Sunteți pe pagina 1din 4

02.03.

2015

Despreobligaiilefiscalecareaparlaachitareadividendelorpentruanii20082013|ntrebriRspunsuri|Contabilsef

Prima|Harta|Contact|RSS|VersiuneaVeche

Cuvintecheie

Firmedeaudit

PRIMA

Softcontabil

DESPRENOI

Indicatorifiscali

NOUTI

SNC2015

ARTICOLE

Publicitate

Contacte

NTREBRIRSPUNSURI

SEMINARE

LEGISLAIA

INFORMAIIUTILE

Despreproiect |Parteneri|Autori|Publicitate|Contacte
Noutigenerale|NoutiContabilef
Contabilitate|Fiscalitate|Auditicontrolintern|Management |Alte(HR,AE)|IFRS

Contabilitate|Audit |Legislaiafiscal|Legislaiamuncii|Asigurareasocialimedical|Dreptantreprenorial|Dreptvamal|SintezaMonitoruluiOficial|DeciziileC
SupremedeJustiie
Dicionarcontabil|Formulare|Modeledecontracte|Adreseutile|Instituiideinstruire|Auditoricertificai|Planuldeconturi2015|Planuldeconturivechi
utile
Prima|ntrebriRspunsuri|Despreobligaiilefiscalecareaparlaachitareadividendelorpentruanii20082013

imprimare

Despreobligaiilefiscalecareaparlaachitareadividendelorpentruanii20082013
20.08.2013

616

10 BuzaCorina,contabilsef.md

CURSURI

Cursuripractice"CONTABIL
+1Cv8.2"

12.03.2015

NoileStandardeNaionaled
Contabilitate:Coninutulim
deaplicare(ofertspecial

Voteaz:0.0/5(0Voturi)

10.03.2015

0
Despreobligaiilefiscalecareaparlaachitareadividendelorpentruanii20082013

Seminarconsultativ"Tranzi
noileStandardeNaionaled
Contabilitate(SNC)"
28.02.2015

Obligaiilefiscalecareaparlaachitareadividendelortrebuieanalizatesubaspectulobligaiilorcaresurvinlaentitatea
economiccareefectueazachitareaisubiectulcarencaseazdividendele.Totodatmrimeareineriiimpozituluipevenitla
sursdeplatdinsumadividendelordepindedeperioadapentrucareseachitacestedividende
Conformart.20alCoduluiFiscalconstituiesursdevenitneimpozabildoardividendeleobinutedepersoanelefizice
rezindenteaferenteperioadelorfiscaledepnla1ianuarie2008.Dividendeleobinutedepersoanejuridicenusuntspecificate
nart.20alCoduluiFiscal,deciconstituiesursdevenitimpozabil.
Astfeldividendeleobinutedepersoanefiziceijuridicerezidentepentruanul2012,2013constituiesursdevenitimpozabil
iseimpoziteazlasursdeplatconformliniueinti,alin.(31)art.901alCoduluiFiscal,nmrimede6%.

NOUTI

IASB

02.03.2015

"
"

Menionm,caceastreinereaimpozituluipevenitesteoreinerefinalinrezultatpersoanafizicrezidentestescutit
deaincludevenituldindividendencomponenavenituluibrut,precumiladeclarareaacestuia.
Deasemenea,lacompletareaDeclaraieicuprivirelaimpozitulpevenit(VEN12)persoanajuridic,careaobinutdividende,
vaexcludemrimeaacestoradinvenitulimpozabil(vacorectavenitulimpozabil,rndul02018dinVEN12).
ncazulachitriidividendelornaavanspentruanul2013,conformart.801dinCF,entitateaeconomic,careachit
dividende,vacalcula,achitaiimpozitpevenitdinactivitateadeantreprenornmrimede12%.Menionmcsuma

UEvacontribuilasporirea
competitivitiintreprinder
Moldova

02.03.2015
ParlamentulRepubliciiMoldovaa
AcordulprivindparticipareaMoldo
ProgramulUniuniiEuropene
Competitivenessofenterprisesa
SMEs"

impozituluipevenitdinactivitateadeantreprenorcalculatiachitatpentrudividendeleachitatenavansestetrecutncontul
obligaiunilorprivindachitareaimpozituluipevenitnrateconformart.84p.(1)alCoduluiFiscal.
Totodatsumaimpozituluidatvamicorasumaimpozituluipevenitdinactivitateadeantreprenorpentruanul2013(vafi
trecutncont).
Deexemplu

http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=7308

ARTICOLE

Majorareacapitaluluisocial
contulprofituluinerepartiza
repartizarededividende?A
contabile

1/4

02.03.2015

Despreobligaiilefiscalecareaparlaachitareadividendelorpentruanii20082013|ntrebriRspunsuri|Contabilsef

CazulI.nanul2013entitateaeconomicndreaptspreachitaredividendepentruanul2012persoanei(fizice
saujuridice)nsumade1000lei.

