Sunteți pe pagina 1din 13

PLANUL MANAGERIAL AL SPITALULUI

DE RECUPERARE CARDIOVASCULARA DR BENEDEK GEZA


2012-2017
I. MISIUNE
Misiunea asumata de Spitalul de recuperare cardiovasculara este de a asigura
serviciile medicale necesare populatiei Judetului Covasna

si a intregii tari la inalti

parametri calitativi.
II. VIZIUNE
SPITALUL isi doreste sa devina principalul furnizor de servicii medicale de
recuperare cardiovasculara din tara.
In acelasi timp spitalul isi propune sa creasca calitatea serviciilor sale medicale la
nivelul asteptarilor populatiei atingand in acelasi timp standardele europene in domeniu.
III. VALORI
In atingerea tintei propuse porneste de la urmatorul set de valori:
Respectarea dreptului populatiei de a beneficia de servicii medicale;
Garantarea calitatii si a sigurantei actului medical;
Accesul usor la serviciile medicale oferite;
Competenta profesionala a personalului si incurajarea dezvoltarii acestora;
Transparenta decizionala;
Accesul populatiei la informatia cu caracter medical;
IV. ANALIZA SITUATIEI ACTUALE
Vom analiza situatia actuala a SPITALULUI in functie de urmatoarele
considerente:

Analiza SWOT
Pozitia SPITALULUI pe piata serviciilor medicale
Analiza competitivitatii
Acoperirea cu resursele umane necesare
Analiza infrastructurii
Situatia financiara
Imaginea
Structura
Analiza SWOT
Puncte tari
Ampalsamentul sectiilor de recuperare in statiunea Covasna cu factori naturali
deosebiti
Calitatea ridicata a actului medical dovedita prin certificarea sistemului de
management al calitatii ISO 9001: 2008
Profesionalismul echipei medicale
Dotarea cu aparatura moderna si performanta
Conditii hoteliere la nivel ridicat (3*)
Managementul performant
Structura monodisciplinara a spitalului + SECTIILE EXTERIOARE CARE
ADUC UN PLUS VALOARE PRIN DIVERSIFICAREA SPECIALITATILOR SI
A CONSULTURILOR INTERDISCIPLINARE
Spitalul este singurul spital de recuparare cardiovasculara si neuromusculara din
judet

Puncte slabe
Nr redus de personal datorita blocarii posturilor din sistem
Legislatie necorelata cu realitatile sistemului de sanatate
Nivelul scazut de finantare fata de serviciile medicale oferite
Oportunitati
Aparitia in viitorul apropiat a asigurarilor private complementare de sanatate
Problemele existente in sistemul public de sanatate

Existenta unui nr mare de rezidenti pe post care vor asigura schimbul de generatii
Reputatia foarte buna a echipei medicale si Spitalului.
Primejdii
Instabilitatea legislativa si financiara
Imposibilitatea structurarii unui plan de afaceri pe termen mediu si lung datorita
lipsei de predictibilitate a mediului de afaceri
Finantarea scazuta a CNAS, neconforma cu calitatea serviciilor medicale prestate
Lipsa infrastructurii locale care sa permita turismul medical, pentru finantarea
paturilor necontractate cu CAS

Pozitia pe piata serviciilor medicale


SPITALUL este un important furnizor de servicii medicale. Cu toate ca
SPITALUL are o activitate de 50 de ani , el se preocupa de cresterea gamei de servicii
oferite si de cresterea calitatii serviciilor prestate, in vederea alinierii la cele mai inalte
standarde din domeniu.

Analiza competitivitatii
SPITALUL are un corp medical valoros format din medici prestigiosi si personal
medical mediu experimentat.
Dotarea spitalului este la un nivel bun avand in vedere ca aparatura medicala este
noua si deci foarte competitiva.
Dar cel mai important atu al Spitalului il reprezinta conditiile hoteliere de exceptie
pe care le ofera pacientilor sai. Practic conditiile hoteliere sunt la nivelul a trei stele.
In ultimul an s-au realizat investitii importante, care odata finalizate vor creste
competivitatea si calitatea serviciilor sale medicale. Odata aceste investitii finalizate
spitalul va deveni un important furnizor de servicii medicale de recuparare
cardiovasculara, balneologie si recuperare medicala.

