Sunteți pe pagina 1din 9

Idei filon din 21 de carti

(I) Titlu: Pagini web in domeniul energiei


Autori: Ion chiuta, Alexandru Chiuta, Constantin Radu, Cristian Radu
1) Energia si societatea informatiei
2) Concept specific in energie
3) Internet la prize in energetica
4) Tehnologia informatiei in energetica
5) Echipamente PLC in energetica
6) Modelarea transmiterii de semnale PLC prin liniile electrice
7) Sisteme de operare in energetica
8) Cautarea su captura informatiei in energetica
9) Descrierea domeniului energiei
10) Captura de pagini web in domeniu energiei

(II) Titlu: Sisteme de achizitie si transmiterea datelor


Autori: Ion Chiuta, Alexandru Chiuta
1) Conducerea proceselor energetice si criteria de elegere a aparatelor pentru
masurarea calitatii energiei electrice.
2) Compatibilitatea eletromagnetica a sistemelor si echipamentelor
3) Modernizarea sistemelor de circuite secundare cu echipamente numerice
4) Utilizarea sistemelor de incalzire, conditionare a aerului si combaterea
incendiilor
5) Sisteme numerice de conducere
6) Retele de calculatoare
7) Structura sistemelor de conducere: functiile SCADA, software EMS-SCADA
8) Parti component, interfete si semnale ale sistemului de conducere intr-o statie
electrica
9) Transmisia digitala, transmisia prin radio si satelit
10) Sisteme performante de trasmitere a datelor

(III) Titlu: Sisteme de achizitie si transmiterea datelor Principii de alegere


Autori: Ion Chiuta, Alexandru Chiuta, Constantin Radu, Cristian Radu
1) Tipuri de Informatii si functiile sistemelor informatice
2) Reteaua de transmisiuni si cerinte generale pentru software
3) Reglarea numerica a proceselor
4) Principii de proiectare la S.A.T.D.
5) Exploatarea, intretinerea si repararea echipamentului S.A.T.D.
6) Sisteme de telemasurare in retea
7) Frecventa in S.E.N si tensiunea in R.E.T.
8) Flexibilitatea S.A.D.E. Tehnologia si functiunea ale S.A.D.E.
9) Terminologie energetica si S.A.T.D
10) Conducerea prin dispecer a sistemului energetic general
(IV) Titlu: Noi tehnologii de conversie a energiilor si de protectie a mediului
Autori: Mircea Dimitrie Cazacu, Sanda Budea
1) Protectia experimentatorilor impotriva zgomotului si vibratiilor, acordarea
primului ajutor in caz de accidente
2) Reguli de protectie a aparatelor de masurare
3) Tahometre mecanice cu traductor electric si tahometre cu traductoare elecronice
4) Masurarea proprietatilor statice si dinamice ale fluidelor
5) Sonda cu 5 gauri, morisca anemometrica si anemometrul cu fir cald pentru
masurarea vitezei fluidului
6) Masurarea curentului electric continuu sau alternative
7) Metoda celor 2 Watmetre
8) Masurarea radieatiei solare cu ajutorul celulei fotoelectrice
9) Promovarea tehnologiilor silentioase
10) Tehnologii de protectie a mediului

(V) Titlu: Resurse si instalatii de producere a energiei electrice

Autori: Victor Lucian


1) Resurse natural si resurse artificiale
2) Conversia energiei solare, conversia fotovoltaica, conversia solar ape baza de
efect de sera si conversia in cellule de combustibil
3) Bilanturi energetice: al energiei solare, al turbine cu gaz, al unei central electrice
clasice, al motorului diesel, al unui grup electrogen
4) Instalatiile de producere a energiei electrice si termice
5) Centrale chimice, solare , eoliene, nucleare si geotermale
6) Poluarea mediului
7) Dezvoltarea industriei energetice in lume
8) Transformarea energiei apei in energie electrica
9) Centrale cu biomasa, central ce recicleaza deseuri menajere
10) Perspectivele industriei energetice romanesti si viitorul Terrei
(VI) Titlu: Conversia energiei, baze teoretice si probleme
Autori: Ion Chiuta
1) Surse de energie naturala si convertizoarele electrice
2) Teoria efectului fotoelectric
3) Efectul fotoelectric
4) Convertizoarele solare
5) Convertizoare termoelectrice si termopilele
6) Convertizoare termoionice
7) Convertizorul magnetohidrodinamicii
8) Ecuatiile magnetohidrodinamice
9) Fuziunea in plasma
10) Principiile fizice ale conversiei energiei
(VII) Titlu: Conversiunea energiei si surse
Autor: Dr. Ing. F.-M.-G. Tomescu
1) Principiile fizice ale conversiunii energiei
2) Relatiile lui Kelvin, consecintele acestora si generatorul thermoelectric
3) Regimuri de functionare ale instalatiilor termoelectrice
4) Emisia termoelectrica si generatorul thermoelectric
5) Efectul fotoelectric
6) Ecuatiile campului electromagnetic si ecuatiile de miscare ale fluidului
7) Generatorul linear Faraday in prezenta sau absenta efectului Hall
8) Pompa magnetohidrodinamica si fluidul de lucru

