Sunteți pe pagina 1din 3

Functiile Banilor

1. Masurator al valorii = se evalueaza valoare marfurilor, activitatea economica a


firmelor, cheltuielile, rezultatele economice
2. Mijloc de schimb = intermediaza actele de schimb
3. Mijloc de plata = obligatiile cu valoare economica sunt evaluate in bani si se sting
odata cu achitarea acestora
4. Forma universal sub care sunt constituite rezervele agentilor economici
5. Bani universali = moneda statelor puternice

Masa Monetara
-

Reprezinta totalitatea mijloacelor banesti care se afla in circulatie in economie intr-o


perioada de timp:
Numerar
Bani scripturali
Moneda electronica
Ecuatia schimbului: MV=PT
M= masa monetara, V= viteza de rotatie a banilor, P= preturile, T= volumul tranzactiilor

Cererea si Oferta
de Monede
Piata monetara = unde se intalnesc agentii economici, unii care solicita inprumuturi iar altii care
ofera imp.
Ofertanti banci, societati de asigurari, casele de economii, populatia
Solicitanti agentii economici, populatia, statul
Piata monetara ca piata a capitaluui pe termen scurt cuprinde:
a) P. interbancara = asigura intalnirea cererii cu oferta
b) P titlurilor de valoare negociabile = statul si ag. Economici emit si tranzactioneaza titluri de
valoare pe termen scurt

Clasificarea operatiilor effectuate pe piata monetara:


a) In functie de relatiile stabilite

De finantare
De refinantare
b) In functie de durata creditului
De o zi
Intre 2-90 zile
Intre 3-12 luni

Principalele trasaturi ale creditului:


1) Este o relatie stabilita intre creditor si debitor
2) Rambursabilitatea
3) Debitorul este purtator de dobanda
4) Necesitatea unei garantii reale

Clasificarea creditelor
a) Dupa forma de acordare:
Commercial
Bancar
b) Dupa relatiile stabilite intre cei doi subiecti:
Privat
Public

D=C*d/100 (dobanda simpla pe an)


S=C(1+d/100)^n (dobanda compusa, unde n=nr. De ani)

Piata capitalurilor

Spatiul de intalnire a ofertei de capital propusa de catre cei care economisesc si cerererea
intreprinatorilor pt. finantare
Modalitati de finantare ale soc. Comerciale:
1) Surse proprii/autofinantare = partea de profit care este destinat acestui scop +
armotizarea capitalului fix
2) Emitere si vanzarea de actiuni si oblicatiuni

Actiunile sunt titluri de valoare care sunt emise de catre ag. Economici si atesta calitatea de
proprietar asupra unei actiuni din cap social al firmei sau a unei fractiuni din calitatea
acesteia
Actiunile confera detinatarilor anumite drepturi sociale si patrimoniale
Dreputir sociale:
1) Dreptul de a fi informat asupra situatiei economice financiare a firmei
2) Dr. de a participa la ad. Generala a actionarilor si de a allege consiliul de
administratie
3) Dr de a administra si de a controla gestiunea firmei

Drepturi patrimoniale:
1) Dr de a obtine dividente(venituri realizate de investitor)
2) Dr de a obtine o fractiune a capitalului firmei in situatia lichidarii acesteia

Obligatiunile = sunt titluri de valoare care atesta angajarea unui imprumut pe termen mediu
sau lung emitentulu obligandu-se ca la scadenta sa rascumpere obligatiune plecum si la plata
periodica detinatorului unui venit ferm (cuponul obligatiunii) indifferent de activitatea econ
a emitentului