Sunteți pe pagina 1din 34

POTENIALULDEEXPORTALROMNIEI

CEREALE

Centrul Romn pe ntru P ro mo va r e aC o me rului i I nv e stiii lorSt rine

Studiul Potenialul de export al Romniei: CEREALE aparine coleciei Produse


romneti pentru piee externe lucrri de analiz de pia pentru evaluarea
posibilitilordedezvoltareaexporturilorromnetipepiaainternaional.
Lucrrile urmresc s pun n eviden dimensiunea i structura cererii de import
pentru produsele romneti pe aceste piee i, dup caz, condiiile prefereniale de
acces pe pia pentru produsele comunitare, stabilite de Uniunea European n
relaiilecomercialecutereri.
Evidenierea potenialului de export al Romniei pentru aceste produse sa realizat
pe baza prelucrrii i interpretrii celor mai recente date i informaii de comer
exterior publicate de instituii naionale i internaionale de profil, constituind
rezultatuluneicercetridepiacuprecderedetipstatistic.
Lucrarea se adreseaz factorilor de decizie implicai n elaborarea strategiei de
dezvoltarearelaiilorcomercialeexternealeRomniei,precumimediuluideafaceri
iIMMurilordinaranoastr,caracterulorientativalinformaiilorfiindunpunctde
plecarepentrufundamentareadecizieidediversificareaoferteideexportpepieele
existenteideptrunderepenoipieededesfacerepentruproduseleromneti.
Studiulpoatefivizualizatlawww.romtradeinvest.ro.

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine
DireciaAnalizePiaPublicaii

Romania Trade and Invest

Autor:
CristinaMrscu
Coordonator:
AlinaBeldescu

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine,2012

Toatedrepturilerezervate.Nicioparteaacesteipublicaiinupoatefireprodus,nregistratntrunsistem
deredaresautransmisnoriceformsauprinoricemijloace,electronice,electrostatice,bandmagnetic,
mecanic, fotocopiere sau de alt natur, fr permisiunea prealabil n scris din partea Centrului Romn
pentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine.

PotenialuldeexportalRomnieiCEREALE

CUPRINS

Capitolul1. Produciadecereale
1.1. ProduciadecerealedinRomnia.Formedesprijinpentruproductoriiagricoli

1.2. Legislaianaionalnsectorulagricolvegetal

1.3. Legislaiacomunitarnsectorulagricol

1.4. Preurilelacereale

1.5. GrupurideproductoripentrucerealeioleaginoaserecunoscutedeMADRn
bazalegislaieispecifice

Capitolul2. PotenialuldeexportalRomnieipentrucereale
2.1. ComerulinternaionalalRomnieicucereale(gru,porumbiorz)
2.2. PoziionareaRomnieincomerulinternaionalcucereale

Gru
Porumb
Orz

2.3. PieecupotenialdeabsorbiepentruexporturileRomnieidecereale.Taxe
vamaleaplicatelaimporturiledecerealeoriginaredinUniuneaEuropean

Anexe

8
11
11
13
15
17

Anexa1 Cretereaoferteinaionalei
acereriiglobaledecerealedinRomnia,2011

22

Anexa2 Dimensiuneaoferteinaionalei
cretereacereriiglobaledecerealedinRomnia,2011

23

Anexa3 Perspectivedediversificareapieelordeexport
pentrucerealeledinRomnia,2011

24

Anexa4 DinamicacereriiglobaledecerealedinRomnia,2011

27

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

PotenialuldeexportalRomnieiCEREALE

Capitolul1.Produciadecereale

Modeluleuropeandeagricultursebazeazpeunsectorcompetitiv,orientatsprepia,ndeplinind,
totodat, i alte funcii publice, cum ar fi protejarea mediului nconjurtor, oferirea unor aezri
rezidenialemaiconvenabilepentrupopulaiadinspaiulrural,precumiintegrareaagriculturiicu
mediulnconjurtoricusilvicultura.PoliticaAgricolComun(PAC)ideplaseazaccentuldela
subveniile directe acordate agriculturii (pilonul I al PAC) spre dezvoltarea integrat a economiei
ruraleispreprotejareamediuluinconjurtor(pilonulIIalPAC).
Economia rural romneasc, dominat de agricultur n mare parte, este nc slab integrat n
economia de pia. n contextul actual al economiei de pia, de modul nelegerii i aplicrii
tehnicilor de marketing depinde bunstarea cetenilor din zona rural i urban, precum i
bunstareaproductoriloragricoli.
Pe plan naional, agricultura reprezint una dintre ramurile importante ale economiei romneti.
Contribuia agriculturii, silviculturii, pisciculturii n formarea Produsului Intern Brut se situeaz n
jurul valorii de 6% din PIB, iar n statele membre ale Uniunii Europene (UE) se situeaz la
aproximativ 1,7%. Raportul dintre suprafaa arabil a rii i numrul de locuitori denot faptul c
fiecruilocuitordinRomniairevincirca0,41haterenarabil,valoaresuperioarmultorridinUE
i aproape dubl fa de mediacomunitar, care este de 0,212 ha/locuitor. Existena unui numr
foarte mare de ferme mici n paralel cu fermele foarte mari relev dezechilibrul structural ce
influeneazagriculturadinaranoastricompetitivitateaacesteia.
Deiseconstatouoarcretereaconsumuluitotaldengrmintechimice,acestconsum,raportat
lasuprafa,semeninesczut,influenndmultproduciileobinuteirandamentelelahectar.Este
de semnalat faptul c utilizarea moderat a ngrmintelor chimice nlesnete reconversia
terenurilorctreagriculturecologiccelorcareopteazpentruacesttipdeagricultur.

1.1.ProduciadecerealenRomnia
Suprafaa cultivat cu gru i secar n anul 2011 sa diminuat uor fa de anul precedent, ns
produciatotalacrescutcucirca22%pefondulcreteriiconsiderabilearandamentuluilahectar.
Producia de porumb a crescut n anul 2011 realiznduse 11,7 milioane de tone, cu circa 28% mai
maredectnanul2010.Laorziorzoaicsanregistratoscderede16%asuprafeeicultivaten
anul2011fadeanul2010darproduciatotalacunoscutocreterede11%caurmareamajorrii
randamentuluilahectar.

