Sunteți pe pagina 1din 8

SPECIFICATII TEHNICE

206. TERASAMENTE - RECUPERAREA PAMANTULUI VEGETAL

206. TERASAMENTE - RECUPERAREA PAMANTULUI VEGETAL


/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/262112543.doc

Pag. 1 din 8

Pagin pentru nregistrarea amendamentelor


Nr.

Detalii

Data

CONTINUT:
206. TERASAMENTE - RECUPERAREA PAMANTULUI VEGETAL
206.0
206.1
206.1.1
206.2
206.3
206.4
206.5

Lista Documentelor de referinta


Generalitati
Descriere
Materiale
Utilaje
Conditii de executie
Controlul calitatii pentru receptie

206.0

LISTA DOCUMENTELOR DE REFERINTA

Nr.
crt.
1

REFERINTA

DESCRIERE

Stas 3300/1-85

Teren de fundare. Principii generale de calcul

Stas 3300/2-85

Teren de fundare.
Calculul terenului de fundare in cazul fundarii directe

Stas 2745-90

Teren de fundare.
Urmarirea tasarilor constructiilor prin metode topografice

Stas 1913/15-75

Stas 1913/13-83

Stas 1913/12-88

Stas 1913/6-76

Teren de fundare.
Determinarea greutatii volumice, pe teren
Teren de fundare.
Determinarea caracteristicilor de compactare. Incercarea Proctor
Teren de fundare.
Determinarea caracteristicilor fizice si mecanice ale
pamnturilor cu umflari si contractii mari
Teren de fundare.
Determinarea permeabilitatii in laborator

8
9

Stas 1913/5-85
Stas 1913/4-86

10

Stas 1913/3-76

11

Stas 1913/2-76

12

Stas 1913/1-82

13

Stas 1242/5-88

14

Stas 1242/4-85

Teren de fundare.
Cercetari geotehnice prin foraje executate in pamnturi

15

Stas 1242/3-87

Teren de fundare.
Cercetari prin sondaje deschise

16

Stas 1242/2-83

Teren de fundare.
Cercetari geologico-tehnice si geotehnice specifice
traseelor de cai ferate, drumuri si autostrazi

17
18

Normativ MTCT
Decizie 25/2004
Stas 1242/9-76

19

SR EN ISO 14688-2/2005

Teren de fundare.
Principii generale de cercetare (NP 074/02)(GT 035/02)
Teren de fundare.
Cercetarea geofizica a terenului prin metode radiometrice
Teren de fundare.
Clasificarea si identificarea pamnturilor

20

Stas 12288-85

Lucrari de drumuri.
Determinarea densitatii straturilor rutiere cu dispozitivul cu con si nisip

21

Stas 13006-91

22

Stas 8942/3-90

Teren de fundare.
Determinarea densitatii maxine corespunzatoare starii uscate a
pamnturilor necoezive
Teren de fundare.
Determinarea modulului de deformatie lineara in teren cu placa

23

Stas 8942/1

24

Stas 1709/2-90

25

Stas 1709/3-90

Teren de fundare. Determinarea granulozitatii


Teren de fundare.
Determinarea limitelor de plasticitate
Teren de fundare
Determinarea densitatii pamnturilor
Teren de fundare.
Determinarea densitatii scheletului pamntului
Teren de fundare.
Determinarea umiditatii
Teren de fundare.
Cercetarea terenului prin penetrare dinamica standard in foraj

Teren de fundare.
Determinarea compresibilitatii pamnturilor prin intercarea in edometru
Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri.
Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet-dezghet.
Prescriptii tehnice
Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri.
Determinarea sensibilitatii la inghet a pamnturilor de fundatie.
Metoda de determinare

