Sunteți pe pagina 1din 1

Lista documentelor necesare pentru inregistrarea in calitate de contribuabil TVA

1.
2.
3.
4.
5.

Copia deciziei privind inregistrarea intreprinderii


Copia certificatului de inregistrare a intreprinderii
Copia certificatului de atribuire a codurilor statistice
Copia extrasului din registrul de stat al intreprinderilor
Copia buletinelor de indentitate a conducatorilor, fondatorilor, contabilului,
ordin de primire infunctie a contabilului, lista persoanelor incredintate.
6. Rulajul bancar la toate conturile de decontare din 02.09.2013 sau
deschiderea conturilor pina la data depunerii cererii de inregistrare ca platitor
TVA (in original) + copia cartelei cu specimente de semnatura de la banca
7. Copia contractelor de imprumut
8. Soldurile la momentul depunerii cererii pe conturile: 121; 122;123
211;213;214;216;214;217;224;242, balantele de verificare la sfirsitul fiecarui
an fiscal.
9. Jurnal Order (lunar), balanta de verificare de sold (lunar) pe conturile
521,523,539,531,221,229,611,612,242 din mementul inregistrarii
intreprinderii din luna septembrie 2013.
10.Copiile contractelor de procurarea a serviciilor, marfii; documente primare de
procurare a servicii;pr, marfii ( facturi fiscale; facturi de expeditie in original,
declaratii vamale, acte de achizitie)
11.Copiile contractelor de realizarea serviciilor; marfii; documente primare la
realiazare serviciilor; marfii ( facturi de expeditie, declaratii vamale) in cazul
prestarii serviciilor
12.Copia raportului financiar pentru an. 2013/2014, IVAO an.2013/2014
13.Politica de contabilitate pentru anul 2014
14.Mapa de plastic cu sina
15.Hirtie A4
16.Actele necesare vor fi prezentate in termen de 4 zile din data depunerii cererii