Sunteți pe pagina 1din 6

Ghid pensionare anticipata 2015

legislatiamuncii.manager.ro /a/14385/ghid-pensie-anticipata-2014.html

Pensia anticipata si pensia anticipata partiala reprezinta doua dintre


cele mai interesante subiecte dezvatute de specialistii de legislatia
muncii. In randurile urmatoare vom oferi toate informatiile necesare
pentru a stabili ce conditii trebuie sa indeplinim pentru a putea
beneficia de pensie anticipata, cat si actele obligatorii pe care le vom depune in vederea inscrierii la
pensia anticipata.

Pensia anticipata
Pensia anticipata se cuvine:
- cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare,
- persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel putin 8 ani mai mare decat stagiul complet
de cotizare prevazut de prezenta lege. Stagiul complet de cotizare este cel prevazut in anexa nr. 5 sau,
dupa caz, in anexa nr. 6 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (vezi anexa nr.
1 si anexa nr. 2).

La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordarii pensiei anticipate nu se iau in considerare


perioadele asimilate necontributive, respectiv:
- perioada in care o persoana a beneficiat de pensie de invaliditate;
- perioada in care o persoana a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit
legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu diploma;
- perioada in care o persoana a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen
redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat;
- perioada in care o persoana a beneficiat, in perioada 1 aprilie 2001 - 1 ianuarie 2006 de indemnizatii
de asigurari sociale, acordate potrivit legii;
- perioada in care o persoana a beneficiat, incepand cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru
incapacitate temporara de munca cauzata de accident de munca si boli profesionale;

Raporturile de munca ale PFA


Cum sa te pensionezi in 2015
33 de instrumente pentru un manager eficient

- perioada in care o persoana a beneficiat, incepand cu data de 1


ianuarie 2006, de concediu pentru cresterea copilului in varsta de
pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani;
- perioada in care o persoana a fost elev al unei scoli militare/scoli

de agenti de politie sau student al unei institutii de invatamant din sistemul de aparare nationala, ordine
publica si siguranta nationala pentru formarea cadrelor militare,
politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul
administratiei penitenciare, cu exceptia liceului militar.

Acte necesare pentru inscrierea la pensie anticipata:


- cerere pentru inscrierea la pensie anticipata (vezi anexa 7);
- carnetul de munca (original si copie);
- alte acte prevazute de lege privind vechimea in munca;
- adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege
sau prin contractul colectiv/individual de munca pentru perioada
01.04.1992-01.04.2001, in situatia in care acestea nu sunt
inregistrate in carnetul de munca;
- adeverinta privind incadrarea activitatii in fostele grupe I si/sau II
de munca (unde este cazul);
- procura speciala pentru mandatar (unde este cazul);
- alte acte necesare stabilirii dreptului de pensie.
Cererea de pensionare impreuna cu actele doveditoare se depune
de catre solicitant, la casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu
a acestuia, incepand cu data indeplinirii conditiilor de pensionare,
iar pensia se acorda de la data incetarii calitatii de asigurat.

Pensia anticipata partial


Pensia anticipata partiala se cuvine:
- cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare,
- persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum si celor care au depasit stagiul
complet de cotizare cu pana la 8 ani.
Stagiul complet de cotizare este cel prevazut in anexa nr. 5 sau, dupa caz, in anexa nr. 6 la Legea nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice ( vezi anexa nr. 1 si anexa nr. 2).
La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordarii pensiei anticipate partiale nu se iau in
considerare perioadele asimilate necontributive, respectiv:
- perioada in care o persoana a beneficiat de pensie de invaliditate;
- perioada in care o persoana a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit
legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu diploma;
- perioada in care o persoana a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen
redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat;
- perioada in care o persoana a beneficiat, in perioada 1 aprilie 2001 - 1 ianuarie 2006 de indemnizatii
de asigurari sociale, acordate potrivit legii;
- perioada in care o persoana a beneficiat, incepand cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru
incapacitate temporara de munca cauzata de accident de munca si boli profesionale;
- perioada in care o persoana a beneficiat, incepand cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru
cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani;
- perioada in care o persoana a fost elev al unei scoli militare/scoli de agenti de politie sau student al
unei institutii de invatamant din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala
pentru formarea cadrelor militare, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul

administratiei penitenciare, cu exceptia liceului militar.


