Sunteți pe pagina 1din 13

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI Facultatea: Management, Cod: 07 Domeniul de licenţă: Management, Cod: 06 Specializarea de licenţă: Management, Cod: 01 Durata programului de licenţă: 3 ani Forma de învăţământ (CU FRECVENŢĂ, ID): CU FRECVENŢĂ Anul universitar: 2014-2015

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Anul de studiu: 1, Semestrul: 1

         

Form

 

Nr.

     

Nr.

Denumirea disciplinei

Denumirea disciplinei în engleză

Tip

Cat

disci.

a de

Nr. ore/ săptămână

pct.

credit

Nr de

Departamentul care

Observaţii

crt.

dis.

verific

săpt.

susţine disciplina

     

are

C

S

L/ P

T

   

1

Microeconomie

Microeconomics

O

F

E

2

2

 

- 4

5

14

Economie şi Politici

 

Economice

2

Matematică

Mathematics

O

F

E

2

2

 

- 4

5

14

Matematici Aplicate

 

3

Dreptul afacerilor

Business law

O

F

E

2

2

 

- 4

4

14

Drept

 
 

Tehnologia aplicaţiilor office în management

Office applications

                     

4

technology in

O

C

E

2

1

1 4

4

14

Informatică de Gestiune

management

5

Ecotehnologii

Ecotechnology

O

C

V

2

1

 

3

4

14

Management

 

6

Introducere în contabilitate

Introduction to

O

F

E

2

2

 

- 4

5

14

Contabilitate, Audit şi

 

Accounting

Analiza Economică

7.1

Limba engleză și comunicare de specialitate 1

English and Professional Communication 1

   

V

 

2

 

- 2

3

14

Limbi moderne și

 

-

comunicare în afaceri

7.2

Limba franceză și comunicare de specialitate 1

French and Professional Communication 1

A

F

V

 

2

 

- 2

3

14

Limbi moderne și

 

-

comunicare în afaceri

7.3

Limba germană și comunicare de specialitate 1

German and Professional Communication 1

V

 

2

 

- 2

3

14

Limbi moderne și

 

-

comunicare în afaceri

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII ŞI OPŢIONALE

 

5E+2V

12

12

 

1 25

30

14

 

8

Educaţie fizică şi sport

Sports

S

C

V

-

2

 

- 2

1

14

Educaţie Fizică şi Sport

 
   

Communication in

                 

Limbi moderne și comunicare în afaceri

 

9.1

Comunicare în limba engleză 1

English 1

F

C

V

2

2

3

14

   

Communication in

                 

Limbi moderne și comunicare în afaceri

 

9,2

Comunicare în limba germană 1

German 1

F

C

V

2

2

3

14

   

Communication in

                 

Limbi moderne și comunicare în afaceri

 

9,3

Comunicare în limba franceză 1

French 1

F

C

V

2

2

3

14

   

Communication in

                 

Limbi moderne și comunicare în afaceri

 

9,4

Comunicare în limba spaniolă 1

Spanish 1

F

C

V

2

2

3

14

   

Communication in Italian

                 

Limbi moderne și comunicare în afaceri

 

9,5

Comunicare în limba italiană 1

1

F

C

V

2

2

3

14

9,6

Comunicare în limba rusă 1

Communication in

F

C

V

 

2

 

2

3

14

Limbi moderne și

 
   

Russian 1

             

comunicare în afaceri

TOTAL GENERAL

 

5E+3V

12

15

1

29

34

14

 

Legenda: C curs; S seminar; L – lucrări practice; P – proiecte ; T - total

RECTOR, Prof.univ.dr. Pavel NASTASE

DECAN, Prof.univ.dr. Ion POPA

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI Facultatea: Management, Cod: 07 Domeniul de licenţă: Management, Cod: 06 Specializarea de licenţă: Management, Cod: 01 Durata programului de licenţă: 3 ani Forma de învăţământ (CU FRECVENŢĂ, ID): CU FRECVENŢĂ Anul universitar: 2014-2015

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Anul de studiu: 1, Semestrul: 2

             

Nr.

     

Cat

Forma

Nr. ore/ săptămână

pct.

Nr.

