Sunteți pe pagina 1din 32

REZISTENA LA NAINTARE TOTAL A NAVEI I

PUTEREA DE REMORCARE
Calitile de mar reprezint calitatea nautic dinamic care se
refer la capacitatea navei de a se deplasa cu viteze ct mai mari la
consumuri de putere ct mai mici.
Calitile de mar sunt influenate, n mare msur, de aciunea
forelor aero i hidrodinamice care acioneaza asupra navei.
Rezistena la naintare total este dat de componenta dup
direcia de deplasare, a rezultantei forelor aero i hidrodinamice care
acioneaz asupra corpului navei, la deplasarea acestuia cu o anumit
vitez. Ea se determin cu relaia :
RT = R + RS

[KN]

unde, R reprezint rezistena la naintare principal


RS reprezint rezistena la naintare suplimentar.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

1. Rezistena la naintare principal


Rezistena la naintare principal se poate determina prin mai
multe metode :

metoda analitic ;
metoda experimentrii pe model n bazinele de ncercri ;
metoda formulelor aproximative i a diagramelor ;
metoda ncercrilor prin remorcaj a navei n mrime natural.

n acest capitol, rezistena la naintare principal a fost


determinat utilizndu-se seriile de diagrame, considerndu-se c
acestea descriu mai bine caracteristicile dinamice ale navelor de
transport maritim actuale.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

n vederea alegerii unei serii de diagrame corespunztoare, s-au


realizat o serie de determinri preliminare, astfel:
numrul Froude
Fr =

v
g L CWL

n care, v = 15 [Nd] = 7.710 [m/s]


LCWL = 95.80 [m]
Fr =

raportul

B X 15.95
=
= 2.5
d
6.38

raportul

L CWL 95.80
=
= 6.01
BX
15.95

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

7.710
= 0.25
9.81 95.80

Caracteristicile de baz ale navei pentru calculul rezistenei la


naintare sunt:

lungimea 95.80 m ;
limea 15.95 m ;
pescajul 6.38 m ;
coeficientul bloc 0.77;
coeficientul longitudinal prismatic 0.81;
volumul real al carenei 7506.50 m3 ;
viteza de serviciu 15 Nd ;
densitatea apei de mare 1.025 t/m3 ;
vscozitatea cinematic a apei 1.191 10-6 m2/s.
Analiza acestor rezultate a impus alegerea seriei japoneze de
diagrame n calculul rezistenei la naintare principale. Au fost
parcurse, succesiv, urmtoarele etape de calcul :

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

a) Calculul rezistenei de frecare


Coeficientul rezistenei de frecare se calculeaz cu relaia :
CF = CF0 + CAR
n care CF0 este coeficientul rezistenei de frecare pentru placa
neted echivalent i se determin n funcie de numrul Re, cu
formula lui Schaenherr, iar CAR este coeficientul adiional de rugozitate
i se alege conform datelor statistice .
Formula lui Schoenherr este :
0.242
= lg(C F Re )
C FO

unde, Re [105 , 1010].

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Re
5.
3108
5.
4108
5.
5108
5.
6108
5.
7108
5.
8108
5.
9108
6.
0108

CF0
1.658
10-3
1.654
10-3
1.650
10-3
1.646
-3
10
1.642
10-3
1.638
-3
10
1.635
10-3
1.632
10-3

Re
6.
3108
6.
4108
6.
5108
6.
6108
6.
7108
6.
8108
6.
9108
7.
0108

CF0
1.622
10-3
1.619
10-3
1.616
10-3
1.613
-3
10
1.610
10-3
1.607
-3
10
1.604
10-3
1.601
10-3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

6.
1.628
7.
1.598
1108 10-3
1108 10-3
6.
1.625
7.
1.595
2108 10-3
2108 10-3
Conform datelor statistice, s-au stabilit limitele de variaie ale
CAR, pentru cazurile ntlnite mai des n practic.
Tipul navei
Nave cu corpul sudat sau
nituit, executat corect :
nave rapide cu forme
geometrice fine
nave cu vitez mic i
medie cu forme
geometrice pline

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

CAR
(0.30.5)
10-3
(0.50.7)
10-3

Se alege CAR = 0.510-3.