Acte necesare pentru inscrierea la pensie anticipata partial:
- cerere pentru inscrierea la pensie anticipata partiala (vezi anexa 7);
- carnetul de munca (original si copie);
- alte acte prevazute de lege privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata in alte
sectoare de activitate;
- adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual
de munca;
- adeverinta privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite;
- procura speciala pentru mandatar, daca este cazul;
- acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr. 341/2004 etc.
Cererea de pensionare impreuna cu actele doveditoare se depune de catre solicitant, la casa teritoriala
de pensii din raza de domiciliu a acestuia, incepand cu data indeplinirii conditiilor de pensionare, iar
pensia se acorda de la data incetarii calitatii de asigurat.
Spre deosebire de pensionarii pentru limita de varsta, beneficiarii pensiei anticipate, respectiv
anticipate partiale, nu pot sa presteze activitate profesionala nici in situatia in care angajatorul lor
doreste acest lucru, neputand sa cumuleze pensia cu salariul.
Prin exceptie pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, indiferent de
nivelul veniturilor respective, beneficiarii unei pensii anticipate sau ai unei pensii anticipate partiale care
exercita functia de consilier local sau consilier judetean.
Persoanele care au depus dosarul in vederea acordarii pensiei anticipate, respectiv a pensiei
anticipate partiale, au obligatia ca ulterior primirii deciziei de admitere a cererii de pensionare sa
depuna la casa teritoriala de pensii de care apartin o adeverinta din care sa rezulte data incetarii
calitatii de asigurat in sistemul public de pensii.
Numai dupa prezentarea acestei adeverinte casele de pensii vor pune in plata drepturile stabilite prin
decizia de pensionare.

Sursa: Ghidul Cum sa te pensionezi in 2014

Citeste aici textul complet al Legii nr. 263/2010>>>

Mai jos regasiti gasiti sectiunile din legea pensiilor care reglementeaza
pensia anticipata
SECTIUNEA 2
Pensia anticipata
Art. 62. - (1) Pensia anticipata se cuvine, cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de
pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel putin 8 ani mai mare decat stagiul
complet de cotizare prevazut de prezenta lege.
(2) In cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), pentru obtinerea pensiei anticipate, pe

langa conditiile prevazute la alin. (1), este necesara si realizarea stagiului minim de cotizare in
specialitate, prevazut in anexa nr. 6, si care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) sunt trecute in rezerva/au incetat raporturile de serviciu ca urmare a implinirii limitei de varsta in
grad prevazute de statutul cadrelor militare/politistilor/functionarilor publici cu statut special din sistemul
administratiei penitenciare sau ca urmare a reorganizarii unor unitati si a reducerii unor functii din
statele de organizare, precum si pentru alte motive sau nevoi ale institutiilor din domeniul apararii
nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
b) sunt trecute in rezerva sau direct in retragere/au incetat raporturile de serviciu ca urmare a clasarii
ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de catre comisiile de expertiza medico-militara.
(3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordarii pensiei anticipate nu se iau in considerare
perioadele asimilate prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a)- c) si g).
(4) Cuantumul pensiei anticipate se stabileste in aceleasi conditii in care se stabileste cel al pensiei
pentru limita de varsta.
Art. 63. - La acordarea pensiei anticipate, reducerea varstei standard de pensionare prevazute la art.
62 alin. (1) nu poate fi cumulata cu nicio alta reducere reglementata de prezenta lege sau de alte acte
normative.
Art. 64. - (1) La data indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, pensia
anticipata se transforma in pensie pentru limita de varsta si se recalculeaza prin adaugarea
perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de suspendare a platii
pensiei anticipate.
(2) Transformarea pensiei anticipate in pensie pentru limita de varsta, in conditiile prevazute la alin. (1),
se face din oficiu.

