Sunteți pe pagina 1din 177

C. L. Arghirescu, D-C. C.

Arghirescu

MECANICA FLUIDELOR APLICAT~

Prof. dr. ing. Cristea L. Arghirescu


Asist. ing. Diana-Cristina C. Arghirescu

MECANICA FLUIDELOR APLICAT~

EDITURA FUNDA|IEI UNIVERSITARE


DUN~REA DE JOS GALA|I

2000
Editor: prof. dr. Cosma Tudose
Coperta de: Andrei Arsenie Constantinescu

Control tiin ific: prof. dr. ing. Viorel Andrei

EDITURA FUNDA|IEI UNIVERSITARE


Dun rea de Jos, Gala i, 2000
ISBN 973 8139 16 - 3

CUPRINS

METODE DE STUDIU

11

1 Metodele Analizei dimensionale


1.1 Rela ie fizic , principiul omogenit ii dimensionale, rela ie matematic
1.2 Metoda Rayleigh
1.3 Metoda Buckingham (teorema )
1.3.1 Principiul metodei
1.3.2 Procedee de aplicare a metodei Buckingham

13
13
15
17
17
18

2 Metoda similitudinii
25
2.1 Similitudine geometric , cinematic i dinamic , similitudine total i par ial 25
2.2 Rela ia ordinului de m rime al derivatei unei m rimi fizice
25
2.3 Sc ri, criterii de similitudine, ecua ie criterial , proprietatea fundamental a
asem n rii
26
2.4 Metode de stabilire a criteriilor de similitudine
29
2.4.1 Metoda Rayleigh
29
2.4.2 Metoda Buckingham
29
2.4.3 Metoda sc rilor for elor fenomenelor asemenea
30
2.4.4 Metoda invarian ei structurii ecua iei fenomenului cu scara acestuia
30
2.5 Analiza criteriilor de similitudine
33
2.5.1 Criteriul Froude, Fr
33
2.5.2 Criteriul Euler, Eu
34
2.5.3 Criteriul Reynolds, Re
34
2.5.4 Criteriul Strouhal, S
35
2.5.5 Concluzii
36
2.6 Legea modelului
37
REGIMURI DE CURGERE

41

3 Definirea fizic i analitic a regimurilor de curgere


3.1 Experien a lui Reynolds
3.2 Diagrama lui Reynolds

43
43
45

4 Studiul regimului laminar de curgere a fluidelor


47
4.1 Starea de tensiune ntr-un punct
47
4.1.1 Ecua ia tensiunilor i tensorul tensiunilor
47
4.1.2 Tensiuni principale i direc ii principale de tensiune
50
4.2 Ecua ia de mi care Cauchy
54
4.3 Ecua ia constitutiv a fluidelor sau legea generalizat a lui Newton
4.4 Ecua ia de mi care Navier-Stokes
58
4.5 Ecua ia lui Bernoulli pentru mi carea permanent
59
4.6 Ecua ia lui Bernoulli pentru mi carea permanent a fluidelor incompresibile n
cmpul gravita ional. Pant hidraulic , piezometric i geometric
4.7 Curgerea laminar i permanent n vecin tatea unei frontiere plane
4.7.1 Ecua iile de mi care
63
4.7.2 Legea vitezei
64

55

61
62

4.7.3 Calculul debitului i al vitezei medii pe sec iune


4.7.4 Distribu ia efortului de frecare vscoas
4.7.5 Calculul presiunii
4.8 Studiul curgerii laminare i permanente prin conducta cilindric dreapt
(mi carea axial simetric Hagen-Poiseuille)
4.8.1 Ecua ia de mi care
4.8.2 Legea Hagen-Poiseuille de distribu ie a vitezei n sec iunea curentului
4.8.3 Calculul debitului i al vitezei medii pe sec iune
4.8.4 Legea pierderii de sarcin distribuit Darcy Weissbach
4.8.5 Distribu ia efortului de frecare vscoas
4.8.6 Liniile de curent i de vrtej

64
64
64
65
65
67
67
67
68
68

5 Studiul regimului turbulent de curgere a fluidelor


70
5.1 Structura mi c rii turbulente. Valori instantanee, medii i de pulsa ie
5.2 Ecua ia de continuitate
73
5.2.1 Ecua ia de continuitate pentru fluidele incompresibile
5.2.2 Ecua ia de continuitate pentru fluidele compresibile
73
5.3 Tensiuni aparente turbulente
74
5.3.1 Definire
74
5.3.2 Tensiunile aparente turbulente ale fluidelor incompresibile
75
5.3.3 Tensiunile aparente turbulente ale fluidelor compresibile
76
5.4 Ecua ia de mi care
78
5.4.1 Ecua ia de mi care a fluidelor incompresibile
(Reynolds)
5.4.2 Ecua ia de mi care a fluidelor compresibile
81
5.5 Teoriile semiempirice ale turbulen ei
87
5.5.1 Teoria coeficientului de viscozitate turbulent a lui Boussinesq
87
5.5.2 Teoria lungimii de amestec a lui Prandtl
88
5.5.3 Teoria transportului de vrtejuri a lui Taylor
90
5.5.4 Teoria similitudinii vitezei de pulsa ie a lui Krmn
90
5.6 Curgerea turbulent n vecin tatea unei frontiere plane
91
5.6.1 Ecua ii de mi care
91
5.6.2 Modelul curgerii turbulente
93
5.6.3 Legea de distribu ie a vitezei medii n substratul laminar
94
5.6.4 Legea universal de distribu ie a vitezei medii n miezul turbulent
95
5.7 Rugozitate hidraulic
96
5.8 Curgerea turbulent prin conducta cilindric hidraulic neted
5.8.1 Legea de distribu ie a vitezei medii n substratul laminar. Calculul grosimii
substratului laminar
97
5.8.2 Legea de distribu ie a vitezei medii n miezul turbulent
98
5.8.3 Viteza medie pe sec iunea conductei
99
5.8.4 Verific ri experimentale
102
5.8.5 Legea exponen ial de interpolare a vitezei medii
103
5.9 Curgerea turbulent prin conducta cilindric hidraulic rugoas
105
5.9.1 Legea de distribu ie a vitezei medii n sec iunea conductei
105
5.9.2 Viteza medie pe sec iunea conductei
106
5.9.3 Verific ri experimentale
107
5.10 Studiul coeficientului pierderii de sarcin hidraulic distribuit al lui Darcy,
110
5.10.1 Rela ia coeficientului pentru conducta hidraulic neted
110
5.10.2 Rela ia coeficientului pentru conducta hidraulic rugoas
5.10.3 Analiza rezultatelor experimentale ale coeficientului
111
5

70
73

78

97

111

5.11 Studiul pierderii de sarcin hidraulic local a curen ilor sub presiune 116
5.11.1 Definire i rela ie general
116
5.11.2 L rgirea brusc de sec iune (formula Borda-Carnot)
5.11.3 ngustarea brusc de sec iune
5.11.4 Ie irea dintr-o conduct i intrarea ntr-un rezervor de dimensiuni foarte mari
119

117
118

CURGEREA FLUIDELOR PRIN ELEMENTE SI SISTEME HIDRAULICE 121

6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.3
6.3.1
6.3.2

6 Curgerile efluente prin orificii, ajutaje i peste deversoare


123
Curgerea prin orificii
Definire, clasificare, aspect fizic al curgerii
Calculul hidraulic al orificiilor cu sarcin constant
Calculul hidraulic al orificiilor cu sarcin variabil
Pierderea de sarcin hidraulic local a orificiilor
Curgerea prin ajutaje
Definire, clasificare, aspect fizic al curgerii
Calculul hidraulic al ajutajului cilindric cu sarcin constant
Pierderea de sarcin hidraulic local a ajutajelor
Curgerea peste deversoare
Definire, elemente principale, clasificare
Calculul debitului deversorului dreptunghiular cu prag sub ire

7 Curgerea permanent prin conductele cilindrice sub presiune


7.1
Definire, clasificare, aspect fizic al curgerii
7.2
Calculul hidraulic al conductei simple, D = const.
7.3 Linia de sarcin piezometric i sifonul
7.3.1 Linia de sarcin piezometric
7.3.2 Sifonul
7.4
Calculul conductelor compuse n serie
7.5
Calculul conductelor compuse n paralel
7.6
Calculul conductelor cu debit continuu i terminal
8.1
8.2
8.3
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

10.1
10.2

8 Curgerea nepermanent prin conductele cilindrice


Definire, aspect fizic
Calculul suprapresiunii la nchiderea brusc
Calculul vitezei de propagare a undei de presiune

123
123
125
128
131
131
131
132
134
135
135
137
139
139
140
142
142
144
145
146
147
149
149
149
151

9 No iuni de teorie a stratului limit


153
Definire, aspect fizic
153
Ecua iile diferen iale ale stratului limit (L.Prandtl)
153
Ecua ia integro-diferen ial a stratului limit (Th. von Krmn)
156
Grosimea stratului limit i rezisten a de frecare a unei pl ci plane n ipoteza
stratului limit laminar
158
Grosimea stratului limit i rezisten a de frecare a unei pl ci plane n ipoteza
stratului limit turbulent
160
10 Curgerea prin ma inile hidraulice centrifugale
Sarcina hidraulic a turboma inilor
Ecua ia fundamental a turboma inilor

163
163
165

10.3 Pierderile i randamentele turboma inilor


166
10.4 Similitudinea turboma inilor
168
10.4.1 Similitudinea m rimilor turboma inilor
168
10.4.2 Definirea m rimilor dublu-unitare, calculul tura iei caracteristice i tura iei
specifice
170
10.5 Curbele caracteristice ale turboma inilor
171
10.5.1 Curbele caracteristice ale turbopompelor
171
10.5.2 Curbele caracteristice ale turbinelor
173
ANALOGIE HIDRO-ELECTRIC~

175

11 Studiul varia iei presiunii pe elementele hidraulice


177
11.1 Cauze, m rimi hidraulice i electrice analoage, ipoteza parametrilor concentra i
177
11.2 C derea de presiune la curgerea permanent
178
11.2.1 Definirea rezisten ei la curgerea permanent , R
178
11.2.2 Liniarizarea caracteristicii c derii de presiune la curgerea turbulent
180
11.2.3 Compunerea rezisten elor la curgerea permanent
181
11.3 Varia ia presiunii la curgerea nepermanent
183
11.3.1 Definirea coeficientului iner iei hidraulice, L
183
11.3.2 Calculul coeficientului iner iei hidraulice a elementelor
183
11.3.3 Compunerea iner iilor hidraulice
185
11.4 Varia ia presiunii datorat compresibilit ii i elasticit ii
186
11.4.1 Definirea capacit ii hidraulice, C
186
11.4.2 Calculul capacit ii elementelor hidraulice
187
11.4.3 Compunerea capacit ilor hidraulice
190
11.5 C derea de presiune prin intersti ii
191
11.5.1 Definirea coeficientului scurgerilor volumice, S
191
11.5.2 Compunerea scurgerilor volumice
193
11.6 Capacitatea de cedare static
193
11.6.1 Elemente hidraulice n mi care de transla ie
193
11.6.2 Elemente hidraulice n mi care de rota ie
194
BIBLIOGRAFIE

195

1 METODELE ANALIZEI DIMENSIONALE


1.1 Rela ie fizic , principiul omogenit iii dimensionale, rela ie
matematic
Defini ie: Rela ie sau ecua ie fizic a unui fenomen este dependen a func ional
dintre m rimile fizice care determin acel fenomen.
Pentru un fenomen ce depinde de n m rimi, rela ia fizic are forma implicit :
f a1 ,...,ak , bk 1 ,...,bn 0,

(1.1.1)
n care a1,...,ak , n num r de k, sunt m rimile fundamentale ale fenomenului, iar bk 1,...,bn ,
n num r de (n-k), sunt m rimile derivate ale aceluia i fenomen, m rimi ce vor fi definite
ulterior.
Rela ia fenomenului curgerii fluidelor vscoase, spre exemplu, se scrie ca o ecua ie
diferen ial i vectorial ntre m rimile fizice proprii acestuia, numit ecua ia de
mi care Navier-Stokes :
f

v y v z
v
v

v
v v , = v x

3 t
x
y
z

(1.1.2)

sau scalar:
fxi f y j fz k

1 p p
p
1

i
j k v x i v y j v z k i
j
x y
z
3 x
y
z

v x i v y j v z k v v x i v y j v z k :
t
1 p
1 v x

fx
v x
v v x ,

x
3 x t

1 p

fy
fz
fx

y
1 p

v z
3 z

v z
v v z ;

2
2v
2 v x 2 v x 1 2 v x 1 v y 1 2 v z
1 p
2x

x x
y 2
z 2 3 x 2 3 yx 3 zx

v x
v
v
v
vx x v y x vz x ,
t
x
y
z

fy

1 v y

v y
v v y ,
3 y t

2
2v y 2v y 2v y 1 2v
1 p
1 v y 1 2 v z
x
2

y x
y 2
z 2 3 xy 3 y 2 3 zy

v y
t

vx

v y
x

vy

v y
y

vz

v y
z

2
2v
2vz 2vz 1 2v x 1 v y 1 2v z
1 p
2z

2
2
x
z
3 xz 3 yz 3 z 2

v z
v z
v
v

vx
v y z vz z .
t
x
y
z

fz

Forma implicit (1.1.1) a ecua iei Navier Stokes pentru mi carea in cmpul gravita ional
se scrie:
f g : f , v, l , g , p, , t 0.

(1.1.3)
n fizic , o m rime xi se scrie formal ca un produs ntre valoarea sa numeric (Xi , X i',...)
i unitatea de m sur (Ui , Ui ',...):
xi X iU i X i 'U i ' ...: X i

xi
x
, X i ' i ,...; l 5 m 50 dm :
Ui
Ui '

l
l
5,
50,...).
m
dm

(1.1.4)
Principiul omogenit ii dimensionale se afl la baza studiului fenomenelor din Univers
i a fost formulat n secolul trecut de c tre Fourier astfel:
Rela ia fizic a unui fenomen are sens cnd este omogen dimensional, adic atunci cnd
termenii ei au to i aceea i dimensiune.
Ecua ia dimensional a unui fenomen, conform principiului omogenit ii dimensionale, se
scrie:

x , x x ... x .
i

i 1

(1.1.5)
Defini ie: Rela ie sau ecua ie matematic a unui fenomen este dependen a
func ional dintre valorile numerice ale m rimilor fenomenului.
Pentru rela ia fizic implicit (1.1.1), rela ia matematic corespunz toare va fi:
F A1 ,...,Ak , Bk 1 ,...,Bn 0; a1 A1U1 ,..., ak AkU k ,

bk 1 Bk 1 U k 1 ,...,bn BnU n .

(1.1.6)
Propozi ie: Rela ia fizic a unui fenomen, omogen dimensional, se transform ntr-o
rela ie matematic de aceea i structur , atunci cnd to i termenii ei se exprim formal cu
aceea i unitate de m sur :

x ,
i

i 1

i 1

i 1

i 1

XU = X iU i ; Ui=U: XU =U U i , X X i .

Sau, n cazul general :

f A1,...,Ak , Bk 1 ,...,Bn 0.

(1.1.7)
Principiul omogenit ii dimensionale are n vedere faptul c fenomenele fizice exist
independent de con tiin a uman i ele nu depind de produsul gndirii omene ti, n
spe ele nu depind de sistemele de unit i de m sur introduse de oameni.
n analiza dimensional este necesar cunoa terea m rimilor fizice care determin un
fenomen, adic cunoa terea func iei implicite (1.1.1).
Obiectul analizei dimensionale este de a stabili structura rela iei fizice a fenomenului,
cunoscnd m rimile care determin acel fenomen i efectund unele determin ri
experimentale.
Analiza dimensional dispune de dou metode de studiu: Rayleigh i Buckingham.
Analiza dimensional i raporteaz ntotdeauna calculele sale la un sistem coerent de
unit i de m sur .

Pentru exemplificarea celor dou metode ale Analizei dimensionale, se consider


fenomenul curgerii fluidelor vscoase, descris de ecua ia de mi care Navier-Stokes i avnd
rela ia implicit (1.1.3).
1.2 Metoda Rayleigh
Conform metodei Rayleigh, rela ia fizic a unui fenomen se exprim echivalent cu
monomul m rimilor fenomenului, numit i monomul lui Rayleigh:
f a1 ,...,ak , bk 1 ,...,bn 0 : a1x1 ...akxk bkxk 11 ...bnxn C ,

(1.2.1)
unde C este constanta adimensional numit de individualizare a fenomenului, iar
exponen ii
(x1,...,xn) sunt necunoscu i i urmeaz s fie rezolva i.
n aplicarea metodei se disting urm toarele etape:
a) adoptarea sistemului de unit i de m sur pentru lucru, rezolvarea dimensiunilor
m rimilor fenomenului i eviden ierea unit ilor i m rimilor fundamentale ale
sistemului de unit i ce apar n fenomenul studiat :
f ,v,l, g, p, ,t 0 ;

S .I . : kgm3 , v ms 1 , l m, g ms 2 , p kgm1s 2 , m 2 s 1 ,
t s; kg,m,s m,l ,t ;
b) scrierea monomului lui Rayleigh:

(1.2.2)

x1 v x2 l x3 g x4 p x5 x6 t x7 C ;

(1.2.3)
c) scrierea ecua iei dimensionale a fenomenului :

x vx l x g x px x t x C 0 ;
1

(1.2.4)
d) aplicarea principiului omogenit ii dimensionale pentru scrierea sistemului liniar
i omogen al exponen ilor (x1, ...,xn) i determinarea solu iei acestuia.
n principiu, dac num rul m rimilor fundamentale ale sistemului de unit i n care se
opereaz i care apar n fenomenul studiat este k, atunci num rul ecua iilor sistemului
liniar i omogen al exponen ilor scrise cu ajutorul principiului omogenit ii dimensionale
este egal cu k - cte o ecua ie pentru fiecare unitate de m sur fundamental ; cum num rul
m rimilor fenomenului este n k , rezult c sistemul liniar i omogen al celor k ecua ii cu
n necunoscute este nedeterminat, adic el poate rezolva cei k exponen i ai m rimilor
fundamentale n func ie de restul (n-k) exponen i ai m rimilor derivate.
Pentru fenomenul studiat rezult :

kgm ms
3 x1

1 x2

m x3 ms 2

kgm
x4

m s

1 2 x5

2 1 x6

s x7 C 0 ;

kg x1 x5 m 3x1 x2 x3 x4 x5 2 x6 s x2 2 x4 2 x5 x6 x7 C 0 .

Pentru ca membrul nti s fie adimensional, a a cum reclam membrul al doilea, este
necesar
ca exponen ii unit ilor de m sur fundamentale s fie nuli:

kg : x1 x5 0,
m : 3x1 x2 x3 x4 x5 2x6 0,

(1.2.5)
: x2 2x4 2x5 x6 x7 0.

10

Evident, sistemul liniar i omogen al celor trei ecua ii cu apte necunoscute este
nedeterminat; n afar de solu ia banal ,
x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 0,

care nu convine problemei fizice, sistemul poate admite i solu ii nenule, i anume
num rul necunoscutelor principale care pot fi rezolvate este egal cu rangul matricei
coeficien ilor sistemului. Deci:
v
l
g
p
t

v l
x1 x2 x3
x4
x5 x6 x7
x1 x2 x3
1 0
3
1

0 1

0
0
1 0
1
1 1 2
0 2 2 1

0
1 0

0 , 3 1
1
0 1

0
1 1:
0

x1, x2 , x3 principale x4 ,x5 ,x6 ,x7 secundare;


x1 x5 , x2 2x4 2x5 x6 x7 , x3 x4 x6 x7 ;

(1.2.6)
e) scrierea ecua iei fizice finale a fenomenului:
x5 v 2 x4 2 x5 x6 x7 l x4 x6 x7 g x4 p x5 x6 t x7 C;
gl
2
v

x4

p 5 x6 vt x7

v 2 vl l C;

Fr x4 Eu x5 Re x6 S x7 C , Fr

v2
p
vl
vt
, Eu 2 , Re , S ;
gl

l
v

(1.2.7.)
f) determinarea experimental a constantei adimensionale de indivizualizare i, eventual, a
unor exponen i r ma i nerezolva i.
Se realizeaz un sistem fizic prin care curge un fluid vscos n regim laminar (o conduct , o
frontier plan etc) i, cu ajutorul unei tehnici de m surare corespunz toare, se m soar
m rimile fizice ale fenomenului, valorile numerice ale acestora exprimndu-se cu ajutorul
unit ilor de m sur fundamentale ale unui sistem coerent de unit i de m sur :

SI :

kgm3 , v v ms 1 , l l m, g g ms 2 , p pkgm1s 2 , m 2 s 1 , t t s.

Se scrie i ecua ia matematic cosespunz toare acestor prime m sur ri:


Fr x4 Eu x5 Re x6 S x7 C.

Prin logaritmare, se ob ine o ecua ie liniar n necunoscutele x4 , x5 , x6 , x7 i lg C :


x4 lg Fr x5 lg Eu x6 lg Re' x7 lg S lg C.

Pentru rezolvarea celor cinci necunoscute sunt necesare minimum cinci determin ri:
x4 lg Fr x5 lg Eu x6 lg Re x7 lg S lg C,
x4 lg Fr x5 lg Eu x6 lg Re x7 lg S lg C,
x 4 lg Fr iv x5 lg Eu iv x6 lg Reiv x7 lg S iv lg C ,
x4 lg Fr v x5 lg Eu v x6 lg Rev x7 lg S v lg C.

Cu ajutorul celor cinci determin ri se poate ob ine o estima ie a celor cinci necunoscute.

Pentru o estima ie ct mai apropiat de adev ratele valori ale necunoscutelor, este necesar
un num r mare de determin ri, iar solu iile acestora se ob in prin metode statistice.
1.3 Metoda Buckingham (teorema )

11

1.3.1 Principiul metodei


Teorema : Rela ia fizic a unui fenomen, depinznd de n m rimi fizice i fiind
omogen dimensional, este ntotdeauna echivalent cu o rela ie ntre (n-k) complec i
adimensionali, corespunz tori celor (n-k) m rimi derivate, astfel:

f a1 ,...,ak , bk 1 ,...,bn 0 : bk 1 ,..., bn 0, bk+ j bk j

xij
i ,

j 1,...,(n k ).

(1.3.1)

i 1

Propozi ie: Complexul adimensional corespunz tor unei m rimi fundamentale este egal
cu unitatea.
Prin extinderea rela iei complexului adimensional al unei m rimi derivate, se scrie expresia
complexului adimensional al unei m rimi fundamentale ai, iar apoi se aplic acestuia
principiul omogenit ii dimensionale. Rezult :
ai a i a1x1 ...a ixi11 a ixi a ixi11 ...a kxk ;

a ... a a a
a1

1 xi

xi 1

x1

i 1

i 1

xi 1

... a k

xk

x1 ... xi 1 1 xi xi 1 ...xk 0 : ai a10 ...ai01a 0i ai01...ak0 , ai 1.

(1.3.2)
Alegerea m rimilor fundamentale pentru un fenomen fizic se poate face n dou moduri:
a) m rimile fundamnetale ale fenomenului se aleg chiar m rimile fundamentale
ale sistemului de unit i n care se opereaz i care apar n fenomenul studiat;
b) m rimile fundamentale ale fenomenului se aleg independente de m rimile fundamentale
ale sistemului de unit i n care se opereaz . Se men ioneaz c este suficient ca cel
pu in o m rime aleas s fie derivat n acest sistem de unit i, pentru ca sistemul
m rimilor adoptate s fie considerat independent.
M rimile fundamentale independente adoptate trebuie s ndeplineasc urm toarele dou condi ii:

) s fie independente dimensional, adic dimensiunile celor k m rimi


fundamentale independente adoptate trebuie s se exprime cu k unit i de m sur
fundamentale, iar dimensiunile oric ror dou m rimi fundamentale alese trebuie s difere
prin cel pu in o unitate de m sur fundamental ;
) num rul m rimilor fundamentale independente alese este astfel nct
dimensiunile acestora s asigure exprimarea dimensiunilor m rimilor derivate ale aceluia i
fenomen.
n mecanica fluidelor, se aleg ca m rimi fundamentale independente o caracteristic
fizic
a fluidului (), precum i o m rime cinematic (v(g)) i una geometric (d(A)) ale
curentului, astfel:
(,v, d(A)) - pentru curen i n cazul general;
(,g, d(A)) - pentru curen i n curgere n cmpul gravita ional;
(,n, d(A)) - pentru curen i n curgere prin ma inile hidraulice centrifugale.
1.3.2 Procedee de aplicare a metodei Buckingham
Pentru fiecare din cele dou moduri de alegere a m rimilor fundamentale ale unui fenomen exist cte un
procedeu de aplicare a metodei Buckingham; n plus, mai exist i un al treilea procedeu numit matricial, avnd
la baz teoria sistemelor de ecua ii algebrice liniare i omogene.

Cele trei procedee se exemplific pe acela i fenomen al curgerii fluidelor vscoase n regimul
laminar.

12

1 Procedeul care adopt m rimile fundamentale ale fenomenului independente de

m rimile fundamentale ale sistemului de unit i n care se opereaz


Procedeul comport urm toarele etape :
a) alegerea sistemului de unit i de m sur pentru lucru, rezolvarea dimensiunilor
m rimilor fenomenului i eviden ierea unit ilor i m rimilor fundamentale ale
sistemului de unit i n care se opereaz ce intervin n fenomenul studiat.

S .I . : kgm3 , v ms 1 , l m, g ms 2 , p kgm1s 2 , m 2 s 1 ,

t s; kg,m,s m,l ,t ,;
b) adoptarea m rimilor fundamentale independente cu respectarea celor dou condi ii:
,v ,l g , p , ,t g , p , , t ;

c) scrierea
fenomenului:

complec ilor

adimensionali

(1.3.3)
m rimilor derivate

corespunz tori

g g x11v x21l x31 , p p x12 v x22 l x32 , x13 v x23l x33 , t t x14 v x24 l x34 ;

ale

(1.3.4)

d) aplicarea metodei Rayleigh pentru rezolvarea complec ilor.


Se scriu mai nti ecua iile dimensionale ale complec ilor adimensionali:

g 0 g x vx l x , p 0 p x vx l x , 0 x vx l x
11

21

31

t 0 t x vx l x
14

24

34

12

0 m2 s 1 kgm3 x

13

32

13

21

ms

ms
ms m ;

m x31 , p 0 kgm1 s 2 kgm3

1 x23

m x33 , t 0 s kgm3

1 x24

m13x11 x21 x31 s 2 x21 , p

0 kg x

m 23x13 x23 x33 s 1 x23 , t 0 kg x14 m 3x14 x24 x34 s1 x24 .

13

0 kg1x

x14

x12

g 0 kg x

11

23

33

g 0 ms 2 kgm3 x ms 1 x
11

22

12

1 x22

m x32 ,

x34

m 13x12 x22 x32 s 2 x22 ,

Rezult sistemele de ecua ii liniare i omogene:


x11 0, 1 3x11 x21 x31 0, 2 x21 0;
1 x12 0, 1 3x12 x22 x32 0, 2 x22 0;
x13 0, 2 3x13 x23 x33 0, 1 x23 0;
x14 0, 3x14 x24 x34 0, 1 x24 0.

Solu iile acestor sisteme sunt:


x11 0, x21 2, x31 1 3x11 x21 1 2 1;
x12 1, x22 2, x32 1 3x12 x22 1 3 2 0;
x13 0, x23 1, x33 2 3x13 x23 2 1 1;

(1.3.5)
x14 0, x24 1, x34 3x14 x24 1.

Complec ii adimensionali ai fenomenului vor fi:


g g 0 v 2l Fr 1 , p p 1v 2l 0 Eu, 0 v 1l 1 Re1 ,
t t 0 v1l 1 S .

(1.3.6)
e) scrierea ecua iei complec ilor adimensionali i rezolvarea necunoscutelor problemei:

' Fr 1 , Eu, Re1 , S 0, Fr, Eu, Re, S 0.

(1.3.7)
13

Comparat cu monomul lui Rayleigh, rezult :


Fr, Eu, Re, S Fr x4 Eu x5 Re x6 S x7 C 0.
n sfr it, n func ie de datele i necunoscutele problemei, din ecua ia complec ilor adimensionali, se
rezolv , succesiv, complec ii fenomenului:

Fr F Eu, Re, S , Eu E Fr, Re, S , Re R Fr, Eu, S , S S Fr, Eu, Re.

(1.3.8)

2 Procedeul care adopt ca m rimi fundamentale pentru fenomen chiar m rimile


fundamentale ale sistemului de unit i n care se opereaz i apar n fenomen
a) adoptarea sistemului de unit i de m sur pentru lucru, determinarea
dimensiunilor m rimilor fenomenului i eviden ierea unit ilor i m rimilor
fundamentale ale sistemului de unit i ce apar n fenomenul studiat.

S .I . : kgm-3 , v ms 1 , l m, g ms 2 , p kgm1s 2 , m 2 s -1 ,

t s : kg, m, s m, l , t ;
b) adoptarea m rimilor fundamentale ale fenomenului:
( l ,t , m );

c) scrierea ecua iei matematice a fenomenului cu valorile numerice


corespunz toare unit ilor de m sur fundamentale:
f ( , v, l , g , p, , t ) 0;

kgm3 , v v ms 1 , l l m, g g ms 2 , p p kgm1s 2 , m 2 s 1 , t t s; (1.3.9)

d) schimbarea unit ilor de m sur fundamentale cu submultiplii sau multiplii


acestora, determinarea noilor valori numerice ale m rimilor fenomenului, corespunz toare
noilor unit i, i rescrierea ecua iei matematice cu noile valori numerice.
Pentru mas , lungime i timp se adopt noile unit i:
m

m
s
kg
, s = , kg'
,
L
T
K'

(1.3.10)
unde L , T i K sunt numerele care modific unit ile de m sur fundamentale n
multiplii sau submultiplii acestora, putnd lua valorile:
L'=10 1,2 ,3,6 , T'=60 1,2 , T'=10 1,2 ,3 , K' 10 1,2 ,3 .

Se rezolv unit ile de m sur fundamentale cu rela iile precedente :


m L' m' , s = T' s' , kg K' kg' .

Valorile numerice ale m rimilor fenomenului corespunz toare noilor unit i vor fi:
kg
kg
K ' kg
K'
' 3 3 3 : ' 3; ;
3
m
m'
L ' m'
L'

m
m
L m
L
v v v'
v
: v' = v ;
s
s
T s
T
l lm l'm lLm : l' = lL ;

g= g

m
m
L m
L
g' 2 g 2 2 : g'= g 2 ;
2
s
s
T s
T

(1.3.11)
p= p

kg
kg'
K'
kg'
K'
p'
p
: p'= p
;
2
2
2
2
ms
m's'
L'T m's'
LT 2

m2
m 2
L2 m 2
L2

: =
;
s
s
T s
T

14

t ts t's' tT' s' : t' tT'.

