Sunteți pe pagina 1din 66

GRILA I

CONTABILITATE_SI_GEST_FISCALA
MULTIPLE CHOICE
1
Dintre afirmatiile urmatoare, in context, una nu se refera la veniturile din salarii:
a) Veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o
activitate in baza unui contract individual de munca;
b) Veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o
activitate in baza unui statut special prevazut de lege,
c) Veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o
activitate in baza unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care
se refera,
d) Veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o
activitate in baza unui contract individual de munca, indiferent de denumirea
veniturilor ori de forma sub care ele se acorda,
e) Veniturile in bani si/sau in natura obtinute in baza unui contract individual de
munca, de catre persoanele fizice cu handicap grav si accentuat;
ANS: E

2
In vederea impunerii, nu sunt asimilate salariilor, printre altele:
a) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul
persoanelor juridice fara scop lucrativ;
b) indemnizatia lunara bruta, precum si suma din profitul net, cuvenite
administratorilor la companii/societati nationale, societati comerciale la care statul
sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la
regiile autonome;
c) sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin
subscriptie publica;
d) tichetele de masa si drepturile de hrana acordate de angajatori angajatilor, in
conformitate cu legislatia in vigoare;
e) sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de
administratie, in comitetul de directie si in comisia de cenzori;
ANS: D

3
In vederea impunerii, nu sunt asimilate salariilor, printre altele:
a) indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de
asigurari sociale;
b) sumele acordate de organizatii nonprofit si de alte entitati neplatitoare de impozit
pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primita pe

perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul


serviciului, pentru salariatii din institutiile publice, numita curent diurna.
c) indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net cuvenite
administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de
adunarea generala a actionarilor;
d) orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor.
e) contravaloarea echipamentelor tehnice, precum si a uniformelor obligatorii si a
drepturilor de echipament, ce se acorda potrivit legislatiei in vigoare;
ANS: E

4 Inregistrarea in contabilitate a fondului de salarii brute se face prin nota contabila:


a)
b)
c)
d)
e)

641 = 421
631 = 431
641 = 441
421 = 641
431 = 631

ANS: A

5
Una dintre urmatoarele reglementari nu reprezinta avantaje in natura in legatura cu
salariile conform Codului fiscal:
a) utilizarea oricarui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii,
in scop personal, cu exceptia deplasarii pe distanta dus-intors de la domiciliu la
locul de munca;
b) cazare, hrana, imbracaminte, personal pentru munci casnice, precum si alte bunuri
sau servicii oferite gratuit sau la un pret mai mic decat pretul pietei;
c) imprumuturi nerambursabile;
d) anularea unei creante a angajatorului asupra angajatului;
e) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si
de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienicosanitare;
ANS: E

6
Una dintre urmatoarele reglementari nu reprezinta avantaje in natura in legatura cu
salariile conform Codului fiscal:
a) anularea unei creante a angajatorului asupra angajatului;
b) abonamentele si costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, in
scop personal;
c) permise de calatorie pe orice mijloace de transport, folosite in scopul personal;
d) primele de asigurare platite de catre suportator pentru salariatii proprii sau alt
beneficiar de venituri din salarii, la momentul platii primei respective, altele decat
cele obligatorii.
e) contravaloarea tichetelor de masa si drepturile de hrana acordate de angajatori
angajatilor, in conformitate cu legislatia in vigoare;

ANS: E

7
Una din urmatoarele sume de mai jos este inclusa in veniturile salariale si este impozabila,
in intelesul impozitului pe venit:
a) ajutoarele de inmormantare,
b) ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor
naturale,
c) cazare, hrana, imbracaminte, personal pentru munci casnice, precum si alte bunuri
sau servicii oferite gratuit sau la un pret mai mic decat pretul pietei;
d) ajutoarele pentru nastere,
e) ajutoarele pentru bolile grave si incurabile,
ANS: C

8
Una din urmatoarele sume de mai jos este inclusa in veniturile salariale si este impozabila,
in intelesul impozitului pe venit:
a) veniturile reprezentand cadouri pentru copiii minori ai salariatilor, in masura in care
valoarea cadoului oferit fiecarei persoane, cu orice ocazie prevazuta de Codul
fiscal, nu depaseste 150 RON.
b) cadourile oferite salariatelor,
c) permise de calatorie pe orice mijloace de transport, folosite in scopul personal;
d) contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului,
e) costul prestatiilor pentru tratament si odihna,
ANS: C

9
Una din urmatoarele sume de mai jos este inclusa in veniturile salariale si este impozabila,
in intelesul impozitului pe venit:
a) transportul pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de
angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut in
contractul de munca,
b) Cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor, cu ocazia
Pastelui, in masura in care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane, cu orice
ocazie prevazuta de Codul fiscal, nu depaseste 150 RON.
c) cadourile oferite salariatelor care au minimum patru copii in intretinere,
d) Cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor, cu ocazia
zilei de 1 iunie, in masura in care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane, cu
orice ocazie prevazuta de Codul fiscal, nu depaseste 100 RON.
e) Cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor, cu ocazia
Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, in masura in care
valoarea cadoului oferit fiecarei persoane, cu orice ocazie prevazuta de Codul
fiscal, nu depaseste 50 RON.
ANS: C

10
Una din urmatoarele sume de mai jos este inclusa in veniturile salariale si este impozabila,
in intelesul impozitului pe venit:
a) tichetele de masa si drepturile de hrana acordate de angajatori angajatilor, in
conformitate cu legislatia in vigoare;
b) contravaloarea folosintei locuintei de serviciu sau a locuintei din incinta unitatii,
potrivit repartitiei de serviciu, numirii conform legii sau specificitatii activitatii prin
cadrul normativ specific domeniului de activitate, conform legilor speciale;
c) cazarea si contra-valoarea chiriei pentru locuintele puse la dispozitia oficialitatilor
publice, a angajatilor consulari si diplomatici care lucreaza in afara tarii, in
conformitate cu legislatia in vigoare;
d) indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca.
e) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si
de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienicosanitare, ce se acorda potrivit legislatiei in vigoare;
ANS: D

11
Una din urmatoarele sume de mai jos este inclusa in veniturile salariale si este impozabila,
in intelesul impozitului pe venit:
a) indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de
asigurari sociale;
b) contra-valoarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul intre localitatea in care
angajatii isi au domiciliul si localitatea unde se afla locul de munca al acestora, la
nivelul unui abonament lunar, pentru situatiile in care nu se asigura locuinta sau nu
se suporta contravaloarea chiriei, conform legii;
c) sumele primite de angajati pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare a
indemnizatiei primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in
strainatate, in interesul serviciului. Sunt exceptate de la aceste prevederi sumele
acordate de persoanele juridice fara scop patrimonial si de alte entitati neplatitoare
de impozit pe profit peste limita de 2,5 ori indemnizatia acordata salariatilor din
institutiile publice;
d) sumele primite, potrivit dispozitiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de
mutare in interesul serviciului;
e) indemnizatiile de instalare ce se acorda o singura data, la incadrarea intr-o unitate
situata intr-o alta localitate decat cea de domiciliu, in primul an de activitate dupa
absolvirea studiilor, in limita unui salariu de baza la angajare, precum si
indemnizatiile de instalare si mutare acordate, potrivit legilor speciale, personalului
din institutiile publice si celor care isi stabilesc domiciliul in localitati din zone
defavorizate, stabilite potrivit legii, in care isi au locul de munca;
ANS: A

12
Una din urmatoarele sume de mai jos este inclusa in veniturile salariale si este impozabila,
in intelesul impozitului pe venit:

a) sumele reprezentand platile compensatorii, calculate pe baza salariilor medii nete


pe unitate, primite de persoanele ale caror contracte individuale de munca au fost
desfacute ca urmare a concedierilor colective,
b) veniturile din salarii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav si
accentuat, incadrate cu contract individual de munca;
c) veniturile din salarii, ca urmare a activitatii de creare de programe pentru
calculator; incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator se face
prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, al
ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului finantelor
publice;
d) sumele acordate de organizatii nonprofit si de alte entitati neplatitoare de impozit
pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primita pe
perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul
serviciului, pentru salariatii din institutiile publice, numita curent diurna.
e) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activitati dependente
desfasurate intr-un stat strain, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv.
ANS: D

13
Una din urmatoarele sume de mai jos este inclusa in veniturile salariale si este impozabila,
in intelesul impozitului pe venit:
a) cheltuielile efectuate de angajator pentru pregatirea profesionala si perfectionarea
angajatului legata de activitatea desfasurata de acesta pentru angajator;
b) indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net cuvenite
administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de
adunarea generala a actionarilor;
c) costul abonamentelor telefonice si al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele
telefonice, efectuate in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu;
d) avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul angajarii si
implicit la momentul acordarii;
e) diferenta favorabila dintre dobanda preferentiala stabilita prin negociere si dobanda
practicata pe piata, pentru credite si depozite.
ANS: B

14
Una din urmatoarele sume de mai jos este inclusa in veniturile salariale si este impozabila,
in intelesul impozitului pe venit:
a) avantajele primite in bani si in natura si imputate salariatului in cauza nu se
impoziteaza.
b) veniturile din salarii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav si
accentuat, incadrate cu contract individual de munca;
c) sumele primite, potrivit dispozitiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de
mutare in interesul serviciului;
d) cazarea si contra-valoarea chiriei pentru locuintele puse la dispozitia oficialitatilor
publice, a angajatilor consulari si diplomatici care lucreaza in afara tarii, in

conformitate cu legislatia in vigoare;


e) indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca.
ANS: E

15
Una dintre afirmatiile de mai jos, referitoare la veniturile din salarii nu este adevarata:
a)
b)
c)
d)

se datoreaza un impozit lunar,


impozitul lunar are un caracter final,
impozitul lunar se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri.
impozitul lunar respectiv se determina separat la locul unde se afla functia de baza
si respectiv pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri (in afara functiei de baza).
e) impozitul anual din salarii este supus procedurii de globalizare a veniturilor din
salarii.
ANS: E

16
Una dintre afirmatiile de mai jos, referitoare la impozitarea veniturilor din salarii nu este
adevarata:
La locul unde se afla functia de baza, impozitul pe veniturile din salarii se calculeaza prin
aplicarea cotei de 16 % asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net
din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei
luni, si urmatoarele:
a) deducerea personala acordata pentru luna respectiva;
b) cotizatia sindicala platita in luna respectiva;
c) contributiile la schemele facultative de pensii ocupationale, astfel incat la nivelul
anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei a 200 euro;
d) cheltuieli profesionale acordate cu titlu de deducerea personala pentru luna
respectiva;
e) pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri impozitul se stabileste prin aplicarea
cotei de 16 % asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si
contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora;
ANS: D

17
Platitorul de salarii nu este obligat:
a) sa determine valoarea totala a impozitului anual pe veniturile din salarii, pentru
fiecare contribuabil (angajat)
b) sa calculeze si sa retina impozitul aferent veniturilor fiecarei luni la data efectuarii
platii acestor venituri,
c) sa vireze la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor fiecarei luni pana la data de
25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri,
d) sa ofere informatii organului fiscal competent referitoare la data inceperii
desfasurarii activitatii oricarui contribuabil (angajat) si, respectiv, a incetarii
acesteia, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului,
e) sa completeze fisele fiscale pe intreaga durata de efectuare a platii salariilor, sa

pastreze fisele fiscale pe intreaga durata a angajarii si sa transmita organului fiscal


competent o copie, pentru fiecare an, pana in ultima zi a lunii februarie a anului
curent, pentru anul fiscal expirat.
ANS: D

18
Platitorii de salarii nu au obligatia:
a) sa completeze aceste fise pe intreaga durata de efectuare a platii salariilor.
b) sa pastreze fisele fiscale pe intreaga durata a angajarii,
c) sa utilizeze modelul si continutul formularelor aprobat prin ordin al ministrului
finantelor publice.,
d) sa transmita salariatului, pentru fiecare an, pana in ultima zi a lunii februarie a
anului curent, pentru anul fiscal expirat.
e) sa transmita organului fiscal competent o copie, pentru fiecare an, pana in ultima zi
a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat.
ANS: D

19 Contribuabilii nu pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2 % din
impozitul stabilit la alin. (3), pentru:
a)
b)
c)
d)
e)

sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii,


unitatilor de cult,
fundatiilor testamentare,
asociatilor sportive care functioneaza conform legii 31/1990,
acordarea de burse private, conform legii.

