Sunteți pe pagina 1din 2

CHESTIONAR DE CERCETARE PRIVIND

REPARTITIA COSTURILOR LOGISTICE SI A


GRADULUI DE INFORMATIZARE A SISTEMULUI LOGISTIC
Principalele 2 obiective ale chestionarului de cercetare vizeaza:
identificarea modului de repartitie a costurilor logistice pe principalele activitati si procese
logistice.
- determinarea gradului de informatizare a sistemului logistic.
Chestionarul cuprinde 9 intrebari.
Raspunsul dvs. nu implica furnizarea unor date confidentiale deoarece costul total logistic,
costul de depozitare si cifra de afaceri le-am numit X, Y si Z. Scopul chestionarului este
obtinerea unor date statistice privind anumite procente din acesti X, Y sau Z si nu determinarea
unor sume banesti ale organizatiei dvs. De aceea, ne puteti raspunde usor marcand un X sau
completand un procent dupa caz.
-

1. Organizatia dvs. detine o evidenta distincta a costurilor logistice atunci cand se determina
costurile totale ale organizatiei? (bifati cu un x casuta corespunzatoare)
NU
DA
2. In cazul unui raspuns afirmativ la intrebarea anterioara, evidenta costurilor logistice se
realizeaza pentru :
Fiecare produs in parte realizat de organizatia dvs
Toate produsele realizate de organizatie, determinandu-se un cost logistic total la
sfarsitul unui an, semestru, trimestru etc.
3. La calcularea costului total logistic luati in considerare si costul de a tine stocuri (inventory
carrying cost)?
NU
DA
4. In cazul unui raspuns afirmativ la intrebarea anterioara, care din urmatoarele costuri
contribuie la formarea costului de a tine stocuri in organizatia dvs ?
Costul de capital
Costul pentru asigurari
Costul de manevrare
Costul de depreciere morala
Costul de realocare
Costul de deteriorare
Costul furturilor
Alte costuri cum ar fi....................................................

5. Fie X, costul total logistic anual al organizatiei dumneavoastra.


Care este ponderea costurilor principalelor procese si activitati logistice desfasurate in
organizatia dvs din costul total logistic? (inlocuiti simbolul cu cifrele de rigoare)
% din X Procesarea comenzilor (incluzand cheltuieli administrative)
% din X Aprovizionarea cu materii prime si materiale 30 %
% din X Depozitarea materiilor prime 20%
% din X Depozitarea produselor finite 20%
% din X Transportul intern de materii prime
% din X Transportul intern de produse finite
% din X Transportul extern de produse finite 30%
% din X Costul de a tine stocuri
% din X Alte procese sau activitati logistice cu ar fi..................
6. Fie Y, costul total de depozitare din organizatia dvs. Care este ponderea costurilor
urmatoarelor activitati logistice (specifice procesului de depozitare) din costul total de
depozitare? (inlocuiti simbolul cu cifrele de rigoare)
% din Y Receptia marfurilor (Receiving)10%
% din Y Pastrarea mrfurilor in deposit (Storage) 30%
% din Y Formarea comenzilor (Picking)10%
% din Y Incarcarea marfurilor pentru expediere (Shipping)
% din Y Alte activitati precum ambalare etc 50%
7. Fie Z, cifra de afaceri a organizatiei dvs. Care este procentul (ponderea) costului total logistic
anual al organizatiei din cifra de afaceri a organizatiei? (inlocuiti simbolul cu cifrele de
rigoare)
% din Z X(Costul total logistic) 70%
8. Ce tipuri de aplicatii informatice folositi pentru sistemul logistic al organizatiei dvs?
Aplicatii de baza precum word, excel, access
Aplicatii utilizand Php si baze de date de tipul MySql
Aplicatii de tipul ERP precum......................................
Softuri specializate pe logistica
Aplicatii bazate pe coduri de bare
Atle tipuri de aplicatii informatice precum.......................................
Nici un fel de aplicatii informatice
9. In urma implementarii unor aplicatii informatice de tipul celor enumerate la intrebarea
anterioara, cele mai importante beneficii obtinute de organizatia dvs. se refera la:
Reducerea costurilor de depozitare
Reducerea costurilor de transport
Reduceri ale timpilor de procesare a comenzilor
Scaderea erorilor la procesarea comenzilor, emiterea facturilor, livrarea comenzilor
Posibilitatea monitorizarii in timp real a status-ului comenzilor
Scaderea lead-time-ului
Cresterea nivelului de servire oferit clientilor
Va multumim pentru amabilitate!
2