Acoperirea cu resursele umane necesare


Cu toate ca spitalul are un corp medical valoros de medici si asistenti medicali,
exista probleme si in zona resurselor umane. Aceste probleme, care sunt de fapt ale
sistemului, se datoreaza lipsei de medici. Conducerea are insa o strategie de a angaja
personal tanar care sa se formeze si sa se perfectioneze in timp.
Exista o preocupare constanta pentru instruirea continua a personalului medical de
toate gradele, ceea ce ne da garantia mentinerii nivelului profesional al cadrelor
medicale la un nivel ridicat.
Analiza infrastructurii
Infrastructura SPITALULUI se compune din cladire si aparatura medicala.
Cladirile au fost reabilitate si sunt in perfecta stare, asigurand un confort hotelier
ridicat. Baza de tratament a fost si ea modernizata si reparatata, ceea ce va permite
extinderea gamei de servicii medicale prestate.

Aparatura din dotare este noua si este in perioada de garantie. Pe masura ce


aparatele ies din garantie se incheie contracte de service, asigurandu-se o mentenanta
corespunzatoare.
De asemeni, exista un program de achizitii care isi propune completarea dotarii
pentru a asigura atat gama de servicii, cat si calitatea acestora.
In concluzie, infrastructura spitalului permite prestarea unei game largi de servicii
medicale specifice de cea mai buna calitate.
Situatia financiara
Situatia financiara este buna, neexistand datorii catre furnizori sau bugetul
statului. Contractul incheiat cu CJAS reprezinta un factor de echilibru financiar.
Imaginea SPITALULUI
Imaginea Spitalului este una pozitiva, deoarece prin calitatea prestatiilor si-a
castigat un binemeritat prestigiu.
Nu au existat reclamatii ale pacientilor, iar numarul de pacienti are tendinta
crescatoare.
La imaginea buna contribuie atat conditiile hoteliere foarte bune cat si dotarea cu
aparatura noua prin contrast cu celelalte spitale publice consacrate care au probleme
atat in ceea ce priveste comfortul hotelier cat si starea echipamentelor medicale.
Personalul este bine pregatit si are o atitudine corecta fata de pacienti. Absenta
stimulentelor catre personal conduce catre o imagine foarte buna.
Structura
SPITALUL functioneaza in baza unei structuri avizate de Ministerul Sanatatii.
Astfel, in structura exista sectii cu paturi si toate compartimentele functionale,
medicale si nemedicale necesare functionarii in bune conditii a unitatii.
Structura SPITALULUI este descrisa in Organigrama care este atasata.

V. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SPITALULUI ASCLEPIOS


CONSTANTA
Strategia de dezvoltare a SPITALULUI se poate concretiza in :
Obiective pe termen scurt (1 an)
Obiective pe termen mediu (1-3 ani)
Obiective pe termen lung (mai mare de 3 ani)
Obiectivele vizeaza urmatoarele domenii :
Ingrijirile medicale
Conditiile hoteliere
Pentru fiecare tip de obiective ne vom propune in Planul managerial masuri vizand :
Resursele umane ;
Infrastructura ;
Acoperirea cu resurse ;
OBIECTIVE
Obiective pe termen scurt (1 an)
Nr.

Obiectivul

Responsabil

Acreditarea spitalului de Administrator

Termen
28.02.2013

catre CONAS
Auditarea

sistemului

de Administrator

30.04.2013

Indicatori
evaluare
Realizat cu
incadrarea in
timp
Realizat cu

management

al

calitatii

incadrarea in
timp

ISO 9001 : 2008


Masurarea gradului

de DIRECTOR
INGRIJIRI
satisfactie a pacientului si
MEDICALE
propuneri de imbunatatire

30.03.2012

Realizat cu
incadrarea in
timp

30.04.2013

Realizat cu
incadrarea in
timp

a activitatii medicale si
non medicale rezultate in
urma

prelucrarii

chestionarelor
Evaluarea
personalului DIRECTOR
MEDICAL
medical si nonmedical
SEFI SECTIE
SEFISERVICII,
COMPARTIMENTE
Implementarea
DIRECTOR
MEDICAL
procedurilor (ghidurilor de
practica

editate

de

Ministerul

Sanatatii)

si

monitorizarea aplicarii lor


Marirea capacitatii de Administrator

Termen
permanent

31.12.2013

Realizat cu
incadrarea in
timp
Realizat cu
incadrarea in
costuri
Realizat cu
incadrarea in
timp
Realizat cu
incadrarea in
costuri
Procentul de
crestere al
numarului de
consultatii in
ambulatoriu /
10 * 100 [%]
Procentul de
crestere al
cifrei de

tratament a bazei

Realizarea unui bazin


acoperit pentru hidrokinetoterapie

Administrator

31.12.2013

Cresterea numarului de
consultatii in ambulatoriu
cu 10% fata de 2012

Director medical

31.12.2013

Cresterea veniturilor proprii Sefi sectii


cu 10% fata de 2012

31.12.2013

Realizarea unor pachete de MANAGER

31.12.2013

servicii medicale pentru


mediul corporatist
Achizitionarea unui produs
informatic pentru
planificarea si evidenta
serviciilor medicale

