Sunteți pe pagina 1din 1

Canale discrete de transmisiune cu zgomot

1. Studiul canalului binar simetric


a) Pentru o probabilitate de transmitere eronata fixa (p=0,1), sa se traseze graficele
marimilor H(X), H(Y), H(Y/X), H(X/Y), I(X,Y) si C, in functie de probabilitatile
simbolurilor emise la intrarea in canal (pentru unul din simboluri, se iau valori ale
probabilitatii sale de aparitie cuprinse intre 0 si 1, cu un pas de 0,1).
b) Pentru probabilitati fixe ale simboluri emise la intrarea in canal (0,2 pentru simbolul
0), sa se traseze graficele marimilor H(X), H(Y), H(Y/X), H(X/Y), I(X,Y) si C, in
functie de probabilitatea de transmisie eronata (se iau valori cuprinse intre 0 si 1, cu un
pas de 0,1).
2. Studiul canalului binar cu anulari
a) Pentru probabilitati fixe ale simboluri emise la intrarea in canal (0,2 pentru simbolul
0), sa se traseze graficele marimilor H(X), H(Y), H(Y/X), H(X/Y), I(X,Y) si C, in
functie de probabilitatea de anulare a simbolului receptionat (se iau valori cuprinse
intre 0 si 0,7, cu un pas de 0,1).
b) Comparand graficele cu cele obtinute la punctul 1 b), aratati care sunt avantajele si
dezavantajele canalului binar cu anulari in raport cu cel binar simetric.
3. Studiul canalului binar cu erori si anulari
a) Pentru probabilitati fixe ale simboluri emise la intrarea in canal (0,2 pentru simbolul
0) si o probabilitate de transmisie eronata de 0,05, sa se traseze graficele marimilor
H(X), H(Y), H(Y/X), H(X/Y), I(X,Y) si C, in functie de probabilitatea de anulare a
simbolului receptionat (se iau valori cuprinse intre 0 si 0,7, cu un pas de 0,1).
b) In ce privinta transmisia pe acest canal este mai avantajoasa decat cea pe un canal
binar cu anulari sau cea pe un canal binar simetric?
4. Un semnal binar se transmite pe un canal cu erori si anulari astfel: simbolul 0 se
transmite ca o tensiune de 1V, simbolul 1 ca o tensiune de -1V, iar perturbatiile apar
sub forma unei tensiuni cu distributie uniforma intre -0,7 si 0,7V, care se aduna
semnalul util. Presupunand ca la receptie, orice tensiune >0,5 se interpreteaza ca 0,
orice tensiune <-0,5 ca 1 si ca orice simbol receptionat ca o tensiune intre -0,5 si
0,5V se anuleaza (si se cere retransmisia sa), sa se aleaga modelul potrivit pentru acest
canal, sa se determine matricea sa de zgomot si sa se calculeze capacitatea canalului.
5. Studiul canalului Z
a) Sa se traseze graficele H(X), H(Y), H(Y/X), H(X/Y), I(X,Y) si C, in conditiile de la
exercitiul 1.
b) Dati un exemplu de transmisie la care s-ar putea potrivi acest model de canal.