Sunteți pe pagina 1din 12

MO 87 Ordin 287 30.01.

2015 Subventii motorina T IV 2014


ORDIN nr. 287 din 30 ianuarie 2015
pentru modificarea anexelor nr. 1 i 2 la Procedurile specifice de implementare i control,
precum i formularistica necesar aplicrii schemei temporare de ajutor de stat,
reglementat de Hotrrea Guvernului nr. 1.108/2014 privind acordarea unui ajutor de stat
pentru motorina utilizat n agricultur n trimestrul IV al anului 2014, aprobate prin
Ordinul ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale nr. 83/2015
EMITENT:
MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 2 februarie 2015
Data intrarii in vigoare : 2 februarie 2015

Vznd Referatul de aprobare nr. 157.394/2015 al Direciei generale politici agricole i


strategii,
n temeiul art. 10 alin. (5) din Hotrrea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea
i funcionarea Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale,
ministrul agriculturii i dezvoltrii rurale emite urmtorul ordin:
ART. I
Anexele nr. 1 i 2 la Procedurile specifice de implementare i control, precum i
formularistica necesar aplicrii schemei temporare de ajutor de stat, reglementat de
Hotrrea Guvernului nr. 1.108/2014 privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina
utilizat n agricultur n trimestrul IV al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului
agriculturii i dezvoltrii rurale nr. 83/2015, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea
I, nr. 71 din 28 ianuarie 2015, se modific i se nlocuiesc cu anexele nr. 1 i 2 la prezentul
ordin.
ART. II
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
p. Ministrul
agriculturii i dezvoltrii rurale,
Dumitru Daniel Botnoiu,
secretar de stat
Bucureti, 30 ianuarie 2015.
Nr. 287.

Le g i s l a t i e Fi n AC o F l o r i c a C i r a

P a g e 1 | 12

MO 87 Ordin 287 30.01.2015 Subventii motorina T IV 2014

ANEXA 1
(Anexa nr. 1 la procedurile specifice)
- Model *T*

Centrul Judeean al Ageniei de Pli

i Intervenie pentru Agricultur

Operator date cu caracter personal: 9596

Centrul Judeean ............

Nr. de nregistrare ............

Data ..................

Nr. unic de identificare beneficiar din

Registrul unic de identificare (ID)

Cerere de plat pentru rambursare


PERSOANE JURIDICE/PFA/I/F

Denumirea persoanei juridice/PFA/I/F

Cod unic de nregistrare (CUI)/


Numele titularului/administratorului/reprezentantului
Prenumele

legal
titularului/

administratorului/

reprezentantului

legal

CNP-ul titularului/administratorului/

reprezentantului legal

Codul rii i nr. actului de identitate

(pentru alt cetenie)

Le g i s l a t i e Fi n AC o F l o r i c a C i r a

P a g e 2 | 12

MO 87 Ordin 287 30.01.2015 Subventii motorina T IV 2014

SEDIUL SOCIAL PJ/PFA/I/F

Judeul/Sectorul
Localitatea

Satul/Strada
Nr.
Cod potal
Bl.
Ap.

Telefon
Fax
E-mail

COORDONATE BANCARE BENEFICIAR

Trezoreria
Localitatea

IBAN

MPUTERNICIT (pentru cazurile n care cererea este semnat prin mputernicit)

Numele
Prenumele

CNP

Nr. i data mputernicirii/procurii notariale

*ST*
n baza Ordonanei Guvernului nr. 14/2010 privind msuri financiare pentru
reglementarea ajutoarelor de stat acordate productorilor agricoli, ncepnd cu anul 2010,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 74/2010, cu completrile ulterioare, a
Hotrrii Guvernului nr. 1.108/2014 privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina
utilizat n agricultur n trimestrul IV al anului 2014 i a Ordinului ministrului agriculturii i
dezvoltrii rurale nr. 83/2015 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare i
control, precum i formularistica necesar aplicrii schemei temporare de ajutor de stat,
reglementat de Hotrrea Guvernului nr. 1.108/2014 privind acordarea unui ajutor de stat
pentru motorina utilizat n agricultur n trimestrul IV al anului 2014, solicit acordarea
ajutorului de stat prin rambursare n sum de ....... lei, reprezentnd ........ litri motorin cu
acciz redus achiziionat n perioada ........, conform centralizatorului facturilor fiscale
anexat i utilizat n trimestrul IV al anului 2014 dup cum urmeaz:
1. Sectorul vegetal:
- suprafaa teren ....... ha;
- cantitatea de ciuperci ....... tone;
- cantitatea de motorin utilizat ...... litri;
- lucrri mecanizate desfurate ...... (Se descriu toate categoriile de lucrri mecanizate
desfurate n trimestrul IV al anului 2014.).....
2. Sectorul zootehnic:

