Sunteți pe pagina 1din 13

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI

Facultatea: Management, Cod: 07


Domeniul de licen: Management, Cod: 06
Specializarea de licen: Management, Cod: 01
Durata programului de licen: 3 ani
Forma de nvmnt (CU FRECVEN, ID): CU FRECVEN
Anul universitar: 2014-2015
PLAN DE NVMNT
Anul de studiu: 1, Semestrul: 1
Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

Microeconomie

Matematic

Dreptul afacerilor

Tehnologia aplicaiilor office n


management

Ecotehnologii

Denumirea disciplinei
n englez
Microeconomics
Mathematics
Business law
Office applications
technology in
management
Ecotechnology

Introduction to
Accounting
Limba englez i comunicare de
English and Professional
7.1
specialitate 1
Communication 1
Limba francez i comunicare de French and Professional
7.2
specialitate 1
Communication 1
Limba german i comunicare de German and Professional
7.3
specialitate 1
Communication 1
TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII I OPIONALE
8
Educaie fizic i sport
Sports
Communication in
9.1
Comunicare n limba englez 1
English 1
Communication in
9,2
Comunicare n limba german 1
German 1
Communication in
9,3
Comunicare n limba francez 1
French 1
Communication in
9,4
Comunicare n limba spaniol 1
Spanish 1
Communication in Italian
9,5
Comunicare n limba italian 1
1
9,6
Comunicare n limba rus 1
Communication in
6

Introducere n contabilitate

Tip
dis.

Cat
disci.

Form
a de
verific
are

L/ P

Nr. ore/ sptmn

Nr.
pct.
credit

Nr de
spt.

Departamentul care
susine disciplina

14

Economie i Politici
Economice

14

Matematici Aplicate

14

Drept

14

Informatic de Gestiune

14

Management

14

14

14

14

12
-

12
2

1
-

25
2

30
1

14
14

5E+2V
V

14

14

14

14

14

14

Contabilitate, Audit i
Analiza Economic
Limbi moderne i
comunicare n afaceri
Limbi moderne i
comunicare n afaceri
Limbi moderne i
comunicare n afaceri
Educaie Fizic i Sport
Limbi moderne i
comunicare n afaceri
Limbi moderne i
comunicare n afaceri
Limbi moderne i
comunicare n afaceri
Limbi moderne i
comunicare n afaceri
Limbi moderne i
comunicare n afaceri
Limbi moderne i

Observaii

Russian 1
TOTAL GENERAL
Legenda: C curs; S seminar; L lucrri practice; P proiecte ; T - total

RECTOR,
Prof.univ.dr. Pavel NASTASE

comunicare n afaceri
5E+3V

12

15

29

34

14

DECAN,
Prof.univ.dr. Ion POPA

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI


Facultatea: Management, Cod: 07
Domeniul de licen: Management, Cod: 06
Specializarea de licen: Management, Cod: 01
Durata programului de licen: 3 ani
Forma de nvmnt (CU FRECVEN, ID): CU FRECVEN
Anul universitar: 2014-2015
PLAN DE NVMNT
Anul de studiu: 1, Semestrul: 2

Nr.
crt.

1
2
3

Denumirea disciplinei

Macroeconomie
Managementul sistemelor
informatice
Dreptul muncii

Contabilitate financiar

Managementul cercetrii i
dezvoltarii

Filosofie

Denumirea disciplinei n
englez
Macroeconomics
Infomation sistems
management
Labour law
Financial accounting
Research and Development
Management
Philosphy

Limba englez i comunicare


English and Professional
de specialitate 2
Communication 2
Limba francez i comunicare
French and Professional
7.2
de specialitate 2
Communication 2
Limba german i comunicare German and Professional
7.3
de specialitate 2
Communication 2
TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII I OPIONALE
8
Educaie fizic i sport
Sports
Communication in English 2
9.1 Comunicare n limba englez 2
7.1

9.2
9.3
9.4
9.5

Comunicare n limba german


2
Comunicare n limba francez
2
Comunicare n limba spaniol
2
Comunicare n limba italian 2

Communication in German 2
Communication in French 2
Communication in Spanish 2
Communication in Italian 2

Tip
dis.

Cat
disc
i.

Forma
de
verifica
re

Nr. ore/ sptmn


C

L/ P

Nr.
pct.
credi
t

Nr de
spt.