SECTIUNEA 3
Pensia anticipata partiala
Art. 65. - (1) Pensia anticipata partiala se cuvine, cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de
pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum si celor care au depasit
stagiul complet de cotizare cu pana la 8 ani.
(2) In cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), pentru obtinerea pensiei anticipate
partiale, pe langa conditiile prevazute la alin. (1), este necesara si realizarea stagiului minim de
cotizare in specialitate, prevazut in anexa nr. 6, si care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) sunt trecute in rezerva/au incetat raporturile de serviciu ca urmare a implinirii limitei de varsta in
grad prevazute de statutul cadrelor militare/politistilor/functionarilor publici cu statut special din sistemul
administratiei penitenciare sau ca urmare a reorganizarii unor unitati si a reducerii unor functii din
statele de organizare, precum si pentru alte motive sau nevoi ale institutiilor din domeniul apararii
nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
b) sunt trecute in rezerva sau direct in retragere/au incetat raporturile de serviciu ca urmare a clasarii
ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de catre comisiile de expertiza medico-militara.
(3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordarii pensiei anticipate partiale nu se iau in
considerare perioadele asimilate prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a)- c) si g).
(4) Cuantumul pensiei anticipate partiale se stabileste din cuantumul pensiei pentru limita de varsta
care s-ar fi cuvenit, prin diminuarea acestuia cu 0,75% pentru fiecare luna de anticipare, pana la
indeplinirea conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta.
(5) Persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in zonele afectate de poluarea remanenta datorita
extractiei si prelucrarii minereurilor neferoase cu continut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc,
mangan, fluor, clor, respectiv Baia Mare, Copsa Mica si Zlatna, pe o raza de 8 km in jurul acestor
localitati, beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani fara penalizarea prevazuta
la alin. (4).

(6) Prevederile alin. (5) se aplica pana la data de 31 decembrie 2030.


Art. 66. - La acordarea pensiei anticipate partiale, reducerea varstei standard de pensionare prevazute
la art. 65 alin. (1) nu poate fi cumulata cu nicio alta reducere reglementata de prezenta lege sau de alte
acte normative.
Art. 67. - (1) La data indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, pensia
anticipata partiala se transforma in pensie pentru limita de varsta si se recalculeaza prin eliminarea
diminuarii prevazute la art. 65 alin. (4) si prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii
de cotizare realizate in perioada de suspendare a platii pensiei anticipate partiale.
(2) Transformarea pensiei anticipate partiale in pensie pentru limita de varsta, in conditiile prevazute la
alin. (1), se face din oficiu.

Citeste aici textul complet al Legii nr. 263/2010 >>>

Data aparitiei: 24 Februarie 2015

Comentarii (nr comentarii - 6)

ClubLegislatiaMuncii.ro - intrebarea zilei

Incadrare CIM Pe O Functie, Decizie Si Fisa Postului Pe Alta Functie Intrebare: Buna ziua, Am
preluat recent o firma pentru a o administra pe parte de HR si la un dosar am gasit urmatoarea situatie:
angajat pe functie de electrician, o decizie prin care se informeaza ca respectivul incadrat pe functie de
electrician va lucra ca si lacatus mecanic si fisa postului pentru lacatus mecanic (decizia a fost
solicitata de inspectorul SSM pe motiv ca ii cere ITM-ul asa ceva). Mi se pare total incorect si as vrea
sa stiu daca am dreptate. Multumesc.

Raspuns: Sigur ca nu este corect. Fisa postului reprezinta anexa la contractul individual de munca al
unui sa... citeste tot raspunsul aici

Descarca GRATUIT
Evaluarea Angajatilor - Modele si explicatii
exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.