Sunteți pe pagina 1din 5

Simulare manageriala Studiu de caz Spitalul Orasenesc Zimnicea

1. Prezentarea organizatiei
Spitalul Orasenesc Zimnicea - obiectul de activitate este asigurarea, la un nivel superior de
competen, a asistenei medicale pentru bolnavii cu afeciuni cronice i acute.
Sistemul organizatoric: organizarea structurala si orgaizarea procesuala
SERVICIUL R.U.N.O.S.

Colectiv functional de supraveghere


si control al infectiilor nosocomicale

MANAGER
Statistica internari

Comitet Director
Comp. Contencios

Director Medical

S
E
C
T
II
c
u
P
A
T
U
R
I

C
A
M
E
R
A
d
e
G
A
R
D
A

L
A
B
O
R
A
T
O
A
R
E

F
A
R
M
A
C
II

D
I
S
P
E
N
S
A
R
T
B
C

C
A
B
P
L
A
N
I
F
F
A
M
I
L
I
A
L
A

Director Financiar-Contabil

A
M
B
U
L
A
T
O
R
I
N
T
E
G
R
A
T
S
P
I
T
A
L

C
A
B
M
E
D
I
C
A
L
S
C
O
L
A
R

C
A
B
M
E
D

SERV.

SERV. APROVIZIONARE

FINANCIAR

TRANSPORT

CONTABI
LITATE

SERV. TEHNIC ADMINISTRATIV

ACHIZITII PUBLICE
M
U
N
C
I
T
O
R
I

S
C
O
L
A
R
S
T
O
M
A
T
O
L
O
G
I
C

I
N
T
R
E
T
I
N
E
R
E

C
E
N
T
R
A
L
A
T
E
R
M
I
C
A

S
P
A
L
A
T
O
R
I
E

P
E
R
S
\

B
L
O
C

C
O
M
U
N

A
L
I
M
E
N
T
A
R

S
P
I
T
A
L

n ceea ce privete organizarea procesual se observ existena celor cinci domenii


principale care se identific ntr-o instituie public: cercetare-dezvoltare, comercial, domeniul de
realizare i furnizare de servicii publice financiar contabil i de resurse umane i a majoritii
activitilor care le compun (cu un minus, ns n ceea ce privete domeniul de cercetaredezvoltare).
Sistemul decizional: principalele decizii sunt adoptate de comitetul director in colaborare
cu consiliul medical si consiliul consultativ. Aceste decizii sunt comunicate de managerul
spitalului catre subordonati
1

Sistemul metodologic - Metodele i tehnicile de management utilizate preponderent sunt


urmtoarele: sedinta, delegarea, metode de control asupra derularii unor activitati din cadrul
spitalului si lipsa de obiective.
Sistemul informational se utilizeaza urmatoarele mijloace de tratare a informatiilor: 12
calculatoare,6 imprimante, 12 scannere, 3 xeroxuri, 3 faxuri, 2 aparate multifunctionale.
-

Mijloace de tratare a informatiilor: programe de gestiune a resurselor umane, programe

de contabilitate, baze de date, programe utilizate in analiza rezultatelor medicale.


2. Compartimentul Tehnic-Administrativ
Dintre cele 5 domenii de activitate existente in cadrul oricarei organizatii publice:
cercetare-dezvoltare, comercial, domeniul de realizare si furnizare de servicii publice, financiarcontabil, resurse umane, acest compartiment se incadreaza in domeniul de realizare si furnizare
de servicii publice.
3. Problema identificata
Din documentele financiar-contabile si din analiza activitatii acestui compartiment reiese
faptul ca exista un consum foarte mare de resurse financiare in raport cu activitatea desfasurata.
Exista un numar de 47 de angajati, iar costurile salariale se ridica la 56.400 lunar, la care se
adauga si cheltuielile de desfasurare a activitatii. Calitatea serviciilor oferite prin intermediul
acestui compartiment (spalatorie, alimentele oferite de cantina) se afla la un nivel scazut, ceea ce
atrage nemultumirea pacientilor.
In cadrul organizatiilor publice exista 5 functii ale managementului stiintific: Previziune,
Organizare-Coordonare,

Administrare

(dimensiunea

financiara,

umana,

materiala,

informationala), Motivare, Control-Evaluare.