Se rescrie ecua ia matematic a fenomenului cu noile valori numerice:


K L

L
K
L2
f , v, l , g , p , , t 0, f 3 , v , l L, g 2 , p
,

, tT 0;
2

T
T
T'
LT
L

(1.3.12)

e) eliminarea numerelor L, T i K din ultima ecua ie matematic a fenomenului,


deoarece fenomenul fizic nu depinde de unit ile de m sur ; n consecin , pentru aceste
numere trebuie g sit o solu ie n interiorul fenomenului, dependent deci de m rimile
fenomenului. De asemenea, n scopul ob inerii complec ilor adimensionali n forma
consacrat , dat de primul procedeu, n noua rela ie matematic a fenomenului se egaleaz
cu unitatea, cnd se ob ine o dezvoltare mai facil a calculelor, sau cu o constant oarecare
noile valori numerice ale m rimilor fizice care pot fi adoptate fundamentale independente
pentru fenomen :
' v' l ' 1,

K'
L'
v l L' 1;
T'
L '3

(1.3.13)
din acest sistem se rezolv numerele L, T, K:
1
v
L '3
1
L' , T ' vL' , K '
3;
l
l

(1.3.14)
L
1 l2
K
1 l2
L2
1 l
1
g

Fr
,
p

p
l

Eu
,

2 Re1 ,
2
2
3
2
T 2
lv
T
LT
l v
l v

tT t

S ;
l

f) scrierea ecua iei finale a fenomenului i rezolvarea necunoscutelor problemei:

f 1, 1, 1, Fr 1 , Eu, Re1 , S 0, Fr, Eu, Re, S 0.

(1.3.15)

3 Procedeul matriceal
n procedeul matriceal, complec ii adimensionali ai fenomenului se exprim printr-o formul unic , i
anume prin monomul tuturor m rimilor fenomenului, similar monomului lui Rayleigh :

f a1 ,, ak , bk 1 ,, bn 0

( bk 1 ,..., bn ) 0 :
x

bk j = a1 x1 j ...ak xkj bk ( k11) j ...bn xnj , j = 1,...,(n - k),

(1.3.16)
rela ie n care urmeaz s fie rezolva i exponen ii m rimilor pentru complec ii
fenomenului.
Principiul procedeului const n faptul c , din aceast rela ie unic , se ob in
complec ii
adimensionali ai fenomenului dac , succesiv, se egaleaz cu unitatea exponentul m rimii
derivate c reia i se scrie complexul i cu zero exponen ii restului m rimilor derivate:

15

j = 1 : x( k 1)1 1, x( k 2)1 ... xn1 0 : bk 1 = a1 x11 ...ak xk 1 bk 1 ;

j n k : xk 1nk ... xn1nk 0, xnn-k 1 : bn a1 x1nk ...ak xk nk bn .

Se reia fenomenul curgerii fluidelor vscoase n regimul laminar.


Se disting urm toarele etape n aplicarea procedeului matriceal :
a) adoptarea sistemului de unit i de m sur , rezolvarea dimensiunilor m rimilor
fenomenului i eviden ierea unit ilor i m rimilor fundamentale ale sistemului de
unit i ce apar n fenomenul studiat.
f , v, l g, p, , t 0 ;

S .I . : kgm3 , v ms 1 , l m, g ms 2 , p kgm1s 2 , m 2 s 1 ,
t s : m,s,kg l ,t ,m;
b) scrierea monomului rela iei unice a complec ilor adimensionali :

x1 j

x2 j x3 j

x4 j

p 5 j

x6 j x7 j

, j 1,4;

(1.3.17)
c) alc tuirea matricei dimensionale a variabilelor n urm toarele trei faze :
) se nscriu n linie m rimile fizice ale fenomenului, scriind n primele pozi ii m rimile
care pot fi adoptate fundamentale independente pentru fenomen;
) la stnga liniei anterior formate, n coloan i ntr-o ordine indiferent , se nscriu
unit ile de m sur fundamentale ale sistemului de unit i ce apar n fenomenul studiat;
) pe coloana fiec rei m rimi fizice din linie, se nscriu exponen ii dimensionali ai
unit ii ei
de m sur :
v
l
g
p
t
x1 j

m
s
kg

x2 j

1
-3
0 1

1 0

x3 j

x4 j

x5 j x 6 j

1
1 1 2
0 2 2 1
0
0
1
0

x7 j

0
1
0

A;

(1.3.18)
d) alc tuirea vectorului coloan al necunoscutelor reprezentate de exponen ii x1,...,xn ai
m rimilor din expresia unic a complec ilor :
x1 j
x
2j
x3 j

X x4 j ;
x5 j

x6 j
x
7j

(1.3.19)
e) scrierea sistemului omogen al necunoscutelor ca produs ntre matricea dimensional a
variabilelor i vectorul coloan al necunoscutelor :

16

-3
AX 0, 0
1

1
1
0

1
0
0

1
2
0

1
2
1

x1 j
x
2j
0 x3 j

1 x4 j = 0 ;
0 x5 j

x6 j
x
7j

2
1
0

3 x1 j x2 j x3 j x4 j x5 j 2 x6 j 0,

x2 j 2 x4 j 2 x5 j x6 j x7 j 0,

(1.3.20)
x1 j x5 j 0.

n continuare, se arat c acela i sistem se ob ine i prin aplicarea metodei Rayleigh expresiei unice a
complec ilor, ceea ce justific principiul i valabilitatea procedeului matriceal:

v l g p t ;
kgm ms m ms kgm
kg m
s
bk j

bk j

bk j

x1 j

x2 j

3 x1 j

x3 j

x1 j x5 j

x4 j

1 x2 j

x5 j

x3 j

x6 j

x7 j

2 x4 j

m s

1 2 x5 j

2 1 x6 j

3 x1 j x2 j x3 j x4 j x5 j 2 x6 j x2 j 2 x4 j 2 x5 j x6 j x7 j

x7 j

x1 j x5 j 0, 3 x1 j x2 j x3 j x4 j x5 j 2 x6 j 0, x2 j 2 x4 j 2 x5 j x6 j x7 j 0;

f) pe baza analizei rangului matricei dimensionale a variabilelor, se stabilesc necunoscutele


principale i secundare, respectiv m rimile fundamentale i derivate, cunoscnd c
necunoscutelor principale din sistemul necunoscutelor le corespund n fenomenul fizic
m rimile fundamentale c rora aceste necunoscute le sunt exponen i n expresia unic a
complec ilor, iar necunoscutelor secundare le corespund m rimile derivate.
Pentru fenomenul analizat rezult :

x1 j

x2 j

-3
0
1

1
1
0

l
x3 j
1
0
0

1, k 3.

(1.3.21)
Necunoscutele principale sunt deci x1 j ,x2 j ,x3 j , corespunz toare coloanelor cu care s-a format
determinantul ; aceste necunoscute sunt exponen ii m rimilor ,v,l care vor fi pentru
fenomenul fizic m rimi fundamentale independente :

x1 j ,x2 j ,x3 j - ,v,l .

Necunoscutele r mase x4 j ,x5 j ,x6 j ,x7 j vor fi secundare, iar m rimile g, p, ,t vor fi derivate
i, conform teoremei , acestora le corespund complec ii adimensionali g , p , , t :

x4 j ,x5 j ,x6 j ,x7 j - g, p, , t g , p , , t .

De aici recomandarea de a nscrie n primele pozi ii ale liniei matricei dimensionale m rimile
fizice care pot fi adoptate fundamentale independente, n scopul facilit rii analizei rangului
matricei;
g) scrierea sistemului necunoscutelor principale i determinarea solu iei acestuia :
x1 j x5 j , 3x1 j x2 j x3 j x4 j x5 j 2 x6 j , x2 j 2 x4 j 2 x5 j x6 j x7 j :

x1 j x5 j , x2 j 2 x4 j 2 x5 j x6 j x7 j , x3 j 3x1 j x2 j x4 j x5 j 2 x6 j

17

(1.3.22)

3 x5 j 2 x4 j 2 x5 j x6 j x7 j x4 j x5 j 2 x6 j x4 j x6 j x7 j ;

h) alc tuirea matricei solu iei exponen ilor complec ilor adimensionali ai
fenomenului i scrierea expresiilor acestora, astfel:
) se rescrie linia m rimilor fenomenului;
) la stnga acestei linii, se nscriu, n coloan i ntr-o ordine indiferent ,
complec ii adimensionali ai fenomenului;
) pe linia unui complex adimensional oarecare, se nscriu valorile necunoscutelor astfel:
necunoscuta secundar corespunz toare m rimii derivate la care se refer complexul se ia
unitatea, iar restul necunoscutelor secundare se iau zero; valorile necunoscutelor principale se
determin cu solu ia sistemului acestor necunoscute, folosind valorile necunoscutelor
secundare adoptate pentru acest complex:

g
p

x1 j

v
x2 j

l
x3 j

g
x4 j

p
x5 j

x6 j

0
1

2
2
1
1

1
0
1
1

1
0
0
0

0
1
0
0

0
0
1
0

t
x7 j
0
0
;
0

g v 2l g Fr 1 , p 1v 2 p Eu, v 1l 1 Re1 , t vl 1t S ;

(1.3.23)

i) scrierea ecua iei complec ilor adimensionali i rezolvarea necunoscutelor problemei:

g , p , , t 0, Fr 1 , Eu, Re1 , S 0, Fr, Eu, Re, S 0.

(1.3.24)

2 METODA SIMILITUDINII
2.1 Similitudine geometric , cinematic i dinamic , similitudine
total i par ial
n tiin , fenomenele fizice pot fi studiate att prin metode teoretice ct i prin metode
experimentale. De i Newton abordeaz problema similitudinii nc din 1687, numai n 1869
Froude i n 1883 Reynolds folosesc similitudinea ca metod de cercetare a fenomenelor
fizice.
Prin similitudine se studiaz dou fenomene fizice din aceea i clas , descrise deci de
acelea i rela ii fizice, ns evolund la sc ri diferite.
Cercet rile experimentale se realizeaz att pe fenomene la scara lor din natur , numite
i prototipuri, precum i pe fenomene modificate la scar , numite modele.
Defini ie: Modelul este obiectul modificat la scar pe baza asem n rii sau similitudinii
geometrice cu prototipul.
Conform similitudinii geometrice, fiec rui punct de pe prototip i corespunde un singur punct
pe model i reciproc (coresponden biunivoc ), numite puncte corespondente sau
omoloage. Punctele corespondente determin linii, suprafe e sau volume corespondente sau
omoloage (elemente corespondente).
Similitudinea geometric este caracterizat de raportul de asem nare constant, precum i de
egalitatea unghiurilor n elementele corespondente.
18

Pentru fenomenele variabile n timp se define te i no iunea de timpi omogeni.


Defini ie: Timpi omogeni sunt timpii n care pe prototip i pe model au loc frac iuni
similare din evolu ia fenomenelor asemenea variabile n timp.
Pentru realizarea similitudinii totale sau complete este necesar ca, pe lng similitudinea
geometric dintre prototip i model, s se realizeze i similitudinea cinematic i
dinamic a tuturor m rimilor cinematice i dinamice care apar n dou fenomene asemenea.
2.2 Rela ia ordinului de m rime al derivatei unei m rimi fizice
Se consider rela ia unui fenomen fizic exprimat prin derivata:
z

dn y
, y f x ,
dx n

n care x, y i z sunt trei m rimi fizice ale unui aceluia i fenomen, i s se determine
rela ia direct , primar , dintre aceste m rimi, echivalent cu cea diferen ial . Se
demonstrez c aceast rela ie nu depinde de tipul dependen ei y =f(x) i c deci, pentru
exemplificare, ea poate fi considerat un monom de gradul n:
y
n
y ax , a n .

(2.2.1)
Fie acum derivatele acesteia:

y nax n1 , y nn 1ax n2 ,, y i nn 1n i 1ax ni ,, y n n!a.

Cu acestea, rela ia fenomenului devine:


z n! a n!

y
x

iar pentru o dependen oarecare, y =f(x), rezult n general:


z kn

y
.
xn

M rimea fizic z variaz deci direct propor ional cu puterea nti a m rimii y i invers
propor ional cu puterea a n-a a m rimii x, scriindu-se simbolic:
z

y
xn

2.3 Sc ri, criterii de similitudine, ecua ie criterial , proprietatea


fundamental a asem n rii
Defini ie: Scar a unei m rimi fizice din dou fenomene asemenea este raportul constant
al valorilor ei numerice din elementele corespondente.
n raport cu un sistem coerent de unit i de m sur , sc rile m rimilor fundamentale
se numesc sc ri fundamentale, iar sc rile m rimilor derivate se numesc sc ri derivate.
n SI sunt ase sc ri fundamentale, corespunz toare celor ase m rimi fundamentale,
astfel:
- scara lungimilor:

ln
b
h
x
y
z
n n , n n n ;
lm bm hm
xm y m z m

(2.3.1)
- scara timpilor:
19

tn
;
tm

(2.3.2)
- scara maselor:

mn
;
mm

(2.3.3)
- scara temperaturilor termodinamice:

Tn
;
Tm

(2.3.4)
- scara intensit ii curen ilor electrici:

In
;
Im

(2.3.5)
- scara intensit ii luminoase:

I vn
.
I vm

(2.3.6)
Sc rile m rimilor derivate se definesc cu ajutorul rela iilor de defini ie ale acestor
m rimi i se noteaz cu majuscula K, avnd ca indice simbolul m rimii derivate la care se
refer .
Sc rile unor m rimi geometrice:
- scara ariilor:
A lb; K A

An
l b
n n 2 ;
Am l m bm

(2.3.7)
- scara volumelor:
V lbh; KV

Vn
l b h
n n n 3 .
Vm l m bm hm

(2.3.8)
Sc rile unor m rimi cinematice:
- scara vitezelor:
v
l t
l

v ; Kv n n m ;
t
vm t n l m

(2.3.9)
- scara accelera iilor:
a
v t
K
v

a ; Ka n n m v 2 .
t
am t n vm

(2.3.10)
Sc rile unor m rimi dinamice:
20

- scara for elor:


F ma; K F

Fn
m a

n n K a 2 ;
Fm mm a m

(2.3.11)
- scara lucrurilor mecanice:
L Fl; K L

Ln
Fl
2
n n KF 2 ;
Lm Fm lm

(2.3.12)
- scara puterilor mecanice:
P

P
L t
K
L
2
; KP n n m L 3 .
t
Pm t n Lm

(2.3.13)
Sc rile unor m rimi fizice din mecanica fluidelor:
- scara densit ilor:

m V
m

; K n n m
3 , K 3 ;
V
m Vn mm KV

(2.3.14)
- scara greut ilor specifice:

g
G mg

g ; K n n n K K g 3 2 2 2 ;
V
V
m m gm

(2.3.15)
- scara viscozit ilor dinamice:
F
F l

;
v
v k1 Av

Ak1
l
l
Fn l n k1 Am vm

K
1

K n
F 2 2
;
m k1 An vn Fm lm
K AKv

v
yx x
y

(2.3.16)
- scara viscozit ii cinematice:

3 2
; K n n m

m n m K

(2.3.17)
- scara debitelor volumice:
Q

Q
V t
K
V
3
; KQ n n m V ;
t
Qm t n Vm

(2.3.18)
- scara presiunilor:
p

p
P A
K
P
1

; Kp n n m P 2 2
.
A
p m An Pm K A

2

(2.3.19)
Regul : Scara unei m rimi derivate are structura similar rela iei fizice de defini ie a
m rimii derivate la care se refer , n care ns m rimile fizice sunt nlocuite cu sc rile
acestora.

21

Defini ie: Criterii sau invarian i de similitudine ai unui fenomen sunt complec ii
adimensionali ai acelui fenomen, defini i conform teoremei a Analizei dimensionale.
Criteriile de similitudine poart numele fizicienilor care le-au definit. n mecanica fluidelor
clasic (ce studiaz curgerile vitezelor subsonice, v << c = 300 ms-1), exist patru criterii de
similitudine, care modeleaz cele patru categorii de for e din aceste fenomene, conform
principiului lui D'Alembert:
F P F F i 0 :

- criteriul Froude (Fr): for ele masice, F ;


- criteriul Euler (Eu): for ele de presiune, P ;
- criteriul Reynolds (Re): for ele de frecare vscoas , F ;
- criteriul Strouhal (S): for ele de iner ie, Fi .
Criteriile de similitudine sunt de dou categorii: determinante i nedeterminante.
Criteriile determinante sunt criteriile n ale c ror rela ii intr numai m rimile fizice care
definesc condi iile de unicitate ale unui fenomen dat, iar criteriile nedeterminante con in, n
afara acestor m rimi, i altele ce nu definesc condi iile de unicitate.
Condi iile de unicitate ale unui fenomen sunt condi iile ce particularizeaz evolu ia
unui fenomen dat dintr-o clas de fenomene asemenea, descrise deci de acelea i rela ii
fizice, i se refer la urm toarele:
- forma i dimensiunile domeniului fluidului n curgere: (d (A), l);
- caracteristicile fizice ale fluidului i starea de rugozitate a frontierei acestuia: (, , );
- condi iile ini iale ale evolu iei fenomenului dat la momentul ini ial t0 al curgerii, t0=0:
(v0, p0);
- condi iile la limit referitoare la valorile parametrilor locali ai fluidului pe frontiera S a
acestuia i ele sunt: cinematice, referitoare la viteze - (vS) i dinamice, pentru presiuni - (pS).
Condi iile de unicitate ale unui fenomen dat, asociate la rela iile fizice ale acestuia,
determin univoc fenomenul dat din clasa fenomenelor asemenea.
Defini ie: Ecua ie criterial a unui fenomen este ecua ia complec ilor adimensionali ai
acelui fenomen definit conform teoremei :

f a1 ,, ak , bk 1 ,, bn 0

bk 1 ,, bn 0.

(2.3.20)
Propozi ie: ntr-un fenomen definit de n m rimi fizice exist (n-k-1) criterii de
similitudine determinante i un singur criteriu nedeterminant sau de nchidere. ntr-adev r,
fenomenul are (n-k) criterii de similitudine care nu sunt independente, ntre acestea existnd
rela ia definit conform teoremei , r mnnd deci doar (n-k-1) criterii determinante.
Proprietatea fundamental a asem n rii:
a) n dou fenomene asemenea, scara unei m rimi fizice oarecare are aceea I valoare
n elementele corespondente;
b) n dou fenomene asemenea, un criteriu de similitudine oarecare are aceea i valoare
n elementele corespondente;
c) dou fenomene asemenea au aceea i ecua ie criterial .
2.4 Metode de stabilire a criteriilor de similitudine
Se exemplific pe fenomenul curgerii fluidelor incompresibile i vscoase n curgere
laminar , definit de ecua ia Navier-Stokes:
f

v
v v .
t

Pentru curgerea n cmpul gravita ional, rezult ecua ia implicit :


22

f g : f , v, l , g , p, , t 0.

2.4.1 Metoda Rayleigh


Se scrie monomul lui Rayleigh:
x1 v x2 l x3 g x4 p x5 x6 t x7 C.

Rezolvat acest monom, se ob ine ecua ia criterial :


gl
2
v

x4

p 5 x6 vt x7

v 2 vl l C.

Din aceasta, se definesc cele patru criterii de similitudine astfel:


v2
p
vl
vt
Fr,
Eu,
Re,
S,
2
gl

l
v

cu care ecua ia criterial devine:


Fr x4 Eu x5 Re x6 S x7 C.

(2.4.1)
2.4.2 Metoda Buckingham
Se aleg ca m rimi fundamentale independente ,v,l , restul g , p, ,t sunt m rimile
derivate ale fenomenului i, conform teoremei , criteriile de similitudine sunt g , p , , t ,
corespunz tor rela iilor:
g g x11v x21l x31

x13 v x23l x33

gl
v2

vl

Fr 1 , p p x12 v x22 l x32

Re1 , t t x14 v x24 l x34

v 2

Eu,

vt
S.
l

Ecua ia criterial corespunz toare se scrie:

g , p , , t 0, Fr 1 , Eu, Re1 , S 0, Fr, Eu, Re, S 0.

(2.4.2)
2.4.3 Metoda sc rilor for elor fenomenelor asemenea
For ele fenomenelor de curgere i fac echilibrul dinamic, conform principiului lui
D'Alembert:
F P F F i 0.

a) Pentru for ele exterioare masice corespunz toare curgerii n cmpul gravita ional
rezult :
f g , F G mg; K F K g ,

K v2
K v2

K
,

K
,

K
,
1.
g
g
g

Kg
2
2

nlocuind apoi sc rile cu m rimile fizice corespunz toare, conform rela iilor de
defini ie ale acestora, rezult :
vn2
v2
v2
m ;
Fr, Frn Frm ;
g n l n g m l m gl

(2.4.3)

23

b) For ele de presiune:


P pA; K P K p K A ,

K K v2 K p ,

Kp
K K v2

K p 2 , m V , K 3 , K 3 2 K p 2 ,
2

1;

pn

n vn2

pm

m vm2

v 2

Eu, Eun Eum ;

(2.4.4)
c) Similar pentru for ele de frecare vscoas :
F A

K
K
v
v

A k1 A; K F K K v K A , K 3 2 K K v 2 ,
l
l

K v2 K K v , K v K ,

Kv
v l
v l
vl
1, n n m m ,
Re, Ren Rem ;
K
n
m

(2.4.5)
d) n sfr it, pentru for ele de iner ie:
K
K
K
v

Fi ma m ; K Fi v ; 2 v , v 1;
t

vn t n vm t m vt

,
S , Sn Sm .
ln
lm
l

(2.4.6)
2.4.4 Metoda invarian ei structurii ecua iei fenomenului cu scara acestuia
Se scrie ecua ia matematic a fenomenului pe model:
fx

2v
2vx 2vx
1 p
2x

x
x
y 2
z 2

v x
v
v
v

vx x v y x vz x ,
t

y
z

fy

2v y 2v y 2v y
1 p
2

x
y
y 2
z 2

v y
v y
v y
v y

vx
vy
vz
,
t
x
y
z

(2.4.7)
fz

2v
2vz 2vz
1 p
2z

z
y 2
z 2
x

v z
v z
v z
v z

t v x x v y y v z z .

Se scrie de asemenea i ecua ia matematic a fenomenului pe prototip:


f x

2 vx 2 vx 2 vx
1 p

x 2 y 2
x
z 2

vx
v
v
v

vx x vy x vz x ,
t
x
y
z

f y

2 vy 2 vy 2 vy
1 p

x 2
y
y 2
z 2

vy
vy
vy
vy

vx
vy
vz
,
t
x
y
z

(2.4.8)
f z

2 vz 2 vz 2 vz
1 p

2
z
y 2 z 2
x

vz
v
v
v

z
z
z
t v x x v y y v z z .

Dar, valorile numerice ale m rimilor celor dou fenomene asemenea se afl n rela iile
sc rilor acestor m rimi, astfel:
f y
f x
f

p
x y z

z Kf ,
K ,
Kp,

,
K ,
fx
fy
fz

p
x
y
z

24

v x v y v z
t

Kv , ;
vx v y vz
t
1 p

p
1 p
1 p
Kp
Kp
x
y z

;
1 p
1 p
1

p
1

p
K
K
k1
x
x
y
z

2 vx

k1

k 2 vx 1 1 1
2
2
2
2

y
z K K v
x

,
2vx 2vx 2vx
1
2
1
1

2 2 2 k2vx 2 2 2
y
z
y
z
x
x

2 vy

2 vx 2 vx

y 2 z 2

2 vy
2 vz 2 vz 2 vz

2
2
2
x
x 2 y 2 z 2 K K
y
z

v;

2
2
2
2
2
2
vy vy vy
vz vz vz
2
2 2 2 2 2 2
x
y
z
y
z
x

2 vy

(2.4.9)
vy
vx
v
vz
k1 x
t
t K v , t t K v ;
v x
v
v y
v z

k1 x
t
t
t
t

vx vy vz
vx
v
v

vy x vz x k1vx
x y z K v2
x
y
z

,
v
v
v
v

v x x v y x v z x k1v x v x y v z
x
x
y
z
y
z

vx

vy

vy

vy

vz
v
v
vy z vz z
x
y
z
x
y
z K v2

.
v y
v y
v y
v z
v z
v z

v
vx
vy
vz
x
y
z
x
y
z
x
y
z
vx

vy

vz

vx

Rela ia matematic a fenomenului pe prototip se scrie acum:


K f fx

K v v x K v2 v x
v
v
v x

v y x v z x ,
t
x
y
z

K f fy

K p 1 p K K v 2 v x 2 v x 2 v x

K x
2 x 2
y 2
z 2

K p 1 p K K v 2 v y 2 v y 2 v y

K y
2 x 2
y 2
z 2

v y
v y
K v v y K v2 v y
vx
,

vy
vz

t
x
y
z

(2.4.10)
K f fz

K p 1 p K K v 2 v z 2 v z 2 v z

K z
2 x 2
y 2
z 2

K v v z K v2 v z
v
v
v x

v y z vz z
t
x
y
z

25

Deoarece fenomenul fizic nu depinde de scara acestuia, ecua ia sa trebuind s fie


aceea i pe prototip i pe model, este necesar s se admit urm torul ir de rapoarte
(factori) egale:
Kf

Kp
K

K K v

Kv

K v2

(2.4.11)
n consecin , ecua iile prototipului se simplific cu ace ti factori i rezult
ecua iile modelului; lund apoi cte dou din irul de rapoarte egale i prelucrndu-le
corespunz tor, se ob in rela iile criteriilor de similitudine i proprietatea
fundamental a acestora, astfel:
f g:

(1 5) : K g

(2 5) :

Kp
K

K v2

(3 5) :

K K v

(4 5) :

Kv

K v2
v2
v2
v2
1; n m ,
Fr, Frn Frm ;
Kg
g nl n g ml m gl

K v2

K v2

K v2

Kp
K K v2
,

1;

pn

n vn2

pm

m vm2

p
Eu, Eun Eum ;
v 2

(2.4.12)

Kv
v l
v l
vl
1; n n m m ,
Re, Ren Rem ;
K
n
m

K v

1;

v n t n v m t m vt

,
S , Sn Sm .
ln
lm
l

2.5 Analiza criteriilor de similitudine


Se studiaz propriet ile celor patru criterii de similitudine ale fenomenelor asemenea
de curgere a fluidelor vscoase descrise de ecua iile Navier-Stokes.
2.5.1 Criteriul Froude, Fr

Criteriul modeleaz for ele masice din fenomenele asemenea de curgere i are
rela ia de defini ie:
Fr

v2
.
gl
(2.5.1)

Propriet i:
a) Proprietatea fundamental :
Frn Frm ;

vn2
v2
m ;
g nln g mlm

(2.5.2)
b) n ipoteza c cele dou fenomene asemenea au loc n acela i punct geografic sau n locuri diferite ns
avnd aceea i accelera ie gravita ional (pe o aceea i paralel ), rezult :

gn gm :

vn2 vm2 vn2 ln vn2

,
,
.
ln lm vm2 lm vm2
(2.5.3)

26

Pentru fenomenele pe modele reduse la scar :


ln
v2
1, n2 1, vm vn .
lm
vm

lm ln ,

(2.5.4)
Pentru fenomenele pe modele m rite la scar :

ln
v2
1, n2 1, vm vn .
lm
vm

lm ln ,

(2.5.5)
Criteriul Fr este deci avantajos pentru cercetarea experimental la fenomenele reduse, solicitnd viteze mai mici
pe model dect pe prototip, i este dezavantajos la modelele m rite.
c) n aceea i ipotez , rezult i legea de similitudine Froude:
g n g m : K v2 ,

2
, ;
2
(2.5.6)

d) Criteriul Fr este direct propor ional cu for ele de iner ie local


for ele masice:

Fil mal m
Fr

i este invers propor ional cu

F
k mv 2
v
v
v2
v2
mk1 k1m , F mg : il 1
k1
k1 Fr,
t
t
l
F
lmg
gl

1 Fil
;
k1 F

(2.5.7)

e) Scara for elor de iner ie local este egal cu scara for elor masice.
Filn
F
F
F
F
F
k1 Frn , ilm k1 Frm , iln ilm , iln n , K Fil K F .
Fn
Fm
Fn
Fm Film Fm
(2.5.8)

2.5.2 Criteriul Euler


Acest criteriu modeleaz for ele de presiune din fenomenele asemenea de curgere fiind definit de
rela ia:

Eu

v 2

.
(2.5.9)

Propriet i:
a) Proprietatea fundamental :

Eun Eum ,

pn

n vn2

pm

m vm2

;
(2.5.10)

b) Criteriul Eu este invers propor ional cu for ele de iner ie local


for ele de presiune.

P pA pl 2 , Fil k1 l 3
Eu k1

v
P
pl 2
1 p
1
k1 l 2 v 2 :

Eu,
t
Fil k1 l 2 v 2 k1 v 2 k1

P
;
Fil
(2.5.11)

27

i este direct propor ional cu

c) Scara for elor de iner ie local este egal cu scara for elor de presiune:
Pn
P
P
P
P
F
1
1
Eun , m Eum , n m , n iln , K P K Fil .
Filn k1
Film k1
Fil n Film Pm Film
(2.5.12)
2.5.3 Criteriul Reynolds

Criteriul modeleaz for ele de frecare vscoas din fenomenele asemenea de curgere i
este definit de rela ia:
Re

vl

.
(2.5.13)

Propriet i:
a) Proprietatea fundamental :

Ren Rem ,

vn l n

vm l m

(2.5.14)
b) n ipoteza c fluidele din cele dou fenomene asemenea au aceea I viscozitate cinematic
rezult :

n m : vn l n vm l m ,

vm l n vm
,
.
vn l m vn

(2.5.15)
Pentru fenomenele pe modele reduse la scar se ob ine:
lm ln ,

ln
v
1, m 1, vm vn .
lm
vn

(2.5.16)
Pentru fenomenele pe modele m rite la scar rezult :
lm ln ,

ln
v
1, m 1, vm vn .
lm
vn

(2.5.17)
Criteriul Re este deci avantajos pentru cercetarea experimental n cazul fenomenelor pe modele m rite la
scar i este dezavantajos la fenomenele pe modele reduse.
c) n aceea i ipotez c fluidele din fenomenele asemenea de pe prototip i de pe model au aceea i
viscozitate cinematic , rezult i legea de similitudine Reynolds:
1

n m :
,
, 2 .
Kv

(2.5.18)
d) Criteriul Re este direct propor ional cu for ele de iner ie local
for ele de frecare vscoas .

