Sunteți pe pagina 1din 5

M

Multiple Choice
Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question.

__B__ 1. Fie q, r ∈ ℕ astfel încât 374 = 15q + r , cu r<15. Folosind algoritmul împărŃirii euclidiene, obŃinem
a. q=31, r=5 c. q=19, r=13
b. q=24, r=14
__A__ 2. Fie q, r ∈ ℕ astfel încât 312 = 17q + r , cu r<17. Folosind algoritmul împărŃirii euclidiene, obŃinem
a. q=18, r=6 c. q=19, r=2
b. q=15, r=10
__C__ 3. Fie a = 504 , b = 245 , d = gcd ( a, b ) şi s, t ∈ ℤ coeficienŃii Bézout pentru a şi b. Folosind
algoritmul Euclid extins, obŃinem
a. d=7, s=17, t=35 c. d=7, s=-17, t=35
b. d=8, s=15, t=-2
__A__ 4. Fie a = 465 , b = 75 , d = gcd ( a, b ) şi s, t ∈ ℤ coeficienŃii Bézout pentru a şi b. Folosind
algoritmul Euclid extins, obŃinem
a. d=15, s=-5, t=12 c. d=16, s=5, t=-12
b. d=5, s=4, t=2
__B__ 5. Fie f ( x ) , g ( x ) ∈ℚ [ x ] , f ( x ) = x 4 + 3x3 + 4 x 2 + 7 x − 4 , g ( x ) = x 2 + 2 x − 1 şi q ( x ) , r ( x ) ∈ ℚ [ x ]
astfel încât f ( x ) = g ( x ) q ( x ) + r ( x ) , cu grad r ( x ) < 2 . Folosind algoritmul împărŃirii euclidiene,
obŃinem
a. q ( x ) = x 2 − x + 3 , r ( x ) = x + 1 c. q ( x ) = x 2 − x + 5 , r ( x ) = 3
b. q ( x ) = x2 + x + 3 , r ( x ) = 2x − 1
__C__ 6. Fie (f x ) , g ( x ) ∈ ℤ 5 [ x] , f ( x ) = x 4 + 2ˆ x3 + 3ˆ x2 + 4ˆ x + 4ˆ , g ( x ) = 2ˆ x 2 + x + 3ˆ şi q ( x ) , r ( x ) ∈ℤ 5 [ x]
astfel încât f ( x ) = g ( x ) q ( x ) + r ( x ) , cu grad r ( x ) < 2 . Folosind algoritmul împărŃirii euclidiene,
obŃinem
a. q ( x ) = x 2 + 3ˆ x + 1ˆ , r ( x ) = 3ˆ x + 1ˆ c. q ( x ) = 3ˆ x 2 + 2ˆ x + 1ˆ , r ( x ) = 2ˆ x + 1ˆ
b. q ( x ) = 2ˆ x3 + x + 3ˆ , r ( x ) = 2̂

____ 7. Fie f ( x ) , g ( x ) ∈ ℤ 5 [ x ] , f ( x ) = x5 + 2ˆ x 4 + x 2 + 3ˆ x + 4ˆ , g ( x ) = 2ˆ x 2 + x + 3ˆ şi q ( x ) , r ( x ) ∈ℤ 5 [ x ]
astfel încât f ( x ) = g ( x ) q ( x ) + r ( x ) , cu grad r ( x ) < 2 . Folosind algoritmul împărŃirii euclidiene,
obŃinem
a. q ( x ) = 2ˆ x3 + 2ˆ x 2 + 2ˆ x + 4ˆ , r ( x ) = 3ˆ x + 2ˆ
b. q ( x ) = x3 + 2ˆ x + 1ˆ , r ( x ) = 2ˆ x + 1ˆ
c. q ( x ) = 2ˆ x3 + 2ˆ x 2 + x + 2ˆ , r ( x ) = x + 3̂
__C__ ( )
8. Fie f ( x ) , g ( x ) ∈ ℤ 3 [ x ] , f ( x ) = x 4 + x 2 + 2̂ x , g ( x ) = x3 + 1̂ , d ( x ) = gcd f ( x ) , g ( x ) şi
s ( x ) , t ( x ) ∈ ℤ 3 [ x ] coeficienŃii Bézout pentru f ( x ) şi g ( x ) . Folosind algoritmul Euclid extins,
obŃinem
a. d ( x ) = x 2 + 1̂ , s ( x ) = 2ˆ x + 1ˆ , t ( x ) = x 2 + 2̂ x
b. d ( x ) = 2ˆ x + 1ˆ , s ( x ) = x + 1̂ , t ( x ) = x 2 + 2̂
c. d ( x ) = x + 1̂ , s ( x ) = 2ˆ x + 1ˆ , t ( x ) = x 2 + 2ˆ x + 1ˆ
__B__ 9. Calculând cu algoritmul Euclid extins inverse clasei35în corpul ℤ 101 se obŃine
a. −1 c. −1 
35 = 51 35 = 74
b. −1 = 26
35 
 în corpul ℤ găsim
__A__ 10. Calculând cu algoritmul Euclid extins inverse clasei 15 71
a. −1 c. −1 
15 = 19 15 = 17
b. −1 = 13
15 
 în corpul ℤ
__B__ 11. Calculând cu algoritmul Euclid extins inversa clasei 275 577 obŃinem
a. −1 c. −1

