Sunteți pe pagina 1din 7

Disciplina Gestiunea fiscala

Studiu de caz nr. 2. Determinarea venitului impozabil i a impozitului pe venit pentru


agenii economici.
N=4
SRL Galactica n anul 2013 a realizat urmtoarele venituri:
Tabelul nr. 1
Venituri
Indicatori
Cont
Suma, lei
Date individuale
contabil
Venit din vnzarea mrfurilor
611
10460000+1200N
10464800
Venit din prestarea serviciilor
611
830000+600N
832400
Alte venituri operaionale,
612
265000+100N
265400
Inclusiv din darea n chirie a
patrimoniului
240000
240000
Dividende de la ageni economici
621
148000+300N
149200
rezideni pentru anul 2011
Dividende de la ageni economici
621
48600+100N
49000
nerezidenti (Romnia)
Venit din vinzarea terenului de pamint
621
430000+40N
430160
Venit din vinzarea actiunilor
621
550000
550000
Venituri financiare,
622
Determinati
470400
Inclusiv:
Diferene pozitive de curs valutar
202000+50N
202200
Dobnzi de la depunerile bancare cu
214000
214000
termen de 48 luni
Dobinzi de la valorile mobiliare de stat
54000+50N
54200
Not 1. S-au vindut 5000 aciuni nominalul crora constituia 100 lei/aciunea. Valoarea de
procurare 90 lei/actiunea. Valoarea de vinzare 110 lei/aciunea.
Tabelul nr. 2
Indicatori
Costul mrfurilor vndute
Costul serviciilor prestate
Cheltuieli comerciale
Cheltuieli generale si administrative
Alte cheltuieli operationale
Valoarea de procurare a terenului
Valoarea de procurare a aciunilor
vndute
Diferente negative de curs valutar

Costuri si consumuri
Cont
Suma, lei
contabil
711
7719000 +1000N
645000+500N

Date
individuale
7723000
647000

712
713
714
721
721

403000+100N
1424000+200N
115400+150N
180000+80N
calculati

403400
1424800
116000
180320
450000

722

192700+40N

192860

Tabelul nr. 3
Descifrarea unor cheltuieli curente
Suma, lei

Indicatori

Cheltuieli calculate, dar neachitate pentru servicii acordate de o


persoan interdependent
Cheltuieli de delegaii
Cheltuieli de reprezentan
Cheltuieli documentar neconfirmate
Cheltuieli de sponsorizare i binefacere
Cheltuieli privind asigurarea benevol a patrimoniului
Reparaia MF
din categoria a II-a
din categoria aV-a
Uzura MF pentru toate categoriile
Servicii de audit
Publicitate
Cheltuieli personale ale directorului

88000+40N

Date
individuale
88160

325000
99200+10N
14000
330000+30N
240600

325000
99240
14000
330120
240600

18200+100N
36400+200N
654000+20N
8300
12400
25000

18600
37200
654080
8300
12400
25000

Not 2. Depirea cheltuielilor reglementate de delegaii a constituit 104230 lei+100N = 104630 lei.
ntreprinderea are n proprietate urmtoarele mijloace fixe:

Categoria
MF

I
II
III
IV
V
Total

Tabelul nr.4
Extras din registrul
privind evidenta mijloacelor fixe si calculul uzurii in scopuri fiscale
lei
Valoarea
Intrri de
Ajustarea Ieiri de MF Valoarea
Uzura MF
rezidual la
MF
valorii
rezidual
nceputul anului
MF
la sfritul
fiscal
anului
fiscale
19817640
241900
77600
147900

66000
44840

Not 3 n anul curent s-au procurat urmtoarele mijloace fixe la categoria:


- a II-a utilaj pentru procesul de ambalare a productiei 534000 lei
- a V-a autotuism de serviciu cu valoarea - 440000 lei.
n anul 2009 ntreprinderea a nregistrat pierderi fiscale n sum de 460 mii + 15N (mii) lei.
Achitarile in avans pe parcursul anului au fost urmtoarele:
28.03.2013 35000 +10N lei;
30.06.2013 50000-20N lei;
27.09.2013 45000 lei-30N lei
24.12.2013 30000 lei.
Reinerile impozitului la sursa de plat din venitul obinut din dividende de la AE din Romnia a
constituit 10% de la suma brut lei, care sint confirmate prin documentele necesare.