Fil k1 l 2 v 2 , F A
Re

i este invers propor ional cu

F
k l 2 v 2
v
v
vl
A k1 l 2 k1vl : il 1
k1 k1Re,
l
l
F
k1vl

1 Fil
.
k1 F
(2.5.19)

28

e) Scara for elor de iner ie local este egal cu scara for elor de frecare vscoas :
Fil n Fn
Filn
F
F
F
k1 Ren , ilm k1 Rem : iln ilm ,

, K Fil K F .
Fn
Fm
Fn Fm Film Fm

(2.5.20)
2.5.4 Criteriul Strouhal

Acest criteriu modeleaz for ele de iner ie din fenomenele asemenea de curgere
variabile n timp, avnd rela ia de defini ie:
S

vt
.
l
(2.5.21)

Deoarece n tehnic fenomenele variabile n timp sunt de regul periodice, acest criteriu se mai nume te
criteriul de periodicitate:
vT
1
v
v
t T, S
; T , S ; f n, S .
l
f
fl
nl
(2.5.22)

Propriet i:
a) Proprietatea fundamental :
Sn Sm ,

vn t n vm t m

;
ln
lm

(2.5.23)
b) Criteriul S este invers propor ional cu for a de iner ie local
iner ie convectiv .

Fil mail m

i este direct propor ional cu for a de

v
v
v
v
v2
mk1 , Fic mac mv mvk1 k1m :
t
t
l
l
l

v2
Fic
l k vt k S , S 1 Fic .

1
1
v
Fil
l
k1 Fil
k1m
t
k1m

(2.5.24)

c) Scara for elor de iner ie local este egal cu scara for elor de iner ie
convectiv :
Ficn
F
F
F
F
F
k1S n , icm k1S m , icn icm , icn iln , K Fil K Fic .
Filn
Film
Filn Film Ficm Film
(2.5.25)

2.5.5 Concluzii
) Din analiza criteriilor Fr i Re a rezultat:
Criteriul

Fr
Re

Ipoteza

gn gm

n m

Modelul
Redus, 1
M rit, 1
vm<vn
vm>vn
vm>vn

vm<vn

n ipotezele gn=gm i n m , criteriile de similitudine Fr i Re devin deci incompatibile.


) Din analiza sc rilor for elor s-a ob inut:

29

K Fil K F , K Fil K P , K Fil K F , K Fil K Fic : K F K P K F K Fi ,

Fn
Fn
P
F
n
in .
Fm Pm Fm Fim
(2.5.26)
Dar, conform principiului lui D'Alembert, cele patru for e nu sunt independente, ele i fac echilibrul dinamic:

F P F n F i 0.

n fenomenele de curgere total asemenea, datorit similitudinii geometrice, cinematice i dinamice, poligoanele
for elor sunt deci asemenea.
) n principiu, din condi iile de unicitate ale unui fenomen dat, se rezolv for ele masice, de frecare
vscoas i de iner ie, cunoscndu-se accelera ia cmpului poten ial masic, viscozitatea i viteza sau
accelera ia fluidului:
F m g; F

v
dv
A; F i ma m .
n
dt
(2.5.28)

Considernd aceste for e ca independente, conform principiului lui D'Alembert, rezult


for ele de presiune ca for e de nchidere a poligoanelor:
P F F F i .

(2.5.29)
Criteriul Eu care modeleaz for ele de presiune din fenomenele asemenea de curgere este deci criteriul
nedeterminant sau de nchidere, a a cum rezult i din ecua ia criterial a fenomenelor asemenea de
curgere:
Fr, Eu, Re, S 0 : Eu E Fr, Re, S .
(2.5.30)

2.6 Legea modelului


Defini ie: Legea modelului pentru dou fenomene asemenea depinznd de n m rimi fizice este sistemul
nedeterminat al celor (n-k) rela ii ntre sc ri, corespunz toare celor (n-k) criterii de similitudine din ecua ia
criterial a fenomenelor, rela ii definite pe seama propriet ii fundamentale a asem n rii.
Fie ecua ia fizic implicit a fenomenelor asemenea:
f a1,, ak , bk 1,, bn 0

i ecua ia criterial corespunz toare:

bk 1 ,, bn 0, bk j bk j

xij
i ,

j 1,, n k .

i 1

Proprietatea fundamental a asem n rii se scrie:


b k j n
b k j m

1, j 1,, n k ,
(2.6.1)

care reprezint legea modelului. Utiliznd


legea modelului devine:
k

bk j n

a
i 1
k

bk j m

xij
in

x
aimij

1, K bk j

K
i 1

xij
ai

i rela ia unui criteriu oarecare definit conform teoremei ,

1, j 1,, n k .

i 1

(2.6.2)

30

Deoarece n fenomen sunt n sc ri, corespunz toare celor n m rimi fizice ale fenomenului, iar legea
modelului con ine numai (n-k) rela ii ntre sc ri, rezult c sistemul legii modelului este nedeterminat; n
consecin , trebuie s se adopte diferen a: n-(n-k)=k sc ri, numite secundare, care mpreun cu cele (n-k)
rela ii ale legii modelului s formeze un sistem determinat de n ecua ii cu n necunoscute, capabil s rezolve
cele n sc ri ale fenomenului. Sc rile determinate cu sistemul ecua iilor legii modelului se numesc sc ri
principale.

Se exemplific legea modelului pe fenomenul curgerii fluidelor vscoase n regim


laminar, descris de ecua ia de mi care Navier-Stokes:
const . : f

2 v 2 v 2 v v
v
v
v
2 2 2
vx
vy
vz .

x
y
z
y
z t
x

Sau ecua ia matematic n forma implicit , pentru curgerea n cmpul gravita ional:
f g : f , v, l , g , p, , t 0,

fenomenul fiind descris de n =7 m rimi fizice, din care k =3

, v ,l

sunt m rimi fundamentale

independente, iar restul, n-k =7-3 = 4 g, p, , t , sunt m rimile derivate ale aceluia i fenomen.
Ecua ia criterial a fenomenelor asemenea de curgere se scrie:
Fr, Eu, Re, S 0

i legea modelului corespunz toare:


Frn
Eun
Ren
S

n 1.
Frm Eum Rem S m

(2.6.3)

Folosind i rela iile de defini ie ale sc rilor, se ob in rela iile ntre sc ri:
vn2 g mlm
pn m vm2 vnln m
vt l

n n m 1,
g nln vm2
n vm l m
l n vm t m
n vn2 pm
Kp
K v2
K K

v v 1.
2
K g K Kv
K

(2.6.4)

Deoarece n fenomen apar apte sc ri, iar legea modelului con ine doar patru
rela ii ntre sc ri, rezult c este necesar s se mai adopte trei sc ri secundare;
aceast alegere se face dup cum urmeaz :
Kg=1, atunci cnd cele dou fenomene asemenea evolueaz n acela i loc geografic sau n locuri diferite
dar cu aceea i accelera ie gravita ional (pe o aceea i paralel );
K=1, cnd fluidele din cele dou fenomene asemenea au aceea i densitate;
K=1, dac fluidele din fenomenele asemenea au aceea i viscozitate cinematic ;
- atunci cnd, pe considerente economice i fizice, se adopt o scar a lungimilor.
Cu cele patru sc ri secundare se realizeaz C 43 4 variante de alegere a sc rilor secundare astfel:

I : K g K K 1 , II : K K 1, , III : K 1, , K g 1 ,

IV : , K g K 1 .

(2.6.5)
Cu ajutorul variantelor II i IV se formeaz dou legi de similitudine total sau complet :
II : Fr, Eu, Re, S 0,

Kp
K v2
K K

v v 1, ( K v , K g , K p , ),
2
K g K Kv
K

(2.6.6)

31

K K 1, ;

IV : Fr, Eu, Re, S 0,


Kp
K v2
K K

v v 1, ( K v , K p , K , ),
2
K g K Kv
K

(2.6.7)

, K g K 1.

Legea de modelare II modeleaz fenomenele asemenea avnd acela i fluid, ns evolund n locuri diferite,
iar legea IV modeleaz fenomenele asemenea care folosesc fluide diferite, dar care evolueaz n acela i loc
sau n locuri diferite dar cu aceea i accelera ie gravita ional .
Variantele I i III conduc la incompatibilitatea criteriilor de similitudine Fr i Re, datorit existen ei
simultane a condi iilor Kg=K=1; n consecin , cele dou variante nu pot realiza legi de similitudine total
ci doar legi de similitudine par ial , dac se neglijeaz , alternativ, unul din criteriile incompatibile, atunci
cnd for ele pe care acel criteriu le modeleaz sunt mici, neglijabile:
I : F P F Fi , F 0 : P F Fi 0;

Eu, Re, S 0,
Kp
K K v2

K v K v

1, ( K v , , K p ),
K

(2.6.8)

K K 1, ;

III : F F P Fi , F 0 : F P Fi 0;

Fr, Eu, S 0,

Kp
K v2
K

v 1, ( K v , , K p ),
K g K K v2

(2.6.9)

, K g 1, K 1.

Legea I este legea de modelare par ial a fluidelor u oare, iar legea III pentru fluidele perfecte.

32

3 DEFINIREA FIZIC~ }I ANALITIC~ A


REGIMURILOR DE CURGERE
3.1 Experien a lui Reynolds
n anul 1883, fizicianul englez Osborne Reynolds a dovedit teoretic i experimental
existen a a dou regimuri distincte de curgere a fluidelor reale: laminar i turbulent.
Standul utilizat arat ca n figura 3.1.1 i realizeaz doi curen i:
Q0
pa

R'
r'

h=const.

P R

as

T
D

b
c

Fig. 3.1.1

- curentul lichidului studiat, care curge din rezervorul R prev zut cu preaplinul P n scopul
realiz rii unei mi c ri permanente, precum i tubul transparent din sticl T, avnd
diametrul D i fiind prev zut la cap tul exterior cu robinetul r pentru reglarea vitezei de
curgere a lichidului n tub;
- curentul lichidului colorat sau al lichidului martor, cu ajutorul c ruia se vizualizeaz
mi carea lichidului studiat, care curge din rezervorul R prev zut cu robinetul r, tubul flexibil
t i acul de sering as instalat n axa tubului transparent.
Se deschide robinetul r stabilindu-se un curent al lichidului studiat prin tubul transparent,
avnd viteza medie pe sec iune:
V

, A D2
A
4

i se deschide robinetul r stabilindu-se un curent al lichidului colorat n axa tubului


transparent.
n func ie de viteza medie pe sec iune a lichidului studiat n tubul transparent, se disting urm toarele
st ri cinematice ale curgerii:
a) la viteze reduse, inferioare unei viteze critice, V Vcr , care va fi definit ulterior, firul de

lichid colorat curge rectiliniu n axa conductei; aceasta dovede te c viteza lichidului studiat
este situat n totalitate dup axa conductei i nu exist o component transversal a
acesteia, mi carea lichidului fiind deci uniform .
Defini ie: Regimul laminar este ansamblul st rilor de curgere a fluidelor n fire de curent
rectilinii i paralele, fire ce determin straturi de fluid rectilinii i paralele avnd grosimea
egal cu dimensiunea moleculelor i care se mi c relativ unele fa de altele, iar n
suprafe ele de mi care relativ dintre aceste straturi apar eforturi rezistente de frecare
vscoas , conform legii lui Newton, care consum din energia curentului.
Regimul laminar exist pn la apari ia unei st ri critice.

33

b) Defini ie: Stare critic este starea de curgere a fluidelor la care, la o anumit vitez i
o anumit distan de sec iunea de ie ire din acul de sering , firul de lichid colorat din
rectiliniu devine sinuos ().
Curgerea fluidelor n starea critic are loc datorit apari iei componentei transversale a vitezei lichidului
studiat.
Defini ie: Viteza critic , Vcr , este viteza fluidului studiat corespunz toare st rii critice de

curgere.
n continuare, la cre terea vitezei lichidului studiat peste viteza critic , V Vcr , lungimea
zonei n care firul de lichid colorat mai curge rectiliniu scade, se anuleaz chiar la o anumit
vitez i curge sinuos pe toat lungimea tubului ().
De asemenea, crescnd i mai mult viteza lichidului studiat, la o anumit vitez i la o
anumit distan de sec iunea de ie ire din acul de sering , firul de lichid colorat sinuos
se destram i difuzeaz n lichidul studiat ().
Defini ie: Stare limit este starea de curgere la care lungimea zonei n care firul de lichid
colorat mai curge sinuos tinde s se anuleze i dup care fluidul va trece ntr-un nou regim
de curgere numit turbulent.
Defini ie: Zon a tranzi iei este ansamblul st rilor de curgere a lichidului studiat,
ncepnd cu starea critic , de trecere de la curgerea n fire de curent rectilinii i paralele la
curgerea n fire de curent sinuoase, i terminnd cu starea limit , n care dispare curgerea n
fire de curent sinuoase i apare curgerea dezordonat generalizat .
Mi carea transversal a particulelor fluidului studiat determin pierderi suplimentare din energia
curentului.

c) Defini ie: Regimul turbulent este ansamblul st rilor de curgere n care fluidul curge
dezordonat.
Reynolds a repetat aceast experien n nc dou variante i anume: a men inut aceea i vitez a
fluidului studiat precum i fluidul i a folosit ns tuburi de diametre diferite, ntr-o a doua variant , i a
p strat aceea i vitez i acela i diametru de tub, folosind ns lichide diferite, n cea de a treia variant .

Aceste experien e l-au condus pe Reynolds la stabilirea unui raport adimensional al celor
trei m rimi V , D, , cu ajutorul c ruia s se poat aprecia analitic regimul de curgere a
fluidului, raport care a fost denumit ulterior criteriul Reynolds, i care are expresia:
Re

VD VD

(3.1.1)
Pentru starea critic de curgere se define te o valoare critic a criteriului Re, n
conformitate cu cele trei variante ale experimentului:
Recr

Vcr D

VDcr

VD

cr

(3.1.2)
Valoarea critic a criteriului, Recr , a fost determinat la valori foarte diferite, dependente, n
afara m rimilor fizice din compunerea acestuia, i de condi iile de perturba ie ale
desf ur rii experimentului.
n raport cu valoarea critic a criteriului Recr , curgerea fluidului este n regim laminar
pentru:
Re Recr ,

(3.1.3)
iar curgerea este n tranzi ie sau n regimul turbulent atunci cnd:

34

Re Recr .

(3.1.4)
n zona tranzi iei, exist att elemente de curgere laminar ct i germeni ai curgerii turbulente, cele
dou regimuri, laminar i turbulent, suprapunndu-se n aceast zon .

3.2 Diagrama lui Reynolds


n curgerea unui fluid real, energia specific total a curentului scade ntotdeauna
n sensul curgerii:
e1 e2 , e1 e2 hr12 ,

(3.2.1)
unde hr12 este pierderea de energie specific total sau pierderea de sarcin hidraulic
a curentului ntre dou sec iuni ale acestuia.
n principiu, pierderea de sarcin hidraulic a unui curent se exprim cu ajutorul
a dou componente:
hr hd hl ,

unde hd

(3.2.2)
este pierderea de sarcin hidraulic distribuit n lungul curentului sau

liniar , fiind direct propor ional cu lungimea curentului, iar hl este pierderea de
sarcin hidraulic local din diferitele sec iuni ale curentului n care exist instalate
a a-zisele rezisten e locale.
Reynolds a dovedit c n regimul laminar pierderea de sarcin distribuit este
propor ional cu puterea nti a vitezei, iar n regimul turbulent cu o putere cuprins
ntre 1,75 i 2:
hdl clV , hdt ctV 1,75... 2 .

(3.2.3)
Reynolds a exprimat pierderile de sarcin hidraulic distribuit printr-o rela ie unic
pentru cele dou regimuri de curgere cu ajutorul monomului:
hd bV m ,

(3.2.4)
unde constanta b depinde de natura fizic a fluidului, de dimensiunile curentului i de starea
de rugozitate a frontierei acestuia, iar exponentul m este func ie de regimul curgerii; a
reprezentat apoi acest monom n coordonate carteziene la sc ri logaritmice, fiind ast zi
cunoscut ca diagrama lui Reynolds:
lg hd lg b m lg V ;
lg hd , lg b n, lg V X : mX n,

(3.2.5)
unde m este deci coeficientul unghiular al dreptei, iar n este ordonata la origine.
Se disting dou zone ale diagramei, corespunz toare celor dou regimuri de curgere
(fig.3.2.1):
- zona AB corespunde regimului laminar de curgere:

35

l
t

Fig.3.2.1

lgh

ml tg l 1 : l 45 ;

C
B

- zona BC apar ine regimului turbulent de curgere:


mt tg t 1,75...2 : t 60,25...63,40.

nl

Diagrama Reynolds are aceea


i form pentru toate fluidele, constanta b fiind ns
nt
diferit de la un fluid la altul i de la un curent la altul.

lg lg
Vcr V

36

4 STUDIUL REGIMULUI LAMINAR DE CURGERE A


FLUIDELOR
4.1 Starea de tensiune ntr-un punct
4.1.1 Ecua ia i tensorul tensiunilor
ntr-un fluid real sau vscos n mi care laminar , se consider sistemul de fluid (), n
acesta punctul M r i planul P care trece prin punctul M, sec ionnd sistemul de fluid dup
aria A n dou diviziuni, I i II, iar n aria A i n jurul lui M se construie te elementul de
arie dA, avnd normala exterioar pozitiv n pentru diviziunea I (fig. 4.1.1).

(P)

ni n

p ni p n

MdA

(A)

dT

pn

II

Fig. 4.1.1
Ac iunea fluidului diviziunii ndep rtate II asupra diviziunii re inute pentru
studiu I, la nivelul ariei dA, este for a de tensiune d T care, n cazul fluidelor reale, face
unghiul nenul cu normala n .
Defini ie: Tensiunea sau efortul unitar ntr-un punct al unui fluid real n mi care este
raportul:
pn

dT
.
dA

(4.1.1)
Conform principiului egalit ii ac iunii i reac iunii, egal i direct opus tensiunii p n
este tensiunea p ni , reprezentnd reac iunea diviziunii studiate I asupra diviziunii ndep rtate
II, conform rela iilor:

n n

0, n i n , pn pni 0 : pni p n p n .

n general, tensiunea ntr-un punct al unui fluid real n mi care depinde


de punct, de orientarea suprafe ei asupra c reia se exercit i de timp:
pn pn r ,n ,t .

(4.1.2)

37

Propozi ie: Starea de tensiune dintr-un punct al unui fluid real n mi care este
complet determinat de tensiunile asupra trei suprafe e reciproc ortogonale n acel punct.
Se consider o particul fluid tetraedric MABC, avnd vrful M n punctul
anterior M al sistemului de fluid , i reperul Mxyz cu originea n vrful M i axele dup
muchiile tetraedrului (fig. 4.1.2). Din vrful M se duce normala n pe baza ABC a tetraedrului,
care are piciorul n punctul P i face cu axele reperului cosinusurile directoare urm toare:
z
C A
A

p x
px

dAy

py

pn

dAx

py

p z

dAz

v
Q

pz

Fig. 4.1.2

cosn , Mx , cosn , My = , cosn , Mz , n i j k ,


2

2 2 1.

(4.1.3)
De asemenea, se proiecteaz baza dA pe planele de coordonate:
d Ax d A , dAy d A , dAz d A .

(4.1.4)
Ac iunea fluidului ndep rtat asupra particulei fluide tetraedrice re inut pentru studiu
este dat de for ele de tensiune asupra fe elor tetraedrului, considerate toate ntinderi, astfel:

px d Ax ,

p- y dAy , p-z dAz , pn d A .

Se scrie principiul lui dAlembert particulei fluide n mi care:


d F d T d Fi 0;

f d p x d Ax p-y d Ay + p-z d Az pn d A

dv
d 0.
dt

Dar, termenii for elor masice i de iner ie sunt infini i mici de ordinul trei i ei pot fi
neglija i n raport cu termenii for elor de tensiune care sunt infini i mici de ordinul doi,
deci:
dv
dv
d p x d Ax p-y d Ay + p-z d Az pn d A, f d
d 0 :
dt
dt
p x d Ax p- y d Ay + p- z d Az p n d A 0.

f d

Utiliznd i rela iile ariilor fe elor particulei, rezult :


p x d A p-y d A + p-z d A p n d A 0, p n p x p- y p- z ,

(4.1.5)
unde ultima rela ie se nume te ecua ia tensiunilor.
Utiliznd i tensiunile compresiuni asupra fe elor particulei din planele reperului, ecua ia
tensiunilor ia i forma:

px p x p y p y pz p z 0,

p x p x , p- y p y , p- z p z :

38

pn p x p y p z .

(4.1.6)
n aceast a doua form a ecua iei tensiunilor, tensiunea p n este tot ntindere, iar tensiunile
px , p y

i p z sunt acum compresiuni.

La limit , cnd x, y, z 0, PM, ecua ia tensiunilor define te tensiunea n punctul M


dup direc ia n , n func ie de tensiunile asupra trei suprafe e reciproc ortogonale n M.
n continuare, se proiecteaz ecua ia tensiunilor dup axele reperului :
pnxi pny j pnz k p xx i p xy j p xz k p yx i p yy j p yz k p zxi p zy j p zz k

i rezult :
pnx p xx p yx p zx , pny p xy p yy p zy , pnz p xz p yz p zz .

Tensiunile (pxx , pyy , pzz) sunt evident tensiuni normale pe fe ele tetraedrului, iar tensiunile (pyx ,
pzx , pxy , pzy , pxz , pyz) sunt tensiuni tangen iale, ac ionnd n planele fe elor particulei fluide
tetraedrice.
Tensiunile tangen iale se noteaz uzual cu , astfel:
p yx yx , p zx zx , p xy xy , p zy zy , p xz xz , p yz yz ,

iar componentele tensiunii p n se scriu acum:


pnx p xx yx zx , pny xy p yy zy , pnz xz yz p zz .

(4.1.7)

Regul pentru indicii dubli ai tensiunii tangen iale: primul indice arat normala
suprafe ei n care ac ioneaz acea tensiune, iar al doilea indic direc ia dup care
ac ioneaz aceea i tensiune.
n sfr it, modulul i direc ia tensiunii sunt:
pn

2
2
2
pnx
pny
pnz
,

(4.1.8)

cos p n , Mx

pny
pnx
p
, cos p n , My
, cos p n , Mz nz .
pn
pn
pn

(4.1.9)
Teorema dualit ii (parit ii) tensiunilor tangen iale: tensiunile tangen iale pe
dou suprafe e reciproc ortogonale sunt egale, orientate simetric fa de muchia de
intersec ie a celor dou suprafe e i normale pe aceast muchie.
Se consider o particul fluid paralelipipedic c reia i se scrie
principiul lui DAlembert pentru rota ia fa de axa proprie Oz (fig. 4.1.3).

Oz :

xy

d Me d Mi 0; 2 xy

yx

x
x y z
2 yx

2
y

d J z d mi z2 d i z2 x y z i z2 , i z x , y , z .

39

y
y z x
d J z z 0,
2

y
xy
y1

yx
y

xy

dJz

xy
x

yx
01

yx

x1

z1

Fig. 4.1.3
Se neglijeaz i aici infini ii mici de ordin superior:
xy
x
xy
x

x y z

x y z

yx
y
yx
y

y z x

y z x

y
2

y
2

d J z z 2 xy yx

x2y z ,

d J z z 0 : 2 xy yx

x2y z 0,

xy yx .

(4.1.10)
Similar rezult pentru rota ia proprie fa de axele Ox i Oy:
Ox : yz zy , Oy : zx xz .

n concluzie, starea de tensiune ntr-un punct al unui fluid real n mi care


laminar este complet determinat de tensorul de ordinul al doilea simetric, numit tensorul
tensiunilor, avnd matricea ata at :
p xx
T xy
xz

yx
p yy

yz

zx

zy .
p zz

(4.1.11)
Defini ie: Presiune ntr-un punct al unui fluid real n mi care este media aritmetic a
tensiunilor normale pe trei suprafe e reciproc ortogonale n acel punct:
p

p xx p yy p zz
3

0,

(4.1.12)
unde semnul minus s-a adoptat pentru a da presiunii sensul unei compresiuni.
n cele ce urmeaz , se va ar ta c presiunea ntr-un punct al unui fluid real n mi care este
un invariant al st rii de tensiune, adic presiunea are aceea i valoare dup orice direc ie n
din acel punct.
4.1.2 Tensiuni principale i direc ii principale de tensiune
Se descompune tensiunea p n asupra bazei ABC a particulei fluide tetraedrice
ntr-o component normal p i o alta tangen ial n planul bazei (fig. 4.1.2).
Componenta normal p se determin proiectnd tensiunea p n pe direc ia normalei :

40

p d A p n d An pnx i pny j pnz k i j k d A : p pnx pny pnz .

Folosind i rela iile componentelor tensiunii p n (4.1.7), se ob ine:


p p xx yx zx xy p yy zy xz yz p zz ;

p , , p xx 2 p yy 2 p zz 2 2 xy 2 yz 2 zx.

(4.1.14)
Defini ie: Cuadric a tensiunilor dintr-un punct al unui fluid n mi care este locul
geometric al extremit ii componentei normale p a tensiunii, atunci cnd direc ia n
variaz .
Pentru a determina cuadrica tensiunilor, se consider vectorul v MQ situat pe normala n i
al c rui modul se exprim cu modulul componentei nomale a tensiunii prin rela ia:
1

de unde se rezolv aceast component :


p

1
1
, p 2.
v2
v

(4.1.15)
Punctul Q(x,y,z) are coordonatele :
x v , y v , z v

i cu acestea se rezolv cosinu ii directori ai normalei n :

x
y
z
, , .
v
v
v

(4.1.16)
Pentru a rezolva acum cuadrica tensiunilor, se elimin cosinu ii directori ntre ultimele trei
rela ii:
p , , p xx 2 p yy 2 p zz 2 2 xy 2 yz 2 zx ; p

x
v

1
;
v2

y
z
, .
v
v

Rezult :

1
v

p xx

x2
v

p yy

y2
v

p zz

z2
v

2 xy

xy
v

2 yz

yz
v

2 zx

zx
v2

px, y, z p xx x 2 p yy y 2 p zz z 2 2 xy xy 2 yz yz 2 zx zx 1,

(4.1.17)
rela ia ce reprezint cuadrica tensiunilor.
n forma canonic , fa de axele proprii MXYZ (fig. 4.1.4), ecua ia cuadricii se scrie:
1 X 2 2Y 2 3 Z 2 1,

(4.1.18)
unde 1, 2, 3, a a cum va rezulta, sunt tensiunile principale, iar MXYZ este reperul axelor
principale de tensiune.

41

2
M

Y
y

x
X

Fig. 4.1.4
Pentru a determina tensiunile principale i direc iile principale de tensiune, se
rezolv extremele func iei p(,, ), reprezentnd componenta normal a tensiunii, avnd n
vedere c variabilele acesteia (,, ) nu sunt independente, acestea respectnd
proprietatea fundamental a cosinu ilor directori.
Pentru aceasta se utilizeaz metoda multiplicatorilor a lui Lagrange, rezolvnd extremele
necondi ionate ale func iei auxiliare echivalente:

, , , p , , 2 2 2 1 ;

, , , p xx p yy p zz 2 xy 2 yz 2 zx
2

2 2 2 1 .

(4.1.19)
Condi iile necesare de extrem se scriu:

0;

pxx yx zx
2

0, xy p yy zy 0, xz yz p zz 0,

1 0.

(4.1.20)
Sistemul omogen al primelor trei ecua ii (4.1.20) admite pentru (,, ) i solu ii nenule,
dac este ndeplinit condi ia:
p xx

yx

xy
xz

p yy

zx
zy

yz

p zz

0.

(4.1.21)
Ultima condi ie se nume te ecua ie caracteristic i ea rezolv multiplicatorii lui
Lagrange.
Conform teoremei lui Kronecker, ecua ia caracteristic admite trei r d cini reale i
distincte (1, 2, 3 ). Ecua ia caracteristic dezvoltat are expresia:
3 I12 I 2 I 3 0,

(4.1.22)
unde coeficien ii I1, I2 i I3 sunt da i de rela iile:
I1 p xx p yy p zz ,

42

2
2
2
I 2 p xx p yy p yy p zz p zz p xx xy
yz
zx
,

(4.1.23)
p xx

yx

I 3 xy

p yy

zx
zy .

xz

yz

p zz

Coeficien ii (I1, I2 i I3) ai ecua iei caracteristice sunt invarian ii st rii de tensiune din
punctul curent M, deoarece, conform teoremei lui Kronecker, (1, 2, 3) reprezentnd solu ia
unic a ecua iei caracteristice, rezult c ecua ia cuadricii tensiunilor punctului M este
unic n spa iu i deci coeficien ii ei (I1, I2, I3) trebuie s fie unici (adic constan i sau
invarian i).
Se nmul e te acum sistemul omogen al primelor trei ecua ii ale sistemului
condi iilor necesare de extrem (4.1.20) cu (, , ) i se adun :

p xx 2 p yy 2 p zz 2 2 xy 2 yz 2 zx 2 2 2 0,

p , , 0, p : p1 1, p2 2 , p3 3.

(4.1.24)
Acest rezultat atest faptul c r d cinile ecua iei caracteristice (1,2,3) sunt chiar
tensiunile principale.
Se ordoneaz aceste tensiuni:
1 2 3 .

(4.1.25)
Pentru determinarea direc iilor principale, se reconsider sistemul condi iilor
necesare de extrem (4.1.20) din care se rezolv cosinu ii directori (,,) astfel:
(4.1.26)
pxx yx zx , xy p yy zy , 2 2 2 1:

zx
zy

yx

yx

p yy

p xx

yx

xy

p yy

zx
p yy zy

p xx zx
xy
zy

p xx

yx

xy

p yy

p xx

yx

xy

p yy

zx
zy

p xx

xy

p xx

yx

xy

p yy

Sau nc :

yx

zx
p yy zy

zx
zy

p xx

, 2 2 2 1.

p xx

yx

xy

p yy

xy

(4.1.27)
n continuare, pentru determinarea direc iilor principale se introduc n aceste rela ii valorile
multiplicatorilor:

MX ,
yx

1 :

p yy 1

MY ,

zx
zy

zx
zy

p xx 1

xy

p xx 1

xy

, 12 12 12 1;

yx

(4.1.28)

p yy 1

2 :

yx
zx zx
p yy 2 zy
zy

MZ ,

p xx 2

xy

p xx 2

xy

, 22 22 22 1;

yx
p yy 2

3 :

43

(4.1.29)

yx

p yy 3

zx
zy

zx
zy

p xx 3

xy

p xx 3

xy

, 32 32 32 1.

yx

(4.1.30)

p yy 3

4.2 Ecua ia de mi care Cauchy


n cazul general, asupra unui sistem de fluid real n mi care laminar
ac ioneaz for a exterioar masic F , for a de tensiune T la nivelul suprafe ei de
control a sistemului, ca for exterioar de leg tur , i for a de iner ie F i (fig. 4.2.1),
cele trei for e f cndu- i echilibrul dinamic, conform principiului DAlembert:

pn

d Fi

dT
n

dF

Fig. 4.2.1
F T F i 0,

dv

f d dT d t d 0.

