redarea materialelor, doza) nuanIat al luminii fi umbrelor, no>le|e a viziunii fi echilibru
in compoziie-- Muzeul Aman,
muzeu n Bucureti, instalat in
1908 in fosta locuin a artis
tului, construit i mpodobit
dup planurile i indicaiile
sale. Include un fond bogat
de picturi, desene, acuarele,
f;ravuri. sculpturi, creaii ale
ui A., precum i instrumentele
de care s-a servit acesta ca gra
vor. Fondul de baz al coleciei

T h . Aman

l-au constituit operele aflate n


casa artistului la moartea sa.
In anii regimului de democraie
popular, colecia s-a mbogit
simfitor cu o seam de lucrri
reprezentative. ndeosebi cu
portrete,
am anet (DR.) v. gaj.
am anetare (EC.), form cmtreasc de mprumut in
orinduirile bazate pe exploa
tare. Debitorul este obligat s
predea drept garanie pentru
restituirea la termen a banilor
mprumutai un obiect mobil
de valoare, care. in caz de
neplat. trece n proprietatea
creditorului.
A m a ra 1. Lac srat, situat
[te cursul mijlociu al lalomifei.
ing Slobozia. Suprafaa: 150
ha. 2. Staiune balnear de
interes republican, pentru tra
tarea bolilor reumatice si gine
cologice, situat pe malul lacului
cu acelai nume. 2910 loc.
(1961).
A m a ra d ia , afluent pe sting
al Jiului. Lungimea: 103 km.
Izvorte din dealurile subcar
patice oltene. Formeaz o vale
larg, cu soluri aluvionare fertile.

A M B A R U M IA N

amarantacee ( Amaranlaarcul. Au fost des represrntai


ceae), familie de plante erbacee,
in sculptur fi
de obicei anuale, cu frunze
(de ctre
Iiictur
Mdias. Policlct,
ntregi, alterne sau opuse, verzi,
roietice sau pestrie. Florile
snt unisexuate sau hermafro
dite, mici, purpurii, galbene sau
albe, grupate Sn inflorescene
Sud (6 400 km, iar
lungi, n form de spic sau n
glomerule aspectuoase (ex. la
mpreun cu Uca
yali circa 7 000 Cit
creasta-cocoului, moul-curcanului). Unele plante din aceast
km). Izvorte din
munii Anzi, trece
familie cresc prin culturi, pro*
ducnd pagube (de ex. tirul).
prin Peru fi Bra
am a r are (oland. maaren a
zilia fi se vars in
lega"; NAV.), fixare, prin legare
Oceanul Atlantic,
Am*,***
sau aezare n locauri special
formind un mare
amenajate, a obiectelor aflate
estuar. Este fluviul cu cel mai
pe o nav, pentru a nu se
bogat debit din lume, avind un
deplasa in timpul navigaiei pe
bazin de 7 180 000 km*, k t ii
0 mare agitat, cind nava
navigabil pe o distan de
capt micri de r u l i u i
4 300 km.
de t a n g a j .
Amazonas, stat in noida m a r iii dacee (AmarylliJavestul Braziliei, in harinul mij
ceae), familie de plante monolociu f i superior al A m oronului.
cotiledonate, care cuprinde a- Suprafaa: I 586473km*. Popu
proape o mie de specii de plante
laia: 626 000 loc. (I960) Cen
erbacee, de obicei cu bulb i
trul administrativ: Manautovar inferior. Unele specii
Aproape intreg teritoriul acestui
triesc i la noi, prin pduri
stat este acoperit de pdurea
(ghiocelul), prin pajiti (narcisa)
ecuatoriala umed, in care se
sau se cultiv in sere i in apar
exploateaz extensiv cauciucul
tamente (agava, chiparoasa).
natural i lemnul preios.
A m aterasu, zeia soarelui,
am azon it ( M IN E R ). varietate
divinitatea suprem in religia
verde de m i c r o c 11 n, folo
intoist (Japonia). E reprezen
sit ca piatr semi preioas.
tat printr-o oglind metalici,
a m b a la j, material sau nliiect
simbol al soarelui. Cunoscut
fcut din hirtie, mase plastice,
fi sub numele de Amaleram
textile, lemn, sticla sau metal,
O-mi-komi (augusta divinitate
destinat s cuprind sau s
nveleasc produsele in timpul
care lumineaz cerul). V. i
1 i n t o i s m.
manipulrii, depontrii, trans
A m a ti, celebr familie de
portului sau vinini lor.
meteri de viori din Cremona
a m b a l a r e (M A S.), creterea
(Ital ia). Cel mai vestit reprezen
vitezelor u n g h iu la re ale o rg a
n e lo r rotito are ale u n e i m a in i
tant al ei, Niccolo (1596 1634),
a fost maestrul lui S t r a d i
peste v a lo rile lo r n o m in a le , ceea
ce p o a te p ro v o c a a v a n i m a i
v a r i u s fi al lui G u a r n e r i.
n ii. P e n tr u a m p ie d ic a a . , une le
am au ro z
(gr.
amauros
m a in i s in t p re v zu te c a re g u
orb"; MED.), diminuare sau
lato are d e v ite z.
a m b a r c i e , m ijlo c d e tra n s
[lierdere a vederii, datorit unei
eziuni a retinei, a cilor ner
p o r t pc a p . d e d ife rite d im e n
voase optice sau a centrilor
s iu n i. c u sau f r p u n te , c a
corticali ai vederii. Amauroza
visle, c u p n z e sau cu m o to r,
c o n s tru it d in le m n . o e l, aliate
poate aprea in sifilisul nervos,
diabet, tumori cerebrale, me
u o are sa u m ase p la s tic e (e s .
b a rc , b a le n ie r . b a rc a z, bac.
ningit. alcoolism, intoxicaii cu
sulfur de carbon etc.
a lu p , a lu p - re m o rc h e r, cu te r
am azoane (gr. a fr** i
e tc .). In s p o rt se foloaeac a . cm
mazos sin ; in mitologia
fu rc h e i (a c tu l t g ig ) i fr
fu re b e i (c a ia c f i c a n o e ), a . cu
greac), cete de femei rzboinice
m o to r fi a . cu vele.
care, d up l legend, ar fi trit in
Pont fi care. nentrecute arcae
A m b a r u m ia n , Viktor Ai clree, i tiau sinul drept
mazaspovtci (n. 1908), attrofwipentru a putea minui mai uor
cian sovietic, membra al Ara-

AM BASAD

dcmiei de tiine a U.R.S.S.,


preedinte al Uniunii Astrono
mice Internaionale. A desco
perit (1947) i a studiat asocia
iile de stele. A elaborat o nou

V . A . A m b o r lu m i a n

teorie a absorbiei luminii n


mediile nebuloase. Cercetrile
sale din ultimii ani au artat
ci stelele se nasc n grupuri, iar
procesul de formare a lor conti
nu i n zilele noastre. Laureat
al Premiului de stat al U.R.S.S.
am b asad (DR.) 1. Repre
zentan diplomatic perma
nent. n frunte cu un ambasa
dor. 2. Cldirea n care funcio
neaz aceast reprezentani.
a m b asad r, agent diplo
matic cu rangul cel mai nalt.
a m b id e z tr ie (lat. ambo am
bii" fi dextra mina dreapt"),
capacitatea de a se folosi cu
aceeai ndemnare de ambele
mii ni.
a m b ie l j (MA.), ansamblu
format din bielele unui motor,
asamblate cu arborele cotit.
a m b ig e n , termen ntrebuin
at de unii lingviti pentru a
denumi genul n e u t r u din
limba romfni. Aceast denu
mire se bazeazi pe faptul ci,
din punct de vedere formal,
substantivele neutre se com
pori la singular ca masculinele,
iar la plural ca femininele.
a m b itu s (MUZ.), ntinderea
unei melodii, de la sunetul ei
cel mai grav p in i la cel mai
nalt. Sin. ntindere.
a m b lio p ie (gr. amblyt to
cit" i ops, opos ochi*"; MED.),
diminuare a vederii in urma
unor leziuni ale mediilor trans
parente ale ochilor.
a m b iip o d e (P A L E O N T .), ma
mifere erbivore din grupa copi
litelor foarte vechi, de talie
mare. Fac trecerea Ia proboscidieni, cu care se aseamn prin
picioarele groase, prevzute cu

100

cite cinci degete. Craniul lor


este previzut pe partea supe
rioar cu protuberane osoase
i cu depresiuni, din cauza
cirora au cavitatea cervical
foarte redui. Unele dintre a.
dispuneau de canini crenelai,
foarte dezvoltai, care le ser
veau, ca fi
protuberantele
osoase, la apirare mpotriva
carnivorelor. Au triit n timpul
eocenului.
am blistom a (ZOOL.; Ambystoma), gen _de amlibieni din
familia amblistomidelor, care
cuprinde aproximativ 20 de spe
cii. Animalele din acest gen au
corpul cirimiziu, cu pete mici
de culoare mai deschisi, lung
de 1525 cm. A. este rispnditi n America de Nord.
Cea mai cunoscui specie este
a. de Mexic (Ambystoma mexi
canum), care nu se mai dezvoli

Amblistoma

prin metamorfozi, larvele sale,


numite axolot, fiind capabile si
se inmuleasci n acest stadiu.
V. i n e o t e n i e.
a m b ra z u r 1. ( M I L I T . ) Deschizituri n peretele unei lu
crri de fortificaie, prin care
se execui tragen cu tunul, cu
obuzierul i cu mitraliera cu afet.
2. (A R H I T .) Deschizituri ntr-un
zid, lisai in vederea montrii
unei ui sau unei ferestre.
a m b r 1. Substan ceroas,
bruni-cenuie, cu miros de
mosc, care se formeazi in in
testinul c a a l o t u l u i . Este
ntrebuinau in parfumerie.
2. Ambr galben v. chihlimbar.
a m b r e ia j (T E H N .), organ de
maini care asiguri o legtur
temporari intre doi arbori co
axiali, unul de antrenare i altul
antrenat, permiind cuplarea i
decuplarea comandai sau auto
mai fa. automat) a arborilor
in tim pul funcionirii motoru
lui. A . se folosesc la autove
hicule i la mainile de jucru
(maini-unelte, maini agricole,
de ridicat etc.), pentru trans
miterea cuplului-motor orga
nului de lucru (ex. arborelui de
lucru al unei maini, roilor
motoare ale unui vehicul etc.).

A M B R E I A]

A. pot f i: ambreiaje elastice,


care permit cuplarea fi decu
plarea arborilor sub sarcini, la
orice tura|ie, admiind fi o

Ambreiai cu mai multe discuri


I pedala; 2 resort; 3 arbore
ae transmisie; 4 discuri de
mbreiere; 5 volant

rotire relativi a elementelor


care Ie compun; ambreiaje ri
gide, care permit cuplarea nu
mai n repaus sau la turaii
mici i_ decuplarea la orice
turaie i nu admit, n serviciu,
rotirea relativi a elementelor
care le compun. <4. mecanic,
ambreiaj la care legtura tem
porari dintre cei doi arbori se
realizeazi prin ntrepitrunderea
unor proeminente (ex. dini) ale
elementelor care l compun sau
prin frecarea dintre feele lui
in contact, datorit aciunii
comandate sau automate a unui
resort, forei centrifuge etc.A
electromagnetic, ambreiaj la care

Ambreiaj electromagnetic
I m iez feromagnetic; 2 nfurare; 3 - suprafa de
frecare; 4 arm turi

legtura dintre arbori se obine


pnn contactul datorit forei de
atracie exercitate de un electro
magnet, solidar cu unul dintre
arbori, asupra armiturii sale
mobile, fixate de celilalt arbore.
A. hidraulic, ambreiaj consti
tuit dintr-un rotor de pomp
centrifugi, acionat de arborelemotor, i un rotor de turbini
solidar cu arborele condus,
ambele funcionnd intr-o cr
casi comuni, solidari cu primul

AM B RO ZIE

AM ENDAM EN 1

rotor- Transmitcrca cuplului de


rola|ie s e realizeaz prin circu
laia unui lichid (ulei mineral,
mai rar ap) in circuit nchis,
intre cele dou rotoare.

A m b r c ia j

h id rau lic

1 a rb o re a n tre n a n t; 2 a r

pom
pei: 4 ro to ru l t u r b in e i; 5
b o r e a n tre n a t; 3 ro to ru l
carcas

am brozie (gr. an fr" i


brolos muritor"), hrana pre
ferat a zeilor, dup mitologia
greac, socotit dttoare de
nemurire. Alturi de a., n
legende se pomenete de obicei
i nectarul, butura zeilor.
am bulcre (lat. ambulacrum
micare 1; Z O O L . ) , organe de
locomoie caracteristice echinodermelor, care servesc i la
respiraie i pipit. Au forma
unor tubuoare subiri cu perei
musculoi i _elastici. Se ter
min de obicei cu cte o ventuz.
am bulani (lat. ambulare
a umbla") 1. Spital mobil n
spatele frontului. 2. Vehicul
special amenajat pentru trans
portul la spital al rniilor, acci
dentailor i bolnavilor.
am b ulatoriu (MED.) 1. In
stituie medico-sanitar in care
bolnavii vin pentru a ii consul
tai de un personal medical
calificat, fr a fi internai. V. i
p o l i c l i n i c . 2. Tratamcnl
ambulatoriu, tratament urmat de
ctre un bolnav n afara spi
talului.
ombuscudu (MILIT.), pro
cedeu de lupt care const n
dispunerea din timp i mascat
(v. m a s c a r e ) a unei subuniti pe cile cele mai pro
babile de aciune ale inamicului,
n scopul atacrii lui prin sur
prindere, pentru a captura pri
zonieri sau pentru a-i produce
pierderi.
am butisre (TEHN.), opera
ie de prelucrare, prin defor

baia cercetm condiiilor bio


mare plastic la race sau la
logice, tehnice i economice dc
cald, a unui semifabricat de
desfurare a procesului de
tabl, de oel sau din foi de alte
producie, se organizeaz i ae
materiale, spre a obine obiecte
conduce economic gospodrirea
cave (capace, cutii, farfurii etc.).
pdurilor. 2. (Z O 0 TE H N .} A me
V. i p r e s a r e a d i n e i najament pastoral, protect in
ameliorare (lat. ad la" i
care sint prevzute toate msu
mehor mai bun") 1. (BIOL.)
rile privitoare la organizarea,
Ramuri a geneticii, care se
folosirea l mbuntirea unei
ocupi cu crearea unor noi soiuri
puni pe o anumit perioad
de plante de cultur i a unor
de timp. A.p. constituie o con
noi rase de animale domestice,
diie de baz pentru organi
precum i cu mbuntirea
zarea punatului rational i
soiurilor i raselor existente, in
pentru mrirea randamentului
funefie de cerinele economice.
punilor.
Pentru ameliorarea plantelor i
am enajare, hidraulicii
a animalelor se folosesc dife
rite metode de zdruncinare a (H ID R O T E IIN .), totalitatea msu
rilor tehnice i a lucrrilor avind
ereditii organismelor, de edu
ca scop combaterea aciunilor
care dirijai, cu ajutorul con
duntoare ale unui cura de
diiilor de mediu, i d e a e l e c ap (inundaii, eroziuni etc.) sau
i e a r t i f i c i a l i a indi
valorificarea resurselor lui po
vizilor valoroi. Teoria tiin
teniale (pentru irigaii, obi
ifici a ameliorm a fost elabo
nerea energici hidraulice, navi
rai de Ch. Darwin in secolul
gaie. piscicultur, alimentarea
trecut. O contribuie important
cu ap etc-)- Amenajrile hidra
la fundamentarea ei tiinific a
ulice pot l i : i. complete. reali
foat adui de I. V. Miciurin
zate pentru eatiafaceraa simul
(U.R.S.S.). n R.P.R.. a. plan
tani a mai multor scopuri, in
telor i a animalelor se efecturaport cu interesele generale ale
eazi n diferite inatitutii tiin
economiei naionale; a. inieifice. 2. ( C H I M . ) Ameliorarea
grale, conatind in amenajarea
lignifilor, procesul de mbun
resurselor hidraulice dc pe un
tire a calitii ligniilor. A.l.
ntreg teritoriu. Condiiile ma
se poate face prin mijloace fizice
teriale i sociale optime pentru
(preparatia mecanic in vederea
realizarea s. complete |i s. inte
ndeprtrii sterilului, uscarea
grale sint create numai in
in vederea scderii coninutului
statele care construiesc socia
n ap, brichetarea) i prin mij
lismul i comunismul, datorit
loace chimice, ca semicarbonicaracterului planificat al econo
zarea (v. i c o c s i f i c a r e )
miei lor. Astfel, in R.P.R.,
i gazificarea (cind se ob|ine
incepnd din 1950, ae tsscuM
un combustibil gazos, uor de
a. complet a cursului Bistriei
transportat prin conducte).
am e lioraii (AGROTEHN.) v.
amendament 1. (lK ) Iest
care ae introduce intr-un protoct
m b u n t iri funciare.
de lege, pentru a preciza, a
am en ajam e n t 1. ( S I L V . ) Acompleta aau a modifica unde
menajament Joreitier a) Sistem
dispoziii- In domeniul actelor
de msuri prin care se studiaz
internaionale, a. ae foloeete. in
i se organizeaz procesul de
acelai acop. la prosecte de
producie forestier in vederea
rezoluii i hotriri (care ae
asigurrii unei producii con
adopt in cadrul organizaiilor
tinue i sporite; prevede refa
internaionale) i la prosecte de
cerea, ameliorarea, mrirea fon
tratate aau chiar la tratatele
dului forestier i elaborarea
internaionala
in
vigoare
metodelor de folosire raional
2. (AGROCHIM.) Subetan care
i de protecie a pdurilor.
mbuntete indirect condi
Aceste msuri au cptat o
iile de nutriie ale plantalor,
larg aplicare in tara noastr
prin schimbarea unor nsuiri
n anii regimului de democraie
fizice, chimice aau biologi*
populari, ducind la mbunt
nefavorabile ale solului (in apeirea patrimoniului foreatier. Se
cial reacia puternic acid sau
prevede executarea unor lucrlri
bazic). Sub form de carbonat,
de mpidurire pe o suprala
oxid i hidroud de calciu, a.
de peate 400 000 ha. b) Lucrare
ac folosete pa solurile acida
tehnici (proiect) prin care. pe