2007

2008

2009

2010

2011*

1.975,0

2.110,3

2.148,8

2.162,4

1.977,7

1.541

3.403

2.421

2.688

3.637

.3044,5

7.181,0

5.202,5

5.811,8

7.192,2

Gru
Suprafaa(miiha)
Produciemedie(kg/ha)
Producietotal(miitone)

Porumbisorg
Suprafaa(miiha)

2.525,8

2.449,5

2.344,9

2.108,7

2.616,1

Produciemedie(kg/ha)

1.526

3.213

3.406

4.297

4.480

Producietotal(miiha)

3.855,1

7.870,0

7.987,7

9.060,7

11.720,2

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

PotenialuldeexportalRomnieiCEREALE

2007

2008

2009

2010

2011*

Orziorzoaic
Suprafaa(miiha)

363,8

394,0

517,5

515,8

433,3

Produciemedie(kg/ha)

1461

3069

2284

2542

3354

Producietotal(miiha)

531,4

1209,4

1182,1

1311,0

1453,7

Sursa:20072010DateINSAnuarulStatisticalRomniei2011;*DateMADR,AGR2B

Producia de cereale n Romnia, 2007 2011


12000

miitone

11720,2

10000

7870

7987,7

6000

7192,2

9060,7

8000

3855,1

7181

Grau

5202,5

Porumbsisorg

5811,8

4000
2000

Orzsiorzoaica
1209,4

3044,5

1182,1

1311

1453,7

531,4
0
2007

2008

2009

2010

2011

Conform celor mai recente date centralizate de FAOSTAT la nivel mondial, n topul rilor
productoare clasificate dup valoarea total a produciei obinute n anul 2010, Romnia a ocupat
locul22lagru,locul20laporumbilocul15laorz.

Topproductorimondiali2010

Produciarealizat
tone

miiUSD

Gru

1. China

115.180.303

16.335.217

2. India

80.710.000

12.131.464

3. SUA

60.102.600

8.599.792

4. Frana

38.207.000

4.592.876

5. Rusia

41.507.600

4.103.531

6. Pakistan

23.310.800

3.401.059

7. Canada

23.166.800

3.014.393

8. Australia

22.138.000

2.792.583

9. Turcia

19.660.000

2.745.722

14.914.500

230.749

5.811.810

694.445

10. Argentina

22. Romnia

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

PotenialuldeexportalRomnieiCEREALE

Produciarealizat

Topproductorimondiali2010

tone

miiUSD

Porumb

1. SUA

316.165.000

26.714.587

2. China

177.540.788

10.189.191

3. Brazilia

56.060.400

2.966.606

4. Argentina

22.676.900

2.768.066

5. Indonezia

18.364.400

1.798.352

6. Mexic

23.301.900

1.432.809

7. India

14.060.000

1.281.566

8. AfricadeSud

12.815.000

1.279.637

9. Frana

13.975.000

881.864

10. Nigeria

73.005.530

816.133

361.094


20. Romnia

1. Frana

Orz

10.102.000

785.519

2. Australia

7.294.000

553.742

3. Ucraina

8.484.900

394.413

4. SUA

3.924.870

325.056

10.412.100

299.013

6. Maroc

2.566.450

245.446

7. MareaBritanie

5.252.000

228.088

8. China

2.520.000

205.562

9. Argentina

2.983.050

181.539

7.240.000

181.424

1.311.040

115.805

5. Germania

10. Turcia

15. Romnia
Sursa:FAOSTAT,CRPCISprelucraredate

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

PotenialuldeexportalRomnieiCEREALE

Formedesprijinpentruproductoriiagricoli
MinisterulAgriculturiiiDezvoltriiRuralecontinu,pnlafineleanului2013,acordareaformelor
desprijinctreproductoriiagricoli,conformecuPoliticaAgricolComun,dintrecare:

schemadeplatunicpesuprafa(SAPS),nconformitatecuprevederileHotrriiGuvernului
nr.1008/2011;

plata naional direct complementar (CNDP) n conformitate cu prevederile Hotrrii


Guvernuluinr.1224/2011;

reducereaaccizeilamotorin,nconformitatecuprevederileHotrriiGuvernuluinr.408/2010;

subvenia primelor de asigurare, n conformitate cu prevederile Hotrrii Guvernului nr.


756/2010;

subvenionarea dobnzii la creditele de producie, n conformitate cu prevederile Ordonanei


Guvernuluinr.25/2010.

Subvenionarea accizei la motorina utilizat n agricultur: ajutor de stat prin care se deconteaz
fermierilor diferena de acciz pe baza suprafeelor cultivate, a culturilor i a facturilor, schema
aplicndusensectoarelevegetal,zootehnicimbuntirifunciare.Sumaalocatpeperioada1oct
201130sept2012estede380.995miilei.
Sprijinul pentru asigurarea produciei agricole: ajutor de stat prin care se subvenioneaz 50% sau
70%dinprimadeasigurarenfunciederiscurileasigurate,iardespgubirilevorfipltitedefirmele
deasigurri.Sumaalocatpeperioada1ian.201231dec.2012estede42.549miilei.
Dup anul 2013, va intra n vigoare legislaia noii Politici Agricole Comune, care va fi de o
importan strategic pentru securitatea alimentar, pentru mediu i pentru echilibrul dezvoltrii
regionale.
Formele de sprijin, prin pli directe, ca ajutor pentru a susine veniturile fermierilor vor fi, n
principal,urmtoarele:

oplatdebazpentrufermieri;

oplatpentrufermieriicareaplicpracticiagricolebeneficepentruclimimediu:diversificarea
culturilor, meninerea pajitilor permanente i a zonelor de interes ecologic agricultura
ecologicbeneficiazautomatdeaceastplat(30%dinplafonulanual);

oplatfacultativpentrufermieriidinzonelecareseconfruntcuconstrngerinaturale,cares
previnabandonulacestorzoneisasigureastfelcontinuitateapracticriiagriculturii;(max.5%
dinplafon);

oplatpentrutineriifermiericareincepactivitateaagricol(max.2%dinplafon);

o schem de sprijin cuplat facultativ pentru anumite tipuri de activiti agricole sau pentru
anumite sisteme agricole care se confrunt cu anumite dificulti i care sunt deosebit de
importantedinmotiveeconomicei/sausociale;sprijinulseacordnmsurancareestenecesar
pentru a menine nivelurile actuale de producie (5% din plafon, cu posibilitate de depire n
anumitecondiii);

oschemsimplificatpentrumiciifermieri,cucerineiprocedurimaisimple(10%dinplafon);

un cadru care s permit Bulgariei i Romniei s completeze plile directe cu pli directe
naionalecomplementarenanii2014i2015.