9) Principiul conversiunii electrohidrodinamice


10) Fenomene elastotermoelectrice, conversiune piezoelectrica si conversiune
feroelectrica
(VIII) Titlu: Conversia energiei solare inj energie termica
Autori: Vladimir Fara, Radu Grigorescu
1) Radiatia solara
2) Proprietatile optice, reflexia radiatiei solare
3) Conductia termica prin suprafete extinse si conductia termica in regim
tranzitoriu
4) Colectori solari plani
5) Colectori solari cu focalizare
6) Stocarea caldurii sensiile, caldurii latente si stocarea chimica
7) Distilarea solara a apei
8) Metalurgia solara
9) Centrale solare
10) Strategia energeticii solara si revitabilitatea instalatiilor solare
(IX) Titlu: Utilizarea energiei solare
Autori: Al. Danescu, S. Bucurenciu, St. Petrescu
1) Caracteristicile radiatiei solare
2) Legile radiatiei solare, schimbul de caldura prin radiatie
3) Captarea energiei solare
4) Stocarea energiei termice in apa
5) Stocarea energiei termice in strat de pietre sau prin descompunere
termodinamica, fotochimica si fotoelectrochimica
6) Instalatii solare de incalzire, refrigerare, uscare si distilare
7) Cuptoare solare
8) Conversia energiei solare in alte forme de energie
9) Factorii ce afecteaza performantele unui cuptor solar
10) Aspecte economice, ecologice si perspective

(X) Titlu: Energetica generale si conversia energiei

Autori: Prof. Dr. Docent. Ing. Vasile Nitu, Lucia Pantelimon, Cezar Ionescu
1) Caracterisitcile sistemice ale energeticii
2) Instalatii clasice de transformare si transport a energiei
3) Optimizarea solutiilor energetice cu ajutorul metodelor matematice
4) Converisa energiei de fisiune si fuziune in caldura si energie electrica
5) Conversia energiei solare
6) Producerea hidrogenului cu ajutorul energiei solare
7) Conversia eoliana
8) Energetica industrial, energetica transporturilor si energetica in domeniul
agriculturii
9) Conversia energiei geotermale
10) Metode, modele si programe utilizate in planificarea si functionarea sistemelor
energetice
(XI) Titlu: Tratat elementar de electricitate
Autori: J.C. Maxwell
1) Electrizare prin frecare
2) Electrizarile pozitive si negative
3) Potentialul electric si suprafetele echipontetiale
4) Lucrul electric si energia
5) Campul electric, liniile de forta electrica
6) Legea Faraday, Cubul lui Faraday
7) Teoria imaginilor electrice
8) Curentul electric
9) Rezistenta electrica a materialelor
10) Metode de obtinere a curentului electric
(XII) Titlu: Economia energeticii
Autori: Vasile Nitu
1) Reducerea consumurilor tehnologice in transportul si distributia energiei
electrice
2) Bilanturile energetice
3) Realizarea de economii de energie electrica prin folosirea mai eficienta a altor
forme de energie
4) Sisteme de energie in etapa actuala si tendinte de viitor

5) Calculul economic - energetica ramura a economiei nationale cu o dinamica


deosebita
6) Calculul actualizarii costurilor sau beneficiilor
7) Utilizarea energiei in domeniul cosmic si edilitar
8) Optimizarea nivelului de izolatie la cladiri
9) Sistemul tarifar al energiei electrice si termice, influenta structurii
combustibilului
10) Metode si modele de prognoza aplicabile in energetica
(XIII) Titlu: Conversia energiei tehnici neconventionale
Autori: F.T. Tanasescu, Doina Moraru, C.I. Popescu, C.Popescu etc.
1) Energia si lumea viitorului
2) Termodinamica convertoarelor de energie
3) Conversia fotovoltaica, termoelectrica su termoionica
4) Metoda magnetohidrodinamica de producer a energiei electrice
5) Conversia electrochimica a energiei
6) Conversia si fotemisiva
7) Posibilitati de obtinere a energiei prin bioconversie
8) Pilele primare
9) Metoda si sisteme de acumulare a energiei convertite
10) Procedee modern de conversie a energiei si a surselor neconventionale de
energie
(XIV) Titlu: Utilizarea energiei valurilor
Autori: C. Iulian
1) Elemente de proiectare pentru centralele electrice de larg
2) Captarea energiei valurilor si teoria obstacolului intentionat
3) Modelul cu elice unisens
4) Turbina cu rotor orizontal in carcasa
5) Modelul cu captator plutitor si generator linear extern sau generator rotativ
6) Modelele demonstrative (MV-1 si G-2)
7) Captator de energie a valurilor (G-1) experimentat la Marea Neagra
8) Centrale-dig (diguri de adapostire)
9) Comparatie intre digul captator de energies i cel disipator de energie
10) Relatii fundamentale de calcul pentru energia valurilor
(XV) Titlu: Economia energeticii

