Sunteți pe pagina 1din 7

// lab2 p1.cpp : Defines the entry point for the console application.

//
/* Problema 1. Creat,i un tablou bidimensional de tip i^ntreg.
Introducet,i date init,iale i^n fiecare element al tabloului (masivului)
de la tastatura(. Creat,i posibilitatea de a modifica valoarea elementului
dorit de la tastatura(, adica( de la tastatura( se i^ntroduc coordonatele
(ra^ndul s,i coloana) elementului care urmeaza( sa( fie modificat, apoi, de
la tastatura(, se introduce s,i valoarea noua a elementului tabloului. */
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char **argv)
{
int a[100][100], i,j,n,m,l,p,o,k;
//citire
cout<<"introduceti marimea masivului\nn=";
cin>>n; cout<<"\nm="; cin>>m;
for(i=0;i<n;i++)
for(j=0;j<m;j++)
{cout<<"a["<<i+1<<"]["<<j+1<<"] = "; cin>>k; a[i][j]=k;}
cout<<a[0][0];
//afisare
cout<<"masivul:";
for(i=0;i<n;i++)
{cout<<endl;
for(j=0;j<m;j++)
cout<<a[i][j]<<' ';
}
//modificare
cout<<"\nintroduceti linia in care se afla elementul ce doriti sa fie modificat ";
cin>>i;
cout<<"introduceti coloana in care se afla elementul ce doriti sa fie modificat ";
cin>>j;
cout<<"introduceti noua valoare pentru elementul "<<"a["<<i<<"]["<<j<<"] = ";
i--;j--;
cin>>a[i][j];
//afisare
for(i=0;i<n;i++)
{cout<<endl;
for(j=0;j<m;j++)
cout<<a[i][j]<<' ';
}
return 0;
}

// lab2 p2.cpp : Defines the entry point for the console application.
//
/* 2. Creai un vector (tablou unidimensional), elementele cruia vor fi structuri, ce vor conine
informaii despre un student, i anume:

Nume;

Prenume;

Anul, luna i ziua naterii;

Grupa n care nva.


Introducei, de la tastatur informaii despre fiecare student.
Creai posibilitatea de a modifica informaia despre student la apelul utilizatorului, de la
tastatur.
*/
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
struct student
{
char nume[15];
char prenume[15];
char dataN[11];
char grupa[9];
};
int main(int argc, char *argv[])
{int i,j,k,l,m,n,o,p;
cout<<"Introduceti numarul de studenti\nn = ";
cin>>n;
student * a = new student[100];
//citire
for(i=0;i<n;i++)
{
cout<<"Nume "<<i+1<<" "; cin>>a[i].nume; cout<<endl;
cout<<"Prenume "<<i+1<<" "; cin>>a[i].prenume; cout<<endl;
cout<<"Data nasterii zz.ll.aa "<<i+1<<" "; cin>>a[i].dataN; cout<<endl;
cout<<"Grupa "<<i+1<<" "; cin>>a[i].grupa; cout<<endl;
}
//afisare
cout<<"Lista studentilor este:\n";
for(i=0;i<n;i++)
{cout<<endl;
cout<<"Nume "<<i+1<<" "<<a[i].nume; cout<<endl;
cout<<"Prenume "<<i+1<<" "<<a[i].prenume; cout<<endl;
cout<<"Data nasterii "<<i+1<<" "<<a[i].dataN; cout<<endl;
cout<<"Grupa "<<i+1<<" "<<a[i].grupa; cout<<endl;
}

char s[5];
a:
cout<<"\nDoriti sa modificati ceva? (Da/Nu)\n"; cin>>s;
if((s[0]=='D')&&(s[1]=='a'))
{
c:
cout<<"Introduceti numarul studentului ce doriti sa fie modificat ";
int nr;
cin>>nr;
if((nr>0)&&(nr<=n))
{cout<<"Introduceti noile date despre student:\n";
cout<<"Nume "<<nr<<" "; cin>>a[nr-1].nume; cout<<endl;
cout<<"Prenume "<<nr<<" "; cin>>a[nr-1].prenume; cout<<endl;
cout<<"Data nasterii zz.ll.aa "<<nr<<" "; cin>>a[nr-1].dataN; cout<<endl;
cout<<"Grupa "<<nr<<" "; cin>>a[nr-1].grupa; cout<<endl;
cout<<"Lista modificata a studentilor este:\n";
for(i=0;i<n;i++)
{cout<<endl;
cout<<"Nume "<<i+1<<" "<<a[i].nume; cout<<endl;
cout<<"Prenume "<<i+1<<" "<<a[i].prenume; cout<<endl;
cout<<"Data nasterii "<<i+1<<" "<<a[i].dataN; cout<<endl;
cout<<"Grupa "<<i+1<<" "<<a[i].grupa; cout<<endl;
goto a;
}

}
else {cout<<"Nu ati introdus un numar existent de student, trebuie sa introduceti un numar intre
1 si "<<n<<'\n'; goto c;}
}
else if((s[0]=='N')&&(s[1]=='u')) {goto b;}
else cout<<"Nu ati introdus corect, daca doriti sa modificati ceva introduceti \"Da\" sau \"Nu\"\n";
goto a;

b:
return 0;
}

// lab2 pr3.cpp : Defines the entry point for the console application.
//
/* 3. Creai un vector (tablou unidimensional), elementele cruia vor fi clase, ce vor conine
informaii despre un student, i anume:

Nume;

Prenume;

Anul, luna i ziua naterii;

Grupa n care nva.