Denumirea disciplinei

Denumirea disciplinei în engleză

Tip

disc

de

credi

Nr de

Departamentul care

Observaţii

crt.

dis.

i.

verifica

 

t

săpt.

susţine disciplina

   

re

C

S

L/ P

T

   

1

Macroeconomie

Macroeconomics

O

F

E

2

2

- 4

 

5

14

Economie şi Politici

 

Economice

 

Managementul sistemelor informatice

Infomation sistems

                     

2

management

O

S

E

2

1

1 4

5

14

Management

3

Dreptul muncii

Labour law

O

C

V

2

1

- 3

 

4

14

Drept

 

4

Contabilitate financiară

Financial accounting

O

C

E

2

1

- 3

 

4

14

Contabilitate, Audit şi

 

Analiză Economică

5

Managementul cercetării şi dezvoltarii

Research and Development Management

O

S

E

2

1

 

3

4

14

Management

 

6

Filosofie

Philosphy

O

F

V

2

2

- 4

 

5

14

Filosofie şi Ştiinţe Socio-

 

Umane

7.1

Limba engleză și comunicare de specialitate 2

English and Professional Communication 2

O

F

V

 

2

- 2

 

3

14

Limbi moderne și

 

-

comunicare în afaceri

7.2

Limba franceză și comunicare de specialitate 2

French and Professional Communication 2

O

F

V

 

2

- 2

 

3

14

Limbi moderne și

 

-

comunicare în afaceri

7.3

Limba germană și comunicare de specialitate 2

German and Professional Communication 2

O

F

V

 

2

- 2

 

3

14

Limbi moderne și

 

-

comunicare în afaceri

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII ŞI OPŢIONALE

 

4E+3V

12

10

1 23

 

30

14

 

8

Educaţie fizică şi sport

Sports

S

C

V

-

2

- 2

 

1

14

Educaţie fizică şi sport

 

9.1

Comunicare în limba engleză 2

Communication in English 2

F

C

V

 

2

 

2

3

14

Limbi moderne și comunicare în afaceri

 

9.2

Comunicare în limba germană

Communication in German 2

F

C

V

 

2

 

2

3

14

Limbi moderne și comunicare în afaceri

 

2

 

Comunicare în limba franceză

Communication in French 2

             

3

 

Limbi moderne și comunicare în afaceri

 

9.3

2

F

C

V

2

2

14

9.4

Comunicare în limba spaniolă

Communication in Spanish 2

F

C

V

 

2

 

2

3

14

Limbi moderne și comunicare în afaceri

 

2

9.5

Comunicare în limba italiană 2

Communication in Italian 2

F

C

V

 

2

 

2

3

14

Limbi moderne și

 
                       

comunicare în afaceri

9.6

Comunicare în limba rusa 2

Communication in Russian 2

F

C

V

 

2

 

2

3

14

Limbi moderne și comunicare în afaceri

TOTAL GENERAL

 

4E+5V

12

14

2

27

34

14

 

Legenda: C curs; S seminar; L – lucrări practice; P – proiecte ; T - total

RECTOR, Prof.univ.dr. Pavel NASTASE

DECAN, Prof.univ.dr. Ion POPA

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI Facultatea: Management, Cod: 07 Domeniul de licenţă: Management, Cod: 06 Specializarea de licenţă: Management, Cod: 01 Durata programului de licenţă: 3 ani Forma de învăţământ (CU FRECVENŢĂ, ID): CU FRECVENŢĂ Anul universitar: 2015-2016

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Anul de studiu: 2 , Semestrul: 1

             

Nr.

     

Nr.

Denumirea disciplinei

Denumirea disciplinei în engleză

Tip

Cat

Forma de

Nr. ore/ săptămână

pct.

Nr de

Departamentul care

Observaţii

crt.

dis.

disc

verificare

credit

săpt.

susţine disciplina

   

i.

C

S

L/ P

T

   

1

Managementul calităţii proceselor

Process quality management

O

S

E

2

1

1

4

5

14

Management

 

2

Fundamentele managementului organizaţiei

General management

O

F

E

2

1

1

4

5

14

Management

 

5

Managementul investiţiilor

Investment management

O

S

E

2

1

1

4

5

14

Management

 

4

Finanţe

Finance

O

F

E

2

2

 

4

4

14

Finante

 

5

Statistică

Statistics

O

F

E

2

2

 

4

4

14

Statistică și

 

-

Econometrie

6.1

Limba engleză și comunicare de specialitate 3

English and Professional Communication 3

   

V

 

1

 

1

3

14

Limbi moderne și

 

-

-

comunicare în afaceri

6.2

Limba franceză și comunicare de specialitate 3

French and Professional Communication 3

A

F

V

 

1

 

1

3

14

Limbi moderne și

 