ANS: D

20
Una din afirmatiile de mai jos referitoare la deducerea personala nu este adevarata (2007):
a) salariatii au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub
forma de deducere personala,
b) deducere personala este acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile,
c) deducere personala este acordata numai pentru veniturile din salarii obtinute la
locul unde nu se afla functia de baza,
d) pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii mai mici de
3.000 ron se acorda deducerea personala.
e) deducerea personala determinata potrivit Codului fiscal nu se acorda personalului
trimis in misiune permanenta in strainatate, potrivit legii.
ANS: C

21
Una din afirmatiile de mai jos referitoare la deducerea personala nu este adevarata (2007):
a) pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere deducerea este de 2.000.000
lei vechi;

b) pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere deducerea este de 3.500.000


lei vechi;
c) pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere deducerea este de
4.500.000 lei vechi;
d) pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere deducerea este de
5.500.000 lei vechi;
e) pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere deducerea
este de 6.500.000 lei vechi.
ANS: A

22
Una din afirmatiile de mai jos referitoare la persoana in intretinere pentru care se acorda
deducere personala (suplimentara), nu este adevarata (2007):
a) Persoana in intretinere poate fi ruda contribuabilului sau a sotului/sotiei acestuia
pana la gradul al treilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu
depasesc 2.500.000 lei (vechi) lunar.
b) in cazul in care o persoana este intretinuta de mai multi contribuabili, suma
reprezentand deducerea personala se atribuie unui singur contribuabil, conform
intelegerii intre parti.
c) Copiii minori, in varsta de pana la 18 ani impliniti, ai contribuabilului sunt
considerati intretinuti daca veniturile lor, impozabile si neimpozabile, nu depasesc
2.500.000 lei (vechi) lunar.
d) Suma reprezentand deducerea personala se acorda pentru persoanele aflate in
intretinerea contribuabilului, pentru acea perioada impozabila din anul fiscal in care
acestea au fost intretinute.
e) Perioada de acordare a deducerii personale se rotunjeste la luni intregi in favoarea
contribuabilului.
ANS: A

23
Poit fi considerate persoane aflate in intretinere:
a) persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice in suprafata de mai putin de
10.000 mp in zonele colinare si de ses si de mai putin de 20.000 m2 in zonele
montane, in conditiile Codului fiscal;
b) persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor,
legumelor si zarzavaturilor in sere si in solarii special destinate acestor scopuri,
c) copiii minori, in varsta de pana la 18 ani impliniti, ai contribuabilului, daca
veniturile lor, impozabile si neimpozabile, depasesc 30.000.000 lei (vechi) anual.
d) persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor,
legumelor si zarzavaturilor in solarii special destinate acestor scopuri si/sau in
sistem irigat,
e) persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea arbustilor,
plantelor decorative si ciupercilor, precum si din persoanele fizice care obtin
venituri exploatarea pepinierelor viticole si pomicole, indiferent de suprafata.
ANS: A

24
Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 10.000.001 lei
(vechi) si 30.000.000 lei (vechi), inclusiv, deducerile personale sunt degresive si se stabilesc prin
ordin al ministrului finantelor publice. Relatia de calcul poate fi scrisa:
- NPI reprezinta numarul persoanelor aflate in intretinere (maxim 4).
- SB veniturile brute din Salarii.

a)
b)
c)
d)
e)

(100 + 250 NPI) (1-

(250 + 100 NPI) (1-

(100 : 250 NPI) (1-

(250 - 100 NPI)(1-

(250 + 100 NPI)(1-

ANS: B

25
Inregistrarea contributiei de asigurari sociale datorata de salariati se face prin nota
contabila:
a)
b)
c)
d)
e)

6451 = 4311
6455 = 4315
421 = 4372
421 = 4314
421 = 4312

ANS: E

26
Inregistrarea contributiei de asigurari sociale impotriva riscului de somaj datorata de
salariati se face prin nota contabila:
a)
b)
c)
d)
e)

421 = 4372
6451 = 4311
6453 = 4313
6452 = 4371
421 = 4312

ANS: A

27
Inregistrarea contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata de salariati se face prin
nota contabila:
a) 421 = 4314
b) 421 = 4313
c) 421 = 4312

d) 421 = 4372
e) 6451 = 4311
ANS: A

28
Inregistrarea impozitului pe veniturile din salarii se face prin nota contabila:
a)
b)
c)
d)
e)

421 = 444
444 = 5121
444 = 5311
421 = 441
421 = 331

ANS: A

29
Inregistrarea platii salariului net se poate face prin nota contabila:
a)
b)
c)
d)
e)

421 = 512
421 = 444
421 = 4315
421 = 4314
421 = 4312

ANS: A

30
Cota de impozit pe profit care se aplica asupra profitului impozabil este de:
a)
b)
c)
d)
e)

16 %, cu exceptiile prevazute la art. 38 Cod fiscal,


19 %, cu exceptiile prevazute la art. 38 Cod fiscal,
25 %, cu exceptiile prevazute la art. 38 Cod fiscal,
3 %, aplicate la cifra de afaceri,
2 %, aplicate la totalitatea veniturilor,

ANS: A

31
Una dintre entitatile la care impozitul pe profit datorat pentru activitatile prevazute mai jos
este mai mic decat 5 % din veniturile respective, nu este obligata la plata unui impozit de 5
% aplicat acestor venituri:
a)
b)
c)
d)
e)

activitati de natura barurilor de noapte,


activitati de natura cluburilor de noapte,
activitati de natura discotecilor,
activitati de natura jocurilor sportive,
activitati de natura barurilor de noapte, in baza unui contract de asociere,

ANS: D

32

Una din afirmatiile de mai jos nu este conforma cu Codul Fiscal profitul impozabil se
calculeaza ca diferenta intre:
a)
b)
c)
d)
e)

veniturile realizate din orice sursa,


si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri,
dintr-un an fiscal,
din care se scad veniturile impozabile
si la care se adauga cheltuielile nedeductibile.

ANS: D

33
Una dintre afirmatiile de mai jos privind urmatoarele venituri sunt neimpozabile la
calculul profitului impozabil, nu este adevarata:
a) dividendele primite de la o persoana juridica romana;
b) diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare, inregistrate ca urmare a
incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice
la care se detin titluri de participare,
c) amortizarea fiscala,
d) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile
din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere,
precum si veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile;
e) veniturile neimpozabile, prevazute expres in acorduri si memorandumuri aprobate
prin acte normative.
ANS: C

34
Nu sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri si:
a) cheltuielile cu achizitionarea ambalajelor, pe durata de viata stabilita de catre
contribuabil;
b) cheltuielile efectuate, potrivit legii, pentru protectia muncii si cheltuielile efectuate
pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
c) cheltuielile reprezentand contributiile pentru asigurarea de accidente de munca si
boli profesionale, potrivit legii, si cheltuielile cu primele de asigurare pentru
asigurarea de riscuri profesionale;
d) diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare, inregistrate ca urmare a
incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice
la care se detin titluri de participare,
e) cheltuielile de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei,
produselor sau serviciilor, in baza unui contract scris, precum si costurile asociate
producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare.
ANS: D

35
Nu sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri si:
a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele

b)
c)
d)
e)

reprezentand diferente din anii precedenti sau din anul curent, precum si impozitele
pe profit sau pe venit platite in strainatate.
cheltuielile de transport si cazare in tara si in strainatate, efectuate de catre salariati
si administratori;
contributia la rezerva mutuala de garantare a casei centrale a cooperativelor de
credit;
taxele de inscriere, cotizatiile si contributiile obligatorii, reglementate de actele
normative in vigoare, precum si contributiile pentru fondul destinat negocierii
contractului colectiv de munca;
cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat;

ANS: A

36
Nu sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri si:
a) cheltuielile cu impozitele neretinute la sursa in numele persoanelor fizice si juridice
nerezidente, pentru veniturile realizate din Romania;
b) cheltuielile pentru marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau
noi, participarea la targuri si expozitii, la misiuni de afaceri, editarea de materiale
informative proprii;
c) cheltuielile de cercetare, precum si cheltuielile de dezvoltare care nu indeplinesc
conditiile de a fi recunoscute ca imobilizari necorporale din punct de vedere
contabil;
d) cheltuielile pentru perfectionarea managementului, a sistemelor informatice,
introducerea, intretinerea si perfectionarea sistemelor de management al calitatii,
obtinerea atestari conform cu standardele de calitate;
e) cheltuielile pentru protejarea mediului si conservarea resurselor;
ANS: A

37
Nu sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri si:
a) taxele de inscriere, cotizatiile si contributiile datorate catre camerele de comert si
industrie, organizatiile sindicale si organizatiile patronale;
b) dobanzile/majorarile de intarziere, amenzile, confiscarile si penalitatile de
intarziere datorate catre autoritatile romane, potrivit prevederilor legale.
c) pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor neincasate, in cazul ca
debitorul a decedat si creanta nu poate fi recuperata de la mostenitori;
d) cheltuielile pentru protejarea mediului si conservarea resurselor;
e) cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat;
ANS: B

38
Una dintre urmatoarele afirmatii privind cheltuielile cu dobanzile nu este adevarata:
a) in conditiile in care gradul de indatorare a capitalului este peste trei, cheltuielile cu
dobanzile si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar sunt nedeductibile.
b) cheltuielile cu dobanzile nedeductibile se reporteaza in perioada urmatoare, in

conditiile in care gradul de indatorare a capitalului este peste trei, pana la


deductibilitatea lor integrala.
c) in cazul in care cheltuielile din diferentele de curs valutar ale contribuabilului
depasesc veniturile din diferentele de curs valutar, diferenta va fi tratata ca o
cheltuiala cu dobanda, iar deductibilitatea acestei diferente este supusa conditiei
cheltuielilor cu dobanzile.
d) cheltuielile din diferentele de curs valutar, care se limiteaza potrivit prezentului
alineat, sunt cele aferente imprumuturilor luate in calcul la determinarea gradului
de indatorare a capitalului.
e) dobanzile si pierderile din diferente de curs valutar, in legatura cu imprumuturile
obtinute direct sau indirect de la banci internationale de dezvoltare si organizatii
similare si cele care sunt garantate de stat, care intra sub incidenta prevederilor
Codului fiscal.
ANS: E

39
Urmatoarele cheltuieli nu au deductibilitate limitata:
a) cheltuielile de protocol in limita unei cote de 2 % aplicata asupra diferentei
rezultate dintre totalul veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente
veniturilor impozabile, altele decat cheltuielile de protocol si cheltuielile cu
impozitul pe profit;
b) suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru
deplasari in Romania si in strainatate, in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit
pentru institutiile publice;
c) cheltuielile sociale, in limita unei cote de pana la 2%, aplicata asupra valorii
cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu
modificarile si completarile ulterioare.
d) perisabilitatile, in limitele stabilite de organele de specialitate ale administratiei
centrale, impreuna cu institutiile de specialitate, cu avizul Ministerului Finantelor
Publice;
e) Amenzile, dobanzile, penalitatile sau majorarile datorate catre autoritati straine ori
in cadrul contractelor economice incheiate cu persoane nerezidente si/sau autoritati
straine,
ANS: E

40
Cheltuieli sociale deductibile in limita unei cote de pana la 2%, aplicata asupra valorii
cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu
modificarile si completarile ulterioare, nu pot fi:
a)
b)
c)
d)

ajutoarele pentru nastere,


ajutoarele pentru inmormantare,
ajutoarele pentru boli grave sau incurabile si protezele,
cheltuielile cu taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor acordate salariatilor sub
forma unor avantaje in natura, daca valoarea acestora nu a fost impozitata prin
retinere la sursa;
e) cheltuielile pentru functionarea corespunzatoare a unor activitati sau unitati aflate

in administrarea contribuabililor; gradinite, crese,


ANS: D

41
Cheltuieli sociale deductibile in limita unei cote de pana la 2%, aplicata asupra valorii
cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu
modificarile si completarile ulterioare, nu pot fi:
a) servicii de sanatate acordate in cazul bolilor profesionale si al accidentelor de
munca pana la internarea intr-o unitate sanitara,
b) cheltuieli cu muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, camine de
nefamilisti, precum si pentru scolile pe care le au sub patronaj,
c) tichete de cresa acordate de angajator in conformitate cu legislatia in vigoare,
cadouri in bani sau in natura oferite copiilor minori ai salariatilor,
d) cadouri in bani sau in natura acordate salariatelor,
e) cheltuielile reprezentand contributiile pentru asigurarea de accidente de munca si
boli profesionale, potrivit legii,
ANS: E

42
Cheltuielile sociale deductibile in limita unei cote de pana la 2%, aplicata asupra valorii
cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu
modificarile si completarile ulterioare, nu pot fi:
a) costul prestatiilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul, pentru salariatii
proprii si pentru membrii de familie ai acestora,
b) ajutoare pentru salariatii care au suferit pierderi in gospodarie si contributia la
fondurile de interventie ale asociatiei profesionale a minerilor,
c) ajutorarea copiilor din scoli si centre de plasament;
d) cadouri in bani sau in natura acordate salariatelor,
e) cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale,
potrivit legii,
ANS: E

43
Urmatoarele cheltuieli nu au deductibilitate limitata:
a) cheltuielile reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori, potrivit legii;
b) cheltuielile cu provizioane si rezerve, in limita prevazuta la art. 22, Cod fiscal;
c) cheltuielile cu dobanda si diferentele de curs valutar, in limita prevazuta la art. 23
Cod fiscal;
d) amortizarea, in limita prevazuta la art. 24, Cod fiscal;
e) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate
lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile, altele decat distruse ca urmare a
unor calamitati naturale, pentru care nu au fost incheiate contracte de asigurare,
prevazute la art. 24, Cod fiscal
ANS: E

44
Urmatoarele cheltuieli nu au deductibilitate limitata:
a) cheltuielile efectuate, in numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, in
limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 euro intr-un an fiscal pentru
fiecare participant;
b) cheltuielile cu primele de asigurare voluntara de sanatate, in limita unei sume
reprezentand echivalentul in lei a 200 euro intr-un an fiscal pentru fiecare
participant;
c) cheltuielile pentru functionarea, intretinerea si repararea locuintelor de serviciu
situate in localitatea unde se afla sediul social sau unde societatea are sedii
secundare, deductibile in limita corespunzatoare suprafetelor construite prevazute
de legea locuintei, care se majoreaza din punct de vedere fiscal cu 10 %. Diferenta
nedeductibila trebuie recuperata de la beneficiari, respectiv chiriasi/locatari;
d) cheltuielile inregistrate in contabilitate, care nu au la baza un document justificativ,
potrivit legii, prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii sau intrarii in
gestiune, dupa caz, potrivit normelor;
e) cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente unui sediu aflat in
locuinta proprietate personala a unei persoane fizice, folosita si in scop personal,
deductibile in limita corespunzatoare suprafetelor puse la dispozitia societatii in
baza contractelor incheiate intre parti, in acest scop;
ANS: D

45
Urmatoarea categorie de cheltuieli nu au deductibilitate limitata:
a) cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente autoturismelor folosite de
angajatii cu functii de conducere si de administrare ai persoanei juridice,
deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecarei persoane fizice
cu astfel de atributii.
b) perisabilitatile, in limitele stabilite de organele de specialitate ale administratiei
centrale, impreuna cu institutiile de specialitate, cu avizul Ministerului Finantelor
Publice;
c) cheltuielile cu contributiile platite peste limitele stabilite sau care nu sunt
reglementate prin acte normative;
d) cheltuielile reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori, potrivit legii;
e) cheltuielile cu primele de asigurare voluntara de sanatate, in limita unei sume
reprezentand echivalentul in lei a 200 euro intr-un an fiscal pentru fiecare
participant;
ANS: C

46
Urmatoarele cheltuieli sunt deductibile:
a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele
reprezentand diferente din anii precedenti sau din anul curent, precum si impozitele
pe profit sau pe venit platite in strainatate.