Administrator

31.01.2013

afaceri / 10 *
100 [%]
Numar pachete
realizate
Realizat cu
incadrarea in
timp
Realizat cu
incadrarea in
costuri

Obiective pe termen mediu (1-3 ani)


Nr.

Obiectivul

Responsabil

Termen

Introducerea de noi proceduri de


tratament

Dir Medical

30.10.2013

Organizarea unui Ambulatoriu de


balneofizioterapie la sectia
exterioara Gabor Aron 6A

Administrator

31.03.2013

Cresterea cu 15% a numarului de


pacienti din judet (la sectiile
exterioare )

DIRECTOR
MEDICAL

31.12.2013

Indicatori
evaluare
Numar
proceduri noi
introduse
Realizat cu
incadrarea in
timp
Realizat cu
incadrarea in
costuri
Procent
crestere
pacienti din
afara judet / 15
* 100 [%]

4
Obiective pe termen lung (mai mare de 3 ani)
Nr.

Obiectivul

Responsabil

Termen

Obtinerea de contracte externe


pentru turism medical

MANAGER

30.04.2014

Contract cu Case de Sanatate din MANAGER


Strainatate pe baza cardului

30.12.2014

Indicatori
evaluare
Numar
contracte
obtinute
Valoare contract

european
Contracte in zona corporatista
SERVICII RECUPERARE
MEDICALA

MANAGER

30.12.2014

Numar
contracte
obtinute

Obiective specifice privind controlul infeciilor nosocomiale


Nr.

Obiectivul

Responsabil

Termen

Reducerea numarului de cazuri


depistate in sistem de rutina

Coordonator
CCPIN

Anual

Reducerea numarului de cazuri


investigate in laborator

Coordonator
CCPIN

Anual

Reducerea numarului accidente


ale personalului medical prin
expunere la produse biologice

Coordonator
CCPIN

Anual

Indicatori
evaluare
Numarului de
cazuri depistate
in sistem de
rutina
Numarului de
cazuri
investigate in
laborator
Numarului
accidente ale
personalului
medical prin
expunere la
produse
biologice

Obiective privind depistarea precoce i controlul infeciilor nosocomiale


Nr.

Obiectivul

Responsabil

Termen

Actiuni de depistare a cazurilor de Coordonator


IN prin prelevari de probe
CCPIN

Anual

Actiuni de verificare a starii


igienico-sanitare in sectiile
spitalului

Anual

Coordonator
CCPIN

Indicatori
evaluare
Numarul de
actiuni de
depistare a
cazurilor de IN
prin prelevari de
probe
Numarul de
actiuni de
verificare a starii

igienico-sanitare
in sectiile
spitalului
3
VI. INDICATORI DE PERFORMANTA VIZATI
In vederea bunei functionari a spitalului si a atingerii obiectivelor trebuiesc
stabiliti anumiti indicatori de performanta, atat la nivelul sectiilor cat si la nivelul
spitalului in intregul sau.
A. Indicatori de management al resurselor umane
Nr.

Obiectivul

Responsabil

Termen

Indicatori
evaluare
Numarul de
cursuri interne
din anul curent /
Numarul de
cursuri interne
din anul
precedent > 1,10
N>2

Cresterea numarului de cursuri


de instruire interna ale
personalului cu 10% fata de
anul precedent

Dir Medical

Permanent

Participarea la cel puti 2


manifestari stiintifice pe profil
Evaluarea performantelor
profesionale ale personalului
medical
Elaborarea de protocoale si
instructiuni de lucru

Dir Medical

Permanent

MANAGER

Permanent

Procent personal
evaluat = 100%

Dir Medical

Permanent

Numarul de
protocoale si
instructiuni de
lucru elaborate si
implementate in
anul curent

3
4

B. Indicatori de utilizare a serviciilor


1. numarul de bolnavi externati total = 16.500 / an
2. durata medie de spitalizare, pe spital = 5 pe acuti, 16 zile recuperare cardiovasculara,
30 zile recuperare neurologie.

