Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Scoala:
Profesor
Clasa: a VIII-a
Obiectul: Limba si literatura romana
Subiectul lectiei: Descrierea literara
Tipul lectiei: de conolidare a deprinderilor de analiza a unei descrieri literare
Competente specifice:
- utilizarea corecta si adecvata a limbii romane in receptarea si producerea mesajelor in
diferite situatii de comunicare;
- analiza principalelor componente de structura, de compozitie si de limbaj specifice
textului liric descriptiv;
- folosirea unor modalitatii diverse de intelegere si de interpretare a unor texte lirice la
prima vedere;
- elaborarea unor compuneri in care sa fie exprimata opinia despre semnificatia si
mijloacele de realizare a unei descrieri literare;
Obiective operationale:
- sa precizeze structura operei lirice Amurg in delta de Ion Pillat;
- sa identifice tema poeziei raportand-o la titlu;
- sa descopere modul de expunere dominant si sa analizeze modul de realizare a
descrierii;
- sa exprime opinii asupra continutului si componentelor de ordin structural specifice
textului dat;
- sa compare starile sufletesti, ideile poetice si mijloacele de realizare artistica din poezia
Amurg in delta cu cele din poezia bacoviana ,,Amurg de toamna;
- sa coreleze operele literare analizate cu o creatie plasticaavand aceeasi tema;
- sa-si consolideze deprinderile de interpretare a textelor descriptive.
Obiective afective:
- sa dovedeasca receptivitate fata de analiza unor texte lirice
- sa-si cultive simtul estetic si interesul pentru creatiile artistice (literare, plastice);
- sa asocieze lumea semantica a creatiilor literare cu experiente proprii.
Strategia didactica:
a) Metode si procedee: expunerea, conversatia euristica, explicatia, invatarea prin
descoperire, metoda cubului, jocul didactic.
b) Forme de organizare a activitatii elevilor: activitate frontala, individuala si pe
grupe;
c) Resurse: capacitatiile receptive ale elevilor, cunostintele anterioare;
d) Mijloace de invatamant: portofoliile elevilor,fisa de lucru cu textele suport si
testul formativ, creatii plastice, cubul.
SCENARIUL DIDACTIC
Momentele lectiei

Activitatea profesorului

Activitatea elevilor

Metode de
evaluare

Momentul
organizatoric

Profesorul noteaza absentii si are o


scurta conversatie cu acestia;
Care-i parerea ta despre....?

Spargerea ghetii

In fata clasei, doi elevi Joc didactic


discuta in
contradictoriu despre
impactul asupre
receptorului al
cuvantului si al
imaginii in transmiterea
starii sufletesti. Colegii
intervin, argumentand
opiniile exprimate de
Profesorul verifica si evalueaza tema: cei doi
realizarea unei compuneri descriptive
Evaluarea temei
intitulate Peisaj marin
Cativa elevi isi prezinta pentru acasa
compunerile, iar colegii
Anunta subiectul lectiei si pune in
isi exprima opiniile
Fisa de lucru cu
discutie etapele analizei descrierii
despre acestea
doua texte
literare in versuri
descriptive la
Prin activitate frontala, prima vedere
raspund la primele
(Amurg in delta
doua cerinte de pe fisa
de Ion Pillat si
de lucru. Alcatuiesc
Amurg de toamna
grupuri de cate patru.
de G. Bacovia) si
Discuta si redacteaza
testul formativ.
raspunsurile.

Captarea atentiei

Analiza unor text


descriptive

Reactualizeaza pasii receptarii unui


text literar dupa metoda cubului.
Imparte fisele de lucru cu textul la
prima vedere si testul formativ.
Indruma activitatea echipelor. Anunta
timpul cerintei de pe fiecare fata a
cubului. Posteaza langa cub o creatie
plastica avand aceeasi tema:
amurgul.
Evaluarea

Dupa scurgerea timpului, profesorul


ii invita pe reprezentantii fiecarei
grupe sa expuna raspunsurile,

Un delegat al fiecarei
grupe prezinta
raspunsurile echipei

succesiv, conform cerintelor de pe


fetele cubului.
Intervine in dezbatere, stimuland
autoevaluarea elevilor.

pentru fiecare item.


Lanseaza opinii critice,
argumentate, despre
propriile afirmatii sau
despre cele ale
Aprecieaza calitatea interventiilor si
colegilor.
noteaza activitatea grupelor. Repune Se implica in
in discutie raportul cuvant-imagine in autoevaluare.
transmiterea universului interior al
Problematizeaza, din
fiintei umane.
Tema pentru acasa

Comunica tema pentru acasa:


realizarea unei compuneri-argument
prin care sa se demonstreze ca una
din poeziile analizate in aceasta ora
este o descriere subiectiva in versuri.

FISA DE LUCRU
Citeste cu atentie textele urmatoare:
,,Amurg de toamna pustiu, de huma,
Pe camp sinistre soapte trec in vantDeparte plopii s-apleaca la pamant
In larg balans lenevos, de guma...
(George Bacovia, Amurg de toamna)
,,Cat vezi cu ochiul, verde, papurisul
Se-ndoaie-n vantul serii, fosnitor.
Din cand in cand si-arata luminisul
Un ochi de apa moarta. Un cocor
Cu aripa deschisa se ridica
Din stuf, sfasietor de trist scancind,
Sau cai tatari, dind roata fara frica...
( Ion Pillat, Amurg in delta)
Cerite:
- lectura expresiva a poeziei ,,Amurg in delta
- prima impresie dupa lectura: Cel mai semnificativ aspect al poeziei este....
1. Descrie:
- apartenenta la genul liric (argumente)
2. Aplica:
- semnificatiile titlului

- sursa de inspiratie poetica.


3. Analizeaza:
- tema operei;
- ideile poetice;
- structura (tablourile);
- elementele descrise;
- nivelul lexical;
- nivelul morfo-sintactic;
- mijloacele de realizare artistica.
4. Compara:
- Asemanarile si deosebirile intre ideile poetice, ipostazele eului liric si mijloacele de
realizare artistica din operele literare,,Amurg in delta de Ion Pillat si ,,Amurg de
toamna de George Bacovia.
5. Asocieaza:
- Corespondentele intre cele doua creatii literare descriptive si o creatie plastica intitulata
Amurg.
6. Argumenteaza:
Poezia Amurg de toamna este o descriere literara in versuri deoarece...............................