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

PotenialuldeexportalRomnieiCEREALE

1.2.Legislaianaionalnsectorulagricolvegetal
Ordonananr.14/2010privindmsurifinanciarepentrureglementareaajutoarelordestatacordate
productoriloragricoli,ncepndcuanul2010,aprobatprinLegeanr.74/2010;
Hotrreanr.748/2010privindaprobareaajutoarelordestatcareseacordproductoriloragricoli
pentruanul2010iasumeitotalealocateacestorajutoaredestat;
Hotrreanr.408/2010privindaprobareaacordriiunuiajutordestatpentrumotorinautilizatn
agricultur;
Ordinnr.126/2010pentruaprobareaprocedurilorspecificedeimplementareicontrol,precumi
formularistica necesar acordrii unui ajutor de stat pentru motorina utilizat n agricultur cu
modificrileicompletrileulterioare;
ORDIN nr. 73 din 10 aprilie 2012 pentru modificarea Procedurilor specifice de implementare i
control,precumiaformularisticiinecesareprivindacordareaajutoruluidestatpentrumotorina
utilizata n agricultur, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale nr.
126/2010;
Hotrreanr.756/2010privindnormelemetodologicereferitoarelamoduldeacordareaajutorului
destatnagriculturpentruplataprimelordeasigurare;
Hotrrea nr.759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru mbuntirea calitii
produseloragricolensectoruldeagriculturecologic;
Ordonana de urgenta nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de pli directe i pli naionale
directecomplementare,careseacordnagriculturncepndcuanul2007,sipentrumodificarea
art.2dinLegeanr.36/1991privindsocietileagricoleialteformedeasocierenagricultur,cu
modificrileicompletrileulterioare;
Ordinnr.246/2008privindstabilireamoduluideimplementare,acondiiilorspecificiacriteriilor
deeligibilitatepentruaplicareaschemelordeplidirecteiplinaionaledirectecomplementare
n sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent msurilor de agromediu i zone
defavorizate;
Ordonana nr. 25 din 25 august 2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare
privindasigurareaaccesuluilafinanarenagricultur;
Hotrrea Guvernului nr. 975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acord
productoriloragricolipentruperioada20112012iasumeitotalealocateacestorajutoaredestat;
Hotrrea Guvernului nr. 1008/2011 privind stabilirea pentru anul 2011, a cuantumului plilor
directe unice pe suprafa i a plilor separate pentru zahr, care se acord n agricultur n
sectorulvegetal;
Hotrrea Guvernului nr. 1224/2011 privind stabilirea pentru anul 2011, a cuantumului plilor
naionaledirectecomplementarecareseacordnagriculturnsectorulvegetal;
Ordinnr.16/2012pentruaprobareaMetodologieiiaformularisticiinecesarepuneriinaplicarea
prevederilorOrdonaneiGuvernuluinr.25/2010pentruinstituirea unei schemedeajutordestat
temporareprivindasigurareaaccesuluilafinanarenagricultur,inclusivmoduldecalculalratei
dobnziilacreditnecesarepentrucalcululsubveniei,alrateidereferinialvaloriinominalea
subveniei.
LegislaiaspecificsectoruluipoateficonsultatpewebsiteulMinisterulAgriculturiiiDezvoltrii
Ruralewww.madr.ro.

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

PotenialuldeexportalRomnieiCEREALE

1.3.Legislaiacomunitarnsectorulagricol
RegulamentulCEnr.73/2009privindstabilireanormelorcomunepentrusistemeledeajutordirect
pentruagricultorincadrulpoliticiiagricolecomuneideinstituireaanumitorsistemedeajutor
pentruagricultori;
Regulamentul (CE) nr.1234/2007 de instituire a unei organizri comune a pieelor agricole i
privinddispoziiispecificereferitoarelaanumiteproduseagricole(,,RegulamentulunicOCP);
Liniiledirectoarecomunitareprivindajutoareledestatnsectorulagricoliforestier20072013;
Regulamentul(CE)nr.1.857/2006alComisieidin15decembrie2006privindaplicareaarticolelor
87 i 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru ntreprinderile mici i mijlocii care i desfoar
activitateandomeniul.
Reglementrile comunitare pentru sectorul cereale poate fi consultate pe web siteul Ministerul
AgriculturiiiDezvoltriiRuralewww.madr.ro.

1.4.Preurilelacereale
ConformcelormairecentedateFAOSTAT,nRomniapreurilemediilaproductorpentrucereale
aufost(USD/ton):

2007

2008

2009

Gru

250,6

262,0

Porumb

316,3

385,1

220,4

Orz

275,2

317,6

187,5

Sursa:FAOSTAT

1.5.GrupurideproductoripentrucerealeioleaginoaserecunoscutedeMinisterulAgriculturiii
DezvoltriiRurale,nbazalegislaieispecifice
ASOCIAIACONSORIULDEEXTENSIEI
DEZVOLTARERURAL(jud.Clrai)

SCMUREULCEREALESRL(jud.Alba)

SCG6FERMIERIGRUPSRL,(jud.Arad)

COOPERATIVAAGRICOLASESPICE,
(jud.Vaslui)

SOCIETATEAAGRICOLCOMLOANA
(jud.Timi)

SCCONSORIUCERESDORMRUNTSRL
(jud.Clrai)

SCGRUPDEPRODUCTORICEREALELunca
PrutSRL(jud.Iai)

SCGRUPDEPRODUCTORIDECEREALE
TARASRL(jud.Bihor)

SCEXIGENTTIMISRL(jud.Timi)

SCGRUPULDEPRODUCTORICEREALGAIK
KAISERSRL(jud.Ilfov)

SASPICOMARCU(jud.Covasna)

SCCONSOLMOEIS.R.L(jud.Dolj)

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

PotenialuldeexportalRomnieiCEREALE

COOPERATIVAAGRICOLUNIREA

DOROBANU2009COOPERATIVAAGRICOL
(jud.Bihor)

(jud.Botoani)
SCDNAGRARCEREALESRL(jud.Alba)

SCAGROPUIASRL(jud.Bihor)

SCAGROGRUPUNIREASA(jud.Iai)

SCCRIANACEREALEGRUPSRL(jud.Bihor)

CHEREJIPICOLTCOOPERATIVA
AGRICOL(jud.SatuMare)

SCGRUPPRODUCTORIAGRICOLICAMPIA
IERULUISRL(jud.Bihor)

BRAICOOPCOOPERATIVAAGRICOL
(jud.Brila)

AGRODAVANEMEANCOOPERATIVA
AGRICOL(jud.Neam)

SCCEREALFEEDSRL(jud.Bihor)

SCSEMAGRISRL(jud.Bihor)

SCACSZRGRUPSRL(Jud.Neam)

SCWESTPRODCEREALSRL(jud.Timi)

SCGRUPDEPRODUCTORICEREALE
AGROINDSRL(jud.Bihor)

SCGRUPDEPRODUCTORIDECEREALE
BODOSRL(jud.Timi)

SCAGROCOMSICCOOPERATIVA
AGRICOL(jud.Harghita)

UNIREAUETICOOPERATIVAAGRICOL
(jud.Brila)

