Sunteți pe pagina 1din 3

Nevoie

Manifestri
independen

Manifestri
dependen

Sursa de dificultate

Nevoia
de a
respira
si a avea
o buna
circulatie

Respiratie
,TA,puls
(caractere
fiziologice
,daca
sunt)

dispneee, apnee,
tahipnee,bradipn
ee,tuse,expector
atie,hemoptizie,r
aluri(crepitante,r
onflante,sibilant
e),hipotensiune,
hipertensiune,
bradicardie,
absenta pulsului,
tahicardie,
fibrilatie,

Obstructia cailor
respiratorii, ,
,durere,anxietate,ed
em
laringian,faringian...;
obezitate

anorexie,disfagie
,greata,varsaturi
,regurgitatii,piro
zis...

-tubaj
gastric,gastrostoma,
obstructii
faringiene,tulburari
ale
peristaltismului,inter
ventii chirurgicale...

Nevoia
de
a se
alimenta

Nevoia
de a
elimina

Diaforeza,oligoanurie,
polakiuri,disurie,
constipatie,diare
e...

Probleme de
dependenta/Diagnosti
c nursing

Probleme:alterarea
,dificultate,imposib
ilitate:
Ex:-alterarea
respiratiei
-alterarea
circulatiei

-alimentare
insuficienta
cantitativ si
calitativ,

Tumori,obstructii(cal
culi),dureri,interventi
i chirurgicale in sfera
respectiva...
-eliminare
inadecvata prin
deficit
-comunicare

Obiective

Intervenii

Evaluare

mentinerea
functiilor
vitale,
supraveghere
a starii de
constienta,
supraveghere
a functiilor
vegetative,
profilaxia
infectiilor,
prevenirea
complicatiilor.

Interventii
proprii:
comunicar
e,
hidratare,
alimentare,
igiena,
mobilizare,
profilaxie,
educatie
Pregatirea
psihica:
informare,
explicatii,
asigurarea
confortului
psihic.
Pregatirea
fizica:
pozitie
adecvata,
igiena,
camp
operator

Obiective
stabilite:
Realizate:
manifestari
de
dependenta
absente
sau
ameliorate
Nerealizate:
manifestari
de
dependenta
care se
mentin.

.
Interventii

dezechilibre
hidroelectrolitice,hid
ratare
insuficienta,alimenta
tie
necorespunzatoare
calitativ si/sau
cantitativ

ineficace la nivel
senzorio-motor,
-comunicare
ineficace la nivel
afectiv,
-vulnerabilitate in
fata pericolelor,

delegate:
pregatirea
pentru
investigatii
si analize
si ingrijirea
dupa
,efectuarea
acestora,
pregatirea
preoperato
rie si
ingrijirile
portoperat
orii,
administra
rea
tratamentu
lui general
si local.
Interventii
specifice:
dezobstrua
rea cailor
aeriene
superioare,
aspirarea
secretiilor
oro
faringiene,

traheotomi
e,
resuscitare
a cardiorespiratori
e, perfuzii,
transfuzii,
oxigenoter
apia,
pansament
e,
supravegh
erea
functiilor
vitale
monitorizar
e,
mobilizare