AMENDA

(ndeosebi pe podzoluri), iar


sub form de sulfat de calciu
pe solurile bazice (ndeosebi pe
srituri).
a m e n d (DR.), sanciune pe
nali, administrativi, fiscali sau
civili, care const! in obligaia
de a p liti o su m i de bani. A
penal, amend care, n caz de
nepli, se transformi uneori
in nchisoare. A . civ il (n so
cialism), am endi pltit n folo
sul statului de cel care, aducind
atingere drepturilor personale
nepatrimoniale ale altuia (ex.
dreptul la nume, dreptul de
autor), nu a executat misurile
ordonate de instana judecitoreasc n vederea restabilirii
dreptului atins. In raporturile
dintre organizaiile socialiste,
actele normative previd apli
carea de amenzi civile acelei
organizaii care nu-i ndepli
nete obligaiile stabilite n
vederea ncheierii unui con
tract, chiar daci nu exiti o
p g u b i direci.
A m e n e m h a t , numele a pa
tru faraoni egipteni din dinastia
a X I l-a (care a dom nit n sec.
X X X I X .e.n.), dintre care
mai cunoscui au fost: Amenem
hat I (2000 1980 .e.n.) i Ame
nemhat a l lll- le a (1849 1801
i.e.n.), sub dom nia cruia s-au
fic u t mari lucrri de irigaie,
de extragere a aramei fi edilitare
(L abirintul i lacul Moeris).
A m e n h o te p , numele a patru
faraoni d in dinastia a X V I 11-a,
care au condus E giptul in sec.
X V I X I V i.e.n. Cel mai n
semnat a fost Amenhotep a l
lV -lea (1418c. 1400 .e.n.),
autorul unei reforme religioase,
prin care, nlocuind cultul lui
Amon-Ra cu cel solar, mono
teist, al lu i A ton, a urm rit s i
slibeasci dom inaia p o litici a
m arii preoi m i d in Teba, adepte
a zeului Amon-Ra.
a m e n in a r e (DR.), infrac
iune care consti in sivirfirea
unor acte de n atu ri si insufle
unei persoane temerea c i m
potriva sa se va siviri o aciune
duntoare.
a m e n o r e e (gr. a firi"*,
men lu n " fi rhein a curge" ;
MED.), absena menstruaiei la
femeia ad u li. Apare ca feno
men normal in cursul sarcinii
(a . de sarcin), al aliptArii fa
de lactafie) fi in perioada care
urmeaz menopauzei. C a feno

102

men patologic, a. poate fi intln iti n diferite boli endocrine


(insuficieni ovariani sau hipo
fizari, hiperfoliculinie, acromegalie, mixedem, boala lui Base
dow etc.), in unele boli cronice
(tuberculozi), n inflamaia ute
rului. n carene alimentare,
focuri emoionale ( a. de spaim)
etc.
a m e n t (BOT.), inflorescen
la unii arbori, formai din flori

unisexuate, foarte mici, f ir i


peduncul, nirate pe o ax i i
care a trn i ca un ciucure. A lu
nul, stejarul, salcia etc. au a. Se
mai numete (popular) milior.
a m e n ta c e e ( Amentaceae) ,
plante lemnoase, cu frunze cz
toare, flori m irunte unisexuate,
rar hermafrodite, reunite n
inflorescene alungite numite
ameni sau miori. I n zona
temperat, ele constituie p rin
cipalele esene lemnoase din
p id u rile de foioase (ex. fagul,
stejarul, carpenul, mesteacinul,
arinul, ulm ul, castanul, alunul,
salcia, plopul etc.). Lem nul i
scoara unora dintre a. (d in care
se extrage tanin) snt folosite in
industrie, iar fructele unora (ex.
nucile, alunele) sint folosite in
alimentaie.
A m e r ic a , mas continentali
in emisfera occidentali, situati
ntre Oceanul Pacific fi Oceanul
Atlantic, intre 8339' latitudine
n o rd ici fi 5559* latitudine su
d ic i, fi constituiti d in d o u i
continente: America de Nord
f i America de S u d. Suprafaa
(cu insulele nconjuritoare):
circa 42 000 000 km2. L inia de
despirire a celor d o u i A.
trece prin Istm ul Panama. Pe
ninsulele p rin c ip a le : Labrador,
Florida, Yucatan la est. C ali
fornia fi Alaska la vest. Insulele
snt grupate la nord (Groenlanda,
Arhipelagul Arctic Canadian),
la sud (ara de Foc) si in re
giunea Am ericii Centrale (A rhi
pelagul Antilelor). Groenlanda

A M E R IC A

i partea nord-estici a Americii


de Nord au fost atinse de coribieri normanzi in ci fin sec. al
X-lea. A. a fost descoperit
de Cristofor Columb in cursul
a patru cltorii (prima n 1492)
i denumit ulterior cu numele
navigatorului AmerigoVespucci.
D in sec. al XVI-Iea, spaniolii,
portughezii, englezii i fran
cezii au nceput colonizarea
Americii, intronind un regim
crud de asuprire i exploatare
si nbuind in singe rscoalele
btinailor. La venirea lor,
europenii au g it in A. po
poare situate pe o treapt nalt
de cultur i de via material#,
cu o veche civilizaie (triburile
maya din Mexicul de sud i
din Yucatan, aztecii din Mexic,
statul incailor din Peru etc.).
Populaia autohton (indienii)
a fost decimat pn la mai
puin dc jumtate din numrul
pe care-l avea naintea venirii
europenilor, mai ales n S.U.A.
i n Canada. Pentru munca
istovitoare pe plantaiile din
noul continent au fost adui
sclavi negri din Africa. Dez
voltarea coloniilor pe drumul
capitalismului a dus la conflicte
ntre acestea i metropole, tn
urma unor rzboaie de elibe
rare (1775 1783 Sn America
de Nord i 1810 1826 in
America L atini), colonitii au
format state independente. Dez
voltarea acestor state a fost insi
inegali. S .U .A ., dezvoltindu-se
rapid, au dezlinuit rzboaie
de cuceriri (n 1846 1848 cu
Mexicul, in 1898 cu Spania
pentru Cuba, Porto Rico, Filipine i Hawai etc.) i au n
ceput s i se amestece din ce
in ce mai m ult in treburile
interne ale statelor americane.
In sec. al XX-lea, i mai ales
d u p i cel de-al doilea rizboi
m ondial, S .U .A . i-au intirit
poziiile economice in aceste
state, aservindu-le intereselor
lor. Popoarele din statele aser
vite imperialismului din S.U .A .
se rid ici mpotriva regimurilor
militare tiranice instaurate cu
ajutorul acestuia. Cuba, in care
se infiptuiete o revoluie pro
fund populari, a fost prima
ari care, eliberindu-se, a deve
nit in acelai tim p portdrapelul
luptei de eliberare a tuturor
popoarelor asuprite din Ame
rica L atin i.

AMERICA CENTRALA

A m e ric a C e n tra l, teri


toriu situat in partea sudic a
Americii de Nord. Este o re
giune istmic muntoasa, de ori
gine vulcanici, care (ace leg
tura ntre cele dou continente
ale Americii. Canalul Panama
(82 km lungime), terminat in
1914. unete Oceanul Pacific cu
Oceanul Atlantic. Suprafaa:
770 000 km1. Cuprinde statele
Guatemala, Salvador, Hondu
ras. Nicaragua, Costa Rica.
Panama, partea de sud-est a
Mexicului i colonia Hondu
rasul Britanic.
A m e ric a d a N ord, conti
nent situat ntre 8339' i 7I2'
latitudine nordic (punctele ex
treme sint Capul Morris Jesup
la nord si Capul Mariato la sud).
Cuprinde: Canada, S.U .A ..

108

Mexic, America Central. Insu


lele Aleutine, Arhipelagul Arc
tic Canadian, Groenlanda. Ar
hipelagul Antilelor .a. Groen
landa. cea mai ntinai dintre
insule, aparine Danemarcii.
Suprafa|a : circa 24 200 000
km1. Populaia : 266000000 loc.
(I960), alctuit* in majoritate
din emigrani europeni (englezi,
(rncezi, germani, spanioli, ir
landezi. italieni) i populaia
autohtoni (indieni i eschimoi).
Populaia bitinai a scizut
mult datoriti muncii (orate i
exploatirii crunte la care a
(ost supusi de colonizatori.
Incepind din sec. al XVI-lea,
au (ost adui, ca sclavi, negri
din Africa, pentru muncile
agricole, in special in sudul
S .U .A .; acetia sufer i astzi

AMERICA OK M >

de p e urma segregaiei raaiale.

In S.U .A .. limba predominant


este engleza, in Canada t ip t il
i (rancesa. iar In rile Ame
ricii Centrale i In Mexic, spa
niola. Cea mai mare parte a
reliefului o constituie cimpiile
i podiurile. Relieful eala
orientat de la nord spre sud in
trei mari fiii paralele. La
se afl dou iruri de muni :
M unii Coastelor i M unii
Stincoi. legai prin podiuri
nalte i ntina*. La aat sint
m unii Apalai, iar in centru
Podiul rrer iilor. Clima va
riaz de la cea arctici in nordvest la cea tropicali in sudest. In A. d a N. curge fluviul
Misa issippi, care. im preuni ca
Missouri, atinge lungimea de
circa 7 000 km. iar ta partea
de nord-est ae giseac Manie
Lacuri(246000 k a r). Alte fluvii:
R IL E A M E R IC II D E N ORD
Colorado(2 740 km), Mackenzie
f| 600 km). Rio Grande del
S U P R A FA A
Norte (2 8 /0 km) a. Vegetaie
POPULAIA
ARA
km*
i iauna variaz, in funcie de
( 9969 }
CANADA
9 976 177
96 266 000
zonele climatice. Pdurile, n
1 264 000
COSTA O/CA
50 900
( 9969)
tinse odinioari. au foat ia mare
CUBA
m is u ri exploatate neraional,
994 324
6 933 000
( 9969)
ceea ca a dus la dezvoltarea ia
3 916 000
( 9960)
P E P DOMINICAN
46 7 34
mas a eroziunii solurilor (mai
GUATEMALA
108 999
3 066 000
C 9969)
ales In S.U .A .). Subsolul A.
H A IT I
27 730
3 303 000
( 9960)
d a N. este bogat in reaursa
112 099
2 014 000
( 1961)
HONDURAS
naturale (cirbuni. petrol, gaze
9 607 000
( I9 6 0 )
JA M A IC A
I I 424
naturale, minerea de her, man
35 726 000
M EXIC
1 999 367
( 9969)
resurse hidroenergetice etc.).
Ponderea economici caa mai
NICARAGUA
1 471 000
( 9060)
1*9 000
mare in producia industriali
PANAM A
( 9969)
74 474
9 064 000
i agricoli a A . d a N . a au
SA LVA DOP
( I960)
2 612 000
21 1*9
S .U .A .. cea mai dezvoltau a ii
m2 930 000
( 9969 )
S T A T E L E U N IT E A L E AM EPICII
9 363 367
capitaliti.
TR IN ID AD S I TOBAGO
625 700
( 9960)
3 126
A m e r ic a d a S u d . conti
nent situat intre 1 2 2V latitu
T E P IT. D EPEN D EN TE D E M B R ITA N I L
dine nordici 9 1 55 59 latitu
ARHIPELAGUL B A H A M A
I I 396
105 000
( I9 6 0 )
dine sudici (punctele extrema
INSULA B A R B A D O S l A L T E
t in t : Capul Gallinas la nord l
IN SU LE D IN M. C A R A IB IL O R
C.
4 too
C
660 000
( 9969)
Capul Horn la sud). Suprafaa
IN S U L E L E B ERM U D E
44 060
C 9959)
S3
c. 18000000 km*. Populaia 3
HONDURAS B R ITA N IC
90 390
( 9966)
2 2 963
140000000 lo c .(I% 0 ). format
( 9966)
/ -L E V IR G IN E (T O R T O L A E T C )
7 336
d in autohtoni (indieiu), metii,
m
descendeni ai colonitilor spa
T E R I T D E P E N D E N T E DE DANEMARCA
nioli f i portughezi, negri, m u
30 660
1 9959)
INSULA 6R0ENLANDA
2 175 000
latri f i emigrani europeni da
T E R IT D EPEN D EN TE D E FR ANA
d a ti m ai receni. Populaia au
270 000
( 9966)
IN S U L A GUADELUPA
9 760
tohton este in continuu regres
{ 9969)
2T7 OOO
INSULA M A R TI N IC A
9 102
d in cauza tratamentului inum an
/LE S A IN T P/EPRE l MIQUELON
4 930
C 9959)
2+0
la care a foat supus de c ilia
cuceritorii fi colonitii euro
T E R I T D E P E N D E N TE O E OLA N D A
peni. stabilii aici incepind d*t
A N 7 IL E L E O L A N D E Z E
( 9969)
i90 906
661
sec. al XVI-lea. A. 4 a S . tale
T E RIT. D E P E N D E N T E OE S U A
siftuati. in caa mai mare part#,
ZONA C A N A L U L U I PANAM A
9 432
41 660
( 9969)
ia zonele ecuatoriali f i Mapa*
i 9966) 1
P O R TO P IC O
6 897
l 353 000
caii- R elieful. in partea vesta ft
1-L E V/R6/NE (S A IN T CPOiX ETCf
C 9999) 1
31 900
lanul munilor Corodaii, ia#
,

A M E R IC A D E S U D

A M E S TE C

stare de napoiere de ctre


monopolurile strine. Mai dez
voltate din punct de vedere
economic snt Argentina, Bra
zilia, Chile fi Uruguay. Eco
nomia celorlalte state are un

in partea centrali fi pitici


podiuri fi cimpii ntinse (Cimpia Orinocului. Podiul Guyanelor, Cmpia Amazonului. Po
diul Braziliei i Cmpia Paranei). Vegetaia: piduri ecuato-

TARILE AMER/CII DE SUD


SUPRAFAA
km * '

ARA

POPULAIA

A R G EN TIN A

2 778 * tt

20 938 OOO

(I9 6 0 )

BOLIVIA

1 090 301
8 313 IM

3 *83 090
08 300 000
1 002 OOO
1* 132 OOO
*38 000
1 OH ooo
to 037 OOO
l SOS OOO
8 709 OOO

( I960)

BRAZILIA

7*1 767

C H IL E

COLUM BIA
ECUADOR

738 338
270 670

*06 752

PARA6UAY
PCOU

1 283 213

URUGUAY

186 926

VENEZUELA

912 030

(
(
(

I960)
190n
I960 )

C/P#)

1961)

( I960)
( 1958)
(I9 6 0 )

T E R IT DEPENDENTE DE M. BR/TAN/E
INSULA FALKLAND
GUYANA BRITANICA

retur, d e p e n d e n t e

I tot
300 000

( 1939)

21* 970
91 900

31 OOO

C 1959)

1*2 822

270 000

(I960)