SCDARIPLANTSRL(jud.Bihor)

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

PotenialuldeexportalRomnieiCEREALE

Capitolul2.PotenialuldeexportalRomnieipentrucereale

2.1. ComerulinternaionalalRomnieicucereale(gru,porumbiorz)
Conformclasificriiicodificriimrfurilorpentrutranzaciilecomercialeinternaionalestabilitede
Nomenclatorul Combinat al Sistemului Armonizat de Clasificarea i Codificarea Mrfurilor (SA),
categoria de produse Cereale se ncadreaz la capitolul cod SA 10, cuprinznd grupele de produse:
Gru(codSA1001),Porumb(codSA1005)iOrz(codSA1003).
ConformdatelorstatisticepublicatedeCentruldeComerInternaional(InternationalTradeCenter
ITC/UNCTAD/WTO,Geneva),pentruanul2011,exporturiletotalealeRomnieidecereale(gru
codSA1001,porumbcodSA1005iorzcodSA1003)aumarcatocreterevaloricde25,3%,n
termeni cantitativi, volumul acestor exporturi ns a sczut cu circa 25,5%. Pe de alt parte,
importuriletotaledecereale(grucodSA91001,porumbcodSA1005iorzcodSA1003)au
nregistratcretere,ntermenivalorici(32%),ntermenicantitativicretereaafostnegativ(9,8%).
n cazul grului (cod SA 1001), exporturile Romniei au sczut att din punct de vedere al valorii
(13,9%) ct i din punct de vedere al cantitii (36,7%). Importurile au nregistrat, la rndul lor
creterecavaloarede15,7%,dardinpunctdevederecantitativafostnregistratoscderede22,3%.
Pentruporumb(codSA1005)exporturileRomnieiaunregistratcreterevaloricimportant(53%)
i o majorare din punct de vedere al cantitii (12,5%), n timp ce importurile au fost marcate de
creterecavaloare(33,2%),nsoit,ns,deoscderedinpunctdevederecantitativ(13,2%).
Laorz(codSA1003)exporturileriinoastreaumarcatocreteresemnificativcavaloare(68,2%)n
timpcecantitativaexistatoscdere(1,1%).ncepriveteimporturileacesteaaunregistratcreteri
maimultdectimportanteattcavaloare(153,5%)ctidinpunctdevederealcantitii(105,5%).
ExporturileiimporturiledecerealealeRomniei,20022011

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2011/2010
(%)

Gru(codSA1001)
Export
(miiUSD)
Export
(tone)
Import
(miiUSD)
Import
(tone)

24.617

3.008

4.655

30.233

118.808

63.641

559.553

417.207

500.126

430.492

13,9

264.748

12.544

25.504

258.836

904.702

206.634

1.988.758

2.340.673

2.480.143

1.568.734

36,7

11.660

277.951

167.276

23.533

12.695

148.875

138.104

109.062

149.369

172.849

15,7

120.589

1.723.884

841.169

158.768

77.781

587.526

441.637

628.843

719.958

559.139

22,3

Porumb(codSA1005)
Export
(miiUSD)
Export
(tone)
Import
(miiUSD)
Import
(tone)

21.103

15.221

43.336

55.311

47.485

102.524

179.877

344.763

519.776

795.289

53,0

188.697

100.699

310.839

430.283

241.160

312.289

694.891

1.686.404

2.054.488

2.310.665

12,5

4.834

39.013

57.761

12.306

12.002

172.918

184.141

176.011

118.715

158.107

33,2

25.408

274.132

303.603

36.111

20.160

660.668

521.230

813.226

430.549

373.881

13,2

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

PotenialuldeexportalRomnieiCEREALE

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2011/2010
(%)

Orz(codSA1003)
Export
(miiUSD)
Export
(tone)

30.185

1.254

6.460

37.621

14.907

37.369

164.822

84.881

122.383

205.848

68,2

364.583

15.873

63.110

317.461

118.791

139.808

645.056

543.311

771.878

763.541

1,1

3.114

18.016

23.443

3.333

3.819

14.223

48.453

7.337

18.937

48.006

153,5

28.368

105.254

126.887

23.403

22.574

46.105

187.449

47.210

90.881

186.770

105,5

Import
(miiUSD)
Import
(tone)

Sursa:InternationalTradeCenter/UNCTAD/WTOComtradeUNSD;CRPCISprelucraredate

nanul2011,Romniaaexportatgru(codSA1001)peurmtoarelepieeprincipalededesfacere:
Spania,Italia,Egipt,SiriaiOlanda,cele5riabsorbindaproximativ66%dinexporturileromneti
laacestprodus.
Principalii furnizori de gru (cod SA 1001) ai Romniei, la nivelul anului 2011, au fost Bulgaria,
Ungaria, Serbia, Paraguay i Austria, aceste ri acoperind circa 95,5% din cererea de import a
Romniei.
PrincipaliipartenericomercialiaiRomnieipentrucomerulcugru,2011
Export

Pieededesfacere

Import
Furnizoriexterni

(miiUSD)

(tone)

(miiUSD)

(tone)

430.492

1.568.734

172.849

559.139

Spania

91.108

336.501

Bulgaria

73.600

267.928

Italia

57.887

206.811

Ungaria

61.664

190.917

Egipt

49.769

188.993

Serbia

16.582

46.370

Siria

48.418

190.829

Paraguay

8.893

25.162

Olanda

36.908

132.699

Austria

4.253

9.836

Iordania

26.449

100.333

Italia

4.146

9.864

Grecia

22.486

81.742

Slovacia

1.529

4.002

Germania

21.530

73.258

Germania

1.017

2.380

ArabiaSaudit

15.147

58.880

Frana

390

494

Frana

13.951

48.031

Moldova

236

965

Totalexport,dincaren:

Totalimport,dincaredin:

Sursa:InternationalTradeCenter/UNCTAD/WTOComtradeUNSD;CRPCISprelucraredate

n cazul porumbului (cod SA 1005), Romnia a exportat pe urmtoarele piee principale de


desfacere: Ungaria, Egipt, Spania, Siria i Turcia, acestea absorbind 39,2% din exporturile rii
noastre,nanul2011.
PrincipaliifurnizoriaiRomnieipentruporumb(cod1005),lanivelulanului2011,aufostUngaria,
Bulgaria,Frana,SerbiaiItaliacareauacoperit91%dincerereadeimportaRomniei.

