Sunteți pe pagina 1din 3

PLANIFICARE, CLASA XII, 1 ORA,FILIERA TEORETICA

Avizat
Responsabil comisie metodica,
Avizat
Director,
Instituia de nvmnt
Disciplina de studiu CHIMIE
Numele i prenumele cadrului didactic
An colar 2012-2013
Conform programei colare aprobate prin Ordinul Ministrului Educaiei, Cercetrii i Inovrii cu nr. 5099/09.09.2009
Clasa a XII-a, filiera teoretica
1 or pe sptmn
PLANIFICARE CALENDARISTIC
SEMESTRUL I - 14 ore
Nr.
U..

Unitatea de nvaare

Competene
specifice vizate

Coninuturi
Clasificarea reactiilor chimice
Reacii exoterme. Reacii endoterme;
Entalpie de reacie.
Legea Hess;
Cldur de combustie - arderea hidrocarburilor
Cldur de dizolvare;
Cldur de neutralizare (acid tare baz tare)
Reacii de oxido-reducere;
Electroliza apei
Electroliza unor saruri (soluiei de NaCl, soluiei de CuSO4)
Electroliza metod de obinere a metalelor (Na, Al, rafinarea Cu),
nemetalelor (Cl2, I2, H2) i a substanelor compuse (NaOH);

NOTIUNI DE
TERMOCHIMIE

1.1,1.3,3.1
4.1,5.1,5.2

2.

REACTII CU
TRANSFER DE
ELECTRONI

1.1,1.3,2.1
2.2,4.1,5.1
5.2

Nr. de
ore
alocate
7

Saptm
na

S8-14

S1-7

Obser
vaii

PLANIFICARE, CLASA XII, 1 ORA,FILIERA TEORETICA


Avizat
Responsabil comisie metodica,
Avizat
Director,
Instituia de nvmnt LICEUL TEHNOLOGIC JIMBOLIA
Disciplina de studiu CHIMIE
Numele i prenumele cadrului didactic:POPESCU VIOLETA
An colar 2012-2013
Conform programei colare aprobate prin Ordinul Ministrului Educaiei, Cercetrii i Inovrii cu nr. 5099/09.09.2009
Clasa a XII-a, filiera teoretica
1 or pe sptmn
PLANIFICARE CALENDARISTIC
SEMESTRUL II - 21 ore
Nr.
U..

Unitatea de nvaare

NOTIUNI DE CINETICA
CHIMICA

4.

REACTII ACIDOBAZICE

1.2,1.3,2.1
3.1,3.2,4.1
4.2,5.1,5.2

REACTII CU FORMARE
DE COMBINATII GREU
SOLUBILE

2.1,2.2,5.2

Competene
specifice
vizate
1.1,1.3,3.1
4.1

Coninuturi

Nr. de
ore
alocate
5

Saptm
na

Echilibre acido-bazice.
Amfoliti
pH-ul soluiilor de acizi/ baze monoprotice tari i slabe;
Titrarea acido-bazic (acid tarebaz tare).
Soluii tampon n sisteme biologice (CO32-/ HCO3-, HPO42-/ H2PO4-,
aminoacizi/ proteine);

S21-27

Reacii de precipitare;
Identificarea cationilor;
Identificarea anionilor;

S28-30

Reacii lente. Reacii rapide


Viteza de reacie. Legea vitezei
Catalizatori. Inhibitori
Importana enzimelor

Obser
vaii

S16-20

01.0405.04
Sa sti mai
multe,sa fi
mai bun

PLANIFICARE, CLASA XII, 1 ORA,FILIERA TEORETICA


6

REACTII CU FORMARE
DE COMBINATII
COMPLEXE

RECAPITULARE
FINALA

1.3,2.1,4.2

Combinaii complexe.
Obinerea combinaiilor complexe (reactivul Schweitzer; reactivul
Tollens; combinaii complexe ale ionului Co2+: [CoCl4]2-, [Co
(NCS)4]2-) ;
Aplicatii ale combinatiiilor complexe in analiza chimica: reactiile
ionilor Fe3+ si Cu2+ cu [Fe(CN)6]4-

S31-34

S35-36