Sunteți pe pagina 1din 7

BILETUL 1

1.Conform Comitetul de Definitii al Asociatiei Americane de


Marketing,cercetarea de marketing reprezinta :
a)Culegerea ,masurarea si inregistrarea datelor referitoare la aspecte legate de
marketingul bunurilor;
b)Culegerea,analiza si interpretarea sistematica a datelor referitoare la orice aspect
de marketing
c)Culegerea,inregistrarea si analiza sistematica a datelor referitoare la marketingul
bunurilor si serviciilor
d)Specificarea,masurarea si diseminarea informatiilor legate de marketingul
bunurilor,serviciilor si ideilor
2. Cu ocazia lansarii pe piata Bucurestiului a produsului Rococo,s-a efectuat un
sondaj in randul consumatorilor,pe un esantion de 1200 de persoane . In urma
centralizarii rezultatelor s-a stability urmatoarea repartizare a subiectilor
investigati ,pe grupe de varsta ,in functie de modul de apreciere a noului produs
supus investigarii :

Care este valoarea calculate a lui x2?


a)2.503;

b)1.457

c)-1.403

d)1.401

3.Cercetarea de marketing al carei scop principal este descrierea si


evaluarea coordonatelor fenomenului cercetat are un character:
a)instrumental;

b)exploratoriu;

c)descriptiv;

d)predictiv.

4.In cadrul unei cercetari selective ,efectuata pe un esantion de 2000 de


persoane privind preferintele subiectilor cercetati pt produsul ZOKOKO
,masurata cu ajutorul scalei lui Likert ,raspunsurile au fost:

Produsul ZOKOKO are un gust placut:

NR
PERSOANE

ACORD
TOTAL
450

ACORD
500

INDIFERE
NT
350

DEZACOR
D
350

DEZACOR
D TOTAL
350

Care este scorul mediu realizat la nivelul esantionului?


A)0.125;

B)1.325;

C)-0.176;

D)0.175

5) Aria cercetarilor de marketing cuprinde urmatoarele domenii:


a)firma,mediul extern,interfata intreprindere-mediu
b)piata,mediul extern,firma
c)piata,mediul intern,mediul extern
d)firma,piata,anagajatul

6)In principiu,ultima etapa a procesului de cercetare este


a)implementarea cercetarii
b)elaborarea raportului de cercetare
c)prelucrarea,analiza si interpretarea informatiilor
d)interpretarea informatiilor

7)In privinta cercetarilor calitative putem afirma :


a)costul mai mare,comparative cu cercetarea cantitativa
b)imposibilitatea de a identifica motivatiile si sentimentele profunde ale
respondentilor
c)utilizarea de esantioane de dimensiuni mari,preprezentative pentru populatia tinta

d)permite obtinerea informatiilor sensibile de la respondent,in cazul in care


aspectele cercetate sunt fie stanjenitoare,fie au un impact negative asupra propiului
statut

8)Faza de proiectare a cercetarii presupune parcurgerea urmatoarelor


etape:
a)alegerea surselor de informatii,selectarea modalitatii de culegere si sistematizare
a informatiilor,stabilirea bugetului si programarea in timp a cercetarii;
b)recoltarea,prelucrarea,analiza si interpretarea informatiilor;
c)identificarea obiectivelor cercetarii,elaborarea ipotezelor,elaborarea propunerii de
cercetare de marketing;
d)selectarea modalitatii de culegerea a informatiilor,recoltarea informatiilor.

9)In cadrul unui sondaj,persoana de la care se culeg datele este denumita:


a)unitate de sondaj;
sondaj;

b)esantion ;

c)unitate de cercetare;

d)baza de

10)Activitatea care consta in asocierea de somboluri,conform unui


procedeu prestabilit,datelor culese este denumita:
A)masurare

;b)codificare;

c)tabulare;

d)scalare.