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

PotenialuldeexportalRomnieiCEREALE

PrincipaliipartenericomercialiaiRomnieipentrucomerulcuporumb,2011
Pieededesfacere

Export

(miiUSD)

(tone)

795.289

2.310.665

Ungaria

66.500

172.489

Egipt

62.637

221.219

Spania

62.215

Siria

Furnizoriexterni

Import
(miiUSD)

(tone)

158.107

373.881

Ungaria

63.012

160.685

Bulgaria

45.621

144.977

214.509

Frana

17.070

2.956

61.333

224.078

Serbia

13.580

38.722

Turcia

59.421

202.515

Italia

4.374

7.525

CoreeadeSud

52.480

157.783

Slovacia

2.949

5.024

Olanda

50.089

176.787

Germania

2.820

1.556

Ucraina

49.081

12.619

Moldova

2.349

8.060

Germania

36.270

84.615

Austria

2.137

638

Italia

32.627

115.276

Croaia

1.602

789

Totalexport,dincaren:

Totalimport,dincaredin:

Sursa:InternationalTradeCenter/UNCTAD/WTOComtradeUNSD;CRPCISprelucraredate

nanul2011,pentruorz(cod1003)Romniaaexportatnproporiede91,8%peurmtoarelepiee
principale de desfacere: Arabia Saudit, Iordania, Grecia, Cipru i Italia, primele 3 ri absorbind
aproximativ81,6%dinexporturileromnetipentruacestprodus.
Principalii furnizori ai Romniei de orz (cod SA 1003), la nivelul anului 2011, au fost Ungaria,
Bulgaria,Spania,AustriaiRep.Moldova,primele3riacoperindcirca97,3%dincerereadeimport
aRomnieilaacestprodus.

PrincipaliipartenericomercialiaiRomnieipentrucomerulcuorz,2011
Pieededesfacere

Export

(miiUSD)

(tone)

205.848

763.541

126.289

467.381

Iordania

26.500

109.060

Grecia

15.166

Cipru

Totalexport,dincaren:

Furnizoriexterni

(miiUSD)

(tone)

48.006

186.770

Ungaria

35.249

142.497

Bulgaria

9.127

35.259

50.979

Spania

2.314

6.102

10.673

39.083

Austria

725

1.532

Italia

10.414

39.463

Moldova

167

704

Siria

3.857

13.731

Frana

119

150

Israel

2.938

11.978

Germania

112

112

Malta

1.748

5.997

Cehia

88

143

Georgia

1.742

5.773

Slovacia

60

175

Frana

1.449

5.679

Italia

18

28

ArabiaSaudit

Totalimport,dincaredin:

Import

Sursa:InternationalTradeCenter/UNCTAD/WTOComtradeUNSD;CRPCISprelucraredate

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

10

PotenialuldeexportalRomnieiCEREALE

2.1 PoziionareaRomnieincomerulinternaionalcucereale
Gru
Potrivit statisticilor ITC (International Trade Centre Geneva), Romnia se
regsete ntre primii 25 exportatori mondiali de gru (cod SA 1001).
Astfel, dei la mare distan de prima clasat SUA, la nivelul anului
2011, Romnia a ocupat locul 14 n topul exportatorilor mondiali, cu o
valoare de 430.429 mii USD, ponderea rii noastre n exporturile
mondialelaacestprodusfiindde0,92%.Principalelepieededesfacere,
nanul2011,aufost:Spania,Italia,Egipt,SiriaiOlanda.

Exporturilemondialedegru,20092011
(codSA1001)
Top10
exportatorimondiali
nanul2011
Totalexporturimondiale
dincare:

2009

2010

Creteremedieanual

2011

20072011
(miiUSD)

Top5
pieededesfacere
nanul2011

20102011

(%)

32.035.372 32.675.672

47.008.077

46

Egipt,Algeria,Japonia,
Italia,Indonezia

1. SUA

5.380.044

6.751.010

11.134.659

65

Japonia,Nigeria,Mexic,
Egipt,Filipine

2. Frana

3.758.376

4.655.140

6.750.082

12

45

Algeria,Maroc,Italia,
Belgia,Olanda

3. Australia

3.730.890

3.754.496

6.305.366

33

68

Indonezia,Vietnam,
CoreeadeSud,Japonia,Irak

4. Canada

5.290.251

4.537.786

5.734.972

26

SUA,CoreeadeSud,Japonia,
Italia,Bangladesh

5. Rusia

2.753.003

2.069.121

3.671.175

77

Egipt,Turcia,Kenya,
Yemen,Israel

6. Argentina

1.001.972

901.823

2.275.430

130

Brazilia,AfricadeSud,Egipt,
Tanzania,Columbia

7. Germania

2.292.154

1.968.954

1.968.625

Olanda,Belgia,Sudan,
Italia,ArabiaSaudit

8. Ucraina

1.778.021

906.420

1.070.292

17

18

Spania,Turcia,Egipt,
Israel,Tunisia

9. Brazilia

62.740

226.609

698.804

90

208

Algeria,Egipt,Tunisia,
Turcia,Kenya

10. Pakistan

2.730

249

674.439

13

270.759

Bangladesh,Kenya,
Yemen,SriLanka,EAU

45

14

Spania,Italia,Egipt,
Siria,Olanda

,,,

14. Romnia

41.7207

500.126

430.492

Sursa:InternationalTradeCenter/UNCTAD/WTOComtradeUNSD;CRPCISprelucraredate

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

11

PotenialuldeexportalRomnieiCEREALE

Importurilemondialedegru,20092011
(codSA1001)
Top10
importatorimondiali
nanul2011

Totalimporturimondiale
dincare:

2009

2010

2011

Creteremedieanual
20072011

(miiUSD)
34.981.939 34.737.436

20102011

(%)

Top5
furnizoriexterni
nanul2011

48.755.560

42

SUA,Frana,Australia,
Canada,Rusia
Romnialoc14

1. Egipt

1.576.055

2.181.907

2.841.067

13

30

Rusia,SUA,Frana,
Australia,Argentina

2. Algeria

1.830.346

1.251.588

2.821.108

125

Frana,Brazilia,Mexic,
Argentina,Italia

3. Japonia

1.447.753

1.667.547

2.709.547

62

SUA,Canada,Australia,
Rusia,Frana

4. Italia

1.736.050

1.874.628

2.613.582

39

Frana,Canada,SUA,
Austria,Germania

5. Indonezia

1.316.112

1.424.275

2.193.986

54

Australia,Canada,SUA,
Romnia,Lituania

6. Brazilia

1.208.668

1.528.252

1.832.277

20

Argentina,Uruguay,
Paraguay,SUA,Canada

7. CoreeadeSud

949.473

1.067.055

1.647.062

13

54

Australia,SUA,Canada,
Ucraina,Bulgaria

8. Turcia

901.707

655.044

1.623.089

14

148

Rusia,SUA,Ucraina,
Kazakhstan,Brazilia

9. Germania

947.163

896.882

1.366.625

14

52

Cehia,Frana,Polonia,
Olanda,Danemarca

1.378.761

1.055.271

1.324.806

26

Frana,Bulgaria,Ucraina,
MareaBritanie,Rusia

10. Spania

Sursa:InternationalTradeCenter/UNCTAD/WTOComtradeUNSD;CRPCISprelucraredate

Romniaseregsetepelocul55ntopulprimilor100importatorimondialidegru(codSA1001),
cuovaloaretotalaimporturilordeaproximativ172.850miiUSDnanul2011,pondereadeinutn
totalimporturimondialefiindde0,35%.