b) sunt nedeductibile si cheltuielile cu impozitele neretinute la sursa in numele


persoanelor fizice si juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din Romania;
c) dobanzile/majorarile de intarziere, amenzile, confiscarile si penalitatile de
intarziere datorate catre autoritatile romane, potrivit prevederilor legale.
d) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate
lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile, altele decat distruse ca urmare a
unor calamitati naturale, pentru care nu au fost incheiate contracte de asigurare,
e) cheltuielile cu taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor acordate salariatilor sub
forma unor avantaje in natura, daca valoarea acestora a fost impozitata prin retinere
la sursa;
ANS: E

47
Urmatoarele cheltuieli pot fi deductibile:
a) cheltuielile facute in favoarea actionarilor sau asociatilor, altele decat cele generate
de plati pentru bunurile livrate sau serviciile prestate contribuabilului, la pretul de
piata pentru aceste bunuri sau servicii;
b) cheltuielile inregistrate in contabilitate, care nu au la baza un document justificativ,
potrivit legii, prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii sau intrarii in
gestiune, dupa caz, potrivit normelor;
c) cheltuielile de cercetare, precum si cheltuielile de dezvoltare care nu indeplinesc
conditiile de a fi recunoscute ca imobilizari necorporale din punct de vedere
contabil;
d) cheltuielile inregistrate de societatile agricole, constituite in baza legii, pentru
dreptul de folosinta al terenului agricol adus de membrii asociati, peste cota de
distributie din productia realizata din folosinta acestuia, prevazuta in contractul de
societate sau asociere;
e) cheltuielile determinate de diferentele nefavorabile de valoare a titlurilor de
participare la persoanele juridice la care se detin participatii, precum si de
diferentele nefavorabile de valoare aferente obligatiunilor emise pe termen lung, cu
exceptia celor determinate de vanzarea-cesionarea acestora;
ANS: C

48
Urmtoarele sume (venituri) sunt neimpozabile la calculul profitului impozabil:
a) cheltuielile cu contributiile platite peste limitele stabilite sau care nu sunt
reglementate prin acte normative;
b) cheltuielile cu primele de asigurare platite de angajator, in numele angajatului, care
nu sunt incluse in veniturile salariate ale angajatului, conform titlului III, Cod
fiscal;
c) dividendele distribuite catre o persoana juridica romana;
d) alte cheltuieli salariale si/sau asimilate acestora, care nu sunt impozitate la angajat,
cu exceptia prevederilor titlului III, Cod fiscal;
e) cheltuielile cu serviciile de management, consultanta, asistenta sau alte prestari de
servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestarii acestora, in
scopul activitatilor desfasurate si pentru care nu sunt incheiate contracte;

ANS: C

49
Urmatoarele cheltuieli sunt deductibile:
a) cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele contribuabilului,
precum si cele care nu sunt aferente obiectului de activitate, cu exceptia celor care
privesc bunurile reprezentand garantie bancara pentru creditele utilizate in
desfasurarea activitatii pentru care este autorizat contribuabilul sau utilizate in
cadrul unor contracte de inchiriere sau de leasing, potrivit clauzelor contractuale;
b) pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor incerte sau in litigiu,
neincasate, pentru partea neacoperita de provizion, potrivit art. 22, in aceasta
situatie, contribuabilii care scot din evidenta clientii neincasati sunt obligati sa
comunice in scris acestora scoaterea din evidenta a creantelor respective, in vederea
recalcularii profitului impozabil la persoana debitoare, dupa caz;
c) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private,
acordate potrivit legii;
d) cheltuielile cu achizitionarea ambalajelor, pe durata de viata stabilita de catre
contribuabil;
e) cheltuielile inregistrate in evidenta contabila, care au la baza un document emis de
un contribuabil inactiv al carui certificat de inregistrare fiscala a fost suspendat in
baza ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
ANS: D

50
Urmatoarele cheltuieli sunt deductibile:
a) cheltuielile cu taxele si cotizatiile catre organizatiile neguvernamentale sau
asociatiile profesionale care au legatura cu activitatea desfasurata de contribuabili
si care depasesc echivalentul in lei a 4.000 euro anual, altele decat cele prevazute la
alin. (2) lit. g) si m), Cod fiscal;
b) cheltuielile efectuate, potrivit legii, pentru protectia muncii si cheltuielile efectuate
pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
c) cheltuielile cu taxele si cotizatiile catre organizatiile neguvernamentale sau
asociatiile profesionale, altele decat cele prevazute la alin. (2) lit. g) si m), Cod
fiscal;
d) alte cheltuieli salariale si/sau asimilate acestora, care nu sunt impozitate la angajat,
cu exceptia prevederilor titlului III, Cod fiscal;
e) cheltuielile inregistrate in evidenta contabila, care au la baza un document emis de
un contribuabil inactiv al carui certificat de inregistrare fiscala a fost suspendat in
baza ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
ANS: B

51
Una dintre urmatoarele afirmatii privind rezerva legala deductibila nu este adevarata:
a) rezerva legala este deductibila in limita unei cote de 5 % aplicata asupra profitului
contabil,

b) inainte de determinarea impozitului pe profit,


c) din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile aferente acestor
venituri neimpozabile,
d) pana ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si varsat sau
din patrimoniu, dupa caz, potrivit legilor de organizare si functionare,
e) in cazul in care aceasta este utilizata pentru acoperirea pierderilor sau este
distribuita sub orice forma, reconstituirea ulterioara a rezervei este deductibila la
calculul profitului impozabil.
ANS: E

52
Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor si provizioanelor, numai in conformitate
cu Codul fiscal, dupa cum urmeaza:
a) rezerva legala deductibila in limita unei cote de 5 % aplicata asupra profitului
contabil, conform dispozitiilor Codului fiscal;
b) provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor;
c) provizioanele specifice, constituite potrivit legilor de organizare si functionare, de
catre institutiile de credit,
d) provizioanele specifice, constituite potrivit legilor de organizare si functionare, de
catre institutiile financiare nebancare inscrise in Registrul general tinut de Banca
Nationala a Romaniei, precum si provizioanele specifice constituite de alte
persoane juridice similare;
e) rezerva de egalizare.
ANS: E

53
Una dintre urmatoarele afirmatii privind rezervele si provizioanele nu este adevarata:
a) Reducerea sau anularea oricarui provizion ori a rezervei care a fost anterior dedusa
se include in veniturile impozabile,
b) Sumele inregistrate in conturi de rezerve legale nu pot fi utilizate pentru majorarea
capitalului social sau pentru acoperirea pierderilor,
c) Sumele inregistrate in conturi de rezerve reprezentand facilitati fiscale nu pot fi
utilizate pentru majorarea capitalului social sau pentru acoperirea pierderilor,
d) in cazul in care sumele inregistrate in conturi de rezerve legale si rezerve
reprezentand facilitati fiscale sunt utilizate pentru majorarea capitalului social
asupra acestor sume se recalculeaza impozitul pe profit si se stabilesc dobanzi si
penalitati de intarziere, de la data aplicarii facilitatii respective, potrivit legii.
e) in intelesul Codului fiscal, prin constituirea unui provizion sau a unei rezerve se
intelege si micsorarea unui provizion sau a unei rezerve.
ANS: E

54
Una dintre urmatoarele afirmatii privind cheltuielile cu dobanzile nu este adevarata:
a) Cheltuielile cu dobanzile sunt integral deductibile in cazul in care gradul de
indatorare a capitalului este mai mic decat trei.

b) Gradul de indatorare a capitalului se determina ca raport intre capitalul imprumutat


cu termen de rambursare peste un an si capitalul propriu, ca medie a valorilor
existente la inceputul anului si sfarsitul perioadei pentru care se determina
impozitul pe profit.
c) Prin capital imprumutat se intelege totalul creditelor si imprumuturilor cu termen
de rambursare peste un an, potrivit clauzelor contractuale.
d) Cheltuielile cu dobanzile sunt integral deductibile in cazul in care gradul de
indatorare a capitalului este egal cu trei.
e) cheltuielile reprezentand dobanzile la contributiile pentru asigurarea de accidente
de munca si boli profesionale, potrivit legii, si cheltuielile cu primele de asigurare
pentru asigurarea de riscuri profesionale;
ANS: E

55
Una dintre cotele de impozitare a veniturilor microintreprinderilor, de mai jos nu a fost
prevazuta intr-un act normativ:
a)
b)
c)
d)
e)

1,0 % in anul 2003;


1,5 % in anul 2004;
2,0 % in anul 2007;
2,5 % in anul 2008;
3,0 % in anul 2009.

ANS: A

56
Pentru a realiza o amortizare fiscala nu este nevoie, de regula, de:
a)
b)
c)
d)
e)

reguli de amortizare,
baze de amortizare,
regimuri de amortizare
durate de amortizare
niveluri de amortizare

ANS: E

57
Amortizarea fiscala nu este reglementata de:
a) Codul fiscal (art.24 - Amortizarea fiscala),
b) Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal,
c) OMFP nr. 1.752/2005 privind reglementarile contabile conforme cu Directivele a
IV-a si a VII-a a C.E.E.
d) Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a activelor fixe,
e) Legea nr. 15/1994 privind amortizarea,
ANS: C

58

Mijlocul fix amortizabil reprezinta orice imobilizare corporala care indeplineste cumulativ
mai multe conditii. Una dintre conditiile de mai jos nu este absolut necesara:
a)
b)
c)
d)
e)

este detinut si utilizat in productia, livrarea de bunuri sau in prestarea de servicii,


are o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului;
are o durata normala de utilizare mai mare de un an;
are o durata normala de utilizare cuprinsa intre un an si cinci ani;
este detinut pentru a fi inchiriat tertilor sau in scopuri administrative;

ANS: D

59
Nu sunt considerate mijloace fixe amortizabile:
a) investitiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de
inchiriere, concesiune, locatie de gestiune sau altele asemenea;
b) investitiile efectuate la mijloacele fixe existente, sub forma cheltuielilor ulterioare
realizate in scopul mentinerii parametrilor tehnici initiali.
c) mijloacele fixe puse in functiune partial, pentru care nu s-au intocmit formele de
inregistrare ca imobilizare corporala;
d) investitiile efectuate pentru descoperta in vederea valorificarii de substante
minerale utile,
e) investitiile efectuate la mijloacele fixe existente, sub forma cheltuielilor ulterioare
realizate in scopul imbunatatirii parametrilor tehnici initiali si care conduc la
obtinerea de beneficei economice viitoare, prin majorarea valorii mijlocului fix;
ANS: B

60
Nu sunt considerate mijloace fixe amortizabile:
a) investitiile efectuate din surse proprii, concretizate in bunuri noi, de natura celor
apartinand domeniului public, precum si in dezvoltari si modernizari ale bunurilor
aflate in proprietate publica;
b) amenajarile de terenuri;
c) terenurile impadurite;
d) mijloacele fixe puse in functiune partial, pentru care nu s-au intocmit formele de
inregistrare ca imobilizare corporala;
e) investitiile efectuate pentru descoperta in vederea valorificarii de substante
minerale utile.
ANS: C

61
Reprezinta active amortizabile:
a) terenurile, inclusiv cele impadurite;
b) tablourile si operele de arta;
c) fondul comercial;
d) lacurile, baltile si iazurile care nu sunt rezultatul unei investitii;
e) amenajarile de terenuri.
ANS: E

62
Reprezinta active amortizabile:
a) tablourile si operele de arta;
b) bunurile din domeniul public finantate din surse bugetare;
c) orice mijloc fix care nu isi pierde valoarea in timp datorita folosirii, potrivit
normelor;
d) casele de odihna proprii, locuintele de protocol, navele, aeronavele, vasele de
croaziera, altele decat cele utilizate in scopul realizarii veniturilor;
e) mijloacele fixe puse in functiune partial, pentru care nu s-au intocmit formele de
inregistrare ca imobilizare corporala.

ANS: E

63
Prin valoarea de intrare (amortizabila) a mijloacelor fixe nu se intelege:
a) costul de achizitie, pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros;
b) costul de productie, pentru mijloacele fixe construite de catre contribuabil;
c) valoarea de piata, pentru mijloacele fixe dobandite cu titlu gratuit;
d) costul de productie, pentru mijloacele fixe produse de catre contribuabil;
e) costul de productie, pentru mijloacele fixe cumparate de catre contribuabil.
ANS: E

64
Pentru stabilirea regimului de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil nu se pot aplica
urmatoarea regula:
a) in cazul constructiilor, metoda de amortizare liniara;
b) in cazul autovehiculelor, metoda de amortizare accelerata;
c) in cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al masinilor, uneltelor si instalatiilor,
metoda de amortizare liniara, degresiva sau accelerata;
d) in cazul computerelor si echipamentelor periferice ale acestora, metoda de
amortizare liniara, degresiva sau accelerata;
e) in cazul mijloacelor fixe amortizabile altele decat echipamentele tehnologice,
metoda de amortizare liniara sau degresiva.
ANS: B

65
In cazul metodei de amortizare degresiva, amortizarea nu se calculeaza prin multiplicarea
cotelor de amortizare liniara cu unul dintre coeficientii urmatori:
a) 1,5 - daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 2 si 5
ani;
b) 2,0 - daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 5 si 10
ani;
c) 2,5 - daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 10 si 15
ani;
d) 2,5 - daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 15 si 25
ani;
e) 3,0 - daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai mare de 25 ani.
ANS: E

66
Una din afirmatiile de mai jos nu este conforma cu reglementarile fiscale:
a) Cheltuielile aferente achizitionarii de brevete, drepturi de autor, licente, marci de
comert sau fabrica si alte valori similare se recupereaza prin intermediul
deducerilor de amortizare liniara pe perioada contractului sau pe durata de utilizare,
dupa caz;
b) Cheltuielile de dezvoltare care din punct de vedere contabil reprezinta imobilizari
necorporale se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara pe
perioada contractului sau pe durata de utilizare, dupa caz;
c) Cheltuielile de cercetare care din punct de vedere contabil reprezinta imobilizari
necorporale se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara pe perioada
contractului sau pe durata de utilizare, dupa caz;

d) Cheltuielile aferente achizitionarii sau producerii programelor informatice se


recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara pe o perioada de 3
ani;
e) Pentru brevetele de inventie se poate utiliza si metoda de amortizare degresiva sau
accelerata.
ANS: C