03.12.2014

Majorareacapitaluluisocialalune
dincontulprofituluinerepartizat

proporionalcotelordeparticipaie
repartizarededividende?Aceast

Impozitulpevenitreinutlasursdeplatvaconstitui:

ntrebareadevenitactualpenea
nanul2009

1000leix0,06=60lei.Decipersoanavapriminetsumade940lei

CazulII.nanul2013entitateaeconomicndreaptspreachitaredividendenavanspentruanul2013

15.03.2011

persoanei(fizicesaujuridice)nsumade1000lei.

:
,

Impozitulpevenitapersoanei,reinutlasursdeplatvaconstitui:

1000leix0,06=60lei,decipersoanavapriminetsumade940lei

(),

Impozitulpevenitdinactivitateadeantreprenor(aentitiiceachitdividende)pentrudividendeleachitatenavanseposibil

dedeterminatdupproporia:

xlei12%

StudiemSIRF(IFRS)pentru
ntreprinderiMiciiMijlocii

1000lei.88%,x=136,36lei

29.11.2011

Menionmclamomentlegislaiafiscalnuareointerpretareunivocreferitorlamoduldedeterminareabazeiimpozabilea
impozituluipevenitdinactivitateadeantreprenorpentrudividendeleachitatenavans.
Astfel,esteposibilcalculareaiachitareaprealabilaimpozituluipevenitdinactivitateadeantreprenornsumade120lei
(1000leix0,12).

SIRFpentruIMMafostconceput
ConsiliulpentruStandardeIntern
deContabilitate(IASB)pentruas
situaiilorfinanciarealeentitilor
multerisuntdenumitenmaim
feluri,inclusivntreprinderimicii
(IMMuri),entitiprivateient
rspunderepublic.

Totui,considermcladeterminareaimpozituluipevenitdindividendeleachitatenavanstrebuiedeutilizatmetodaaplicat
maisus(adiccalcululiachitareraunuiimpozitde136,36lei)
ncelemaidesecazuricndseachitdividendenavanssecunoatesumanet(sumadefacto)caresedoretecabeneficiarul
soprimeasc.naceastsituaiepentruastabilisumaimpozitelorspreplatputeiutilizaunastfeldealgoritm(presupunem
csedoreteachitareadividendelornetensumade1000lei).
Notamcuasumandreptatspreplatpentruachitareadividendelor(sumabrut):
a0,12a(a0,12a)x0,06=1000lei
a0,12a0,06a+0,0072a=1000lei
0,8272a=1000lei,a=1208,90lei
Deci,pentruastabilisumandreptatspreplatpentruachitareadividendelornavanspentruanul2013utilizai
formulaa=neta/0,8272,undenetaestesumacaresedoretecabeneficiarulsoprimeasc.
Impozitulpevenitdinactivitateadeantreprenorpentrudividendeleachitatenavansvaconstitui:
1208,90leix0.12=145,07lei
Impozitulpevenitapersoanei,reinutlasursdeplatvaconstitui:
(1208,90lei145,07lei)x0,06=63,83lei,decipersoanavapriminetsumade1000lei(1208,90lei145,07lei63,83lei).
ncazulachitriidividendelorpentruanii20082011,entitateaeconomicvareineimpozitpevenitlasursdeplatconform
liniueiadou,alin.(31)art.901dinCodulFiscal,nmrimede15%,indiferentdestatutulpersoanei(fizicsaujuridic).
Menionmcacestaesteoreinerefinal,respectivbineficiaruldividendelornuareobligaiadeadeclaraacestvenit.
Informaielatem
CuprivirelaimpozitareadividendelorScrisoareaIFPSnr.2608/11064/457/4din27.01.2012
Comentarii
AnkaAnka/03.07.201409:24

Adaugcomentariu

Rspunde

Spunetimivarog,dacainstantadejudecataahotaritcaSRLulsaachitefondatorilordividentepeanii2009
2011,seretineimpozitsaunu?

