Sunteți pe pagina 1din 6

INSPECTORATUL COLAR AL JUDEULUI

VRANCEA
Str. Dornei Nr. 5 Focani, 620162 tel: 0237214141;
fax: 0237214499; e-mail: isjvrancea@yahoo.com
adresa web: http://isjvn.vn.edu.ro

DETALIEREA
acordrii punctajului, conform Anexei nr. 2
a Metodologiei-cadru privind mobilitatea
personalului didactic din nvmntul
preuniversitar n anul colar 2015-2016,
aprobat prin OMEN nr. 4895/10.11.2014, cu
modificrile i completrile ulterioare.

Nr. _______ / _________ 2015


(numr de nregistrare dat de coal)

FIA DE EVALUARE1
pentru ierarhizarea candidailor participani la etapele mobilitii personalului didactic pentru anul
colar 2015-2016
PUNCTAJ TOTAL
Autoevaluare

Evaluare

Doamna/Domnul .....................

angajat() cu contract pe perioad nedeterminat pe postul .........


de la unitatea colar: ..................... ..........
...
CRITERII I PUNCTAJE PENTRU EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC

I.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

conform
Anexei nr.2

PUNCTAJ
Autoevaluare

Evaluare

Nivelul studiilor
Absolveni ai colii normale/liceu pedagogic sau ai colii postliceale pedagogice cu diplom/certificat de
absolvire.
Absolveni ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diplom de absolvire i absolveni ai colii
normale/liceu pedagogic sau ai colii postliceale pedagogice i studii universitare de scurt durat.
Absolveni ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diplom de absolvire i absolveni ai colii
normale/liceu pedagogic sau ai colii postliceale pedagogice i studii universitare de scurt durat care i-au
echivalat studiile conform art. 149 alin. (3) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i
completrile ulterioare.
Absolveni ai colii normale/liceu pedagogic sau ai colii postliceale pedagogice cu diplom/certificat de
absolvire sau ai colegiului pedagogic universitar (institutori) i studii universitare de lung durat sau ciclul I de
studii universitare de licen sau ciclul II de studii universitare de masterat.
Profesori de instruire practic / maitri-instructori, absolveni de coal postliceal/coal de maitri cu
diplom/certificat de absolvire/certificat de competene profesionale.
Absolveni n specialitate ai nvmntului universitar de scurt durat sau ai institutului pedagogic cu durata
de 3 ani cu diplom de absolvire.
Absolveni n specialitate ai nvmntului universitar de scurt durat sau ai institutului pedagogic cu durata
de 3 ani, cu diplom de absolvire, care i-au echivalat studiile conform art. 149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu
modificrile i completrile ulterioare.

H.

Absolveni n specialitate, cu diplom, ai ciclului I de studii universitare de licen.

I.

Absolveni n specialitate, cu diplom, ai ciclului I de studii universitare de licen i cu studii postuniversitare cu


durata de cel puin 3 semestre.
Absolveni n specialitate, ai nvmntului universitar de lung durat, cu diplom de licen sau ai ciclului II
de studii universitare de masterat.

J.

PUNCTAJ

6p
8p
8,5 p

9p
5p
8p
8,5 p
9p
9,5 p
10p

Absolveni cu diplom n specialitate ai nvmntului universitar de lung durat sau ai ciclului II de studii universitare de masterat i cu:
1

Fia de evaluare a fost avizat n edina Consiliului de Administraie al ISJ Vrancea din data de 27.01.2015, n conformitate cu prevederile
Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din nvmntul preuniversitar n anul colar 2015-2016, aprobat prin OMEN nr.
4895/10.11.2014, cu modificrile i completrile ulterioare.

1. o alt licen;
2. studii postuniversitare de specializare cu durata de cel puin 3 semestre
3. studii academice postuniversitare cu durata de cel puin 3 semestre
4. studii aprofundate de specialitate cu durata de cel puin 3 semestre

K.

5. masterat n sistem postuniversitar sau un alt master n cadrul ciclului II de studii universitare
6. cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata de cel puin 3 semestre

4p
3p
3p
2,5 p
3p
2p

7. studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mic de 3 semestre

2p

8. studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata mai mic de 3


semestre

1p

Not:
1. Pentru profesorii pentru nvmntul precolar/primar care solicit trecerea prin transfer pentru restrngere de activitate/pretransfer n
specializarea dobndit ulterior prin studii superioare se acord punctajul corespunztor studiilor superioare de lung/ciclului I de studii
universitare de licen/ciclului II de studii universitare de masterat.
2. Punctajul de la literele A-J nu se cumuleaz.
3. Punctajul de la literele J-K se cumuleaz i se acord pentru fiecare form de pregtire, finalizat, universitar/postuniversitar de la litera K
punctele 1-8.