67
Amortizarea fiscala nu se calculeaza:
a) incepand cu luna urmatoare celei in care mijlocul fix amortizabil se pune in
functiune;
b) incepand cu exercitiul financiar urmator celui in care mijlocul fix amortizabil se pune in
functiune;

c) pentru cheltuielile cu investitiile efectuate din surse proprii la mijloacele fixe din
domeniul public, pe durata normala de utilizare, pe durata normala de utilizare
ramasa sau pe perioada contractului de concesionare sau inchiriere, dupa caz;
d) pentru cheltuielile cu investitiile efectuate la mijloacele fixe concesionate,
inchiriate sau luate in locatie de gestiune de cel care a efectuat investitia, pe
perioada contractului sau pe durata normala de utilizare, dupa caz;
e) pentru cheltuielile cu investitiile efectuate pentru amenajarea terenurilor, liniar, pe o
perioada de 10 ani;
ANS: B

68
Urmatoarea afirmatie privind amortizarea fiscala nu este conforma cu Codul fiscal:
a) mijloacele de transport pot fi amortizate si in functie de numarul de kilometri sau
numarul de ore de functionare prevazut in cartile tehnice, pentru cele achizitionate
dupa data de l ianuarie 2004;
b) pentru locuintele de serviciu, amortizarea este deductibila fiscal pana la nivelul
corespunzator suprafetei construite prevazute de legea locuintei;
c) pot fi amortizate autoturismele folosite de angajatii cu functii de conducere si de
administrare ai persoanei juridice, deductibile limitat la cel mult un singur
autoturism aferent fiecarei persoane fizice cu astfel de atributii;
d) in cazul metodei de amortizare accelerata, pentru primul exercitiu financiar, amortizarea nu
poate depasi 50 % din valoarea de intrare a mijlocului fix;

e) in cazul metodei de amortizare accelerata, pentru urmatorii ani de utilizare,

amortizarea se calculeaza prin raportarea valorii ramase de amortizare a mijlocului


fix la durata normala de utilizare ramasa a acestuia.
ANS: D

69
In relatia de calcul al profitului impozabil:
PI = V Ch VNI + ChND;
Notatiile nu reprezinta:
a) PI = Profit impozabil;
b) V = Venituri totale realizate;
c) Ch = Cheltuieli totale efectuate;
d) VNI = Venituri neimpozabile;
e) ChND = Cheltuieli deductibile.
ANS: E

70
In relatia de calcul al profitului impozabil, in care se tine seama si de alte elemente
similare veniturilor si cheltuielilor:
PI = V Ch VNI + ChND DF - PF;
Notatiile nu reprezinta:
a) PI = Profit impozabil;
b) V = Venituri totale realizate;
c) Ch = Cheltuieli totale neefectuate;
d) DF = Deduceri fiscale;
e) PF = Pierdere fiscala;
ANS: C

71
In sensul Titlului IV Impozitul pe veniturile microintreprinderilor, din Codul fiscal
roman, articolul 103, poate deveni microintreprindere persoana juridica romana care, la
data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, indeplineste cumulativ urmatoarele
conditii:
Care din conditiile de mai jos nu este absolut necesara ?
a) realizeaza venituri, altele decat cele din consultanta si management, in proportie de
peste 50 % din veniturile totale;
b) are de la l pana la 9 salariati inclusiv;
c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 100.000 euro;
d) capitalul social al persoanei juridice este detinut de persoane, altele decat statul,
autoritatile locale si institutiile publice;
e) are un capital social mai mic de 100.000 roni;
ANS: E

72
Impozitul datorat de microintreprinderi, numit impozit pe veniturile microintreprinderilor,
se aplica asupra veniturilor (ca baza de impozitare) obtinute de acestea din orice sursa,
precum:
a) veniturile din dobanzi;

b) veniturile din variatia stocurilor;


c) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
d) veniturile din exploatare, reprezentand cota-parte a subventiilor guvernamentale si
a altor resurse pentru finantarea investitiilor;
e) veniturile din provizioane.
ANS: A

73
Impozitul datorat de microintreprinderi, numit impozit pe veniturile microintreprinderilor,
se aplica asupra veniturilor (ca baza de impozitare) obtinute de acestea din orice sursa,
precum:
a) veniturile rezultate din anularea datoriilor care nu au fost cheltuieli deductibile la
calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale;
b) veniturile din vanzarea marfurilor;
c) veniturile rezultate din anularea majorarilor datorate bugetului statului, care nu au
fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor
legale;
d) veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare, pentru pagubele
produse la activele corporale proprii;
e) veniturile din provizioane.
ANS: B

74
Formularul Decont de tax pe valoarea adugat se completeaz de ctre
a) toi cei care pltesc TVA
b) pltitorii de TVA care realizeaz operaii impozabile n cursul perioadei
c) pltitorii de TVA care realizeaz operaii impozabile sau operaii scutite cu drept de
deducere n cursul perioadei
d) pltitorii de TVA nregistrai ca atare la organul fiscal
e) nici una dintre afirmaii nu este adevrat
ANS: D

75
Formularul Decont de tax pe valoarea adugat se depune n funcie de tipul
contribuabilului :
a) lunar sau trimestrial
b) lunar sau anual
c) numai lunar
d) trimestrial i anual
e) numai anual
ANS: A

76
Nu se nscriu n formularul Decont de tax pe valoarea adugat:
a) TVA aferent cheltuielilor de protocol nedeductibile
b) TVA aferent achiziiilor de la microntreprinderi
c) TVA aferent achiziiilor pentru realizarea livrrilor intracomunitare

d) diferenele de TVA constatate de organele de control


e) TVA nscris pe documente provenite de la firme aflate n insolvabilitate financiar
ANS: D

77
Nu se nscriu n formularul Decont de tax pe valoarea adugat:
a) documentele fiscale neevideniate n jurnalul de vnzri i jurnalul de cumprri
constatate de organele de control
b) TVA nscris pe documente provenite de la firme aflate n ncetare de pli
c) TVA nscris pe documente provenite de la firme cu datorii la bugetul statului
d) TVA nscris pe documente ctre persoane care nu sunt nregistrate ca pltitoare de
TVA
e) TVA de la persoane care nu fac dovada plii TVA la momentul emiterii
documentului
ANS: A

78
Decontul de tax pe valoarea adugat circul:
a) n format htpp sau n form electronic
b) numai format hrtie
c) numai n form electronic
d) pe format hrtie i n form electronic
e) pe orice format care pstreaz coninutul de informaii cerut de Ministerul
Finanelor Publice
ANS: D

79
Jurnalul pentru vnzri se ntocmete:
a) pe format hrtie i n form electronic
b) numai format hrtie
c) numai n form electronic
d) pe format hrtie sau n form htpp
e) nici una dintre afirmaii nu este valabil
ANS: A

80
Jurnalul pentru cumprri se ntocmete:
a) pe format hrtie i n form electronic
b) numai format hrtie
c) numai n form electronic
d) pe format hrtie sau n form electronic
e) nici una dintre afirmaii nu este valabil
ANS: A

81 Registrele, formularele i celelalte elemente care contribuie la gestiunea fiscal sunt


introduse prin:

a)
b)
c)
d)
e)

norme contabile internaionale


norme fiscale internaionale
norme fiscale i contabile corporatiste (ale firmei)
norme fiscale i contabile internaionale
norme fiscale naionale

ANS: E

82 Din raportrile fiscale trebuie s rezulte urmtoarele elemente obligatorii (indicai varianta
greit):
a) soluii de control a raportrilor fiscale
b) masa impozabil pe total i pe structuri cerute de legea fiscal, inclusiv baza de
calcul care s permit refacerea algoritmilor
c) nivelul obligaiilor la buget datorate pe baza masei impozabile stabilite (declarate)
d) nivelul eventualelor deduceri permise de lege din cuantumul impozitelor datorate
e) sumele rmase de plat pe fiecare termen legal
ANS: A

83 n situaia defectrii aparatelor de marcat fiscale este obligatorie:


a)
b)
c)
d)
e)

inventarierea bunurilor din gestiune


solicitarea unui control fiscal de fond
nscrierea tuturor operailor ntr-un registru special
oprirea vnzrilor
s fie operate la zi facturile de achiziie de la furnizori

ANS: C

84 n situaia defectrii aparatelor de marcat fiscale este obligatorie:


a)
b)
c)
d)
e)

solicitarea unui control fiscal inopinant


solicitarea unui control fiscal ncruciat
operarea la zi a Notelor de Intrare - Recepie (NIR)
s se emit facturi fiscale pentru toate tranzaciile pn la repunerea n funciune
copierea urgent pe suport de hrtie a memoriei fiscale

ANS: D

85 Raportul fiscal de nchidere zilnic este documentul care conine (indicai varianta
greit):
a)
b)
c)
d)
e)

denumirea agentului economic emitent


codul fiscal ale agentului economic emitent
adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal
logotipul aparatului
valoarea TVA de plat pentru tranzaciile dintr-o zi

ANS: C

86 Raportul fiscal de nchidere zilnic este documentul care conine (indicai varianta
greit):
a)
b)
c)
d)
e)

denumirea agentului economic emitent


codul fiscal ale agentului economic emitent
adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal
logotipul aparatului
valoarea TVA de plat pentru tranzaciile dintr-o zi

ANS: C

87 Raportul fiscal de nchidere zilnic este documentul care conine (indicai varianta
greit):
a)
b)
c)
d)
e)

seria fiscal a aparatului


numrul de ordine numerotat progresiv al aparatului
marja comercial la fiecare tranzacie
codul fiscal ale agentului economic emitent
denumirea agentului economic emitent

ANS: C

88 Registrul de eviden fiscal este obligatoriu pentru:


a)
b)
c)
d)
e)

toi contribuabilii persoane juridice


contribuabilii nregistrai ca pltitori de impozit pe profit
contribuabilii nregistrai ca pltitori de TVA
toi contribuabilii persoane juridice sau fizice
toi contribuabilii persoane juridice nregistrai la Registrul Comerului

ANS: B

89 n Registrul de eviden fiscal se nscriu informaiile care au stat la baza determinrii:


a)
b)
c)
d)
e)

TVA
tuturor impozitelor datorate bugetului consolidat al statului
impozitului pe profit
impozitelor i contribuiilor calculate n funcie de fondul de salarii
impozitului pe profit i impozitului pe veniturile microntreprinderilor

ANS: C

90 Registrul de eviden fiscal se completeaz:


a)
b)
c)
d)
e)

pe documentul tipizat sau n form electronic


numai pe documentul tipizat
numai n form electronic
pe documentul tipizat i n form electronic
pe orice format care pstreaz coninutul de informaii cerut de Ministerul
Finanelor Publice

ANS: A

91 Registrul de eviden fiscal:


a) se depune lunar la organul fiscal pe a crui raz teritorial se afl sediul social al
contribuabilului
b) se vizeaz lunar la organul fiscal pe a crui raz teritorial se afl sediul social al
contribuabilului
c) se pstreaz la sediul auditorului sau al cenzorului
d) se pstreaz n original sau copie la fiecare punct de lucru al contribuabilului
e) se pstreaz singurul exemplar legal la sediul social al contribuabilului
ANS: E

92 Formularul Decont de tax pe valoarea adugat se completeaz de ctre:


a) toi cei care pltesc TVA
b) pltitorii de TVA care realizeaz operaii impozabile n cursul perioadei
c) pltitorii de TVA care realizeaz operaii impozabile sau operaii scutite cu drept de
deducere n cursul perioadei
d) pltitorii de TVA nregistrai ca atare la organul fiscal
e) nici una dintre afirmaii nu este adevrat
ANS: D

93 Formularul Decont de tax pe valoarea adugat se depune n funcie de tipul


contribuabilului:
a)
b)
c)
d)
e)

lunar sau trimestrial


lunar sau anual
numai lunar
trimestrial i anual
numai anual

ANS: A

94 Nu se nscriu n formularul Decont de tax pe valoarea adugat:


a)
b)
c)
d)
e)

TVA aferent cheltuielilor de protocol nedeductibile


TVA aferent achiziiilor de la microntreprinderi
TVA aferent achiziiilor pentru realizarea livrrilor intracomunitare
diferenele de TVA constatate de organele de control
TVA nscris pe documente provenite de la firme aflate n insolvabilitate financiar

ANS: D

95 Nu se nscriu n formularul Decont de tax pe valoarea adugat:


a) documentele fiscale neevideniate n jurnalul de vnzri i jurnalul de cumprri
constatate de organele de control
b) TVA nscris pe documente provenite de la firme aflate n ncetare de pli
c) TVA nscris pe documente provenite de la firme cu datorii la bugetul statului

d) TVA nscris pe documente ctre persoane care nu sunt nregistrate ca pltitoare de


TVA
e) TVA de la persoane care nu fac dovada plii TVA la momentul emiterii
documentului
ANS: A

96 Decontul de tax pe valoarea adugat circul:


a)
b)
c)
d)
e)

n format hrtie sau n form electronic


numai format hrtie
numai n form electronic
pe format hrtie i n form electronic
pe orice format care pstreaz coninutul de informaii cerut de Ministerul
Finanelor

ANS: D

97 Jurnalul pentru vnzri se ntocmete:


a)
b)
c)
d)
e)

pe format hrtie i n form electronic


numai format hrtie
numai n form electronic
pe format hrtie sau n form electronic
nici una dintre afirmaii nu este valabil

ANS: A

98 Jurnalul pentru cumprri se ntocmete:


a)
b)
c)
d)
e)

pe format hrtie i n form electronic


numai format hrtie
numai n form electronic
pe format hrtie sau n form electronic
nici una dintre afirmaii nu este valabil

ANS: A

99 Factura de executare silit servete ca document (indicai varianta greit):


a)
b)
c)
d)
e)

de constatare a datoriei fiscale a persoanei executate


de nsoire a bunurilor pe timpul transportului
de ncrcare n gestiunea cumprtorului (adjudecatar)
justificativ de nregistrare n contabilitatea executorului emitent
justificativ de nregistrare n contabilitatea furnizorului (debitor/garant)

ANS: A

100 Factura de executare silit servete ca document (indicai varianta greit)


a) pe baza cruia se ntocmete instrumentul de decontare a bunurilor supuse
executrii silite

b)
c)
d)
e)

de nregistrare a creanei fa de debitorul obligaiei fiscale


justificativ de nregistrare n contabilitatea executorului emitent
justificativ de nregistrare n contabilitatea furnizorului (debitor/garant)
justificativ de nregistrare n contabilitatea cumprtorului (adjudecatar)

