Sunteți pe pagina 1din 3

Dreptul proprietatii intelectuale curs 08 07.04.

2014
Notiune de concurenta neloiala
Proprietatea intelectuala este un ansamblu de norme destinate sa protejeze creatiile intelectuale
din domeniul industrial, stiintific, literar sau artistic.
Mijlocul specific de protectie a creatiilor intelectuale este actiunea in contrafacere.
Concurenta neloiala este printre altele si un mijloc de protectie a proprietatii industriale.
In dreptul roman ca si in dreptul francez actiunea in concurenta neloiala isi are fundamentul in
raspunderea civila delictuala.
Actiunea in concurenta neloiala ca mijloc de protectie a proprietatii industriale este o actiune
complementara actiunii in contrafacere si numai in anumite situatii un substitut al acesteia.
Prin concurenta comerciala se intelege totalitatea actiunilor unui comerciant menite sa mareasca
dreptul de clientela.
Actele de concurenta pot fi licite sau ilicite.
Chiar daca influenteaza in mod negativ comerciantii concurenti, concurenta licita este benefica
deoarece stimuleaza progresul tehnic si protejeaza consumatorul.
Caracterul licit sau ilicit al concurentei comerciale este dat de modalitatile, mijloacele de
atragere a clientelei.
Sanctionarea practicilor comerciale necinstite ocroteste interesele legitime ale mediului de
afaceri adica ale comerciantilor si ale clientilor.
Concurenta neloiala presupune exercitarea unor acte sau fapte ce incalca uzantele cinstite si au
ca rezultat prejudicierea altor comercianti si chiar ale clientilor.
Daca comerciantii au o clientela comuna adica sunt in concurenta, incalcarea uzantelor cinstite
constituie concurenta neloiala.
Daca comerciantii apartin unor piete diferite, incalcarea uzantelor cinstite constituie practica
parazitara.
Definitie legala: Legea 11/1991 art 2 concurenta neloiala este orice act sau fapt contrar
uzantelor cinstite in activitatea de productie, comercializare sau prestare de servicii.
Concurenta neloiala a fost definita in literatura franceza ca fiind captarea comerciantilor
concurenti prin mijloace ilicite.
Concurenta neloiala cuprinde 3 elemente:
- o activitate pozitiva a comerciantului (acte sau fapte)
- aceasta activitate este destinata captarii clientelei altor comercianti (concurenti sau nu)
- mijloacele folosite sunt ilicite
Actele de concurenta comerciala presupun anumite limitari, interdictii care au ca scop crearea
unui mediu onest de afaceri.
Aceste ingradiri dupa izvorul lor pot fi legale sau conventionale.
Temeiul juridic al actiunii in concurenta neloiala este raspunderea civila delictuala cu toate
conditiile acesteia.
Concurenta neloiala este un instrument de reglare a limitelor actelor de concurenta comerciala
dar in egala masura un mijloc de protectie a consumatorului.
Concurenta neloiala vizeaza mijloacele neoneste utlizate in scopul captarii clientelei celorlalti
comercianti.
Initial notiunea de concurenta neloiala se baza pe un concept moral si anume morala in afaceri.
Morala in afaceri este o forma particulara a moralei universale si anume suma constrangerilor
din activitatea de concurenta comerciala sanctionate de norme juridice.
Concurenta neloiala vizeaza numai mijloacele folosite de un comerciant nu si scopul.

Delimitarea actiunii in concurenta neloiala de actiunea in contrafacere


Contrafacerea desemneaza orice atingere adusa monopolului de exploatarea a unui drept de
proprietate industriala.
De obicei contrafacerea se concretizeaza in reproducerea frauduloasa, folosirea ori punerea in
circulatie fara drept a unor obiecte de proprietate industriala protejate printr-un titlu de protectie.
Contrafacerea este prohibita de lege si constituie o forma de concurenta interzisa.
Contrafacerea este incalcarea unui drept subiectiv, absolut si exclusiv.
Concurenta neloiala este o incalcare a legii cu caracter general prin folosirea unor mijloace
neoneste.
Contrafacerea este un ansamblu de norme juridice prin care este ocrotit monopolul de
exploatare a unui obiect de proprietate industriala.
Concurenta neloiala este ansamblul de norme juridice prin care:
a. se interzice incalcarea normelor de concurenta oneste
b. se repara prejudiciul cauzat prin acte sau fapte de concurenta neloiala adus altui comerciant
Titular al actiunii in contrafacere poate fi numai titularul protectiei unui obiect de proprietate
industriala.
Titular al actiunii in concurenta neloiala poate fi orice comerciant protejat impotriva actelor de
concurenta neonesta.
Cele 2 actiuni sunt distincte independent.
Ele pot fi introduse atat separat cat si simultan.
Temeiul juridic al actiunii in contrafacere este dat de legile speciale ce reglementeaza obiectele
de proprietate industriala.
Ca natura juridica actiunea in contrafacere este o actiune reala intrucat are ca obiect un drept de
proprietate industriala.
Actiunea in concurenta neloiala izvoraste din raspunderea civila delictuala si in consecinta este
o actiune personala.
In principal este recomandabil pt titularul unui drept de proprietate industriala sa apeleze la
actiunea in contrafacere.
Hotararea pronuntata intr-o actiune in contrafacere (definitiva si irevocabila) nu constituie
autoritate de lucru judecat intr-o actiune de concurenta neloiala deoarece nu exista identitate de obiect
si cauza.
In principiu actiunea in concurenta neloiala este un complement al actiunii in contrafacere
(atunci cand intre aceleasi parti se incalca un monopol exclusiv de exploatare prin acte sau fapte ce
incalca uzantele comerciale cinstite).
In aceasta situatie este permis cumulul celor 2 actiuni.
Deosebiri intre actiunea in concurenta si actiunea in contrafacere
1. izvorul formal pt contrafacere este legea care reglementeaza obiectul de proprietate industriala in
timp ce izvorul formal al actiunii in concurenta neloiala este raspunderea civila delictuala reglementata
de codul civil
2. cauza cererii de chemare in judecata pt contrafacere este incalcarea unui drept exclusiv de exploatare
iar pt concurenta neloiala este repararea prejudiciului cauzat printr-un act sau fapt (ilicit) de concurenta
3. obiectul protectiei: actiunea in contrafacere protejeaza dreptul de proprietate asupra unei creatii
industriale, actiunea in concurenta neloiala protejeaza atat comerciantii de comportamentul ilicit al
altor comercianti cat si pe consumatori
4. finalitatea celor 2 actiuni: actiunea in contrafacere are ca scop inlaturarea incalcarii dreptului
exclusiv de exploatare a unei creati industriala iar mijloacele prin care se realizeaza sunt atat civile cat

si penale, actiunea in concurenta neloiala are ca finalitate incetarea practicilor de concurenta neonesta
si repararea prejudiciului, de asemenea imbraca atat forma civila cat si penala.
5. domeniul de aplicare: actiunea in contrafacere ese calificata ca fiind o actiunea reala, actiunea in
concurenta neloiala este o actiune personala
Prin contrafacere se urmareste incetarea incalcarii dreptului exclusiv de exploatare (in principal)
si daca este cazul despagubirea titularului dreptului.
Actiunea in concurenta neloiala vizeaza in principal acoperirea prejudiciului si in anumite
situatii despagubirea comerciantului dezavantajat de practicile concurentiale neoneste.