Le g i s l a t i e Fi n AC o F l o r i c a C i r a

P a g e 3 | 12

MO 87 Ordin 287 30.01.2015 Subventii motorina T IV 2014


- efectivul rulat pentru porcine i psri/efectivul mediu pentru
bovine/ovine/caprine/albine/viermi de mtase .............. UVM/familii/cutii, pentru trimestrul
IV al anului 2014;
- cantitatea de motorin utilizat ...... litri;
- lucrri mecanizate desfurate ....... (Se descriu toate categoriile de lucrri mecanizate
desfurate n trimestrul IV al anului 2014.) ......
3. Sectorul mbuntiri funciare:
- volumul de ap consumat ....... mc;
- cantitatea de motorin utilizat ...... litri.
Anexez la prezenta urmtoarele documente, dup caz (*):

(*) Se bifeaz toate documentele depuse. Documentele depuse n copie se certific de


ctre reprezentantul Ageniei de Pli i Intervenie pentru Agricultur mputernicit cu
verificarea i avizarea solicitrii. Anexele se ntocmesc folosind capul de tabel al acestora,
nscriindu-se numai poziiile pentru care se solicit ajutorul de stat.

*T*
*Font 9*

Nr.
Documente ataate cererii de plat

Rezultat control

crt.

Operator Verificator

DA NU DA NU Nu este

cazul

1.copie de pe documentele de identitate (CI/BI)


_ _ _ _ _

2.copie de pe documentele de nregistrare (certificat

de nregistrare la oficiul registrului comerului/


_ _ _ _ _

certificat de nregistrare fiscal, altele,dup caz);

3.adeverin n original de la Registrul agricol, cu

suprafeele agricole aflate n exploatare, inclusiv _ _ _ _ _

pentru spaii protejate

4.copie de pe documentul care atest nregistrarea/

autorizarea sanitar-veterinar pentru porci/psri/ _ _ _ _ _

familii de albine/viermi de mtase

5.anexa nr. 2 la procedurile specifice - Situaia

suprafeelor i a structurii culturilor pentru care _ _ _ _ _

solicit ajutorul de stat i/sau producia de

ciuperci estimat, aferente trimestrului IV al

anului 2014

6.anexa nr. 3 la procedurile specifice - Situaia

centralizatoare a cantitilor de motorin utilizate _ _ _ _ _

pentru obinerea produciei primare n agricultur,

Le g i s l a t i e Fi n AC o F l o r i c a C i r a

P a g e 4 | 12

MO 87 Ordin 287 30.01.2015 Subventii motorina T IV 2014

aferente trimestrului IV al anului 2014

7.anexa nr. 4 la procedurile specifice - Situaia

centralizatoare a cantitilor de motorin utilizate _ _ _ _ _

pentru sectorul zootehnic, aferente trimestrului IV

al anului 2014

8.anexa nr. 5 la procedurile specifice - Situaia

privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu, _ _ _ _ _

pentru trimestrul IV al anului 2014, ntocmit de

beneficiar i vizat de medicul mputernicit de

liber practic

9.anexa nr. 6 la procedurile specifice - Situaia

centralizatoare a cantitilor de motorin utilizate _ _ _ _ _

pentru irigaii, aferente trimestrului IV al

anului 2014

10.copii de pe facturile fiscale de cumprare

a motorinei emise de furnizori pe numele


_ _ _ _ _

solicitanilor, aferente trimestrului IV 2014

pentru care se solicit ajutorul de stat pentru

sectoarele declarate n cererea de plat

11.anexa nr. 7 la procedurile specifice - Situaia

centralizatoare a cantitilor de ap pentru


_ _ _ _ _

irigaii, din care s reias volumul de ap consumat

de ctre beneficiar aferent trimestrului IV al

anului 2014

12.situaia suprafeelor irigate, pe structuri de

culturi, aferent perioadei pentru care se solicit _ _ _ _ _

ajutorul de stat, dup caz

13.dovada c solicitantul nu figureaz ca debitor la

organizaiile de mbuntiri funciare i federaiile _ _ _ _ _

de organizaii de mbuntiri funciare nscrise n

Registrul naional al organizaiilor de mbuntiri

funciare, precum i la Agenia Naional de

mbuntiri Funciare, furnizorul de ap i de

electricitate, dup caz

14.copie de pe contractul de irigaii/furnizare a apei, _ _ _ _ _

dup caz;

15.documente care dovedesc cantitatea de ciuperci


_ _ _ _ _

produs, dup caz

16.dovad cont trezorerie


_ _ _ _ _

*ST*
tampil i semntur beneficiar
Data ...............