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

12

PotenialuldeexportalRomnieiCEREALE

Porumb
Romnia a exportat porumb (cod SA 1005) n valoare de aproximativ 795.290 mii
USD n anul 2011, fapt ce a clasato pe locul 8 n topul exportatorilor mondiali,
ponderea rii noastre n totalul exporturilor mondiale fiind de 2,44% la acest
produs.
nanul2011,Romniaaexportatporumb,nprincipal,n:Ungaria,Egipt,Spania,
SiriaiTurcia.

Exporturilemondialedeporumb,20092011
(codSA1005)
Top10
exportatorimondiali
nanul2011
Totalexporturimondiale
dincare:

2009

2010

2011

Creteremedieanual
20072011

(miiUSD)

Top5
pieededesfacere
nanul2011

20102011

(%)

19.881.957 23.327.592

32.607.169

44

Japonia,Mexic,Coreeade
Sud,Egipt,Spania

1. SUA

9.086.407 10.110.465

13.982.404

38

Japonia,Mexic,Coreeade
Sud,China,Taiwan

2. Argentina

1.613.352

3.145.255

3.859.044

31

Columbia,Algeria,Peru,
Egipt,Malaiezia

3. Brazilia

1.302.150

2.214.956

2.716.354

12

23

Iran,Taiwan,Japonia,
Algeria,Maroc

4. Frana

1.852.288

1.840.272

2.549.655

39

Spania,Olanda,Germania,
Belgia,MareaBritanie

5. Ucraina

1.012.751

785.902

1.982.725

35

152

Egipt,Spania,Iran,
Portugalia,Olanda

6. Ungaria

830.410

874.542

1.193.152

36

Italia,Olanda,Austria,
Germania,Slovacia

7. AfricadeSud

450.114

305.504

809.779

80

165

Mexic,CoreeadeSud,Italia,
Taiwan,Mozambic

8. Romnia

344.763

519.776

795.289

68

53

Ungaria,Egipt,Spania,
Siria,Turcia

9. India

532.782

533.820

665.457

101

Indonezia,Malaiezia,Taiwan,
Iordania,CoreeadeSud

10. Serbia

288.129

334.923

455.504

54

36

Romnia,Bosnia
Herzegovina,Italia,
MacedoniaFRY,Croaia

Sursa:InternationalTradeCenter/UNCTAD/WTOComtradeUNSD;CRPCISprelucraredate

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

13

PotenialuldeexportalRomnieiCEREALE

Importurilemondialedeporumb,20092011
(codSA1005)
Top10
importatorimondiali
nanul2011

Totalimporturimondiale
dincare:

2009

2010

2011

Creteremedieanual
20072011

(miiUSD)

22.377.703 25.539.985

20102011

(%)

Top5
furnizoriexterni
nanul2011

34.242.513

41

SUA,Argentina,Brazilia,
Frana,Ucraina
Romnialoc8

1. Japonia

3.769.964

3.959.821

5.358.661

35

SUA,Brazilia,Argentina,
AfricadeSud,Romnia

2. Mexic

1.436.754

1.583.297

2.989.322

89

SUA,AfricadeSud,Canada,
Brazilia,Chile

3. CoreeadeSud

1.637.985

1.990.142

2.498.000

26

SUA,AfricadeSud,Serbia,
Ungaria,Brazilia

4. Egipt

833.724

1.270.650

2.096.105

31

65

SUA,UcrainaArgentina,
Brazilia,Romnia

5. Spania

935.704

968.772

1.576.247

63

Frana,Ucraina,SUA,
Romnia,Brazilia

6. Taiwan

958.316

1.225.458

1.385.361

13

SUA,Brazilia,AfricadeSud,
Argentina,India,Romnia

7. Olanda

771.143

670.343

1.091.310

63

Frana,Germania,Ungaria,
Brazilia,Ucraina
Romnialoc16

77.841

369.076

1.028.527

179

India,Argentina,SUA,
Brazilia,Pakistan

9. Algeria

407.494

637.653

998.550

13

57

Argentina,Brazilia,Ucraina,
Frana,Romnia

10. Malaezia

568.539

767.835

933.279

10

22

Argentina,Brazilia,India,
Thailanda,Pakistan

8. Indonezia

Sursa:InternationalTradeCenter/UNCTAD/WTOComtradeUNSD;CRPCISprelucraredate

Romniaarealizat,lanivelulanului2011,importurideporumb(codSA1005)nvaloarede158.107
mii USD, plasnduse pe locul 41 n ierarhia importatorilor mondiali, cu o pondere de 0,46% n
importurilemondialelaacestprodus.

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

14

PotenialuldeexportalRomnieiCEREALE

Orz
n anul 2011 Romnia a ocupat locul 10 n rndul exportatorilor mondiali
de orz (cod SA 1003), cu o valoare a exporturilor de 205.848 mii USD. n
anul2011,pondereaexporturilorromnetideorznexporturilemondiale
a fost de 2,94%. Exporturile rii noastre au crescut, n anul 2011, cu 68%
fadeanul2010.
Principalii parteneri la export ai Romniei, n anul 2011, au fost: Arabia
Saudit,Iordania,Grecia,CipruiItalia.

Exporturilemondialedeorz,20092011
(codSA1003)
Top10
exportatorimondiali
nanul2011
Totalexporturimondiale
dincare:

2009

2010

2011

Creteremedieanual
20072011

(miiUSD)

20102011

(%)