3. rata de utilizare a paturilor, pe spital = 89


4. numarul consultatiilor acordate in ambulatoriu = 4.500 / luna
Indicatori de calitate

Nr.

Obiectivul

Responsabil

Scaderea ratei infectiilor


nosocomiale

Dir ingrijiri

Cresterea concordantei intre


diagnosticul la externare si cel
de la internare

Dir Medical

Scaderea numarului de
reclamatii (N)
Cresterea indicelui global de
satisfactie al pacientilor (I) cu
10% fata de anul precedent

Dir Medical

Cresterea numarului de cursuri


de instruire ale personalului cu
10% fata de anul precedent

Dir Medical

Reducerea numarului de
defectiuni accidentale ale
aparturii medicale (N)
Implementarea ghidurilor de
buna practica
Elaborarea de protocoale si
instructiuni de lucru

Administrator

7
8

Dir Medical

Dir Medical
Dir Medical

Termen

Indicatori
evaluare
Permanent Rata anuala a
infectiilor
nosocomiale pe
spital
I < 0,15
Permanent Indicele de
concordanta intre
diagnosticul la
externare si la
internare
I > 80%
Permanent N< 4
Permanent Indicelui global de
satisfactie al
pacientilor 2012 /
Indicelui global de
satisfactie al
pacientilor 2011
Permanent Numarului de
cursuri de instruire
ale personalului
2011 / Numarului
de cursuri de
instruire ale
personalului 2012
Permanent N < 6
Permanent Numar ghiduri
implementate
Permanent Numarul de
protocoale si
instructiuni de
lucru elaborate si
implementate in

anul curent
D. Indicatori specifici pentru evaluarea calitii serviciilor hoteliere
Nr.

Obiectivul

Responsabil

Termen

Scaderea numarului de
reclamatii privind conditiile
hoteliere

Administrator

Permanent

Cresterea indicelui de
satisafactie al pacientilor la
intrebarile referitoare la
comfortul hotelier din
chestionarul de evaluare al
satisfactiei pacientilor

Administrator

Permanent

Cresterea satisfactiei pacientilor


referitor la curatenie

Director
ingrijiri

Permanent

Cresterea satisfactiei pacientilor


referitor la atitudinea
personalului

Administrator

Permanent

Indicatori
evaluare
Numarul de
reclamatii vizand
conditiile
hoteliere
Indicele de
satifactie al
pacientilor la
intrebarile
referitoare la
comfortul
hotelier
Indicele de
satifactie al
pacientilor la
intrebarile
referitoare la
curatenie
Indicele de
satifactie al
pacientilor la
intrebarile
referitoare la
atitudinea
personalului

E. Indicatori de performan specifici fiecrei secii


Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Obiectivul
Durata medie de spitalizare
Rata de utilizare a paturilor
Indicele de complexitate a paturilor
Costul mediu al zilei de spitalizare
Rata infectiilor nosocomiale
Rata mortalitatii intraspitalicesti
Procentul de reclamatii rezolvate

Responsabil
Sef Sectie
Sef Sectie
Sef Sectie
Sef Sectie
Sef Sectie
Sef Sectie
Sef Sectie

Termen
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual

Indicatori
evaluare
Grad de realizare
Grad de realizare
Grad de realizare
Grad de realizare
Grad de realizare
Grad de realizare
Grad de realizare

F. Indicatori de performan specifici fiecrui sector de activitate nemedical


Nr.

Obiectivul

Responsabil

Termen

Indicatori

Numarul de cursuri de
perfectionare la care a participat
personalul sectorului in ultimul an

Sef Sector

Anual

Realizarea planului de investitii


aferent sectorului
Scaderea numarului de reclamatii
referitoare la neindeplinirea
atributiilor sectorului

Sef Sector

Anual

Sef Sector

Anual

Scaderea numarului de sactiuni


disciplinare ale peronalului din
sector

Sef Sector

Anual

evaluare
Numarul de cursuri
de perfectionare la
care a participat
personalul
sectorului in
ultimul an
Grad de realizare
Numarului de
reclamatii
referitoare la
neindeplinirea
atributiilor
sectorului
Numarului de
sactiuni
disciplinare ale
peronalului din
sector

Prezentul Plan managerial a fost aprobat de MANAGER la data de 03.11.2012


Prezentul plan strategic va fi analizat semestrial de catre MANAGER in vederea constatarii
stadiului de indeplinire al obiectivelor sau ori de cate ori apar situatii care impun reactualizarea acestuia.