Sunteți pe pagina 1din 5

CAP.

3
Cheltuieli eligibile pentru crearea centrelor naionale de informare i
promovare turistic (CNIPT) i dotarea acestora
ART. 9
(1) Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la data
intrrii n vigoare a contractului de finanare semnat ntre beneficiar i
organismul intermediar, n numele i pentru Autoritatea de management a
Programului operaional regional 2007 - 2013.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), urmtoarele cheltuieli efectuate
de beneficiar sunt eligibile de la data de 1 ianuarie 2007, dac se ncadreaz n
prevederile art. 6 i 9 din Hotrrea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de
eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadrul operaiunilor finanate prin
programele operaionale, cu modificrile i completrile ulterioare:
a) cheltuieli pentru elaborarea studiului de prefezabilitate;
b) cheltuieli pentru elaborarea studiului de fezabilitate;
c) cheltuieli pentru expertiza tehnic i, dup caz, auditul energetic;
d) cheltuieli pentru documentaia de avizare a lucrrilor de intervenii;
e) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de teren;
f) cheltuieli pentru elaborarea proiectului tehnic;
g) cheltuieli pentru achiziia terenului;
h) cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizaii.
(3) Procedurile de achiziie derulate pentru efectuarea cheltuielilor
menionate la alin. (2) lit. a) - f) se deruleaz n conformitate cu prevederile
legale n vigoare privind achiziiile publice.
ART. 10
(1) Sunt eligibile cheltuielile privind achiziia terenului, amenajarea acestuia
i amenajrile pentru protecia mediului.
(2) Cheltuielile efectuate pentru achiziia de terenuri sau expropriere sunt
considerate eligibile n limita a 10% din valoarea total eligibil a proiectului,
cu respectarea prevederilor art. 6 din Hotrrea Guvernului nr. 759/2007, cu
modificrile i completrile ulterioare.
(3) Pentru amenajarea terenului sunt considerate cheltuieli eligibile
cheltuielile efectuate la nceputul lucrrilor pentru pregtirea amplasamentului
i care constau n demontri, defriri, evacuri de materiale rezultate, devieri
de reele de utiliti din amplasament, drenaje.
(4) n cazul amenajrilor pentru protecia mediului sunt considerate eligibile
cheltuielile efectuate pentru lucrri i aciuni de protecie a mediului, inclusiv
pentru refacerea cadrului natural dup terminarea lucrrilor.
ART. 11
Sunt considerate eligibile cheltuielile aferente asigurrii cu utilitile necesare
funcionrii obiectivului de investiie, precum alimentare cu ap, canalizare,
alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electric, telecomunicaii,

care se execut pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic al


obiectivului de investiie, precum i cheltuielile aferente racordrii la reelele de
utiliti.
ART. 12
(1) Sunt considerate eligibile, n limita a 5% din valoarea total eligibil
contractat a proiectului, cheltuielile legate de proiectare i asisten tehnic,
cuprinznd cheltuielile privind studiile de teren, obinerea de avize, acorduri i
autorizaii, proiectarea i ingineria, consultana i asistena tehnic.
(2) Pentru efectuarea studiilor de teren, cheltuielile eligibile cuprind
cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice,
fotogrammetrice, topografice i de stabilitate a terenului pe care se amplaseaz
obiectivul de investiie.
(3) Pentru obinerea de avize, acorduri i autorizaii, cheltuielile
considerate eligibile sunt cheltuielile efectuate pentru:
a) obinerea/prelungirea valabilitii certificatului de urbanism,
obinerea/prelungirea valabilitii autorizaiei de construire, conform legii;
b) obinerea avizelor i acordurilor pentru racorduri i branamente la reele
publice de ap, canalizare, gaze, termoficare, energie electric, telefonie;
c) ntocmirea documentaiei, obinerea numrului cadastral provizoriu i
nregistrarea terenului n Cartea funciar;
d) obinerea acordului de mediu;
e) obinerea avizului PSI.
(4) n categoria cheltuielilor eligibile privind proiectarea i ingineria se
includ, cu respectarea prevederilor art. 9 din Hotrrea Guvernului nr. 759/2007,
cu modificrile i completrile ulterioare, cheltuielile efectuate pentru:
a) elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de
fezabilitate, expertiz tehnic i, dup caz, audit energetic, documentaie de
avizare a lucrrilor de intervenii, proiect tehnic, detalii de execuie);
b) plata verificrii tehnice a proiectrii i pentru plata elaborrii certificatului
de performan energetic a cldirii;
c) elaborarea documentaiilor necesare obinerii acordurilor, avizelor i
autorizaiilor aferente obiectivului de investiie, documentaiilor ce stau la baza
emiterii avizelor i acordurilor impuse prin certificatul de urbanism,
documentaiilor urbanistice, studiilor de impact, studiilor/expertizelor de
amplasament.
(5) Cheltuielile eligibile privind serviciile de consultan includ cheltuielile
efectuate, dup caz, pentru:
a) plata serviciilor de consultan la elaborarea studiilor de pia i de
evaluare;
b) plata serviciilor de consultan n domeniul managementului proiectului
finanat;