Le g i s l a t i e Fi n AC o F l o r i c a C i r a

P a g e 5 | 12

MO 87 Ordin 287 30.01.2015 Subventii motorina T IV 2014


Semntura funcionarului Ageniei de Pli i Intervenie pentru Agricultur care a
preluat cererea ..........
Prezenta cerere a fost nregistrat n baza electronic de date a Ageniei de Pli i
Intervenie pentru Agricultur.
Numele i prenumele operatorului ...........
Semntura operatorului .....................
Numele i prenumele verificatorului ............
Semntura verificatorului ..................
Declaraii i angajamente
Subsemnatul, ........, CUI ........, cunoscnd c falsul n declaraii se pedepsete conform
art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificrile i completrile
ulterioare, declar urmtoarele:
Am luat cunotin de:
- condiiile i modalitile de acordare a ajutorului de stat conform reglementrilor
naionale pe care m angajez s le respect;
- notificarea n scris ctre centrul judeean al Ageniei de Pli i Intervenie pentru
Agricultur, n termen de 10 zile lucrtoare, a oricror modificri privitoare la informaiile
declarate n cerere, anexnd documentele justificative pentru aceste modificri;
- faptul c Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur poate solicita beneficiarului
documente justificative suplimentare n orice moment.
Drept care declar i m angajez la urmtoarele:
- declar c datele nscrise n formularul/ele de cerere i n documentele anexate sunt
reale, corecte, complete i perfect valabile;
- declar c SC/PFA/F/I .......... nu este ntreprindere n dificultate financiar n sensul
Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea i restructurarea ntreprinderilor
aflate n dificultate (publicate n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1
octombrie 2004), respectiv ntreprindere ce constituie subiectul procedurilor de faliment,
reorganizare judiciar sau lichidare;
- declar c mpotriva SC/PFA/F/I .......... nu a fost emis o decizie de recuperare a unui
ajutor de stat, dac aceast decizie de recuperare nu a fost deja executat, conform
prevederilor legale n vigoare, precum i ale art. 13-17 din Ordonana Guvernului nr.
14/2010, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 74/2010, cu completrile
ulterioare;
- declar c am utilizat motorina cu acciz redus numai n scopul destinat, iar n caz
contrar m oblig s restitui ajutorul de stat necuvenit la simpla cerere a Ageniei de Pli i
Intervenie pentru Agricultur sau altor instituii abilitate, fr a prejudicia astfel
eventualele urmri ce ar putea fi angajate mpotriva mea;
- m oblig s furnizez orice document justificativ care mi va fi solicitat i s m supun
oricrui/oricrei control/verificri la faa locului;
- sunt de acord ca datele din cerere s fie introduse n baza de date, procesate i
verificate n vederea calculrii plii i transmise autoritilor responsabile n vederea
elaborrii de studii statistice i de evaluri economice, precum i fcute publice cu

Le g i s l a t i e Fi n AC o F l o r i c a C i r a

P a g e 6 | 12

MO 87 Ordin 287 30.01.2015 Subventii motorina T IV 2014


respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date, cu modificrile
i completrile ulterioare.
Semntura titularului/administratorului/reprezentantului legal/mputernicitului
..............
tampila
(dac este cazul)
Data ..............

ANEXA 2
(Anexa nr. 2 la procedurile specifice)
- Model SITUAIA
suprafeelor i a structurii culturilor pentru care solicit
ajutorul de stat i/sau producia de ciuperci estimat,
aferente trimestrului IV al anului 2014
(Se vor completa numai poziiile pentru care se solicit ajutorul de stat.)
*T*
*Font 8*

Categoria Consum specific conform Subcategoria cod Su- Consumul Cantitatea

Hotrrii Guvernului conform schemei SAPSpra- efectiv de total de

nr. 1.108/2014 privind de plat unic


faa motorin motorin

acordarea unui ajutor pe suprafa


(ha) utilizat utilizat

de stat pentru motorina


(SAPS)

la lucrrile (litri)

utilizat n agricultur

mecanizate

n trimestrul IV

(litri/ha)

al anului 2014

(litri/ha)

(1)

(2)

(3)
(4) (5)
(6)
(7=5x6)