26

Stas 6054-77

27

Stas 2914/4-89

28

Stas 2914-84

29

Stas 7107/1-76

30
31

Stas 3950-81
Stas 12253-84

32

Stas 10473/1-87

33

Stas 10473/2-86

34

Stas 8840-83

35

SR EN 1008:2003

36

SR EN 459-1:2003/AC:2003

37
38
39

SR EN 459-2:2003
SR 9310:2000
SR 3910/2:1998

40
41

SR 648:2002
Stas 227/1-86

42
43

Stas 5296-77
SR 227-5:1996

44

SR EN 196-1:1995

45

SR EN 196-3:1995

46

SR EN 196-6:1994

47

SR EN 196-7:1995

48

SR CEN/TR 196-4:2008

49

SR EN 197-1:2002

50

SR 3011:1996

51

SR 3011:1996/ A1:1999

52
53

SR 7055:1996
Stas 4606-80

54

SR EN 13450:2003

55

SR 667:2000

56

SR 662:2002

57

SR EN 932-1:1998

Teren de fundare.
Adncimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Romniei
Lucrari de drumuri si de cale ferata. Determinarea modulului de
deformatie liniara
Lucrari de drumuri.
Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate
Teren de fundare. Determinarea materiilor organice
Geotehnica. Terminologie, simboluri si unitati de masura
Lucrari de drumuri
Straturi de forma. Conditii tehnice generale de calitate
Lucrari de drumuri
Straturi din agregate naturale sau pamnturi stabilizate cu ciment.
Conditii tehnice generale de calitate
Lucrari de drumuri
Straturi rutiere din agregate naturale sau pamnturi stabilizate
cu lianti hidraulici sau puzzolanici. Metode de determinare si
incercare
Lucrari de drumuri
Straturi de fundatii din pamnturi stabilizate mecanic.
Conditii tehnice generale de calitate
Apa de preparare pentru beton. Specificatii pentru prelevare,
incercare si evaluare a aptitudinii de utiliyare a apei, inclusiv a
apelor recuperate din procese ale industriei de beton, ca apa de
preparare pentru beton
Var pentru constructii. Partea 1: Definitii, caracteristici si criterii
de conformitate
Var pentru constructii. Partea 2: Metode de incercare
Var macinat pentru beton celular autoclavizat
Var industrial. Reguli pentru verificarea calitatii si metode de
determinare a caracteristicilor fizice
Zgura granulata de furnal pentru industria cimentului
Cimenturi. Incercari fizice. Indicatii generale, pregatirea
probelor si prepararea pastei de consistenta normala
Cimenturi. Determinarea rapida a marcii cimentului
Cimenturi. Incercari fizice. Determinarea caldurii la hidratare
Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 1:
Determinarea rezistentelor mecanice
Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 3:
Determinarea timpului de priza si a stabilitatii
Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 6:
Determinarea finetii
Metode de incercare ale cimenturilor. Partea 7: Metode de
prelevare si pregatire a probelor de ciment
Metode de incercare ale cimenturilor. Partea 4:
Determinarea cantitativa a componentelor
Materiale
Ciment Portland
Compozitie, specificatii si criterii de conformitate ale cimenturilor
uzuale
Cimenturi cu caldura de hidratare limitata si cu rezistenta la
agresivitatea apelor cu continut de sulfati
Cimenturi cu caldura de hidratare limitata si cu rezistenta la
agresivitatea apelor cu continut de sulfati
Ciment Portland alb
Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali
"Metode de incercare"
Agregate naturale pentru lucrari de cai ferate si drumuri. Metode
de incercare
Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri.
Conditii tehnice de calitate
Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiera. Conditii
tehnice de calitate
Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale
agregatelor. Partea 1: Metode de esantionare

58

SR EN 932-3:1998

59

SR EN 932-2:2003

60

SR EN 1097-1:1998

61
62

SR EN 12620/2003
SR EN 1925:2001

63
64

SR EN 12670:2002
Stas 2917-79

65
66

Stas 9095-90
Stas 6200/1-75

67

Stas 6200/2-75

68

Stas 6200/3-81

69

SR EN 12407:2002

70

SR EN 1926:2001

71

SR EN 1936:2001

72

SR EN 12371:2002

73

Stas 6200/16-83

74

Stas 6200/17-91

75

NP 074/02

76

GT 035/02

77

NP 075-2002

78

P 70-79

79

C 160-75

80

C 16-84

81

C 56-85

82

CD 31-2002

83

C 29-1985

84

CD 29-79

85

C 168-1980

86

CD 182-87

Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale


agregatelor. Partea 3: Procedura si terminologie pentru descriere
petrografica simplificata
Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale
agregatelor. Partea 2: Metode de reducere a unui esantion de
laborator
Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice
ale agregatelor. Partea 1: Determinarea rezistentei la uzura (microDeval)
Agregate pentru betoane
Metode de testare a pietrelor de cariera (coeficientul de absorbtie a
apei prin capilaritate)
Piatra naturala. Terminologie
Lucrari de zidarie.
Zidarie din piatra naturala. Prescriptii de alcatuire
Lucrari de drumuri. Pavaje din piatra bruta sau bolovani
Pietre naturale pentru construct. Prescripts generale pentru
determinari fizice
Pietre naturale pentru constructs Prescriptii generale pentru
incercari mecanice
Pietre naturale pentru constructii. Luarea probelor, confectionarea
sectiunilor subtiri si a epruvetelor
Metode de incercare a pietrei naturale. Examinare petrografica
Metode de incercare a pietrei naturale. Determinarea
rezistentei la compresiune
Materiale.
Pietre naturale pentru constructii. Porozitate aparenta la presiune
normala
Materiale
Pietre naturale pentru constructii. Determinarea comportarii la inghetdezghet
Materiale
Pietre naturale pentru constructii. Indicatii pentru stabilirea comportarii
la intemperii
Materiale
Pietre naturale pentru constructii. Determinarea comportarii la actiunea
agentilor atmosferici
Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetarii
geotehnice si a terenului de fundare
Ghid pentru modul de intocmire si verificare a documentatiilor
geotehnice pentru constructii
Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrarile de
constructii
Reglementari tehnice privind proiectarea si executia fundatiilor in
pamnturi contractile sau expansive
Normativ privind alcatuirea si executarea pilotilor pentru fundatii
Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de
constructii si a instalatiilor aferente
Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de
constructii
Normativ pentru determin area prin deflectografie si
deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu
structuri rutiere suple si semirigide
Normativ privind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin
procedee mecanice (caiete I-IV)
Instructiuni tehnice departamentale pentru proiectarea si
executarea fundatiilor pentru lucrarile de drumuri din pamnturi
stabilizate cu ciment
Instructiuni tehnice pentru consolidarea pamnturilor
sensibile la umezire si a nisipurilor prin silicatizare si
electrosilicalizare
Normativ privind executarea mecanizata a terasamentelor de
drum