Pentru calculul rezistenei la frecare se utilizeaz relaia :


R F = CF

v2
S
2

[KN]

n care, aria suprafeei udate a carenei, S, se determin cu relaia :


S = 1.81 L CWL d +

V
d

b) Determinarea rezistenei de presiune

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Coeficientul rezistenei de presiune se determin astfel:


cunoscnd valorile FR, LCWL/BX i CB corespunztoare navei,
se aleg diagramele potrivite i se determin CP i CP pentru
rapoartele BX/d = 2.46 respectiv BX/d = 2.76.
se calculeaz diferena
CP=CP-CP
se determin coeficientul rezistenei de presiune corectat,
pentru raportul BX/d al navei, utiliznd n acest scop relaia :

BX
2.46
'
d
C P = C P + C P
0.3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Rezistena la presiune se calculeaz cu relaia :


RP = CP v2 V2/3

[KN]

c) calculul rezistenei la naintare principale

Se utilizeaz relaia :

R = RF + RP

[KN]

Calculele sunt prezentate sub form tabelar (vezi tabelul 5.1.).

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Tabelul 5.1.

Nr Denumir
.
ea
U
crt mrimii M
.

calc.

1.

Viteza
navei

N
d

2.

Viteza
navei

m
/s

3.
4.

Valori calculate

13

14

15

16

17

6.682

8.22 8.73
7.196 7.710
4
8

Nr.
5.3710 5.791 6.201 6.61 7.03
8
Reynolds
08
08
108 108
Coef.

- 1.6551 1.634 1.625 1.61 1.60

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

0-3

rez. de
frec. a
plcii
netede
echiv.CF0

10-3

10-3

310 010-3

Coef.
2.11 2.10
2.1551 2.134 2.125
rez. de
5.
310
010
0-3
10-3 10-3
frec.a
-3
3
navei CF
Rezisten
a de
K
129.2 147.7 167. 187.
6.
112.572
85
88 200 592
frecare N
RF
7.

Nr.

0.218

0.235 0.251 0.26 0.28

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Froude

Coef.
rez. de
pres. a
0.006 0.006 0.00 0.00
8.
- 0.00690
92
95 697 700
navei cu
BX/d =
2.46, CP
Coef.
rez. de
pres. a
0.007 0.007 0.00 0.00
- 0.00700
9.
02
05 707 710
navei cu
BX/d =
2.76
10 Diferena -

0.0001 0.000 0.000 0.00 0.00

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

coef. rez.
de pres. a
navei

01

01

Coef.
rez. de
6.9110- 7.031 7.061 7.08 7.11
11
pres.
3
0-3
0-3 10-3 10-3
.
corectat,
CP
Rezisten
K
12
a de
143.0 169.9 188. 213.
121.238
. presiune, N
49
16 169 325
RP
13 Rezisten K
272.3 317.7 355. 400.
233.810
.
N
34
04 369 917
a la

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

naintare,
R

Am folosit :
v = 1.19110-6 m2/s
CAR = 0.510-3
V = 7506.50 m3
CB = 0.77
S = 2282.85 m2

2. Rezistena la naintare suplimentar

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Rezistena la naintare suplimentar reprezint o fraciune din


rezistena la naintare total i este determinat de interaciunea dintre
ap i apendici, de aciunea valurilor mrii, respectiv a aerului
atmosferic asupra corpului navei, la deplasarea acesteia cu o anumit
vitez.
Ea se determin cu relaia :

RS = RAP+RVM+RAA

[KN]

unde, RAP reprezint rezistena la naintare datorat apendicilor,


RVM reprezint rezistena la naintare datorat valurilor
mrii,

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

RAA reprezint rezistena la naintare datorat aerului.

Rezistena la naintare datorat apendicilor poate atinge valori


cuprinse ntre 15% i 25% din rezistena la naintare principal. Ea este
dat de componenta dup direcia de deplasare a rezultantei forelor
hidrodinamice care apar la interaciunea dintre ap i apendici.
Rezistena la naintare total a apendicilor existeni la o nav se
determin cu relaia :
RAP = RAPj , j = 1n

[KN]

n faza iniial de proiectare, se recomand utilizarea relaiei:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

R AP = C AP

v2

S
2

[KN]

n care, coeficientul rezistenei apendicilor, CAP, se determin


tabelar.

Rezistena la naintare generat de valurile mrii este dat de


componenta dup direcia de deplasare a rezultantei forelor
hidrodinamice suplimentare, exercitate de valurile mrii asupra navei.
n faza iniial de proiectare, rezistena la naintare generat de
valurile mrii se determin cu relaia :

R VM = C VM

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

v2
S
2

[KN]

n care, coeficientul rezistenei valurilor mrii, CVM, se determin


tabelar.
Rezistena la naintare datorat aerului este dat de componenta
dup direcia de deplasare a rezultantei forelor aerodinamice,
exercitate pe suprafaa emers a corpului navei.
Ea reduce viteza navelor cu 0.20.3 Nd i se determin cu
relaia :

R AA = C aer

aer v 2

A VO
2

[KN]

n care, valorile coeficientului Caer se determin tabelar.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

AV0 este aria proieciei suprafeei emerse a navei, pe planul


transversal al cuplului maestru.
Pentru aprecierea rezistenei la naintare datorat aerului, n faza
iniial de proiectare, se recomand formula aproximativ :
RAA = kaer R

[KN]

n care kaer = 0.010.02 pentru nave de transport mrfuri generale


i gradul de agitaie al mrii 3 pe scara Beaufort.