Cereale

42,00
gru comun
101

gru dur
102

triticale
103

secar
104

orz
105

orzoaic
106

ovz
107

porumb
108

Le g i s l a t i e Fi n AC o F l o r i c a C i r a

P a g e 7 | 12

MO 87 Ordin 287 30.01.2015 Subventii motorina T IV 2014

porumb zaharat 109

sorg
110

mei
112

hric
113

alte cereale
114

pentru boabe

lot semincer
500

Orez

32,00
orez
111

Oleaginoase
20,00
Plante industriale i medicinale:

floarea

soarelui
201

rapi
202

soia
203

in pentru ulei 204

alte

oleaginoase
205

in pentru fibr 206

cnep pentru

fibr
207

Hamei

47,00
hamei
750

Plante

alte plante

medicinale i
medicinale i

aromatice

33,00
aromatice
213

alte plante

industriale
214

arahide
215

mac
216

ricin
217

susan
218

ofrnel
219

fenicul
209

levnic
210

ment
211

anason
212

Le g i s l a t i e Fi n AC o F l o r i c a C i r a

P a g e 8 | 12

MO 87 Ordin 287 30.01.2015 Subventii motorina T IV 2014

cicoare
805

Cartof

50,00
plante tuberculifere:

cartofi

timpurii
251

cartofi

semitimpurii
252

cartofi trzii 253

alte culturi de

cartofi
254

cartofi pentru

smn
255

Sfecl de

46,00
plante rdcinoase:

zahr

sfecl de zahr 301

sfecl furajer 302

Legume

49,00
legume proaspete:

cultivate n

cmp

legume

proaspete

(altele dect

tomatele

destinate

procesrii)
351

tomate

destinate

procesrii
353

Legume

25,00
legume
X

cultivate n
cultivate n

spaii

spaii

protejate

protejate

Cpun, ali
22,00
cpun
803

arbuti

fructiferi

arbuti fructiferi:

zmeur
801

coacz
802

ali arbuti

fructiferi
804

Flori i

0,00
flori i plante 400

plante

ornamentale

ornamentale

Puni

10,00
pajiti
450

naturale,

temporare

fnee

naturale,

pajite permanent:

pajiti

Le g i s l a t i e Fi n AC o F l o r i c a C i r a

P a g e 9 | 12

MO 87 Ordin 287 30.01.2015 Subventii motorina T IV 2014


temporare

puni naturale 601

fnee naturale 602

puni comunale

utilizate n

comun
603

pajiti

permanente

utilizate n

comun
604

pajiti

permanente

comunale

utilizate

individual
605

pajiti

permanente

utilizate

individual
606

Plante de

43,00
plante de
451

nutre +

nutre

nsilozare

Livezi

43,00
cultur permanent:

meri
651

peri
652

pruni
653

caii i

zarzri
654

piersici
655

cirei i

viini
656

gutui
657

duzi
658

ali pomi

fructiferi
659

livad

tradiional

utilizat

extensiv
660

castani
701

nuci i aluni 702

alte specii
703

Le g i s l a t i e Fi n AC o F l o r i c a C i r a

P a g e 10 | 12

MO 87 Ordin 287 30.01.2015 Subventii motorina T IV 2014


Pepiniere

13,00
Pepiniere:

pomicole,

viticole,

pepiniere

plantaii

viticole i

portaltoi,

plantaii

altele

portaltoi
901

pepiniere

pomicole
902

pepiniere

forestiere
903

alte pepiniere 904

Teren n

25,00
alte culturi permanente:

pregtire

pentru livezi
teren n

vii, alte

pregtire

culturi

pentru livezi 950

permanente

teren n

pregtire

pentru vii
951

teren n

pregtire

pentru alte

culturi

permanente
952

Vi-de-vie
42,00
Vie:

vii pe rod cu

struguri nobili

pentru vin
961

vii pe rod cu

struguri de

mas
962

vii tinere

neintrate pe

rod
963

vii cu soiuri

hibride

interspecifice

pentru vin
964

vii nfiinate

prin programul

de

restructurare/

reconversie
965

Plante

33,00
plante

energetice

energetice

nonalimentare
nonalimentare

(nonagricole) 953

Ogoare

25,00
arturi de

Le g i s l a t i e Fi n AC o F l o r i c a C i r a

P a g e 11 | 12

MO 87 Ordin 287 30.01.2015 Subventii motorina T IV 2014

toamn pentru

primvar

Ciuperci

27 litri/ton
ciuperci

*ST*
------

Le g i s l a t i e Fi n AC o F l o r i c a C i r a

P a g e 12 | 12

S-ar putea să vă placă și