I I 961

( I960)

d e fr an a

6UYANA FRA N CEZA


TER/T. D E PE N D EN TE D C OLANDA
GUYANA OLA N DE2 (SURI NA M )

riale, savane (numite n Cmpia


Orinocului llanos, iar n Bra
zilia campos) fi stepe (pampas).
Pdurile din A . de S . au fost
patria arborelui de cacao, de
chinin, de cauciuc etc. Fauna
este foarte variai: tapiri. Iama,
erpi gigani (anaconda), fur
nicari, colibri etc. In rile
acestui continent snt concen
trate mari rezerve de petrol,
de argint, de cupru, dc bau
xit, de salpetru i de fier.
Subsolul nu este nc in ntre
gime cercetat. Resursele hidro
energetice, foarte mari, snt
puin folosite. Agricultura este
dezvoltat n mod extensiv i
are caracter de monocultur.
Culturi mai importante: tres
tia de zahr, tutunul, cafeaua,
cacao, bananierii, citricele. Sta
tele din A . d e S . snt pe pri
mele locuri din lume n pri
vina creterii animalelor pentru
lini. Aceste state (Argentina,
Bolivia, Brazilia, Chile, Co
lumbia, Ecuador, Paraguay,
Peru, Uruguay, Venezuela) sint
n general agrare, furnizoare de
materii prime ale unor state
imperialiste ca S-U-A., Anglia,
R. F. Germani. Ele au fost
tim p ndelungat meninute in

caracter semicolonia!. In afari


de aceste state, mai exist nc
in A . de S , ri cu regim
colonial (Guyana Britanic, Su
rinam i Guyana Francezi). In
rile A . d e S . se desfoar
tot mai larg lupta activ antiimperialist pentru eliberare
naional deplin, pentru dez
voltare economic independent
i pentru transformri demo
cratice.
A m e r ic a L a tin , denumire
comun a rilor care ocup
partea sudic a Americii de
Nord i America de Sud,
precum i a rilor Arhipela
gului Antilelor, i in care lim
bile predominante snt spaniola
i portugheza. Majoritatea aces
tor state, dei formal indepen
dente. snt nc, ntr-o mare
msur, subordonate intere
selor monopolurilor strine.
In ultimii ani, n America L a
tin s-a intensificat micarea
popular dc eliberare de sub
jugul economic i politic al
S.U .A . Astfel. n 1959, n
Cuba a nvins revoluia de
mocratic, ceea ce constituie
astzi un exemplu nsufleitor
pentru toate popoarele Am e
ricii Latine.

a m e r ic iu (CHIM .), Am. Ele


ment radioactiv sintetic, cu nr.
at. 95; face parte dintre ele
mentele actinide transuraniene.
Este un metal alb-argintiu, cu
densitatea 11,7.
a m e r iz a r e (fr. a Ia fi
met mare"), evoluia i ma
nevra unui hidroavion sau a
unei rachete special amenajate,
prin care acestea iau contact
cu apa, se aaz pe ap i
alunec pe suprafaa ei pini
la oprire.
_a m e riz o r, dispozitiv al unui
hidroavion, care permite dejojarea i amerizarea acestuia.
A . poate fi constituit fie din
flotoare, fie din insui fuzelajulcoc.
am e ste c 1. (FIZ., CHIM.)
Produs obinut prin punerea
laolalt a dou sau a mai multor
substane (numite componentei.
astfel net in diferite regiuni
ale sale, ntr-un volum dat,
s se gseasc fragmente ale
componenilor care pstreaz
proprietile caracteristice ale
substanei din care provin i
care pot fi separate prin mij
loace fizice sau mecanice. A.
azeotropic, amestec lichid de
dou sau mai multe substane,
a crui compoziie nu se mo
dific prin distilare obinuit
i care are o temperatur de
fierbere constant pentru o pre
siune dat. A . a. se numete
pozitiv, cnd temperatura de
fierbere a amestecului este mai
nali dect a constituenilor,
i negativ, cnd temperatura lui
de fierbere este mai sczut
dect a constituenilor. Se deo
sebete de substanele pure prin
faptul c compoziia lui se mo
dific la variaia presiunii. A.
echimolccular, amestec omogen
sau eterogen de dou sau mai
multe substane (elemente sau
combinaii) n raport de mol
la mol. A. exploziv a ) Amestec
de dou sau mai multe sub
stane a cror reacie poate
produce o dezvoltare brusc de
gaze fi de cldur, nsoit de
o cretere a presiunii cnd are
loc ntr-un spaiu nchis. De
obicei a.e. este format din sub
stane care conin oxigen legat
de clor sau de azot (substane
care cedeaz uor oxigenul) i
din substane uor oxidabile
(ex. amestecul de azotai, clorai
sau perclorai cu crbune, sulf.

am estec

At o r

fin de lemn), b) Amestec de


gaze tau de vapori-gaze (format
dintr-un com bustibilei un comburant), care, atunci cnd com
ponenii ae gsesc in anumite
proporii, poate reaciona brusc,
producind o explozie. A . n iIra n i, amestec de acid azotic fi
acid sulfuric, folosit la nitrarea
hidrocarburilor aromatice i a
multor altor substane.- A . re
frigerent, amestec de ghea cu
una sau mai multe substane
chimice, care absoarbe cldura.
Efectul se datorefte faptului
c unele sruri absorb cldur
la dizolvare. D e ex., prin ames
tecarea clorurii de sodiu cu
ghea frimiat te poate ob
ine o temperatur de_ 2I*C ,
iar amestecul form al din ghea
frimiat cu clorur de amoniu
i azotat de potasiu poate pro
duce o scdere de temperatur
}in la 35C.-A.de formare
METAL.), material constituit
din nisip de turntorie cruia
i s-au adugat liani (argile,
bentonite) f i substane de m
buntire (praf de crbune,
dextrin, rumegu etc.), folosit
la confecionarea formelor fi
a miezurilor de turntorie.
2. (SILV.) Amestec grupai, mod
de rspindire a arborilor ntr-o
pdure compus d in dou sau
d in m ai m ulte specii, fiecare
specie
form ind u n
buchet
(grup, pilc) care alterneaz
cu buchete alctuite d in alte
specii (ex. a.g. de gorun f i

M-

a m e ste c to r (TEHN.), aparat


tau main care servete la
amestecarea unor substane.
Ette constituit dintr-un reci
pient in care se face amestecul
fi dintr-un mecanism tau dia
pozitiv care efectueaz ameste
carea substanelor. Dup tipul
de construcie pot f i : a. cu
barbolare, a . cu difuziune, a. cu
agitare, a . cu rvdfire etc.
am e tb o l (gr. a fr"
fi metabole transformare"),

nume generic dat intectelor


inferioare care te dezvolt di
rect. fri metamorfoz, larva
semnind cu adultul.
a m e tis t (MINER.), varietate
de cuar, de culoare violet,
folosit ca piatr temipreioas.
In R.P.R. se intilncte in unee
filoane aurifere de la Baia
Mare (reg. Maramure) fi de
la Brad (reg. Hunedoara).

106

A M F IS It N I

S p e c ii d e a m fib ie n i ntlnite n (u ra

I. S a la m n d r l
I Rana

de

m tm Jtnim ).

I B u lo t i n J i l l .

5.

uscal
3.

ik i

>!i i .

I Salam andra aalamttrulrtt I . 2.

BroiiccI

I H u la

Buhai de b a ltt

a rb o ira )

4.

B ' M aci im Im
Braaact r u m l

k a l i a a / 6. i i l i a !*

cu crcail ( Trilm rm rriafalaij

de vertebrate p u in num erost,


care ocup o situaie interm e
diar intre peti f i celelalte
vertebrate. C u p rin d e forme ac
tuale ta u disprute. Majoritatea
am fib icn ilo r triesc cind in
ap. cind pe uscat, in funcie
de ttad iile ciclu lui lor b io
logic.
A m fib ic n ii
au pielea
golaa, um ed, b o g a i In vaic
de singe f i glande, m im a Inrabenzedrin.
meral, patru degete la p isio iu l
a m f i a r t r o z (gr. amphi m
anterior, cinci la cel poaten o r.
prejur" fi arlhron articulaie** ;
Se nm ulesc in m ediu acvatic
A N A T .), articulaie care perm ite
irin depunere de ou, a cror
doar micri lim itate ; articulaie
ecundare ae face in aiara cor
sem im obil (ex. articulaia d in
p u lu i m atern. Larvele (m o r
tre d o u vertebre eate o amm olocii) d rv m a d u li p rin m e
fiartroz).
tam orfoz ; n stadiul dc larva
am fibieni (gr. ampho d o i"
respir p rin bra nh ii, iar in atai biot via ; ZOOL.), c l ti

a m e t r o p ie (gr. a fr",
meIron m sur" f i ops ochi" ;
M E D .), tulburare a vedem dato
rit u n u i viciu de refracie a
m ediilor transparente ale och iulu i. D in categoria ametropiei fac parte m iopia, h i
permetropia (prezbititm ul) fi
astigmatiam ul.
am fe tam in a
(F A R M .)
v.

A M F IB IU

diul adult respir fie prin plmini fi piele, fie numai prin
branhii (formele permanent
acvatice), o h numai prin piele
(ex. genul Plethodon din America
de Nord ai Centrali). Se cunosc
circa 2 000 de specii. Dintre a.
triiesc n tara noastrl: broasca,
salamandra, tritonul etc. Sin.
batracieni.
a m fib iu (gr. ampho doi"
si biot via"; despre un ve
hicul), amenajat astfel incit si
se poati deplasa fi pe uscat i
pe a p i (de ex. automobil a.,
tanc a. etc.).
a m fi b o li (gr. amphibolos am
biguu" ; MINER.), grup foarte
rispindit de silicai nidratafi
de magneziu, fier, aluminiu,
calciu sau sodiu, cristalizai in
sistemul monodinic sau rombic.
Sint de culoare verzuie, bruni
in i la negru, uneori fi incolori,
peciile mai frecvente sin t:
antofilitul. tremolitul. actinotul,
hornblenda. riebechituL Dei
cu compoziie chim ici variai,
a. au totufi multe proprieti
comune (forma alungii a cris
talelor, clivajul d u p i do u i di
recii
etc.). In
Republica
Populari R om ini se ntl
nesc in cele mai variate rod
eruptive fi metamorfice (diorite, isturi amfibolice. amfibolite, hornblendite etc.).
a m fib o lit (PETROGR.), roc
metamorfici alctuit din am
fiboli. plagiodazi, uneori fi cu
epidot, magnetit etc., cu tex
tu ri masivi sau fistoasi, de
culoare verde-inchis p in i la
negru. Este rispindit in fisturile
cristaline din Carpai fi din
Dobrogea.
a m fib r h (gr. amphi de
doui pri" fi brachys scurt"),
pid or de vers compus din trei
silabe: in metrica antici, o silab
lu ng i ncadrat de ce una
scurt(w w ) ; Jn metrica mo
dern, o silab accentuat ntre
dou neaccentuate (ex. t-ri-e).
a m fic io n ie (g r. amphikliones
vedni"), uniune de tribun
sau asociafie de orae-state in
Grecia antic, grupate in iurul
unui sanctuar comun unde se
afla tezaurul fi unde aveau loc
serbrile religioase. Cea mai
important a. era la Delfi.
am fig o n ie (gr. ampho doi"
gonos
natere" ; BIOL.),
irm de nmulire sexuat,
caracterizat prin faptul c g

106

rneii masculi fi femeii care se


contopesc sint produfi de indi
v id separai.
A m n lo k ie H o tin iu l (sec.
al XVIII-lea). crturar romin.
A luptat pentru introducerea
in in v iim int a lim bii romine
In locul celd greceti. A pu
blicat, pentru prima oar in
prindpatde dunrene, un ma
nual de matematici in limba
rom ini: Elementi aritmetice
aritate fireti" ( 1795). Manualul
este o prelucrare d u p i arit
metica italianului P. A. Coni.
A publicat, de asemenea, lu
crarea D e obte gheografie
(1795), traducere dup Buf fier.
a m f in euri en i (Amphineura),
das de molute, exdusiv ma
rine, cu corpul turtit dorsoventral, oval, rar vermiform, cu
simetrie bilateral, difereniat
in cap, pid or fi sac visceral.
Corpul este acoperit cu o manta,
adeseori intrit de p ld tari
(ex. la chiton). Numrul branchiilor variaz de la cteva
perechi pin la 40 (ex. Ia onicella marmorea). A. sint lipsii
de organe senzoriale. Sistemul
nervos amintete de cel scalariform al viermilor p o 1i c h e t i.
Sint rspindii in aproape toate
mrile. In Marea Neagr tr
iete Chilon marginalii*. A.
constituie una dintre cele mai
importante doved ale legturii
filogenetice dintre m o l u t e
i a n e l i d e .
am fio x (Z O O L . ; Branchiotloma lanceolatum), acramat ma
rin cu corpul transparent, n
form de suveic, lung de
3 7 cm. Schdetul de susinere

Amfiox

este format numai de n o t o cord.


Triete n Oceanul
Atlantic, Marea Mediteran,
Marea Neagr. Prin trsturile
sale. a . ocup o poziie inter
mediar intre v e r t e b r a t e
i n e v e r t e b r a t e i con
stituie o important dovad a
evoluiei lum ii vii.
a m fite a tr u (gr. amphi m
prejur" ^ theatron sal, loc
de privire") 1. ( In arhitectura
greco-roman) Edificiu de form
circular sau eliptic, n general
neacoperit, cu locurile pentru

AMFORA

public dispuse n trepte (gradene) in jurul unei arene pe


care aveau loc reprezentaiile

Amfiteatru. Seciune

(ex. a. din Roma, numit Colos


seum, a. din Nimes, Arlcs,
Sarmisegetusa .a.). 2. Amena
jare in trepte a unui teatru,
stadion etc., pentru a permite
spectatorilor o bun vizibilitate
spre scen sau spre aren.
3. Sal de curs sau de confe
rine de mare capacitate, cu
b n d sau scaune aezate in
trepte.
am fitlriu (PALEONT.), ma
mifer fosil de talie mic din
grupa trituberculata. Molarii
si, trituberculai, seamn i cu
c d de marsupiale. i cu c d ai
reptilelor din familia theriodontelor (ordinul theromorpha).
Se presupune c animalele din
aceast grup au dat natere
atit marsupialelor cit i mami
ferelor placentare. A trit in
jurasicul mediu.
A m fitrio n , rege legendar al
Tirintului, descendent din Perseu, si so al Alcmenei. Potrivit
mitului, din legturile acesteia
cu Zeus s-ar fi nscut Hercule,
recunoscut apoi de _A . ca fiu
al su. Atribuindu-i-se o fire
generoas, A. a ajuns un simbol
pentru gazd, pentru stpinul
casei. Plaut, Moliere .a. au
scris piese cu acest titlu.
A m fi trite , divinitate a mrii
In mitologia greac, soia lui
Poseidon, reprezentat de obi
cei pe o cochilie de scoic, in
manta de purpur, nconjurat
de nereide i de tritoni.
amfi ura (ZOOL.; Amphiura),
gen de echinoderme mici, her
mafrodite, din ordinul ofiuridelor, cu corpul in form de
disc. prevzut cu dn ci brae
lungi si subiri acoperite cu
epi. Triete i in Marea
Neagr f Amphiura flori/era).
a m fo r (lat. amphora, din
gr. amphoreus cu dou tori").
vas (de obied de pmint ars)
de form ovoidal, cu dou
tori, al crui fund era adesea

AM FOTER

A M IE N S

ascuit, pentru a putea fi


nfipt in nitip. In a. grecii i
romanii pstrau vin, ulei sau
griu.

Amfor

am foter (gr. amphoteros a*


parinind la dou pri" ; C H IM .,
despre unele substane), care
re proprietatea de a reaciona
ca un acid n prezenta unei
baze i ca o baz in prezena
unui acid (ex. hidroxidul ae
zinc reacioneaz cu acizii dind
iruri ale acestora, iar cu
bazele dind hidroxozincai).
amfotonie (M ED .), stare de
hiperactivitate a segmentului
vegetativ simpatic fi parasimpatic al sistemului nervos.
Termenul a fost creat de fiziologul romin D . Danielopolu.
m ia ( Amia calvaJ, pete
din ordinul holostei, lung de
arca I m, avind corpul aco
perit de solzi osofi fi lungi.

