Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL TRANSPORTURILOR Nr.

411 din 8 iunie 2000


ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 397 din 24 august 2000
Ministrul de interne si ministrul transporturilor,
in temeiul prevederilor art. 5 din Decretul nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice,
republicat, ale art. 4 din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe
drumurile publice si pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor in acest sector, republicat, cu
modificarile ulterioare, si ale art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
aprobata prin Legea nr. 82/1998, si republicata,
in temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de
Interne,
in temeiul art. 3 pct. 56 si al art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea si
functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificarile ulterioare,
emit urmatorul ordin:
Art. 1
Se aproba Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a
restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru
protejarea drumului, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2
Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" va aduce la indeplinire
prevederile prezentului ordin si va asigura tiparirea si distribuirea, contra cost, a normelor
metodologice prevazute la art. 1.
Art. 3
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Instructiunile comune ale Ministerului
Transporturilor si Telecomunicatiilor si ale Ministerului de Interne nr. 630/2.330 din 20 aprilie 1985
privind conditiile de inchidere a circulatiei rutiere sau de instituire a restrictiilor, in vederea executarii
de lucrari in zona drumurilor publice, nepublicate.
Art. 4
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la 60 de
zile de la data publicarii.
p. Ministrul de interne,
Mircea Muresan,
secretar de stat
Ministrul transporturilor,
Traian Basescu