Introducei, de la tastatur informaii despre fiecare student.
Creai posibilitatea de a modifica informaia despre student la apelul utilizatorului, de la
tastatur.
*/
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
class student
{public:
char nume[15];
char prenume[15];
char dataN[11];
char grupa[9];
};
int main(int argc, char *argv[])
{int i,j,k,l,m,n,o,p;
cout<<"Introduceti numarul de studenti\nn = ";
cin>>n;
student * a = new student[100];
//citire
for(i=0;i<n;i++)
{
cout<<"Nume "<<i+1<<" "; cin>>a[i].nume; cout<<endl;
cout<<"Prenume "<<i+1<<" "; cin>>a[i].prenume; cout<<endl;
cout<<"Data nasterii zz.ll.aa "<<i+1<<" "; cin>>a[i].dataN; cout<<endl;
cout<<"Grupa "<<i+1<<" "; cin>>a[i].grupa; cout<<endl;
}
//afisare
cout<<"Lista studentilor este:\n";
for(i=0;i<n;i++)
{cout<<endl;
cout<<"Nume "<<i+1<<" "<<a[i].nume; cout<<endl;
cout<<"Prenume "<<i+1<<" "<<a[i].prenume; cout<<endl;
cout<<"Data nasterii "<<i+1<<" "<<a[i].dataN; cout<<endl;
cout<<"Grupa "<<i+1<<" "<<a[i].grupa; cout<<endl;
}
char s[5];

a:
cout<<"\nDoriti sa modificati ceva? (Da/Nu)\n"; cin>>s;
if((s[0]=='D')&&(s[1]=='a'))
{
c:
cout<<"Introduceti numarul studentului ce doriti sa fie modificat ";
int nr;
cin>>nr;
if((nr>0)&&(nr<=n))
{cout<<"Introduceti noile date despre student:\n";
cout<<"Nume "<<nr<<" "; cin>>a[nr-1].nume; cout<<endl;
cout<<"Prenume "<<nr<<" "; cin>>a[nr-1].prenume; cout<<endl;
cout<<"Data nasterii zz.ll.aa "<<nr<<" "; cin>>a[nr-1].dataN; cout<<endl;
cout<<"Grupa "<<nr<<" "; cin>>a[nr-1].grupa; cout<<endl;
cout<<"Lista modificata a studentilor este:\n";
for(i=0;i<n;i++)
{cout<<endl;
cout<<"Nume "<<i+1<<" "<<a[i].nume; cout<<endl;
cout<<"Prenume "<<i+1<<" "<<a[i].prenume; cout<<endl;
cout<<"Data nasterii "<<i+1<<" "<<a[i].dataN; cout<<endl;
cout<<"Grupa "<<i+1<<" "<<a[i].grupa; cout<<endl;
goto a;
}
}
else {cout<<"Nu ati introdus un numar existent de student, trebuie sa introduceti un numar intre
1 si "<<n<<'\n'; goto c;}
}
else if((s[0]=='N')&&(s[1]=='u')) {goto b;}
else cout<<"Nu ati introdus corect, daca doriti sa modificati ceva introduceti \"Da\" sau \"Nu\"\n";
goto a;

b:
return 0;
}

// lab2 p4.cpp : Defines the entry point for the console application.
//
/* Problema 4. Creat,i un tablou bidimensional de tip i^ntreg. Utilizati pointeri.
Introducet,i date init,iale i^n fiecare element al tabloului (masivului)
de la tastatura(. Creat,i posibilitatea de a modifica valoarea elementului
dorit de la tastatura(, adica( de la tastatura( se i^ntroduc coordonatele
(ra^ndul s,i coloana) elementului care urmeaza( sa( fie modificat, apoi, de
la tastatura(, se introduce s,i valoarea noua a elementului tabloului. */
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char **argv)
{
int i,j,k;
int& n=*new int(0); cout << "n="; cin >> n; // nr. linii
int& m=*new int(0); cout << "m="; cin >> m; // nr. coloane
int **a = new int *[n]; // pointeri spre linii
for(int i=0; i<n; i++)
{
a[i] = new int[m];
for(int j=0; j<m; j++)
{
cin >> a[i][j];
} // am introdus linia i
} // am introdus toata matricea
cout << endl << endl << "Matricea initiala are " << n << " linii si " << m << " coloane:\n\n";
for(int i=0; i<n; i++)
{
for(int j=0; j<m; j++)
{ cout << a[i][j] << ' ';
} // am extras linia i
cout << endl << endl;
}// am extras toata matricea
//modificare
cout<<"\nintroduceti linia in care se afla elementul ce doriti sa fie modificat ";
cin>>i;
cout<<"introduceti coloana in care se afla elementul ce doriti sa fie modificat ";
cin>>j;
cout<<"introduceti noua valoare pentru elementul "<<"a["<<i<<"]["<<j<<"] = ";
i--;j--;
cin>>a[i][j];
//afisare
for(i=0;i<n;i++)
{cout<<endl;
for(j=0;j<m;j++)
cout<<a[i][j]<<' ';

}
return 0;
}