Autori: Vasile Nitu


1) Metodele de optimizare a sistemelor si subsistemelor energetice
2) Poluarea chimica
3) Poluarea radioactive
4) Poluarea termica a apelor
5) Impactul asuprea mediului ambient al noilor surse de energie
6) Hidrogenul noua forma de energie
7) Energia eoliana
8) Programe energetice
9) Solutii de stocare a energiei practicate in plan mondial si tendintele actuale
10) Tehnologii din domeniul instalatiilor de extractive, imbogatire si stocare a
combustibililor
(XVI) Titlu: Energii neconventionale utilizate in instalatiile din consctructii
Autori: M. Hina, C. Bandrabur, M. Dancea
1) Energia solara ca sursa termica
2) Energia eoliana su utilizarile ei in instalatiile din constructii
3) Energia geotermica si utilizarea ei in instalatiile din constructii
4) Consumul de energie pentru incazire
5) Instalatii geotermale de incalzire
6) Generatoare eoliene
7) Calculul instalatiilor de incalzire electrica a apei de consum
8) Stocarea caldurii solare in lichide si in materiale tip roci
9) Instalatii solare de uscare
10) Pompe de caldura
(XVII) Titltu: Energie. Eficienta. Restructurare.Gestiune.Cartea europeana a
energiei
Autori: Dumitru Popescu, Virgil Musatescu, Marinela Ciobanu
1) Conferinta de la Haga
2) Actul final al conferintei de la Haga
3) Conferinta de la Lisabona
4) Actul final al conferientei de la Lisabona
5) Tratatul cartei energiei
6) Protocolul Cartei Energiei pentru eficienta energetica si aspect associate legate
de mediu

7) Lista comitetelor de studii ale CIGRE


8) Domeniile de activitate CIGRE
9) Sesiunea CIGRE 1996
10) Lista subiectelor preferentiale CIGRE
(XVIII) Titlu: Prezentul si viitorul energiei solare
Autori: Mircea Malita, Adrian Gheorghe
1) Problema energiei si energetica solara
2) Tehnologii energetice solare
3) Bioenergetica solara
4) Probleme ale implementarii energiei solare
5) Energia solara si mediul ambient
6) Arhitectura si constructii solare
7) Instalatii frigorifice solare
8) Fotosinteza si celulele solare
9) Incalzirea locuintelor si producerea apei calde cu energia solara
10) Utilizarea captorilor fototermici cu apa si aer
(XIX) Titltu: Economia de energie. Proiectarea instalatiilor solare
Autori: Florian Mercea, Radu Mercea
1) Strategii de reducere a consumurilor de energie
2) Recuperarea caldurii din apele uzate
3) Economia de energie realizata prin ventilatia naturala
4) Energia din procesul de vopsire
5) Reducerea consumului de energie in finisajul textile
6) Utilizarea unor noi surse de energie
7) Energia solara utilizata in industria usoara
8) Proiectarea instalatiilor solare
9) Strategii bune de aplicat in domeniul politicii energetice
10) Eficienta economica a utilizarii unor noi surse de energie

(XX) Titlu: Economia de energie. Proiectarea instalatiilor solare


Autori: Florian Mercea, Radu Mercea

1) Schimbator de caldura aer-aer


2) Tipuri de schimbatoare de caldura
3) Caracteristicile termice ale metalelor mai importante
4) Energia inglobata, consumul de metal si investitia specifica intr-o retea de
cunducte
5) Marimi caracteristice ale apei si aburului
6) Transformarea scarilor de temperature
7) Marimi caracateristice pentru aer
8) Unitatile de masura
9) Caracateristicile unor lichide
10) Solutie tipizata pentru o instalatie, de incazire cu apa geo-termala
(XXI) Titlu: Universul energiei
Autori: Alexandru Chiuta, Ion Chiuta, Ciprian Stoica, Elena Anghel
1) Teoria Kaluza-Klein si teoriile de elaborare
2) Teoria Big-Beng si Teoria Generala
3) Teoriile super-gravitatiei
4) Metaluniversul informational si ciclul universal
5) Energia, Informatia, Timpul si Societatea
6) Resursele energetice si sistemele energetice
7) Sisteme de conversie a energiei
8) Efectul Hall si legea Faraday
9) Implementarea unei instalatii de conversie
10) Relatiile Kelvin, sistemul criogenic, polarizatia si fotoelectricitatea