c) plata asistenei/consultanei juridice, n scopul elaborrii documentaiei de


atribuire i/sau al aplicrii procedurii de atribuire a contractelor de achiziie
public.
(6) n categoria cheltuielilor eligibile privind asistena tehnic se includ
cheltuielile efectuate, dup caz, pentru:
a) asistena tehnic din partea proiectantului, n cazul cnd aceasta nu intr n
tarifarea proiectrii;
b) asigurarea supravegherii execuiei prin inspectori de antier desemnai de
autoritatea contractant.
ART. 13
(1) Pentru investiia de baz sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate
pentru construcii i instalaii, precum i pentru dotri de specialitate.
(2) Cheltuielile eligibile efectuate pentru construcii i instalaii cuprind
cheltuielile aferente execuiei obiectivului investiiei, i anume cheltuieli de
lucrri pentru construirea/modernizarea/reabilitarea/consolidarea/extinderea
cldirilor n care vor funciona centre naionale de informare i promovare
turistic.
(3) Cheltuielile se desfoar pe obiecte, iar delimitarea obiectelor se face de
ctre proiectant.
(4) Cheltuielile aferente fiecrui obiect sunt determinate prin devizul pe
obiect.
(5) Cheltuielile eligibile efectuate pentru dotri de specialitate,
echipamente specifice i funcionale cuprind cheltuielile efectuate pentru:
a) dotri interioare (instalaii, echipamente i dotri pentru asigurarea
condiiilor de climatizare, siguran la foc, antiefracie);
b) achiziionarea de echipamente pentru dotarea centrelor naionale de
informare i promovare turistic;
#M4
c) procurarea de bunuri care, conform legii, intr n categoria mijloacelor
fixe i a obiectelor de inventar, precum: mobilier, dotri PSI, dotri de uz
gospodresc, dotri privind protecia muncii;
d) dotri exterioare de tipul elemente de identitate vizual;
e) energie regenerabil - panouri fotovoltaice.
#M3
(6) Sunt eligibile cheltuielile efectuate pentru achiziia de software i
crearea bazelor de date cu informaii turistice, necesare centrelor naionale
de informare i promovare turistic, precum i realizarea i dezvoltarea unui
site web pentru integrarea acestora.
#B
ART. 14
(1) Sunt eligibile cheltuielile privind organizarea de antier, lucrrile de
construcii i instalaii aferente organizrii de antier, activitile conexe
organizrii de antier i cotele legale.

#M3
(2) Pentru realizarea lucrrilor de construcii i instalaii aferente
organizrii de antier, cheltuielile considerate eligibile sunt cele aferente
construirii provizorii sau amenajrii la construcii existente pentru vestiare
pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe pentru splare auto, depozite pentru
materiale, fundaii pentru macarale, reele electrice de iluminat i for, ci de
acces auto, branamente/racorduri la utiliti, mprejmuiri, pnze pentru
protecia faadelor, panouri de prezentare, pichete de incendiu.
(3) *** Abrogat
#B
(4) Cheltuielile eligibile aferente activitilor conexe organizrii de antier
includ cheltuielile pentru:
a) obinerea autorizaiei de execuie a lucrrilor de organizare de antier;
b) taxe de amplasament;
c) ntreruperea temporar a reelelor de distribuie de ap, canalizare, agent
termic, energie electric, gaze naturale;
d) contractele temporare cu furnizorii de utiliti i cu unitile de salubrizare.
(5) Cheltuielile considerate eligibile pentru cote legale cuprind, dup caz:
a) cota aferent inspeciei pentru controlul calitii lucrrilor de construcii;
b) cota pentru controlul statului n amenajarea teritoriului, urbanism i pentru
autorizarea lucrrilor de construcii;
c) cota aferent Casei Sociale a Constructorilor.
ART. 15
(1) Cheltuielile diverse i neprevzute se consider eligibile dac sunt
detaliate prin documente justificative corespunztor i doar n limita a
maximum 10% din valoarea uneia sau, cumulat, a mai multor cheltuieli
menionate la art. 13, n funcie de natura i de complexitatea lucrrilor.
(2) Din procentul stabilit se acoper, dup caz, cheltuielile rezultate n urma
modificrilor de soluii tehnice, cantiti suplimentare de lucrri, utilaje sau
dotri ce se impun pe parcursul derulrii investiiei, precum i cheltuielile de
conservare pe parcursul ntreruperii execuiei din cauze independente de
autoritatea contractant.
CAP. 4
Cheltuieli eligibile pentru realizarea unui sistem naional integrat, cu acces
on-line, pentru colectarea i diseminarea informaiilor turistice
ART. 16
Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la data
intrrii n vigoare a contractului de finanare semnat ntre beneficiar i
Autoritatea de management a Programului operaional regional 2007 - 2013.
ART. 17
Sunt considerate eligibile cheltuielile pentru:

a) realizarea unui sistem naional integrat, cu acces on-line, pentru colectarea


i diseminarea informaiilor turistice;
b) achiziia de servere;
c) achiziia de software i licene.
CAP. 5
Dispoziii comune
ART. 18
Sunt eligibile cheltuielile aferente activitilor de audit i cheltuielile cu
publicitatea i informarea, cu respectarea prevederilor contractului de finanare.