Calculele sunt prezentate n form tabelar (vezi tabelul 5.2.).

Tabelul 5.2.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Nr. Denumir UM
crt. ea
mrimii
calc.

Valori calculate

1.

Viteza
navei

Nd

13

14

15

16

17

2.

Viteza
navei

m/s 6.68 7.19 7.7 8.2 8.738


2
6
10 24

3. Rezisten KN 5.22 6.05 6.9 7.9 8.933


4
8
55 13
a la
naintare
dat.
apendicil
or

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

4. Rezisten KN 18.2 21.2 24. 27. 31.26


83 04 341 695 5
a la
naintare
generat
de
valurile
mrii
5. Rezisten KN 2.33 2.72 3.1 3.5 4.010
8
3
77 54
a la
naintare
dat.aerul
ui
6. Rezisten KN 25.8 29.9 34. 39. 44.20
45 85 473 162 8
a la
naintare

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

suplimen
tar

Date iniiale :
LCWL = 95.80 m
d = 6.38 m
BX = 15.95 m
CB = 0.77
V = LCWLdBXCB = 7506.50 m3
S = 1.81LCWLd + (V/T) = 2282.85 m2
= 1.025 t/m3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

starea mrii 3B
CAP = 0.1010-3 (pentru nave maritime cu o elice i apendicii
corect proiectai), CAP = (0.050.15) 10-3
CVM = 0.3510-3 (pentru gradul de agitaie al mrii 34B),
CVM = (0.30.4) 10-3
kaer = 0.01

3.3. Rezistena la naintare total i puterea de remorcare

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Calculele pentru determinarea rezistenei la naintare totale i a


puterii de remorcare sunt prezentate tabelar (vezi tabelul 5.3.).

Tabelul 5.3.

Nr Denumire UM
.
a
crt
.

mrimii
calc.

1.

Viteza

Nd

Valori
calculate

13

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

14

15

16

17

navei
2.

Viteza
navei

m/s

6.682

7.196

7.710

8.224

8.738

Rezistena
la
3.
KN 259.655 302.319 352.177 394.531 445.125
naintare
total
4. Puterea de K
remorcare W
a navei

1735.01 2175.48 2715.28 3244.62 3889.50


5
7
5
3
2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

3.4. Alegerea motorului principal

Deplasarea navei prin ap cu o anumit vitez constant se


realizeaz cu ajutorul instalaiei de propulsie, care, prin fora ce o
dezvolt, nvinge rezistena la naintare total.
Puterea instalaiei de propulsie reprezint lucrul mecanic realizat
de aceasta n unitatea de timp, pentru a putea nvinge rezistena la
naintare total.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

n general, instalaia de propulsie a navei cuprinde patru elemente


principale:
1 elicea sau alt tip de propulsor;
2 axul portelice;

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

3 dispozitivul de inversare a sensului de rotaie i reducere a


turaiei;
4 maina principal.

Puterea indicat a mainii principale se determin cu relaia:


Pi =

RT v
P

Pi = 1,36

RT v
P

[KW]
[CP]

n care, RT reprezint rezistena la naintare total

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

v viteza navei
P randamentul propulsiei, determinat cu relaia:
P = D S G M ,
unde:
D = 0,30,7 i reprezint randamentul discului elicei;
S = 0,960,98 i reprezint randamentul liniei axiale;
G = 0,940,98 i reprezint randamentul dispozitivului de
inversare a sensului de rotaie i reducere a rotaiei;
M = 0,750,95 i reprezint randamentul mecanic al
mainii principale.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Prin urmare:

Pi =

352,177 7,710
= 4252[ KW ] = 5782[CP]
0,7 0,98 0,98 0,95

Pentru propulsia navei se poate alege un motor diesel sau un


motor electric.
Pentru propulsia Diesel, nava este propulsat de un motor de
tip Man, cu puterea maxim continu(MCR) 6000 CP la o turaie de
430 rot / min.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

S-ar putea să vă placă și