275 = 512 275 = 311
b. −1 = 235
275 
__A__ 12. Fie m1 = 4 , m2 = 9 , m3 = 5 şi m = m1m2 m3 = 180 . Calculând cu algoritmul chinez al resturilor
numărul a ∈ ℕ , a<180 astfel încât a rem 4 = 2 ( a rem b reprezintă restul împărŃirii lui a prin b),
a rem9 = 3 , a rem 5 = 1 găsim
a. a=66 c. a=151
b. a=57
__C__ 13. Fie m 1= 4, m 2 = 9 , m3 = 5 şi m = m1m2 m3 = 180 . Calculând cu algoritmul chinez al resturilor
numărul a ∈ ℕ , a<180 astfel încât a rem 4 = 3 ( a rem b reprezintă restul împărŃirii lui a prin b),
a rem9 = 5 , a rem5 = 4 găsim
a. a=132 c. a=59
b. a=159
__C__ 14. Dacă n ∈ ℕ *, notăm cu Rn = {,1, 2,..., n − 1∞} , iar dacă a, b ∈ ℕ , b ≠ 0 notăm cu a rem b restul
împărŃirii lui a prin b. Dacă m1 , m2 , m3 ∈ ℕ * sunt astfel încât gcd ( mi , m j ) = 1 oricare ar fi i ≠ j , iar
m = m1m2 m3 , atuncu aplicaŃia ρ : Rm → Rm × Rm × Rm , ρ ( a ) = ( a rem m1 , a rem m2 , a rem m3 ) este
1 2 3
a. injectivă şi nu este surjectivă c. bijectivă
b. surjectivă şi nu este injectivă
__B__ 15. Fie m 1= 7, m 2 = 9 , m3 = 10 şi m = m1m2 m3 = 630 . Calculând cu algoritmul chinez al resturilor
numărul a ∈ ℕ , a<630 astfel încât a rem 7 = 6 ( a rem b reprezintă restul împărŃirii lui a prin b),
a rem9 = 4 , a rem10 = 1 găsim
a. a=512 c. a=171
b. a=391
__A__ 16. Folosind algoritmul chinez al resturilor calculăm polinomul f ( x ) ∈ ℝ [ x ] astfel îcât f ( −1) = 2 ,
f ( 2 ) = −3 , f ( 3) = 2 şi grad f < 3 şi se obŃine
a. 5 10 c. f ( x ) = x 2 + 2 x − 5
f ( x ) = x2 − x − 3
3 3
b. f ( x ) = 3x 2 − x + 2

__C__ 17. Folosind algoritmul chinez al resturilor calculăm polinomul f x() ∈ ℤ 5 [ x ] astfel încât f 0ˆ = 2ˆ , ()
() ()
f 1ˆ = 3ˆ , f 2ˆ = 2ˆ şi grad f < 3 şi se obŃine
a. f ( x ) = 3ˆ x 2 + x + 2ˆ c. f ( x ) = 4ˆ x 2 + 2ˆ x + 2ˆ
b. f ( x ) = x 2 + x + 1̂
 a 11 a 12
__C__ 18. Fie A =   ∈ M 2 ℤ( )astfel încât max { a11 , a12 , a21 , a22 } = 5 . Dacă în ℤ 101 avem
 a21 a22 
a a − a a = 26
11 22 12
 şi d = det A , atunci
21
a. d=127 c. d=26
b. d=-74
__B__ 19. Fieα , β , γ ∈ ℕ , α = (2,1, 4 ) , β = ( 2,1,5) , γ = ( 3, 0,5) . Dacă “<” este relaŃia de ordine
3

lexicografică, atunci
a. α > γ > β c. β >α >γ
b. γ > β > α
__B__ 20. Fie α , β , γ ∈ ℕ 3 , α = ( 3,1,5 ) , β = ( 3,3,1) , γ = ( 4,1, 2 ) . Dacă “<” este relaŃia de ordine
grad-lexicografică, atunci
a. α > γ > β c. α > β >γ
b. γ > β > α
__C__ 21. Fie polinomul f ∈ℚ [ x1 , x2 , x3 ] , f = 3 x1 x2 x3 − 4 x1 x2 x3 + 2 x1 x2 x3 + x1 x2 x3 . Atunci multigradul lui f,
2 4 2 3 2