Amia

Femela este mai mare decit


masculul. Triiete n lacurile
si n fluviile din America de
Nord. Este unul dintre puinii
reprezentani actuali ai acestui
ordin, care era foarte rispndit
In mezozoic.
a m ia z (ASTR.), moment din
zi n care centrul Soarelui
trece la meridianul locului,
avind cea mai mare nlime
deasupra orizontului.
a m i b (gr. amoibe schim
bare ; Z O O L . ; Amoeba), protozoar lipsit de membrani,
format dintr-o masi protoplas
matici nestabili, cu o organi
zare simpli. Se miei cu aju
torul pseudopodelor, care va
riaz ca formi dup i specie.
Triiete liberi n ape dulci,

fiind substane solide, de obicei


in mare, in sol sau ca parazit.
frumos cristalizate. Au caracter
Specia Enlaomoeba histolytica
slab bazic. Intri in constituia
provo*ci dizenteria.
multor produse naturale {pro
A m ic ii U.R.S.S^ organi
teine, polipeptide) ai sintetice.
zaie de masi legali, creai
Se utilizeaz in industria me
(in iulie 1934) t condui de
dicamentelor, a polimerilor (fi
Partidul Comunist din Romi
bre poliamidicc) ctcnia, cu scopul de a face cunoscut
am idogen 1. Exploziv de
n mijlocul maselor adevrul
propulsie asemntor cu pulbe
despre Uniunea Sovietici, de
rea neagr obinuit. 2. Dina
a combate propaganda antisomit cu baz de nitroglicerin,
vietici. prin care burghezia si
la care se adaug azotat de
moieri mea urmreau si incle
amoniu i parafin (cite 5' ).
poporul pentru a-l tiri in
am idon (BIOCHIM.), polizarizboi contra rii socialis
harid (C|/i||Oi)n. provenit din
mului. Apelul asociaiei era
vegetale. n special din grune,
semnat de muncitori comuniti
tuberculi i fructe, surs im
fi intelectuali progresiti, ca
portant de glucide pentru
Alexandru Sahia, Constantin
animale i oameni. Se formeaz
David, George Mihail-Zamfiin plante prin unirea unui
rescu i alii. Din aceasti or
numr foarte mare de molecule
ganizaie ficeau parte munci
de glucoz. provenite, la rindui
tori, oameni de ftiinti. ziariti,
lor, din bioxid de carbon i
scriitori, artifti etc. Activitatea
ap prin procesul de sintczl
organizaiei a fost interzii de
cloronlian. Se gsete in plante,
guvernul liberal in noiembrie
sub form de granule constituite
1934, dar in primi vara anului
din dou componente: an/ord
1935 s-a creat, tot din iniiativa
i amitopeclin- Prin degradare
P.C.R.. Societatea pentru n
treptat se obin dexl rinele.
treinerea raporturilor cultu
apoi maltoza i, ca ultim pro
rale dintre Rominia fi Uniunea
dus, glucoza. Se prepari din
Sovietici", organizaie legali,
carton, porumb, orez- Se folo
a crei activitate avea acelafi
sete ca materie prim in
scop i n al circi comitet de
industria spirtului, a glucozei,
conducere se aflau fruntafi ai
in industria farmaceutic fi in
tiinei fi culturii romineti. ca
cea alimentarTraian Sivulescu, George Eam id o p irin (F A R M .), de
nescu. Alexandru Sahia, N.
rivat de pirazolon. nrudit ca
Tonitza, V. Maximilian. G.
structur cu antipirina i ob
T i mici i alii.
inut din aceasta. Se prezint
am id ze (B IO C H IM .), grup
sub form de pulbere cristalin
de enzime din clasa hidrolaalb. fr miros, solubil in
zelor, care desfac legtura din
ap. Are o aciune febnfug
tre carbon i azot din diverse
i analgezic. In doze mari i
substane, cu excepia polipeptratament prelungit poate pro
tidelor i a proteinelor, u in d
duce scderea numrului de
elementele apei. Cuprinde sub
globule albe. Sin. piraimdon.
grupe de enzime importante,
A m ie l I amiell. Henri |-ieclasificate dupi substratul asu
deric (1821 1881), scriitor el
pra cruia acioneaz: aminaveian de limb francez, autor
zele (produc dezaminarea hidroal unui cunoscut ]urnal intim,
litici a bazelor purimee), acilapublicat postum, in care a
midazele (produc scindarea hianalizat cu subtilitate sim
drolitic a amidelor. ca de cx.
mintele omeneti, alunec ind
ureaza), cicloamidazele (provoac
ins in psihologism excesiv i
hidroliza amidelor ciclice), aimIn pesimism.
dinazele (provoac ruperea gruA nuens I a m iil. oraa In
pirilor guanidinice din deri
Frana, la nord de Paris. 92 500
vaii guanidinici).
a m id e (C H IM .), compui or
loc- (1954). Nod feroviar. In
dustrie textil, constructoare
ganici rezultai din nlocuirea
hidroxilului gruprii carbonide maini i chimici. Aici se
afl unul dintre cele mai dea*
lice a acizilor organici cu gru
parea amino ( - N H J (ex. acevirite monumente de art
tamida, CHACON /'/). Formagotic, catedrala din A., cara
dateaz din sec. al Xlll-lea.
nuda este lichid, celelalte a.

AMINOACIZI

AMIE2ITA

a m ie z it (DRUM.), m br
cminte rutier permaneni,
confecionai dintr-un beton
asfaltic preparat la cald i
njtcrnut la rece, bitum ul fiind
fluidificat cu un produs uor,
obfinut din distilarea petrolului.
A. a (ost printre primele im*
bricimin|i aslaltice permanente
aplicate in Rominia la moder
nizarea drumurilor.
m igdal
(gr.
amygdale
m ig d a li"; ANAT.),
formaie
anatomici in fo rm i de m igdali.
A. propriu-zisi este o formaie
ovoidi pereche, de naturi lim
fatici, situati de o parte i de
alta a istmului gtlejului. intre
ilicrii vilului palatului (a- paitine). n afar de aceasta,
mai exiti in jurul istmului
gtlejului
formafii
limfoide
asemntoare, care
formeazi
in totalitate inelul lui W al

deyer.
a m ig d a le c to m ie (gr. amyg
dalc m igdali" i ektome ex
tirpare"; MED.), indepirtare chi
rurgicali a amigdalelor palatine.
Intervenia este indicai in
cazul innama|iei cronice a aces
tora.
am ig d alit (MED.), inflamatie a amigdalelor. A. acut se
caracterizeazi prin creterea in
volum a amigdalelor, dureri i
greutate la nghiire, stare fe
b rili etc. A. cronic reprezini
an focar de infecie, care poate
provoca i ntreine diverse
boli (reumatism, nefrite, flebite
etc.), de unde necesitatea indepirtirii chirurgicale a m ig
dalelor infectate.
a m il 1. (CHIM.), - C g H u -

Radical organic monovalent,


provenind din pentan prin
pierderea unui atom de hidro
gen. 2. (FARM.) N ilrit de amil.
lichid volatil de culoare gilbuie,
vasodilatator cu aciune rapidi,
dar trecitoare. Este folosit la
inhalaii in crizele de angini
pectorali, determinind conges
tia feei i a jumtii supe
rioare a trunchiului, cu sen
zaie de clduri i accelerare
a btilor inimii.
a m il z e (BIOCHIM.), enzime
care catalizeaz reacia de hidrolizi a am idonului i glicogenului. Foarte rispindite la
animale i la plante (a- sali
var. apancreatic) , unde au
rolul de a transforma rezervele
de glucide sau am idonul ali

mentar in componente uor


asimilabile. Se cunosc doui
tipuri de a . : i P, care se
deosebesc prin tipul de leg
turi pe care le hidrolizeazi.
A. din orzul ncolit (mal) sau
din mucegaiuri se folosesc in
procesul ae fabricare a berci
i spirtului n prima fazi de
zaharificare (transformare a ami
donului n zahr fermentiscibil).
a m ilo d e x trin (BIOCHIM.),
polizaharid care rezult din
hidroliza puin avansat a ami
donului. D i coloraie albatri
cu iodul i se precipii in
contact cu alcoolul de 40*.
a m iio id o z (gr. amulon amidon" i eidos form ; MED.),
proces patologic care const in
formarea in unele organe i
esuturi (ficat, rinichi, splin,
ganglioni limfatici, vase de
singe) a unei substane pro
teice amorfe, asemntoare ca
reacii chimice cu amidonul.
Apare in cursul unor boli
cronice (tuberculoz, osteomielit. malarie, sifilis etc.).
a m ilo liz , procedeu utilizat
n industria alimentar (pani
ficaie, industria alcoolului, a
berei) pentru hidrolizarea ami
donului n maltoz i glucoz, sub aciunea e n z i m e 1 o r amilolitice coninute n
fin sau n mal.
a m ilo p e ctin
(BIOCHIM.),
component al am idonului: con
stituie nveliul exterior i inso
lubil al granulelor de amidon.
C u iodul se coloreaz in rou,
purpuriu-violet, iar cu apa
cald formeaz o past. Este
un
polizaharid
ramificat,
cu greutatea molecular de
100 0 0 0 - 1 000 000, format din
I 000 3 000 de molecule de
glucoz.
a m ilo z (BIOCHIM.), consti
tuent solubil al granulei de
amidon. Se coloreaz cu iodul
in albastru-nchis. Este un poli
zaharid liniar, cu greutatea mo
lecular de 32 0 0 0 -1 6 0 000.
format din 200 300 de mole
cule de glucoz. In amestec cu
amilopcctina formeaz ami
donul.
a m i m ie (gr. a fr i
mimesis imitare"; MED.), pier
dere a capacitii de exprimare
prin mimic a unor stri afec
tive- Se ntilnete in unele boli
nervoase.

a m in r e (C H IM .), reac|ie
prin care se introduce gruparea
amino intr-un compus organic.
In acest scop se folosesc dife
rite metode (ex. tratarea cu
amoniac a unui derivat halogenat sau unui alcool).
a m in e (C H IM .), clas de sub
stane chimice organice care
pot fi considerate ca derivai ai
amoniacului, in care unul sau
mai muli atomi dc hidrogen
sint nlocuii cu radicali orga
nici. Se prepar prin reducerea
nitroderivatilor. prin alchilarea
direct a amoniacului cu derivai
halogenai sau cu alcooli, prin
hidrogenarea catalitic a nitrililor. A . pot fi primare ( R - N H J ,
secundare
(R N H R )
i

h f/M K

dup nu

mrul de atomi de hidrogen


dezlocuii. A. inferioare sint
gazoase, cele mijlocii lichide,
cele superioare solide. A u ca
racter bazic. Dau reacii de
alchilare, de acilare, de diazotare a aminelor aromatice, de
condensare cu aldehide. Se folo
sesc in industria coloranilor,
a medicamentelor, a detergen
ilor, a maselor plastice i ca
stabilizatori pentru cauciuc.
a m in o , grupare ~ (C H IM .),
- N H ,. G rupare monovalent
care rezult p rin nlocuirea
u n u i atom de hidrogen din
molecula de amoniac cu u n ra
dical hidrocarbonat; se gsete
in com puii organici de tipul
am inelor, am idelor etc.
a m in o a c iz i (B IO C H IM .), sub

stane caracterizate prin pre


zena in aceeai molecul a
unei funcii acide, carboxil
(- C O O H ) , i a unei funcii
bazice, aminice ( N H * ). Dup
ziia relativ a funciei carx il i aminice din molecul
se d istin g : a.
A . na
turali sint in majoritate <*.
Exist n toate fiinele, in stare
liber sau in combinaii va
riate, intrind in structura pro
teinelor tisulare, hormonilor,
enzimelor, alcaloizilor, antibio
ticelor etc. Au proprieti op
tice. electrice i chimice spe
ciale. Prin hidroliza combina(iilor naturale s-au obinut
2 0 25 a. frecveni i ciiva
ocazionali. Dup numrul gru
prilor carboxilice sau aminice
i dup restul hidrocarbonic se
disting mai multe grupuri de a.

AMNIOS
am inoplste (CHIM.), rifini
rile adifereniate
ale plantelor
i B uliitie,
a t v i cel
te i m
i i nalt
m a u riic
n n rn | w
*
..................
a muira
mai
--- :-~
>ndo
(eu' esuturi
sintetice obinute prin reacii
comandament
ndament al forelor mari- fi animalelor
endode policondensare intre formaltime militar
militare din unele lri, crine, ficat, cartilaje, celulele
dehid fi compui care conin
nirante, grup ae
de insule
insule din
nmulire ale
Amirante,
din organele
organele de
<
lOCIIA
liln a t n
I .. J . . ..
. I _ -. i I . .
ala* 1
;rupiri amimce (ex. uree, ani
coraligene situat
in Oc. Indian,
plantelor
ele.)m i, melamin). A. snt rifini
termoreactive, care sub aciunea
clldurii se intlresc fi devin inso
lubile fi infuzibile; snt rezis
tente la aciuni mecanice (lovire,
zgriere). la oxidare, grsimi,
alcali diluai, alcooli fi ali sol
veni. Datorit! proprietilor lor
elcctroizolanlc, a. sint folosite
H
M

mult n industria electrotehniciPrin amestecarea a. cu mate


f c g S llK n f c
?| .j8 ^
P '
riale dc umpluturi (celuloz,
lin de lemn, azbest) se obin
S i? ,
mase de presare, din care sc fa
brici diferite obiecte de uz
industrial fi casnic. Prin im
pregnarea foilor de hirtie sau a
unor textile cu a. se obin lami
nate care se folosesc ca tapete, ca
acoperitoare pentru mese etc.
Datorit rezistenei la aciunea
soluiilor apoase, unele a. (ex.
Amman. Vrim part!*
rinile de uree) se folosesc ca
adezivi fi la tratarea esturilor
A m laf, vechi ducat romtde bumbac fi mltase artificial,
la N.-V. de Madagascar. Su
nesc din Transilvania, situat la
pentru a le m iri rezistena la
prafaa: 83 km*, Snt depen
vest de Sibiu. Domnii rii
spilare fi la umiditate.
dente de insulele Seychelles,
Romineati din sac- XIV-XV
colonie a Marii Britanii. Plan
am inozahruri (BIOCHIM.),
aveau si titlul dc herev al
taii de palmieri de cocos,
derivai ai zaharurilor, care con
Amlafului (fi Flglrasului) .
in n locul unei grupSri hidropescuit etc,
A m m a n , capitala Iordaniei.
A m ira s , Alexandru, cronicar
xil f-O H ) o grupare aminici
211000 loc. ( I ^58). Este sit uat la
grec din sec- al XVIII-lea.
( - N H t) (ex. glucozamina. maintersecia principalelor dru
Originar din Smirna, unde a
nozamina. galactozamina). A.
muri comerciale care leagl Siria,
triit o vreme, s-a stabilit in
participi la structura unor sub
Arabia Sauditi fi Israel. ntre
Moldova, ajungnd mare sulgerstane naturale importante (imuprinderi textile, manufacturi de
nopolizaharide, mucopolizahaA scris in limba greaci o
tutun, fabrici de buturi spir
istorie a lui Carol al Xll-lea
ride, strcptomicini, eritromitoase, de ciment si de crinudi.
al Suediei fi a tradus in gre
cini). '
A m m ia n u s M a rc e llin u alc .
cete, in 1729. din porunca
a m in tiri (LIT.), specie a ge

nului epic, uneori impregnai


de lirism, in care autorul poves
tete intimpliri si impresii din
diferite etape ale vieii sale,
evenimente istorice la care s
participat direct sau ntlnirile
sale cu oameni celebri etc.
(ex. Amintiri din copilirie"
de Ion Creangi).
a m io tro fie (gr. a fir i" ,
myon
muchi i I r o p h e
h rn i"; MED.), atrofie a unui
grup de mufehi scheletici, da
torit! unor leziuni nervoase,
musculare sau unor boli arti
culare.

am iral, cel mai mare grad


in marina militari- In Forele
Armate ale R.P.R. corespunde
gradului de general-colonel din
trupele de uscat. V. i g r a d e
militare.

domnului Moldovei, Grigore


Ghica, un corp de cronici
moldovene.
Amisos, veche colonie greaci
pe irmul nordic al Asiei Mici.
intre Sinope fi Trape/unt. locul
de naflere al geografului Strabon. A fost ntemeiat! de negus
torii fi piraii foceeni in sec. al
Vll-lea .e.n., pe locul unei
vechi afeziri hittite.
a m ito z u (BIOL.), mod de
diviziune direct! a celulelor
animale sau vegetale, f ir i apa
riia cromozomilor, tn cazul
a., nucleul se divide n doui
sau in mai multe piri egale
ori diferite ca mirime, prin
strangularea sau prin fragmen
tarea nucleului in doi sau in
mai muli nudei secundari. A.
este larg rispindit! in esutu-

330- c. 400). general \i istoric


roman, autorul operei intitu
late Istoria", in care sint
expuse evenimentele din peri
oada de la sfirfitul sec. I pini
spre sfiritul sec. al IV-lea.
Dintre cele 31 de ciri ala
Istoriei" sale t-au pstrai
numai ultimele IB. consacrate
perioadei dintra 351 fi 378; ele
cuprind informaii importante
fi pentru istoria irn noastre.
a m n e z ie (gr._ a fir !" fi
mntti memorie"; MED.), pier
dere totali mu pariali a me
moriei. Se poate intilni in arterioecleroza cerebrali, paralizia
generali progresivi, demena
toxici, traumatisme craniene,
epilepsie etc,
am n io s (gr. omnion mem
bra n i a letusului". BIOL.), una

dintre a n e x e l e e m b r i o
n a r e ntlnite la majoritatea
vertebratelor (reptile, pisri,
mamifere) fi la unele neverte
brate (insecte). Cavitatea am
niotic! confine lichidul am
niotic, care are rolul de pro
tecie a fitului.
am niote ( Z O O L .) , vertebrate
al clror embrion are amnioa fi
alantoid. V. fi a n e x e e m
brionare.
am nistie (gr. amneslia ..ui
tare"; D R .), act al puterii de
stat prin care se nltur carac
terul penal al unor fapte svirfite. Daci a intervenit dupi
condamnare, stinge fi execu
tarea pedepsei. In R.P.R., a.
se acordl ae ctre Marea Adu
nare Nafional, iar intre sesiuni
de ctre Consiliul de Stat ai
R.P.R. V. i g r a i e r e .
amofos, ingrmnt chimic
care confine fosfor i azot. Se
prepari prin dizolvarea amo
niacului gazos in acid fosforic.
A. conine 10 12% azot fi
4852% anhidrid fosforic.
Este uor solubil, are aciune
acidifiant fi se administreaz
pe solurile bogate in calciu.
A m on , zeu din mitologia
Egiptului antic,
considerat iniial
protectorul ora
ului Teba. Mai
tirziu a fost iden
tificat cu Ra, zeul
soarelui, fi vene
rat, sub numele
de Amon-Ra, ca
principala zeitate
a Egiptului.
am o n iac (gr.
ammoniakon, de
la numele zeului
Am on
egiptean Amon,
ling templul cruia se pre
para n antichitate amoniac;
CHIM.), NH%. Compus hidro
genat al azotului. Este un gaz
incolor, cu miros neptor,
neccios, foarte solubil in ap.
Soluia apoas de a. are reacie
bazic. Cu acizii reacioneaz
dnd sruri de amoniu; cu
bioxidul de carbon reacioneaz
formnd ureea. Prin oxidarea
a. se obine add azotic. Re
zult ca produs secundar la
cocsificarea crbunilor fi prin
sintez direct din azot i hi
drogen. E ntrebuinat m mari
cantiti la fabricarea ngr
mintelor chimice azotoase. a

