Sunteți pe pagina 1din 3

Program 1

Conditia problemei: De alcatuit un tablou unidimensional de numere


intregi , unde n<= 100 si de inlocuit toate elementele maxime cu 0.

Codul:
Program P1;
uses crt;
var a:array[1..100] of real;
n,i:integer;
begin
write('Introduceti n=');
readln(n);
for i:=1 to n do
begin
write('a[',i,']=');
readln(a[i]);
end;
writeln('Matricea noua este:');
for i:=1 to n do begin
write(a[i]:6:1);
writeln;
end;
end.

Rezultat:

Program 3
Conditia problemei: Se considera tabloul a[1..n,1..n} de numere intregi,
unde n est emai mic si egal ca 20 . Sa se scrie un program care calculeaza
suma elementelor de pe fiecare linie.

Codul: Program P4;

uses crt;
type a=array[1..100,1..100] of integer;
var a : mat;
n,i : shortint;
s : integer;
begin
Writeln('Introduceti numarul de elemente ');
Writeln('n=');
readln(n);
for i:=1 to n do
for n:=1 to n do
readln(a[i,n]);
write('Introduceti linia de pe doriti sa aflati suma elementelor: ');
readln(i);
for n:=1 to n do
inc(s,a[i,n]);
writeln(s);
end.

Rezultat:

Program 4
Conditia problemei: Sa se scrie un tablou de la A[1..n,1..m] ce va calcula
suma elementelor din coloana unei matrici.
Codul: program P4;

type matrice=array[1..100,1..100] of word;


var a:matrice;
n,m,i,j,s:real;
Begin
for j:=1 to m do begin
s:=0;
for i:=1 to n do
if (j mod 1=0) then s:=s+a[i,j];
write(s,' ');
end;
read(;
End.