Sunteți pe pagina 1din 1

REFERAT PENTRU ACORDAREA AVANSULUI SPRE DECONTARE

REFERAT PENTRU ACORDAREA AVANSULUI SPRE DECONTARE

Subsemnata(ul)..
avand functia de.
Rog a mi se acorda un avans in suma de lei...
(..)
Necesar pentru
Termen de decontare...
Avizul compartimentului din care
Sef compartiment
face parte solicitantul de avans...
Bun de plata pentru suma de lei..
(in litere)

DIRECTOR
DIR. ECONOMIC Sef serviciu financiar

Subsemnata(ul)..
avand functia de.
Rog a mi se acorda un avans in suma de lei...
(..)
Necesar pentru
Termen de decontare...
Avizul compartimentului din care
Sef compartiment
face parte solicitantul de avans...
Bun de plata pentru suma de lei..
(in litere)

DIRECTOR
DIR. ECONOMIC Sef serviciu financiar

Am primit suma de lei(...


) Semnatura...
Data.
Buletin de identitate

Am primit suma de lei(...


) Semnatura...
Data.
Buletin de identitate

REFERAT PENTRU ACORDAREA AVANSULUI SPRE DECONTARE


DECONTARE

REFERAT PENTRU ACORDAREA AVANSULUI SPRE DECONTARE

Subsemnata(ul)..
avand functia de.
Rog a mi se acorda un avans in suma de lei...
(..)
Necesar pentru
Termen de decontare...
Avizul compartimentului din care
Sef compartiment
face parte solicitantul de avans...
Bun de plata pentru suma de lei..
(in litere)

DIRECTOR
DIR. ECONOMIC Sef serviciu financiar

Subsemnata(ul)..
avand functia de.
Rog a mi se acorda un avans in suma de lei...
(..)
Necesar pentru
Termen de decontare...
Avizul compartimentului din care
Sef compartiment
face parte solicitantul de avans...
Bun de plata pentru suma de lei..
(in litere)

DIRECTOR
DIR. ECONOMIC Sef serviciu financiar

Am primit suma de lei(...


) Semnatura...
Data.
Buletin de identitate

Am primit suma de lei(...


) Semnatura...
Data.
Buletin de identitate