A M O R T IZ A R E

110

A M N IO T E

acidului azotic, a srurilor de


amoniu, a explozivilor etc. In
R.P.R. se fabrici la combina
tele chimice din Flglraf fi din
oraul Victoria (reg. Braov).
a m o n ific r e

(A G R O C H IM .),

descompunere _a protidelor fi
a altor compufi organici din sol
sub aciunea microorganismelor,
avind ca rezultat formarea amo
niacului.
am onii (de la numele zeului
egiptean Amon, din cauza ase
mnrii lor cu coarnele de

Am onit

berbec cu care se mpodobea


capul zeului; P A L E O N T .), ordin
de molufte cefalopode care au
trit de la sfrfitul paleozoicului
pn la sfrfitul mezozoicului.
Aveau cochilia mprit in
camere prin septe (perei) ondu
late, n ultima camer fiind
adpostit corpul animalului. n
R.P.R., a. caracterizeaz dife
rite formaiuni mezozoice, mai
ales pe cele epicontinentale
(Dobrogea, Banat, Munii Apu
seni), mai rar depozitele de
flif (Carpa)ii orientali).

amoniu

(C H IM .),

N H . Ca

tion monovalent.^ In compui


se comport ca 'un metal al
calin, formnd sruri de amoniu.
amonte, In , in susul vii,
al apei; mai aproape de izvoare
(n comparaie cu alt punct).
am oralism (F I L O Z .) , negarea
oricrei morale, renunarea la
principiile morale (ex. concepia
expus de filozoful burghez Fr.
Nietzsche in lucrarea sa D in
colo de bine i ru"). Eticienii
burghezi contemporani care
susin a. l folosesc, de fapt,
drept paravan pentru propovduirea dispreului fa de ade
vratele valori morale care slu
jesc progresului social, pentru
promovarea moralei burgheze
individualiste, antiumane, reac
ionare. A. a pregtit terenul
pentru apariia ideologiei fas
ciste.
a m ir f (FIZ.) v.
stare

a m o rfi.

A m orim , Enrique Manuel


(19001960), scriitor uruguaian. In povestirile (De la unul
la ase', 1932) fi in romanele
sale (Crua", 1932; Con
ceteanul Aguilar", 1934; Ca
lul fi umbra sa", 1941 .a.), A.
nfieaz viaa aspri a r
nimii uruguaiene, ndeosebi
a cresdtorilor de vite. Dupi
al doilea rlzboi mondial, scrii
torul ia parte activi la lupta
pentru pace. In romanele scrise
n aceastl perioadl (Victoria
nu vine singur , 1952 .a.),
el descrie mizeria fi lipsa de
drepturi a oamenilor muncii,
precum fi crefterea protestului
spontan al maselor.
am orsa drum ului) poriune
din traseul unui drum, la in
trarea n orae, avind, in ge
neral, limea i rezistenta mai
mari decit restul traseului.
am orsre 1. (T E H N .) Provo
care a unui fenomen printr-o
aciune exterioar (de ex. a
unei explozii, a unei reacii
chimice etc.). 2. (DRUM.) Ope
raie de pregtire, in lucrrile
de asfaltare, prin care se urm
rete sporirea adezivitii stra
turilor pe care se aplic liani
hidrocarbonai (bitum, gudron).
Const n tratarea agregatelor
(sau a suprafeelor pe care aces
tea se aplic) cu soluii de
bitum subiat, cu emulsii di
luate sau numai n simpla n
clzire a agregatelor.
am ors, dispozitiv pentru
aprinderea unei ncrcturi de
pulbere sau de exploziv. Func
ioneaz prin percuie (la car
tue de arm, arunctoare,
bombe etc.), prin friciune (la
guri de foc de artilerie, grenade
etc.), prin aprindere electric
(la guri de foc de artilerie, la
rachete, explozivi de mine etc )
sau prin aprindere cu fitil (la
minele militare, la explozivi de
min etc.). A. electric, dispo
zitiv constituit dintr-o bul de
substan combustibil, care
se aprinde fie cu ajutorul unui
filament parcurs de un curent
electric i nclzit pn la incan
descen (a- cu incandescent),
fie prin senteie electric (a- cu
sdnteic) i care provoac ex
plozia unei capse detonante.
a m o rtiz a re 1. (FIZ., TEHN.)
a) Scdere progresiv, n timp,
a variaiilor locale ale unei m
rimi caracteristice unui feno-

AMORTIZOR

men. Se produce prin pierdere


de energie, b) Reducere in timp
a amplitudinii unei oscilaii
(mecanice, electrice etc.)- Se
produce prin pierdere de ener
gie, datoriti frecrii (oscilaiile

111

direciei, asigur echilibrul i


stabilitatea de zbor a avionului.
A. orizontal, parte a ninpena
jului compus din stabilizator
!i profundor, care asigur sta
bilitatea i dirijarea avionului
in planul vertical (urcare, zbor
orizontal tau picaj).A. vertical,
parte a ampenajului compui
din deriv i direcie, care asi
gur dirijarea i stabilitatea
avionului in planul orizontal.
am per (dup numele fizi
cianului Ampirt', M E TR .), uni
tate de msur a intensitii
curentului electric in tiitemul
MKSA. Eate egal cu intenaitatea unui curent electric
conatant care, meninut in dou
conductoare paralele, rectilinii,
cantiti de aer; a. electro
de lungime infinit i de sec
magnetic,
folosit in
con
iune circular neglijabil, ae
strucia instrumentelor de m
zate Sn vid la o distant de I m
sur, a aparatelor i a mainilor
unul de altul, ar produce intra
electrice; produce amortizarea
aceste dou conductoare o
prin cureni indui in plci masi
for egal cu 2- IO-7 kg.m.i**
ve de metal sau in nfurri spe
(newtoni) pe metru de lungime.
ciale ; in mainile electrice sin
Se noteaz cu simbolul A. Sa
crone, a.e. este constituit din
numete i amper ahiolut.
bare de cupru sau de alam.
Ampere/per/, Andre Marie
(17751836). fizician i mate
matician francez, membru al
Academiei de tiine din Paria.
A foat unul dintre ntemeietorii
electrod!namicii moderne. A
descoperit legea interaciunii
Amortizor
curenilor electrici (1620), fun
damental pentru electrodinamic, a stabilit regula lui A.
aezate in crestturile pieselor
i a propus, pentru explicarea
polare ale mainilor i conectate
magnetismului corpurilor, ipo
in acurtcircuit prin prile
lor frontale.
teza curenilor moleculari, ba
am p atam en t (T E H N .), dis
zat pe proprietile magnetice
ale curenilor electrici circutana dintre axele osiilor ex
treme ale unui vehicul terestru.
am pelografie (gr. ampelot
vi" i graphein a descrie";
V 1 T1 C U L T.), tiin care se ocup
cu atudiu) genurilor, speciilor
i soiurilor de vi. Se mparte
i n : a. generali, care studiaz
sistematica, originea, evoluia
i variabili tatea speciilor din
familia vitaceelor, i a. special,
care studiaz genurile, speciile
i soiurile din punct de vedere
lOtanic, agrobiologic i tehno
A . M . A m p ir o
logic. Partea aplicat i l se
ocup de raionarea soiurilor in
lari. Regula lui A. (sau not
vederea extinderii lor in con
torului), un ac magnetic tind*
diii optime de cultur.
s ae situeze transversal pe
a m p e n j, organ al unui
direcia unui curent electric
avion, compua din plane mo
liniar, astfel Incit polul su
bile i fixe, dispus, n general,
nord te rotete spre sting unui
in partea din spate a fuzelaobservator aezat de-a lungul
jului. Servete la achimbarea

zarea prin rezistena opus la


trecerea unui lichid prin ori
ficiul sau orificiile dintre dou
camere ale mecanismului; a.
pneumatic, care realizeaz amor
tizarea prin comprimarea unei

mecanice) sau efectului electrocaloric i radiaiei (oscilaiile


electrice). 2. (EC. P O L . ) Amorti
zare a mijloacelor fixe (n socia
lism), nlocuire n form b
neasc a acelei pri din va
loarea m i j l o a c e l o r f i x e
care, corespunztor uzurii aces
tora in procesul muncii, este
transmis treptat asupra valorii
produselor finite. Fondurile b
neti recuperate n acest fel
formeaz f o n d u l de a m o r
t i z ar e, destinat nlocuirii fon
durilor fixe uzate i reparaiilor
capitale. A .m .f. se deosebete
de amortizarea c a p i t a l u l u i
f i x; ea asigur reproducerea
obiectelor proprietii socialiste
i se realizeaz n mod plani
ficat prin cote anuale pe care
ntreprinderile le includ in
preul de cost al produselor.
0 dat cu creterea nzestrrii
tehnice a ntreprinderilor socia
liste i cu ridicarea productivi
tii muncii, sporete greutatea
specific a cotei de amortizare
a mijloacelor fixe n cadrul
preului de cost, dar scade
mrimea ei absolut pe unitatea
de produs.
am ortizor (TEHN.), dispo
zitiv pentru amortizarea oscila
iilor periculoase sau nedorite
ale unui sistem tehnic, datorite
disiprii energiei (prin frecare
intern sau extern sau prin
efect electrocaloric); eate folosit
in construcia mainilor, a vehi
culelor, a instrumentelor de
msur etc. Exist diverse tipuri
de a . : a. mecanic, care reali
zeaz amortizarea prin frecarea
unor elemente ale sale; a. hi
draulic, care produce amorti-

112

AM PERM ETRU

curentului care-1 parcurge din


spre picioare spre cap.
a m p er m etru (M tl R.), in
strument pentru msurarea in
tensity curentului electric dintr-un circuit. A. poate fi magnetoelectric (cu magnet perma
nent), electromagnetic, electrodinamic, termic, cu termocuplu etc. A. este gradat n
amperi i se leag ntotdeauna
in serie. n circuitul al crui
curent se msoar. n R.P.R..
fabricarea a. a nceput in
anii
puterii
populare la

A m p e rm e tro

Uzina Electromagnetica din


Bucureti. V. i i n s t r u
m e n t e l e c t r i c de m
sur.
am p e ro r (METR.), unitate
practic de msur a canti
tii de electricitate, egal cu
sarcina electric ce strbate un
conductor prin care trece un
curent de I amper timp de o
or. Se noteaz cu simbolul
Ah. Este egal cu 3 600 de
coulombi.
a m p e r o r m e tr u

(METR.),

instrument nregistrator, gradat


n amperore, pentru msurarea
sarcinii electrice care trece printr-un circuit electric de curent
continuu.
a m p e r s p ir (METR.) a ) Uni
tate de msur a solenajiei in
sistemul de uniti MKSA.
b ) Unitate de msur a tensiunii
magnetomotoare n sistemul
M K S A raionalizat; este egal
cu tensiunea magnetomotoare
produs de o spir strbtut
de un curent de I amper
de-a lungul unei linii nchise
pe care o mbrieaz o
singur dat.
a m p la s a m e n t 1. (CONSTR.,
URB.) Locul pe care se aazi

o instalaie, o construcie, un
ansamblu
de
cldiri
etc.
2. (MILIT.) Lucrare genistic in
care se instaleaz pentru tragere

o pies de artilerie (tun, obu


zier etc.).
am plasare (TEHN.), aezare
a unei instalaii, maini, con
strucii etc. pe locul destinat ei.
am p li d in, main electric
de curent continuu cu colector,
avnd patru linii de perii pentru
fiecare pereche de poli. Este
tipul de main electric ampli
ficatoare cu cea mai larg
ntrebuinare n automatizri.
Funcionarea a. se bazeaz
pe principiul utilizrii cimpul ui
magnetic de reaciune a indusului la mainile de curent
continuu. Acest principiu a fost
folosit pentru prima oar in
1905 de inginerul austriac E,
Rosenberg la construcia unor
maini electrice speciale. Primele
a. au fost construite n 1939
de M. A. E wards i E- F.
Alexanderson (S.U.A.) i, dup
un an, de A. G- Iosifian
(U.R.S.S.). In R.P.R., primele
a. au fost construite in anii
puterii populare.
a m p lific a re 1. (MAT.) a)
nmulire a unui element al
unei mulimi (numr, vector
etc.) cu un numr, b ) nmulire
cu acelai numr a numr
torului i a numitorului unei
fracii. 2. (ELT., TELEC.) Ope
raie de mrire a valorilor
instantanee ale puterii, inten
sitii curentului sau tensiunii
unui semnal, cu pstrarea for
mei semnalului (a dependenei
de tim p a mrimii care con
stituie semnalul) i cu utilizarea
energiei date de o surs se
parat. 3. (FIZ.) Amplificare
prin gaz, cretere a numrului
de ioni in gazul care umple
tuburile contoarelor de radiaie.
A. prin g. se produce datorit
ciocnirii moleculelor cu elec
tronii accelerai prin tensiunea
aplicat contorului, electroni
produi in urma aciunii ioni
zante a particulelor elementare
sau a fotonilor care au ptruns
in contor.
a m p lif ic a t o r 1. (ELT., TE
LEC.) Aparat sau main elec

trici ce reproduce la ieire


semnalul aplicat la intrare,
sporindu-i puterea fa. de pu
tere), intensitatea curentului
(jx. de curent) sau tensiunea
(a. de tensiune), prin folosirea
unei surse separate de energie,
A. electronic, amplificator n
care se folosesc tuburi electro

A M P L IT U D IN E

nice pentru amplificarea puterii


sau intensitii curentului unui
semnal electric, utilizind varia
ia curentului unui tub electro
nic determinat de variai*

tensiunii aplicate intre grila de


comand i catod. A. e. se
folosesc in aparatele de radio,
in instalaiile de radioficare, in
automatizri etc. .4. magnetic,
amplificator static la care ampli
ficarea se realizeaz prin modi
ficarea strii de magnetizare a
fierului. Este folosit in sistemele
de automatizare. In R.P.R. se
fabric diferite tipuri de am.
A. cu relee, amplificator elec
tric Ia care amplificarea se reali
zeaz prin intermediul releelor.
Se folosete in sistemele de co
mand i automatizare. V. i
m a i n e l e c t r i c am
p l i f i c a t o a r e ; amplid i n . 2. (TEHN.) Amplifi
cator hidraulic, dispozitiv care
permite dirijarea unui curent
de Jichid (ap, ulei etc.) sub
mare presiune, de la o surs
exterioar (pomp, acumulator
hidraulic etc.) ctre organele
comandate, folosind, pentru di
rijare, o mic putere de acio
nare. A . h. se folosesc in
sistemele de comand auto
mat. Tot aici sint utilizate i
amplificatoare pneumatice, care
funcioneaz pe principii ase
mntoare.
a m p lit u d in e (lat. ampliiudo, -inis mrime, ntindere" ;
t

1
1

\
\

/ * \

/(
/

* \

Amplitudine

FIZ.) 1. Valoare absolut ma

xim a e l o n g a i e i . 2. Di
ferena dintre valoarea maxim
i valoarea de echilibru (de
obicei minim) pe o perioad
a unei mrimi care variaz
periodic.

TH. AMAN

Izgonirea

turcilor

la Clugdrem . Ulei pe pnz

113

AMPOI

Am poi, afluent pe dreapta


al Mureului. Are lungimea de
60 km. Izvorte din Munii
Apuseni.
am priz (CONSTR.), termen
desemnnd limea fiei de
teren, n pronlul transversal al
unui drum, al unei d i ferate,
al unui canal etc., pe care se
execut lucrrile de terasament.
am putie (MED.), ndepr
tare (pierdere) accidental sau
n urma unei intervenii chirur
gicale a unui membru sau a
unui segment de membru. Amputaie se numete uneori i
ndeprtarea unui organ (de
ex. amputaie de sin, amputaie
de rect).
Am ritsar, ora n nordul
Indiei (statul Punjab). 325 700
loc. (1951). Nod feroviar, ntre
prinderi textile (de bumbac,
de mtase natural i artificial),
alimentare, manufacturi de co
voare, artizanat (obiecte din
metal i os, pielrie). La Am
ritsar, n 1919, cu prilejul unui
miting de protest contra poli
ticii teroriste a autoritilor co
loniale britanice, au fost ucise
sau rnite din ordinul acestora
circa 2 000 de persoane.
Am sterdam , capitals Olan
dei (sediul guvernului fiind la
Haga), port legat printr-un

canal i t Marea Nordului.