Top5
pieededesfacere
nanul2011
ArabiaSaudit,China,
Belgia,Japonia,Olanda

4564589

4956036

7011157

44

600729

723166

1434712

22

98

NouaZeeland,Arabia
Saudit,CoreeadeSud,
Taiwan,Filipine

1047822

1030372

1378697

34

Belgia,Olanda,Germania,
Italia,Spania

3. Germania

230353

334401

637580

91

ArabiaSaudit,Olanda,Italia,
Tunisia,Spania

4. Ucraina

730093

740047

537599

25

27

ArabiaSaudit,Siria,Israel,
Iran,Libia

5. Rusia

439202

197095

491042

149

ArabiaSaudit,Iran,Israel,
Sudan,Letonia

6. Argentina

189317

107458

366221

12

285

Brazilia,China,Uruguay,
Columbia,Peru

7. Canada

387695

316635

313209

14

Japonia,China,SUA,
ArabiaSaudit,Columbia

82133

197765

306704

15

55

Germania,Rusia,Tunisia,
ArabiaSaudit,Polonia

169526

198313

221391

13

12

Spania,Germania,Olanda,
Portugalia,Irlanda

84881

122383

205848

37

68

ArabiaSaudit,Iordania,
Grecia,Cipru,Italia

1. Australia

2. Frana

8. Danemarca

9. MareaBritanie

10. Romnia

Sursa:InternationalTradeCenter/UNCTAD/WTOComtradeUNSD;CRPCISprelucraredate

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

15

PotenialuldeexportalRomnieiCEREALE

Importurilemondialedeorz,20092011
(codSA1003)
Top10
importatorimondiali
nanul2011

2009

2010

2011

Creteremedieanual
20072011

(miiUSD)

20102011

(%)

Top5
furnizoriexterni
nanul2011

Totalimporturimondiale
dincare:

5.041.597

5.522.726

6.246.803

52

Australia,Frana,Germania,
Ucraina,Rusia
Romnialoc10

1. ArabiaSaudit

1.258.743

1.917.208

1.232.756

11

Ucraina,Rusia,Germania,
Romnia,Canada

2. China

434.609

536.133

612.411

19

14

Australia,Frana,Argentina,
Canada,Danemarca

3. Belgia

364.657

341.264

443.727

30

Frana,Germania,Olanda,
Argentina,MareaBritanie

4. Japonia

295.284

336.774

442.909

32

Australia,Canada,Germania,
Frana,Rusia

5. Olanda

283.058

346.477

434.710

25

Frana,Germania,Belgia,
MareaBritanie,Finlanda

6. Germania

358.389

248.927

380.162

53

Frana,Danemarca,Cehia,
MareaBritanie,Olanda

7. Italia

119.496

158.065

279.026

10

77

Frana,Germania,Ungaria,
Cehia,Austria,
Romnialoc7

8. Spania

293.938

171.090

244.359

36

43

Frana,MareaBritanie,
Germania,Estonia,Australia

9. Rusia

4.271

31.948

140.497

10

340

Danemarca,Suedia,Frana,
Argentina,MareaBritanie

10. Algeria

28.507

1.928

115.557

5894

Frana,Finlanda,Marea
Britanie,Bulgaria,SUA

Sursa:InternationalTradeCenter/UNCTAD/WTOComtradeUNSD;CRPCISprelucraredate

n ceea ce privete importurile de orz (cod SA 1003) ale Romniei, acestea au fost, n anul 2011, n
valoare de 48.006 mii USD, plasnd ara noastr pe locul 25 n topul importatorilor mondiali, cu o
cotdepiainternaionalde0,77%.Fadeanul2010,importurileromnetideorzaucrescutcu
154%nanultrecut.

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

16

PotenialuldeexportalRomnieiCEREALE

2.3 Piee cu potenial de absorbie pentru exporturile Romniei de cereale (gru, porumb, orz).
TaxevamaleaplicatelaimporturileacestorproduseoriginaredinUniuneaEuropean
Pebazacelormairecentedatestatisticedecomerinternaionalreferitoarelatrendulimporturilorde
cereale pe o serie de cinci ani (20072011) i creterea anualizat nregistrat n 2011 (sursa datelor:
International Trade Centre/UNCTAD/WTO, Geneva), au fost selectate cele mai dinamice piee de
desfacere (rate medii anuale de cretere a cererii de import de peste 5% dea lungul perioadei de
analiz)cafiindpieepotenialepentrucretereaidiversificareaexporturilorromnetidecereale
ianume,pentru:
Gru(codSA1001)

Porumb(codSA1005)

Orz(codSA1003)

creterimediianuale20072011

depeste50%:

ArabiaSaudit,Argentina,Angola,Australia,
Bahrain,China,Indonezia,Israel,Kuweit,
Letonia;

de2550%:

Bangladesh,Canada,R.D.P.Coreean,Canada,
Siria,Suedia,Vietnam;

de1525%:

de1525%:

de515%:

Austria,Frana,Etiopia,Ghana,Kenya,Thailanda,
Yemen;
de515%:
Algeria,AfricadeSud,Rep.Coreea,Danemarca,
EAU,Ecuador,Egipt,Elveia,Frana,Germania,
Georgia,Italia,Liban,Libia,Lituania,Luxemburg,
Macedonia,Mexic,Muntenegru,Nigeria,Serbia,
Slovacia,Taiwan,Turcia,Ucraina,Ungaria.

creterimediianuale20072011
Afganistan,Bahrain,Bolivia,China,Israel,Kuweit,
depeste50%:
Nigeria,Turkmenistan;
Argentina,Austria,Egipt,Georgia,Kenya,
de2550%:
Kyrgyzstan,Liban,Serbia;
Angola,ArabiaSaudit,Azerbaidjan,Libia,Maroc,
de1525%:
Muntenegru,Qatar,Tunisia,Ucraina,Ungaria,
Vietnam;
de515%:
Algeria,Australia,Cehia,Ecuador,Filipine,India,
Iordania,Iran,Macedonia,Malaiezia,Mexic,
Paraguay,Peru,Siria,Taiwan,Thailanda,Yemen.

creterimediianuale20072011
Albania,Azerbaidjan,Israel,Ghana,Kenya,
depeste50%:
Letonia,NouaZeeland,Ucraina,Uruguay,
Uzbekistan;
AfricadeSud,Egipt,Estonia,Pakistan,Spania;
de2550%:
Argentina,Australia,China,Frana,Irlanda,Libia,
Malaezia;
Bahrain,Brazilia,Bulgaria,Italia,Filipine,Georgia,
Liban,Portugalia,Rusia,Vietnam.