ANS: B

GRILA II
CONTABILITATE_SI_GEST_FISCALA
NUMERIC RESPONSE
1
Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut
lunar de 1.000,00 roni. Ce suma i se retine salariatului pentru contributia de asigurari
sociale cunoscand ca nu are persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:
95,00

2
Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut
lunar de 1.000,00 roni. Ce suma i se retine salariatul pentru contributia de asigurari sociale
de sanatate cunoscand ca are 7 persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:
65,00

3
Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut
lunar de 1.000,00 roni. Ce suma i se retine salariatului pentru contributia de asigurari
sociale impotriva riscului de somaj cunoscand ca are 13 persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:
10,00

4
Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut
lunar de 1.000,00 roni. Ce suma i se calculeaza drept venit net lunar cunoscand ca nu are
persoane in intretinere (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca
separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura):

ANS:
830,00

5
Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut
lunar de 1.000,00 roni. Ce suma i se acorda drept deducere personala cunoscand ca nu are
persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:

250,00
6
Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut
lunar de 1.000,00 roni. Ce suma i se calculeaza drept venit baza de calcul sau venit
impozabil cunoscand ca nu are persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:
580,00

7
Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut
lunar de 1.000,00 roni. Ce suma i se retine salariatul cu titlu de impozit cunoscand ca nu
are persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:

92,80
8
Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut
lunar de 1.000,00 roni. Ce suma primeste salariatul cu titlu de salariu net cunoscand ca nu
are persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:

737,20
9
Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut
lunar de 1.000,00 roni, indemnizatie de conducere 200 ron si alt venituri salariale de 200.
Ce suma i se retine salariatul pentru contributia de asigurari sociale pentru somaj
cunoscand ca nu are persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

ANS:
12,00

10
Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut
lunar de 1.000,00 roni, indemnizatie de conducere 200 ron si alt venituri salariale de 200.
Ce suma i se retine salariatul pentru contributia de asigurari sociale de sanatate cunoscand
ca are o persoana in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:
91,00

11
Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut
lunar de 1.400,00 roni. Ce suma i se retine salariatul cu titlu de impozit, cunoscand ca are
2 persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor.
Rezultatul se va rotunji prin diferenta - n minus- la leu/unitate; nu se va specifica unitatea
de masura)
ANS:
128,00

12
Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut
lunar de 1.400,00 roni. Ce suma i se calculeaza drept venit net lunar cunoscand ca are 3
persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:

1.162,00
13
Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut
lunar de 1.400,00 roni. Ce suma i se acorda drept deducere personala cunoscand ca are 4
persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:

520,00
14
Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut
lunar de 1.400,00 roni. Ce suma i se calculeaza drept venit baza de calcul sau venit
impozabil cunoscand ca are 5 persoane in intretinere:

(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu


se va specifica unitatea de masura)
ANS:

642,00
15
Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut
lunar de 1.000,00 roni. Ce suma i se retine salariatul cu titlu de impozit cunoscand ca nu
are persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:

92,80
16
Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, in afara functiei de baza, un salariu de
baza brut lunar de 1.400,00 roni. Ce suma primeste salariatul cu titlu de salariu net
cunoscand ca nu are persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor.
rezultatul se va rotunji la leu/unitate; nu se va specifica unitatea de masura)
ANS:

976,00
17
Un salariat a obtinut la nivelul lunii septembrie 2007, la functia de baza, un salariu de baza
brut lunar de 13.684,00 roni. Ce suma i se calculeaza drept venit net lunar cunoscand ca
are 1 persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:

11.357,72
18
Un salariat a obtinut la nivelul lunii septembrie 2007, la functia de baza, un salariu de baza
brut lunar de 13.684,00 roni. Ce suma i se acorda drept deducere personala cunoscand ca
are doua persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:

0,00
19
Un salariat a obtinut la nivelul lunii septembrie 2007, la functia de baza, un salariu de baza
brut lunar de 13.684,00 roni. Ce suma i se calculeaza drept venit baza de calcul sau venit
impozabil cunoscand ca are 3 persoane in intretinere:

(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu


se va specifica unitatea de masura)
ANS:

11.357,72
20
Un salariat a obtinut la nivelul lunii septembrie 2007, la functia de baza, un salariu de baza
brut lunar de 13.684,00 roni. Ce suma i se retine salariatul cu titlu de impozit cunoscand
ca are 4 persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor;
rezultatul se va rotunji la leu/ unitate; nu se va specifica unitatea de masura)
ANS:

1.817,00
21
Un salariat a obtinut la nivelul lunii septembrie 2007, in afara functiei de baza, un salariu
de baza brut lunar de 13.684,00 roni. Ce suma primeste salariatul cu titlu de salariu net
cunoscand ca are 5 persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor;
rezultatul se va rotunji la leu/ unitate; nu se va specifica unitatea de masura)
ANS:

9.540,00
22
Sa se calculeze amortizarea lunara a unui mijloc fix cu valoarea de intrare (V I) de 6.000
roni si durata de amortizare (DA) din catalog de 5 ani utilizand regimul liniar de amortizare
fiscala.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:

100,00
23
Sa se calculeze amortizarea fiscala a ultimei luni pentru un mijloc fix cu valoarea de
intrare (VI) de 6.000 roni si durata de amortizare (D A) din catalog de 5 ani utilizand
regimul anual de amortizare accelerata si limita maxima permisa de lege in primul an.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:

62,50
24
Sa se calculeze amortizarea anuala in primul an a unui mijloc fix cu valoarea de intrare
(VI) de 6.000 roni si durata de amortizare (D A) din catalog de 5 ani utilizand regimul
degresiv de amortizare fiscala.

(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu


se va specifica unitatea de masura)
ANS:

1.800,00
25
Sa se calculeze amortizarea anuala in anul al doilea pentru un mijloc fix cu valoarea de
intrare (VI) de 6.000 roni si durata de amortizare (D A) din catalog de 5 ani utilizand
regimul degresiv de amortizare fiscala.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:

1.260,00
26
Sa se calculeze amortizarea anuala in anul al treilea pentru un mijloc fix cu valoarea de
intrare (VI) de 6.000 roni si durata de amortizare (D A) din catalog de 5 ani utilizand
regimul degresiv de amortizare fiscala.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:

980,00
27
Sa se calculeze amortizarea anuala in anul al patrulea pentru un mijloc fix cu valoarea de
intrare (VI) de 6.000 roni si durata de amortizare (D A) din catalog de 5 ani utilizand
regimul degresiv de amortizare fiscala.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:

980,00
28
Sa se calculeze amortizarea anuala in anul al cincilea pentru un mijloc fix cu valoarea de
intrare (VI) de 6.000 roni si durata de amortizare (D A) din catalog de 5 ani utilizand
regimul degresiv de amortizare fiscala.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:

980,00
29
Sa se calculeze amortizarea anuala in anul al cincilea pentru un mijloc fix cu valoarea de
intrare (VI) de 6.000 roni si durata de amortizare (D A) din catalog de 5 ani utilizand
regimul accelerat de amortizare fiscala.

(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu


se va specifica unitatea de masura)
ANS:

750,00
30
Sa se calculeze amortizarea anuala in anul al cincilea pentru un mijloc fix cu valoarea de
intrare (VI) de 6.000 roni si durata de amortizare (D A) din catalog de 5 ani utilizand
regimul liniar de amortizare fiscala.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:

1.200,00
31
O societate comerciala are venituri impozabile totale 1.000 u.m., cheltuieli deductibile
totale 800 u.m. Sa se calculeze diferenta dintre impozitul pe profit (optiunea IMM) si
impozitul pe venit, (optiunea microintreprindere) calculat la nivelul anului 2007.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:

12,00
32
O societate comerciala are venituri impozabile totale 1.000 u.m., cheltuieli deductibile
totale 1.500 u.m. Sa se calculeze diferenta dintre impozitul pe profit (optiunea IMM) si
impozitul pe venit, (optiunea microintreprindere) calculat la nivelul anului 2007.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor,
pentru diferente negative se va utiliza semnul minus; nu se va specifica unitatea de
masura)
ANS:

-20,00
33
O societate comerciala are venituri totale 1.000 u.m., din care venituri din variatia
stocurilor 100, venituri din productia de imobilizari 100 si cheltuieli deductibile totale
800. Sa se calculeze diferenta dintre impozitul pe profit (optiunea IMM) si impozitul pe
venit, (optiunea microintreprindere) la nivelul anului 2007.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:

16,00
34

O microintreprindere are venituri totale 1000 u.m., din care venituri din variatia stocurilor
100, venituri din productia de imobilizari 100 si cheltuieli totale 800. In exercitiul fiscal
precedent a fost achizitionata o casa de marcat de 200 u.m. Sa se calculeze diferenta dintre
impozitul pe profit (optiunea IMM) si impozitul pe venit, (optiunea microintreprindere)
calculat la nivelul anului 2007.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:

20,00
35
O microintreprindere a platit in trimestrul I un impozit pe venit de 100 u.m., in trimestrul
II a platit 200 u.m. In trimestrul III totalitatea veniturilor cumulate depaseste echivalentul
a 100.000 euro, respectiv 350.000 u.m. Sa se calculeze impozitul pe venit (profit) datorat,
stiind ca cheltuielile deductibile au fost de 300.000 u.m.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:

7.700,00
36
S.C. Alfa SRL se asociaza (50 %) cu persoana fizica Popescu (50 %), rezultand asociatia
in participatie Beta, fara personalitate juridica. La sfarsitul exercitiului financiar, societatea
Beta realizeaza un venit de 1.000 u.m. Societatea Alfa SRL, declarata microintreprindere,
realizeaza un venit de 2.000 u.m., exclusiv veniturile din participatie. Cu cat este mai mare
impozitul pe venitul microintreprinderii fata de venitul persoanei fizice Popescu, calculat
la nivelul anului 2007.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:

42,50
37
O societate comerciala a obtinut in exercitiul financiar N un profit brut de 1.000 u.m. La
inceputul exercitiului urmator, profitul net, respectiv dividendul brut, se reporteaza si se
asteapta hotararea AGA. In urma hotararii AGA, tot profitul net este distribuit actionarilor
persoane fizice. Sa se calculeze dividendul net, platit acestor persoane.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:

705,60
38
O societate comerciala a decis sa plateasca 4.500 Ron drept dividend net unei alte
persoane juridice actionare. Sa se calculeze impozitul pe dividende pe care trebuie sa-l
plateasca societatea comerciala.

(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu


se va specifica unitatea de masura)
ANS:

500,00
39
O societate comerciala a realizat un profit brut contabil de 1.000 u.m. Sa se calculeze
diferenta dintre dividendele nete incasate de asociatii persoane fizice A si B, care au o
participatie la capitalul social de 60 % si respectiv 40 %.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:

141,12
40
Societatea comerciala A SRL este constituita de SC B SRL si persoana fizica C,
care au o participatie la capitalul social de 50 % si 50 %. Societatea B SRL e constituita
de persoanele fizice D si E, cu o participatie de 50 % si 50 %. Sa se calculeze suma
incasata drept dividende de catre persoana fizica E, in urmatoarele ipoteze:
- profitul brut contabil al SC A SRL este 5.000 u.m.;
- SC B nu are alte venituri in exercitiul 2007 decat dividendele de la SC A SRL;
- SC B nu are cheltuieli in exercitiul respectiv;
- veniturile din dividende sunt impozabile fiscal (situatie ipotetica).
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:

666,80
41
Societatea comerciala A SRL este constituita de SC B SRL si persoana fizica C,
care au o participatie la capitalul social de 50 % si 50 %. Societatea B SRL e constituita
de persoanele fizice D si E, cu o participatie de 50 % si 50 %. Sa se calculeze suma
incasata drept dividende de catre persoana fizica E, in urmatoarele ipoteze:
- profitul brut contabil al SC A SRL este 5.000 u.m.;
- SC B nu are alte venituri in exercitiul 2007 decat dividendele de la SC A SRL;
- SC B nu are cheltuieli in exercitiul respectiv;
- veniturile din dividende nu sunt impozabile fiscal.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:

793,80
42
O discoteca a realizat in exercitiul 2007 venituri de 1.000 u.m. si cheltuieli deductibile de
950 u.m., fara a avea venituri neimpozabile si cheltuieli nedeductibile fiscal. Sa se
calculeze impozitul pe profit datorat Bugetului de Stat.