870 000 loc. (1959). Cel mai
important centru economic, po
litic i cultural al rii i unul
dintre marile centre comerciale
i financiare din vestul Europei.
Are numeroase ntreprinderi
industriale: antiere navale, fa
brici de ulei, de tutun, de
hrtie, de lefuit diamante. Aici
se gsete Rifomuseum, care-i
datoreaz renumele importantei
colecii de capodopere ale artei
olandeze din sec. al XVII-lea.
In aceast colecie figureaz
opere ale lui Rembrandt, Ver
meer, Frans Hals, Jan Steen.
Ruysdael .a., precum i remar
cabile lucrri ale altor artiti
europeni.
Amu-Daria, fluviu n Asia
Centrala Sovietic (2 540 km).
Izvorte din munii Hinducu
i se vars in Marea Arai.
Apele A.-D. snt folosite pentru
irigaii i pentru energie elec
tric. In 1960 au fost terminate
firimele dou sectoare ale Canaului Karakum, ntre AmuDaria i oaza Tedjen, pe o
lungime de 534 km. Al treilea
sector, cu o lungime de 260
km, a fost terminat n mai
1962 i ajunge pin la oraul
Ahabad. Apele fluviului per
mit valorificarea agricol a
sule de mii de hectare, con-

Amsterdam. Canalul berarilor

8 c. 761

AMUR

struirea de noi orae i centre


industriale n deertul Kara
kum.
am ulet, obiect cruia, po
trivit unei superstiii datnd
din vremurile preiatorice. i se
atribuia proprietatea miracu
loas de a feri pe purttorul lui
de boli, de accidente i de
spirite rele". In aezrile i
mormintele vechi se gsesc
numeroase a., de diferite forme.
Sin. talisman.
Am undsen, Roald (1872
1928), explorator polar norve
gian. Este primul care a stri-

R. Amundsen

btut Arctica, din Groenlanda


pin n Alaska. In 1911 a atins
polul sud. cu o lun naintea lui
R. Scott. In timpul ncercrilor
de salvare a exploratorilor ita
lieni de pe dirijabilul Italia"
(condus de U. Nobile), A. a dis
prut n regiunea polului nord.
Am undsen, Marea
mare
in extremitatea sudici a Ocea
nului Pacific, n apropierea
Antarctidei, cu adncimi de
peste I 000 m, acoperit tot
timpul anului de gheuri. A fost
explorau prima oar de J. Cook
in 1774.
A m u r, fluviu in Extremul
Orient Sovietic, format din
unirea riurilor ilka i Areun.
Lungimea: 2 846 km (m
preun cu ilka i Onon, circa
4 510 km). Se vars in Marea
Ohotsk. Este navigabil pe tot
parcursul. Cursul mijlociu al
A. formeaz grania dintre
Uniunea Sovietici i_ R. P.
Chinezi. Aflueni princi pali:
Ussuri, Sungari, Zeia. Bureia.
Pe baza resurselor hidroener
getice considerabile ale fluviului
(c. 45 000 000 kW). a zc
mintelor de cirbune, de mi
nereu de fier i de metale
preioase din bazinul lui, in

AMURG

114

unei revoluii a Pmintului in


ijurul Soarelui./I. sideral. in
terval de tim p in care Pmintul
efectueaz o revoluie in jurul
Soarelui ; durata sa este cu
20 de minute i 24 de secunde
mai lung decit a anului tropic,
i anume de 365 de zile, 6 *
9m, 10s. A . tropic, durata
dintre dou treceri consecutive
ale Soarelui prin punctul vernal,
adic prin punctul in care eclip
tica intersecteaz planul ecuato
rului (la echinociul de prim
var); are 365 de zile, 5h 46>
46* i st la baza calendarul ui~A.anomalistic, interval de tim p
intre dou treceri succesive ale
Pm intului la p e r i h e l i u
sau a f e I i u ; este cu 4m,44*
mai lung decit anul sideral. A .
calendaristic (sau comun, civil),
interval de tim p de la I ianuarie
pn la 31 decembrie; are 365
de zile calendaristice, iar in
anii biseci 366. A- bisect (sau
bisextil), an cu durata de 366
de zile; ziua in piua rezult din
nsumarea plusului de ore,
m inute i secunde care consti
tuie diferena dintre a. tropic
i a. calendaristic obinuit, de
365 de zile, i se adaug lunii
februarie, care in a . bisect are
29 de zile. S in t a. biseefi toi
anii ale cror ultim e dou
cifre formeaz un num r divi
zibil cu 4, iar anii reprezentind
secole num ai dac num rul
secolelor este divizibil cu 4. b )
An-lumin, unitate de msur
prin care se exprim distanta
de la Pm nt la un astru, egal
cu 9 460 de miliarde de kilo
metri. Aceast unitate repre
zint d rum ul parcurs de lum in
cu o vitez de 300 000 km pe
secund intr-un an tropic. 2.
(EC.) A n agricol, perioad de
tim p (de un an) care ncepe o
dat cu m uncile de toamn i
se term in n toamna urm
toare, o dat cu recoltarea pro
duselor. 3. (FIN.) A n bugetar,
perioad de tim p pentru care
organul puterii legislative apro
b veniturile i cheltuielile
bugetare. In R .P .R ., a. b.
coincide cu anul calendaristic;
in statele capitaliste el difer
adesea de anul calendaristic
(ex. in Anglia, Japonia, R . F.
G e rm an : I aprilie31 mar
tie; n S .U .A ., Ita lia : I iulie
30 iunie).

*ceast regiune se dezvoli


industria energochimic. Por
turi principale: Blagovecensk,
Habar ovs Ic. Komsomols k pe
Amur, Nikolaevtk pe Amur.
a m u r g ( A S J R . ) . interval de
tim p dup apusul Soarelui, cnd,
datorit lum inii difuzate de
atmosfer, nu este complet
ntuneric. Durata a. depinde
de latitudinea locului, de ano
tim p fi de gradul de ntunecare
la care ne referim, produs de
coborirea Soarelui sub orizont.
V. i c r e p u s c u l .
a m u ir e (LINGV.), fenomen
fonetic care const n pro
nunarea d in ce in ce m ai p u in
perceptibil, p n la dispariia
total, a u n u i sunet (ex. a.
consoanelor finale in latina
popular).
a m u z i e (gr. amousia lips
de pricepere m uzical sau ar
tistic ; MED.), pierdere a ca
pacitii de a cnta d in gur,
dintr-un in stru m e n t, de a n
elege sunetele m uzicale sau
de a descifra note muzicale.
A pare n u rm a u n o r leziuni
ale centrilor nervofi corespun
ztori d in scoara cerebral.

A m yot
/ am io/,
Jacques
(1513-1593), scriitor umanist
francez d in epoca Renaterii.

J. Amyot

Traducerile sale din literatura


greac veche (Heliodor, Plutarh .a.) aint fcute ntr-o
lim b accesibil, mbogit cu
expresii i cuvinte luate d in
lim ba poporului. Prin n f
iarea virtuilor ceteneti i
prin perfeciunea prozei, aceste
traduceri s-au bucurat de o
larg rspindire, au influenat
dezvoltarea literaturii clasice
franceze, a literaturii ilum iniste
si a celei care a pregtit revo
luia francez.
s a n 1. (ASTR.) a ) Interval de
tim p foarte apropiat de durata

ANABOLISM

a n a b a p ti ti (gr. ana ..din


nou* i baptizein ,.a boteza ),
adepi ai unei secte religioase
care a constituit iniial ramura
plebeian a R e f o r m e i . A.
cereau botezarea la viril aduli,
desfiinarea ierarhici religioase,
stpinirea in comun a bunurilor
etc. In condiiile in care forma
principal de manifestare a
protestului antifeudal era erezia
religioas, n timpul rzboiului
rnesc german din 1525, sub
influena lui Th. Miinzcr, ma
joritatea anabaptitilor au par
ticipat la lupta revoluionar
mpotriva iobgiei. nc in al
doilea sfert al sec. al X V 1-lea,
n rndurile anabaptitilor a
nvins ins spiritul de nempotrivire, renunarea la lupta
politic, pasivitatea fat de
nedreptile sociale. Urmaii
anabaptitilor, mennonifii, se
mai intilnesc n unele ri din
apusul Europei i in America.
E i slujesc ca instrument de
diversiune al cercurilor impe
rialiste.
a n a b io z (gr. ana din nou"
i biosis via"; BIOL.), redu
cere maxim a activitii vitale
a organismelor vegetale sau
animale, in condiii neprielnice
dezvoltrii lor (uscciune, tem
peratur sczuta etc.), pin la
dispariia semnelor vizibile ale
vieii. Acestea pot reaprea in
prezena condiiilor favorabile
vieii (ex. a. seminelor uscate,
a. sporilor la unele plante,
a. nevertebratelor etc.). Este
una dintre cele mai vechi
forme fiziologice de adaptare
a organismelor la condiiile
nefavorabile de mediu, aprut
n procesul evoluiei. A . poate
fi provocat artificial, in sco
puri practice (ex. vaccinul
uscat, folosirea spermei con
servate a animalelor etc.).
a n a b o lis m (FIZIOL.), faz a
metabolismului in care sub
stanele nutritive se transform
n substane proprii organis
m ului anim al sau vegetal. In
cursul a. se sintetizeaz, din
materialul rezultat in urma
digestiei sau absorbiei directe
d in mediu, substane organice
complexe (proteine, grsimi,
zaharuri etc.), care intr ia
alctuirea materiei vii, iar unele
ae depun ca rezerve in organism.
Datorit a., are loc acumularea
de energie potenial n orga-

ANAGRAM A

A N A C I .O R H I D R IF.

nism. Sin. atimilafie. V. i


metabolism; catabo
lism.
a n a c lo rh id rie (gr. ana f i
ri** i clorhidric: MED.), absena
acidului clorhidric din sucul
gastric. Apare in unele anemii,
in cancerul de stomac.
a n a c o lu t (gr. anaholulhon
incoerent**; LINGV.), greeali
care consti in lipsa de conti
nuitate gramaticali ntre nce
putul i sfiritul unei con
strucii. datoriti faptului ci
vorbitorul ntrerupe construcia
iniiali, pentru a trece la alta
(cx. fraza cine ajunge mai repede,
a i aceluia s /e banii, conine
un a.). Uneori a. este ntre
buinat de scriitori pentru
caracterizarea unor persona e.
A n a C o m n e n a (1083-1148),
fiica lui Alexie Comnen, m
pratul Bizanului, renumii
prin erudiia ei. Este autoarea
operei Alexiada", nchinai
tatlui su, n care se gsesc
referiri cu privire la romini.
A n a c re o n (c. 570-478.e.n.),
poet liric grec. A trit la
curtea tiranului Policrate din

Anacreon
Samos, apoi la Atena, n
vremea domniei lui Hiparh.
Este considerat cel mai de
seami reprezentant al poeziei
erotice de la nceputul secolului
al V-lea .e.n. In versurile sale
melodioase, d in care nu s-au
pistrat decit fragmente, tin t
cntate, pe un ton galnic,
dragostea, vinul i fericirea
efemeri. Im itaii anacreontice,
datorate unor poei ulteriori,
au influenat poezia lirici franc e z i d in tec. al XVI-lea i a
altor literaturi europene. n c e
p u tu rile poeziei lirice romneti
(poeii Vcreti, C. Conachi)

fl*

oxigen molecular liber i in


care energia necesari proce
selor vitale rezult din fermentaii. Organismele anaerobe im
procuri oxigenul pentru res
piraie prin reducerea aubstanel or organice sau a unor
substane anorganice ( nit rai,
sulfai). Sin. anoxibioz.

poart, de asemenea, amprenta


unei inspiraii anacreontice.
an acro n ic (gr. ana ..napoi'*
i
chronos tim p ) 1. Care
conine o eroare de cronologic.
2. Necorespunztor, nepotrivit
cu spiritul epocii; nvechit.
a n a c ru z (gr. ana Ml*rl
i
hjousis apsare,accent
)

International

Tem po d e m a r
! c

Seu - /?//.

VO* C

i
1
|
rop-Sifi d l

Y *
"#

i
-

An

an afilax ie (gr. ana con


1. (MUZ.) N o ti sau grup de
trar** i phyla xi* aprare":
note dinaintea primului timp
MED.), sensibilitate crescut i
tare din m isu ri. constituind
calitativ modificai a organis
nceputul unui motiv muzical.
mului fai de administrarea
1 (LIT.) Prima silabi neaccenextradigest iv i repetat de pro
tuati a unui vers.
teine strineA na d e A u s tria (1601
an afo ra (n rile romneti
1666), fiica regelui Spaniei
In sec. al X V I II - lo fi U inFilip al I ll-lea i soia lui
ceputul tec. al XIX-lea) 1. Pro
Luaovic al X Ill- lea al Franei.
clamaie a domnului- 2. Raport
A fost regent in tim pul mino
al boierilor din divan ctre
ratului nul ui ei Ludovic al
domn in probleme de drept i
XIV-lea (1643-1661), tim p in
de administraie ncredinate
care a guvernat de fapt favo
lor tpre cercetare.
ritul ei. cardinalul M a z a r i n.
a n a fo r (gr. ana ..napoi
A n a d e B re ta g n e (1477
i phora ntoarcere ), pro
1514), fiica ducelui Fnncisc al
cedeu stilistic care consti in
II-lea, motenitoare a ducatului
repetarea aceluiai cuvint la
Bretagne. Prin cisitoria ei cu
nceputul mai multor fraze sau
regele Franei Carol al V Ill-lea
pri de fraz (ex. Sufl
i apoi, la moartea acestuia,
vntul de pe m uni. Vine-mi
cu Ludovic al X ll-lea, ducatul
dor de la prini; Sufl vntul
Bretagne a fost alipit la Frana.
de pc brazi. Vine-mi dorul
A n a d ir , fluviu in Uniunea
de la frai**).
M
Sovietici, in estul Siberiei
a n a fo re z (gr. ana ..napoi
(I 145 Icm). Izvorte din munii
i phoresis micare**; C H IM .),
Siberiei de nord-est i se vars
deplasare a particulelor dintr-o
In Marea Bering. n tim pul vii
soluie coloidali tpre anod, tu b
turilor cursul inferior este na
aciunea cim pului electric.
vigabil.
a n a fo r ic (despre cuvinte),
a n a e ro b e (gr. an ,.fr\
care reia o noiune, o idee ex
aer aer" i bios ..viai ;
primat anterior. Pronumele
MICROBIOL.), organisme capa
ette ntrebuinat adetea cu va
bile si triasc in absena
loare anaforic (ex. fCocilnt**
oxigenului molecular liber. A.
cea nu a foat afetm- ul lui C u /a;
snt unele plante i animale
ei au nzuit cAtrc reforme tociaU
(bacterii, infuzori oliari. mo
importante*).
lute). Se deosebesc : a. obligate
a n a lif (gr.anag/yphoo .** ulp(ex. bacteria tetanoaului), care se
tat in relief**; FIZ.), procedeu
dezvolt num ai in lipsi totali
stereoscopic pentru a vedea
de oxigen, i a. facultative
imaginile in relief; in acest acop
(ex. unele drojdii), capabile s
te folosesc ochelari cu sticle de
triasc atit in prezena cit i
culori diferite, complementare
n absena oxigenului d in me
(ex. rou i verde).
td iu l nconjurtor.
a n a g r a m a (.r o a t ..napoi
a n a e r o b io z (BIOL.), form
i gramma liter ). schimbare
de via a unor organisme care
a ordinii literelor un u i cuvint
triesc intr-un mediu liptit dc