(4.2.1)
Utiliznd rela ia de defini ie a tensiunii (4.1.1) i ecua ia tensiunilor (4.1.6), se rezolv
for a de tensiune T:

p n d T , p n p x p y p z , d T p n d , T p n d p x p y p z d . Dar:

n i i j k i , n j , n k ,

iar for a de tensiune devine:

T n p x i p y j p z k d .

Utiliznd formula integral a gradientului, for a de tensiune ia forma:


T p x i p y j p z k d i
j k p x i p y j p z k d
x
y
z


pxi py j pz k i
pxi py j pz k j
p x i p y j p z k k d :
x
y
z


p
p y p z
T x

d .
x
y
z

(4.2.2)
Ecua ia principiului lui DAlembert se scrie acum:

44

f d

f
f

py
y

pz
z

d d v d 0,

dt

px py pz
px py pz
d v
dv

d 0, : f

0,
x
y
z
dt
x
y
z
dt

1 p x p y p z v

v v,
x
y
z t

(4.2.3)
ultima ecua ie reprezentnd ecua ia de mi care Cauchy.
n continuare, se proiecteaz ecua ia de mi care pe axele reperului:
fxi f y j fz k

p xx i xy j xz k
yx i p yy j yz k

x
y


zx i zy j p zz k v x i v y j v z k v x
vy
v z v x i v y j v z k :
z
y
z
t
x

fx

v
v
v
1 p xx yx zx vx

vx x v y x vz x ,

x
y
z t
x
y
z

fy

v y
v y
v y
1 xy p yy zy v y

vx
vy
vz
,

x
y
z t
x
y
z

(4.2.4)
fz

v
v
v
1 xz yz p zz vz

vx z v y z vz z .

x
y
z t
x
y
z

4.3 Ecua ia constitutiv a fluidelor sau legea generalizat a lui Newton


Ac iunea for elor exterioare asupra unui fluid n mi care este
caracterizat de c tre tensorul tensiunilor, iar r spunsul fluidului la aceast ac iune
const n inducerea n interiorul acestuia a unor valori corespunz toare ale m rimilor
cinematice i dinamice ale fluidului.
Defini ie: Ecua ia constitutiv a unui fluid este dependen a func ional dintre
tensorul tensiunilor i tensorul vitezelor de deforma ie ai fluidului dintr-un acela i punct.
1 La fluidele reale, omogene i izotrope n mi care laminar , cea mai simpl
ecua ie constitutiv este dependen a liniar dintre tensorul tensiunilor i tensorul
vitezelor de deforma ie dintr-un acela i punct:

T aS bE,

(4.3.1)
unde tensorii au expresiile:
p xx
T xy
xz

yx
p yy

yz

s xx
zx

zy , S s xy
p zz

s xz

s yx
s yy
s yz

s zx
1 0 0

s zy , E 0 1 0,
0 0 1
s zz

iar a i b sunt constante scalare ce urmeaz a fi determinate.


Pentru dependen a liniar ntre tensorii T i S, scalarul a trebuie s fie
independent de ace ti tensori, urmnd ca el s reprezinte o caracteristic fizic a fluidului.

45

Pentru calculul scalarului a, se consider mi carea uniform i permanent a unui lichid


vscos, pe seama c reia s-a definit legea simpl a lui Newton (fig. 4.3.1). Rezult :
z
v

zx

F
F

zx

dz

-zx

z
x

Fig. 4.3.1
v x v x z , v y v z 0; zx

v x
.
z

Tensorul tensiunilor:
0

T 0

xz

0 zx
0 0 .
0 0

Tensorul vitezelor de deforma ie:


s xx

s yy

v y
v x
v
1 v
1 v
1 v x
s xy 0, s zx x z s xz
0, s yx x
,

x
2 y
x
2 z
x
2 z
v y
y

0, s zy

0
v
1 v y v z

s yz 0, s zz z 0 : S 0

2 z
y
z
s xz

0 s zx
0 0 .
0 0

Ecua ia constitutiv va fi:


0
0

xz

0 zx
0

0 0 a 0
s xz
0 0

0 s zx 1 0 0
0 0 b 0 0 0,
0 0 0 0 1

iar de aici rezult tensiunea:


zx as zx

a v x
.
2 z

Folosind i expresia acestei tensiuni dat de legea simpl a lui Newton, se rezolv scalarul
a:

v x a v x

: a 2.
z
2 z

(4.3.2)
Deoarece dependen a liniar ntre tensorii T i S este realizat prin scalarul
a, scalarul b poate fi o func ie liniar de cel mult componentele tensorilor T, S i E sau de
combina ii liniare ale acestor componente, iar n ipoteza fluidului omogen i izotrop scalarul
b trebuie s fie i independent de st rile de tensiune i de deforma ie; n consecin ,

46

ecua ia constitutiv liniar se mai poate ob ine nlocuid tensorii T, S i E cu invarian ii


principali ai acestora, astfel:
IT aI S bI E ,

(4.3.3)
unde invarian ii principali au expresiile:
I T p xx p yy p zz 3 p, I S s xx s yy s zz

v x v y v z

v ,
x
y
z

I E 1 1 1 3,

(4.3.4)
unde este viteza de deforma ie volumic .
Ecua ia constitutiv scris cu invarian ii principali va rezolva acum scalarul b:
2

3 p 2 3b : b p .
3

(4.3.5)
Cu acestea, ecua ia constitutiv liniar se scrie acum:

T 2S p 2 E ,
3

(4.3.6)
p xx

xy
xz

yx
p yy

yz

s xx
zx

zy 2 s xy
p zz

s xz

s yx
s yy
s yz

s zx
1 0 0

2
s zy p 0 1 0,
3

0 0 1
s zz

iar din aceast ecua ie rezult tensiunile:


p xx 2

v y
v x
2
2
v
2
p , p yy 2
p , p zz 2 z p ;
x
3
y
3
z
3

v y

v
v y v z

yz .
xz , zy
y

yx x
xy , zx x z

x
x
z

(4.3.7)

Presiunea va fi:
p

1
2 3 p 2 p.
3

(4.3.8)
Presiunea ntr-un punct al unui fluid real este deci independent de viscozitatea fluidului.
De asemenea, rezultatul ob inut justific introducerea semnului minus n rela ia de
defini ie a presiunii (4.1.12).
2 Pentru fluidele incompresibile i vscoase se ob ine:
const . : v 0, 0, T 2 S pE ;

(4.3.9)
p xx 2

v y
v x
v
p , p yy 2
p , p zz 2 z p ;
x
y
z

v y
v
v
v
v y v z
yx x

xy , zx x z xz , zy
x
x
y
z
y
z

3 Pentru fluidele ideale rezult similar:

47

yz .

(4.3.10)

0 : T pE,

(4.3.11)
p xx p yy p zz p, yx zx zy 0.

(4.3.12)
4.4 Ecua ia de mi care Navier-Stokes
Pentru a determina aceast ecua ie, se folose te ecua ia de mi care Cauchy
n care se introduc tensiunile date de ecua ia constitutiv .
1 n cazul fluidelor reale, omogene i izotrope rezult :
fx

v y
1 v x
2 v
p x
2
x
x
3 y y
x
v
1 v y
x

x x
y

fy
fz

v x
v z v x

z z x t v v x ,

v y
v
2 v y
2
p
z
y
y
3 z z
y

v y
v v
1 v z
x z

x x
z y y
z

v y

v v y ,

v z
2 v
2
p z v v z .
z
z
3 t

(4.4.1)
Pentru fluidele newtoniene se ob ine:
const . :
fx

2v y
2v
2v
2 v z v x
1 2 v x p 2
2 2

2x
2x

v v x ,
x
x 3 x
xy
xz t
y
z

fx

2v
2vx 2vx
1 p
2x
2
x x
y 2
z

fx

fy

1 p

v x v y v z 2 v x

v v x :

x x
y
z 3 x t

v
v
v
1 v x

v x
vx x v y x vz x ,

y
z

v y
v y
v y

1 p
1 v y

v y
vx
vy
vz
,
y
3 y t
x
y
z

(4.4.2)
fz

v
v
v
1 p
1 v z

v z
vx z v y z vz z .

z
3 z t
x
y
z

Sau vectorial:
f

v
v v.

3 t

(4.4.3)
n ecua ie, termenii reprezint for e unitare, corespunz toare deci unit ii de mas
de fluid, respectiv for ele masice, de presiune, de frecare vscoas , de compresibilitate
volumic , de iner ie local i convectiv .
2 Pentru fluidele incompresibile newtoniene rezult :
const ., v 0, 0, const. : f

v
v v.
t

(4.4.4)
48

4.5 Ecua ia lui Bernoulli pentru mi carea permanent


Mai nti se aduce ecua ia de mi care Navier-Stokes la forma Lamb, utiliznd
pentru termenul accelera iei convective rela ia acesteia ob inut la fluidele ideale:

v v v2 2v .
2

(4.5.1)
Rezult :
f

v2
v

v
2v ,

3 t

(4.5.2)
v2

unde, n ecua ie, termenul reprezint for a unitar de iner ie convectiv datorat
2
energiei cinetice, iar termenul 2v reprezint for a unitar de iner ie convectiv
datorat turbionului.
Dac mi carea are loc ntr-un cmp poten ial masic, rezult :
f U : U

v 2 v


2v v
.

2 t

(4.5.3)
1 Pentru mi carea permanent , se ob ine:
v2
v
p

0 : U
2v v
.
t

2
3

(4.5.4)
}i aici, pentru integrare, se nmul e te scalar ultima ecua ie a mi c rii cu coarda d r a
arcului ds al unei curbe (C), care va fi eviden iat la analiza domeniilor de aplicare a
ecua iei:
U d r

dU

p d r

v2
d

dp

v2

2

d r 2 d r v v d r;

dx dy dz

2 ll , d r v v x v y v z , ll v

x y z

d r.

(4.5.5)

Deoarece termenii ultimei ecua ii sunt produse scalare ntre for e unitare i deplas ri
diferen iale, urmeaz c ei reprezint energii sau lucruri mecanice specifice diferen iale,
astfel:
dU

v2
d

dp

este energia specific total diferen ial (de pozi ie, de presiune i

cinetic ) a fluidului;
2 - lucrul mecanic specific diferen ial al for elor de iner ie convective datorate
turbionului;
ll lucrul mecanic specific diferen ial datorat frec rii vscoase i
compresibilit ii volumice, acesta fiind rezistiv, opunndu-se deci mi c rii i deform rii
volumice.

49

n continuare, ecua ia diferen ial a mi c rii se integreaz ntre dou


puncte 1 i 2 ale curbei (C) n ipoteza determinantului nul:
2

d p v 2
0 : U
ll .

12
1

Pentru fluidele incompresibile i compresibile barotrope rezult :

dp

P : U 2 P2

v22
v2
U1 P1 1 ll ;
2
2

12

U1 P1

v12
v2
U 2 P2 2 ll .
2
2

12

(4.5.6)
n sfr it, domeniile de aplicare a ecua iei lui Bernoulli rezult din
condi iile de anulare a determinantului :
a) d x d y d z 0, d r 0, 1 2 : mi care de agita ie i nu de curgere;
b)

v x v y v z 0, v 0, v transl v rot v def 0 :

repaus;

c) x 0, y 0, z 0, 0 : mi carea fluidelor reale este ntotdeauna rota ional


i niciodat poten ial , deoarece pentru 0 tensiunile tangen iale sunt nenule,
particulele fluide avnd rota ii fa de axe proprii;
d)

dx dy dz

, d r // v :
vx
vy
vz
dx

e)

dy

dz

linii de curent;

, d r // :

linii de vrtej;
(4.5.7)

vx

f)

vy

vz

, v // :

curen i elicoidali.

Ecua ia lui Bernoulli pentru mi carea permanent a fluidelor reale este valabil deci de-a
lungul liniilor de curent i de vrtej, precum i n curen ii elicoidali.
4.6 Ecua ia lui Bernoulli pentru mi carea permanent a fluidelor
incompresibile n cmpul gravita ional. Panta hidraulic ,
piezometric i geometric
Fie ecua ia lui Bernoulli pentru mi carea permanent a fluidelor
incompresibile i compresibile barotrope, ecua ia poten ialului masic al cmpului
gravita ional fa de un reper cu axa Oz vertical ascedent i func ia de presiune
pentru fluidele incompresibile:
U1 P1

v12
v2
p
U 2 P2 2 ll , U gz const., const., P .
2
2

12

Rezult :
gz1

p1

v12
p
v2
gz 2 2 2 ll .
2

12

(4.6.1)

50

Succesiv, se mparte cu g i se nmul e te cu aceast ecua ie, ob inndu-se formele


n n l imi sau energii specifice i respectiv n presiuni ale ecua iei lui Bernoulli:
p1

z1

v12
p
v2
1
z 2 2 2 hr12 , hr12
ll , ll ghr12 ,

2g

2g
g
12
12

z1 p1

v12
v2
z 2 p2 2 hr12 , ll ghr12 hr12 ,

2
2
12

(4.6.2)
unde hr12 este pierderea de energie specific sau pierderea de sarcin hidraulic ntre
punctele 1 i 2 ale curbei (C).
Ca i la fluidele ideale, ecua ia lui Bernoulli pentru fluidele reale poate fi
extins de la linii de curent i de vrtej la fire de curent i de vrtej.
De asemenea, ecua ia lui Bernoulli poate fi extins de la fire de curent la
curen i de sec iune finit , cu ajutorul vitezei medii pe sec iune i al coeficientului
energiei cinetice al lui Coriolis:
p1

z1

V12
p
V2
V2
V2
z 2 2 2 2 hr12 , z1 p1 1 1 z 2 p2 2 2 hr12 ,
2g

2g
2
2
3

Q
1 v
,
d A.
A
A V
A

(4.6.3)
n sfr it, se consider un curent i se face interpretarea geometric a
ecua iei lui Bernoulli n forma n l imilor (fig. 4.6.1).
Defini ii:
1 Panta hidraulic a unui curent este raportul dintre pierderea de energie specific
total a fluidului ntre dou sec iuni ale curentului i lungimea acestuia ntre cele dou
sec iuni:
Jh

e1 e2 hr12

L
L

z1

p1

V12
p
V2
z2 2 2 2
2g

2g
.
L

(4.6.4)

V
1 1

Vid total

2g

p1

Ht1 Hp1

Fig. 4.6.1

Linie de
Linie
de51
sarcin`
sarcin`
total`
Linie de curent

hr12
V2
2 2
2g

p2

Ht2

2 Panta piezometric este raportul dintre pierderea de energie specific poten ial a
fluidului ntre dou sec iuni ale curentului i lungimea acestuia ntre cele dou sec iuni:
Jp

e p1 e p2

z1

p1

z2

p2

(4.6.5)
3 Panta geometric a unui curent este expresia:
Jg

z1 z2
.
L

(4.6.6)
n cazul particular al curentului uniform rezult :
v1 v2 , V1 V2 , 1 2 : J h

z1

p1

V12
p
V2
p
p
z2 2 2 2
z1 1 z 2 2
2g

2g

,
L
L

Jh J p J .

(4.6.7)
4.7 Curgerea laminar i permanent n vecin tatea unei frontiere
plane
Se consider curgerea laminar a unui fluid vscos cu suprafa liber peste
un plan nclinat (fig. 4.7.1).
Se admite c l imea stratului de fluid dup direc ia y este mult mai mare dect
grosimea stratului, b >>h, astfel c parametrii locali ai mi c rii dup aceast direc ie sunt
constan i. De asemenea, pentru condi ii ini iale nule, direc ia de mi care a fluidului este
linia de cea mai mare pant , Ox, a planului nclinat. n sfr it, curgerea fluidului fiind cu
suprafa liber , nu exist gradient de presiune dup direc ia de mi care:
p
0.
x

b>>h
pa

dA

dz
z
0

gz

(v)

z
gx

()

Fig. 4.7.1
4.7.1 Ecua iile de mi care

52

Se scrie ecua ia de mi care Navier-Stokes i se proiecteaz dup cele trei direc ii ale
reperului de referin :
const ., f

v
v v;
t

fx

2v
2vx 2vx
1 p
2x
2
x x
y 2
z

v x
v
v
v

vx x v y x vz x ,
t
x
y
z

fy

2v y 2v y 2v y
1 p
2

y x
y 2
z 2

v y
v y
v y
v y

vx
vy
vz
,
t
x
y
z

fz

2v
2vz 2vz
1 p
2z

z
y 2
z 2
x

v z
v z
v z
v z

t v x x v y y v z z .

Curgerea fiind laminar , ea este paralel cu direc ia de curgere Ox i deci:


v x v, v y v z 0 .

(4.7.1)
Fluidul este incompresibil i, conform ecua iei de continuitate, rezult c mi carea
fluidului este uniform :
v 0,

v x v y v z
v x

0,
0,
x
y
z
x

2vx

0 .
x 2

(4.7.2)
Mi carea este permanent :
v x v y v z
v

0,

0,
0,
0 .
t
t
t
t
t
t

(4.7.3)
Mi carea este identic n planele verticale paralele cu planul xOz i deci parametrii
locali ai mi c rii nu au varia ii dup direc ia Oy:
v x
2vx
p
0,
0,
0,
2
y
y
y

0 .
y

(4.7.4)
n sfr it, pentru curgerea n cmpul gravita ional, componentele for ei masice unitare
sunt:
f g : f x g x g sin , f y g y 0, f z g z g cos .

(4.7.5)
Se constat c parametrii locali sunt independen i de variabilele x, y i t, ace tia fiind
deci func ii numai de variabila z.
n aceste ipoteze, ecua iile de mi care devin:
g sin

d2 v
1 dp
0, g cos
0.
dz
d z2

(4.7.6)
4.7.2 Legea vitezei
Se integreaz nedefinit de dou ori ecua ia de mi care dup direc ia de
curgere Ox:
53

d2 v

d z2

g sin

dv
g sin
g sin 2

z C1 , v
z C1 z C2 .
dz

(4.7.7)
Condi iile la limit ale mi c rii referitoare la vitez sunt: ipoteza lui Prandtl, pentru
contactul cu planul nclinat, i frecarea cu aerul neglijabil , la suprafa a liber . Rezult :
z 0, v 0 : C2 0; z h,
v

dv
g sin
g sin
0:
h C1 0, C1
h,
dz

g sin
z 2
gh 2 sin
hz

;
z

h
:
v

.
max

2
2

(4.7.8)
4.7.3 Calculul debitului i al vitezei medii pe sec iune

Q vd A
A

g sin
z 2
gb sin h 3 h 3 gbh3 sin
hz

b
d
z

;
2 6

2

(4.7.9)
V

Q gbh 3 sin gh 2 sin


V
2

,
.
A
3 bh
3
vmax 3

(4.7.10)
4.7.4 Distribu ia efortului de frecare vscoas

dv
g sin
h z , h z sin ; z 0, max h sin ; z h : 0. (4.7.11)

dz

4.7.5 Calculul presiunii


Se determin legea presiunii integrnd ecua ia de mi care dup direc ia
Oz:
dp
cos , p z cos C3 .
dz

Constanta adi ional se determin din condi ia la limit referitoare la presiune pe


suprafa a liber :
z h, p pa : pa h cos C3 , C3 pa h cos ,
p pa h z cos; z 0 : pmax pa h cos.

(4.7.12)
Presiunea variaz deci dup legea staticii.
Suprafe ele izobare sunt:
p const. : z h

p pa
const.
cos

Suprafe ele izobare sunt deci planele paralele cu suprafa a liber .


4.8 Curgera laminar i permanent prin conducta cilindric dreapt (mi carea
axial-simetric Hagen-Poiseuille)

54

D=2R

Se consider o conduct cilindric dreapt i orizontal i se studiaz curgerea unui


fluid vscos n regim laminar i permanent, ntre sec iunile 1 i 2 situate la distan a L (fig.
4.8.1), sub ac iunea unui gradient de presiune constant i negativdup axa conductei.

P2 y
p2<p1

d
r

v
F

P1
p1

Al

O dA
A

V
vmax

max

ls=0,003DRe

Fig. 4.8.1

4.8.1 Ecua ia de mi care


Se utilizeaz ecua ia de mi care Navier-Stokes care se proiecteaz dup
direc ia curgerii axa conductei Ox :
const . : f

Ox :
fx

fx

v
v v;
t

v
1 p
v x x v v x ;
x
t

2v
2vx 2vx
1 p
2x
2
x x
y 2
z

v x
v
v
v

vx x v y x vz x .
t

y
z

Dar, conform ipotezelor problemei, rezult :


v x v, v y v z 0; f g : g x g y 0, g z g ;

const . : v 0,

v x v y v z
v x

0,
0,
x
y
z
x

2vx

0 ;
x 2

v x
0;
t
p p2
p
p p2 p1
const. 0 :

1
, p1 p2 .
x
x
L
L

Cu aceasta, ecua ia de mi care devine:


2v
2v
p1 p2
2x 2x
y
L
z

0.

(4.8.1)
Avnd n vedere simetria conductei n raport cu axa sa, mi carea se studiaz
mai comod n coordonate cilindrice, lund modulul vitezei dintr-un punct al sec iunii
conductei ca o func ie de modulul razei vectoare a punctului, deoarece, pe un cerc de raz
dat , viteza are aceea i valoare:
v x vr , r

y 2 z 2 , vr vs 0.

(4.8.2)
Cele dou derivate par iale de ordinul al doilea ale vitezei devin succesiv:
2

v x d v r 2 v x
d v r d v 2 r d 2 v r
d v 2r

,

2
;
2
2
y d r y y
y d r y d r y
d r y 2
d r y

55

v d v r 2 v d 2 v r
d v 2r

z d r z z 2 d r 2 z
d r z 2

(4.8.3)
r

y
y2 z2

z
y2 z2

y 2

2r

z 2

y2 z2 y

y z2

y2 z2

y2

3
z2 2

z2

3
z2 2

(4.8.4)
Laplaceanul vitezei va fi:

d 2 v y 2
z 2 d v
z2
v x 2 2

d r y z 2 y 2 z 2 d r 2
2
y z

v x

1 d dv
r
,
r dr dr

y2

y
3
2

z2

3
2

2
d v 1 dv

dr2 r dr ,

x 1 d r d v 1 r d v .

r d r d r r d r 2

(4.8.5)
Cu acestea, ecua ia de mi care se scrie acum:
p1 p2 d d v
p p2
dv

r d r d r
r
0, 1
0.
L
r dr dr
L
dr

(4.8.6)
4.8.2 Legea parabolic Hagen-Poiseuille de distribu ie a vitezei n sec iunea
conductei
Se integreaz nedefinit de dou ori ecua ia de mi care, impunnd condi ia
ca n axa conductei viteza s fie maxim i condi ia la limit conform ipotezei lui Prandtl
la peretele conductei. Rezult :
p1 p 2 2
p p2
dv
dv
r r
C1 ; r 0,
0 : C1 0, 1
r d r d v 0;
2 L
dr
dr
2 L

(4.8.7)

p1 p2 2
p p2 2
p p2 2
r v C 2 ; r R, v 0 : C 2 1
R , v 1
R r2 .
4 L
4 L
4 L

(4.8.8)
Dar, curentul ce curge prin conduct este uniform i are panta hidraulic :
z1 z 2 , v1 v2 , V1 V2 , 1 2 : J h
Jh J p J,

z1

p1

V12
p
V2
z2 2 2 2
2g

2 g p1 p2

,
L
L

p1 p2
p p2
J, 1
J.
L
L

Rezult legea Hagen-Poiseuille, conform c reia legea vitezei n sec iunea conductei este
parabolic :

56

J 2 2
R r .
4

(4.8.9)
Viteza maxim are loc n axa conductei:
2
J
v
2r0 0, r0 0 : vmax JR .
0,
4
4
r r0

(4.8.10)
4.8.3 Calculul debitului i al vitezei medii pe sec iune
Debitul prin aria diferen ial dA este:
dQ vd A

J 2 2
J 2
R r 2r d r
R r r 3 d r.
4
2

Debitul curentului prin conduct este:

Q dQ
A

J
2

J R
R r r d r 2 2
2

R 4 JR 4

.
4
8

(4.8.11)
Viteza medie pe sec iunea curentului va fi:
V

v
Q JR 4
JR 2

, V
, V max .
2
A 8R
8
2

(4.8.12)
4.8.4 Legea pierderii de sarcin distribuit Darcy-Weissbach
Din rela ia vitezei medii pe sec iune se rezolv panta curentului:
2

V JR

, J 8 V 8 V 32V VD , J 64 1 V ,

Re D 2 g
R2
D 2 gD 2 Re

g
4

1 V2
64
VD
,
, Re
,
D 2g
Re

(4.8.13)
unde este coeficientul pierderii de sarcin distribuit al lui Darcy care, n regimul
laminar, depinde exclusiv de valoarea criteriului Re.
Pierderea de sarcin distribuit pe lungimea curentului se rezolv din rela ia de
defini ie
a pantei hidraulice, admi nd c curentul are doar pierdere de sarcin distribuit i nu
are pierdere de sarcin local :
h
e e
L V2

.
hl 0, J 1 2 d , hd JL, hd
L
L
D 2g

(4.8.14)
Dup cum se va vedea, aceast rela ie este valabil att pentru regimul laminar ct i
pentru regimul turbulent, coeficientul lund ns valori diferite n cele dou regimuri de
curgere.
4.8.5 Distribu ia efortului de frecare vscoas

57

Efortul de frecare vscoas se scrie acum:


J
J
dv
2r , r.
4
2
dr

(4.8.15)
Se constat c distribu ia efortului de frecare vscoas n sec iunea conductei este
liniar . Deci:
r 0 : 0; r R : max 0

JR
2

(4.8.16)
unde 0 se nume te efort de frecare la peretele conductei.
4.8.6 Liniile de curent i de vrtej
Componentele vitezei pe reperul Oxyz sunt:
vx

J 2
R y 2 z 2 , v y v z 0,
4

mi carea fiind permanent i uniform .


Ecua iile diferen iale ale liniilor de curent se scriu:
dx dy dz

; v x d y 0, v x d z 0; v x 0 : d y 0, d z 0; y const., z const. (4.8.17)


vx
0
0

Liniile de curent sunt deci drepte paralele cu axa Ox a conductei.


Componentele turbionului pe acela i reper Oxyz sunt:
v y
v J
v
1 v
1 v
J
1 v
0, y x z z, z y x
x z
y.

2 y
z
2 z
x
2
2 x
y 2

Ecua iile diferen iale ale liniilor de vrtej sunt date de rela iile:
dx dy dz
dy dz
dy dz

; y d x 0,

; y 0 : d x 0,

.
0
y z
y z
z
y

Prin integrare rezult :


x const ., y 2 z 2 r 2 const .

(4.8.18)
Liniile de vrtej sunt deci cercuri concentrice cu centrele pe axa Ox a conductei i cu
planele normale pe aceast ax .
n sfr it, modulul turbionului se scrie:
x2 y2 z2

J 2
J
z y2 ,
r.
2
2

(4.8.19)
Modulul vrtejului n sec iunea conductei variaz deci liniar cu distan a la axa
conductei.
r 0 : 0; r R : max

JR
.
2

(4.8.20)

58

5 STUDIUL REGIMULUI TURBULENT DE CURGERE


A FLUIDELOR
5.1 Structura mi c rii turbulente. Valori instantanee, medii i de
pulsa ie
n natur i n tehnic , curgerea turbulent a fluidelor este mult mai frecvent
dect cea laminar .
Mi carea turbulent este total diferit , structural i energetic, fa de cea
laminar , avnd urm toarele caracteristici:
a) n curentul turbulent, fluidul curge n macroparticule alc tuite dintr-un num r foarte
mare de molecule care se adun i se desfac n tot timpul mi c rii, spre deosebire de
curgerea laminar la care fluidul se deplaseaz n straturi paralele avnd grosimea egal cu
dimensiunea moleculelor, mi carea laminar avnd loc deci la nivelul moleculelor;
b) liniile de curent se ncruci eaz , se mpletesc, iar n masa fluidului apar vrtejuri dispuse
dezordonat fa de direc ia general de curgere (fig.5.1.1);

v'
v

Fig. 5.1.1
Fig. 5.1.2

c) parametrii locali v , p , ntr-un punct al fluidului sunt puternic variabili n timp, att n
modul ct i n direc ie, oscilnd n jurul unor valori medii, astfel c modulul vitezei, spre
exemplu, nregistrat cu ajutorul unor aparate foarte sensibile numite termohidrometre arat ca
n figura 5.1.2;
d) pierderea de energie ntre dou sec iuni ale unui curent turbulent este mult mai mare
fa de cea a curentului laminar, ceea ce demonstreaz c n curentul turbulent apar eforturi
suplimentare de frecare.
Structural, mi carea turbulent se concepe ca fiind compus dintr-o mi care medie n
timp peste care se suprapune o mi care de pulsa ie, de agita ie sau de fluctua ie a
macroparticulelor de fluid.
Mi carea medie n timp se admite ca o curgere cvasilaminar , la nivelul moleculelor din
interiorul macroparticulelor, valorile medii temporale ale parametrilor ei locali urmnd s fie
definite n continuare, iar no iunile cinematice de sec iune vie medie, linii de curent i de
vrtej medii etc. au acelea i semnifica ii.
De asemenea, este firesc s se admit c n mi carea medie n timp,cvasilaminar de
la nivelul moleculelor, influen a viscozit ii este aceea i ca la mi carea laminar ,
legea lui Newton r mnnd valabil :

59

yx

v x
.
y

n sfr it, de i mi carea turbulent este ntotdeauna nepermanent , parametrii ei locali


prezentnd tot timpul fluctua ii (fig.5.1.3), se define te o mi care turbulent medie
cvasipermanent (a), atunci cnd a a-zisa vitez medie temporal este constant , i o
mi care turbulent medie nepermanent (b), cnd viteza medie temporal variaz .

v
0
t

v const.

v
0
t

v const.