http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=7308

2/4

02.03.2015

Despreobligaiilefiscalecareaparlaachitareadividendelorpentruanii20082013|ntrebriRspunsuri|Contabilsef

ciobanu/22.01.201411:49

Rspunde

Spunetimivarogamscosdelafirmadividendeleamachitat15%pentruanul2011inven12pentru
perioada2012trebuiesalearatundevatiinindcontcadividendelesauscosin2012

BalanMaria/23.12.201318:02

Rspunde

spunetimivarogdacafondatorulI.Individualeaavutvenitpeanii2010.2011.2012.adatdeclaratiaUNIF07
adatdeclaratiaimpozitulafostretinutconformlejiiaudreptulsaprimeascabaniipevenitdincasa

RacuNina/12.09.201318:56

Rspunde

varugamf.frumospentrufondatoriiI.i.dacapotfiplatitedividentedinvenitulacumulatpemaimultiani
dacasepoateprinexemolesicindafostcota0

mmax/11.09.201315:42

Rspunde

luisergiu,uiteincodulfiscallaarticolul80.1alin(4).acoloscriecaceiimpozitatidupacap.7.1cu3%nuvor
achitainavansimpozitdacafolosestidividendeleincursulanuluipinalainchidereabilantului,itiramanesa
platestinumaitrimestrialconformcap.7.1

sergiu/29.08.201323:03

Rspunde

Darptintreprinderilemicisimijlociiesteposibildeachitatdividendeinavans?Procentulvafidelua3%de
lavenituloperational?

RacuNina/29.08.201319:25

Rspunde

spunetimivarogfondatoriiI.I.audreptuldeaprimidividendedinvenitulintrprinderiisicumseretine
impozitulpeanii20072012vamultumescanticipat

BuzaCorina/29.08.201310:31

Rspunde

Achitareadevidendelorseefectueazdinprofitulnet,adicduponorareaobligaieientitiieconomice
privindimpozitulpevenit.ncazulachitriidevidendelornavans,profitulnetncnuestedeterminat,iar
acestanusemnificcenecesardemodificatmetodadecalculaimpozituluipevenitdinactivitateade
antreprenor.Astfel,intruasigurareapermaneneimetodeidecalculaimpozituluipevenit,impozitulseva
determindinsumabrut(adicdinsumapnlaimpozitare).Adicx(sumapinalaimpozitare)0,12x
(impozitulpevenit)=1000lei(sumadevidendelorspreplat)Cumestemenionatnmaterialulprezentat
maisus,actelenormativefiscalenuprecizezmoduldecalculaimpozituluipevenitdinactivitateade
antreprenorlaachitareadevidendelornavans(alegereavaparine).

Victoria/23.08.201307:13

Rspunde

Da.Elena.misepare,caargumentulinfavoareaacesteimetodee:acumulareamaimultorsumeinbujet(fara
temei!!!)....Siasasintemincurcaticutaxeleimpozitului.dubluretinutesidelapatronsidelafondatori(parca
nuseputeadeimpozitatacestesumeNUMAIodata!!!!),dareineincurcaincacucalculelelor
sofisticate!!!...Dar,cumdeprocedatcufondatoriiintreprinderilorindividuale...Acolo,totsauacumulatcareva
venituri,kindtaxaimpozituluiera"O"??!!!...Dacasepoate,varoguncomentariupetemaaceasta?...

CiresElena/22.08.201308:48

Rspunde

Citat:"Totui,considermcladeterminareaimpozituluipevenitdindividendeleachitatenavanstrebuiede
utilizatmetodaaplicatmaisus(adiccalcululiachitareraunuiimpozitde136,36lei)".Intrebarecare
suntargumenteleinfavoareaacesteimetode?

Nume,Prenume*:

Email:

Comentariu* 1800 caracterermase

http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=7308

3/4

02.03.2015

Despreobligaiilefiscalecareaparlaachitareadividendelorpentruanii20082013|ntrebriRspunsuri|Contabilsef

DATEDECONTACT

Adresa:
Chiinu,str.MitropolitVarlaam
65,of.313,MD2001
Tel.:(+37322)224937
Fax:(+37322)224937
Email:office@contabilsef.md

2015Contabilef.ToateDrepturileRezervate.

http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=7308

Totalvizitatori: |ieri:| azi:| online:

4/4