Sunteți pe pagina 1din 1

ORARUL

LECIILOR
PENTRU
STUDENII ANULUI III FACULTATEA
STOMATOLOGIE
SEMESTRUL DE PRIMVAR ANUL
UNIVERSITAR 2014-2015

Z
I
L
E

ORELE

8.00-9.40
L 9.50-11.30
U 12.30-14.10
N 14.20-16.00
I
M 8.00-9.40
A
R 9.50-11.30
12.30-14.10
I 14.20-16.00
M
I
E
R
C
U
R
I

10

APROB
RECTOR AL IP USMF NICOLAE TESTEMIANU
PROFESOR UNIVERSITAR, DR. HAB. T. MED.,
ACADEMICIAN AL AM
ION ABABII

11

12

8.00-10.15

13

8.00-10.15

STOMATOLOGIE ORTOPEDIC
STOM. TER.
10.30
ANATOMIE TOPOGRAFIC
ANAT. TOPOGRAFIC / MED. SOCIAL
STOM. ORO-MAXILO-FACIAL

STOMATOLOGIE TERAPEUTIC

O M F

STOMATOLOGIE TERAPEUTIC
STOMATOLOGIE ORTOPEDIC

CS

12.00

CS

14.20

FARMACOLOGIE

14

14.20-16.00

OTORINOLARINGOLOGIE

14

8.00-9.40
9.50-11.30
12.30-14.10
14.20-16.00

FARMACOLOGIE
O R L

O R L

C H I R U R G I E / MEDICIN INTERN

12

BIOMATERIALE / OFTALMOLOGIE

12

10.00
12.00

FARMACOLOGIE
MEDICIN INTERN

I R

U R

B I O M A T E R I A L E

O M F

CS

11.40

11.40

MED. SOCIAL

STOM. TER.

ANATOMIE TOPOGRAFIC

MED. INTERN

ANATOMIE
TOPOGRAFIC

STOMATOLOGIE ORO-MAXILO-FACIAL

CS

ANATOMIE TOPOGRAFIC / MEDICIN SOCIAL

CS

BIOMATERIALE
13.30

STOM. TERAPEUTIC

8.00-9.30

MEDICIN

INTERN

MEDICIN SOCIAL

10.30

O F T A L M O L O G I E
CHIRURGIE / MEDICIN INTERN
BIOMATERIALE / OFTALMOLOGIE

13
13

11.40

STOM. ORTOPEDIC

STOM. ORT

8.00-9.30

MED. INTERN

O M F

STOMATOLOGIE TERAPEUTIC

11.40

O M F

14.30

14.30

CS

G I E

10.30

C H I R U R G I E

STOMATOLOGIE ORTOPEDIC

8.00-9.30

14.20-16.00
V
I
N
E
R
I

14

OFTALMOLOGIE

F A R M A C O L O G I E
O R L
O R L
O R L

J
O 9.50-11.30
I 12.30-14.10

FARMACOLOGIE

CS

M E D I C I N S O C I A L

16
14

CHIRURGIE

8.00-9.30

15

OTORINOLARINGOLOGIE

CS

8.00-9.40
9.50-11.30
12.30-14.10

8.00-9.40

14

10.00

O M F

13.30

R L

11.40

O M F

STOM. ORT.
ANAT.
TOPOGRAFIC

14.20

8.00-9.30

BIOMATERIALE

10.00

10.00

STOM. TER.
13.30

MED. SOCIAL

STOM. ORT.

OFTALMOLOGIE

EF SECIE DIDACTIC
DR. HAB. T. MED., CONF. UNIVERSITAR

DECAN FACULTATEA STOMATOLOGIE


DR. HAB. T. MED., PROF. UNIVERSITAR

LILIAN APTEFRAI

ION LUPAN