Fig.5.1.3
n curentul turbulent,
se definesc urm toarele valori ale parametrilor locali:

- viteza instantanee, v , ntr-un punct este viteza local a fluidului din acel punct i moment
de timp:

v vx i v y j vz k ;

(5.1.1)

- viteza medie n timp, v , este m rimea definit de rela ia:


1

v vxi v y j vz k
T

t0 T

v t d t,

t0

(5.1.2)
unde t0 este un moment ini ial al mi c rii care poate fi luat i zero, iar T este perioada de
timp, suficient de mare, dup care, n mi carea cvasipermanent , viteza medie n timp
r mne independent de timp;
- viteza de pulsa ie, de agita ie sau de fluctua ie, v , ntr-un punct este diferen a
dintre viteza instantanee i viteza medie n timp ale fluidului din acela i punct:

v v' x i v' y j v' z k v v


0, v v v,

v x v x v x , v y v y v y , v z v z v z .

(5.1.3)
Analog se definesc valorile instantanee, medie n timp i de pulsa ie pentru presiune i
densitate:
p

1
T

to T

p(t ) d t,

p = p - p 0, p=p+p,

t0

t0 T

(t ) d t, = -

0, = + .

t0

Propozi ie: n mi carea medie n timp cvasipermanent , valoarea medie temporal a


m rimilor pulsatorii este nul :

60

1
T

t0 T

v d t

t0

1
T

t0 T

t0 T

t0

t0

t0 T


1
v
v v d t T v d t T d t : v 0
t0

(5.1.4)
i similar :
p 0, = 0.

n cele ce urmeaz se prezint regulile de mediere temporal ale lui Reynolds i


Gauss-Leibnitz, pentru mi carea medie cvasipermanent . n acest scop, se consider
func iile f(s), g(s) i h(s), vectoriale sau scalare, unde variabila independent este s =x,y,z,t.
Exist urm toarele reguli de mediere.
Reynolds:
f

1
T

t0 T

f dt

t0

f
T

t0 T

dt :

f f;

t0

---------------------------------------------------------------

f g

t0 T

1
T

f g

g d t

t0

t0 T

1
T

1
T

t0 T

f dt

t0

t0 T

g dt :

f g f g;

t0

t0 T

f g dt T g dt :

t0

1
T

f g f g;

t0

f g f f g g f g f g f g f g f g f g f g f g : f g = f g + f g ;

f g h f f g g h h f g f g f g f g h h
f g h f g h f g h f g h f g h f g h f g h f g h
f g h f g h f g 'h f g h f g h f h g f g h f g h :
f g h f g h f g h f g h f h g f g h .

(5.1.5)
Gauss Leibnitz:
f
1

s T

t0 T

f
1
f f
dt
f dt :

, s t;
s
s T
s s
t0

t0 T

2 f 1

s 2 T

t0

t0 T

t0

t0 T

2 f
1
f f 2 f 2 f
d
t

d
t
:
2 , s t;
s T
s s s s 2
s 2
s
t0

-----------------------------------------------------------------

f ds

1
T

f d s d t d s T f d t : f d s f d s, s t.

t0 T

t0

t0 T

t0

n sfr it, curgerea turbulent este omogen dac in trecerea de la un punct la altul al
curentului r mn constante m rimile:
vx2 const., vy2 const., vz2 const. .

(5.1.6)
Curgerea turbulent este izotrop , atunci cnd propriet ile curgerii r mn invariabile la
rota ia reperului de referin :
61

vx2 vy2 vz2 .

(5.1.7)
n continuare, ecua iile fundamentale ale curgerii turbulente se ob in prin medierea
temporal a ecua iilor fundamentale corespunz toare curgerii laminare.

5.2 Ecua ia de continuitate


Ecua ia de continuitate pentru curgerea turbulent se ob ine prin medierea temporal a
ecua iei de continuitate Euler.
5.2.1 Ecua ia de continuitate pentru fluidele incompresibile
n ecua ia de continuitate a fluidelor incompresibile, se introduc valorile instantanee
conform rela iilor (5.1.3):

v 0, v v v : v v 0, v v 0

i se mediaz temporal ultima rela ie:

v v 0.

(5.2.1)
n mi carea cvasipermanent rezult :

v 0 : v 0,
vx i v y j vz k i
vx i v y j vz k j
v x i v y j v z k k 0,
x
y
z
v x v y v z

0.
x
y
z

(5.2.2)

5.3 Tensiuni aparente turbulente


5.3.1 Definire

Se consider un curent turbulent, n acesta un punct oarecare M ( r ) n care viteza

instantanee a fluidului este v , iar n jurul lui M o arie A avnd normala n paralel cu axa Ox a
reperului Oxyz (fig.5.3.1).
dIy

dIz

v
(A)

dIx

y
x

Fig. 5.3.1

62

n timpul dt, masa de fluid ce trece prin aria A n direc ia Ox este :


d m d Q d t Avx d t,

iar impulsul i derivata impulsului acestei mase, dup cele trei direc ii ale reperului, sunt :
d I x d mvx Avx v x d t , d I y d mv y Avx v y d t , d I z d mvz Avx v z d t;

dIy
d Ix
d Iz
Avx v x ,
Avx v y ,
Avx v z ,
dt
dt
dt

unde semnul (-) s-a adoptat deoarece alungirii unei particule fluide dup o direc ie i
corespunde ntotdeauna o scurtare a acesteia dup direc ii normale celei dinti, iar vitezele de
deforma ie i, n consecin , componentele vitezei instantanee dup cele dou direc ii
ortogonale au semne opuse.
Conform teoremei impulsului, ac iunii fluidului asupra ariei A (corespunz toare
derivatei impulsului) se opun for e exterioare egale i direct opuse :
dIy
d Ix
d Iz
Fex ,
Fey ,
Fez .
dt
dt
dt

Deci :
Fex Av x v x , Fey Av x v y , Fez Av x v z .

Existen a acestor for e exterioare asupra ariei A implic existen a unor eforturi unitare sau
tensiuni asupra ariei, astfel :
Fey
Fex
F
= pxx ,
= xy , ez = xz ,
A
A
A

unde se men in conven iile referitoare la indicii dubli ai tensiunilor de la curgerea laminar .
Deci :

n // Ox :

p xx v x v x , xy v x v y , xz v x v z .

Expresii similare se ob in atunci cnd aria A are normala dup axele Oy i Oz :

n // Oy : yx v y v x xy , p yy v y v y , yz v y v z ;
n // Oz : zx v z v x xz , zy v z v y yz , p zz v z v z .

Se ordoneaz acum aceste tensiuni dup axele reperului :


p xx v x v x , yx v y v x , zx v z v x ,

xy v x v y , p yy v y v y , zy v z v y ,

(5.3.1)
xz v x v z , yz v y v z , p zz v z v z .

5.3.2 Tensiunile aparente turbulente ale fluidelor incompresibile

x, y, z, t const., v 0.

Pentru medierea temporal a tensiunilor (5.3.1), se folose te regula de mediere pentru


produsul a dou m rimi (5.1.5):

v v

v v ,

v v

v v ,

v v

v v ,

p xx v x v x v x v x , yx v y v x v y v x , zx v z v x v z v x ,

xy

x y

(5.3.2)

x y

p yy

y y

y y

zy

z y

z y

xz v x v z v x v z , yz v y v z v y v z , p zz v z v z v z v z .

Evident, primul termen apar ine mi c rii medii temporale, iar al doilea mi c rii de
fluctua ie.

63

Suprapunerea mi c rii de fluctua ie a macroparticulelor fluide peste mi carea medie


temporal a acestora are ca efect apari ia tensiunilor suplimentare urm toare:
pxx vx vx , yx vy vx , zx vz vx ,

xy vx vy , pyy vy vy , zy vz vy ,

(5.3.3)
xz vx vz , yz vy vz , pzz vz vz .

Acestea sunt tensiunile aparente turbulente ale lui Reynolds (1895), se datoresc numai
fluctua iei vitezei, sunt tensiunile suplimentare ce trebuie suprapuse peste tensiunile
mi c rii medii temporale cvasipermanente i formeaz tensorul de ordinul al doilea
simetric, numit tensorul tensiunilor aparente, avnd matricea ata at :
' '
pxx yx zx v x v x

T xy pyy zy v x' v 'y

xz yz pzz v ' v '


x z

v 'y v x'
v 'y v 'y
v 'y v z'

v z' v x'

v z' v 'y .

v z' v z'

(5.3.4)
Ecua ia constitutiv pentru curgerea turbulent a fluidelor incompresibile rezult
nsumnd la ecua ia constitutiv a curgerii medii cvasilaminare (4.3.9) tensorul tensiunilor
aparente:

T 2S p E T .

(5.3.5)
iar de aici rela iile tensiunilor:
p xx 2

v y
v x
v
p v x v x , p yy 2
p v y v y , p zz 2 z p v z v z ;
x
y
z

v y

v y v x , zx x z v z v x ,
yx x

x
x
z

(5.3.6)
v y

v y

v y

zy
z v z v y .

z
y

vy vx xy , zx x z vz vx = xz ,
yx x

x
x
z

zy
z vz vy yz .

z
y

Particulariznd pentru fluidele incompresibile, rela iile (5.3.9), (5.3.10), (5.3.11) i (5.3.12)
devin rela iile (5.3.3), (5.3.4), (5.3.5) i (5.3.6):

x, y, z, t const., v 0 :
pxx vx vx , yx vy vx , zx vz vx ,

xy vx vy , pyy vy vy , zy vz vy ,

xz vx vz , yz vy vz , pzz vz vz ,

64

ob inndu-se tensiunile aparente ale lui Reynolds:


p xx

T xy

xz

yx
p yy
yz

zx vx vx

zy vx vy
pzz vx vz

vz vx

vz vy ;
vz vz

vy vx
vy vy
vy vz

T 2S pE T ;
p xx 2

v y
v x
v
p vx vx , p yy = 2
p - vy vy , p zz 2 z p - vz vz ;
x
y
z

v y

v y

vy vx , zx = x z vz vx ,
yx x

x
x
z

zy
z vz vy .

z
y

5.4 Ecua ia de mi care


Ecua ia de mi care a fluidelor reale n curgere turbulent se ob ine prin
medierea temporal a ecua ei Navier- Stokes (4.4.2) pentru curgerea laminar .
5.4.1 Ecua ia de mi care a fluidelor incompresibile (Reynolds)
Se mediaz temporal ecua iile de mi care Navier-Stokes pentru aceste fluide (4.4.4):

x, y, z, t const., v 0, f p v
f x

dv
:
dt

d vy
dv
dv
p
p
p
v x x , f y
v y
, f z
v z z .
x
dt
y
dt
z
dt

(5.4.1)

Pentru medierea temporal a termenilor membrului nti, se are n vedere c for ele
masice sunt conservative (constante n timp), iar fluidul se admite newtonian:

f
f = -U x, y, z ,
0; = const. :
t

f x

p
p
p
p
v x f x
v x , f y
v y f y
v y ,
x
x
y
y

f z

p
p
v z f z
v z .
z
z

(5.4.2)
n scopul medierii temporale, membrul doi se prelucreaz astfel:

x, y , z , t const ., v v x, y , z , t :

v v d x v
dv

dt
t x d t y

v
v v x v

v x v x :
x
x
x

v v z v z
v
vz
v
:
z
z
z

v v
d y v d z
dv
v
v

,
v x v y v z ;
d t z d t
dt
y
z
t x

v v y v y
v v x v x v
v
vx
v
,
vy
v
,
x
x
x y
y
y

65

v vv x v v y vv z v x v y v z
dv
;

dt
x
y
z
y
z
x
t

v v v x v v y

v v z v x v y vz
dv

v 0,
,
dt

ultima rela ie constituind ecua ia de continuitate Euler pentru fluidele incompresibile.


De asemenea, n form scalar :

d

vxi v y j vz k vxi v y j vz k
vx vx i v y j vz k
dt
x
t

v y vxi v y j vz k
vz vxi v y j vz k :
y
z

d vx

x v x v x
v y v x v z v x ,
dt

v y

vx v y
vyvy
vz v y ,
dt
y
z
t x

d vy

(5.4.3)

d vz

z v x v z
v y v z v z v z .
dt
y
z
t x

n continuare, aceste expresii se mediaz temporal, conform regulilor de mediere (5.1.5):

v
d vx

x
v x v x vx vx
v y v x vy vx
v z v x vz vx
dt
y
z
t x

v y

v x v y vx vy
v y v y vy vy
v z v y vz vy
dt

d vy

(5.4.4)

d vz

z
v x v z vx vz
v y v z vy vz
v z v z vz vz .
dt

Cu acestea, se rescriu ecua iile de mi care (5.4.2), re innd n membrul al doilea


numai termenii apar innd mi c rii medii temporale:
fx

v x vx vx
vy vx
vz vx
x
y
z
x

x v x v x
v y v x v z v x ,
x
y
z
t

f y

v y vx vy
vy vy
vz vy
y
y
z
x

vy

vxv y
vyvy
vzv y
x
y
z
t

(5.4.5)
f z

v z vx vz
vy vz
vz vz
z
y
z
x

z v x v z
v y v z v z v z .
y
z
t x

Membrul al doilea al ultimelor rela ii se dezvolt dup cum urmeaz :

66

v x

v x v x
v y v x v z v x
t x
y
z

v y

v x v x
v
v
v
v
v

vx vx x
v x v y x z v x v z x x v v x v v x :
t
x
x
y
y
z
z
t

v x
v

v x v x
v y v x v z v x x v v x , v 0,
t x
y
z
t

ultima ecua ie reprezentnd ecua ia de


incompresibile.
Similar rezult pentru celelalte dou expresii:
v y

continuitate

Euler

v y

vxv y
vyvy
vz v y
v vy ,
x
y
z
t

v z
v

v x v z
v y v z v z v z z v v z .
t x
y
z
t

Dup mp r ire cu densitatea , ecua iile de mi care (5.4.5) devin:


1 p

fx

fy

v x

v y

1 p

v y
vx vy
vy vy
vz vy
v vy ,
y
x
y
z
t

(5.4.6)
fz

vx vx
vy vx
vz vx x v v x ,
x
y
z
t

1 p

v z

vx vz
vy vz
vz vz z v vz .
x
y
z
t

Sau nc , introducnd nota iile:

v x v x
v y v x
v z v x ,
x
y
z

v x v y
v y v y
v z v y ,
x
y
z

(5.4.7)
C

v x v z
v y v z
v z v z ,
x
y
z

se ob in ecua iile lui Reynolds (1895):

fx

v
1 p
v x A x v v x ,
x
t

fy

v y
1 p
v y B
v vy ,
y
t

(5.4.8)
fz

v
1 p
v z C z v v z .
z
t

n sfr it, n form vectorial , ecua ia de mi care Reynolds se scrie:


p
v

f
v Ai Bj Ck
v v.

(5.4.9)
Evident, termenii ecua iei de mi care reprezint for e unitare, astfel:

67

pentru

fluidele

- primii trei termeni ai membrului nti sunt for ele exterioare unitare masice, de presiune
i de frecare vscoas ;
- termenii n A, B i C reprezint for ele unitare turbulente;
- termenii din membrul al doilea sunt for ele unitare de iner ie locale i convective.
5.4.2 Ecua ia de mi care a fluidelor compresibile
Se mediaz temporal ecua iile de mi care Navier-Stokes (4.4.2):
f x

f z

d vy

dv
p
1
p
1


v x
v y
,
x , f y
x
3

x
d
t

y
3

y
dt

dv
p
1

v z
z.
z
3 z
dt

De asemenea, se admite c for ele masice sunt conservative, iar fluidul este newtonian. Deci
:

f
f = -U x, y, z ,
0; = const. :
t

f x

p
1
p
1

v x
v x
f x
x
3

x
3 x

f y

p
1
v y
y
3 y

p
1
f y
v y

y
3 y

(5.4.10)
f z

p
1
p
1

v z
v z
f z
z
3

z
3 z

}i aici, pentru medierea temporal a membrului doi, acesta se prelucreaz ca mai jos:

dv
d v dv d
dv d

v;

:
dt
dt
dt
dt
dt
dt

d v v v d x v d y v d z d

v;
dt
t
x d t
y d t
z d t d t

d v v v
v
v
d

vx
vy
vz
v;
dt
t
x
y
z
dt

v v x
v x v
v
v v x v

v x v
:
vx
v x ,
x
x
x
x
x
x

v v y
v v z
v y v
v
v
vy
v
,
vz
v z :
y
y
y
z
z
z

v y vz
v
v v z
d v v v v x v v y

v x

dt
t
x
y
z
y
z
x

d v v v v x v v y v v z d

v
v ;
dt
t
x
y
z
dt

d v v v v x v v y v v z d

,
v 0,
dt
t
x
y
z
dt

ultima ecua ie fiind ecua ia de continuitate Euler.


Sau nc , n form scalar :

d t v;

vx i v y j vz k
vx i v y j vz k
vx i v y j vz k vx
dt
t
x

68

vxi v y j vz k v y
vx i v y j vz k vz :
y
z

d vx

v x v x v x
v y v x v z v x ,
dt
t
x
y
z

d vy
dt

v y
v x v y
v y v y
v z v y ,
t
x
y
z

(5.4.11)

dv

z v z v x v z
v y v z v z v z .
dt
t
x
y
z

Se mediaz temporal aceste expresii conform regulilor de mediere (5.1.5):

d vx

v x vx
v x v x vx v x vx vx vx v x vx vx
dt
t
x

v y v x v y v x v y v x v x v y v y v x
y

v z v x v z v x v z v x v x v z v z v x ,
z

d vy

dt

v y vy
v x v y vx v y vx vy vy v x vx vy
t
x

v y v y v y v y v y v y v y v y v y v y
y

(5.4.12)

v z v y v z v y v z v y v y v z v z v y ,
z

d vz

v z vz
v x v z vx v z vx vz vz v x vx vz
dt
t
x

v y v z v y v z v y v z v z v y v y v z
y

v z v z vz v z vz vz vz v z vz vz .
z

Iar acum ecua iile de mi care, re innd n membrul al doilea numai termenii
apar innd mi c rii medii temporale:
f x

p
1
v x
x
3 x


v x
vx v x vx vx vx v x vx vx
x
t

v y v x v y v x v x v y v y v x
v z v x v z v x v x v z v z v x
y
z

v x v x v x v y v x v z v x ,
t
x
y
z

f y

p
1
v y
y
3 y


vy
vx v y vx vy vy v x vx vy

v y v y v y v y v y v y v y v y
v z v y v z v y v y v z v z v y =
y
z

vy +
vx v y +
vyvy
vz v y ,
t
x
y
z

(5.4.13)

69

f z

p
1
vz
z
3 z


vz
vx vz vx vz vz vx vx vz

v y v z v y v z v z v y v y v z
v z v z v z v z v z v z v z v z =
y
z

v z + v x v z + v y v z v z v z .
t
x
y
z

Ca i la tensiunile aparente, neglijnd i aici contribu ia fluctua iei densit ii, rezult :
0 :
f x


vx vx
vy vx
vz vx

v x v x v x v y v x v z v x ,
t
x
y
z

f y
=

p
1
v x
x
3 x

p
1
v y
y
3 y


vx vy
vy vy
vz vy
y
z
x

vy +
vx v y +
vyvy +
vz v y ,
t
x
y
z

(5.4.14)
f z
=

p
1
v z
z
3 z


vx vz
vy vz
vz vz

vz + vx vz + v y vz vz vz .
t
x
y
z

Dar, membrul al doilea al ultimelor ecua ii mai poate fi scris astfel:

v
v x
vx

v x v x v x v y v x v z v x v x x
vx vx

t
x
y
z
t
t
x
x

vy
y

vx v y

v x v z
v

vx vz x
y
z
z

v y

v
v

vx x
vy

v z z v x
x y
y
z
z
t x

v
v

v
v
v d
v
v
v
x v x x v y x v z x
v v x x v x x v y x v z x
x
y
z d t
x
y
z

t
t

v
v
v d
x v x x v y x v z x ,
v 0,

z
d
t

ultima rela ie reprezentnd ecua ia de continuitate Euler pentru fluidele compresibile.


Similar:
v
v
v
v

vy
vx v y
vyvy
vz v y y vx y v y y vz y ,
t
x
y
z
x
y
z
t

v
v
v
v

v z v x v z v y v z v z v z z v x z v y z v z z .
t
x
y
z
x
y
z
t

n consecin , dup mp r ire cu , ecua iile de mi care (5.4.14) devin :


fx

1 p
1
v x
x
3 x

vx vx
vy vx
vz vx

70

v x
v
v
v
vx x v y x vz x ,
t
x
y
z

1 p
1
v y
y
3 y

fy

v y
t

v y

vx

vy

v y
y

vx vy
vy vy
vz vy
y
z
x

vz

v y

(5.4.15)

1 p
1
v z
z
3 z

fz

vx vz
vy vz
vz vz
y
z

v z
v
v
v
vx z v y z vz z .
t
x
y
z

Se adopt nota iile :


A

vy vx
vz vx
vx vx
x
y
z

v v y v v z v v ,
x y

y y

z y

(5.4.16)
C

vy vz
vz vz
vx vz
x
y
z

iar ecua iile de mi care iau forma:


fx
fy

1 p
1
v x
x
3 x
1 p

1
v y
3 y

v
v
v
v
A x v x x v y x v z x ,
t
x
y
z

v
v
v
v

B = y v x y v y y v z y ,

y
z

(5.4.17)
fz

1 p
1
v z
z
3 z

v
v
v
v
C z v x z v y z v z z .
t
x
y
z

n form vectorial , ecu ia de mi care se scrie :

p
v

f
v A i B j C k
v v.

3
t

(5.4.18)
Termenii ecua iei de mi care reprezint desigur for e unitare astfel:
- primii trei termeni ai membrului nti sunt for ele unitare exterioare masice, de presiune,
de frecare vscoas i de compresibilitate volumic ;
- termenii n A, B i C reprezint for ele unitare turbulente;
- termenii din membrul al doilea sunt for ele unitare de iner ie locale i convective.
Pentru fluidele incompresibile, rela iile (5.4.17, 5.4.18) conduc la ecua iile lui Reynolds
(5.4.8, 5.4.9) :

x, y, z , t const ., v = = 0 :
fx
fy

1 p

vx A

v x
v
v
v
vx x v y x vz x ,
t
x
y
z

v y
v y
v y
v y
1 p
v y B =
vx
vy
vz
,
y
t
x
y
z

71

v
v
1 p
vz C z vx z v y
z
t
x

v
f
v Ai B j C k

fz

v z
v
vz z .
y
z

v v.

Dac se compar acum ecua iile de mi care scalare Reynolds ale curgerii turbulente
(5.4.15) cu ecua iiile Navier- Stokes ale curgerii laminare (4.4.2), se constat c n fiecare
ecua ie a curgerii turbulente apar cte trei termeni suplimentari, care corespund tocmai
tensiunilor aparente turbulente, justificnd i ecua ia constitutiv a curgerii turbulente
(5.3.11).
Se mai constat c , n cazul curgerii turbulente, ecua iile de mi care i ecua ia de
continuitate formeaz un sistem nedeterminat de patru ecua ii scalare cu apte necunoscute
vx ,v y ,vz , p ,v' x ,v' y i v'z . n consecin , ecua iile de mi care turbulente constituie numai o
baz teoretic pentru cercetarea tin ific , iar ele nu pot fi folosite n practic , atta timp
ct nu se cunosc dependen ele func ionale ale vitezelor de fluctua ie v' x , v' y , v' z de vitezele
medii v x , v y , vz .
Studiul m rimilor de fluctua ie ale mi c rii turbulente se poate face n dou
moduri:
- se fac ipoteze simplificatoare privind dependen ele m rimilor de fluctua ie de cele
medii, care apoi sunt verificate experimental i, eventual, corectate prin coeficien i; n acest
mod s-au constituit teoriile semiempirice ale turbulen ei;
- se studiaz m rimile de fluctua ie prin m sur ri experimentale sistematice pentru diferitele cazuri de
curgeri turbulente; datele experimentale se prelucreaz apoi cu ajutorul statisticii matematice, iar rezultatele
acestora reprezint teoriile statistice ale turbulen ei.

n sfr it, condi iile la limit ale curgerii turbulente pentru vitezele medii temporale
sunt cele ale curgerii laminare, iar vitezele de fluctua ie pe frontiera solid sunt nule,
conform ipotezelor de impenetrabilitate i adeziune; n consecin , la limit , eforturile de
frecare ale
mi c rii medii sunt cele de la curgerea laminar , iar eforturile aparente turbulente sunt nule.
5.5 Teoriile semiempirice ale turbulen ei
Teoriile semiempirice au ap rut din necesitatea rezolv rii unor probleme practice
de curgeri turbulente i constau, n general, n introducerea unor ipoteze semiempirice
cu privire la tensiunile aparente turbulente.
Teoriile semiempirice ale mi c rii turbulente sunt azi, practic, singurele utilizabile n
aplica iile tehnice.
Cele mai cunoscute teorii semiempirice sunt:
- teoria coeficientului de viscozitate aparent turbulent a lui J.Boussinesq (1877);
- teoria lungimii de amestec sau teoria transferului de impuls a lui L.Prandtl (1925),
avnd la baz ipoteza conserv rii impulsului n direc ia curgerii medii temporale;
- teoria transferului de vrtejuri a lui G.I.Taylor (1932), care admite c rotorul vitezei
r mne constant n procesul de amestec;
- teoria similitudinii vitezelor de fluctua ie a lui Th. von Krmn (1941), care admite
c fluctua iile turbulente sunt statistic asemenea n toate punctele curgerii.
5.5.1 Teoria coeficientului de viscozitate turbulent a lui Boussinesq
Pentru simplificarea ecua iilor lui Reynolds, Boussinesq a introdus coeficientul de
viscozitate aparent turbulent , , cu aceea i dimensiune ca i viscozitatea cinematic
molecular , .
72

Se consider curentul turbulent cvasipermanent i unidimensional, avnd direc ia de


curgere Ox i frontiera rigid planul zOx (fig. 5.5.1).
vx
y

Fig. 5.5.1
Viteza medie temporal are componentele:
v x v x y , v y v z 0.

Coeficientul de viscozitate aparent turbulent a fost introdus de c tre Boussinesq prin


rela ia:
yx v' y v' x

d vx
,
dy

(5.5.1)
sensul tensiunii fiind dat de semnul gradientului de vitez .
Tensiunea tangen ial total a curentului turbulent va fi dat de suma:
yx

d vx
,
dy

(5.5.2)
fiind deci o func ie liniar de gradientul de vitez .
Se constat c termenul datorat pulsa iilor turbulente are aceea i structur ca i termenul
datorat viscozit ii moleculare, motiv pentru care cei doi termeni se nsumeaz .
n mi carea turbulent , ntre viscozit ile molecular i aparent turbulent exist
rela ia de ordine:
: yx

d vx
.
dy

(5.5.3)
Avantajul teoriei lui Boussinesq const n faptul c aceasta este foarte simpl , iar
dezavantajul ei este c coeficientul trebuie definit pentru fiecare problem de curgere n
parte. n sfr it, rezultatele teoriei lui Boussinesq trebuie considerate numai ca prime
aproxima ii ale fenomenelor de curgere studiate.
5.5.2 Teoria lungimii de amestec a lui Prandtl
Se reconsider curgerea turbulent medie plan i paralel dup direc ia Ox
(fig.5.5.2), viteza medie temporal avnd componentele:

73

y
vx y1 l

l'

vy 0

v x y1

l' v y 0

v x y1 l

y1

Fig. 5.5.2

v x v x y , v y v z 0.

Singurul efort tangen ial aparent nenul este aici:


yx vy vx .

(5.5.4)
Prandtl a admis c n mi carea turbulent macroparticulele de fluid se deplaseaz pe o
anumit lungime, att n direc ia longitudinal Ox a curgerii medii, ct i n direc ia
transversal Oy , p strndu- i ns constant impulsul dup direc ia curgerii medii Ox .
n cele ce urmeaz se prezint schema de calcul cea mai probabil dezvoltat de c tre
Prandtl.
Macroparticulele de fluid din stratul y1 l , avnd viteza medie vx y1 l i viteza de
pulsa ie transversal vy 0 , se deplaseaz transversal n stratul y1 cu lungimea l.
Deoarece macroparticulele i conserv impulsul dup direc ia longitudinal Ox ,
mi carea medie fiind deci uniform dup aceast direc ie, vitezele lor medii vx y1 l
r mn constante n deplasarea transversal c tre stratul y1 ; n consecin , dac
i vitezele
vx y1 l < v x y1 , ntre vitezele macroparticulelor aflate n stratul y1
macroparticulelor venite din stratul y1 l exist diferen a:
dv
v x1 v x y1 v x y1 l l x
dy

,
y1

n care s-au re inut numai primii doi termeni ai dezvolt rii Taylor pentru vx y1 , n ipoteza
c lungimea l este mic .
Similar, macroparticulele de fluid din stratul y1 l , avnd viteza medie vx y1 l i viteza de
pulsa ie transversal v y 0 , se deplaseaz transversal n stratul y1 cu lungimea l; dac
vx y1 l > vx y1 , ntre vitezele macroparticulelor venite din stratul y1 l i vitezele
macroparticulelor aflate n stratul y1 exist diferen a:
dv
v x2 v x y1 l v x y1 l x
dy

.
y1

Diferen ele v x1 , v x2 dintre vitezele medii ale macroparticulelor n stratul y1 , datorate


mi c rii de pulsa ie transversal , au fost interpretate de c tre Prandtl ca fluctua ii vx ale
vitezei longitudinale n stratul y1 , media temporal a modulului acestei viteze avnd
expresia:

74

vx

dv
1
v x1 v x2 l ' x
2
dy

.
y1

(5.5.5)
Pentru fluctua ia de vitez transversal , vy , Prandtl a f cut ipoteza plauzibil c media
temporal a modulului acestei viteze este propor ional cu media temporal a modulului
vitezei de pulsa ie longitudinal :
dv
vy vx l ' x
dy

,
y1

(5.5.6)
fiind o constant adimensional .
Defini ie: Corela ia a dou viteze de pulsa ie vx ,vy este media temporal a produsului
celor dou viteze, v y v x .
Propozi ie: Corela ia a dou viteze de pulsa ie este ntotdeauna negativ , deoarece
macroparticulele care vin din stratul y1 l ' cu vy 0 i viteza medie vx y1 l ' < vx y1
provoac n stratul y1 o fluctua ie vx 0 , o decelerare, n timp ce macroparticulele ce vin
din stratul y1 l ' cu vy 0 i vitez
medie vx y1 l ' > vx y1 produc n stratul y1 o
fluctua ie vx 0 , o accelerare; n consecin , n ambele cazuri, produsul celor dou viteze
de pulsa ie este negativ:
vy vx k vy vx , k 0,1.

