Sunteți pe pagina 1din 9

CARBONUL

IORDACHE RADUCONSTANTIN
IORDACHE ELVIS
IONUT

Simbol chimic:C
Masa atomica:12
Stare naturala.Carbonul formeaza numai 0,35%
din masa scoartei terestre.In stare libera se afla
sub forma de diamant,grafit,fulerene si carbuni
de pamant.Sub forma de compusi se afla in
substante anorganice,precum
CO2,CaCO3,MgCO3 si in toate substantele
organice.

Proprietatile fizice ale carbonului


CARBONUL se gaseste in natura sub trei forme naturale:

fulerene

CARBONUL
diamant

grafit

Diamantul si grafitul

DIAMANT:
Solid incolor
Foarte dur
Rau conducator de caldura si
electricitate
Insolubil in orice dizolvant
Indice de refractie foarte mare
p=3,5 g/cm3
GRAFITUL:
Solid negru
Duritete mica,lasa urme pe
hartie;prezinte fenomenul de clivaj
Bun conducator de caldura si
electricitate
Insolubil in orice dizolvant
Opac
p=2,2 g/cm3

Fulerenele si carbunii de pamant

FULERENE:
Solid negru
Duritate mica
Rau conducator de caldura si
electricitate
Solubil in benzina
Opac
p=1,75-2,19 g/cm3
CARBUNII DE PAMANT
Carbunii de pamant sunt roci
cambustibile amorfe(necristalizate),
rezultate prin carbonizarea plantelor in
interiorul pamantului,la presiuni si
temperaturi inalte.
Contin 50-96% carbon.
Dupa continutul in carbon,se
deosebesc:antracitul, huila, lignitul, turba

Proprietatile chimice ale carbonului


REACTIA CARBONULUI CU HIDROGENUL:
Prin reactia carbonului cu hidrogeul rezulta diferite
hidrocarburi,in functie de conditiile de reactie:
C + 2H2=CH4
ARDEREA CARBONULUI:
Prin ardere carbunul poate forma monoxid de
carbon,CO,sau dioxid de carbon,CO2:
2C + O2=2CO
C + O=CO2
Monoxidul de carbon se formeaza in cazul in care
cantitatea de oxigen este insuficienta.Este un gaz toxic.
2CO +O2=2CO2

REACTIA CARBONULUI CU APA:


Daca peste carbunii adusi la incandescenta se trece un
curent de vapori de apa,se obtine un amestec de gaze
gaz de apa:
C + H2O=CO + H2
REACTIA CARBONULUI CU UNII OXIZI METALICI:
Reactia este folosita in metalurgie ,pentru obtinerea
metalelor.O etapa in obtinerea otelului consta in reactia
dintre Fe2O3 si carbon,care conduce la obtinerea
fierului:
3C + 2Fe2O3=3CO2+4Fe

CIRCUITUL CARBONULUI IN
NATURA