Sunteți pe pagina 1din 1

S.C.

MEDICONST SRL CONSTANTA


Str. SPTAR PREDA BUZESCU 4,cod 900575
Punct Lucru str. FLMNDA nr.19 ( TOMIS I )
C.U.I. 17136954
J13/158/2005
Tel: 0241.511330 / Fax: 0241. 614141
Email: i_aurelian@yahoo.com
Web: www.mediconst.ro

DOCUMENTE NECESARE INVESTIGATIILOR IN REGIM COMPENSAT (CU COPLATA )

1. Bilet trimitere ( in doua exemplare autocopiative )


2. Formular de trimitere A4.
3. Documente care sa ateste calitatea de asigurat
PRECIZARI
1. Biletul de trimitere trebuie sa contina toate rubricile completate, cu semnatura, parafa si
stampila cabinetului cu indicativul SP urmat de o cifra specifica pentru cabinetul trimitator.
Biletul de trimitere trebuie sa mai contina:
- toate datele de identificare ale pacientului inclusic CNP;
- diagnosticul pacientului cu codul de diagnostic;
- investigatia solicitata cu codul de investigatie, in concordanta cu diagnosticul;
2. Formularul de trimitere tip A4 se completeaza la toate rubricile
3. Documentele care atesta calitatea de asigurat, sunt:
- pentru persoanele angajate: adeverinta de angajare si copie dupa ultimul ordin
plata asigurari sanatate
- pentru pensionari:talonul de pensie, in copie sau original.