Cu expresiile mediilor temporale ale modulelor vitezelor de pulsa ie, corela ia lor
devine:
dv
vy vx l '2 x
dy

, k .

n concluzie, avnd n vedere c sensul tensiunii yx este dat de semnul gradientului de


vitez , conform rela iei (5.5.4) rezult formula lui Prandtl:
yx l 2

d vx d vx
, l '2 l 2 ,
dy dy

(5.5.7)
unde l a fost denumit de c tre Prandtl lungime de amestec.
Dac se compar ultima rela ie cu formula (5.5.1) a lui Boussinesq, rezult
coeficientul de viscozitate aparent :
l2

d vx
.
dy

(5.5.8)
Formula lui Prandtl a fost aplicat cu succes la studiul mi c rii turbulente cu
suprafa liber i la studiul lubrifica iei.
Una dintre deficien ele teoriei lui Prandtl este faptul c lungimea de amestec,
dedus prin m sur ri experimentale asupra curgerii medii temporale, nu este mic ,
a a cum s-a admis. De asemenea, formula lui Prandtl nu este satisf c toare n punctele
n care gradientul vitezei medii se anuleaz ; n aceste puncte, vitezele de fluctua ie

75

turbulente nu sunt nule i deci efortul aparent turbulent nu se anuleaz . Pentru a


nl tura aceast inconsisten , Prandtl a introdus o a doua aproxima ie n teoria
lungimii de amestec, conform rela iei:
yx l 2

d vx
dy

d vx

dy

d 2 vx

l12
d y2

(5.5.9)
l1 fiind o nou lungime de amestec care se determin experimental. Aceast rela ie
este ns dificil de utilizat.
5.5.3 Teoria transportului de vrtejuri a lui Taylor
n aceast teorie se admite c rotorul vitezei r mne constant n procesul de
amestec, ajungndu-se la o rela ie pentru tensiunea aparent turbulent similar cu
rela ia lui Prandtl:
1
2

yx l 2

d vx d vx
.
dy dy

(5.5.10)
Teoria lui Taylor este aplicabil la studiul problemelor de curgere cu turbulen
liber (la distan e mari de frontierele rigide).
5.5.4 Teoria similitudinii vitezelor pulsatorii a lui Krmn
>

Krmn a c utat s ob in o rela ie ntre tensiunea tangen ial turbulent i


viteza medie pentru un curent oarecare i nu pentru curentul unidimensional, a a cum
au fost teoriile precedente.
Krmn a admis urm toarele dou ipoteze:
- procesul turbulen ei este independent de viscozitate, cu excep ia imediatei vecin t i
a frontierei solide;
- fluctua iile turbulente (viteze, presiuni, densit i) sunt statistic asemenea n toate
punctele curentului turbulent, acestea diferind numai prin factorii de scar referitori la
lungime i la timp.
Pentru curgerea turbulent medie paralel cu axa Ox :
v x v x y , v y v z 0,

Krmn a determinat rela ia lungimii de amestec:


dv
l x
dy

d 2 vx

d y2

(5.5.11)
fiind deci independent de m rimea vitezei medii i depinznd numai de distribu ia
acestei viteze. Constanta se determin experimental, este universal , avnd aceea i
valoare pentru toate curgerile turbulente unidimensionale, =0,4.
n ipoteza similitudinii fluctua iilor turbulente, Krmn a ob inut pentru
tensiunea turbulent aparent rela ia:

76

yx l 2

d vx d vx
,
dy dy

(5.5.12)
fiind identic cu rela ia lui Prandtl. Cu expresia lungimii de amestec (5.5.11), tensiunea
turbulent aparent ia forma:
2 d vx

yx
dy

d 2 vx

d y2

(5.5.13)
5.6 Curgerea turbulent n vecin tatea unei frontiere plane
5.6.1 Ecua ii de mi care
Se consider curgerea cvasipermanent plan i paralel dup direc ia Ox a unui
fluid incompresibil i vscos newtonian (fig. 5.6.1).

vx

vx
vy vx
y

vx
~ vy vx
y
v
x vy vx
y

l
z

Fig. 5.6.1
Dac frontiera solid
componentele:
v x v x y , v y v z 0,

este planul zOx , viteza medie temporal

a curentului are

v x
0.
t

Acesta constituie cel mai simplu caz de mi care turbulent , rela iile sale putndu-se extinde
apoi la curgerile prin conducte i n stratul limit .
Defini ie: Plan director al curentului plan-paralel este planul definit de direc ia de curgere
i direc ia normal la frontiera solid plan peste care are loc curgerea.
Mi carea medie cvasipermanent plan i paralel se reproduce identic n planele
paralele cu planul director al curentului. n consecin , derivatele par iale ale valorilor
medii ale parametrilor locali n raport cu variabila corespunz toare axei normale pe planul
director sunt nule.
Pentru curentul avnd planul director xOy rezult :
v x
0,
z

2vx
p

0 ,
0.
z 2
z

77

De asemenea, dac se consider c mi carea are loc n cmpul poten ial masic conservativ
U, mai rezult :
fx

U
U
U
, fy
, fz
0.
x
y
z

n aceste condi ii, ecua ia de continuitate (5.2.2) i ecua iile de mi care Reynolds
(5.4.8) se scriu:
const ., const ., const . :

2v

v x v y v z
v x
v 0,

0:
0, 2x 0 ;

x
y
z
x
x

2 v x vx vx vy vx vz vx
U 1 p

x x
y
z
y 2 x

U 1 p vx vy vy vy vz vy

y y x
y
z

0,

0,

(5.6.1)
v v vy vz v v
x z
z z
x

y
z

0.

Conform ecua iei de continuitate, mi carea medie dup Ox este uniform i deci
distribu ia vitezei medii n orice sec iune normal la direc ia de curgere Ox se conserv .
De asemenea, mi carea medie s-a admis plan , fiind deci identic dup direc ia Oz . n
consecin , se poate admite ipoteza plauzibil c turbulen a este omogen dup
direc iile Ox i Oz , adic corela iile vitezelor sunt constante, i deci pot fi admise
rela iile:
vx vx vx vy vx vz
vz vx vz vy vz vz

0,

0.
x
x
x
z
z
z

Cu acestea, ecua iile de mi care devin:


vy vz

2 v x vy vx

p
p
U
U vy 2 0,

,
0.
2
x

y
y

y
y

(5.6.2)
n continuare, se integreaz mai nti ecua ia de mi care (5.6.2) dup Oy i rezult :

p
p
U vy 2 0, U vy 2 const.
y

(5.6.3)
ntruct dup direc ia Oz mi carea s-a admis identic , ultima rela ie va fi verificat
i dup aceast direc ie i deci rela ia este valabil n planele yOz normale pe direc ia
Ox a curgerii medii.
Experimental se mai constat c ntr-o sec iune vie medie corela ia vy 2 este gradual
constant i deci, n majoritatea cazurilor, n aceast sec iune exist rela ia:
vy 2 const : U

const .,

(5.6.4)
reg sindu-se astfel proprietatea mi c rii paralele, conform c reia, ntr-o sec iune normal
la direc ia de curgere, presiunea variaz dup legea staticii.

78

Fie acum i ecua ia de mi care dup direc ia curgerii medii Ox . Dac , n plus, se
admite c presiunea este constant dup direc ia de curgere, iar mi carea are loc n cmpul
gravita ional, rezult :
p
U

p
U 0,
0, U gy const.,
0:
x
x
x

iar ecua ia de mi care (5.6.2) dup direc ia de curgere Ox devine succesiv:

2vx
y

vy vx
y

0,

v
v x

vy vx 0, x vy vx const.,
y y
y

v x
v y v x const .
y

(5.6.5)
Ultima ecua ie este verificat deci dup direc ia Oy; dar ea este verificat i dup
direc ia Oz, deoarece mi carea s-a admis identic dup aceast direc ie. n consecin ,
ultima ecua ie este verificat n planele yOz normale pe direc ia curgerii medii Ox.
Primul termen al ultimei ecua ii reprezint tensiunea de frecare a viscozit ii moleculare,
iar al doilea este tensiunea aparent a curgerii turbulente.
n curentul cvasipermanent, plan i paralel, ntr-un plan normal pe direc ia curgerii medii,
suma tensiunii viscozit ii moleculare i a tensiunii aparente turbulente este deci constant .
5.6.2 Modelul curgerii turbulente
a) Pe frontiera solid a curentului, conform ipotezelor fizice de impenetrabilitate i
aderen , componenetele vitezei de pulsa ie sunt nule i deci tensiunea aparent
turbulent se anuleaz , iar cea molecular este preponderent . n aceste condi ii limit ,
conform ecua iei de mi care dup Ox (5.6.5), rezult constanta adi ional :
v
y 0, vx vy vz 0, vy vx 0 : x
y

0 const.,
y 0

(5.6.6)
unde 0 este tensiunea de frecare a viscozit ii moleculare pe frontiera solid a curentului
mediu. Cu aceasta, ecua ia (5.6.5) se scrie:

v x
vy vx 0 ;
y

(5.6.7)
b) n imediata vecin tate a frontierei solide, componenta transversal vy a vitezei de
pulsa ie este foarte mic i, n consecin , tensiunea aparent turbulent este neglijabil
fa de tensiunea de viscozitate molecular .
Defini ie: Substratul laminar sau vscos este stratul de fluid din vecin tatea frontierei
solide n care predominant este tensiunea de viscozitate molecular :
y 0 , l :

v x
v
v y v x , v y v x 0 , x 0 ,
y
y

(5.6.8)
unde s-a notat cu l grosimea substratului laminar;
c) De la o anumit distan de frontiera solid , n afara substratului laminar,
viteza transversal de pulsa ie vy cre te i, ca urmare a schimbului transversal de fluid ntre
straturile adiacente, apare o uniformizare a vitezei medii n sec iunea vie, gradientul vitezei
79

medii scade, iar tensiunea viscozit ii moleculare devine neglijabil fa de tensiunea


aparent turbulent .
Defini ie: Miezul sau nucleul turbulent este domeniul fluidului n curgere n care
predominant este tensiunea aparent turbulent :
y t l :

v x
v
vy vx , x 0, vy vx 0 ,
y
y

(5.6.9)
unde cu t s-a notat distan a fa de frontier de la care ncepe miezul turbulent.
d) ntre substratul laminar i miezul turbulent cele dou tensiuni au acelea i
ordin de m rime.
Defini ie: Zona de tranzi ie este domeniul fluidului n curgere ntre substratul laminar i
miezul turbulent, n care tensiunea viscozit ii moleculare i tensiunea aparent turbulent
sunt de acela i ordin de m rime (5.6.7):
y l , t :

v x
y

~ vy vx ,

v x
vy vx 0 .
y

n zona tranzi iei, apar nuclee de vrtejuri care genereaz curgerea turbulent .
Frontierele determinate de distan ele l i t nu sunt fixe, ele fiind func ie de regimul
de curgere.
Schema modelului curgerii turbulente este prezentat n figura 5.6.1.
5.6.3 Legea de distribu ie a vitezei medii n substratul laminar
n interiorul substratului laminar, ecua ia de mi care (5.6.8) devine:
v x
v x
v x
dv
0,
0,
0 : x 0,

x
z
dy
t

(5.6.10)
deoarece componenta v x este func ie numai de variabila y.
Se integreaz nedefinit aceast ecua ie i rezult :
d vx

d y, v x 0 y const.

n substratul laminar, viteza medie variaz deci liniar cu distan a y la frontiera solid .
Constanta adi ional se rezolv din condi ia la limit corespunz toare ipotezei de
aderen :
y 0, vx 0 : const. 0,

iar ecua ia vitezei devine:


vx

0
y, y 0, 1 .

(5.6.11)
5.6.4 Legea universal de distribu ie a vitezei medii n miezul turbulent
Pentru a ob ine legea vitezei medii n miezul turbulent, se consider ecua ia de
mi care n miezul turbulent (5.6.9), n care pentru tensiunea aparent turbulent se
folose te rela ia (5.5.7) a teoriei lungimii de amestec a lui Prandtl:

80

2 d vx

dv
: l 2 x
y t , vy vx 0 , vy vx l
dy
dy

0 .

(5.6.12)
Prandtl a f cut ipoteza c lungimea de amestec este direct propor ional cu distan a
la frontiera solid :
l y,

(5.6.13)
unde este o prim constant universal a curgerii turbulente, avnd aceea i valoare
pentru toate fluidele i toate frontierele, care se determin experimental.
Se introduce expresia lungimii de amestec n rela ia (5.6.12) i se integreaz nedefinit,
ob inndu-se legea logaritmic :
2

1 0 d y
1 0
0 , d v x
, vx
ln y const.
y

d vx
dy

2 y 2

Viteza medie ntr-un punct al miezului turbulent este deci direct propor ional cu logaritmul
natural al distan ei punctului fa de frontiera solid a curentului.
Se mai constat c expresia 0 1 are dimensiunea unei viteze, motiv pentru care se
nume te vitez dinamic sau de frecare:
1

2 2 2

2
SI : 0 kgms m3 ms 1 ,

kgm

0
v .

(5.6.14)
Cu aceasta, legea logaritmic a vitezei n miezul turbulent se scrie:
vx

ln y const.

(5.6.15)
Constanta adi ional se rezolv considernd punctul de la distan a h de frontiera solid ,
unde viteza medie este maxim :
y h, v x vmax : vmax

ln h const., const. vmax

ln h,

cu care legea logaritmic a vitezei ia forma final :


v x vmax

ln

y
, y t ,
h

(5.6.16)
reprezentnd legea universal de distribu ie a vitezei medii n miezul turbulent a lui Prandtl.
5.7 Rugozitate hidraulic
n studiul legilor curgerii turbulente, un parametru de o deosebit importan l
reprezint asperit ile frontierei solide peste care are loc curgerea: pere i plani, conducte,
canale etc.
Defini ie: Rugozitatea hidraulic este ansamblul asperit ilor frontierei solide peste care
curge un fluid real.
Efectul rugozit ii hidraulice const n introducerea unor pierderi suplimentare de
sarcin hidraulic distribuit i deci apari ia unor pierderi suplimentare din energia
curentului.
81

Rugozitatea hidraulic a unei suprafe e depinde att de natura fizic a materialului


suprafe ei (font , o el, alam , cupru, sticl , mase plastice etc.), precum i de tehnologia
de realizare a acesteia (artificial sau uzinal).
Dup tehnologia de execu ie (fig.5.7.1), rugozitatea suprafe elor realizate n condi ii
uzinale se nume te natural (a,b), iar rugozitatea ob inut n condi ii de laborator, pentru
cercetare, se nume te artificial sau nisipoas , fiind realizat dink granule de nisip (c).
D

ondula\ie

asperitate

2 D

Fig. 5.7.1
Rugozitatea hidraulic poate fi omogen sau neomogen , n func ie de forma,
dimensiunile, num rul i dispunerea asperit ilor pe unitatea de suprafa . n principiu,
rugozitatea artificial este omogen , iar cea natural este neomogen .
Defini ie: Rugozitatea artificial absolut este raza a granulelor de nisip:
k
2

(5.7.1)
unde k este diametrul granulelor.
Rugozitatea artificial relativ este raportul dintre rugozitatea absolut i o dimensiune
caracteristic a suprafe ei - raza sau diametrul conductei, spre exemplu: / R, / D.
Sub aspect fizic, determinant pentru pierderea de sarcin distribuit datorat
rugozit ii este raportul dintre n l imea asperit ilor i grosimea substratului laminar,
/l .

n concluzie, rugozitatea hidraulic a frontierelor solide nu influen eaz pierderile de


sarcin distribuit n substratul laminar dac l , fluidul deplasndu-se peste asperit i
n straturi paralele iar curgerea fiind aici gradual laminar , i rugozitatea influen eaz
aceste pierderi n miezul turbulent numai atunci cnd grosimea substratului laminar nu
acoper integral asperit ile, l .
Din punct de vedere al pierderilor de sarcin hidraulic distribuit , exist deci frontiere
hidraulic netede, atunci cnd l , frontiere semirugoase, dac l , rugoase, cu l , i
foarte rugoase, cnd l (fig.5.7.2).
l

Fig. 5.7.2
5.8 Curgerea turbulent prin conducta cilindric hidraulic neted
Se consider curgerea medie cvasipermanent a unui fluid incompresibil i vscos
newtonian printr-o conduct cilindric hidraulic neted (fig.5.8.1).

82

(A)

dA
dr

D=2R
r

v max

l t
v

y
0

y
0

Fig.5.8.1
Curgerea medie se admite simetric n raport cu axa conductei (axial-simetric ).
Pentru determinarea distribu iei de viteze, se utilizeaz rela iile curgerii plane paralele
cu frontier solid plan .
n scopul simplific rii studiului, se admite c nu exist zona de tranzi ie de la
substratul laminar la miezul turbulent, adic l t .
5.8.1 Legea de distribu ie a vitezei medii n substratul laminar. Calculul grosimii
substratului laminar
n substratul laminar, viteza medie are expresia (5.6.11) de la curgerea plan paralel , n care se pune n
eviden viteza de frecare (5.6.14):

y
y
v x 0 y 0 v2 ,

(5.8.1)
de unde rezult legea adimensional de distribu ie a vitezei medii n substratul laminar:
v x v y

.
v

(5.8.2)
La frontiera dintre substratul laminar i miezul turbulent, viteza are valoarea:
y l , v x v :

v
v
l.
v

(5.8.3)
Membrul al doilea al ultimei rela ii este definit pe frontiera dintre substratul laminar i
miezul turbulent, este adimensional, are structura criteriului Re i reprezint cea de a doua
constant universal a curgerii turbulente, avnd deci aceea i valoare pentru toate fluidele,
determinat de c tre cercet torul J. Nikuradse la valoarea:
v l

11,5.

(5.8.4)
Cu constanta universal , legea adimensional a vitezei (5.8.2) devine:
v

l

vx

v
,
y, v x
l
v l

y .

(5.8.5)
Grosimea substratului laminar se rezolv din rela ia constantei universale (5.8.4):

83

VD

VD
,
, Re
v Re

unde, pentru determinarea vitezei dinamice, se utilizeaz de la curgerea laminar prin


conducta cilindric rela iile pantei hidraulice (4.8.13) i efortului de frecare la perete
(4.8.15):
2
2
2

J 1 V , 0 JR : 0 JD gD 1 V , 0 V ,

D 2g
2
4
4
D 2g
8

0 V V 2 2

2 2 v

(5.8.6)
Cu valoarea constantei universale , rezult grosimea substratului laminar.
l

11,5V D 2 2 32,5D

.
Re V Re

(5.8.7)
Conform acestei rela ii, grosimea substratului laminar variaz invers propor ional cu
criteriul Re, adic este mare la valori Re mici, acoperind asperit ile suprafe ei care se va
considera hidraulic neted , i scade cnd criteriul Re cre te, asperit ile ie ind n miezul
turbulent, iar suprafa a se va aprecia hidraulic rugoas .
5.8.2 Legea de distribu ie a vitezei medii n miezul turbulent
n miezul turbulent se admite legea logaritmic (5.6.15) de la curgerea plan paralel ,
constanta adi ional determinndu-se astfel nct, la limita de separa ie dintre substratul
laminar i miezul turbulent, vitezele celor dou subdomenii s aib aceea i valoare:

v
v
v
v x ln y const., y l , v x v : v ln l const., const. v ln l ,

iar rela ia vitezei medii devine:


vx

ln y v

ln l .

n continuare, se exprim v i l n func ie de constanta universal , conform rela iilor


(5.8.3) i (5.8.4):
v v l

, v v , l
,

v
v

(5.8.8)
iar viteza ia forma:
vx

vx

ln y v

ln

v y

ln

ln y v

v
v
ln ln ,

ln .

(5.8.9)
Rela ia adimensional a distribu iei de viteze n miezul turbulent rezult :
v x 1 v y
1
ln
ln
v

(5.8.10)

84

Se constat c distribu ia vitezei medii n sec iunea vie a unei conducte cilindrice hidraulic
netede, conform rela iilor (5.8.5) i (5.8.10), este complet determinat , dac se cunosc
constantele universale i ale curgerii turbulente.
Pe baza experien elor, cercet torul J. Nikuradse a determinat i valoarea primei constante
universale:
0,4.

(5.8.11)
Cu aceste valori, rela ia vitezei adimensionale (5.8.10) devine:
vx
v
v y
v y
1
1

ln 11,5
ln 11,5, x 2,5 ln 5,5.
v 0,4
0,4
v

(5.8.12)
n axa conductei, viteza medie este maxim i rezult :
y R, v x vmax :

vmax
v R
2,5 ln 5,5.
v

(5.8.13)
Dac se scad ultimele dou rela ii ale vitezei, rezult a a-zisa lege a deficitului de vitez :
vmax v x
R
R
2,5 ln , v x vmax 2,5v ln .
v
y
y

(5.8.14)
5.8.3 Viteza medie pe sec iunea conductei
Se determin viteza medie pe sec iunea conductei folosind rela iile vitezei medii n
substratul laminar (5.8.5) i n miezul turbulent (5.8.14):
V

R
R l

v y
Q 1
1
R
vmax 2,5 v ln 2r d r

vx d A 2
2 r d r .

A A
y
l
R 0
A
R l

Se elimin variabila y, avnd n vedere rela ia dintre aceasta i variabila r (fig.5.8.1):


r y R, y R r :

2vmax
R2

R l

5v

R l

rdr R
2

2v
R
r d r ln
2
R r R l

R r r d r.

R l

n continuare, se integreaz separat fiecare termen:


(a) :

2vmax

(b) :

R2
5v
R2

R l

rdr

R l

r d r ln

2vmax r 2
R2 2

R l
0

vmax
R2

R l 2 vmax 1 l

R l
R l

5v
R
2 r d r ln R r d r ln R r
Rr

R 0
0

R l

5v R l 2
;

ln
R

r
d
r
ln
R

r
2

R2
0

r y R : R r y , r R y , d r d y;

r 0 : y R; r R l : y R R l l :

(5.8.15)

85

R l

r d r ln R r R y d y ln y

R y d y ln y;

u ln y, d v R y d y, d u

dy
, v
y

ln y
2

y
R y d y ln y Ry

y
R d y y d y Ry

2
2
2

Ry y d y Ry y ln y Ry y ;

2 y
2
4

ln y R Ry y R
l

2
4 l

y
R y d y ln y Ry

2
2
2

R 2
R l l ln l R 2 R R l l
R 2
ln
R

2
2
4
4

R2
1
3
1
ln R 2 R l l 2 ln l R 2 4 R l l 2 ;
2
2
4
4

R l
2 2,5v R 2
5v R l 2
R2
l

ln
R

r
d
r
ln
R

ln
R

ln R

2
2
2

R2
R 2
0

1
3
1

2 R l l 2 ln l R 2 4 R l l 2
2
4
4

3 1 l

2,5v 1 l 1 ln R l 2 l ln l
4 l
R
R
R
2
2
R
R

3 1 l
2,5v 1 2 l l 2 1 ln R l 2 l ln l
4 l

R
R
R
2
2
R
R
R
3 1 l

2,5v l l 2 ln R l l 2 ln l
4 l
R
R
R
R
2
2
R
R3 1 l

2,5v l l 2 ln l
4 l .
R
R 2 2 R
R R

(c)

2v
2

R l

R l

2v
r
R r r d r 2 R

R l

r 3 R
R
3 l

R3 R3 R

R l 2 R l 3

3
2
3
2

2v
R 2 l

v
R 3 3RR l 2 2R l 3
2
3R l

v R
R
R
3 1 l 2 1 l
3 l
l
R
l
R

2 3
v R
R
R
3 1 2 l l 2 2 1 3 l 3 l 2 l3
3 l
l
R R
l
R
R
R

2
2
3
v R
R
R l
R l
R
R l
R l
R l
3 6
3

3 l
l
l R
l R2
l
l R
l R2
l R 3

86

2 l
1
.
R 3 R

Rezult viteza medie pe sec iune:


2


2 l
3 1 l l


V vmax 1 l 2,5v l l 2 ln l
4 v l 1

R
R
R
R
2
2
R
R
R 3 R

(5.8.16)

i de aici rela ia adimensional a vitezei medii pe sec iune:


2

V
1 l


max 1 l 2,5 l l 2 ln l 1,5
4 l
v
v
R
R
R
R
2
R
R

2 l

l 1
.
R 3 R

(5.8.17)

Deoarece grosimea substratului laminar este mult mai mic dect raza conductei, ultima
rela ie devine:
l R,

lim
l

ln

1,


0; lim l ln l lim 2 l ln l
l

l
R
R
R
R
R

0
0
R

ln
R 2 lim
R lim
l
l
1
1
0
0

l

R

R
2
l

R

2 lim
l

R
1
l

R

0:
2

V vmax

3,75.
v
v

(5.8.18)
Se precizeaz c viteza medie pe sec iune V este media spa ial a vitezei medii
temporale, fiind deci o medie dubl , mai nti temporal i apoi spa ial .
n sfr it, cu rela ia vitezei maxime adimensionale (5.8.13), rela ia
adimensional a vitezei medii pe sec iunea conductei devine:
v R
v R
V
V
2,5 ln 5,5 3,75,
2,5 ln 1,75.
v

(5.8.19)
5.8.4 Verific ri experimentale, condi ii de valabilitate
Cercet ri experimentale sistematice asupra distribu iei vitezei n conductele cilindrice
hidraulic netede au fost f cute de c tre J. Nikuradse n anul 1932.
n figura 5.8.2 se prezint suprapuse rezultatele experimentale ob inute de J. Nikuradse, precum i cele
teoretice pentru distribu ia adimensional de viteze n substratul laminar (5.8.2) i n miezul turbulent (5.8.12).

87

Substrat
laminar

Tranzi\ie

Miez
turbulent

vx
v

40

(5.8.12)

40
35

Fig. 5.8.2

30
25
Experimental se constat
c rela ia vitezei n substratul laminar (5.8.2) este verificat n
20
domeniul:
(5.8.2)

70 1,845

v x v y v y

,
3,032,
v

3,32 0,521
11,62 1,055

16,109
11,626
10
5,5

v y
lg
3

v y

(5.8.20)

iar n miezul turbulent (5.8.12) n domeniul:


vx
v y
v y
2,5 ln 5,5 , 70.

(5.8.21)
Rezultatele experimentale confirm deci modelul curgerii turbulente, adic atest
existen a unei zone de tranzi ie ntre substratul laminar i miezul turbulent cuprins
n domeniul:
3,32

v y

70,

(5.8.22)
care, pentru simplificare, a fost neglijat la conduct , n figura 5.8.1.
De asemenea, sunt verificate experimental rela iile vitezei adimensionale maxime (5.8.13),
medii pe sec iune (5.8.18) (fig. 5.8.3), precum i rela ia deficitului de vitez (5.8.14) (fig.
5.8.4).

88

v maxv x
v*

12

v max
v*
V
v*

36

33,1
(5.8.13)

28

29,35

10

30,6

+
(5.8.18)

20
17
13,25
122,0

2,8

3,6

4,4

v R
lg

neted

507
+ 126

(5.8.14)
0,2

0,4

0,6

0,8

Fig. 5.8.3
Fig.5.8.4
Verificarea experimental a distribu iei logaritmice de viteze, independent de criteriul Re i de starea de
rugozitate a suprafe ei, demonstreaz caracterul universal al acestei legi.

5.8.5 Legea exponen ial de interpolare a vitezei medii


n figura 5.8.5 se prezint unele distribu ii ale vitezei medii n func ie de variabila y/R,
pentru conductele netede la diferite valori ale criteriului Re, ob inute experimental de c tre J.
Nikuradse.
vx
vmax

1,0
0,8

0,6

Re=4,0103

Re=1,1105
Re=2,0106

0,4
0,2

(5.8.21)

0,2

0,4

0,6

89

0,8

1,0

y
R

1,0

y
R

Fig. 5.8.5
Aceste distribu ii experimentale pot fi descrise analitic cu ajutorul func iei exponen iale de
interpolare:
1

vx
y n
,
vmax R

(5.8.21)
unde exponentul n se adopt astfel nct func ia exponen ial de interpolare s realizeze o
ct mai bun concordan cu datele experimentale.
Dar, deoarece distribu ia de viteze exponen ial este dependent de valorile criteriului
Re, rezult c i exponentul n trebuie adoptat n func ie de valorile acestui criteriu, a a
cum se arat n tabelul de mai jos.
4 103

2,3 104

1,1 105

1,1 106

3,24 106

6,6

10

vmax / V

1,263(8)

1,2387511

1,2244897

8,8
1,1769(1
)

Re

1,155

De asemenea, deoarece exponentul n este func ie de valorile criteriului Re, legea


exponen ial nu mai are caracterul de lege universal , a a cum este legea logaritmic ,
ns legea exponen ial are avantajul simplit ii.
Cu acestea, viteza medie pe sec iunea coductei va fi:
R

Q 1
1
y n
y n r r
V
v x d A 2 vmax 2r d r 2vmax d .
A A
R

R

R R R
A
0
0

Se trece la variabila y folosind schimbarea:


y r R,

y r
r
y
y
y
r
y
1,
1 , d d ; r 0,
1; r R,
0.
R R
R
R
R
R
R
R

Rezult viteza medie pe sec iune:


1
1
1
1
1
n
n
y y
y
y
y n

y
V 2vmax 1 d 2vmax d

R R R
R
R
R
1
0

2vmax

1
1

1
2
y n
y n

R
1
2n 2 vmax
n
R
n

.
, V

0 2vmax
1
n 12n 1
n 1 2n 1
1 1
2
n

Viteza adimensional medie pe sec iune va fi:


V
2n 2

.
vmax n 12n 1

(5.8.22)
Cu ajutorul ultimei rela ii sunt calculate valorile vitezei adimensionale medie pe sec iune
nscrise n tabelul anterior.
Se men ioneaz c legea exponen ial este verificat experimental n

90

domeniul:
y / R 0,8.

5.9 Curgerea turbulent prin conducta cilindric hidraulic rugoas


5.9.1 Legea de distribu ie a vitezei medii n sec iunea conductei
Se consider curgerea medie cvasipermanent a unui fluid incompresibil i vscos
newtonian printr-o conduct cilindric hidraulic rugoas , curgere care se admite axialsimetric .
Conform experien elor lui J.Nikuradse, o aceea i conduct , prin care curge n regim
turbulent un fluid, poate fi hidraulic neted sau hidraulic rugoas , n func ie de valoarea
criteriului Re al curgerii. Se admite c legea logaritmic a vitezei medii, de la curgerea plan
paralel (5.6.15), este valabil i n cazul conductei hidraulic rugoase, ns , datorit
asperit ilor, constanta adi ional se determin dintr-o condi ie la limit n vecin tatea
peretelui i nu pe perete:

v
v
v
y y0 , v x 0, v x ln y const. : 0 ln y0 const., const. ln y0 ,

v
v
v
1
1
v x ln y ln y0 , x ln y ln y0 .