-

-

comunicare în afaceri

6.3

Limba română și comunicare de specialitate 3

Romanian and Professional Communication 3

V

 

1

 

1

3

14

Limbi moderne și

 

-

-

comunicare în afaceri

7.1

Contabilitate managerială

Managerial accounting

   

E

2

1

 

3

4

14

Contabilitate, Audit şi

 

A

C

-

Analiză Economică

7.2

Audit intern

Internat audit

E

2

1

 

3

4

14

Contabilitate, Audit şi

 

-

Analiză Economică

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII ŞI OPŢIONALE

 

6E +1

12

9

3

24

30

14

 

8

Educaţie fizică şi sport

Sports

S

C

V

-

2

-

2

1

14

Educaţie fizică şi sport

 

9.1

Comunicare în limba engleză

Communication in English 3

F

C

V

 

2

 

2

3

14

Limbi moderne și comunicare în afaceri

 

3

 

Comunicare în limba

Communication in German 3

             

3

 

Limbi moderne și comunicare în afaceri

 

9.2

germană3

F

C

V

2

2

14

 

Comunicare în limba franceză

Communication in French 3

             

3

 

Limbi moderne și comunicare în afaceri

 

9.3

3

F

C

V

2

2

14

9.4

Comunicare în limba spaniolă

Communication in Spanish 3

F

C

V

 

2

 

2

3

14

Limbi moderne și comunicare în afaceri

 

3

 

Comunicare în limba italiană

Communication in Italian 3

             

3

 

Limbi moderne și comunicare în afaceri

 

9.5

3

F

C

V

2

2

14

9.6

Comunicare în limba rusa 3

Communication in Russian 3

F

C

V

 

2

 

2

3

14

Limbi moderne și comunicare în afaceri

TOTAL GENERAL

 

6E +3V

14

14

4

28

34

14

 

Legenda: C curs; S seminar; L – lucrări practice; P – proiecte ; T - total

RECTOR, Prof.univ.dr. Pavel NASTASE

DECAN, Prof.univ.dr. Ion POPA

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI Facultatea: Management, Cod: 07 Domeniul de licenţă: Management, Cod: 06 Specializarea de licenţă: Management, Cod: 01 Durata programului de licenţă: 3 ani Forma de învăţământ (CU FRECVENŢĂ, ID): CU FRECVENŢĂ Anul universitar: 2015-2016

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Anul de studiu: 2, Semestrul: 2

         

Forma

Nr. ore/ săptămână

Nr.

 

Departamentul

 

Nr.

Denumirea disciplinei în engleză

Tip

Cat

de

 

Nr de

Denumirea disciplinei

       

pct.

credit

care susţine

disciplina

Observaţii

crt.

dis.

disci.

verifica

C

S

L/ P

T

săpt.

   

re

   

1

Managementul

resurselor

Human Resources

O

S

E

2

1

1

4

4

11

Management

 

umane

Management

2

Managementul producţiei

Production management

O

S

E

2

1

1

4

4

11

Management

 
   

Econometry

                 

Statistică şi

 

3

Econometrie

O

F

E

2

2

-

4

4

11

Previziune

Economică

4

Managementul proiectelor

Project management

O

S

V

2

1

 

3

4

11

Management

 

5

Metodologii manageriale

Managerial methodologies

O

S

E

2

1

1

4

4

11

Management

 

6

Marketing

Marketing

O

F

E

2

2

-

4

4

11

Marketing

 
   

International commerce

                 

Relatii economice

 

7.1

Comerţ internaţional

E

2

1

-

3

3

11

internationale

 

Mediul internaţional de afaceri

International business

A

C

             

Relatii economice

 

7.2

environment

E

2

1

-

3

3

11

internationale

   

International negociation

             

Relatii economice

 

7.3

Negociere internaţională

E

2

1

-

3

3

11

internationale

8

Practică de specialitate*

Internship (3x30)

 

S

V

   

30

30

3

3

Management

 

(3x30)

O

-

-

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII ŞI OPŢIONALE

 

6E+2V

14

9

3

26

30

11

 

9

Educaţie fizică şi sport

Sports

S

C

V

-

2

-

2

1

11

Educaţie fizică şi sport

 
 

10.1 Comunicare în limba engleză 4

Communication in English 4

                 

Limbi moderne și

 

F

C

V

2

2

3

14

comunicare în afaceri

 

10.2 Comunicare în limba germană 4

Communication in German 4

                 

Limbi moderne și

 

