Sunteți pe pagina 1din 6

Lectii de Analiz

a Matematic
a
Georgescu Constantin


PREFAT
A
Abordarea stiintific
a actuala a fenomenelor tehnice, economice si stiitifice
tot mai complexe, impune o preg
atire matematica superioar
a si riguroas
a, a
celor chemati sa se ocupe de analiza acestor fenomene.
Prezentul curs, Lectii de Analiz
a Matematic
a se adreseaz
a studentilor
din primul an de la facultatile cu profil tehnic, economic si o pot utiliza cu
folos si studentii facultatilor de matematica. Cuprinde continutul matematic,
de baz
a conform cu programa analitica actuala.
general notiunile prezentate sunt nsotite de exercitii complet rezolvate.
In
Se prezint
a de asemenea un test de autoevaluare, const
and din exercitii complet rezolvate si un test de evaluare, care cuprinde exercitii nerezolvate ce se
pot rezolva usor de cel care a parcurs ntreaga lucrare.
Autorul multumeste, n mod deosebit, celor care si-au adus contributia lor
cu gandul, cu vorba sau cu fapta, la aparitia acestei lucrari.
Multumim de asemenea, celor care vin cu sugestii pentru nbun
at
atirea
acestei lucrari.
Pitesti, Octombrie 2006

Autorul

Cuprins
1 Notiuni preliminare

1.1 Elemente de logica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Multimi si functii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10


1.3 Multimi indexate si siruri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.4 Relatii binare. Multimi ordonate . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.5 Monotonia functiilor si a sirurilor . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.6 Multimea numerelor reale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.7 Multimea numerelor complexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.8 Numere cardinale. Multimi numarabile . . . . . . . . . . . . . 25
2 Structuri fundamentale ale analizei matematice

30

2.1 Spatii topologice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30


2.1.1

Definitii. Exemple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2.1.2

Analiza topologica a unei multimi . . . . . . . . . . . . 32

2.1.3

Convergenta si continuitate n spatii topologice . . . . 34

2.2 Spatii metrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36


2.2.1

Definitii. Exemple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

2.2.2

Multimi specifice spatiilor metrice . . . . . . . . . . . . 37

2.2.3

Convergenta si continuitate n spatii metrice . . . . . . 38

2.3 Spatii cu masura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40


2.3.1

Definitii si exemple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

2.3.2

Masura Lebesque n Rn . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

3 S
iruri de numere reale

46

3.1 Siruri de numere reale; exemple . . . . . . . . . . . . . . . . . 46


3.2 Moduri de prezentare a unui sir . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.3 Clase de siruri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.3.1

Siruri monotone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

3.3.2

Siruri marginite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

3.3.3

Siruri convergente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

3.3.4

Siruri fundamentale (Cauchy) de numere reale . . . . . 64

4 Serii numerice

67

4.1 Notiuni generale despre serii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67


4.2 Operatii cu serii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
4.3 Criterii de convergenta pentru serii . . . . . . . . . . . . . . . 71
4.3.1

Criterii de convergenta pentru serii cu termeni oarecare 71

4.3.2

Criterii de convergenta pentru serii cu termeni pozitivi

5 S
iruri si serii de functii

73
84

5.1 Siruri de functii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84


5.1.1

Sir de functii; multime de convergenta . . . . . . . . . 84

5.1.2

Convergenta simpla; convergenta uniforma . . . . . . . 84

5.1.3

Criterii de convergenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

5.1.4

Transferul de marginire, continuitate, derivabi-litate si


integrabilitate de la un sir de functii la limita sa . . . . 90

5.2 Serii de functii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92


5.2.1

Definitii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

5.2.2

Criterii de convergenta uniforma pentru serii . . . . . . 93

5.2.3

Transferul de continuitate, derivabilitate si integrabilitate pentru serii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

5.2.4

Cazuri particulare de serii de functii

6 Functii de mai multe variabile reale

. . . . . . . . . . 94
105

6.1 Definitii si exemple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

6.2 Limita si continuitatea functiilor de mai multe variabile . . . . 106


6.2.1

Convergenta sirurilor n Rn

6.2.2

Limita si continuitatea functiilor de mai multe variabile 108

6.2.3

Continuitatea functiilor de mai multe variabile . . . . . 111

. . . . . . . . . . . . . . . 106

6.3 Derivate partiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114


6.4 Diferentiabilitatea functiilor de mai multe variabile . . . . . . 120
6.5 Interpretare economica a derivatelor
partiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
6.6 Derivatele si diferentialele functiilor compuse . . . . . . . . . . 131
6.7 Formula lui Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
6.8 Extremele functiilor de mai multe variabile . . . . . . . . . . . 140
6.8.1

Extreme libere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

6.8.2

Extreme cu legaturi (conditionate) . . . . . . . . . . . 149

7 Extinderi ale integralei Reimann

155

7.1 Integrala Riemann - Stieltjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155


7.2 Integrale improprii (generalizate) . . . . . . . . . . . . . . . . 158
7.2.1

Criterii de convergenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

7.3 Integrale cu parametru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

7.4

7.3.1

Definitii si exemple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

7.3.2

Proprietati ale integralelor cu parametru . . . . . . . . 172

7.3.3

Integrale improprii cu parametru . . . . . . . . . . . . 177

Integrala Lebesque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

8 Calculul integralelor multiple

185

8.1 Calculul integralelor duble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186


8.2 Calculul integralelor triple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
8.3 Schimbari de variabile n integrale multiple . . . . . . . . . . . 194
9 Teste de autoevaluare si evaluare

198

9.1 Test de autoevaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198


9.2 Test de evaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Capitolul 1
Notiuni preliminare
1.1

Elemente de logic
a

1.1 Definitie. Un enunt despre care se cunoaste ca este adevarat sau fals,
nsa nu si una si alta simultan, se numeste propozitie.
Vom nota propozitiile cu p, q, r, ... si multimea propozitiilor cu P.
Pe mult(imea P definim aplicatia v : P {0, 1},
1, daca p este adevarat
a;
v(p) =
,
0, daca p este falsa.
numita functia valoare de adev
ar. Tot pe multimea propozitiilor se definesc unele functii speciale numite operatori logici. Astfel avem operatorii:
a)negatie: k : P P, p P, kp (se citeste non p sau negatia lui p)
este o propozitie adevarata cand p este falsa si falsa cand p este adevarata.
b) disjunctie: : P P P ( se citeste 00 sau00 )
c) conjunctie: : P P P ( se citeste 00si00 )
d) implicatie: : P P P ( se citeste 00 implica00 )
e) echivalenta: : P P P ( se citeste 00 echivalent00 ).
Cu ajutorul acestor operatori logici, din propozitii simple p, q, ... se pot
forma propozitii compuse. De exemplu, daca p, q, P, formam propozitia
kp (non p), p q (p sau q), p q (p si q), p q (p implica q), p q (p
echivalent cu q. Valorile de adevar ale acestor propozitii sunt date n tabelul
urmator:
7

S-ar putea să vă placă și