(5.9.1)
Pentru distan a la perete y0, este plauzibil s se admit c aceasta este direct
propor ional cu rugozitatea absolut a suprafe ei:
y0 , 0,1,

(5.9.2)
unde constanta depinde de tipul rugozit ii. Cu aceasta, legea logaritmic a vitezei devine:
vx
v
1
1
1 y 1
1 y
1
1 y
ln y ln ln ln , x ln B, B ln ln 0 .
v

(5.9.3)

Cu valoarea constantei universale (5.8.11), rela ia vitezei adimensionale devine:


0,4 :

vx
y
2,5 ln B.
v

(5.9.4)
Viteza maxim are loc n axa conductei:
y R, v x vmax :

vmax
R
2,5 ln B.
v

(5.9.5)
Sc znd ultimele dou rela ii, rezult i legea deficitului de vitez :
vmax v x
R
R
2,5 ln , v x vmax 2,5v ln ,
v
y
y

(5.9.6)
rela ie identic cu (5.8.14) de la conductele netede i reprezentat n figura 5.8.4.
5.9.2 Viteza medie pe sec iunea conductei
Se calculeaz i viteza medie pe sec iunea conductei folosind ultima rela ie (5.9.6):

91

R
2
vmax 2,5v ln 2r d r 2
y
R
0

Q 1
1
V
vx d A 2
A A
R

max

2,5v ln R 2,5v ln y r d r

5v
2
R 2 5v

2
,
5
v
ln
R
2 r d r ln y vmax 2,5v ln R 2 r d r ln y.
max

2
2
R
R 0
R 0

Se re ine variabila y:
r y R, r R y, d r d y; r 0, y R, r R, y 0 :
R

r d r ln y R y d y ln y

R y d y ln y.
0

Se integreaz ultima expresie folosind metoda prin p r i:


ln y u, R y d y d v : d u

dy
, v
y

ln y
2

y
R y d y ln y Ry

R d y y d y Ry

y2
;
2

2
2
2

Ry y d y Ry y ln y Ry y .

2 y
2
4

y 2
Ry y
r d r ln y Ry
ln
y

2
4

0
0

2
2

2 R2

R 2
R
lim Ry y ln y R ln R 3 R 2 ,
R 2
ln
R

2
4 y0
2
2
4

lim

y0

1
y
R y

ln y
lim
1
y0

2
2
2
y

Ry
Ry y
2

y2 R
1
2
lim
0.
y0 y
R y

Deci:
V vmax 2,5v ln R

V vmax 3,75v ,

5v R 2
3
ln R R 2 vmax 2,5v ln R 2,5v ln R 3,75v :
2
4
R 2

V vmax

3,75,
v
v

(5.9.7)
rela ie identic cu viteza medie pe sec iune (5.8.18) de la conducta hidraulic neted ,
reprezentat n figura 5.8.3.
5.9.3 Verific ri experimentale, condi ii de valabilitate
n anul 1933, J.Nikuradse a studiat experimental curgerea prin conductele cilindrice hidraulic rugoase,
realiznd rugozitatea artificial cu ajutorul unor granule de nisip pe care le-a lipit de pere ii a ase conducte din
alam cu ajutorul unor lacuri adezive.
n figura 5.9.1 se prezint distribu ia adimensional a vitezei medii ob inut experimental de c tre
J.Nikuradse pentru conductele hidraulic rugoase.

92

vx
v

26
22
18
14

10 +
8,5
0

24,6

15
60
+ 126
507

++
++
(5.9.9)
0,8 1,6

2,4

lg

Fig. 5.9.1
Cu ajutorul valorilor experimentale, J. Nikuradse a stabilit valoarea constantei B pentru miezul
turbulent:
B 8,5.

(5.9.8)
Cu aceasta, rela ia vitezei adimensionale (5.9.4) se scrie:
vx
y
2,5 ln 8,5,
v

(5.9.9)
viteza maxim (5.9.5):
vmax
R
2,5 ln 8,5,
v

(5.9.10)
iar rela ia vitezei medii pe sec iune (5.9.7), cu ultima rela ie (5.9.10), devine:
V vmax
R
V
R

3,75 2,5 ln 8,5 3,75,


2,5 ln 4,75.
v
v

(5.9.11)
Num rul adimensional B, conform rela iei (5.9.4) care l introduce, depinde de
rugozitatea i de viteza dinamic v .
Pentru a determina dependen a num rului B, se calculeaz mai nti valorile acestuia din
datele experimentale existente i se reprezint n func ie de parametrul adimensional de
rugozitate v 1 , avnd structura criteriului Re corespunz tor asperit ilor.
a) Pentru conducta hidraulic rugoas se rezolv coeficientul B din rela ia vitezei maxime
adimensionale (5.9.5), folosind i rela ia vitezei medii pe sec iune (5.9.7):
vmax

v
R
R V
R V
R v

2,5 ln B , B max 2,5 ln 3,75 2,5 ln 2,5 ln


3,75,
v

v R
v
V
2,5 ln 2,5 ln 3,75.
v

(5.9.12)
Valorile num rului B sunt reprezentate n figura 5.9.2.

93

Net
1
1 1
0
9
8
,5 8 I
6
,65 6

,2

,6
3
,32

os

1
,0

1
,4

1,
845

Rug

Tra
nzi\ie

0,
521

ed

,5

2
,2

2
,6

lg

,0

Fig. 5.9.2
Se constat c , n domeniul dreptei II, B are o valoare constant :
v

B 8,5,

70.

(5.9.13)
Ultima rela ie exprim condi ia ca pere ii conductei s fie hidraulic rugo i, adic
este condi ia de valabilitate a rela iilor (5.9.9), (5.9.10) i (5.9.11), care descriu
reparti ia de viteze pentru curgerea turbulent prin conductele hidraulic rugoase.
b) De asemenea, dac n rela ia (5.9.12) a num rului B se nlocuie te expresia vitezei
medii pe sec iune pentru conductele netede (5.8.19), rezult :
V

vR
vR
vR
v

2,5 ln 1,75, B 2,5 ln 1,75 2,5 ln 2,5 ln 3,75 :


v

v
B 2,5 ln 5,5,

(5.9.14)
rela ie reprezentat de dreapta I n figura 5.9.2 care aproximeaz valorile num rului B n
domeniul conductelor hidraulic netede:
v

3,32.

(5.9.15)
c) n consecin , n domeniul:
3,32

70,

(5.9.16)
94

exist un domeniu de tranzi ie de la conducta hidraulic neted la conducta hidraulic


rugoas .
n sfr it, se reconsider rela ia vitezei medii adimensionale (5.9.9) a curgerii
turbulente prin conducta hidraulic rugoas , n care se eviden iaz criteriul Re corespunz tor
distan ei de la perete i respectiv al asperit ilor:
vx
v
y v
v
v y
v
y
2,5 ln 8,5 , x 2,5 ln
8,5, x 2,5 ln 2,5 ln 8,5,

v
v
v

(5.9.17)

care se reprezint n figura 5.9.3, lund ca izoparametru criteriul Re al asperit ilor.


Substrat
laminat
vx
v*

Tranzi\ie

Miez
turbulent

30

32,930
28,573
25,750
23,006
20,000
17,256
14,250

Neted
20

Tranzi\ie

16,1

10

Rugos
2

1,
845

0,
521

5,5
1
0

40,000

40

3,32

70

lg

3,32
70
300
1000
2000
10000
20000
100000

v y

v y

Fig. 5.9.3
Se constat c pentru:
v

3,32,

ultima rela ie se reduce la rela ia (5.8.12) a conductelor hidraulic netede:


vx
v
v y
v y
2,5 ln 2,5 ln 3,32 8,5, x 2,5 ln 5,5,
v

ceea ce confirm existen a domeniului de tranzi ie ntre conducta hidraulic neted i


cea hidraulic rugoas .
Din diagram se mai constat c , n domeniul conductelor hidraulic rugoase, substratul
laminar i pierde importan a.

5.10 Studiul coeficientului pierderii de sarcin hidraulic distribuit al lui Darcy,


5.10.1 Rela ia coeficientului pentru conducta hidraulic neted
Se consider rela ia vitezei adimensionale medie pe sec iune de la conducta neted
(5.8.19) i rela ia vitezei dinamice (5.8.6):
vR
vR
v DV
V
V 2 2
2,5 ln 1,75, v
:
2,5 ln 1,75 2,5 ln
1,75
v

2 V
2 2

2,5 ln

Re
4 2

1,75 2,5 ln Re 2,5 ln 4 2 1,75,

2 2

2,5 ln Re 2,582.

De aici, trecnd de la logaritmul natural la cel zecimal, rezult :

95

5,75
2 2

lg Re

2,582
2 2

lg N
2,032 lg Re 0,91, ln N
2,302585lg N .
lg e

n scopul acord rii acestei rela ii cu rezultatele experimentale, se impune corec ia


coeficien ilor numerici astfel:
1

2 lg Re 0,8,

2 lg

Re
,
2,51

(5.10.1)
rezultnd astfel rela ia lui Prandtl-Krmn, cunoscut sub numele de legea universal de
rezisten pentru conductele netede.
Dezavantajul rela iei const n faptul c -l con ine pe implicit i pentru determinarea sa
sunt necesare calcule iterative.
Pentru simplificarea calculului iterativ, s-au c utat formule explicite de aproximare a
coeficientului , astfel:
Formula lui Blasius (1911):

1
4

100Re

0,3164
, Re 4000 105 .
Re0, 25

(5.10.2)
Formula lui Blasius corespunde unei reparti ii exponen iale a vitezei medii de tipul 1/7.
Formula lui Konakov:
1

1,8 lg Re 1,5,

1,8 lg

Re
,
6,81

Re 0,9
2 lg
, Re 3000 107 .

6,81

(5.10.3)

Se reconsider i condi ia (5.9.15) pentru ca o conduct s poat fi


considerat hidraulic neted , precum i rela ia vitezei dinamice:
v
V V
VD

3,32, v
,
3,32,
3,32, Re
3,32 :

D2 2
D2 2
2 2 2 2

Re

3,32 2 2 D

, Re

9,33D

(5.10.4)
unde pentru se folosesc rela iile (5.10.1), (5.10.2) sau (5.10.3).
5.10.2 Rela ia coeficientului pentru conducta hidraulic rugoas
Similar, se consider rela ia vitezei adimensionale medie pe sec iune de
la conducta hidraulic rugoas (5.9.11) i cea a vitezei dinamice (5.8.6):
V
R
V 2 2
R

2 ,5 ln 4 ,75 , v
,
5 ,75 lg 4 ,75 :
v

2 2

2 ,032 lg

5 ,75
2 2

lg

4 ,75
2 2

1,68.

Similar, n scopul acord rii cu datele experimentale, se fac corec ii asupra coeficien ilor
numerici:
1

2 lg

1,74 2 lg

2 lg 2 1,74 ,

2 lg

1,138,

2 lg

3,71D

(5.10.5)

rela ie cunoscut ca formula Krmn-Nikuradse.


}i aici condi ia (5.9.13) pentru ca o conduct s fie considerat hidraulic rugoas
devine:
96

Re

D2 2

70 : Re

200 D

(5.10.6)
cu dup rela ia (5.10.5).
5.10.3 Analiza rezultatelor experimentale ale coeficientului
Cercet rile experimentale asupra pierderilor de sarcin distribuit ale
curen ilor au nceput nc din secolul XIX.
La mijlocul secolului trecut, Darcy i Weissbach au definit coeficientul pierderii de sarcin
distribuit , .
n 1883, O. Reynolds studiaz pierderile de sarcin distribuit ale curen ilor, definind
cele dou regimuri de curgere, laminar i turbulent.
n 1911, H. Blasius prelucreaz critic rezultatele experimentale existente pn la acea dat
privind pierderile de sarcin distribuit , care ajunseser la valori Re105, i elaboreaz
formula care i poart numele.
Diagrama lui J. Nikuradse pentru rugozitatea artificial
Cercet ri deosebit de riguroase i sistematice asupra pierderilor de sarcin
distribuit i pentru distribu ia vitezei n sec iunea conductei a efectuat J. Nikuradse, ntrun domeniu larg de valori ale criteriului Reynolds, 4103Re3,24106, n anul 1932 pentru
conductele hidraulic netede, iar n 1933 asupra conductelor hidraulic rugoase.
Deoarece rugozitatea natural a conductelor tehnice este neomogen ,
depinznd de trei parametrii: n l imea, forma geometric i reparti ia asperit ilor pe
unitatea de suprafa , neomogenitate care complic mult studiul curgerii prin aceste
conducte, Nikuradse a creat rugozitatea artificial , dependent de un singur parametru
n l imea asperit ilor k, cu ajutorul granulelor de nisip calibrate pe care le-a lipit de
pere ii interiori ai conductelor din alam cu ajutorul unor lacuri adezive.
S-au prezentat anterior rezultatele experimentale privind distribu ia vitezei n
sec iunea conductelor.
n cele ce urmeaz se prezint rezultatele experimentale pentru varia ia
coeficientului pierderii de sarcin distribuit cu criteriul Re, ntr-o diagram n coordonate
carteziene la sc ri logaritmice, care poart numele lui Nikuradse (fig. 5.10.1).

Laminar

0,1584

lg 100
1,2

0,1258

1,1

0,1000

1,0

0,0794 0,9
0,0707 0,85
630
0,0630
0,8

Tranzi\ie

Turbulent
lg 100

k
D

I
(S)

II

0,7759

61,2-1

0,0501

0,7

0,0398

0,6

0,0316

0,5

0,0251

0,4

0,0199

0,3

0,0158

0,2
2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2

0,6535

IV

0,5519
0,4522
0,3683
0,2912
lg Re

6,161

5,819

5,476

5,104

4,760

4,390

3400 3,531

2320 3,365

III

Re

97

30-1

120-1
252-1
504-1
1014-1

Fig. 5.10.1
Din studiul diagramei lui Nikuradse se constat existen a a cinci zone de varia ie a
coeficientului .
De asemenea, pentru fiecare dintre aceste zone, s-au determinat rela ii empirice i
semiempirice care s interpoleze ct mai exact rezultatele experimentale:
a) Zona I corespunde curgerii laminare, definit n domeniul:
Re Recr 2320, lg Re lg Recr lg 2320 3,3656 ;

coeficientul depinde n exclusivitate de criteriul Re, rela ia de interpolare avnd


expresia:

64
Re

(5.10.7)
i fiind reprezentat grafic de dreapta I a lui Poiseuille, cu panta 1:1.
Pierderea de sarcin distribuit este direct propor ional cu viteza:
2

hd

32 l
l V
64 l V
64 l V

V;
2
D 2 g Re D 2 g V D D 2 g
gD

b) Zona II corespunde tranzi iei de la regimul laminar la regimul turbulent, definit


n domeniul:
Re Recr ,3400, lg Recr lg Re lg 3400 3,5314;

coeficientul depinde numai de criteriul Re dup rela ii de interpolare destul de


complicate i f r importan practic , deoarece se refer la rugozitatea nisipoas .
Urm toarele trei zone apar in regimului turbulent, Re>Recr, astfel:
c) Zona III apar ine curgerii turbulente prin conductele hidraulic netede,
l , Re

9 ,33 D

unde depinde numai de criteriul Re, dup urm toarele dependen e:


- legea universal de rezisten pentru conductele netede (Prandtl-Krmn):
1

2 lg

Re
, Re 3000 107 ;
2 ,51

(5.10.8)
- formula lui H. Blasius:

1
4

100 Re

0 ,3164
, Re 4000 10 5 ,
Re0 ,25

(5.10.9)
reprezentat de dreapta III a lui Blasius cu panta 1:4;
- formula lui Konakov:

Re 0 ,9
7
2 lg
, Re 3000 10 ,
6 ,81

(5.10.10)
graficul acesteia fiind aproximativ tangent la dreapta lui Blasius n punctul Re=105.

98

Pierderea de sarcin distribuit este propor ional cu viteza la puterea 1,75, a a cum
rezult folosind formula lui Blasius:
2

hd

hd

l V

D 2g

0 ,158
gD

1
4

100

1,75

0 ,25

1,25

l V
0 ,25
100
V
VD D 2g

0 ,25

0 ,25 0 ,25

l V
,
D 2g

(5.10.11)
d) Zona IV cuprins ntre dreapta III i curba de separa ie (S) corespunde
curgerii turbulente p tratice prin conductele hidraulic semirugoase, l, i rugoase,
l<; coeficientul depinde att de criteriul Re ct i de rugozitatea relativ /D a
peretelui conductei, constatndu-se c cu ct rugozitatea relativ /D este mai mic cu
att curbele lui se apropie mai mult de dreapta III a conductelor hidraulic netede.
Aceast zon se nume te prep tratic deoarece pierderea de sarcin distribuit este
propor ional cu viteza la o putere cuprins ntre 1,75 i 2. Se mai constat c curba
lui corespunz toare unei rugozit i relative /D date se desprinde asimptotic de
dreapta III, descre te atingnd un minim, iar apoi cre te asimptotic la valoarea
constant din zona V.
Valorile coeficientului sunt date de rela ia lui O. G. Tietjens, o rela ie semiempiric ,
complicat i f r importan practic , deoarece se refer la rugozitatea
artificial . Domeniul zonei prep tratice este:
9 ,33 D

Re

200 D

(5.10.12)
e) Zona V corespunde curgerii p tratice prin conductele hidraulic foarte rugoase:
l , Re

200 D

coeficientul este reprezentat de dreptele aproximativ paralele cu axa abciselor, deci


nu depinde de criteriul Re ci numai de rugozitatea relativ /D.
Coeficientul are rela ia de interpolare a lui Krmn-Nikuradse:
1

2 lg

3,71D

1
3,71D

2 lg

(5.10.13)
n sfr it, zona V se nume te p tratic deoarece pierderea de sarcin distribuit este
propor ional cu p tratul vitezei, coeficientul fiind independent de vitez :
3,71D

hd 2 lg

l V
.
D 2g

(5.10.14)
Diagrama lui L.F. Moody pentru rugozitatea natural
S-a ar tat c rugozitatea natural a conductelor tehnice este neomogen ,
fiind func ie de trei parametrii: n l imea, forma geometric i dispunerea
asperit ilor pe unitatea de suprafa .
99

Cercet ri experimentale asupra pierderii de sarcin distribuit a rugozit ii naturale


a conductelor tehnice au fost realizate de c tre L.F. Moody, ale c ror rezultate sunt
prezentate n diagrama din figura 5.10.2, numit diagrama lui L.F. Moody.
0,100
0,090
0,080
0,070

0,05
0,04

0,060

IV

II

0,050
0,046
0,042
0,038
0,034
0,030

-1
0,03 30
0,02
-1
0,015 61,2
0,01
-1
0,008 120
0,006
0,004 252-1

0,026
0,022
0,020
0,018
0,016
0,014

III

0,002 504-1
0,001 1014-1
0,0008
0,0006
0,0004
0,0002
0,0001

(
S)

0,012

0,00005

0,010
0,009
0,008
103

4 6 104

4 6 105

4 6 106

4 6 107

4 68

0,00001
0,000005

e
Fig. 5.10.2
Din diagram se constat c zonele I, II, III i V sunt identice cu cele din diagrama lui
J. Nikuradse, diferind numai zona IV a curgerii turbulente prep tratice prin conductele
hidraulic semirugoase i rugoase. Diferen a se datore te neomogenit ii rugozit ii
naturale, unde, asperit ile avnd n l imi diferite, ele ies treptat n miezul turbulent,
provocnd pierderi suplimentare de sarcin distribuit , spre deosebire de rugozitatea
artificial care, fiind omogen , asperit ile ei ies toate simultan n miezul turbulent.
Pentru evaluarea rugozit ii naturale a conductelor tehnice se define te
no iunea de rugozitate echivalent .
Defini ie: Rugozitatea absolut echivalent a unei rugozit i absolute
naturale date este rugozitatea absolut nisipoas care, n condi ii similare de curgere
(acela i diametru D i aceea i valoare a criteriului Re), n zona regimului turbulent
rugos p tratic, produce accea i pierdere de sarcin distribuit ca i rugozitatea
natural dat .

Rugozitatea echivalent a conductelor tehnice se determin experimental. Pentru


aceasta se determin dependen a coeficientului de criteriul Re, m surnd c derea de
presiune pe o lungime de conduct dat :
2 p1 p2 D 2
l V
V D lV
lV

Re
:

,
D 2
2D2
RelV
2D2
2

p1 p2

(5.10.15)
care se reprezint grafic ca n figura 5.10.3.

100


Hidraulic rugos
p`tratic

Re

200D

Fig. 5.10.3
Fie 0=const., valoarea corespunz toare regimului turbulent rugos p tratic; conform
defini iei, acestei valori i corespunde o rugozitate absolut nisipoas , conform
formulei Krmn-Nikuradse (5.10.13):
,

2 lg

3,71D

(5.10.16)
de unde rezult rugozitatea absolut echivalent :
1
1

1
3,71D
3,71D
2 0
2 0
lg
, 10

, 3,71D10
.


2 0

(5.10.17)
Introducerea rugozit ii echivalente permite utilizarea pentru zonele I, II, III i V a
rela iilor de interpolare pentru rugozitatea artificial .
Pentru zona IV a curgerii prin conductele hidraulic semirugoase i rugoase zona
prep tratic , n 1939, Colebrook i White au stabilit rela ia:
2 ,51

2 lg

Re 3 ,71D

(5.10.18)
5.10 Studiul coeficientului pierderii de sarcin hidraulic distribuit al lui Darcy,
5.10.1 Rela ia coeficientului pentru conducta hidraulic neted
Se consider rela ia vitezei adimensionale medie pe sec iune de la conducta neted
(5.8.19) i rela ia vitezei dinamice (5.8.6):
vR
vR
v DV
V
V 2 2
2,5 ln 1,75, v
:
2,5 ln 1,75 2,5 ln
1,75
v

2 V
2 2

2,5 ln

Re
4 2

1,75 2,5 ln Re 2,5 ln 4 2 1,75,

2 2

2,5 ln Re 2,582, Re

VD

De aici, trecnd de la logaritmul natural la cel zecimal, rezult :


1

5,75
2 2

lg Re

2,582
2 2

2,032 lg Re 0,91, ln N lg N ln 10.

n scopul acord rii acestei rela ii cu rezultatele experimentale, se impune corec ia


coeficien ilor numerici astfel:

101

2 lg Re 0,8,

2 lg

Re
,
2,51

(5.10.1)
rezultnd astfel rela ia lui Prandtl-Krmn, cunoscut sub numele de legea universal de
rezisten pentru conductele netede.
Dezavantajul rela iei const n faptul c -l con ine pe implicit i pentru determinarea sa
sunt necesare calcule iterative.
Pentru simplificarea calculului iterativ, s-au c utat formule explicite de aproximare a
coeficientului , astfel:
Formula lui Blasius (1911):

1
4

100Re

0,3162
, Re 4000 105 .
Re0, 25

(5.10.2)
Formula lui Blasius corespunde unei reparti ii exponen iale a vitezei medii de tipul 1/7.
Formula lui Konakov:
1

1,8 lg Re 1,5,

1,8 lg

Re
,
6,81

Re 0,9
2 lg
, Re 3000 107 .

6,81

(5.10.3)

Se reconsider i condi ia (5.9.15) pentru ca o conduct s poat fi


considerat hidraulic neted , precum i rela ia vitezei dinamice:
v
V V
VD

3,32, v
,
3,32,
3,32, Re
3,32 :

2 2

D
D
2
2
2
2
2 2

Re

3,32 2 2 D

, Re

9,33D

(5.10.4)
unde pentru se folosesc rela iile (5.10.1), (5.10.2) sau (5.10.3).
5.10.2 Rela ia coeficientului pentru conducta hidraulic rugoas
Similar, se consider rela ia vitezei adimensionale medie pe sec iune de
la conducta hidraulic rugoas (5.9.11) i cea a vitezei dinamice (5.8.6):
V

2,5 ln R 4,75, v V , 2 2 5,75 lg R 4,75 :


v

2 2

2,032 lg

5,75
2 2

lg

4,75
2 2

1,68.

De asemenea, n scopul acord rii cu datele experimentale, se fac corec ii asupra


coeficien ilor numerici:
1

2 lg

1,74 2 lg

2 lg 2 1,74,

2 lg

1,138,

2 lg

3,71D

(5.10.5)

rela ie cunoscut ca formula Krmn-Nikuradse.


}i aici condi ia (5.9.13) pentru ca o conduct s fie considerat hidraulic rugoas
devine:
Re

D2 2

70 : Re

200D

(5.10.6)
cu dup rela ia (5.10.5).
102

5.10.3 Analiza rezultatelor experimentale ale coeficientului


Cercet rile experimentale asupra pierderilor de sarcin distribuit ale
curen ilor au nceput nc din secolul XIX.
La mijlocul secolului trecut, Darcy i Weissbach au definit coeficientul pierderii de sarcin
distribuit , .
n 1883, O. Reynolds studiaz pierderile de sarcin distribuit ale curen ilor, definind
cele dou regimuri de curgere, laminar i turbulent.
n 1911, H. Blasius prelucreaz critic rezultatele experimentale existente pn la acea dat
privind pierderile de sarcin distribuit , care ajunseser la valori Re 105, i elaboreaz
formula care i poart numele.
Diagrama lui J. Nikuradse pentru rugozitatea artificial
Cercet ri deosebit de riguroase i sistematice asupra pierderilor de sarcin
distribuit i pentru distribu ia vitezei n sec iunea conductei a efectuat J. Nikuradse, ntrun domeniu larg de valori ale criteriului Reynolds, 4103 Re 3,24106, n anul 1932 pentru
conductele hidraulic netede, iar n 1933 asupra conductelor hidraulic rugoase.
Deoarece rugozitatea natural a conductelor tehnice este neomogen ,
depinznd de trei parametri: n l imea, forma geometric i reparti ia asperit ilor pe
unitatea de suprafa , neomogenitate care complic mult studiul curgerii prin aceste
conducte, Nikuradse a creat rugozitatea artificial , dependent de un singur parametru
n l imea asperit ilor k, cu ajutorul granulelor de nisip calibrate pe care le-a lipit de
pere ii interiori ai conductelor din alam cu ajutorul unor lacuri adezive.
S-au prezentat anterior rezultatele experimentale privind distribu ia vitezei n
sec iunea conductelor.
n cele ce urmeaz se prezint rezultatele experimentale pentru varia ia
coeficientului pierderii de sarcin distribuit cu criteriul Re, ntr-o diagram n coordonate
carteziene la sc ri logaritmice, care poart numele lui Nikuradse (fig. 5.10.1).

lg100

0,1584

1,2

0,1258

1,1

0,1000

1,0

0,9
0,07 0,85
0,0630 0,8
0763

0,0794

0,0501
0

0,7

0,0398

0,6

0,0316

0,5

0,0251

0,4

Laminar

Tranzi\ie

Turbulent
lg100

k
D

(S)

II

V
IV

0,7759

0,6535

61,2-1

0,5519

-1
120

0,4522

252-1

III

-1
0,3683 + 504
0,2912 1014-1

lg Re

6,161

5,819

5,476

5,104

4,760

3,531
3400

4,390

3,365

0,3

0,2
2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2

2320

0,0199
0,0158

Re

Fig. 5.10.1

103

30-1

Din studiul diagramei lui Nikuradse se constat existen a a cinci zone de varia ie a
coeficientului .
De asemenea, pentru fiecare dintre aceste zone, s-au determinat rela ii empirice i
semiempirice care s interpoleze ct mai exact rezultatele experimentale:
a) Zona I corespunde curgerii laminare, definit n domeniul:
Re Recr 2320, lg Re lg Recr lg 2320 3,3656;

coeficientul depinde n exclusivitate de criteriul Re, rela ia de interpolare avnd


expresia:

64
Re

(5.10.7)
i fiind reprezentat grafic de dreapta I a lui Poiseuille, cu panta 1:1.
Pierderea de sarcin distribuit este direct propor ional cu viteza:
hd

l V 2 64 l V 2 64 l V 2 32 l

V;
D 2 g Re D 2 g V D D 2 g gD 2

b) Zona II corespunde tranzi iei de la regimul laminar la regimul turbulent, definit


n domeniul:
Re Recr ,3400, lg Recr lg Re lg 3400 3,5314;

coeficientul depinde numai de criteriul Re dup rela ii de interpolare destul de


complicate i f r importan practic , deoarece se refer la rugozitatea nisipoas .
Urm toarele trei zone apar in regimului turbulent, Re>Recr , astfel:
a) Zona III apar ine curgerii turbulente prin conductele hidraulic netede,
l , Re

9,33D

unde depinde numai de criteriul Re, dup urm toarele dependen e:


- legea universal de rezisten pentru conductele netede (Prandtl-Krmn):
1

2 lg

Re
, Re 3000 107 ;
2,51

(5.10.8)
- formula lui H. Blasius:

1
4

100Re

0,3162
Re

0, 25

, Re 4000 105 ,

(5.10.9)
reprezentat de dreapta III a lui Blasius cu panta 1:4;
- formula lui Konakov:
Re 0,9
2 lg
, Re 3000 107 ,

6,81

(5.10.10)
graficul acesteia fiind aproximativ tangent la dreapta lui Blasius n punctul Re =105.
Pierderea de sarcin distribuit este propor ional cu viteza la puterea 1,75, a a cum
rezult folosind formula lui Blasius:

104

hd

hd

l V2

D 2g

0,158 0, 25l
gD1, 25

1
4 100

l V2
l V2
1000, 25V 0,25 D 0, 25 0, 25
,
D 2g
V D D 2g

V 1,75 ;

(5.10.11)
d) Zona IV cuprins ntre dreapta III i curba de separa ie (S) corespunde
curgerii turbulente prep tratice prin conductele hidraulic semirugoase, l, i rugoase,
l<; coeficientul depinde att de criteriul Re ct i de rugozitatea relativ /D a
peretelui conductei, constatndu-se c cu ct rugozitatea relativ /D este mai mic cu
att curbele lui se apropie mai mult de dreapta III a conductelor hidraulic netede.
Aceast zon se nume te prep tratic deoarece pierderea de sarcin distribuit este
propor ional cu viteza la o putere cuprins ntre 1,75 i 2. Se mai constat c curba
lui corespunz toare unei rugozit i relative /D date se desprinde asimptotic de
dreapta III, descre te atingnd un minim, iar apoi cre te asimptotic la valoarea
constant din zona V.
Valorile coeficientului sunt date de rela ia lui O. G. Tietjens, o rela ie semiempiric ,
complicat i f r importan practic , deoarece se refer la rugozitatea
artificial .
Domeniul zonei prep tratice este:
9,33D

Re

200 D

(5.10.12)
e) Zona V corespunde curgerii p tratice prin conductele hidraulic foarte rugoase:
l , Re

200D

coeficientul este reprezentat de dreptele aproximativ paralele cu axa abciselor, deci


nu depinde de criteriul Re ci numai de rugozitatea relativ /D.
Coeficientul are rela ia de interpolare a lui Krmn-Nikuradse:
1

2 lg

3,71D

1
3,71D

2 lg

(5.10.13)
n sfr it, zona V se nume te p tratic deoarece pierderea de sarcin distribuit este
propor ional cu p tratul vitezei, coeficientul fiind independent de vitez :
3,71D

hd 2 lg

l V
.
D 2g

(5.10.14)
Diagrama lui L.F. Moody pentru rugozitatea natural
S-a ar tat c rugozitatea natural a conductelor tehnice este neomogen ,
fiind func ie de trei parametri: n l imea, forma geometric i dispunerea
asperit ilor pe unitatea de suprafa .

