Sunteți pe pagina 1din 1

DIRECIA ACHIZITII CU FINANTARE EXTERNA

Tel./Fax.: 021.264 32 92/ 021 318 66 62 ; E-mail : procurement@andnet.ro


CLARIFICAREA NR. 10 la Documentatia de Atribuire
Constructia variantei de ocolire Targu Jiu

Clarificari transmise de operatorii economici dupa data limita de solicitare a clarificarilor


Intrebare 1

Raspuns 1

Intrebare 2
Raspuns 2

In ANEXA 1 LA CLARIFICAREA NR. 7, lista ARTICOLE GENERALE, art. GI4


nu mai are completata valoarea unitara. Va rugam sa precizati daca aceasta valoare
trebuie completata de fiecare ofertant in parte. Va rugam sa precizati daca
proiectarea, corelarea proiectelor si lucrarile de protectie sau relocare a utilitatilor
identificate prin investigatiile prevazute in cadrul articolului GI.03, potrivit Clauzei
II.1.7 B din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. Alocarea pentru costurile
privind executia lucrarilor de utilitati care rezulta din art.GI.03, potrivit Clauzei
II.1.7 B, este pusa la dispozitie de beneficiar.
Valoarea aferenta articolului GI 04 se va completa de fiecare ofertant in parte. Pentru
celelalte clarificari a se vedea Clauza II.1.7 Relocare i protejare de utiliti, Sub Clauzele A. Investigatie si B. Protejarea / mutarea utilitilor identificate din
Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. De asemenea mentionam ca in cadrul
Sub Clauzei B. Protejarea / mutarea utilitilor identificate, sintagma Suma
Provizionat a fost inlocuita anterior cu Suma forfetara. A se vedea
Clarificarea nr. 4, Raspuns 25.
Referitor la lista de cantitati1.9, la art. C21e1 se precizeaza existenta unei camere de
cadere. Va rugam sa ne puneti la dispozitie plansa cu detalii.
Detaliile referitoare la camera de cadere se regasesc in plansa - PDT km 9+040,
PODET NOU DALAT, L=4m la km. 9+040 PE VARIANTA EST care se
regaseste in Anexa nr. 4 la Clarificarea nr. 2.