Sunteți pe pagina 1din 4

Aprobat

ef practic
__________/ L. Craiman/

Aprobat
ef catedr
____________Iaimirschi S.

Planul grafic calendaristic de desfurare a practicii de instruire, gr. A-113, pe perioada 07.04.14- .04.14
Luni 800 1240 Marti 800 1240; Miercuri 800 1240; 800 1240; Vineri 800 1240;
Nr.
d/o

Data

ore/zi
Numele
prenumele.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Bostan Crina
Ca Dan
Cibotaru Victor
Ciumeic Cristina
Cojocaru Mihaela
Culiuc Jana
Damaschin Igor
Dovzii Vasilii
Gin Ion
Gaciuc Corina
Gacan Ion
Ialealiev Fatima
Janu Ion
Mardari Ionela
Moscalu Constantin
Munteanu Ion
Paiul Mihaela
Pleca Vladimir
Popovici Marcela
Popuoi Vladimir
Postolachi Dorina
Rcil Ctlin
Revenco Pavel
Rusu Igor
Sacovschi Boris
Srbu Adrian
Srbu Nicolae
Slivca Iulia

24/03

25/03

26/03

27/03

28/03

II

III

II

II

III

II

II

III

II

29
30
31

Spanachi Cristina
Vizitiu Andrei
Zbrcot Efim

Nr.
d/o

Data

ore/zi
Numele
prenumele.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

07/04

08/04

09/04

10/04

11/04

II

III

II

II

III

Bostan Crina
Ca Dan
Cibotaru Victor
Ciumeic Cristina
Cojocaru Mihaela
Culiuc Jana
Damaschin Igor
Dovzii Vasilii
Gin Ion
Gaciuc Corina
Gacan Ion
Ialealiev Fatima
Janu Ion
Mardari Ionela
Moscalu Constantin
Munteanu Ion
Paiul Mihaela
Pleca Vladimir
Popovici Marcela
Popuoi Vladimir
Postolachi Dorina
Rcil Ctlin
Revenco Pavel
Rusu Igor
Sacovschi Boris
Srbu Adrian
Srbu Nicolae
Slivca Iulia
Spanachi Cristina
Vizitiu Andrei
Zbrcot Efim

Temele (compartimentele) pentru studiere.

II

II

III

II

1.1. Regulile generale de protecie a muncii n atelierele didactice. Scopul i obiectivele practicii de instruire. -10 ore
1.1.1. Utilajul principal pentru efectuarea practicii de electro-radiomontare, sculele i dispozitivele principale, utilizate.
Instructaj referitor la tehnica securitii n timpul ndeplinirii lucrrilor practice.
1.1.2. Acordarea primului ajutor n caz de electrocutare. Regulile de comportare n atelierele de instruire i producere n
timpul efecturii practicii.
1.1.3. Organizarea practicii.
1.2. Lipirea i cositorirea. -10 ore
1.2.1. Instructaj al tehnicii securitii la lipire i cositorire. Aliaje i
fondani, utilizai la lucrri de radiomontaj. Destinaia cositoririi i lipirii conductoarelor.
l.2.2. Pregtirea conductoarelor, lamelelor i bornelor de lipire.
Pregtirea ciocanului de lipit. Cositorirea cu ciocanul de lipit.
1.2.3. Cositorirea prin cufundare n aliajul topit. Tipurile de lipituri i caracteristica lor tehnico-economic.
1.2.4. Lucrul practic: Pregtirea conductoarelor pentru lipire. Cositorirea conductoarelor. Cositorirea lamelelor de racord.
Executarea prin lipire a "scrielor" din conductoare. Executarea prin lipire a diferitor figuri geometrice cu parametri diferii a
lipiturilor.
1.3. Pregtirea pentru montare a componentelor electronice. -20 ore
1.3.1. Componente electronice pasive. Familiile de rezistoare i condensatoare, parametrii principali, marcarea pe scheme
electrice, marcarea valorilor pe componente. Formarea terminalelor componentelor i cositorirea lor nainte de montare.
1.3.2. Componente electronice active. Familii de diode semiconductoare, tranzistoare, parametrii principali, marcarea pe
scheme electrice, marcarea valorilor pe componente. Formarea terminalelor componentelor i cositorirea lor nainte de montare.
1.3.3. Aparate de msur i control, utilizate pentru testarea componentelor nainte de montare. Testarea componentelor pasive
i active.
1.3.4. Lucrul practic: Alegerea componentelor, pregtirea lor de montare, testarea componentelor nainte de montare.
1.4. Cerine ctre montarea i asamblarea articolului electronic. -20 ore
1.4.1. Cerine ctre montarea n volum. Fixarea componentelor i
conductoarelor. Aezarea i lipirea cordoanelor.
1.4.2. Cerine ctre montarea cablajelor imprimate. Metode de fixare a
componentelor pe plci cu cablaj imprimat. Asamblarea articolelor electronice.
1.4.3.Lucrul practic: montarea componentelor pe placa cu cablaj imprimat.
Coordonat
Maistrul n instruirea practic
_______________R. Nogailc

Conductorul practicii
_______________ R. Nogailc