Se cere:
1. De ajustat venturile conform prevederilor Codului fiscal.
2. De ajustat cheltuielile conform prevederilor Codului fiscal.
3. De determinat venitul impozabil.
4. De calculat impozit pe venit
5. De ntocmit Declaraia cu privire la impozitul pe venit (VEN12).
Surse bibliografice
1. Codul Fiscal al RM, Titlu I i Titlu II. MO al RM ediie special din
08.02.2007 n redacia existent la data de 04.02.2013
2. Lege pentru punerea n aplicare a titlurilor I i II ale CF nr. 1164-XIII din
24.04.1997. MO al RM ediie special din 08.02.2007 n redacia existent la
data de 04.02.2013
3. Regulamentul cu privire la determinarea obligaiilor fiscale aferente la
impozitul pe venit. Anex nr. 1 la Hotrrea Guvernului nr. 77 din
30.01.2008.
4. Regulament cu privire la modul de calculare a uzurii mijloacelor fixe n
scopul impozitrii.
5. Regulamentul cu privire la delegarea salariatilor entitatilor, aprobat de
Hotrrea Guvernului RM Nr. 10 din 05 ianuarie 2012.
6. Regulamentul cu privire la limitarea cheltuielilor de reprezentan permise
spre deducere din venitul brut, aprobat de Hotrrea Guvernului RM nr. 130
din 6 februarie 1998.
7. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova Cu privire la cheltuielile privind
asigurarea agenilor economici i persoanelor fizice, care desfsoar
activitate de ntreprinztor, permise spre deducere din veniturile obinute din
activitatea de ntreprinztor n scopuri fiscale Nr. 484 din 4 mai 1998.
8. Regulamentul cu privire la modul de confirmare a donaiilor pentru scopuri
filantropice aprobat prin Hotrrea Guvernului RM nr. 489 din 04 mai 1998.
9. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova "Cu privire la modul i
cuantumul de deducere a cheltuielilor neconfirmate de contribuabil
documentarnr. 485 din 04
10.Hotrrea Guvernului nr.596 din 13 august 2012 privind Declaraia cu
privire la impozitul pe venit

Rezolvare:
1. Total Venituri:
10464800 + 832400 + 265400 + 149200 + 49000 + 430160 + 550000 + 470400 = 13211360 lei
(rind 0101 Declaratie)
2. Total Cheltuieli:
7723000 + 647000 + 403400 + 1424800 + 116000 + 180320 + 450000 + 192860 = 11137380 lei
(rind 0102 Declaratie)
3. Rezultat financiar = Total Venituri Total Cheltuieli
13211360 11137380 = 2073980 lei (rind 010 Declaratie)
4. Ajustarea veniturilor
Nr.

1
2
3
4.
5.

Extras din anexa 1D la Declaratia VEN 12


Indicatori
Cod rind
Constatat in
Constatat
din
contabilitatea in scopuri
declaraie
financiara
fiscale
A
1
2
3
Dobnzi de la depunerile
0202
214000
0
bancare pe un termen mai
mare de 3 ani
Dobinzi de la valorile
0203
54200
0
mobiliare de stat
Rezultatul obinut din
0208
980160
174920
operaiunile cu activele de
capital
Dividende obinute de la AE
02018
149200
0
rezideni
Total ajustri venituri
020
x
x

Diferenta
coloanei
3-2
4
-214000
-54200
-805240
-149200
-1222640

Extras din anexa 1.2D la Declaratia VEN 12


Nr.

Active de
capital

Cod rind
din
declaraie

Venit din
vinzarea
creterii
de capital
conform
evidenei
financiare
4

02081
02084
x

550000
430160
980160

1.
2.
3.

Aciuni
Terenuri
Total

Ieirea activelor de
capital
Baza
Suma
valoric ncasat
din
vnzare

Suma
cresterii
de
capital

Suma cresterii
de capital
supusa
impozitrii

8=7*50%

450000
180320
630320

550000
430160
980160

100000
249840
349840

X
X
174920

Total ajustari venituri = -1222640 lei (rind 020 Declaratie)

5. Ajustarea cheltuielilor

Nr.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7
8.
9

Extras din anexa 2D la Declaratia VEN 12


Cod rind
Constatat in
Constatat
din
contabilitatea in scopuri
declaraie
financiara
fiscale
A
1
2
3
Cheltuieli personale ale
0301
25000
0
directorului
Cheltuieli de delegaii
0302
325000
220370
Cheltuieli de asigurare
0303
240600
240600
Cheltuieli de
0304
99240
67563
reprezentan
Cheltuieli calculate, dar
0307
88160
0
neachitate pentru
servicii acordate de o
persoan
interdependent
Cheltuieli pentru
03011
55800
22185
reparaia proprietii
Suma uzurii mijloacelor
03012
654080
1172505
fixe
Cheltuieli de
03025
330120
0
sponsorizare i
binefacere
Cheltuieli documentar
03026
14000
0
neconfirmate
Total ajustri
030
x
x
cheltuieli
Indicatori