II.

(1) Gradul didactic


a) Definitivat
b) Gradul didactic II
c) Gradul didactic I sau doctorat echivalat cu gradul didactic I
d) Grad didactic I obinut pe baz de examene, urmat de doctorat n domeniul
specializrii /specializrilor nscrise pe diploma de licen
(2) Categorii pentru antrenori
a) Categoria a IV-a
b) Categoriile a II-a i a III-a
c) Categoria I
(3) Media de absolvire pentru debutani ( 0-2 ani ) sau antrenori categoria a V-a:
Media 10
Media 9-9,99
Media 8-8,99
Media 7-7,99
Media 6-6,99

4p
7p
10 p
14 p
4p
7p
10 p
3p
2,5 p
2p
1,5 p
1p

Not:
1.
2.
3.
4.

III.

Punctajul pentru grade didactice i categorii pentru antrenori nu se cumuleaz;


Se puncteaz ultimul grad didactic/doctorat dobndit, respectiv ultima categorie dobndit;
La punctajul corespunztor gradului didactic mai sus menionat se adaug cte 2 (dou) puncte pentru fiecare grad
didactic la care s-a obinut media 10 (definitivat, gradul didactic II, respectiv gradul didactic I);
Personalului didactic cruia i s-a acordat gradul didactic I pe baza calificativului "admis" i se echivaleaz acest calificativ cu
media 10.

Rezultatele obinute n activitatea didactic


Calificativele obinute n ultimii doi ani colari ncheiai (2012/2013 i 2013/2014) i echivalentul acestora n puncte:
Foarte bine
10 p
Bine
7p
Satisfctor
2p
Nesatisfctor
0p
Not:
a)
b)
c)
d)

Pentru absolvenii promoiei 2014 i debutanii aflai n primul an de activitate se ia n considerare calificativul parial din anul
colar 2014-2015.
Pentru absolvenii promoiei 2013 i debutanii aflai n al doilea an de activitate se ia n considerare calificativul pentru anul
colar 2013-2014 i calificativul parial din anul colar 2014-2015.
n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se iau n considerare calificativele, pentru ultimii
doi ani colari n care cadrul didactic i-a desfurat activitatea.
n cererea fiecrui cadru didactic se va trece media punctajului celor dou calificative, cu excepia situaiilor de la punctul a).

IV.
1)

Activitatea metodic i tiinific dovedit prin documente justificative


Se puncteaz activitatea din ultimii 2 ani colari ncheiai (*) (2012-2013 i 2013-2014) la nivelul:

a) unitii de
nvmnt
6p

- responsabil de catedr / comisie metodic / comisii tematice (0,25 p pe an colar)


- activitate de management la nivelul unitii de nvmnt(0,40 p pe an colar)
- responsabil cu activitatea de perfecionare (0,25 p pe an colar)
- responsabil / coordonator proiecte educaionale (0,25 p pe an colar)
- membru proiect/program(0,10 p pe an colar)
- membru al Consiliului de Administraie; observator lider sindical (0,25 p pe an colar)
- membru al comisiei de dialog social la nivelul colii / comisie paritar(0,15 p pe an
colar)
- ndrumtor de practic pedagogic pentru studeni/elevi(0,15 p pe an colar)
- lecie demonstrativ n comisia metodic(0,10 p pe an colar)

0,50 p
0,80 p
0,50 p
0,50 p
0,20 p
0,50 p
0,30 p
0,30 p
0,20 p

b) judeului
8p

- referat n comisia metodic(0,10 p pe an colar)