(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu


se va specifica unitatea de masura)
ANS:

50,00
43
O societate comerciala a inregistrat urmatoarele venituri: V1 = 300, V2 = 400, V3 = 500 si
urmatoarele cheltuieli : C1 = 200, C2 = 300, C3 = 400 (u.m.). Sa se calculeze profitul net
(dividendul brut) in situatia cand V1 este un venit neimpozabil, iar C3 este o cheltuiala
nedeductibila fiscal.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:

236,00
44
O societate comerciala inregistreaza in trimestrul 3, venituri cumulate de 3.000 u.m.
Cheltuielile cumulate, inclusiv cheltuiala cu impozitul pe profit este 2.000 u.m. Impozitul
pe profit datorat pe primele 2 trimestre este de 100 u.m., din care a platit 50 u.m. Dintre
veniturile obtinute, 200 u.m. sunt venituri din dividende de la persoane juridice romane.
Sa se calculeze impozitul pe profit de plata la sfarsitul trimestrului 3.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:

94,00
45
O societate comerciala are in trimestrul 1 venituri impozabile cumulate de 1.000 u.m.,
cheltuieli cumulate de 500 u.m., intre care amenzi datorate catre Garda Financiara de 100
u.m. si penalitati de intarziere catre SC X SRL de 100 u.m. Sa se calculeze impozitul pe
profit ?
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:

96,00
46
O societate comerciala are venituri impozabile de 5.000 u.m., din care inregistrate in
conturile 701 1.000 u.m., 704 - 2000 u.m., 707 1000 u.m., iar cheltuieli (exclusiv
impozitul pe profit) 4.000 u.m. Ce suma poate fi sponsorizata ca fiind deductibila,
conform Legii 32/199 ?
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:

12,00

47
O societate comerciala are venituri impozabile de 2.000 u.m., si cheltuieli deductibile
1.000 u.m. Capitalul social este de 1.000 u.m. Sa se calculeze diferenta dintre impozitul pe
profit, calculat cu si fara constituirea rezervei legale.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor;
pentru diferente negative se va utiliza semnul minus; nu se va specifica unitatea de
masura)
ANS:

-8,00
48
O societate comerciala are venituri impozabile 2.000 u.m., cheltuieli deductibile 1.000
u.m. si capital social 500 u.m. Firma vrea sa constituie rezerve in suma de 140 u.m. Care
este suma minima pentru constituirea rezervei statutare ?
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:

90,00
49
O societate comerciala inregistreaza venituri de 2.000 u.m. din care dividende primite de
la o persoana juridica romana 100 u.m., cheltuieli 1.000, din care impozitul pe profit
datorat in perioada anterioara 100 u.m. si provizioane pentru litigii 100 u.m. Sa se
calculeze impozitul pe profit.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:

176,00
50
O societate comerciala are venituri de 2.000 u.m., din care venituri din dividende 500 u.m.
si cheltuieli 1.000 u.m. din care cheltuieli cu impozitul pe profit 200, cheltuieli de protocol
300 u.m. Sa se calculeze impozitul pe profit.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:

156,80
51
O societate comerciala are gradul de indatorare de 2. Sa se calculeze impozitul pe profit in
conditiile: Venituri impozabile totale = 2.000 u.m.; cheltuieli totale = 1.000 u.m., din care
cheltuieli cu dobanzile 500 u.m.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

ANS:

160,00
52
Societatea X SRL are rezerve 500 u.m., capital social 1.000 u.m., rezultatul reportat
(pierdere) 500 u.m., rezerve din reevaluare 2.000 u.m., imprumuturi (cu termen peste un
an) din emisiuni de obligatiuni 5.000 u.m. (valori medii ale perioadei). In exercitiul
financiar curent a obtinut venituri impozabile de 2.000 u.m., cheltuieli totale 1.000 u.m.,
din care 500 u.m. cheltuieli cu dobanzile. Sa se calculeze impozitul pe profit.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor)
ANS:

160,00
53
Societatea X SRL are rezerve 500 u.m., capital social 1.000 u.m., rezultatul reportat
(pierdere) 500 u.m., rezerve din reevaluare 2.000 u.m., imprumuturi (cu termen peste un
an) din emisiuni de obligatiuni 10.000 u.m. (valori medii ale perioadei). In exercitiul
financiar curent a obtinut venituri impozabile de 2.000 u.m., cheltuieli totale 1.000 u.m.,
din care 500 u.m. cheltuieli cu dobanzile. Sa se calculeze impozitul pe profit.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:

240,00
54
O societate comerciala cumpara din strainatate marfuri in valoare de 1.000 euro. Cursul
leu/euro la data facturarii este de 3,5. La o luna plateste 50 % din datoria comerciala,
cursul leu/euro 3,7. Dupa doua luni plateste si diferenta, curs leu/euro 3,4. Care este
profitul (pierderea) din aceste operatii.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor,
pentru pierdere se va utiliza semnul minus; nu se va specifica unitatea de masura)
ANS:

-50,00
55
O societate comerciala vinde in strainatate marfuri in valoare de 1.000 euro. Cursul
leu/euro la data facturarii este de 3,5. La o luna incaseaza 50 % din datoria comerciala,
cursul leu/euro 3,7. Dupa doua luni incaseaza si diferenta, curs leu/euro 3,4. Care este
profitul (pierderea) din aceste operatii.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor,
pentru pierdere se va utiliza semnul minus; nu se va specifica unitatea de masura)
ANS:

50,00
56

O societate comercial prezinta gradul de indatorare de 5, venituri impozabile totale 2.000


u.m., din care venituri din diferente de curs valutar 50 u.m., cheltuieli totale 1.000 u.m. din
care cheltuieli cu dobanzile 500 u.m., si cheltuieli din diferente de curs valutar 100 u.m.
(aferente imprumuturilor luate in calcul la determinarea gradului de indatorare a
capitalului). Sa se calculeze impozitul pe profit.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:

248,00
57
O societate comerciala a inregistrat in exercitiul financiar N venituri impozabile 2.000
u.m., cheltuieli 1.000 u.m., din care cheltuieli cu amenzile catre autoritatile romane 200
u.m. In exercitiul N+1 societatea a inregistrat venituri impozabile 2.000 u.m. si cheltuieli
1.000 u.m. Nu exista alte venituri neimpozabile si cheltuieli nedeductibile. In urma unei
contestatii, amenda a fost anulata. Sa se calculeze diferenta dintre impozitul pe profit al
exercitiilor N si N+1.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:

64,00
58
O societate comerciala a avut in exercitiul N venituri 2.000 u.m., cheltuieli 1.000 u.m. din
care cheltuieli cu provizioanele de 200 u.m., considerate nedeductibile fiscal. In exercitiul
N+1 provizionul ramane fara obiect si se desfiinteaza. In exercitiul N+1 s-au inregistrat
venituri de 2.000 u.m., cheltuieli 1.000 u.m. si nu exista alte venituri neimpozabile si
cheltuieli nedeductibile fiscal.
Sa se calculeze raportul dintre impozitul pe profit al exercitiilor N si N+1.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:

1,50
59
Un contribuabil platitor de impozit pe profit a efectuat, in baza unui contract de
sponsorizare, cheltuieli de 1.500 lei.
Contribuabilul prezinta urmatoarele date financiare:
Venituri din vanzarea marfurilor = 100.000 lei;
Venituri din prestari de servicii = 200 lei;
Cheltuieli privind marfurile = 75.000 lei;
Cheltuieli cu personalul = 2.000 lei;
Alte cheltuieli de exploatare = 9.000 lei, inclusiv cheltuielile cu sponsorizarea;
Ce suma poate deduce contribuabilul din impozitul pe profit, in conformitate cu Codul
fiscal ?
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura; nu se va specifica unitatea de masura)

ANS:

300,60
60Dispunei de urmtoarele date la nchiderea exerciiului N: veniturile aferente exerciiului N
18.000 lei, din care dividende cuvenite 2.000 lei; cheltuielile aferente exerciiului
N 5.000 lei, din care cheltuieli de protocol nedeductibile 400 lei i amenzi
datorate autoritilor romne 1.100 lei; impozitul pe profit calculat i nregistrat n
cursul exerciiului N 800 lei, din care pltit 500 lei; Cota de impozit pe profit
16%.
Care este suma impozitului pe profit de pltit n exerciiul N:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura; nu se va specifica unitatea de masura)
ANS:

1.628,00
61
Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008, la functia de baza, un salariu de baza
brut lunar de 1.000,00 roni. Ce suma i se retine salariatului pentru contributia de asigurari
sociale cunoscand ca nu are persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:
95,00

62
Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008, la functia de baza, un salariu de baza
brut lunar de 1.000,00 roni. Ce suma i se retine salariatul pentru contributia de asigurari
sociale de sanatate cunoscand ca are 7 persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:
65,00

63
Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008, la functia de baza, un salariu de baza
brut lunar de 1.000,00 roni. Ce suma i se retine salariatului pentru contributia de asigurari
sociale impotriva riscului de somaj cunoscand ca are 13 persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:
5,00

64

Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008, la functia de baza, un salariu de baza
brut lunar de 1.000,00 roni. Ce suma i se calculeaza drept venit net lunar cunoscand ca nu
are persoane in intretinere (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct
ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura):
ANS:
835,00

65
Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008, la functia de baza, un salariu de baza
brut lunar de 1.000,00 roni. Ce suma i se acorda drept deducere personala cunoscand ca nu
are persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:
250,00

66
Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008, la functia de baza, un salariu de baza
brut lunar de 1.000,00 roni. Ce suma i se calculeaza drept venit baza de calcul sau venit
impozabil cunoscand ca nu are persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:
585,00

67
Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008, la functia de baza, un salariu de baza
brut lunar de 1.000,00 roni. Ce suma i se retine salariatul cu titlu de impozit cunoscand ca
nu are persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:
93,60

68
Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008, la functia de baza, un salariu de baza
brut lunar de 1.000,00 roni. Ce suma primeste salariatul cu titlu de salariu net cunoscand
ca nu are persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:
741,40

69

Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008, la functia de baza, un salariu de baza
brut lunar de 1.000,00 roni, indemnizatie de conducere 200 ron si alt venituri salariale de
200. Ce suma i se retine salariatul pentru contributia de asigurari sociale pentru somaj
cunoscand ca nu are persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:
6,00

70
Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008, la functia de baza, un salariu de baza
brut lunar de 1.000,00 roni, indemnizatie de conducere 200 ron si alt venituri salariale de
200. Ce suma i se retine salariatul pentru contributia de asigurari sociale de sanatate
cunoscand ca are o persoana in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:
91,00

71
Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008, la functia de baza, un salariu de baza
brut lunar de 1.400,00 roni. Ce suma i se retine salariatul cu titlu de impozit, cunoscand ca
are 2 persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor.
rezultatul se va rotunji prin diferenta la leu/unitate; nu se va specifica unitatea de masura)
ANS:
129,44

72
Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008, la functia de baza, un salariu de baza
brut lunar de 1.400,00 roni. Ce suma i se calculeaza drept venit net lunar cunoscand ca are
3 persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:
1.169,00

73
Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008, la functia de baza, un salariu de baza
brut lunar de 1.400,00 roni. Ce suma i se acorda drept deducere personala cunoscand ca
are 4 persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:
520,00

74
Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008, la functia de baza, un salariu de baza
brut lunar de 1.400,00 roni. Ce suma i se calculeaza drept venit baza de calcul sau venit
impozabil cunoscand ca are 5 persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:
649,00

75
Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008, la functia de baza, un salariu de baza
brut lunar de 1.000,00 roni. Ce suma i se retine salariatul cu titlu de impozit cunoscand ca
nu are persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:
93,60

76
Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008, in afara functiei de baza, un salariu de
baza brut lunar de 1.400,00 roni. Ce suma primeste salariatul cu titlu de salariu net
cunoscand ca nu are persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor.
rezultatul se va rotunji la leu/unitate; nu se va specifica unitatea de masura)
ANS:
982,00

77
Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008, la functia de baza, un salariu de baza
brut lunar de 13.684,00 roni. Ce suma i se calculeaza drept venit net lunar cunoscand ca
are 1 persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:
11.426,14

78
Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008, la functia de baza, un salariu de baza
brut lunar de 13.684,00 roni. Ce suma i se acorda drept deducere personala cunoscand ca
are doua persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:
0,00

79

Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008, la functia de baza, un salariu de baza
brut lunar de 13.684,00 roni. Ce suma i se calculeaza drept venit baza de calcul sau venit
impozabil cunoscand ca are 3 persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)
ANS:
11.426,14

80
Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008, la functia de baza, un salariu de baza
brut lunar de 13.684,00 roni. Ce suma i se retine salariatul cu titlu de impozit cunoscand
ca are 4 persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor;
rezultatul se va rotunji la leu/ unitate; nu se va specifica unitatea de masura)
ANS:
1.828,00

81
Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008, in afara functiei de baza, un salariu de
baza brut lunar de 13.684,00 roni. Ce suma primeste salariatul cu titlu de salariu net
cunoscand ca are 5 persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor;
rezultatul se va rotunji la leu/ unitate; nu se va specifica unitatea de masura)
ANS:
9.598,00
GRILA III

CONTABILITATE_SI_GEST_FISCALA
MULTIPLE CHOICE
1 n utilizarea jurnalului pentru vnzri se aplic urmtoarea regul:
a) raportul fiscal de nchidere zilnic se ntocmete pe baza jurnalului pentru vnzri
b) jurnalul de vnzri se ntocmete n baza situaiilor financiare depuse la organul
fiscal
c) jurnalul de vnzri se ntocmete n baza decontului de TVA
d) jurnalul de vnzri se ntocmete n baza documentelor privind livrrile de bunuri
sau prestrile de servicii
e) facturile se ntocmesc n conformitate cu datele nscrise n jurnalul pentru vnzri
ANS: D

2 Jurnalul pentru vnzri se completeaz:

a) la sfritul perioadei pentru care exist obligaia depunerii decontului privind taxa
pe valoarea adugat
b) imediat dup depunerea decontului privind taxa pe valoarea adugat
c) imediat dup depunerea situailor financiare la organul fiscal
d) la cererea organelor de control fiscal
e) zilnic dup fiecare livrare de bunuri sau prestare de servicii
ANS: E

3 n utilizarea jurnalului pentru cumprri se aplic urmtoarea regul:


a) Registrul de cas se ntocmete n baza jurnalului pentru cumprri
b) jurnalul pentru cumprri se ntocmete n baza situaiilor financiare depuse la
organul fiscal
c) jurnalul pentru cumprri se ntocmete n baza decontului de TVA
d) jurnalul pentru cumprri se ntocmete n baza documentelor privind achiziia de
bunuri sau primirea de servicii
e) facturile de achiziie se ntocmesc n conformitate cu datele nscrise n jurnalul
pentru cumprri
ANS: D

4 Jurnalul pentru cumprri se completeaz:


a)
b)
c)
d)
e)

cu ocazia inventarieri anuale


imediat dup depunerea decontului privind taxa pe valoarea adugat
imediat dup depunerea situailor financiare la organul fiscal
la cererea organelor de control fiscal
zilnic dup fiecare recepie de bunuri sau servicii

ANS: E

5 Declaraia privind obligaiile de plat la bugetul general consolidat se depune n funcie de


impozitele care fac obiectul raportrii:
a)
b)
c)
d)
e)

lunar i trimestrial
lunar i anual
lunar, trimestrial i anual
lunar, trimestrial i semestrial
lunar, trimestrial, semestrial, anual

ANS: C

6 Fac obiectul declaraiei privind obligaiile de plat la bugetul general consolidat


urmtoarele impozite ( formular 100) indicai varianta greit:
a)
b)
c)
d)
e)

taxa pe valoarea adugat


impozitul pe profit
contribuiile sociale datorate de angajator
impozitul pe veniturile nerezidenilor
impozitul pe veniturile microntreprinderilor