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

17

PotenialuldeexportalRomnieiCEREALE

Taxevamaleaplicatedeuneleri*laimporturiledecereale(gru,porumb,orz)dinUniuneaEuropean
Importator

Gru(cod1001)

Taxavamal2012

AfricadeSud

0%

Algeria

0%;5%

Angola

2%

ArabiaSaudit

0%

Argentina

0%;10%

Australia

0%

Bahrain

0%

Bangladesh

0%;5%
1,9CAD/ton;

Canada

49%dinvaloareaFOB;
76,5%dinvaloareaFOB

China

1%;65%;180%

CoreeadeSud

0%;1,8%;3%

EAU

0%

Ecuador

0%

Egipt

0%

Georgia

0%

Ghana

10%

Indonezia

0%;5%

Israel

0%;50%

Kenya

0%;35%

Kuweit

0%

Liban

0%

Libia

5%

Macedonia,FRY

0%;
15%+0,1EUR/kg,darnumaimultde75%

Mexic

0%;67%

Muntenegru

0%

Nigeria

5%

Serbia

0%;22,5%

Siria

1%;10%

Taiwan

10%

Turcia

0%;130%

Ucraina

0%;10%

Vietnam

7,5%

Yemen

0%

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

18

PotenialuldeexportalRomnieiCEREALE

Importator

Porumb(codSA1005)

Taxavamal2012

Algeria

0%;5%

Angola

2%;5%

ArabiaSaudit

0%

Argentina

0%;8%

Australia

0%

Azerbaidjan

0,5%;5%

Bahrain

0%

Bolivia

5%;15%

China

1%ncadrulcotei;20%i65%nafaracotei

Egipt

0%

Ecuador

0%;15%

Filipine

1%;7%;35%;50%

Georgia

0%

India

50%

Iordania

0%

Iran
Israel
Kyrgyzstan

4%;5%;45%
0%
0%;5%

Kuweit

0%

Libia

5%

Liban

0%

Macedonia

0%

Malaezia

0%

Maroc

0%;2,5%

Mexic

0%;10%;20%

Muntenegru

0%

Nigeria

5%

Paraguay

0%;8%

Peru

0%

Qatar

0%

Serbia

12%;15%;24%

Siria

1%

Tunisia

0%

Taiwan

0%;2,5%

Thailanda
Turkmenistan

2,75THB/kg
2%

Ucraina

0%;10%

Vietnam

0%;7,5%;45%

Yemen

5%

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

19

PotenialuldeexportalRomnieiCEREALE

Importator

Orz(codSA1003)

Taxavamal2012

AfricadeSud

0%

Albania

2%

Argentina

0%;10%

Australia

0%

Azerbaidjan

0,5%;5%

Bahrain

0%

Brazilia

0%;10%

China

0%;3%

Egipt

0%

Filipine

7%

Georgia

0%

Ghana

20%

Israel

0%

Kenya

0%;25%

Liban

0%

Libia

5%

Malaezia

0%

NouaZeeland

0%

Pakistan

5%

Rusia

5%

Ucraina

5%

Uruguay

0%;10%

Uzbekistan

5%

Vietnam

0%

Not:
*Seleciacuprinderilecuceamaimarecereredeimportinanul2011(riextracomunitaredintop20importatorimondiali)irilecu
celemaimarirateanualedecretereaimporturilornregistratentreanii20072011inanul2011fadeanul2010
Sursa:ComisiaEuropean,DirectoratulGeneralpentruComer,Bazadedateprivindaccesulpepia.

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

20

PotenialuldeexportalRomnieiCEREALE

Anexe

Anexa1
Cretereaoferteinaionalei
acereriiglobaledecerealedinRomnia,2011

2222

Anexa2
Dimensiuneaoferteinaionalei
cretereacereriiglobaledecerealedinRomnia,2011

2323

Anexa3
Perspectivedediversificareapieelordeexport
pentrucerealeledinRomnia,2011

2426

Anexa4
DinamicacereriiglobaledecerealedinRomnia,2011

2729

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

21

PotenialuldeexportalRomnieiCEREALE

Anexa1

Cretereaanualimporturilormondiale,20072011,%

CretereaoferteinaionaleiacereriiglobaledecerealedinRomnia,2011

CretereaponderiiRomnieinexporturilemondialedecereale,2011(%)

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

22

PotenialuldeexportalRomnieiCEREALE

Anexa2
DimensiuneaoferteinaionaleicretereacereriiglobaledecerealedinRomnia,2011

Cretereaanualimporturilormondiale,20072011,%

PondereaRomnieinexporturilemondialedecereale,2011(%)

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

23

PotenialuldeexportalRomnieiC ER EA L E

Anexa3
a.PerspectivedediversificareapieelordeexportpentrugrudinRomnia,2011

Creteremedieanualimportriparteneredepepiaamondial
20072011,%

Ponderearilorpartenerenexporturiledegru aleRomniei,2011,%

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

24

PotenialuldeexportalRomnieiC ER EA L E

b.Perspectivedediversificareapieelordeexportpentruporumb dinRomnia,2011

Creteremedieanualimportriparteneredepepiaamondial
20072011,%

PonderearilorpartenerenexporturiledeporumbaleRomniei,2011,%

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

25

PotenialuldeexportalRomnieiC ER EA L E

Creteremedieanualimportriparteneredepepiaamondial
20072011,%

c.PerspectivedediversificareapieelordeexportpentruorzdinRomnia,2011

PonderearilorpartenerenexporturiledeorzaleRomniei,2011,%

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

26

PotenialuldeexportalRomnieiCEREALE

Anexa4
a.DinamicacereriiglobaledegrudinRomnia,2011
a.DinamicacereriiglobaledefloareasoareluidinRomnia,2011

Creteremedieanualimportriparteneredepepiaamondial
20072011,%
Creteremedieanualimportriparteneredepepiaamondial
20072011,%

CreteremedieanualexportRomnianrilepartenere,20072011,%
CreteremedieanualexportRomnianrilepartenere,20072011,%

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

27

PotenialuldeexportalRomnieiCEREALE

b.DinamicacereriiglobaledeporumbdinRomnia,2011

Creteremedieanualimportriparteneredepepiaamondial
20072011,%

CreteremedieanualexportRomnianrilepartenere,20072011,%

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

28

PotenialuldeexportalRomnieiCEREALE

Creteremedieanualimportriparteneredepepiaamondial
20072011,%

c.DinamicacereriiglobaledeorzdinRomnia,2011

CreteremedieanualexportRomnianrilepartenere,20072011,%

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

29

ColeciaProduseromnetipentrupieeexterne
lucrrideanalizdepiainternaionalpentruevaluareacapacitiideimportapieelorexterne
pentruproduseromneticupotenialdeproducieiexport

Potenia luldeexportalRomniei
201 12012

Cereale

Mobiliarticoledemobilier
nclminte

Semineoleaginoase
Cireeproaspeteiconservate
Mereisucdemere
Lapteiproduselactate
Uleiurivegetale
Fructedepdure
Ciupercidecultur
Vinuri
Struguri
Apeminerale
Mierenatural
Produseagroalimentare

Toatelucrrilepotfiaccesatepewebsiteulnostru
www.romtradeinvest.ro
seciuneaComer/Informaredocumentarecomercial/Pieeexterne/Studiiianalizedepia
Produseromnetipentrupieeexterne

Romania Trade and Invest


CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

StradaApolodornr.17,Sector5,BucuretiTelefon:+40213185050Fax:+40213111491
office@romtradeinvest.rowww.romtradeinvest.ro