- consilier educativ (0,30 p pe an colar)
- confecionare material didactic / amenajare col metodic(0,10 p pe an colar)
- implicarea n organizarea olimpiadei de specialitate/a concursurilor colare(0,10 p pe
an colar)
- realizarea unei reviste de specialitate/publicaii n reviste colare (0,10 p pe an colar)
- activiti metodico-tiinifice extracolare (0,15 p pe an colar)
- coordonator/membru comisia pentru evaluarea i asigurarea calitii n educaie (0,25
p pe an colar)
- metodist ISJ sau CCD (0,25 p pe an colar)
- activitate de conducere, ndrumare i control n cadrul ISJ (0,50 p pe an colar)
- formator local (adeverin eliberat de CCD sau de ctre inspectorul de specialitate)
(0,25 p pe an colar)
- membru al consiliului consultativ la specialitate (0,25 p pe an colar)
- responsabil/coordonator cerc pedagogic (0,25 p pe an colar)
- referat prezentat la cercul pedagogic(0,10 p pe an colar)
- lecie demonstrativ la cercul pedagogic(0,10 p pe an colar)
- participarea la simpozioane/sesiuni de comunicri / conferine la nivelul judeului
(adeverin eliberat de inspectorul de specialitate) (0,25 p pe an colar)
- membru al comisiei de elaborare a subiectelor / evaluare n cadrul concursurilor de
ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate la nivel local/judeean(0,30 p pe an
colar)
- implicarea n organizarea i desfurarea olimpiadelor colare de specialitate(0,25 p
pe an colar)
- lucrri de specialitate publicate n reviste judeene(0,25 p pe an colar)
- ndrumtor/coordonator de revist colar avizat de ISJ(0,25 p pe an colar)
- rezultate obinute cu elevii la concursuri i olimpiade colare nivel local/judeean:
- rezultate obinute cu elevii la concursuri i olimpiade colare nivel local/judeean:
- rezultate obinute cu elevii la concursuri i olimpiade colare nivel local/judeean:
- rezultate obinute cu elevii la concursuri i olimpiade colare nivel local/judeean:

c) naional
10 p

(locul I)
(locul II)
(locul III)
(meniune)

- formator naional
- membru al comisiei naionale de specialitate sau al altor consilii/comisii naionale
menionate n Legea nvmntului nr. 84/1995, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare sau n Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu moficrile i
completrile ulterioare
- participare la simpozioane / sesiuni de comunicri / conferine la nivel naional avizate
de MEN
- programe de documentare i schimb de experien la nivel naional avizate de MEN

d)internaional
12 p

e) 1 p
Suplimentar

- rezultate cu elevii la concursuri naionale avizate MEN (premii, meniuni)


- participare la simpozioane / sesiuni de comunicri / conferine / congrese de
specialitate la nivel internaional avizate de MEN
- participarea la implementarea unor programe de cooperare european
- performane profesionale / concursuri i olimpiade colare
- autor/coautor de lucrri publicate (punctajul se mparte la numrul autorilor)
- participare la cursuri naionale de formare
- lucrri publicate n strintate
- autor site-uri funcionale pe internet n domeniul educaiei
- se acord la nivelul colii n situaia prevzut n Not, la punctul c).

0,20 p
0,60 p
0,20 p
0,20 p
0,20 p
0,30 p
0,50 p
0,50 p
1 p
0,50 p
0,50 p
0,50 p
0,20 p
0,20 p
0,50 p
0,60 p
0,50 p
0,50 p
0,50 p
0,80 p
0,60 p
0,40 p
0,20 p
2p
2p
2 p / lucrare
2p/
program
2 p / rezultat
2p
2p
2p
2p
1p
2p
1p
1p

(*) Pentru nvtori / institutori din nvmntul primar / profesori pentru nvmntul primar se puncteaz activitatea metodic i
tiinific desfurat pe parcursul a doi ani colari din ultimii cinci ani ncheiai la alegerea cadrului didactic. n mod excepional, n
situaia n care nvtorii/institutorii din nvmntul primar/profesorii pentru nvmntul primar cu o vechime de cel mult 5 ani n nvmnt
au ntrerupt activitatea la catedr i evaluarea nu se poate realiza pe parcursul a 2 ani colari, se puncteaz activitatea metodic i tiinific
desfurat pe parcursul a cel mult 2 ani colari din ultimii 5 ani colari ncheiai
Not:
a) Pentru absolvenii promoiei 2014 i debutanii aflai n primul an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din anul
colar 2014-2015.
b) Pentru absolvenii promoiei 2013 i debutanii aflai n al doilea an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din anul
colar 2013-2014.
c) La nivelul colii se acord 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat n ultimii doi ani colari ncheiai la grup/clas cu copii/elevi
integrai provenii din nvmntul special, fa de punctajul acordat la punctul IV.1.a).
d) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din ultimii doi
ani colari n care cadrul didactic i-a desfurat activitatea.