ANAL

pentru a obine un altul; cuvintul obinut prin aceast schim


bare (ex. anodic-adonic, r im a i-

au ptruns i articole ale unor


savani matcrialiti, ca Ch. Marinescu, C. I. Parhon i A.
m ir a l) .
Kreindler.
a n a l (ANAT.), care se refer
Analele g e r m a no-fr anla anus. din regiunea anusului
ceze", revist teoretic de
(ex. nervi a., arter a.).
limb german, ntemeiat la
a n a lc id (CHIM.), denumire
Paris, n 1844, de IC. Marx i
comercial dat h e x a c l o r A. Ruge, hegelian de sting,
ciclohexanului.
radical burghez. Aici au fost
anale (lat. annales istorie
publicate lucrrile lui K. Marx:
pe ani", de la annus an j
Contribuii la critica filozo
1. Scriere cu caracter istoric, n fici hegeliene a dreptului. Intro
care evenimentele sint expuse
ducere" i Contribuii la pro
cronologic, an de an. fr nici
blema evreiasc", precum i
un fel de interpretare sau de
lucrrile lui F. Engels : Schi
generalizare. 2. Publicaie cu
a unei critici a economiei poli
caracter periodic, care conine
tice" fi
Situaia Angliei.
comunicri, nsemnri, dri de
Past and Present by Tho
seam etc. privind activitatea
mas Carjyle", lucrri care mar
unei societi, instituii (ex.
cheaz situarea lui K . Marx i
Analele Academiei R.P.R.")
a lui F. Engels pe poziiile
sau studii, articole, documente,
materialismului i comunismu
referate i informaii privitoare
lui. Dup apariia unui singur
la o anumit sfer de probleme
numr (dublu), publicaia i-a
(ex. Analele romino-soviencetat activitatea din cauza
tice").
greutilor ivite in difuzarea ei
an ale cte (gr. analektos cu
secret n Germania i a diver
les"), fragmente alese din ope
genelor dintre K . Marx i A.
rele unuia sau ale mai multor
Ruge, care se meninea pe o
scriitori i publicate mpreun
poziie burghez radical.
(ex. Chrestomatie sau analecte
A n alele In s titu tu lu i de
literare" de Timotei Cipariu).
istorie a p a rtid u lu i de pe
A n a le le A c a d e m ie i R e
lin g i C .C . al P .M .R .", revist
p u b lic ii P op ulare R o m n e ",
de istorie care publici docu
publicaie anual a Academiei
mente fi materiale de partid,
R.P.R., care cuprinde lucrrile
studii fi referate cu privire la
sesiunilor ordinare i festive,
istoria micrii muncitorefti din
comunicrile i conferinele i
Romnia i la legturile ei
nute cu aceste prilejuri, con
internaionale, critic fi biblio
veniile de colaborare tiinific
grafie etc. Apare din 1955.
cu academiile din strintate,
A n ale le
romino-so vie
schimbrile petrecute in struc
i ce ", publicaie periodic edi
tura Academiei etc. Au aprut,
tat de Institutul de studii
ncepnd din 1867 pin n 1879,
romno-sovietic al Academiei
sub titlul Analele Societii
R.P.R. nfiinat n 1946, pu
Academice Romne", din 1879
blicaia apare, la Bucurefti, n
pin in 1948 sub titlul Analele
mai multe serii: filozofie, eco
Academiei Romine", iar din
nomie, istorie, matematici-fizi
1948 sub titlul Analele Aca
c, agnculturi-zootehnie, chi
demiei Republicii Populare Ro
mie, biologie, metalurgie etc.
mine".
Publici referate i traduceri
A n a le le de p sihologie",
din publicaiile sovietice de
publicaie fundat i condus
specialitate fi articole originale.
de filozoful i psihologul idea
A n ale le tip o g ra fic e ", ziar
list C. R i d u l e s c u - M o al Asociaiei muncitorilor tipo
t r u, ca organ ai Societii
grafi din Bucurefti, apirut
romne de cercetri psiholo
ntre 1869 fi 1872, dai dupi
gice". Au aprut ntre anii 1934
care fi-a schimbat numele n
i_ 1944. Analele au avut o
Uvrierul". Este unul dintre
orientare predominant eclec
primele ziare muncitoreti din
tic. Fiind mult vreme singura
Romnia.
revist de psihologie din Ro
an ale p tic (FARM.), substani
minia i dat fiind interesul
cu aciune stimulatoare asupra
erescind pentru problemele de
sistemului nervos central, uti
psihofiziologie, n coloanele ei
lizat n special pentru exci

tarea centrilor bulbari inhibai


(respirator, circulator). Cafeina,
pentazolul. lobelina snt a.
analfabetism , netiini de
carte in masa populaiei munci
toare. fenomen propriu orinduirii burgheze fi caracteristic
n special rilor coloniale fi
dependente. A. este un rezultat
al politicii antinaionale a cla
selor exploatatoare btinae,
duse de comun acord cu mono
polurile imperialiste, interesate
n meninerea napoierii acestor
ri. A. exist i m ri capita
liste ca S.U.A., Italia .a. In
timpul regimului burghezomoieresc, n Romnia au exis
tat peste 4 000 000 de analfa
bei i semianalfabei. Dupi
instaurarea regimului democratpopular, s-a dus o larg aciune
de a l f a b e t i z a r e , n urma
creia a. a fost lichidat nc
n cursul primului plan cincinal
(1951-1955).
analgezic (gr. an fr" i
algesis durere' ; MED.), pier
dere a sensibilitii la durere.
Se ntlnefte n diverse leziuni
ale sistemului nervos, care n
trerup cile de transmitere a
excitaiilor dureroase (ex. n
siringomielie), precum i n
isterie.
analgezin (F A R M .), v. antip irin.
a n a litic 1. Care se refer la
analiz, care procedeaz prin
analiz, prin descompunerea
unui ntreg n prile lui com
ponente. 2. (L IN G V .) a) (Despre
o form gramatical) Alctuit
din dou sau mai multe cuvinte
(ex., in limba romn, viitorul
voi face este o form verbal
analitic), b ) (Despre limbi) In
care predomin formele flexio
nare analitice.
a n alizato r (F I Z I O L .), aparat
anatomofuncional,
constituit
dintr-un receptor periferic (or
ganul de sim), dintr-o cale prin
care excitaia acestuia se trans
mite n sistemul nervos central
i dintr-un capt central (celu
lele scoarei cerebrale), n care
se termin calea nervoas. A.
snt de dou feluri: externi i
interni. Principalii a. externi,
snt: vizual, auditiv, gustativ,
olfactiv, cutanat (tactil, de tem
peraturi, de durere). Funcia
a . este de a analiza, de a dife
renia nsuirile obiectelor fi ale
fenomenelor din lumea ncon-

.A N A L IZ A

ANALIZ

articol dc deviz, innilu-. e


fi s. efectuate mintal snt deo
jurtoare sau din interiorul
scama de preul unitar al ma
sebit de importante In tiin,
organismului. Termenul a fost
terialelor loco antier, de noi
mai ales atunci cind experi
creat de fiziologul sovietic I. P.
mele dc plat i de tarifele
mentul e greu sau imposibil
P a v l o v . El corespunde con
legale, dc amortizarea utilajului,
cepiei materialist-dialectice.podc realizat (ex. n sociologie,
c) Analiza bugetului (n socia
n economia politic etc.). Filo
trivit creia activitatea organelor
lism). examinare a execuiei
zofia marxist critic separarea
de simt ae afli intr-o unitate
bugetare pe o anumit perioad
metafizic a a. dc s., demonindisolubili cu aceea a siste
(lun. trimestru, an), prin folo
strnd unitatea acestor dou
mului nervos central. A. interni
sirea datelor evidenei contabile
metode. Cindirca const in
fac legtura cu organele interne;
bugetare i a evidenei statistice,
aceeai msur in dcscompuaemai numesc yi a. viscerali. A.
n comparaie cu indicatorii
ncrca unor obiecte in elemen
motor, aparat anatomofuncional
bugetului i ai planului de stat
tele lor, ca i in reunirea intr-o
care analizeaz micrile. Este
i cu perioadele anterioare. Prin
unitate a unor clemente legate
compus din receptorii aflai in
a. b. sc asigur controlul indcntre ele. Fr analiz nu
muchi, tendoane fi articulaii,
ilinirii sarcinilor privind inobiexist sintez" (Engcls). 2.
din calea nervoas de conducere
izarca integral i la termen a
(F I Z IO L .) Analiz fi sintez, cele
i terminaia din scoara emi
resurselor i finanarea fftrl
sferelor cerebrale. In cazul
dou funcii fundamentale ale
ntrerupere a aciunilor pre
activitii nervoase supcrioarcomului, a. m. are o deosebit!
vzute. precum i scoaterea la
Analiza. denumit i funcia
nsemntate in legtur cu ana
iveal i mobilizarea rezervelor
analizatorilor, i sinteza, denu
liza fi sinteza micrilor fine
existente. Ea constituie un in
mit i funcia de nchidere
care se succed n procesul
strument important in planifi
a circuitului nervos, se desfmuncii fi al micrilor coardelor
carea financiar, d ) Analiz
vocale, gurii etc. care se produc
oar intr-o unitate indisolubil.
contabil (in socialism), cerce
Ixist mai multe niveluri de
n cursul vorbirii. Se numete
tare a fiecrei operaii econo
analiz: la nivelul receptorilor
fi analizator chincstezic.
mice din cadrul unei ntreprin
senzoriali (ochi. ureche etc-),
a naliz (gr. analysis des
deri, organizaii socialiste etc.,
in segmentele subcorticale ale
compunere") 1 . (F I L O Z .) Me
in vederea stabilirii conturilor
sistemului nervos central i la
tod general de cercetare a
corespondente in debitul fi in
nivelul scoarei cerebrale, unde
realitii, bazat pe descompu
creditul crora urineaz s se
se realizeaz o analiz fin, pe
nerea unui ntreg (fenomen sau
nregistreze operaia reapctivibaza inhibiiei de difereniere.
obiect) in elementele lui com
4. (L I N C V .) Analiz gramaticalii,
A. si s. cortical reprezint
ponente fi pe studierea fiecruia
descompunere a unei uniti
mecanisme neurofiziologice ale
dintre acestea. A . poate fi
lingvistice (cuvint, propoziie,
a. i s.. care se desfoar in
mintal (a. logic, a. psiholo
fraz) in elementele alctui
activitatea psihic, in reflec
gic etc.), atunci cind opereaz
toare, pentru determinarea va
tarea senzorial, n procesele de
aiupra conceptelor, definiiilor
lorii lor morfologice fi sintac
gndire i n limbaj etc. 3.
e'c., fi material (a. apei, a.
tice. 5. ( U T . ) A naliz literat.
(E C . P O L .) a) Analiza activitii
singelui. a. sucului gastric, a.
examinare, caracterizare i apre
economice a ntreprinderilor (n
silului), atunci cnd opereaz
ciere critic a coninutului i a
socialism), examinare a acti
asupra unor obiecte sau feno
formei unei opere literare. In
vitii economice a unei ntre
mene din naturi; n acest din
critica tiinific, analiza im plici
prinderi sau a unei ramuri de
urm caz, ea se mai numete
raportarea coninutului operei
producie pe o anumit perioad
fi partiiune. O pui analizei,
la adevrul vieii. A. fi-ih lo
de timp (lun, trimestru, an),
dar strlns legat de ea, este
gic, mijloc de caracterizare a
n scopul stabilim felului in
sinteza, care const in cunoa
personajului in literatura s p u i.
care au fost ndeplinii indica
terea obiectelor i fenomenelor
prin descrierea am inunit a
torii cantitativi i calitativi ai
pe baza reunirii mintale sau
strilor sale sufleteti. 6. ( M A T . )
lanului, al cunoaterii factorimateriale a elementelor obinute
a) A naliz matematic, ram uri
or care au determinat rezul
prin a. i prin stabilirea leg
a matematicii, care se oazeazi
tatele obinute, al descoperim
turilor dintre aceste elemente.
pe noiunile de lim it, funcie
i mobilizrii rezervelor interne
A. fi s. constituie importante
i numr real; cuprinde calculul
de care dispune ntreprinderea
mijloace de cunoatere. Capa
diferenial i integral, teoria
sau ramura de producie res
citatea de a efectua analiza i
funciilor de variabil real i
pectiv pentru mbuntirea
sinteza se bazeaz pe practica
complexa, calculul variaiilor.
activitii ei. Ea se efectueaz
omeneasc ndelungat a des
studiul ecuaiilor diferenia- i
prin fol osirea datelor evidenei
compunerii i reunirii lucru
cu derivate oariale, al ecuaii'or
contabile, statistice i tehnicerilor. Prin dezvoltarea gndirii
integrale, al seriilor etc. Bazei operative. Msurile care se iau
i prin acumularea de cuno
a. m. s-au pus prin inventarea
pe baza acestei analize contri
tine s-a format treptat capaci
calculului diferenial i inte
buie la ntrirea g o s p o d
tatea de a. i de s-, fr a se
gral de ctre Newton i Leibrnz
r i r i i s o c i a l i s t e , b ) A na
mai opera cu obiectele nsei,
i mai tirziu prin opera lu i Eu'.er.
liza de preuri, totalitatea calcu
ceea ce nu nseamn c izvorul
In sec. al X V III- le a. t> rnai
material al a. i s. poate fi uitat.
lelor efectuate la ntocmirea
ales prin lucrrile matematicie
Ruperea acestora de baza lor
unui proiect, in vederea stabi
obiectiv duce la idealism. A .
lirii preurilor unitare la fiecare
nilor d in m c . al X lX - lea (A- L

ANALIZ

118

ajutorul analizoarelor electro


Cauchv. G. F. B. Riemann. K.
nice. b ) (F IZ .) A naliz granuloT h. W . Weierstrass, M . V.
metric, determinare a distri
Ostrogradski, G . Cantor), a.
buiei procentuale a particulelor
m. a fost riguros fundamentat.
solide dintr-un material gra
In sec. al XX-lea, conceptele
nular (pmnt, nisip, pietri
i metodele a.m. au fost extinse
etc.), aflat in stare uscat, c)
La funcii definite pe mulimi
(F IZ .) A naliz prin activare,
oarecare, dnd natere la disci
procedeu folosit la determinarea
pline matematice noi, ca topo
cantitativ a unor elemente
logia i analiza funcional.
coala contemporan sovietic
aflate in concentraie mic ntr-o
substan; const n detectarea
de a.m . a adus contribuii de
valoare in topologie, analiza
radioizotopilor produi in ma
funcional, teoria ecuaiilor cu
terial, cind acesta este iradiat
cu neutroni, deuteroni etc. Pre
derivate pariale etc. prin P. S.
Aleksandrov. L . S. Pontreaghin.
zint mare importan pentru
identificarea impuritilor, care
S. L . Sobolev, I. G- Petrovs Ici
.a. Contribuii nsemnate n
n multe procese tehnologice
joac un rol esenial (ex. in
a.m . a adus i coala matematic
tehnologia materialelor semi
romn. D. Pompeiu a introdus
conductoare). d ) ( C H IM ., F IZ .)
noiunea de derivat areolar;
Tr. L ai eseu a scris primul tratat
A n aliz spectral, metod de
determinare a compoziiei chi
din lume de teoria ecuaiilor
mice a unei substane sau a
integrale; S. Stoilov a introdus
metodele topologice n teoria
substanelor dintr-un preparat,
bazat pe examinarea spectrelor
funciilor de variabil complex.
de emisie sau de absorbie a
A . numeric, ramur a mate
lum inii. A fost descoperit de
maticii, care se ocup cu aflarea
G . R . Kirchhoff i R. W.
soluiilor numerice ale proble
Bunsen. 8. (F IZ ., T E LE C .) A n a
melor de analiz matematic;
liza im aginii, descompunere pe
a.n. prezint o mare importan
cale optic sau electronic a
entru aplicaiile matematicii,
unei imagini n elemente simple,
fn deosebit im puls pentru
susceptibile de a fi transformate
dezvoltarea a.n. l constituie
n semnale electrice, transmi
apariia mainilor electronice
sibile individual. In televiziune
de calcul. v i. funcional, ra
i in telefotografie, imaginea
mur modern a matematicii,
este analizat prin mturarea
care studiaz funcii mai gene
ei in linii succesive de ctre
rale dect funciile studiate in
un fascicul luminos sau electro
calculul diferenial i integral
nic, astfel incit irul lum inozi
(ex. funcii de linii, suprafee,
tilor (nuanelor) succesive ale
volum). Cuprinde studiul spa
elementelor d in fiecare linie s
iilor vectoriale, topologice i al
poat fi reprezentat printr-un
funciilor definite pe aceste
curent electric variabil, trans
spaii. A . f . are importante apli
m isibil prin radio sau pe fir.
caii n teoria ecuaiilor diferen
9. (C H IM .) a ) A n a liz chimic,
iale, a ecuaiilor cu derivate
pariale i a ecuaiilor integrale.
ansamblu de procedee folosite
pentru stabilirea compoziiei
Contribuii de seam n a . f . au
chimice a substanelor. C n d
adus matematicienii V. Volse urmrete identificarea ele
terra, D . Hilbert, S. Banach,
1. M . Ghelfand .a. b ) A n a liz mentelor dintr-o substan sau
a substanelor dintr-un amestec
combinatorie, capitol d in algebr
fr a se determina si propor
care se ocup cu studiul aran
iile in care se afl ele, a.c. se
jrilor, permutrilor i com bi
numete calitativ, iar cnd se
nrilor. 7- a ) ( F IZ ., M A T .) A na
urmrete i determinarea aces
liz armonic, descompunere a
tor proporii, ea poart denu
unei m rim i periodice nesinumirea de cantitativ. A . colo
soidale ntr-o sum de mrimi
rimetric v. colorimetric. A . croarmonice sinusoidale (descom
m atografic v. cromatografie.
punere n serii Fourrier). Ser
vete la calcularea am plitudi
A . gravim etric v. gravimetrie.
A . volumetric v. volumetric.
nilor i a fazelor oscilaiilor
A n aliza gazelor, determ inarea
armonice componente ale m
cantitativ a c o m p o n enilo r unui
rim ii periodice analizate. A . a.
amestec gazos, bazat pe a n u
de mare precizie se face cu

A N A L IZ A

mite proprieti fizice sau chi


mice ale gazelor. A . g. prin
metode chimice se bazeaz pe
absorbia selectiv a unuia din
tre componeni de ctre o anu
mit substan, iar cea prin
metode fizice pe msurarea
variaiei conductibilitii ter
mice sau electrice, pe msurarea
cldurii de ardere a gazelor, a
cldurii de absorbie etc. b )
A naliz fizico-chimic, ansam
blul procedeelor de cercetare a
structurii interne a sistemelor
chimice i a compoziiei cali
tative i cantitative a acestora,
bazate pe studiul proprietilor
lor fizice. A . J.-c. cuprinde
metode optice (analiz spectroscopic, colori metric, turbidimetric, de raze X), electrice
(analiz conductometric, electrogravi metric,
potcn;iometric, polarografic), cromatografice i radiochimice. A.
electrochimic, ansamblul pro
cedeelor de an aliz chimic cali
tativ i cantitativ, bazate pe
msurarea unor mrimi elec
trice ale soluiilor sau pe msu
rarea variaiei lor n tim pul efec
turii analizei. Dintre aceste
procedee, a. electrogravimetric
se bazeaz pe cintrirea cantitii de substan depus pe
un electrod n urma electrolizei,
a. conductometric pe msura
rea variaiei conductibilitii
electrice a soluiilor, a. poten
i ometried pe msurarea dife
renei de pote'nial electric ntre
doi electrozi convenabil alei,
a. polarografic pe msurarea
intensitii curentului n cursul
unei electrolize cu diferen de
potenial variabil ntre elec
trozi, dintre care unul, polarizabil, este foarte m ic in raport
cu cellalt. Sin. electroanaliz.
10. (B IO C H IM .) A n a liz biochi
mic, identificare i determinare
a componentelor chimice din
organismele vii i stabilire a
m odului de transformare a
acestor componente in cazul
strilor normale i patologice.
Folosete procedee fizico-chimice, chimice i microbiologice.
11. (BOT.) A n a liz botanic,
operaie p r in care se stabilete
natura, n u m r u l sau procentul
diferitelor specii de plante pe
o a n u m it suprafa de teren.
A . b. servete la aprecierea
calitii
pu nilor,
tneelor,
fin u lu i etc. 12. (FITOPAT.)