Departamentul care
susine disciplina

14

Economie i Politici
Economice

14

Management

14

Drept

14

Contabilitate, Audit i
Analiz Economic

14

Management

14

14

14

14

12
-

10
2

1
-

23
2

14
14

30
1
3

4E+3V
V

3
3
3
3

14
14
14
14
14

Filosofie i tiine SocioUmane


Limbi moderne i
comunicare n afaceri
Limbi moderne i
comunicare n afaceri
Limbi moderne i
comunicare n afaceri
Educaie fizic i sport
Limbi moderne i
comunicare n afaceri
Limbi moderne i
comunicare n afaceri
Limbi moderne i
comunicare n afaceri
Limbi moderne i
comunicare n afaceri
Limbi moderne i

Observaii

9.6

Comunicare n limba rusa 2

Communication in Russian 2

TOTAL GENERAL
Legenda: C curs; S seminar; L lucrri practice; P proiecte ; T - total

RECTOR,
Prof.univ.dr. Pavel NASTASE

V
4E+5V

2
12

14

2
2

27

3
34

14

comunicare n afaceri
Limbi moderne i
comunicare n afaceri

14

DECAN,
Prof.univ.dr. Ion POPA

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI


Facultatea: Management, Cod: 07
Domeniul de licen: Management, Cod: 06
Specializarea de licen: Management, Cod: 01
Durata programului de licen: 3 ani
Forma de nvmnt (CU FRECVEN, ID): CU FRECVEN
Anul universitar: 2015-2016

PLAN DE NVMNT
Anul de studiu: 2 , Semestrul: 1
Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

5
4

Managementul calitii
proceselor
Fundamentele
managementului organizaiei
Managementul investiiilor
Finane

Statistic

1
2

6.1
6.2
6.3

Limba englez i comunicare


de specialitate 3
Limba francez i comunicare
de specialitate 3
Limba romn i comunicare
de specialitate 3

7.1

Contabilitate managerial

7.2

Audit intern

Denumirea disciplinei n
englez
Process quality management
General management
Investment management
Finance
Statistics
English and Professional
Communication 3
French and Professional
Communication 3
Romanian and Professional
Communication 3
Managerial accounting

Cat
disc
i.

Forma de
verificare

Tip
dis.

Nr.
pct.
credit

Nr de
spt.

Departamentul care
susine disciplina

L/ P

14

Management

14

Management

O
O

S
F

E
E

2
2

1
2

4
4

5
4

14
14

14

14

14

14

14

14

Management
Finante
Statistic i
Econometrie
Limbi moderne i
comunicare n afaceri
Limbi moderne i
comunicare n afaceri
Limbi moderne i
comunicare n afaceri
Contabilitate, Audit i
Analiz Economic
Contabilitate, Audit i
Analiz Economic

6E +1
V

12
-

9
2

3
-

24
2

30
1
3

14
14

Internat audit

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII I OPIONALE


8
Educaie fizic i sport
Sports
Comunicare n limba englez Communication in English 3
9.1
3
Comunicare n limba
Communication in German 3
9.2
german3
Comunicare n limba francez Communication in French 3
9.3
3
Comunicare n limba spaniol Communication in Spanish 3
9.4
3
Comunicare n limba italian
Communication in Italian 3
9.5
3

Nr. ore/ sptmn

3
3
3
3

14
14
14
14
14

Educaie fizic i sport


Limbi moderne i
comunicare n afaceri
Limbi moderne i
comunicare n afaceri
Limbi moderne i
comunicare n afaceri
Limbi moderne i
comunicare n afaceri
Limbi moderne i
comunicare n afaceri

Observaii

9.6

Comunicare n limba rusa 3

Communication in Russian 3

V
6E +3V

TOTAL GENERAL
Legenda: C curs; S seminar; L lucrri practice; P proiecte ; T - total

RECTOR,
Prof.univ.dr. Pavel NASTASE

2
14

14

2
4

28

3
34

14

Limbi moderne i
comunicare n afaceri

14

DECAN,
Prof.univ.dr. Ion POPA

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI


Facultatea: Management, Cod: 07
Domeniul de licen: Management, Cod: 06
Specializarea de licen: Management, Cod: 01
Durata programului de licen: 3 ani
Forma de nvmnt (CU FRECVEN, ID): CU FRECVEN
Anul universitar: 2015-2016
PLAN DE NVMNT
Anul de studiu: 2, Semestrul: 2
Nr.
crt.
1
2

Denumirea disciplinei
Managementul resurselor
umane
Managementul produciei

Denumirea disciplinei n
englez
Human Resources
Management
Production management

Tip
dis.