ANS: A

7 Fac obiectul declaraiei privind obligaiile de plat la bugetul general consolidat


urmtoarele impozite (formular 100) indicai varianta greit:
a)
b)
c)
d)
e)

taxa pe jocuri de noroc


accizele
impozitul pe cldiri
impozitul pe profitul datorat de bncile comerciale
contribuiile sociale reinute de la angajai

ANS: B

8 Diferenele de impozite i taxe stabilite prin actele de control:


a) se nscriu obligatoriu n prima declaraie privind obligaiile de plat la bugetul
general consolidat
b) se nscriu opional n declaraia privind obligaiile de plat la bugetul general
consolidat
c) se nscriu n declaraia privind obligaiile de plat la bugetul general consolidat
numai dup ce termenul de contestare a expirat
d) se nscriu n declaraia privind obligaiile de plat la bugetul general consolidat
numai sumele care depesc plafonul stabilit de Ministerul Finanelor Publice
e) nu se nscriu n declaraia privind obligaiile de plat la bugetul general consolidat
ANS: E

9 Declaraia privind impozitul pe profit se depune:


a)
b)
c)
d)
e)

lunar
trimestrial
semestrial
anual
nici una din variante nu este corect

ANS: D

10 Declaraia privind impozitul pe profit se depune:


a)
b)
c)
d)

numai pe suport de hrtie


numai n form electronic
pe format hrtie sau n form electronic
pe orice format care pstreaz coninutul de informaii cerut de Ministerul
Finanelor Publice
e) pe format hrtie i n form electronic
ANS: E

11 Impozitul pe veniturile microntreprinderilor se raporteaz ctre autoritile fiscale:


a) lunar
b) trimestrial

c) semestrial
d) anual
e) nici una dintre afirmaii nu este adevrat
ANS: B

12 Impozitul pe profitul societilor comerciale altele dect bncile i instituiile financiare se


raporteaz ctre autoritile fiscale:
a)
b)
c)
d)
e)

trimestrial
lunar
semestrial
anual
nici una dintre afirmaii nu este adevrat

ANS: A

13 Taxa pe valoarea adugat se raporteaz ctre autoritile fiscale:


a)
b)
c)
d)
e)

trimestrial
lunar
semestrial
anual
nici una dintre afirmaii nu este adevrat

ANS: E

14 Taxa pe valoarea adugat se raporteaz ctre autoritile fiscale:


a)
b)
c)
d)
e)

trimestrial
lunar
semestrial
anual
nici una dintre afirmaii nu este adevrat

ANS: E

15 Contribuiile sociale pltite de ctre angajator se raporteaz ctre autoritile fiscale:


a)
b)
c)
d)
e)

trimestrial
lunar
semestrial
anual
nici una dintre afirmaii nu este adevrat

ANS: A

16 Contribuiile sociale reinute de la angajai se raporteaz ctre autoritile fiscale:


a) semestrial
b) lunar
c) trimestrial

d) anual
e) nici una dintre afirmaii nu este adevrat
ANS: B

17 Decontul privind accizele se completeaz:


a)
b)
c)
d)
e)

semestrial
lunar
trimestrial
anual
nici una dintre afirmaii nu este adevrat

ANS: B

18 n decontul privind accizele se nscrie:


a)
b)
c)
d)
e)

acciza datorat i acciza pltit


cantitatea din produsele accizabile livrat i acciza datorat
cantitatea din produsele accizabile livrat i acciza pltit
cantitatea din produsele accizabile livrat, acciza datorat i acciza pltit
nici una dintre afirmaii nu este adevrat

ANS: E

19 Declaraia de nregistrare fiscal pentru persoane juridice i asocieri fr personalitate


juridic se completeaz:
a)
b)
c)
d)
e)

la nfiinare
la schimbarea administratorului
ori de cte ori se modific datele comunicate anterior
la preschimbarea certificatului de nmatriculare
nici una dintre afirmaii nu este adevrat

ANS: A

20 Declaraia de meniuni pentru persoane juridice i asocieri fr personalitate juridic se


completeaz:
a)
b)
c)
d)
e)

la nfiinare
la schimbarea administratorului
ori de cte ori se modific datele comunicate anterior
la preschimbarea certificatului de nmatriculare
nici una dintre afirmaii nu este adevrat

ANS: C

21 Declaraia privind impozitul pe reprezentane se completeaz de:


a) reprezentana din Romnia n numele su
b) entitatea (persoan fizic autorizat sau firm) care a semnat contractul de prestri
servicii cu reprezentana din Romnia

c) persoana juridic din strintate care a deschis reprezentana n Romnia


d) firma de avocatur sau avocatul individual care a ndeplinit formalitile de
deschidere a reprezentanei n Romnia
e) nici una dintre afirmaii nu este adevrat
ANS: E

22 Declaraia privind obligaiile de plat la bugetul general consolidat se depune la:


a)
b)
c)
d)
e)

organul fiscal
organul fiscal i la fiecare din autoritile care gestioneaz bugete sociale
autoritile care gestioneaz bugete sociale
organul fiscal i la Ministerul Muncii
nici una dintre afirmaii nu este adevrat

ANS: A

23 Au obligaia s depun decontul special de TVA (cod 301):


a) persoanele juridice neimpozabile, care sunt nregistrate n scopuri de TVA conform
art. 1531 din Codul fiscal
b) persoanele fizice care aduc n Romnia bunuri supuse TVA din Uniunea European
c) persoanele fizice care aduc n Romnia bunuri supuse TVA din afara Uniunii
Europene
d) persoanele fizice care au calitatea de comerciant autorizat
e) liber-profesionitii care aduc n Romnia bunuri supuse TVA din Uniunea
European
ANS: A

24 Decontul special de tax pe valoarea adugat (cod 301) se depune:


a) la unitatea fiscal n a crei raz teritorial contribuabilul i are domiciliul fiscal
sau este luat n eviden fiscal, dup caz
b) la Direcia Finanelor Publice n a crei raz teritorial contribuabilul i are
domiciliul fiscal sau este luat n eviden fiscal, dup caz
c) la Direcia de Impozite i Taxe Indirecte din cadrul Ministerului Finanelor Publice
d) la unitatea vamal la care s-a efectuat importul sau achiziia intracomunitar
e) la Direcia de Impozite i Taxe Locale n a crei raz teritorial contribuabilul i
are domiciliul fiscal sau este luat n eviden fiscal, dup caz
ANS: A

25 Decontul special de tax pe valoarea adugat (cod 301) se depune pn la data de:
a) 25 inclusiv a lunii urmtoare celei n care ia natere exigibilitatea operaiunilor
b) 25 inclusiv a lunii urmtoare trimestrului n care ia natere exigibilitatea
operaiunilor
c) varianta a sau b n funcie de mrimea contribuabilului
d) pn la depunerea situaiilor financiare ale anului n care a avut loc tranzacia
e) pn la 25 ianuarie din anul urmtor celui n care a avut loc tranzacia

ANS: A

26 Decontul special de TVA ( cod 301) trebuie depus:


a)
b)
c)
d)
e)

n fiecare lun indiferent dac au avut loc operaii supuse raportri sau nu
numai pentru perioadele n care ia natere exigibilitatea taxei
n fiecare trimestru indiferent dac au avut loc operaii supuse raportri sau nu
la cererea expres a organelor fiscale
numai pentru perioadele n care taxa exigibil care ia natere depete plafonul
stabilit prin normele fiscale

ANS: B

27 Decontul special de tax pe valoarea adugat se depune, n format electronic, astfel indicai varianta greit:
a) la registratura organului fiscal competent
b) la pot, prin scrisoare recomandat
c) prin completare pe pagina de internet a Ministerului Finanelor Publice de ctre
contribuabilii eligibili conform reglementrilor de utilizare a serviciului
d) prin Sistemul Electronic Naional (SEN)
e) prin E-mail la adresa indicat de organul fiscal.
ANS: E

28 Decontul privind accizele (cod 120) conine:


a)
b)
c)
d)
e)

acciza datorat i acciza pltit


numai acciza pltit
cantitatea livrat i acciza datorat
numai acciza datorat
cantitatea livrat i acciza pltit

ANS: C

29 Obligaia depunerii i transmiterii declaraiei privind bugetul asigurrilor pentru omaj o


au:
a)
b)
c)
d)
e)

angajatorii i salariaii asigurai


asiguraii
angajatorii
toate persoanele juridice
toate persoanele juridice i persoanele fizice care angajeaz

ANS: C

30 Directorul executiv al ageniei pentru ocuparea forei de munc judeene poate s aprobe
depunerea pe suport de hrtie a declaraiei privind bugetul asigurrilor pentru omaj:
a) la angajatorii cu mai puin de 20 de salariai
b) nu are aceast competen
c) la angajatorii cu mai puin de 10 de salariai

d) la angajatorii cu mai puin de 5 de salariai


e) nici una dintre afirmaii nu este adevrat
ANS: D

31 Identificarea asigurailor n cadrul Declaraiei privind evidena nominal i plata


obligaiilor la fondul de omaj se face prin:
a)
b)
c)
d)
e)

Cod numeric personal


Cod numeric personal, nume i prenume
nume i prenume
nume i prenume, numr act identitate
Cod numeric personal, nume i prenume, numr act identitate

ANS: B

32 Declaraia privind contribuia la asigurrile sociale de sntate se depune la:


a) Casa naional a asigurrilor de sntate
b) Casa naional a asigurrilor de sntate i casele de asigurri de sntate pentru
care au optat asiguraii
c) casele de asigurri de sntate pentru care au optat asiguraii
d) casele de asigurri de sntate pentru care au optat asiguraii i la medicul de
familie
e) nici una din afirmaii nu este adevrat
ANS: C

33 Declaraia privind contribuia la asigurrile sociale de sntate se depune:


a)
b)
c)
d)
e)

pe suport de hrtie mpreun cu dovada plii


pe suport de hrtie i n format electronic mpreun cu dovada plii
n format electronic mpreun cu dovada plii
pe suport de hrtie i n format electronic fr dovada plii
nici una dintre afirmaii nu este adevrat

ANS: B

34 Registrul unic de control are ca scop evidenierea:


a)
b)
c)
d)
e)

controlului fiscal
controlului fiscal i contabil
controlul fiscal i constatrile cenzorilor
controlul fiscal i controlul financiar preventiv
nici una din afirmaii nu este adevrat

ANS: E

35 Organele de control au obligaia de a consemna n registrul unic de control, naintea


nceperii controlului, urmtoarele elemente - indicai varianta greit:
a) numele i prenumele persoanelor mputernicite de a efectua controlul

b)
c)
d)
e)

unitatea de care aparin


numrul legitimaiei de control
numele celui care a fcut sesizarea n baza cruia s-a declanat controlul
numrul i data delegaiei/ordinului de deplasare

ANS: D

36 Organele de control au obligaia de a consemna n registrul unic de control, naintea


nceperii controlului, urmtoarele elemente - indicai varianta greit:
a)
b)
c)
d)
e)

obiectivele controlului
sanciunea propus pentru abaterile constatate
perioada controlului
perioada controlat
temeiul legal n baza cruia se efectueaz controlul.

ANS: B

37 Registrul unic de control se numeroteaz, se sigileaz i se pstreaz de:


a)
b)
c)
d)
e)

directorul economic, financiar sau alt funcie asimilat


organul fiscal teritorial pe a crui raz teritorial se afl sediul firmei
reprezentantul legal al unitii verificate sau de nlocuitorul acestuia
secretariatul Consiliului de administraie
secretariatul Adunrii Generale a Acionarilor (Asociailor)

ANS: C

38 Declaraia rectificativ (cod 710) are menirea de a corecta impozitele i taxele datorate
bugetului de stat:
a)
b)
c)
d)
e)

n timpul controlului
n urma constatrilor organelor de control
n perioada executrii silite
stabilite de ctre pltitori prin autoimpunere sau cu reinere la surs
pe durata atacrii n instan a constatrilor organelor de control

ANS: D

39 Persoanele juridice care au subuniti nregistrate ca pltitori de impozite i taxe depun


declaraia rectificativ pentru impozitul pe veniturile din salarii i asimilate salariilor,
corespunztor activitii subunitilor, la:
a) organul fiscal teritorial la care subunitile sunt nregistrate ca pltitori de impozite
i taxe
b) organul fiscal teritorial la care subunitile sunt nregistrate ca pltitori de impozite
i taxe i la cel la care persoana juridic este nregistrat ca pltitor de impozite i
taxe
c) organul fiscal teritorial la care persoana juridic este nregistrat ca pltitor de
impozite i taxe
d) la Direcia General a Finanelor Publice la care este arondat persoana juridic i

subunitatea
e) nici una din afirmaii nu este adevrat
ANS: A

40 Asigurarea pentru riscul de omaj este din punct de vedere fiscal:


a)
b)
c)
d)
e)

obligatorie i prin efectul legii


obligatorie i opional
obligatorie i facultativ
opional i facultativ
nici una dintre afirmaii nu este corect

ANS: B

41 Contribuia lunar a persoanei asigurate se stabilete sub forma unei cote care se aplic
asupra - indicai varianta greit:
a) veniturilor din cedarea folosinei bunurilor
b) veniturilor din dividende i dobnzi
c) veniturilor din drepturi de proprietate intelectual realizate n mod individual i/sau
ntr-o form de asociere
d) venituri din despgubiri primite de la firme de asigurri
e) veniturilor realizate din pensii
ANS: D

42 Dac folosim notaiile:


PI = Profit impozabil
PB = Profit brut
CN = cheltuieli nedeductibile fiscal
VN = venituri neimpozabile fiscal
AD = alte deduceri legale
atunci profitul impozabil se stabilete prin relaia:
a)
b)
c)
d)
e)

PI
PI
PI
PI
PI

=
=
=
=
=

PB+CN+VN-AD
PB+CN-VN+AD
PB+CN+VN+AD
PB+CN-VN+AD
PB+CN-VN-AD

ANS: E

43 Nota contabil:
a)
b)
c)
d)
e)

691

441

se folosete pentru nregistrarea:

plii impozitului pe profit datorat


impozitului pe profit datorat
deducerii cheltuielilor cu impozitul pe profit din profitul impozabil
stornrii impozitului pe profit declarat eronat
nici una dintre afirmaii nu este adevrat