Cauza existentei acestei probleme o reprezinta exercitarea deficitara, inadecvata a urmatoarelor
functii: Previziune, Organizare-Coordonare, Administrare (dimensiunea umana, financiara,
informationala) si a functiei de Control-Evaluare.
4. Solutii
Pentru a lua o decizie corespunzatoare pentru rezolvarea acestei metode voi utiliza metoda de
multimilor fuzzy.
4.1. Identificarea solutiilor

S1 externalizarea activitatilor desfasurate de acest compartiment catre o firma private


S2 reducerea personalului si perfectionarea celor fara o pregatire corespunzatoare

S3 inlocuirea tuturor angajatilor din cadrul acestui compartiment cu un numar mai redus de
personal de specialitate
S4 externalizarea doar a unei parti a activitatii desfasurate in cadrul acestui compartiment,
respectiv spalatorie si a activitatii de intretinere, si reducerea cu 10% a personalului din cadrul
celorlalte sectii (bloc comun si centrala terminca).
Criterii avute in vedere:
C1 durata implementarii solutiei
C2 cost
C3 capacitatea institutiei de a gestiona aceasta schimbare
C4 cuantumul beneficiilor solutiei asupra organizatiei
4.2. Etape de realizare
Etapa I: Definirea datelor de intrare
Numarul de alternative decizionale N=4
Numarul de criterii decizionale M=4
Natura criteriilor luate in considerare:
Nr.crt.
1
2
3
4

Citeriu
C1
C2
C3
C4

Natura criteriului
Min
Min
Max
Max

Coeficient de apartenenta
Nr.crt.
Citeriu
Coeficient de apartenenta
1
C1
4,8
2
C2
6
3
C3
5
4
C4
5,4
Matricea consecintelor absolute
C1
C2
C3*
C4**
S1
8 luni
200.000 lei
4
5
S2
6 luni
20.000 lei
3
3
S3
12 luni
15.000 lei
2
4
S4
12 luni
150.000 lei
3
4
*pentru acest criteriu se acorda punctaj de la 1 la 5, unde 1 reprezinta cel mai scazut iar 5 maxim
**pentru C4 acorda punctajul pe oscara de la 1 la 5, unde 1 reprezinta nivelul cel mai scazut, iar
5 maxim.
3

Etapa II: Matricea consecintelor relative


CR(4,4)
C1
C2
S1
0,21
0,52
S2
0,16
0,05
S3
0,32
0,04
S4
0,32
0,39
Etapa III: Matricea ajutatoare

C3*
0,33
0,25
0,17
0,25

Z(4,4)
C1
C2
S1
0,33
12,33
S2
0
0,33
S3
1
0
S4
1
9
Etapa IV: Matricea functiilor caracteristice

C3*
0
0,25
0,50
0,25

FC(4,4)
S1
S2
S3
S4

C3
0
0,1898
1
0

C1
0,2029
1
0,0084
0,0084

C2
0
0,1362
1
0

C4**
0,31
0,19
0,25
0,25
C4**
0
0,40
0,20
0,20
C4
1
0,1161
0,3407
0,3407

Dintre cele 3 tehnici de determinare a variante optimale:


a. Tehnica echilibrului sau echiprobabilitii (Bayes-Laplace)
b. Tehnica pesimist sau prudenei (Abraham Wald)
c. Tehnica optimalitii (Leonid Hurwicz)
Voi utiliza tehnica echilibrului sau echiprobabilitatii.
Voptimala max

FC

ij

j1

FC(4,4)

C1

C2

C3

C4

Media
aritmetica

S1
S2
S3
S4

0,2029
1
0,0084
0,0084

0
0,1362
1
0

0
0,1898
1
0

1
0,1161
0,3407
0,3407

0.3007
0.3605
0.5873
0.0873

=>varianta optimala este S3 - inlocuirea tuturor angajatilor din cadrul acestui compartiment
cu un numar mai redus de personal de specialitate
4

4.3. Principii
Cele cinci principii care trebuie respectate pe parcursul desfasurarii procesului de adoptare si
implementare a solutiei sunt:
1.
2.
3.
4.

Principiul viitor-trecut
Principiul abordarii strategice
Principiul abordarii operationale
Principiul interdependentei structurii sistemului informatic de structura sistemului
organizatoric
5. Principiul includerii componentei de avarie.
Metoda utilizata se incadreaza in urmatoarele principii: viitor-trecut, abordarii strategice.
5.Concluzii
Solutia este eficienta pe termen scurt intrucat se vor reduce costurile, iar activitatile si
calitatea serviciilor vor fi mult mai ridicate decat in momentul actual.
Insa exista dificultate in aplicarea acestei solutii, deoarece angajatii nu pot fi disponibilizati
dintr-o data. Acest lucru are un impact social negativ (inrucat 47 de oameni isi vor pierde locul
de munca) si este aproape imposibil de aplicat pe termen scurt. Trebuie realizata o strategie de
disponibilizare si inlocuire treptata a personalului.