Cat
disci.

Forma
de
verifica
re
E

Nr. ore/ sptmn


C

L/ P

Nr.
pct.
credit

11

Management

11

Management

11

Statistic i
Previziune
Economic

11

Management

E
E

2
2

1
2

1
-

4
4

4
4

11
11

11

11

11

Management
Marketing
Relatii economice
internationale
Relatii economice
internationale
Relatii economice
internationale

30

30

14

26

30

11

11

Nr de
spt.

Econometry
3

Econometrie

Managementul proiectelor

Project management

5
6

Metodologii manageriale
Marketing

Managerial methodologies
Marketing
International commerce

O
O

S
F

International business
environment
International negociation

7.1

Comer internaional

7.2

Mediul internaional de
afaceri

7.3

Negociere internaional

Practic de specialitate*
Internship (3x30)
(3x30)
TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII I OPIONALE
8
9

Educaie fizic i sport

10.1

Comunicare n limba
englez 4

10.2

Comunicare n limba
german 4

10.3

Comunicare n limba
francez 4

Sports

E
V

6E+2V
S

14

14

14

Communication in English 4
Communication in German 4
Communication in French 4

Departamentul
care susine
disciplina

Management
Educaie fizic i sport

Limbi moderne i
comunicare n
afaceri
Limbi moderne i
comunicare n
afaceri
Limbi moderne i
comunicare n
afaceri

Observaii

10.4

Comunicare n limba
spaniol 4

10.5

Comunicare n limba
italian 4

10.6

Comunicare n limba rus 4

Communication in Spanish 4
Communication in Italian 4
Communication in Russian 4

14

14

14

6E+4V

TOTAL GENERAL

11

Limbi moderne i
comunicare n
afaceri
Limbi moderne i
comunicare n
afaceri
Limbi moderne i
comunicare n
afaceri

34

* Practica de specialitate se organizeaza in ultimele 3 sapatmani ale semestrului

Legenda: C curs; S seminar; L lucrri practice; P proiecte ; T - total

RECTOR,
Prof.univ.dr. Pavel NASTASE

DECAN,
Prof.univ.dr. Ion POPA

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI


Facultatea: Management, Cod: 07
Domeniul de licen: Management, Cod: 06
Specializarea de licen: Management, Cod: 01
Durata programului de licen: 3 ani
Forma de nvmnt (CU FRECVEN, ID): CU FRECVEN
Anul universitar: 2016-2017
PLAN DE NVMNT
Anul de studiu: 3, Semestrul: 1
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Denumirea disciplinei
Managementul
serviciilor
Analiza strategic a
mediului concurenial
Managementul
aprovizionrii
i
vnzrilor
Managementul
Intreprinderilor mici i
mijlocii
Proiecte economice

Denumirea disciplinei n
englez
Service Management
Strategic analysis of the
competitive environment
Supply and Sales
Management
Small and Medium
Enterprises Management
Economic Projects

6.1 Marketing direct


Direct marketing
6.2 Marketing internaional
International marketing
6.3 Relaii publice
Public relations
6.4 Tehnici promoionale
Promotional techniques
TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII I OPIONALE
Communication in English 5
Comunicare n limba
7.1
englez 5
7.2

Comunicare n limba
german 5

7.3

Comunicare n limba
francez 5

7.4

Comunicare n limba
spaniol 5

7.5

Comunicare n limba
italian 5

Nr.
pct.
credit

Nr de
spt.

14

Management

14

Management

14

Management

14

Management

14

Management

E
E
E
E
5E+1V

2
2
2
2
10

1
1
1
1
2

11

4
4
4
4
23

5
5
5
5
30

14
14
14
14
14

Marketing
Marketing
Marketing
Marketing

14

14

14

14

Nr. ore/ sptmn

Forma de
verificare

L/ P

Tip dis.

Cat
disci.