ANS: B

44 Nota contabil:
a)
b)
c)
d)
e)

441

5311

se folosete pentru nregistrarea:

plii prin banc a impozitului pe profit


plii prin banc sau casierie a impozitului pe profit
plii prin casierie a impozitului pe profit
stornrii impozitului pe profit nregistrat eronat
nici o afirmaie nu este adevrat, impozitul pe profit nu se pltete cu numerar

ANS: C

45
Reprezint o categorie relevant din punct de vedere al impozitului pe profit:
a)
b)
c)
d)
e)

cheltuielile total deductibile


cheltuielile directe
cheltuielile indirecte
cheltuielile fixe
cheltuielile variabile

ANS: A

46 Administrarea impozitelor, taxelor, contribuiilor i a altor sume datorate bugetului general


consolidat, se ndeplinete potrivit dispoziiilor
a) Codului de procedur fiscal
b) Codului de procedur fiscal i ale Codului Fiscal
c) Codului de procedur fiscal, ale Codului Fiscal, precum i ale altor reglementri
date n aplicarea acestora
d) Codului de procedur fiscal, ale Codului Fiscal, precum i ale Codului Vamal
e) Codului de procedur fiscal i ale Codului de procedur civil acolo unde Codul
de procedur fiscal nu are norme
ANS: E

47 Gestiunea fiscal a contribuiei lunare pentru asigurrile de pensii datorat de angajator are
n vedere ataarea la fiecare salariat a unui parametru care s indice
a)
b)
c)
d)
e)

numrul de copii aflai n ntreinere


funcia ndeplinit
condiiile de munc
vechimea n munc
durata de cotizare n sistemul public de pensii

ANS: C

48 Una din exigenele care rezult din legislaie pentru gestiunea fiscal a contribuiei la
fondul de omaj este
a) separarea salariailor pe sexe
b) separarea salariailor pe vrste

c) separarea salariailor pe grad de pregtire profesional


d) separarea din numrul total de salariai a celor care cumuleaz pensia cu salariul
e) separarea salariailor pe grupe de munc
ANS: D

49 Reinerea contribuiei la fondul de omaj n cazul asigurailor opionali se face n baza


a) contractul de asigurri pentru omaj semnat de titular i de Agenia Naional
pentru Ocuparea Forei de Munc i document scris semnat de titularul drepturilor
din care s rezulte acordul pentru plata contribuiei de omaj din creanele sale fa
de ntreprindere
b) deciziei Ageniei Naionale pentru Ocuparea Forei de Munc
c) semnturii pe statul de plat care confirm corectitudinea reinerii
d) semnturii de primire a fluturaului de salariu care conine reinerea efectuat
e) nici una dintre afirmaii nu este adevrat
ANS: A

50 Contribuia lunar a persoanei asigurate se stabilete sub forma unei cote care se aplic
asupra - indicai varianta greit:
a) veniturilor din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit
b) veniturilor impozabile realizate de persoane care desfoar activiti independente
supuse impozitului pe venit
c) veniturilor din agricultur supuse impozitului pe venit i veniturilor din silvicultur,
pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajator i nu se ncadreaz la lit.
b)
d) indemnizaiilor de omaj
e) veniturilor din diurna pentru deplasri externe
ANS: E
GRILA IV

Contabilitate si gestiune fiscala


supliment 2009
MULTIPLE CHOICE
1 Contributia de asigurari sociale, datorata de angajator pentru conditii normale de munca,

conform Legii nr. 19/2000 (cota de 20,8 % - martie 2009), la un fond de salarii brute de
100.000 lei este:
a)
b)
c)
d)

80.200
28.800
20.800
nu se mai datoreaza

e) 20.080
ANS: C
2 Contributia de asigurari sociale, datorata de angajator pentru conditii deosebite de munca,

conform Legii nr. 19/2000 (cota de 25,8 % - martie 2009), la un fond de salarii brute de
100.000 lei este:
a)
b)
c)
d)
e)

25.800
52.800
85.200
80.025
nu se mai datoreaza

ANS: A
3 Contributia de asigurari sociale, datorata de angajator pentru conditii speciale de munca,

conform Legii nr. 19/2000 (cota de 30,8 % - martie 2009), la un fond de salarii brute de
100.000 lei este:
a)
b)
c)
d)
e)

nu se mai datoreaza
80.300
30.008
30.800
38.800

ANS: D
4 Contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, conform Legii nr.

76/2002 (cota de 0,5 % - martie 2009), la un fond de salarii brute de 100.000 lei este:
a)
b)
c)
d)
e)

500
50
5
5.000
nu se mai datoreaza

ANS: A
5 Contributia datorata de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanelor salariale,

conform Legii nr. 200/2006 (cota de 0,25 % - martie 2009), la un fond de salarii brute de
100.000 lei este:
a)
b)
c)
d)
e)

25.000
2.500
250
25
nu se mai datoreaza

ANS: C

6 Contributia datorata de angajator pentru prevenirea accidentelor de munca si bolilor

profesionale in funcie de clasa de risc, conform Legii nr. 346/2002 (cota de 0,15 % - 0,85
% - martie 2009), la un fond de salarii brute de 100.000 lei, poate fi:
a)
b)
c)
d)
e)

nu se mai datoreaza
15
150
1.500
15.000

ANS: C
7 Contributia la asigurarile sociale de sanatate datorata de angajator, conform art. 258 al

Legii nr. 95/2006 (cota de 5,2 % - martie 2009), la un fond de salarii brute de 100.000 lei
este:
a)
b)
c)
d)
e)

nu se mai datoreaza
5,2
5.200
520
52

ANS: C
8 Contributia datorata de angajator pentru concedii si indemnizaii medicale, conform

O.U.G. nr. 158/2005 (cota de 0,85 % - martie 2009), la un fond de salarii brute de 100.000
lei este:
a)
b)
c)
d)
e)

nu se mai datoreaza
580
850
805
085

ANS: C
9 Comisionul datorat de angajator pentru pastrarea si completarea carnetelor de munc,

conform Legii nr. 130/1999 (cota de 0,75 % - martie 2009), la un fond de salarii brute de
100.000 lei este:
a)
b)
c)
d)
e)

750
75
57
705
nu se mai datoreaza

ANS: A
10 Comisionul datorat de angajator pentru verificarea si certificarea legalitii nregistrrilor

efectuate in carnetele de munc, conform Legii nr. 130/1999 (cota de 0,25 % - martie
2009), la un fond de salarii brute de 100.000 lei este:

a)
b)
c)
d)
e)

205
52
2.500
25
250

ANS: E
GRILA V

Contabilitate si gestiune fiscala


supliment 2009
MULTIPLE CHOICE
1 nregistrarea n contabilitate a platii avansurilor acordate personalului se poate face:
a)
b)
c)
d)
e)

641
641
425

=
=
=

421
425
5311

nu se inregistreaza

421

491

ANS: C
2 nregistrarea n contabilitate a retinerilor din salarii datorate tertilor se realizeaz:
a)
b)
c)
d)
e)

Nu se nregistreaza
641
=
425
645
=
421
421
=
427
641
=
491

ANS: D
3 nregistrarea n contabilitate a drepturilor de personal neridicate se realizeaz:
a)
b)
c)
d)
e)

641
=
421
641
=
425
645
=
421
Nu se nregistreaza
421
=
426

ANS: E
4 nregistrarea n contabilitate a ajutoarelor materiale datorate personalului ca protectie

sociala se realizeaz:
a) Nu se nregistreaza

b)
c)
d)
e)

645
645
641
641

=
=
=
=

423
421
441
491

ANS: B
5 nregistrarea n contabilitate a altor datorii in legtur cu personalul se realizeaz:
a)
b)
c)
d)
e)

641
=
4281
Nu se nregistreaza
645
=
421
641
=
441
641
=
491

ANS: A
6 nregistrarea n contabilitate a salariilor datorate personalului se realizeaza:
a)
b)
c)
d)
e)

641
=
421
641
=
425
Nu se nregistreaza
641
=
441
641
=
491

ANS: A
7 Inregistrarea n contabilitate a impozitului pe venitul din salariile obtinute se realizeaza:
a)
b)
c)
d)
e)

Nu se nregistreaza
641
=
425
645
=
421
421
=
444
641
=
491

ANS: D
8 Inregistrarea n contabilitate a platii salariului net prin card se realizeaza:
a)
b)
c)
d)
e)

421
=
5121
425
=
421
421
=
441
Nu se nregistreaza
491
=
427

ANS: A
9 Inregistrarea n contabilitate a venitului net din salarii conform Codului Fiscal, art. 57:

Determinarea impozitului pe venitul din salarii, se realizeaza:


a) 641
b) 641

=
=

421
425

c) 645
=
421
d) 641
=
441
e) nu se inregistreaza
ANS: E
10 Inregistrarea n contabilitate a deducerii personale conform Codului Fiscal, art. 56:

Deducere personal, se realizeaza:


a)
b)
c)
d)
e)

641
641
645

=
=
=

421
425
421

nu se inregistreaza

641

491

ANS: D
11 Inregistrarea n contabilitate a bazei de calcul aspra careia se aplica cota de 16 % in

vederea determinrii impozitului, conform Codului Fiscal, art. 57: Determinarea


impozitului pe venitul din salarii, se realizeaza:
a)
b)
c)
d)
e)

641
=
421
641
=
425
nu se inregistreaza
642
=
421
641
=
491

ANS: C
12 Inregistrarea in contabilitate a contributiei individuale de asigurari sociale (datorata de

angajat cota de 10,5 % - martie 2009) indiferent de conditiile de munca, conform Legii
nr. 19/2000, se realizeaza:
a)
b)
c)
d)
e)

421
=
4311
421
=
4312
421
=
4371
Nu se nregistreaza
421
=
4313

ANS: B
13 Inregistrarea in contabilitate a contributiei de asigurari sociale, datorata de angajator

pentru conditii normale de munca, conform Legii nr. 19/2000 (cota de 20,8 % - martie
2009), se realizeaza:
a)
b)
c)
d)
e)

641
=
421
641
=
425
6451 =
4311
Nu se nregistreaza
641
=
491

ANS: C

14 Inregistrarea in contabilitate a contributiei de asigurari sociale, datorata de angajator

pentru conditii deosebite de munca, conform Legii nr. 19/2000 (cota de 25,8 % - martie
2009), se realizeaza:
a)
b)
c)
d)
e)

6451 =
4311
641
=
425
645
=
421
641
=
441
Nu se nregistreaza

ANS: A
15 Inregistrarea in contabilitate a contributiei de asigurari sociale, datorata de angajator

pentru conditii speciale de munca, conform Legii nr. 19/2000 (cota de 30,8 % - martie
2009), se realizeaza:
a)
b)
c)
d)
e)

Nu se nregistreaza
641
=
425
645
=
421
6451 =
4311
641
=
491

ANS: D
16 Inregistrarea in contabilitate a contributiei datorate de angajator la bugetul asigurarilor

pentru somaj, conform Legii nr. 76/2002 (cota de 0,5 % - martie 2009), se realizeaza:
a)
b)
c)
d)
e)

6452 =
4371
641
=
425
645
=
421
641
=
441
Nu se inregistreaza

ANS: A
17 Inregistrarea in contabilitate a contributiei individuale datorata la bugetul asigurrilor

pentru omaj conform Legii nr. 76/2002 (de ctre angajat cota de 0,5 % - martie 2009),
se realizeaza:
a)
b)
c)
d)
e)

642
=
4372
Nu se inregistreaza
645
=
421
641
=
441
421
=
4372

ANS: E
18 Inregistrarea in contabilitate a contributiei datorata de angajator la Fondul de garantare

pentru plata creanelor salariale, conform Legii nr. 200/2006 (cota de 0,25 % - martie
2009), se poate face:

a)
b)
c)
d)
e)

6451 =
421
6452 =
425
6458 =
447
6453 =
441
Nu se inregistreaza

ANS: C
19 Inregistrarea in contabilitate a contributiei datorate de angajator pentru accidente de

munca si boli profesionale in funcie de clasa de risc, conform Legii nr. 346/2002 (cota de
0,15 % - 0,85 % - martie 2009), se realizeaza:
a)
b)
c)
d)
e)

Nu se inregistreaza
641
=
425
6451 =
4311
641
=
441
641
=
491

ANS: C
20 Inregistrarea in contabilitate a contributiei la asigurarile sociale de sanatate datorata de

angajaii si asimilaii acestora prevazuti la art.257 din Legea nr. 95/2006 (cota de 5,5 % martie 2009), se realizeaza:
a)
b)
c)
d)
e)

Nu se inregistreaza
421
=
4314
6453 =
4313
6451 =
4311
6452 =
4312

ANS: B
21 Inregistrarea in contabilitate a contributiei la asigurarile sociale de sanatate datorata de

angajator, conform art. 258 al Legii nr. 95/2006 (cota de 5,2 % - martie 2009), se
realizeaza:
a)
b)
c)
d)
e)

Nu se inregistreaza
641
=
425
6453 =
4313
6451 =
4311
6452 =
4312

ANS: C
22 Inregistrarea in contabilitate a contributiei datorate de angajator pentru concedii si

indemnizaii medicale, conform O.U.G. nr. 158/2005 (cota de 0,85 % - martie 2009), se
poate face:
a) Nu se inregistreaza
b) 641
=
425

c) 6458
d) 641
e) 641

=
=
=

4381
441
491

ANS: C
23 Inregistrarea in contabilitate a comisionului datorat de angajator pentru pastrarea si

completarea carnetelor de munc, conform Legii nr. 130/1999 (cota de 0,75 % - martie
2009), se realizeaza:
a)
b)
c)
d)
e)

635
=
447
641
=
425
645
=
421
Nu se inregistreaza
641
=
491

ANS: A
24 Inregistrarea in contabilitate a comisionului datorat de angajator pentru verificarea si

certificarea legalitii nregistrrilor efectuate in carnetele de munc, conform Legii nr.


130/1999 (cota de 0,25 % - martie 2009), se poate face:
a)
b)
c)
d)
e)

641
=
421
641
=
425
Nu se inregistreaza
641
=
441
635
=
447

ANS: E
25 Inregistrarea in contabilitate a contributiei datorata de angajator pentru promovarea

drepturilor persoanelor cu handicap, conform Legii nr. 448/2006, se poate face:


a)
b)
c)
d)
e)

641
=
421
6458 =
4381
Nu se inregistreaza
6451 =
4311
6451 =
4371

ANS: B