Sunteți pe pagina 1din 3

INFORMATICA I

Ora

Luni

Marti

Miercuri

Joi

Vineri

Probabiliti i
statistic
matematic
(seminar), LMN,
Wainberg

Algoritmica
grafurilor
(curs), LMN,
Wainberg

Gr 1: Algoritmi si
structuri de date
(lab), LMN, Birlutiu
Algoritmi si
structuri de date
(curs), A5, Rotar

8-10

Gr 2: Sport, Sala
Polivalenta, sapt
para, Simon
Gr 3: Sport, Sala
Polivalenta, sapt
impara, Simon

1012

1214

1416

Bazele matematice
ale calculatoarelor
(curs), LRI, Olteanu

Bazele matematice
ale calculatoarelor
(lab), gr.1. sapt.
impara, gr2.3
sapt.par, LMN,
Boca
Gr 1: Sisteme de
operare
(lab), LRI, Cucu

1618
18- Sisteme de operare
20 (curs), A8, Cucu

Gr 1: Algoritmi si
structuri de date
(lab), LRI, Rotar

Probabiliti i
statistic
matematic
(curs), A5, Cabulea

Gr 2: Algoritmi si
structuri de date
(lab), LRI, Rotar

Pedagogie
(seminar), Petoran
R., L2
Gr 3: Algoritmi si
structuri de date
(lab), LRI, Rotar

Gr 1: Sport, Sala
Polivalenta, sapt
impara, Simon S

Gr 2: Sisteme de
operare
(lab), LRI, Cucu

Gr 3: Algoritmi si
structuri de date
(seminar), TCAD,
Birlutiu

Gr 2: Algoritmi si
structuri de date
(seminar), TCAD,
Birlutiu

Gr 3: Sisteme de
operare
(lab), LRI, Cucu

Algoritmica
grafurilor
(seminar), Sala de
lectura, Wainberg

Limba Englez 2
(curs), LMM,
Jacobsen

Pedagogie (curs),
A8, Petrovan

INFORMATICA II

Ora

8-10

1012

Luni

Limbaje formale si
automate
(curs), LRI, Olteanu

Tehnici avansate de
programare
(curs), LMM, Kadar

Marti

Modelare
matematic si
simulare
(curs), LMN, Breaz

Gr 1: Modelare
matematic si
simulare (lab),
LMN, Breaz

Gr 2: Modelare
matematic si
simulare (lab),
LMN, Breaz

1214
Gr 1: Limbaje
formale si automate
(lab), S3, Boca

1416

Gr 2: Tehnici
avansate de
programare (lab),
LMN, Muntean
Gr 2: Limbaje
formale si automate
(lab), RAEL, Boca

1618

1820

Gr 1: Tehnici
avansate de
programare (lab),
LMN, Muntean

Retele de
calculatoare (curs),
RAEL, Ceuca

Miercuri

Tehnici de
optimizare
(curs), A8, Aldea

Tehnici de
optimizare
(seminar), A8,
Aldea

Joi

Vineri

Gr 1: Sisteme de
gestiune a bazelor de
date (lab), TCAD,
Muntean
Sisteme de gestiune
a bazelor de date
(curs), RAEL,
Gr 2: Retele de
Muntean
calculatoare
(lab), RAEL,
Birlutiu
Gr 2: Sisteme de
gestiune a bazelor de
date (lab), TCAD,
Muntean
Gr 1: Retele de
calculatoare
(lab), RAEL,
Birlutiu

INFORMATICA III

Ora

Luni

Marti

Tehnologii WEB

Tehnici avansate de
retea
(curs), LIT, Risteiu

1416

1618

1820

Masini instruibile si
recunoasterea
formelor
(curs), Fizica, Kadar

Calcul evolutiv
(lab), LRI, Rotar

Gr 1: Practica de
elaborare a lucrrii
de licen
(lab), LMM,
Muntean

1214

Managementul
clasei de elevi
(curs), RAEL, Trif
sap.para/seminar,
Nanu, sapt.impara

Joi

Vineri

Calcul evolutiv
(curs), LRI, Rotar

8-10 (curs), LIT, Risteiu


1012

Miercuri

Gr 2: Practica de
elaborare a lucrrii
de licen (lab),
Masini instruibile si
LMM, Muntean
recunoasterea
formelor
Gr 1: Tehnologii
(lab), LMN,
WEB
Muntean, gr.1
(lab), L2, Cucu
sapt.impara, gr.2
sapt.para
Gr 2: Tehnologii
WEB
(lab), L2, Cucu

Tehnici si tehnologii
multimedia
(curs), LRI, Kadar
Gr 1: Tehnici si
tehnologii
multimedia
(lab), LMN,
Muntean

Gr 2: Tehnici si
tehnologii
multimedia
(lab), LMN,
Muntean

Gr 1: Tehnici
avansate de retea
(lab), LIT, Dobra

Gr 2: Tehnici
avansate de retea
(lab), LIT, Dobra