Communication in German 5
Communication in French 5
Communication in Spanish 5
Communication in Italian 5

14

Departamentul
care susine
disciplina

Limbi moderne
i comunicare n
afaceri
Limbi moderne
i comunicare n
afaceri
Limbi moderne
i comunicare n
afaceri
Limbi moderne
i comunicare n
afaceri
Limbi moderne
i comunicare n

Observaii

7.6

Comunicare n limba
rus 5

Communication in Russian 5

TOTAL GENERAL
Legenda: C curs; S seminar; L lucrri practice; P proiecte ; T - total

RECTOR,
Prof.univ.dr. Pavel NASTASE

V
5E+2V

2
10

12

14

25

33

14

afaceri
Limbi moderne
i comunicare n
afaceri

DECAN,
Prof.univ.dr. Ion POPA

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI


Facultatea: Management, Cod: 07
Domeniul de licen: Management, Cod: 06
Specializarea de licen: Management, Cod: 01
Durata programului de licen: 3 ani
Forma de nvmnt (CU FRECVEN, ID): CU FRECVEN
Anul universitar: 2016-2017
PLAN DE NVMNT
Anul de studiu: 3, Semestrul: 2
Nr.
crt.
1

Denumirea disciplinei
Analiz economico-financiar

Management comparat

Management operaional

Comunicare i negociere n afaceri

Modelare economic

6.1

Evaluarea intreprinderii

Denumirea disciplinei n
englez
Financial Analysis
Comparative
Management
Operations Management
Business Communication and
Negotiation
Economic Modelling

Baze de date pentru management


Business Inteligence

7.1

Comunicare n limba englez 6

7.2

Comunicare n limba german 6

7.3

Comunicare n limba francez 6

7.4

Comunicare n limba spaniol 6

7.5

Comunicare n limba italian 6

7.6

Comunicare n limba rus6

Communication in English 6
Communication in German 6
Communication in French 6
Communication in Spanish 6
Communication in Italian 6
Communication in Russian 6

TOTAL GENERAL
ELABORAREA I SUSINEREA EXAMENULUI DE LICEN

Nr. ore/ sptmn

Nr de
spt.

L/ P

12

Contabilitate, Audit i
Analiz Economic

12

Management

12

Management

12

Management

12

12

E
E

2
2

1
1

3
3

5
5

12
12

Management
Contabilitate, Audit i
Analiz Economic
Informatica de gestiune
Informatica de gestiune

12

Informatica de gestiune

E
6E

2
12

1
7

3
23

5
30

12
12

Tursim si geografie

Cat disci.

Corporate evaluation

Data bases
Business Inteligence
Administration Information
6.4
Sisteme informatice de gestiune
Systems
Geopolitics
6.5
Geopolitic
TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII I OPIONALE
6.2
6.3

Forma
de
verifica
re

Nr.
pct.
credit

Tip
dis.

6E+1V

12

25

3
3
3
3
3
3
33

14
14
14
14
14
14
12

Departamentul care
susine disciplina

Limbi moderne i
comunicare n afaceri
Limbi moderne i
comunicare n afaceri
Limbi moderne i
comunicare n afaceri
Limbi moderne i
comunicare n afaceri
Limbi moderne i
comunicare n afaceri
Limbi moderne i
comunicare n afaceri

Observaii

Pregatire lucrare de licen

Preparation of diploma

Legenda: C curs; S seminar; L lucrri practice; P proiecte ; T - total

RECTOR,
Prof.univ.dr. Pavel NASTASE

30

30

12

Management

DECAN,
Prof.univ.dr. Ion POPA

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI


Facultatea: Management, Cod: 07
Domeniul de licen: Management, Cod: 06
Specializarea de licen: Management, Cod: 01
Durata programului de licen: 3 ani
Forma de nvmnt (CU FRECVEN, ID): CU FRECVEN
Anul universitar: 2016-2017
PLAN DE NVMNT
Anul de studiu: 3, FINALIZARE SUSINEREA EXAMENULUI DE LICEN
Nr.
crt.
1
2.

Denumirea
Disciplinei
Evaluarea cunotinelor fundamentale i de
specialitate
Evaluarea lucrrii de licen

RECTOR,
Prof.univ.dr. Pavel NASTASE

Denumirea
disciplinei
in engleza

Forma
verif.

Nr. ore/
sptmn
C

L/P

Nr.
Pct.
credit

Nr.
de
spt.

Departamentul care
susine
disciplina
Management
Management

DECAN,
Prof.univ.dr. Ion POPA