87

NE 008-1997

88

P 7-2000

89

CD 127-2002

90

CD 129-2002

91

AND 525-2000

92
93

AND 561-2001
AND 562-2001

Normativ privind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe,


prin procedee mecanice si compactare cu maiul foarte greu caiet VIII
Normativ privind fundarea constructiilor pe pamnturi
sensibile la umezire (proiectare, executie, exploatare)
Instructiuni tehnice de executie a straturilor rutiere din
agregate naturale stabilizate cu lianti puzzolanici
Normativ pentru executia terasamentelor rutiere cu cenusa de
termocentrala
Instructie privind protectia drumurilor publice pe timp de iarna,
combaterea lunecusului si a inzapezirii
Instructie privind plantatiile rutiere
Instructie privind activitatea pepinierelor rutiere

206.1

Generaliti

Programul pentru Controlul Calitatii Lucrarilor se va pregti nainte de executia lucrarilor care fac obiectul prezentului
capitol. Aceste documente se vor pstra pe santier ca fcnd parte component din Sistemul de Control al Calitii.
206.1.1 Descriere
Aceste lucrri vor consta n recuperarea pmntului vegetal disponibil din zonele n care s-au efectuat lucrri de
sptur i umplutur, depozitarea acestuia n depozite permanente sau temporare n zone propuse de catre
Antreprenor si aprobate de Inginer. Lucrrile includ sparea, ncrcarea, transportul, si depozitarea n depozite
permanente sau temporare, nivelarea pmntului, pentru a-i da un aspect ordonat, adecvat; pmntul vegetal se
va supune unui tratament de ierbicidare, pentru a preveni dezvoltarea buruienilor.
206.2.

Materiale

Pmntul vegetal provine din stratul de suprafat al terenului natural indicat n rapoartele geotehnice i n fiele
forajelor pentru fiecare zon indicat.
Pmntul vegetal va fi recuperat numai din zonele indicate pe plansele de execuie sau din alte zone aprobate.
206.3.

Utilaje

Tipul utilajelor pentru recuperarea si depozitarea pmntului vegetal va fi unul potrivit pentru acest tip de lucrri.
206.4.

Conditii de executie

Toate zonele de pe care urmeaz s se recupereze pmntul vegetal, vor fi curtite de arbusti, buruieni, iarb
nalt sau alte materiale necorespunztoare, cum ar fi pietrele sau sisturile.
Pmntul vegetal care urmeaz s fie recuperat se va spa pn la adncimea specificat n paragraful 206.2,
pe toat ltimea zonelor de sptur i umplutur, sau n alte zone n care se execut lucrri de umplutur, dac
nu se indic altfel n plansele de executie.
Pmntul vegetal recuperat care urmeaz s fie depozitat va fi amplasat n afara zonei pichetate. nlimea
stocurilor de pmnt vegetal depozitat trebuie s nu depeasc 3,0 m nlime cu excepia cazurilor n care se
solicit astfel i vor fi tratate n mod corespunztor pentru a preveni creterea buruienilor.
Depozitele vor fi nsmnat e c u un amestec de semine adaptat condiiilor locale ale solului. nsmmarea va
fi fcut n deplin concordan cu prevederile Seciunii 214 - nsmnarea. Depozitele vor fi meninute
permanent fr buruieni.
Atunci cnd se va utiliza pmntul din depozit, se va evita excavarea sub nivelul iniial al terenului natural.
Pmntul vegetal n surplus fa de cerine se va depozita n locaiile identificate.
Toate materialele, utilajele si prevederile de executie vor fi aprobate de Inginer.
206.5. Controlul Calittii pentru Receptie
Lucrrile se vor executa respectnd cotele, liniile si pantele indicate n plansele de execuie si se vor evalua
vizual, prin observare.