Sunteți pe pagina 1din 3

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I
PROTECIEI SOCIALE
AMPOSDRU

Fondul Social European


POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

CERERE DE FINANARE

A. Date privind structura societatii


1. Denumirea societatii /aplicantului:
2. Adresa:
3. Certificat de atestare fiscala
4. Cont nr.:

, deschis la

5. Cod fiscal ( dupa caz ):


6. Alte date de identificare:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Web:
7. Echipa responsabil de derularea proiectului (numele i prenumele, funcia n cadrul
societatii, telefon):
Echipa responsabila de implementarea proiectului va fi construita in functie de nevoile
proiectului, dar va cuprine cel putin administratorul societatii, managerul financiar si directorul
tehnic. Alti membri vor fi inclusi, dupa caz.
7.1 Coordonator:
7.2 Responsabil financiar ( dupa caz ):
7.3 Responsabil cu probleme tehnice ( dupa caz ):
7.4 Ali membri, dup caz: .
B. Date privind proiectul
1. Denumirea proiectului: Casa dulciurilor cofetarie cu dulciuri traditionale romanesti
2. Scopul: Scopul acestui proiect este punerea in valoare a traditiilor romanesti. Dorim sa
incurajam metinerea vie a valorilor si identitatii romanesti prin promovarea dulciurilor
romanesti catre toate generatiile de consumatori. Aceasta Casa a dulciurilor romanesti se
doreste sa fie nu numai o cofetarie in care se pot consuma sau cumpara dulciuri, dar si un loc
unde se afla retete, unde se organizeaza ateliere de invatare a traditiilor legate de dulciurile
romanesti sau de cursuri de pregatir a acestor produse.
3. Obiective specifice: Obiectivele acestui proiect sunt deschiderea unei cofetarii, a unui atelier
pentru cursuri legate de gastronimie traditionala care sa conduca la cresterea profitabilitatii si a
numarului de locuri de munca.

4. Activiti/aciuni din cadrul proiectului:


4.1
4.2
4.3

Lucrari de amenajare a cofetariei, a spatiului pentru ateliere.


Dotarea laboratorului si a cofetariei;
Implementarea proiectului.

5. Perioada de derulare/aciune/activitate:
5.1
6 luni
5.2
6 luni
5.3
1 an
6. Locul de desfurare/activitate:
6.1
sediu
6.2
sediu
6.3
sediu
7. Participani (numrul i structura) /activitate/ colaboratori/furnizori:
7.1
In patrimoniul companiei noastre exista un spatiu adecvat pentru sediul viitoarelor
cofetarii si atelier, si anume o vila cu parter, etaj si mansarda care urmeaza sa fie transformata
in cofetarie, spatiu pentru laborator, spatiu pentru ateliere de traditii si creatie gastronimica.
7.2
Utilarea spatiului se va face conform normelor sanitare in vigoare. Dorim sa cream un
spatiu in care traditia sa se impleteasca cu modernitatea, deci nu va fi un spatiu rural, ci un
modernism avangardist cu accente traditionale romanesti.
7.3
Implementarea proiectului va presupune angajarea personalului competent, crearea
brandului, activitati de promovare si marketing.
8. Costurile estimate ale proiectului (se va detalia pe aciuni/activiti, categorii de cheltuieli
i surse de finanare), conform tabelului de mai jos:

Nr.
crt.

I.

- lei (RON) Programul/Proiectul, aciunea/activitatea,

Valoarea
total

din care
suma
solicitat
din fonduri
publice sau
bancare

venituri
proprii
ale
societatii

210.000

135.000

75.000

Programul/Proiectul:
Casa dulciurilor cofetarie atelier cu dulciuri
traditionale romanesti
Total:

1.1. Aciunea/activitatea:
Lucrari de amenajare a cofetariei, a spatiului
pt ateliere
total:
2

din care:

80.000

50.000

30.000

80.000

60.000

20.000

50.000

25.000

25.000

1.2. Aciunea/activitatea
Dotarea laboratorului si a cofetariei
total:
din care:
1.3. Aciunea/activitatea
Implementarea proiectului
total:
din care:

C. Resurse umane i financiare ale societatii/solicitantului, angrenate n realizarea


proiectului
1. Resurse umane
1.1. Numr de personal salariat
total: 5..............., din care management activ .....1..............
1.2. Numr de asociaii cu sau fr personalitate juridic afiliate la societatea respectiva pentru
derularea proiectului : 1 asociat
2. Resurse financiare
2.1. Venituri proprii realizate n anul precedent total: .200.000................lei (RON), din care:
-

venituri din activiti economice (nchirieri, prestri de servicii, reclam,


publicitate etc.):
200.000
lei (RON)

alte venituri:

lei (RON)

2.2. Venituri proprii estimate a se realiza n anul curent total: 250.000 lei (RON), din care:
-

venituri din activiti economice (prestri de servicii, nchirieri, reclam,


publicitate etc.):
250.000
lei (RON)

cotizaii, taxe, etc.:

lei (RON)

alte venituri:

lei (RON)

Numele i prenumele:
Funcia ( dupa caz ):