11)Una din conditiile care trebuie respectate in construirea scalelor o


constituie:
a)existenta in mod obligatoriu a unui instrument fizic care sa permita masurarea;
b)sa fie inteligibile de catre subiectii de la care se culeg informatiile
c)sa posede un numar cat mai mare de nivele
d)sa permita masurarea concomitenta a cel putin doua caracteristici
12) In functie de natura cercetarii,putem clasifica observarile in :
a)observari umane si observari mecanice
b)observari nedisimulate si observari disimulate

c)observari directe si observari indirect


d)observari structurate,observari nestructurate
13)Intrebarea Care este ocupatia dvs ? face parte din categoria
intrebarilor:
a)inchise;

b)filtru;

c)mixte;

d)deschise.

14) Tehnica asocierilor de cuvinte presupune :


a)prezentarea unor fraze
b)prezentarea tuturor cuvintelor din lista simultan
c)realizarea de catre subiectii supusi investigatiei a unor asocieri de cuvinte si/sau
imagini pornind de la un anumit stimul
d)ignorarea raspunsurilor nonverbal
15) Sinectica face parte din categoria
a)metodelor de studiere a motivatiilor
b)metodelor rationale de creativitate
c)metodelor intuitive de creativitate
d)metodelor proiective
16) Cel care a afirmat ca o cercetare nu poate fi mai buna decat
chestionarul sau se numeste
a)s.l payne
b)S.I Chelcea
c)C.A Moser
d)I.V . Margineanu
17)In cercetarea de mareting scalarea reprezinta:
a)procesarea informatiilor de mareting
b)procesul de exprimare simbolica a relatiilor dintre caracteristicile si/sau
proprietatile unui fenomen
c)activitatea de construire a instrumentarului de masurare
d)activitatea de construire a scalelor

18) O scala de tipul urmator:


Foarte favorabil ..Foarte nefavorabil este denumita :
a)scala cu suma constanta
b)scala nominala
c)diferentiala semantic
d)scala Likert
19) Dimensiunea unui esantion care urmeaza sa fie utilizat in cercetarea
imaginii autoturismului X,in conditiile unei probabilitati de garantare a
rezultatelor cercetarii de 95% (t=1.96) si a unei marje de eroare de +- 5%
va fi de :
a)191
b)196
c)201
d)385
20) Transformarile de tipul f(x)= ax + b sunt posibile numai in cazul
scalelor:
a)nominale si ordinale
b)ordinale si interval
c)nominale si proportionale
d)interval si proportionale
21) O ancheta realizata pe un esantion de 1000 de persoane a solicitat
subiectilor interveivati sa indice ordinea importantei (locul I,II,III,IV) a
patru attribute(fiabilitate,pret,usurinta in utilizare,silentiozitate) in
decizia de cumpararea a unei masini de spalat.Rezultatele obtinute au fost
urmatoarele:
Atribute
Fiabilitate
Pret
Silentiozitate
Usurinta in
utilizare

I
250
300
150
300

II
350
250
250
150

III
250
200
280
270

IV
150
250
320
280

Care este ierarhia celor 4 atribute in decizia de cumparare (de la cel mai
important la cel mai putin important) ?
A)fiabilitate,prt,silentiozitate,usurinta in utilizare
b) silentiozitate,usurinta in utilizare,prt,fiabilitate
c) usurinta in utilizare,fiabilitate, prt,silentiozitate
d) fiabilitate,prt, usurinta in utilizare, silentiozitate

22)Interceptarea de roluri face parte din categoria tehnicilor :


a)de asociere;
exprimare.

b)de constructie;

c)de completare;

d)de

23)Informatiile legate nemijlocit de problematica investigata sunt:


a)informatii de baza; b)informatii de clasificare;
identificare; d)informatii clasificate

c)informatii de

24) Principiul care impune respondentului ca intrebarile ce necesitand un


efort mental mai mare pentru a raspunde sa fie amplasate in miezul
chestionarului poarte denumirea de :
a)Principiul Palniei
b)principiul palniei rasturante
c)principiul sarcinii respondentului
d)principiul sectionarii chestionarului
25) Observarea este o metoda de cercetare de tip :
a)descriptiv sau causal

b)explicative

c)exploratoriu sau descriptive

d)cauzal

S-ar putea să vă placă și