Sunteți pe pagina 1din 4

Rand A: Raspunsuri

1.Dintre factorii de productie ai sistemului agroalimentar fac parte:


a)pamantul
b)capitalul
c)forta de munca
2. Transformarea activitatii de conducere intr-o veritabila functie a Sistemelor organizate
este rezultatul:
a) cooperarea in munca,concomitent cu diviziunea munci
b) Dezvoltarea tehnicii si tehnologiei
c) dezvoltarea productiei si a fortei de munca
3. Managementul stiintific modern se bazeaza pe urmatoarele caracteristici:
a) vazand si facand
b) improvizatie
c) lipsa aptitudinilor de conducere
4. Managemetul stiintific se regaseste in urmatoarele scoli de management:
a) scoala psiho-sociologica si scoala clasica
b) scoala socio-economica
c) scoala cantitativa si sistematica
5. Identificati factorii conjuncturali din evolutia managementului:
a) integrarea economica si complicarea mecanismelor de piata
b) instabilitatea monetara si economia in tranzitie
c) accesul liber la resurse si accelerarea ritmului de inovare
6. Elementul de referinta principal al managementului sustenabil este:
a) mediul
b) etica in management
c) profitabilitatea maxima
7. Problematicile managerial esentiale vizeaza:
a) vanzarea si profitabilitatea
b) echilibrul dynamic si sustenabilitatea
c) competitia intre salariati si compartimente
8. Factorii mobili si conjuncturali in dinamizarea managementului sunt:
a) factorul uman
b) constrangerile financiare
c) mediul concurential
9. Continutul procesului managerial este caracterizat de o serie de elemente, in numar de:
a) 2
b) 4

c) 6
10. Numarul verigilor ierarhice, relatiile dintre verigi si reglementarile formale sunt:
a) trasaturi ale managementului
b) concept ale managementului
c) elemente structural ale managementului
11. Organizarea procesuala a intreprinderii urmareste:
a) ordonarea proceselor
b) catalizarea raporturilor structural
c gruparea activitatilor pe functiuni)
12. Notati care este noua mentalitate necesara firmelor, legata de functiunile sale:
a) a vinde ceea ce se produce
b) a produce ceea ce se vinde
c) a creste productia si stocurile de marfa
13. Diagnoza, prognoza si planificarea sunt tehnici ale functiei de:
a) organizare
b) coordonare
c) previziune
14. Gradul de delegare a autoritatii in intreprinderi este pus in evident de conceptul de:
a) responsabilitate si raspundere
b) centralizare-descentralizare
c) autoritate
15. Coordonarea este functia ce poate fi:
a) bilaterala, unilaterala si continua
b) personala, ierarhica si functional
c) traditional, carismatica si rational-legala
16. Alegeti formele corecte ale controlului in unitatile economice:
a) controlul ierarhic
b) control financiar-bugetar
c) controlul ethnic
17. Precizati elementele pe care se bazeaza strategia manageriala:
a) politica firmei
b) productivitatea muncii
c) planificarea managerial
18. Dupa sfera de cuprindere, strategiile manageriale pot fi:
a) ofensive
b) defensive
c) interstitial

19. Mentionati tipurile de intreprinderi dupa forma de continuitate:


a) intreprinderi proprietate de stat
b) intreprinderi proprietate privata
c) intreprinderi mixte
20. Indicati care sunt tipurile de intreprinderi din tara noastra conform legislatiei actuale:
a) intreprineri proprietate particulara
b) societati comerciale
c) regii autonome
21. Triunghiul de aur al organizarii firmelor este:
a) sarcini-responsabilitati obiectiveb) functia-compartimentul-linia ierarhica
c) autoritate-cooperare-control
22. Notati care din urmatoarele variante reprezinta structuri organizatorice reale:
a) structura ierarhica
b) structura functionala
c) structura ierarhic-functionala
23. Analiza sistemelor, analiza input-output si analiza valorii reprezinta:
a) metode de analiza economica
b) metode pe baza de analiza
c) metode de conducere pe baza de sistem
24. organizarea si metodele aplicative ale managementului au ca scop final:
a) fixarea obiectivelor
b) luarea deciziei
c) obtinerea profitului
25. Definirea problemei, documentarea, prelucrarea datelor, formularea variantelor,
luarea deciziei si transpunerea ei in viata sunt:
a) metode aplicate in luarea deciziei
b) factori decizionali
c) etape ale procesului decizional
26. In perspectiva dezvoltarii umane, ponderea agriculturii in formarea PIB va fi:
a) in crestere
b) in scadere
c) stationara
27. Mentionati care sunt efectele globalizarii:
a) aparitia de invinsi si invingatori
b) integrarea regionala
c) schimbarile competitiei international

28. Notati variantele care nu reprezinta politici de globalizare in sistemul agroalimetar:


a) stergerea granitelor si procesele expansioniste
b) reforma agrara si liberalizarea agriculturii
c) noi strategii guvernamentale si cresterea gradului de autoaprovizionare