notat mdeg ( f ) , în raport cu ordinea lexicografica este


a. mdeg ( f ) = (1,1, 2 ) c. mdeg ( f ) = ( 3,1,1)
b. mdeg ( f ) = (1, 4, 2 )
__B__ 22. Fie f , g ∈ ℚ [ x1 , x2 ] , f = 6 x1 x2 − x1 x2 + x1 x2 , g = 2 x1 x2 − 3 x1 x2 . În raport cu ordinea lexicografică f
2 3 3 2

def ht ( f )
este top-reductibil modulo g, iar polinomul f1 = f − g este
ht ( g )
a. f1 = 3 x12 x2 − x1 x2 c. f1 = 6 x1 x22 − 3 x2
b. f1 = 9 x12 x22 − x1 x23 + x1 x2
__C__ 23. Fie f , g ∈ ℚ [ x1 , x2 ] , f = 6 x1 x2 − x1 x2 + 2 x1 x2 , g = 3 x1 x2 − x1 x2 . În raport cu ordinea
2 4 3 2 2 3 2 3 3

def ht ( f )
grad-lexicografică f este reductibil modulo g, iar polinomul f1 = f − g este
ht ( g )
a. f1 = x12 x2 − 2 x1 x2 c. f1 = x13 x22 + 2 x12 x23
b. f1 = x1 x23 + 3 x12 x2
__A?__ 24. Fie f , g1 , g 2 ∈ℚ x[1 , x2 ] , f = x1 x2 − 3 x1 x2 + 2 x1 x2 , g1 = x1 x2 − x1 x2 , g 2 = x1 x2 − x1 x2 şi fie
2 2 2 2 3 3 2

G = { g1 , g 2 } . În raport ci ordinea lexicografică, care dintre afirmaŃiile următoare este adevărată


a. f este redus modulo G c. f este reductibil modulo g 2
b. f este reductibil modulo g1

__A__ 25. Fie f , g ∈ ℚ x[1 , x2 ] , f = 6 x13 x2 + 3 x1 x22 , g = x1 x22 + x2 şi fie S ( f , g ) S-polinomul lui f şi g în
raport cu ordinea lexicografică. Avem
a. S ( f , g ) = − x 2 x + 3x x3 c. S ( f , g ) = x1 x1 − x2
1 2 1 2
b. S ( f , g ) = x x − 2 x1 x2
2
1 2

__B__ 26. Fie f ∈ ℤ 3 [ x ] , f = x12 + x11 + x 6 + x 5 . Fie g , h ∈ℤ 3 [ x ] astfel încât f = g 3h şi h nu se divide prin
cubul nici unui polinom ireductibil din ℤ 3 [ x ] . Avem
a. g = x 2 + 1̂ , h = x 5 x 2 + 1̂ ( ) c.
( )
2
g = x 2 + 1̂ , h = x 2 x + 1̂ ( )
6

b.
( )
g = x x 2 + 1̂ , h = x 2 x 2 + 1̂ ( )
__C__ 27. Fie f ∈ ℤ 3 [ x ] , f = x12 + x11 + x 6 + x 5 . Dacă Sqfree ( f ) este partea liberă de pătrate a lui f, atunci
aplicând algoritmul SQFREE, avem:
( ) (
a. Sqfree f = x x 2 + x + 2ˆ
) c. Sqfree ( f ) = x x 2 + 1ˆ ( )
b. Sqfree ( f ) = x ( x 3
+ 2ˆ x + 2ˆ )
__A__ 28. Fie f = x +5 x + 1̂ ∈ ℤ 2 x[ .]Aplicând algoritmul Berlekamp, descompunerea lui f ca produs de
factori ireductibili peste ℤ 2 este
( )(
a. f = x 3 + x 2 + 1ˆ x 2 + x + 1ˆ
) c.
(
f = x 2 x + 1ˆ x 2 + x + 1ˆ)( )
b. f = (x 3
+ x + 1ˆ ) x ( x + 1ˆ )

__B__ 29. Fie f = x 12+ x +


9
x +3 2̂ ∈ ℤ 3 x[ .]Aplicând algoritmul SQFREE, obŃinem
a. Sqfree ( f ) = x 4 + x3 + x + 1ˆ c. Sqfree ( f ) = x x 2 + x + 2ˆ ( )
b. Sqfree ( f ) = x 4 + x3 + x + 2ˆ

__C__ 30. Fie f ∈ ℤ 3 [ x ] , f = x + x + x + 2̂ . Aplicând algoritmul Berlekamp, descompunerea lui f ca produs


4 3

de factori ireductibili peste ℤ 3 este


a.
( )(
x 2 + 1ˆ x 2 + 2ˆ x + 2ˆ ) c.
( x + 1ˆ )( x
2 2
+ x + 2ˆ )
b.
( x + x + 2ˆ )( x
2 2
+ 2ˆ x + 2ˆ )