Sunteți pe pagina 1din 1

1. Se citeste un sir de numere pana la intalnirea numarului 0.

Scrieti algoritmul care calculeaza:


a) numerele;
b) suma lor;
c) media aritmetica a numerelor;
d) cate numere sunt mai mici ca 6;
e) suma numerelor divizibile cu 3;
f) media aritmetica a numerelor care sunt divizibile cu 3 sau care dau restul 2 la impartirea cu 4
2. Se citeste un sir de numere pana la intalnirea unei valori a. Sa se realizeze produsul acestor numere si
sa se afiseze
3. Se citeste un sir de numere intregi. Scrieti algoritmul care calculeaza:
a) suma numerelor pozitive;
b) produsul numerelor pare;
c) suma numerelor negative aflate pe pozitii impare
d) media aritmetica a numerelor care dau restul 2 la impartirea cu 5
e) sa se numere cate numerelor sunt mai mici ca 6
f) media aritmetica a numerelor impare
4. Se citesc 4 intregi numere sa se determine daca exista printre ele 3 numere pozitive.
5. Se citeste un numar natural n cu cel mult 4 cifre. Sa se afiseze in ordine crescatoare toate numerele
naturale pare atat timp cat suma lor nu depaseste pe n.
6. Se citeste un numar natural n impar. Sa se afiseze primele n perechi de numere consecutive a caror
suma este divizibila cu n.
Ex: pentru n=3 se afiseaza perechile 1 2, 4 5, 7 8
7. Se citesc n numere naturale. Sa se afiseze cel care are suma divizorilor maxima.
8. Se citeste un numar intreg a reprezetand un an. Sa se verifice daca a este an bisect.
9. Se citesc doua numere intregi a si b. Daca a divide pe b sau b divide pe a atunci sa se afiseze catul
impartirii celui mai mare la cel mai mic, iar altfel restul impartirii celui mai mare la cel mai mic.
10. Se citesc 3 numere intregi. Sa se afiseze cel mai mare dintre ele.
11. Se citesc 3 numere naturale a, b, c reprezentand laturile unui triunghi. Sa se calculeze aria
triunghiului cu laturile a, b, c. (Formula lui Heron)
12. Se citesc numere naturale pana cand se introduce numarul 0. Sa se afiseze cel mai mare numar citit.
13. Se citesc numere naturale pana cand se introduce numarul 0. Sa se afiseze media aritmetica a
numerelor introduse.
14. Pentru un numar n sa se afiseze ultimii p divizori proprii ai lui ( diferiti de 1 si de el insusi ). Daca
numarul n are mai putin de p divizori se vor afisa toti. Exemplu : Pentru n=24 si p=2 se va afisa 8 12.
15. Sa se afiseze cifra maxima a unui numar citit de la tastatura.
16. Se citeste un numar natural n. Sa se afiseze suma divizorilor proprii a numarului n.
17. Se citeste un numar natural n. Cati divizori proprii are numarul.
18. Scrieti algoritmul care calculeaza
a) Suma numerelor naturale pare mai mici decat n
b) Suma primelor n numere naturale prime
19. Scrieti algoritmul care descompune n factori primi un numar
20. Se citeste un sir de n numere intregi. Sa se afiseze cel mai mare numar prim citit.
21. Se citeste un sir de n numere intregi. Sa se afiseze numarul cu cei mai multi divizori proprii.
22. Se citeste un numar n, iar apoi se citesc n numere. Sa se zica daca exista macar un numar care sa aiba
exact 3 cifre de 0
23. Se citeste un numar. Sa se calculeze suma cifrelor acestuia pana cand ajunge o singura cifra.
24. Se introduce un numar. Sa se afiseze cifra minima si cifra maxima prezente in numar.
25. Se citeste un numar n, si apoi o succesiune de n numere naturale. Sa se afiseze cel mai mare divizor
comun al acestora
26. Se introduc 2 numere, a si b si un numar k. Sa se spuna daca fractia a/b poate fi simplificat prin k.
27. Se introduc o succesiune de valori pana la intalnirea valorii -1. Sa se zica de cate ori a aparut cifra 0
in scrierea numerelor date.
28. Se introduce un numar. Sa se afiseze numarul de cifre pare, suma acestora, numarul de cifre impare
si produsul lor.
29. Se citesc n numere naturale. Cate numere il au pe k ca si divizor.
30. Se citesc n numere naturale. Calculati suma numerelor divizibile cu 2 si 5.