F

C

V

2

2

3

14

comunicare în afaceri

 

10.3 Comunicare în limba franceză 4

Communication in French 4

                 

Limbi moderne și

 

F

C

V

2

2

3

14

comunicare în afaceri

 

Comunicare în limba spaniolă 4

Communication in Spanish 4

               

Limbi moderne și

10.4

F

C

V

2

2

3

14

comunicare în afaceri

 

Comunicare în limba italiană 4

Communication in Italian 4

               

Limbi moderne și

10.5

F

C

V

2

2

3

14

comunicare în afaceri

   

Communication in Russian 4

               

Limbi moderne și

10.6

Comunicare în limba rusă 4

F

C

V

2

2

3

14

comunicare în afaceri

TOTAL GENERAL

 

6E+4V

11

9

 

34

   

* Practica de specialitate se organizeaza in ultimele 3 sapatmani ale semestrului

Legenda: C curs; S seminar; L – lucrări practice; P proiecte ; T - total

RECTOR, Prof.univ.dr. Pavel NASTASE

DECAN, Prof.univ.dr. Ion POPA

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI Facultatea: Management, Cod: 07 Domeniul de licenţă: Management, Cod: 06 Specializarea de licenţă: Management, Cod: 01 Durata programului de licenţă: 3 ani Forma de învăţământ (CU FRECVENŢĂ, ID): CU FRECVENŢĂ Anul universitar: 2016-2017

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Anul de studiu: 3, Semestrul: 1

Nr.

 

Denumirea disciplinei în engleză

 

Cat

Forma de

Nr. ore/ săptămână

Nr.

Nr de

Departamentul

 

crt.

Denumirea disciplinei

Tip dis.

verificare

C

S

L/ P

T

pct.

săpt.

care susţine

Observaţii

disci.

credit

disciplina

1

Managementul

Service Management

O

S

E

2

1

1

4

5

14

Management

 

serviciilor

2

Analiza strategică a mediului concurenţial

Strategic analysis of the competitive environment

O

S

E

2

2

-

4

5

14

Management

 
 

Managementul

Supply and Sales

                     

3

aprovizionării

şi

Management

O

S

E

2

1

1

4

5

14

Management

nzărilor

 

Managementul

Small and Medium

                     

4

Intreprinderilor mici şi mijlocii

Enterprises Management

O

S

E

2

1

1

4

5

14

Management

5

Proiecte economice

Economic Projects

O

S

V

-

-

4

4

5

14

Management

 

6.1

Marketing direct

Direct marketing

   

E

2

1

-

4

5

14

Marketing

 

6.2

Marketing internaţional

International marketing

A

C

E

2

1

-

4

5

14

Marketing

 

6.3

Relaţii publice

Public relations

E

2

1

-

4

5

14

Marketing

 

6.4

Tehnici promoţionale

Promotional techniques

E

2

1

-

4

5

14

Marketing

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII ŞI OPŢIONALE

 

5E+1V

10

2

11

23

30

14

   
   

Communication in English 5

                 

Limbi moderne

 

7.1 Comunicare în limba engleză 5

F

C

V

2

2

3

14

și comunicare în afaceri

   

Communication in German 5

                 

Limbi moderne

 

7.2 Comunicare în limba germană 5

F

C

V

2

2

3

14

și comunicare în afaceri

   

Communication in French 5

                 

Limbi moderne

 

7.3 Comunicare în limba franceză 5

F

C

V

2

2

3

14

și comunicare în afaceri

   

Communication in Spanish 5

                 

Limbi moderne

 

7.4 Comunicare în limba spaniolă 5

F

C

V

2

2

3

14

și comunicare în afaceri

 

7.5 Comunicare în limba italiană 5

 

Communication in Italian 5

                 

Limbi moderne

 

F

C

V

2

2

3

14

și comunicare în

                       

afaceri

   

Communication in Russian 5

                 

Limbi moderne

7.6

Comunicare în limba rusă 5

F

C

V

2

2

3

14

și comunicare în afaceri

TOTAL GENERAL

 

5E+2V

10

4

12

25

33

14

 

Legenda: C curs; S seminar; L – lucrări practice; P – proiecte ; T - total

RECTOR, Prof.univ.dr. Pavel NASTASE

DECAN, Prof.univ.dr. Ion POPA

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI Facultatea: Management, Cod: 07 Domeniul de licenţă: Management, Cod: 06 Specializarea de licenţă: Management, Cod: 01 Durata programului de licenţă: 3 ani Forma de învăţământ (CU FRECVENŢĂ, ID): CU FRECVENŢĂ Anul universitar: 2016-2017

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Anul de studiu: 3, Semestrul: 2

         

Forma

 

Nr. ore/ săptămână

 

Nr.