2)

Participare n colective de elaborare a unor acte normative i legislative viznd calitatea activitii specifice
domeniului nvmnt, n ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la ISJ):
a) metodologii, regulamente, instruciuni aprobate de MEN (participarea n colective de elaborare)
(max.6 p pentru toate actele normative)
b) programe colare aprobate de MEN (participarea n colective de elaborare).
(max.4 p pentru toate programele)

2 p / act normativ
1 p / program
7 p/manual
mprite la
numrul autorilor
5 p/lucrare/
monografie

c) manuale colare aprobate de MEN.

d) monografii / lucrri tiinifice nregistrate cu ISBN.


(max.10 p pentru toate monografiile/lucrrile)

mprite la
numrul
autorilor
1 p /ghid/auxiliar

mprite la
numrul
autorilor

e) ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare / de sprijin.


(max.4 p pentru toate)
f)

0,5 p/articol
1 p/studiu

articole de specialitate / studii de specialitate, publicate n reviste de specialitate, la nivel judeean


sau naional, nregistrate cu ISSN.
(max.3 p, pentru toate articolele)
(max.4 p, pentru toate studiile)

mprite la
numrul
autorilor
5 p/fiecare carte

mprite la
numrul
autorilor

g) cri n domeniul educaional / de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent tiinific din domeniu
(max.10 p, pentru toate crile)

Max. 5 p /

mprite la
numrul
autorilor

h) mijloace de nvmnt omologate de ctre MEN (max. 5 p)

Activiti desfurate n cadrul programelor de reform coordonate de MEN n ultimii 5


(cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul colar):

3)

1 p / program
sau proiect

formator AEL, Phare-VET, Phare, Banca Mondial, Socrates, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig,
Arion, proiecte finanate din fonduri structurale i de coeziune, altele dect cele punctate anterior.
(max.5 p)

Participarea la activiti desfurate n cadrul programelor de formare continu acreditate de MEN, n ultimii 5
(cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul colar), finalizate cu Certificat de competen profesional sau

4)

adeverin echivalent (max.6 p).

a) program de lung durat (90 de credite)


b) program de durat medie (60 de credite)
c) program de scurt durat (30 de credite)
d) program cu mai puin de 30 de credite

0,1 p / 3 credite
0,1 p / 3 credite
0,1 p / 3 credite
0,1 p / 3 credite

Not:
Punctajele de la punctul 4 lit. a)-d) pot fi cumulate.

5)

Participarea la activiti desfurate prin Casa Corpului Didactic, n cadrul


programelor de formare continu, aprobate de MEN sau alte instituii abilitate
(Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe .a.), finalizate n ultimii 5 ani
calendaristici (la data depunerii dosarului la ISJ) cu adeverin / certificat / diplom
(max. 5 p)

0,1 p/10 ore


de curs

Not:
a) Pentru cadrele didactice care solicit transferul pentru restrngere de activitate n alt specializare se evalueaz activitatea metodic si tiinific
pentru specialitatea postului didactic/catedrei solicitate.
b) Cadrele didactice care au desfurat activitate metodic i tiinific pe dou sau mai multe specializri sunt evaluate pentru ntreaga activitate.

V.

Criterii de vechime:
- vechime efectiv la catedr, inclusiv perioada rezervrii catedrei (la
1.09.2014)

0,3 p / an ntreg

Not:
Se recunoate vechimea la catedr pentru perioada activitii desfurate ca personal didactic calificat.

PUNCTAJ I

PUNCTAJ II

PUNCTAJ III

PUNCTAJ IV

PUNCTAJ V

Punctaj total

Autoevaluare

Evaluare

Autoevaluare

Evaluare

Autoevaluare

Evaluare

Autoevaluare

Evaluare

Autoevaluare

Evaluare

Autoevaluare

Evaluare

(punctajul total acordat se trece i pe prima pagin, dreapta sus)

Not:
Dup totalizarea punctajului, n caz de egalitate, se vor lua n considerare, pentru departajare, criterii social-umanitare, n urmtoarea ordine:
a) so (soie) cu activitatea n nvmnt, n aceeai localitate;
b) so (soie) cu domiciliul n localitate;
c) prini cu domiciliul n localitate;
d) starea de sntate care nu permite prsirea localitii (certificat medical de la comisia de expertiz a capacitii de munc);
e) soul/soia s lucreze n nvmnt;
f) alte cauze obiective dovedite cu acte (de exemplu: unic ntreintor de familie i cu domiciliul n localitatea respectiv, minori n ntreinere,
prini bolnavi, proprieti imobiliare n localitate).

DIRECTOR
EVALUAT

CADRUL DIDACTIC

Numele __________________________

De acord cu punctajul acordat,

Semntura

Numele ___________________

L. S.

Semntura