Diferenta
coloanei
3-2
4
-25000
-104630
0
-31677
-88160

-33615
518425
-330120
-14000
-108777

Limita cheltuielilor de asigurare in scopuri fiscale = Venit brut * 3%


11988720 * 3% = 359661 lei
359661 > 240600, deci cheltuieli de asigurare in scopuri fiscale = contabilitatea financiara, adica
240600 lei.
Extras din anexa 2.1D la Declaratia VEN 12
Indicatori
Cod rind
Suma
Suma limita a
Suma
din
cheltuielior de
cheltuielior
declaraie
reprezentanta,
de
%
reprezentanta
A
1
2
3
4
Venitul conform datelor
03041
13211360
X
X
contabilitatii
Suma ajustarilor veniturilor
03042
-1222640
Suma venitului brut
03043
11988720
Inclusiv:
Din vinzarea marfurilor
030431
10464800
0,5
52324
Alte venituri
030432
1523920
1,0
15239
Total suma-limita a
03044
X
X
67563
cheltuielilor de reprezentanta
Suma cheltuielilor efective
03045
X
X
99240
de reprezentanta
Cheltuieli de reprezentanta
03046
X
X
67563
permise spre deducere
Limita cheltuielilor de reparatie:

a) pentru categoria a II-a de MF:


0 * 15% = 0 lei
b) pentru categoria a V-a de MF:
147900 * 15% = 22185 lei
Total cheltuieli de reparatie in scopuri fiscale:
0 + 22185 = 22185 lei
Depirea cheltuielilor curente de reparaie, care vor ajusta valoarea mijloacelor fixe:
a) pentru categoria a II-a de MF:
18600 0 = 18600 lei
b) pentru categoria a V-a de MF:
37200 22185 = 15015 lei
Uzura MF n scopuri fiscale
Extras din registrul
privind evidenta mijloacelor fixe si calculul uzurii in scopuri fiscale
Categ
oria
MF
I
II
III
IV
V
Total

Norma
anuala
de
urura
5%
8%
12,5%
20%
30%

Valoarea
rezidual la
nceputul
anului
fiscal
19817640
241900
77600
147900

Intrri de
MF

Ajustarea
valorii MF

Ieiri de
MF

534000
200000

18600
15015

66000
44840
-

lei
Valoarea
Uzura MF
rezidual la
sfritul
anului
fiscale
19817640
990882
552600
44208
175900
21988
32760
6552
362915
108875
1172505

Total ajustari cheltuieli = -108777 lei (rind 030 Declaratie)


6. Calculam venitul obtinut in perioada fiscala, luind in considerare ajustarile:
2073980 + (-1222640) (-108777) = 960117 lei (rind 040 Declaratie)
7. Limita cheltuielilor de sponsorizare si binefacere:
960117 * 10% = 96012 lei (rind 050 Declaratie)
8. Limita cheltuielilor neconfirmate documentar:
960117 * 0,2% = 1920 lei (rind 060 Declaratie)
9. Calculam suma venitului impozabil fara luarea in considerare a pierderilor din anii
precedenti:
960117 96012 -1920 = 862185 lei (rind 070 Declaratie)
10. Calculam suma pierderilor fiscale reportate din perioadele fiscale precedente:
520000 / 5 = 104000 lei (rind 080 Declaratie)

11. Calculam suma venitului impozabil pina la aplicarea facilitatilor fiscale:


862185 104000 = 758185 lei (rind 0901 Declaratie)

12. Calculam suma venitului impozabil:


758185 0 = 758185 lei (rind 090 Declaratie)
13. Calculam suma impozitului pe venit:

758185 * 12% = 90982 lei (rind 120 Declaratie)

14. Calculam suma impozitului pe venit, exceptind facilitatile fiscale:


90982 0 = 90982 lei (rind 150 Declaratie)
15. Calculam limita impozitului pe venit achitat in strainatate:
49000 / 758185 * 90982 = 5880 lei
Comparam cu suma impozitului achitata de 49000 * 10% = 4900 lei.
Se recunoaste suma cea mai mica, adica 4900 lei (rind 1601 Declaratie)
16. Calculam suma trecerilor in cont:
4900 + 0 = 4900 lei (rind 160 Declaratie)

17. Calculam suma impozitului pe venit pasibil reflectarii in fisa personala a


contribuabilului:
90982 4900 = 86082 lei (rind 170 Declaratie)

18. Calculam impozitul pe venit achitat in rate pe parcursul anului fiscal:


35040 + 49920 + 44880 + 30000 = 159840 lei (rind 1801 Declaratie)
19. Calculam suma totala a impozitului pe venit achitat in cursul anului fiscal:
159840 + 0 = 159840 lei (rind 180 Declaratie)
20. Relatiile cu bugetul
90982 159840 4900 = -73758 lei
Avem o supraplata in suma de 73758 lei (rind 200 Declaratie)