Nr de

   

Nr.

Denumirea disciplinei în engleză

Tip

dis.

Cat disci.

de

săpt.

Departamentul care

susţine disciplina

crt.

Denumirea disciplinei

verifica

C

S

L/ P

T

pct.

credit

Observaţii

   

re

   

1

Analiză economico-financiară

Financial Analysis

O

C

E

2

2

 

4

5

12

Contabilitate, Audit şi

 

-

Analiză Economică

   

Comparative

                     

2

Management comparat

Management

O

S

E

2

1

1

4

5

12

Management

3

Management operaţional

Operations Management

O

S

E

2

1

1

4

5

12

Management

 

4

Comunicare şi negociere în afaceri

Business Communication and Negotiation

O

C

E

2

2

-

4

5

12

Management

 

5

Modelare economică

Economic Modelling

O

S

E

2

1

1

4

5

12

Management

 

6.1

Evaluarea intreprinderii

Corporate evaluation

   

E

2

 

1

3

5

12

Contabilitate, Audit şi Analiză Economică

 

6.2

Baze de date pentru management

Data bases

A

C

E

2

 

1

3

5

12

Informatica de gestiune

 

6.3

Business Inteligence

Business Inteligence

E

2

 

1

3

5

12

Informatica de gestiune

 

6.4

Sisteme informatice de gestiune

Administration Information Systems

   

E

2

 

1

3

5

12

Informatica de gestiune

 

6.5

Geopolitică

Geopolitics

A

C

E

2

 

1

3

5

12

Tursim si geografie

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII ŞI OPŢIONALE

   

6E

12

4

7

23

30

12

   

7.1

Comunicare în limba engleză 6

Communication in English 6

F

C

V

 

2

 

2

 

14

Limbi moderne și

 

3

comunicare în afaceri

7.2

Comunicare în limba germană 6

Communication in German 6

F

C

V

 

2

 

2

 

14

Limbi moderne și

 

3

comunicare în afaceri

7.3

Comunicare în limba franceză 6

Communication in French 6

F

C

V

 

2

 

2

 

14

Limbi moderne și

 

3

comunicare în afaceri

7.4

Comunicare în limba spaniolă 6

Communication in Spanish 6

F

C

V

 

2

 

2

 

14

Limbi moderne și

 

3

comunicare în afaceri

7.5

Comunicare în limba italiană 6

Communication in Italian 6

F

C

V

 

2

 

2

 

14

Limbi moderne și

 

3

comunicare în afaceri

7.6

Comunicare în limba rusă6

Communication in Russian 6

F

C

V

 

2

 

2

 

14

Limbi moderne și

 

3

comunicare în afaceri

TOTAL GENERAL

 

6E+1V

12

6

9

25

33

12

 

ELABORAREA ȘI SUSȚINEREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ

                 

8

Pregatire lucrare de licenţă

Preparation of diploma

8 Pregatire lucrare de licenţă Preparation of diploma - - - 30 30 12 Management
8 Pregatire lucrare de licenţă Preparation of diploma - - - 30 30 12 Management

-

-

-

30

30

8 Pregatire lucrare de licenţă Preparation of diploma - - - 30 30 12 Management

12

Management

8 Pregatire lucrare de licenţă Preparation of diploma - - - 30 30 12 Management

Legenda: C curs; S seminar; L – lucrări practice; P – proiecte ; T - total

RECTOR, Prof.univ.dr. Pavel NASTASE

DECAN, Prof.univ.dr. Ion POPA

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI Facultatea: Management, Cod: 07 Domeniul de licenţă: Management, Cod: 06 Specializarea de licenţă: Management, Cod: 01 Durata programului de licenţă: 3 ani Forma de învăţământ (CU FRECVENŢĂ, ID): CU FRECVENŢĂ Anul universitar: 2016-2017

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Anul de studiu: 3, FINALIZARE – SUSŢINEREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ

Nr.

Denumirea

Denumirea

Forma

 

Nr. ore/

 

Nr.

Nr.

Departamentul care

crt.

Disciplinei

disciplinei

verif.

săptămână

Pct.

de

susţine

in engleza

C S

 

L/P

T

credit

săpt.

disciplina

1

Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate

 

E

- -

 

- -

 

5