A N A LIZ O R

ahand

lor mei vechi romneti de perl.


amestecuri de substane (ex. a.
simplu fectu i-a luat locul f cui
de gaze), fie pentru separarea
prin analogie cu temut, blm
componentelor armonice ale
etc.; sensul laturi al cuvin
unei oscilaii periodice nearmo
tului romnesc arip esta dez
nice (ex. o. de sunete). 2 . (C H I M .)
voltat prin a.). 5. (B I O L .) AaeAparat pentru misurarea (de
minare totali sau pariala a
obicei continui) a coninutului
organelor sau a unor p ifi ale
procentual al componentelor
organelor care ndeplinesc ace
unui amestec gazos; este folosit
eai funcie, dar au origini i
in special n industria chimici.
structuri diferite. A. se datorete
Funcionarea a. se bazeazi pe
adaptrii organelor respective
valorile diferite pe care le au
la acelai mediu (ex. aripile la
mirimile care caracterizeaz
insecte i aripile la psri, bran
proprietiile fizice sau chimice
hiile la peti i branhiile la raci).
ale componentelor amestecului.
a n a m n e z (gr. ana ..in sus
Exiti a. bazate pe absorbie
i murai* amintire
M K D .),
chimici, a. bazate pe conducti
ansamblu de date privitoare la
vitatea electrici sau termici, a.
evoluia unei boli pe care me
bazate pe cildura de reacie etc.
dicul le obine prin interogarea
Se utilizeaz pentru determi
bolnavului. Constituie prima
narea coninutului in bioxid de
parte a oricrei foi de obaer*
carbon, clor, acid clorhidric
vaie medicali.
gazos, amoniac, bioxid de sulf,
a n a m n io te (gr. an ..firi"
oxigen, hidrogen sulfurat etc.
i amnion membrana fctiaau*
al
amestecurilor
gazoase.
lu i" ; ZOOL.). vertebrate al cror
3. (EXPL. PETR.) Analizor electric
embrion este lipsit dc amiuoi
v. model electric.
i de alantoidi (v. sa a n e x e
a n alo g ie (gr. analogia ra
e m b r i o n a r e ) . Pein i ba
port , legtura *) 1. Aseminare
tracienii sint a.
ntre doui sau mai multe
ananas ( Ananas sativus),
noiuni, situaii, fenomene etc.
p lan ii erbacee pereni, din fa
2. (LO G .) Raionament prin ana
milia bromcliaceelof, orieinar
logie, silogism care, din asem
din America Centrali, cu frunze
narea anumitor nsuiri a doui
obiecte, conchide probabilitatea
asem inirii celor d o u i obiecte
i n privina altor nsuiri (ex.,
din faptul c i exiti o aseminare
intre condiiile necesare vieii
Ke P im n t i cele existente pe
1arte, se conchide probabili
tatea existenei vieii pe aceasti
planei). 3. (D R .) M etodi de
Aninu
aplicare a n o r m e l o r j u r i
d i c e , care consti Sn soluio
lungi dispuse n spirali pe o
narea unui caz neprevizut n
tu lp in i scuri, care poarta n
mod direct de vreo nor m i juri
virf o inflorescen simpl ca
d ici, fie prin aplicarea normei
un spic, terminat cu un buchet
care prevede cazul cel mai atede frunze. Florile sint herma
m in ito r (a . legii), fie prin apli
frodite. purpurii-violacee. Fruc
carea principiilor generale ale
Analizor de amplitudine (d)
tul (bac) ette cirnoa, mare i
sistemului de drept respectiv
are in virf un tm oc de Irunzv(a . dreptului). In tim p ce n
oare verzi. Se cultiv in regi*
dreptul burghez a. este o me
lum inii polarizate intr-un anu
unile tropicale pentru fructele
tod folosii foarte frecvent i
m it plan (ex. planul optic al
talc deotebit dc gustoase. Micu
deseori mpotriva legii sau pen
nicolului); servete la studiul
le nte i aromate, precum ti
tirii de polarizare a unui fas
tru ocolirea ei, n dreptul socia
pentru fibrele rezistente care te
list aceasti m etodi se folosete
cicul de lu m in i, b ) Parte comextrag din frunze.
in mod excepional, f i r i incilonenti a p o l a r i m e t r e A n and, Nlulk Radj (n. 1905),
carea legii, in scopul unei
o r . c ) D is p ozitiv pentru m
mai bune apliciri a acesteia.
surarea gradului de d e p o tem to r indian. A acrie n en
4. (L IN G V .) Fenomen care consti
l a r i z a r e a unui fascicul de
glez i m ai tir n u in pendiabi
neutroni, d ) N um e comun pen
in modificarea formei sau, une
fiovestiri i romane realtaie
tru diferite instrumente si apa
ori, a sensului unui cuvnt sub
Cel care n u poate ii afina .
rate, folosite fie pentru efectua
influena altui cuvnt ori a altei
1935; D ou Irun/e i un
rea analizei cantitative a unor
forme a aceluiai cuvint (ex.
m ugur", 1937). La 'ntoarcerea

A naliz
biologic,
operaie
de laborator, de teri sau de
cimp, prin care ac determini
aciunea fungicid sau inaecticidi a produselor chimice des
tinate combaterii bolilor sau
diunitorilor. Prin a. b. se sta
bilete eficacitatea produsului,
adici misura in care acesta
distruge agenii patogeni sau
d iunitorii ori mpiedici dezvol
tarea lor. 13. (P E D O L .) A naliz
mecanic, separare in grupe a
particulelor minerale compo
nente ale solului d u p i diame
trul lor i determinarea cantitii acestora n raport cu masa
solului. 14. (M E T A L .) A naliz
metalografic, examinare a me
talelor sau a aliajelor acestora,
pe probe metalografice, cu
ochiul liber ( a. macrografic)
sau la microscop ( a. micrograSic), n scopul cunoaterii
structurii lor. V. i m e t a l o grafie.
a n a liz o r 1. (F IZ .) a ) Dispozi
tiv (de obicei un n i c o 1) prin
care trece numai componenta

ANANKE

120

din Spania, unde a foit cores


economiei capitaliste, duce la
pondent de rzboi n brigzile
folosirea incomplet, cronic a
internaionale, a publicat trilo
capacitilor de producie, la iro
gia : Satul" (1939). Dincolo
sirea forelor de producie fi a
muncii n proporii uriae, la
de apele negre" (1940). Spada
i secera" (1942). Cel mai cu
omaj, la cheltuieli neproduc
noscut roman al su este Culn"
tive considerabile. Fiind expre
sia contradiciei fundamentale a
(1936. uit. trad. rom. 1954). In
opera sa, A. nfieaz viaa
capitalismului, anarhia in pro
grea a muncitorilor agricoli fi
ducie este lichidat numai dup
industriali din India i revolta
nlturarea pe cale revoluio
acestora mpotriva colonialis
nar a capitalismului, prin insta
mului englez. Premiul interurarea proprietii socialiste aniional pentru pace (1953).
supra mijloacelor de producie.
Ananke (gr. ananke nece
Pe aceast baz nou devine
sitate"), zei la vechii greci,
necesar i posibil organizarea
care, potrivit mitului, hotra
planificat a produciei sociale,
soarta fiecrui muritor. La pri
in scopul ridicrii bunstrii
mii filozofi greci. A . era per
membrilor societii.
sonificarea necesitii.
anarhism , curent politic
Anapa, ora in Uniunea
mic-burghez, expresie ideolo
Sovietic, in sudul R.S.F.S.
gic a intereselor pturilor rui
Ruse. 17 600 loc. (1959). Sta
nate ale micii burghezii, a strii
iune balneodimatic pe malul
de spirit a pturilor napoiate
Mrii Negre. Centrul unei
ale proletariatului, precum i a
importante regiuni viticole fi
lumpenproletariatului. Esena a.
pomicole.
rezid n individualism fi su
anapest, picior de vers com
biectivism. A. a luat natere
pus din trei silabe: in metrica
pe la mijlocul sec. al XIX-lea
antic, primele dou sint scurte,
fi s-a dovedit mai influent in
iar a treia lung
'-'-); n me
rile n care capitalismul s-a
trica modern, primele dou sint
dezvoltat intr-un ritm mai lent
neaccentuate, urmate de una
i in care mica burghezie avea
accentuat (ex. as-cun-zt). A.
o mai mare greutate specific.
este inversul d a c t i l u l u i .
Anarhiftii. spre deosebire de
anarhie n producie (EC.
marxifti, considerau in mod
POL.), fenomen economic pro
grefit c sursa exploatrii s-ar
priu produciei de mrfuri ba
afla in existena statului fi nu
zate pe proprietatea privat
in proprietatea privat-capita
asupra mijloacelor de producie,
list asupra mijloacelor de pro
opus organizrii fi conducerii
ducie. A. nega necesitatea ori
planificate a economiei naio
crei puteri de stat (inclusiv a
nale specifice socialismului. In
dictaturii proletariatului), nece
condiiile proprietii private, fi
sitatea luptei politice organizate
ndeosebi in capital.an, pro
a proletariatului pentru putere,
poriile n economie, reparti
necesitatea partidului proleta
zarea teritorial fi pe ramuri a
riatului fi a rolului su condu
mijloacelor de producie fi a
ctor in micarea revoluionar.
muncii se nfptuiesc n mod
Negnd rolul istoric al prole
stihinic, sub imperiul concu
tariatului, anarhiftii subordo
renei, fr s se in seama n
neaz de fapt clasa muncitoare
mod nemijlocit de nevoile so
politicii burgheziei. A . consi
ciale. Proporiile economiei se
der drept primul fi ultimul
realizeaz prin nclcarea lor
act al revoluiei desfiinarea
permanent, prin crize care le
statului. Coninutul dumnos
restabilesc n mod violent. O
al a. a fost demascat de K.
dat cu dezvoltarea capitalis
Marx fi F. Engels intr-o serie
mului, anarhia n producie ia
de lucrri. Prin demascarea fi
o amploare uriaf, ca urmare a zdrobirea a., K . Marx fi F.
accenturii caracterului social al
Engels au demonstrat c sursa
produciei, aflat in contradicie
exploatrii este proprietatea pri
cu insufirea privat-capitalist a
vat-capitalist asupra mijloace
rezultatelor muncii. Coana mo
lor de producie, c proletaria
nopolurilor dup profituri ridi
tul are nevoie de statul su de
cate intensific concurena, ac
dictatur a proletariatului in
centueaz caracterul anarhic al
vederea desfurrii luptei de

A N A R H O S IN D IC A L IS M

clas fi a construirii sociruii


socialiste. Negarea sub o form
sau alta a necesitii statului
socialist este reluat de revizio
nismul contemporan. Metoda
rinei pal de lupt a anarhiti>r este tactica terorii indivi
duale. Principalii reprezentani
ai a. au fost Max Stirner (Ger
mania). P. J. Proudhon (Frana),
M. A. Balcunin (Rusia). A. a
exercitat o influen nefast,
dezorganizatoare asupra mi
cm muncitorefti din Spania,
Italia fi dintr-o serie de ri
ale Americii Latine. Spre sfir
fitul sec. al XIX-lea, a. a
influenat micarea sindical
(v. fi a n a r h o s i n d i c a 1 i s m). Dezvoltarea proletaria
tului _ industrial fi a micrii
muncitorefti revoluionare, vic
toria Marii Revoluii Socialiste
din Octombrie, apariia siste
mului mondial socialist, cre
terea micrii comuniste inter
naionale au dus la completa
destrmare a micrii anarhiste,
care mai are o oarecare influen
in rile Americii Latine fi in
Spania.
anarbosindicalism , curent
oportunist _mic-burghez in mi
carea sindical internaional,
aflat sub influena politic i
ideologic a anarhismului i
potrivnic intereselor micrii
muncitorefti. A luat naftere la
sfirfitul sec. al XIX-lea, ajungind la o mare dezvoltare la
nceputul sec. al XX-lea, mai
ales in Frana, Italia, Spania,
Elveia fi in statele Americii
Latine. A . neag necesitatea
partidului politic al clasei mun
citoare fi rolul conductor al
acestuia, socotind sindicatele
ca forma cea mai nalt de orga
nizare a muncitorilor, iar lupta
economic singura care cores
punde intereselor clasei munci
toare. Aceat curent susine c
victoria asupra burgheziei, in
urma creia mijloacele de pro
ducie ar trece n mina sindi
catelor fr cucerirea puterii de
stat de ctre proletariat i fr
dictatura proletariatului, poate
fi obinut prin greva economic
general. Ca i anarhiftii, anarhosindicaliftii neag toate for
mele de lupt politic a clasei
muncitoare, proclamind lozinca
reacionar a neutralitii sin
dicatelor" in aceast lupt. Vic
toria marxismului asupra refor-

ANARTU IE

121ANATOMIC

mismului in micarea m unci'


toreasc a dus la (alimentul
ideilor a.
a n a rtrie (gr. an l lr l " i
arlhron ..articulaie"; M E D .),
imposibilitate de a articula
cuvintele. Se ntilnete in boli
ale sistemului nervos.
an ri, trib celtic care. in
sec. al 11l-lea .e.n.. era aezat
intre Some i Tisa. In sec. I
.e.n.. a. au (ost infrini de
daci, care se aflau sub condu
cerea lui Burebista.
anasrc (gr. ana prin.
de-a lungul" i sarx, arko*
carne"; MED.), infiltraie se
toas generalizai a esutului
subcutanat, care determin um
flarea corpului i a membrelor.
Apare in diverse boli de inim i,
de rinichi, de ficat etc.
anason ( Pimpinella a nisum),
planti anuali din familia umbelifcrelor, avind tulpina rami
ficai in partea superioari i

w
Anason

flori mici de culoare albi. Fruc


tele, folosite in industria ali
mentari i cea farmaceutici,
confin 23% ulei eteric i
1820% substane grase. La
noi se cultivi pe suprafee mici.
Anastasius I, mprat al
Imperiului roman de risirit
(491518). In timpul lui a avut
loc o important! reformi mone
tari. Pentru a face fati incursi
unilor popoarelor migratoare, a
construit un zid lung de 78 km,
care apira Constantinopolul i
teritoriul nvecinat, i a intirit
cetile din Dobrogea.
anastatic (g r. anastasii r e
c o n s titu ire "; BIBL.; d espre te x tul
u n e i opere t ip ir it e sa u lito
grafiate), re p ro d u s
n to c m a i,
p r in im p r im a re sa u g ravare c u
a ju to ru l a n u m ito r procedee c h i
m ice, f i r i a m a i fi cules d in
nou in tipografie.

a n a s tig m tic (F IZ .; despre


un sistem de lentile), la care
s-au corectat abera|iile de astig
matism fi de curburi a timpului
pe o regiune in tim i a planuluiimagine.
an asto m o z (gr. anaitomomi
unire a do u i guri ; M E D .),
comunicaie naturali sau arti
ficiali (in urma unei intervenii
chirurgicale) intre do u i vase
sanguine, intre do u i organe
cavitare etc.
a n a s t ro fi (gr. ana napoi"
i strophe intoarcere"), pro
cedeu stilistic constind din
schimbarea ordinii gramaticale
obinuite a cuvintelor, cu sco
pul de a atrage atenia asupra
unui am inunt (ex. o lungi
de demult poveste").
A n a S tu a rt (1665 1714),
fiica lui lacob al I I-lea Stuart,
regi n i a Angliei (1702 1714).
In tim pul domniei ei a fost
cucerit Gibraltarul, iar Scotia
s-a unit definitiv cu Anelia
(1707), formind im preuni Ma
rea Britanic.
a n a te m , excomunicare, sub