105

Cercet ri experimentale asupra pierderii de sarcin distribuit a rugozit ii naturale


a conductelor tehnice au fost realizate de c tre L.F. Moody, ale c ror rezultate sunt
prezentate
n diagrama din figura 5.10.2, numit diagrama lui L.F. Moody.

0,100
0,090
0,080
0,070

0,05
0,04

0,060

IV

II

0,050
0,046
0,042
0,038
0,034
0,030

-1
0,03 30
0,02
61,2-1
0,015
0,01
120-1
0,008
0,006
0,004 252-1

0,026
0,022
0,020
0,018
0,016
0,014

III

0,002 504-1
0,001 1014-1
0,0008
0,0006
0,0004
0,0002
0,0001

(
S)

0,012

0,00005

0,010
0,009
0,008
103

4 6 104

4 6 105

4 6 106

4 6 107

4 68

0,00001

0,000005

Fig. 5.10.2
Din diagram se constat c zonele I, II, III i V sunt identice cu cele din diagrama lui
J. Nikuradse, diferind numai zona IV a curgerii turbulente prep tratice prin conductele
hidraulic semirugoase i rugoase. Diferen a se datore te neomogenit ii rugozit ii
naturale, unde, asperit ile avnd n l imi diferite, ele ies treptat n miezul turbulent,
provocnd pierderi suplimentare de sarcin distribuit , spre deosebire de rugozitatea
artificial care, fiind omogen , asperit ile ei ies toate simultan n miezul turbulent.
Pentru evaluarea rugozit ii naturale a conductelor tehnice se define te
no iunea de rugozitate echivalent .
Defini ie: Rugozitatea absolut echivalent a unei rugozit i absolute
naturale date este rugozitatea absolut nisipoas care, n condi ii similare de curgere
(acela i diametru D i aceea i valoare a criteriului Re), n zona regimului turbulent
rugos p tratic, produce aceea i pierdere de sarcin distribuit ca i rugozitatea
natural dat .
Rugozitatea echivalent a conductelor tehnice se determin experimental. Pentru
aceasta se determin dependen a coeficientului de criteriul Re, m surnd c derea de
presiune pe o lungime de conduct dat :
2 p1 p2 D 2
l V
V D lV
lV
p1 p2

Re
:

,
D 2
2D 2
RelV
2D 2
2

(5.10.15)
care se reprezint grafic ca n figura 5.10.3.

Hidraulic rugos
p`tratic

Re

200D

106

Fig. 5.10.3
Fie 0=const., valoarea corespunz toare regimului turbulent rugos p tratic;
conform defini iei, acestei valori i corespunde o rugozitate absolut nisipoas , conform
formulei Krmn-Nikuradse (5.10.13):
,

2 lg

3,71D

(5.10.16)
de unde rezult rugozitatea absolut echivalent :
1
1

1
3,71D
3,71D
2 0
2 0
lg
, 10

, 3,71D10
.


2 0

(5.10.17)
Introducerea rugozit ii echivalente permite utilizarea pentru zonele I, II, III i V a
rela iilor de interpolare pentru rugozitatea artificial .
Pentru zona IV a curgerii prin conductele tehnice hidraulic semirugoase i
rugoase zona prep tratic , n 1939, Colebrook i White au stabilit rela ia:
2,51

2 lg

Re 3,71D

(5.10.18)
care, de fapt, este valabil n toate cele trei zone (III, IV i V) ale regimului turbulent.
ntr-adev r, n cazul conductelor hidraulic absolut netede, D 0 , rezult legea
universal de rezisten pentru conducte netede, Prandtl-Krmn (5.10.8), iar n cazul
conductelor hidraulic absolut rugoase, zona p tratic , Re, se ob ine formula
Krmn-Nikuradse (5.10.13).
Formula Colebrook-White aproximeaz foarte bine rezultatele experimentale din
diagrama lui L.F. Moody, cu o abatere maxim de +2%, ns prezint dezavantajul c
l con ine pe implicit, necesitnd calcule iterative. Pentru nceperea calculului de
itera ie, se folose te valoarea dat de formula lui Blasius:
0

0,3162
, Re 4000 105
0, 25
Re

sau o alt formul explicit , datorat lui Frenkel, care d valori foarte apropiate de
cele date de rela ia lui Colebrook-White i deci face posibil un calcul iterativ foarte
scurt:

107

6,81 0,9

2 lg
,

Re
3,71D
0

(5.10.19)
care la conductele hidraulic absolut netede, / D 0 , tinde la rela ia lui Konakov
(5.10.10), iar la conductele absolut rugoase n zona p tratic , Re , tinde la formula
Krmn-Nikuradse (5.10.13).
5.11 Studiul pierderii de sarcin hidraulic local a curen ilor sub
presiune
5.11.1 Definire i rela ie general
Pierderile de sarcin hidraulic local au loc n sec iunile curentului n
care exist a a-zisele rezisten e locale cum ar fi: varia iile bru te de sec iune,
schimbarea direc iei de curgere, precum i diversele aparate hidraulice. Pierderile de
sarcin hidraulic local au loc pe o lungime relativ redus a curentului, motiv pentru
care, teoretic, ele se consider concentrate ntr-o sec iune a acestuia.
Pierderile de sarcin hidraulic local se exprim cu rela ia general :
hl

V22
,
2g

(5.11.1)
unde este coeficientul pierderii de sarcin hidraulic local al rezisten ei, fiind dat n
ndreptare de hidraulic , iar V2 este viteza medie pe sec iunea curentului stabilizat n
aval de rezisten .
Exist ns i situa ii n care se utilizeaz viteza medie pe sec iunea curentului din
amontele rezisten ei:
hl

V12
.
2g

(5.11.2)
Rela ia dintre cei doi coeficien i ai pierderii de sarcin local va fi:
V2
V 2 V1
2 1 ,

2g
2 g V2

(5.11.3)
n continuare, se analizeaz pierderea de sarcin hidraulic local n
cteva cazuri particulare.

5.11.2 L rgirea brusc de sec iune (formula Borda-Carnot)


Se consider un curent n curgere printr-o conduct cilindric orizontal ,
care ntr-o anumit sec iune prezint o cre tere brusc de la valoarea A1 la valoarea A2>A1
(fig. 5.11.1).

108

linie de sarcin` total`

hl

V12

linie de sarcin` piezometric`

2g

p1

p2

z
I1

V1

P2

p1

2g

2g

p
1

A2

A1

P1

V
V
2 2 1 1

p2

p1

I 2 V2

Fig. 5.11.1
Datorit iner iei, fluidul nu poate urm ri cu fidelitate conturul l rgirii bru te de
sec iune, n col urile acesteia apar zone de presiune mai redus , p1 p1, n care se produc
vrtejuri ce consum din energia curentului.
Pentru determinarea pierderii de sarcin hidraulic local , se scriu ecua ia
de continuitate, ecua ia lui Bernoulli i ecua ia teoremei impulsului ntre sec iunile 1 i 2
ale curentului:
Q A1V1 A2V2 const., z1

p1

V12
p
V2
z 2 2 2 2 hl ,
2g

2g

F P1 P2 R I1 I 2 0.

(5.11.4)
Rezult :
V1 A2
V 2 V22 p1 p2

; z1 z 2 , 1 1, 2 1 : hl 1
; Ox : P1 I1 P2 I 2 0.
V2 A1
2g

Ecua ia teoremei impulsului dup direc ia curgerii se scrie succesiv:


p1 A1 p1 A2 A1 QV1 p2 A2 QV2 0;

p1 A1 p1
A A V V
p
A V V
1 1 2 2 1 2 2 2 2 0.
A2 A2
gA2

gA2

Din aceast ecua ie se rezolv termenul:

p2

V22 V1V2 p1 A1 p1
A

1 1 .
g
g
A2 A2

Cu acestea, rezult pierderea de sarcin local a l rgirii bru te:


hl
hl

V12 V22 2V22 2V1V2 p1


A p
A

1 1 1 1 1 ;
2g 2g
2g
2g
A2 A2

V1 V2 2
2g

p1 p1
A
1 1 .
A2

Presiunea p1 din col urile l rgirii bru te de sec iune este mai mic dect presiunea p1 din
sec iunea A1, ns valorile lor sunt sensibil apropiate, astfel c se pot admite aproximativ
egale i rezult formula Borda-Carnot:

109

p1 p1 0 : hl

V1 V2 2 .
2g

(5.11.5)
Sau nc :
2

V
V2
A
V2
A

V2
hl 1 1 2 , hl 2 1 2 , hl 2 , 2 1 .
2g
V2
2g
A1
2g
A1

(5.11.6)
5.11.3 Ingustarea brusc de sec iune
Se consider un curent ce curge printr-o conduct cilindric i care ntr-o
sec iune 1 prezint o ngustare brusc de la sec iunea A1 la sec iunea A2<A1 (fig. 5.11.2).
linie de sarcin` total`

V12

hl

2g
p m1

2g

2g

V
V
2 2 1 1

linie de sarcin` piezometric`

p m2

p m1

x
A1

A2<A1

A2

Fig. 5.11.2
La ngustarea brusc de sec iune, pierderea de sarcin hidraulic local este concentrat ,
n principiu, dup sec iunea contractat A2 a curentului. Pierderea de sarcin local are
expresia general :
hl

V22
,
2g

iar coeficien ii acesteia se determin experimental, fiind func ie de raportul ariilor:


A2/A
1

0,0
1
0,5
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0,4
7

0,45

0,38

0,34

0,30

0,2
5

0,2
0

0,15

0,09

5.11.4 Ie irea dintr-o conduct i intrarea ntr-un rezervor de dimensiuni foarte


mari
Se consider un curent ce curge printr-o conduct i care intr ntr-un
rezervor de dimensiuni foarte mari (fig. 5.11.3).

110

linie de sarcin` total`


2

V
1 1

hl

pa
linie de sarcin` piezometric`

2g

p m2

p m1

p
m1

V2 0

V1

Fig. 5.11.3
Evident, n rezervorul de dimensiuni foarte mari, viteza fluidului este neglijabil , iar
formula Borda-Carnot devine:
V2 0, hl

V1 V2 2 :
2g

hl

V12
V2
1 : 1.
2g
2g

(5.11.7)
Dar:
2

V2 0 :

V1
, .
V2

Pierderea de sarcin local exprimat cu viteza stabilizat n aval de intrarea n rezervor


cap t o valoare nedeterminat :
hl

V22
0,
2g

motiv pentru care aceasta se exprim cu viteza din amonte.

CURGERILE EFLUENTE PRIN ORIFICII, AJUTAJE


}I PESTE DEVERSOARE
6.1 Curgerea prin orificii
6.1.1 Definire, clasificare, aspect fizic al curgerii

Defini ie: Orificii hidraulice sunt orificiile geometrice practicate n pere ii plani ai
rezervoarelor, avnd muchiile ascu ite, astfel c forma longitudinal a curentului n curgere
prin orificii nu este influen at de grosimea marginii acestora.
Defini ie: Vena sau jetul este curentul de fluid ce curge prin orificiu.
Clasificarea orificiilor se face dup urm toarele criterii:
a) Dup criteriul temporal: orificii cu curgere permanent sau cu sarcin constant
i orificii cu curgere nepermanent sau cu sarcin variabil ;
b) Dup nivelul presiunii n aval de orificiu: orificii cu curgere liber , atunci cnd
curgerea are loc direct n atmosfer , i orificii cu curgere necat , atunci cnd aceasta are loc
sub nivelul suprafe ei libere a lichidului din aval;

111

c) Dup nivelul varia iei vitezei n sec iunea orificiului liber: orificii libere mici, cu
sarcina hidraulic H * 5h, la care varia ia vitezei este mic , sub 5%, i deci neglijabil ,
i orificii libere mari, cu sarcina hidraulic H *<5h, la care varia ia vitezei dep e te 5%
i trebuie luat n calcul, unde h este dimensiunea dup vertical a orificiului.
Fie dou orificii, unul cu curgere liber i cel lalt cu curgere necat ,
pa
ambele avnd sec iunea A, figura 6.1.1.
pa
A1

A1

hH*

N
a

A Ah 2
2 3' '

h1-h2H*

A A
2 3'
b

Fig. 6.1.1
Analiznd aspectul fizic al curgerii prin orificiu, se observ c , datorit
for ei masice, lichidul are tendin a de a- i mic ora energia poten ial i curge prin
orificiu, astfel c , n amontele acestuia, liniile de curent converg c tre axa orificiului, se
curbeaz n apropierea marginii, realiznd o ie ire cu direc ia general normal pe planul
orificiului; dup ie irea din orificiu, datorit iner iei fluidului, tendin a de convergen a
liniilor de curent se men ine i conduce la o contrac ie a sec iunii jetului de fluid, nct, la
o anumit distan l de planul orificiului, jetul are o sec iune minim , A <A, fenomenul
purtnd numele de contrac ie a venei, fiind cunoscut din antichitate.
Defini ie: Coeficientul de contrac ie a jetului este raportul:

A
1.
A

(6.1.1)
Lungimea l este dependent de forma orificiului i de viteza de curgere, la orificiile circulare
avnd, orientativ, valoarea l 0,6d.
Dup dep irea sec iunii contractate, sec iunea jetului r mne
constant i, la curgerea liber , jetul cade n cmpul gravita ional, avnd o form
apropiat de parabol , care i men ine integritatea pe o distan destul de mare,
datorit tensiunii superficiale, iar la curgerea necat , se formeaz un jet necat care de
asemenea curge n cmpul gravita ional, avnd forma dependent de dimensiunile
domeniului lichidului din aval.
Defini ie: Sarcina hidraulic a orificiului este diferen a dintre sarcinile piezometrice
ale jetului din sec iunea de intrare 1 i sec iunea contractat 3:
H H p1 H p3 z1

p1

z3

p3

La orificiul cu curgere liber :

1 :

z1 h, p1 pa ; 3 : z3 0, p3 pa : H h

112

pa

pa

, H h;

la orificiul cu curgere necat :


(6.1.2)

1 :

z1 h1 , p1 pa ; 3 : z3 0, p3 pa h2 : H h

pa

pa h2

H h1 h2 .

Sarcina hidraulic a orificiului este deci dependent de alegerea planului de referin , la


curgerea liber , i este independent de aceast alegere la curgerea necat .
Se scriu acum ecua ia de continuitate i ecua ia lui Bernoulli pentru firul de
curent ce curge prin centrul sec iunii orificiului, ntre sec iunea de intrare 1 i sec iunea
orificiului 2, fa de planul orizontal de reper N -N prin axa orificiului:
Q A1v1 A2 v2 ,

( N N ) : z1
H p1 H p 2

1 :
H

p1

v1 A2

;
v2 A1

v12
p
v2
v2
v2
z 2 2 2 , H p1 1 H p 2 2 ,
2g
2g
2g
2g

v22 v12
v2 v2

, H 2 1 ;
2g 2g
2g 2g

A1 A2 ,

A2
A
1, v1 2 v2 v2 , v1 0; 2 : v2 v :
A1
A1

v2
, v 2 gH .
2g

(6.1.3)
Se constat c ecua ia lui Bernoulli i viteza n sec iunea orificiului au acelea i expresii,
att pentru orificiile libere ct i pentru cele necate, sarcinile hidraulice avnd ns
semnifica ii diferite n cele dou cazuri (6.1.2). n consecin , la orificiile cu curgere
liber , n punctele sec iunii orificiului, viteza variaz parabolic cu sarcina acestora, iar la
orificiile cu curgere necat viteza are aceea i valoare n toate punctele sec iunii, deoarece
sarcina hidraulic are aceea i valoare n toate aceste puncte.
Se analizeaz i varia ia de vitez n punctele sec iunii orificiului cu
curgere liber , n raport cu viteza din centrul sec iunii. Sarcinile hidraulice, vitezele i
rapoartele vitezelor punctelor celor mai de sus i de jos sunt:
h'
h'
, h2 h ; v1 2 gh1 , v 2 gh , v2 2 gh2 :
2
2
h'
h'
2
2
h
h
h1
v
h
h
'
v1

2 1 , 2 2
2 1 h' .

h
h
2h v
h
h
2h
v
h1 h

(6.1.4)
Dac se impune ca varia ia relativ a vitezei n raport cu viteza din centrul sec iunii s nu
dep easc 5%, adic :
v
v
v
v
v v v1 v2 v

0,05; 1 1 0,05, 2 1 0,05 : 1 0,95, 2 1,05,


v
v
v
v
v
v
v

se va ob ine:
1

h'
h'
0,952 ,
2 1 0,952 0,195 : h 5,12h';
2h
h

113

h'
h'
1,052 ,
2 1,052 1 0,205 : h 4,87h'.
2h
h

(6.1.5)
n concluzie, pentru orificiile cu curgere liber , n raport cu varia ia vitezei n punctele
sec iunii fa de viteza din centrul acesteia, se definesc dou categorii de orificii: orificii
libere mici, cu sarcina hidraulic H*=h 5h, la care varia ia de vitez este sub 5%, putnd fi
neglijat , i orificii libere mari, cu sarcina hidraulic H*=h <5h, la care varia ia de vitez
dep e te 5% i care trebuie luat n calcul.
6.1.2 Calculul hidraulic al orificiilor cu sarcin constant
Pentru calculul hidraulic al orificiului se scriu ecua ia de continuitate i
ecua ia lui Bernoulli jetului de lichid n curgere prin orificiu, ntre sec iunea de intrare 1 i
sec iunea contractat 3, n raport cu planul de reper N -N prin centrul orificiului:
Q A1V1 A3V3 ;
( N N ) : z1
H p1 1
H 3

V12
2g

p1

p
V2
V12
z3 3 3 3 hlo ,
2g

2g

H p3 3

V32
V2
V2
hlo , H p1 H p3 3 3 1 1 hlo ,
2g
2g
2g

V32
V2
1 1 hlo ,
2g
2g

unde hlo este pierderea de sarcina hidraulic local a orificiului.


Rezult succesiv:

1 : A1 A3 ,
H

A3
A
1, V1 3 V3 V3 , V1 0; 3 : V3 V ': 3 :
A1
A1

V '2
hlo .
2g

(6.1.6)
Pierderea de sarcin local a orificiului se scrie cu rela ia general :
hlo o

V32
V '2
o
,
2g
2g

(6.1.7)
unde o este coeficientul pierderii de sarcin local al orificiului.
Ecua ia lui Bernoulli se scrie acum:
H

V '2
V '2
o
, 2 gH o V '2 .
2g
2g

1 Viteza n sec iunea contractat :


V '

2 gH , V ' o 2 gH , o

1,

(6.1.8)
n care o se nume te coeficient de vitez al orificiului.
2 Viteza n sec iunea orificiului se rezolv scriind ecua ia de continuitate ntre
sec iunea orificiului i sec iunea contractat :

114

Q AV A'V ', V A' V ' , V V ' V ' , V o


A

2 gH :

V o 2 gH , o o 1,

(6.1.9)
unde o este coeficientul de debit al orificiului.
3 Debitul orificiului depinde de tipul acestuia.
a) Orificiu liber mic:
H h const., V o 2 gh const. : Q AV o A 2 gh ;

(6.1.10)
b) Orificiu liber mare.
n f ia dA, figura 6.1.2, sarcina hidraulic , viteza i debitul au expresiile:
H z, V o 2 gz , d Q d A V b d z ' o 2 gz ; z z ' sin , d z d z ' sin :

d Q ob

dz
2 gz .
sin

Debitul total va fi suma:


b 2g
Q d Q o
sin

h2

h1

1
z2

2 b 2 g
dz o
3 sin

3
3
h 2 h 2 .
1
2

(6.1.11)
La varia ia unghiului de nclinare rezult :
0 : h10 h20 h0 const., H h0 const., V o 2 gh0 const.,
Q0 o A 2 gh0 ;
x'

O'O

z
g

pa

O'O

h1 z

h1

dA

z'
zo

dz'

y0 G

h2

h2

dz

pa A
A'
y'y

z0

h'

()

(A)
b

z'

z'

Fig. 6.1.2

: Q
2

3
3
2
o b 2 g h22 h12 ;

(6.1.12)
c) Orificii necate.
H h1 h2 const., V o 2 g h1 h2 const. :
Q o A 2 g h1 h2 const .,

(6.1.13)
115

indiferent de nclinarea ariei orificiilor;


d) Orificiu mic, par ial liber i par ial necat, figura 6.1.3.
pa

h1

h1
N

h
2
h
2

Q1

A1
A2

pa

H*

N
h2

Q2

Fig. 6.1.3
Q1 o1 A1 2 gh1 , h1

h1 h2 h1
2

h'
2 , Q A 2 g (h h ) , Q Q Q .
2
o2 2
1
2
1
2

(6.1.14)

n general, pentru orificii mici prin pere i sub iri rezult :

o 0,98; 0,60,620,64; o 0,60,62.

(6.1.15)
6.1.3 Calculul hidraulic al orificiilor cu sarcin variabil
1 Curgerea liber
Fie un rezervor cu sec iunea transversal variabil , z , care are la baz un
orificiu de sec iune A i n care curge un debit afluent constant, Q0 (fig. 6.1.4). S se
determine timpul de curgere a lichidului ntre sarcinile hidraulice H1 h1 i H 2 h2 h1 .
Q0

z
t1
t

t+dt
t2

h1
h2 h
0

dz
z
O

A'

Fig. 6.1.4
La un moment oarecare t, sarcina hidraulic i debitul n curgere prin orificiu
sunt:
H z, Q o A 2 gz .

Se eviden iaz urm toarele trei situa ii:


a) Dac debitul orificiului Q este egal cu debitul afluent constant Q0, curgerea lichidului
prin orificiu este permanent la sarcina constant h0 conform rela iilor:
z h0 , Q Q0 , o A 2 gh0 Q0 : h0

Q02
2 g o2 A2

(6.1.16)

116

b) Dac sarcina este z >h0, rezult c debitul orificiului este Q >Q0, ceea ce conduce la
sc derea sarcinii orificiului pn la atingerea valorii h0, dup care curgerea devine
permanent la aceast sarcin ;
c) Dac sarcina este z <h0, rezult Q <Q0 i sarcina orificiului cre te pn ce ia valoarea
h0, dup care curgerea devine, de asemenea, permanent .
n concluzie, indiferent de valoarea sarcinii ini iale h1, curgerea tinde ntotdeauna s devin
permanent la sarcina h0.
n intervalul de timp dt, iese din vas i, respectiv, intr n vas volumele de lichid:
d V Q d t o A 2 gz d t , d V0 Q0 d t o A 2 gh0 d t.

n acela i interval de timp dt, varia ia volumului de lichid din vas, exprimat hidraulic i
volumic, va fi:
- pentru z >h0, sc derea volumului de lichid din vas este:
d V d V0 Q Q0 d t o A 2 g

o A 2g

z h0 d t , d V d V0 d z :

z h0 d t d z;

(6.1.17)
- pentru z <h0, cre terea volumului de lichid rezult :
d V0 d V Q0 Q d t o A 2 g

o A 2g

h0 z d t , d V0 d V d z :

h0 z d t d z.

De aici, timpul varia iei de sarcin va fi:


dt

t2

dz

o A 2g

z h0

, t dt
t1

o A

h2

2g
h1

dz
z h0

(6.1.18)
Pentru integrare, se face schimbarea de variabil :

z h0 u, z u h0 , d z 2 u h0 d u; t1 : z h1 , u1 h1 h0 ;
t 2 : z h2 h1 , u 2 h2 h0 u1.

Se stabile te i rela ia suprafe ei (u) i se integreaz :


t

o A 2g

u2

u1

h0
d u.
u

(6.1.19)
Pentru =const., rezult :
t

o A

u
2g

h0 ln u

u1

u2

u
u1 u2 h0 ln 1
u2
o A 2g
2

h h h h h ln h1 h0
1
0
2
0
0
o A 2 g
h2 h0
2

h h h ln h1 h0 .
1
2
0
o A 2 g
h2 h0
2

(6.1.20)
Dac debitul afluent este nul, mai rezult :

117

Q0 0, h0 0 : t '

o A 2 g

h1 h2 .

(6.1.21)
La golirea total a vasului f r debit afluent se ob ine:
h2 0 : t g

2 h1

o A 2g

2 h1

o A 2 gh1

V1 h1 , Q1 o A1 2 gh1 , t1

V1
, t g 2t1 ,
Q1

V1
.
Q1

(6.1.22)
Timpul de golire a vasului sub sarcina variabil este deci dublu fa de timpul curgerii
aceluia i volum sub sarcina ini ial constant .
2 Curgerea necat .
Fie dou rezervoare care, pentru simplificare, se consider prismatice, cu
sec iunile transversale A1 i A2, unite printr-un orificiu necat avnd sec iunea A i sarcina
hidraulic ini ial H1* (fig. 6.1.5). S se determine timpul de curgere ntre sarcinile H1* i
H2* <H1*.
t1
t

A1

dz1

t+dt
z

H 1

t+dt

z1

dz2

A2

z2
A

N
I

t1

A'

II

Fig.6.1.5
La momentul oarecare t, sarcina i debitul orificiului sunt:

H z, Q o A 2 gz .

n intervalul de timp dt, sub sarcina z, va trece din rezervorul I n rezervorul II volumul de
lichid:
d V Q d t o A 2 gz d t ,

de unde se rezolv timpul de curgere:


dt

dV

o A 2 gz

(6.1.23)
Ipoteza de continuitate se scrie:
d V A1 d z1 A2 d z 2 : d z 2

A1
d z1.
A2

De asemenea, geometric, mai rezult :


z z1 z 2 , d z d z1 d z 2 d z1

A1
A A2
A2
d z1 1
d z1 : d z1
d z.
A2
A2
A1 A2

Cu acestea, rezult timpul de curgere:

118

dt

A1 d z1

o A 2 gz

t2

t dt
t1

A1 A2

o A 2 g A1 A2
H 2

A1 A2

o A

2g A A
1

1
2

1
2

dz

2 H
1

d z;

2 A1 A2

H H .

1
2

o A 2 g A1 A2

(6.1.24)

Timpul de anulare a sarcinii hidraulice i deci de ncetare a curentului va fi:


H 2 0 : t a

2 A1 A2

o A 2 g A1 A2

H1

2 A1 A2 H1

o A 2 gH1 A1 A2

(6.1.25)

6.1.4 Pierderea de sarcin hidraulic local a orificiilor


Din ecua ia lui Bernoulli pentru curgerea prin orificii sub sarcin constant ,
se rezolv pierderea de sarcin local :

2
2
H V hlo , V ' o 2 gH , V 2 o2 2 gH , V V ' : hlo H V .

2g
2g

Se exprim aceast pierdere de sarcin local mai nti n func ie de sarcina hidraulic :
hlo H

2g

o2 2 gH , hlo 1 o2 H , hlo 1 0,982 H 0,04H

(6.1.26)
sau cu viteza din sec iunea contractat :
hlo

1 o2 V 2
0,04 V 2
V 2
,
h

0
,
041
,
lo
2g
o2 2 g
0,982 2 g

(6.1.27)
iar n func ie de viteza din sec iunea orificiului:
1 2 V 2
1 o2 V 2
V
0,04 V 2
V2

, hlo
,
h

0
,
11
.
V ' , hlo 2 2o
lo

2g
o 2g
o2 2 g
0,622 2 g

(6.1.28)

6.2 Curgerea prin ajutaje


6.2.1 Definire, clasificare, aspect fizic al curgerii
Defini ie: Ajutajele hidraulice sunt elemente cilindrice sau tronconice, de lungime
redus , L=(3...4)D, astfel c pierderea de sarcin distribuit este neglijabil , i care se
ata eaz la rezervoare ndreptul orificiilor practicate n pere ii sau pe fundul acestora, pentru
evacuarea fluidelor (fig.6.2.1).
Clasificarea ajutajelor se face dup criteriile:
a) Criteriul temporal: cu curgere permanent sau cu sarcin constant i cu
curgere nepermanent sau cu sarcin variabil ;
b) Dup modul de fixare la rezervoare: exterioare sau interioare, orizontale, nclinate
sau chiar verticale;
c) Forma geometric : cilindrice (Venturi) sau tronconice (Borda);
d) Nivelul presiunii n aval: cu curgere liber sau necat .

119

pa 1
L
A'

hH*
N

pa

pa

pa

h1

2 3 4
A A' A

A
A
3 4 pa
p
2
a

N'
a

hv

N'

pa 1

pa

h1-h2H*
h2
N

Fig. 6.2.1

Referitor la aspectul fizic al curgerii, se constat c , datorit iner iei


fluidului, tendin a de convergen a liniilor de curent din rezervor se men ine i dup
intrarea n ajutaj, astfel c jetul se desprinde de pere ii ajutajului, atingnd o sec iune
minim , A<A, la o anumit distan l de sec iunea de intrare n ajutaj, iar dup sec iunea
contractat jetul se destinde i la ie irea din ajutaj are din nou sec iunea acestuia; n zona
de desprindere a jetului de pere i, se creaz o zon de presiune mai redus , un vid par ial
chiar la curgerea liber , n care apar vrtejuri ce consum din energia jetului, pierdere de
energie concentrat , n principal, n zona de destindere a jetului de dup sec iunea
contractat .
Defini ie: Sarcina hidraulic a ajutajului este diferen a dintre sarcinile piezometrice
ale jetului din sec iunea de intrare 1 i sec iunea de ie ire 4:
H H p1 H p 4 z1

p1

z4

p4

La ajutajul cu curgere liber :

1 :

z1 h, p1 pa ; 4 : z 4 0, p4 pa : H h

pa

pa

, H h;

la ajutajul cu curgere necat :

1 :

z1 h1 , p1 pa ; 4 : z 4 0, p4 pa h2 : H h

pa

pa h2

H h1 h2 .

(6.2.1)
6.2.2 Calculul hidraulic al ajutajului cilindric cu sarcina constant
4 ale

Se scriu ecua ia de continuitate i ecua ia lui Bernoulli ntre sec iunile 1 i


jetului, fa de planul de nivel N -N prin axa ajutajului:
Q A1V1 A4V4 ;

( N N ) : z1
H p1 1

p1

V12
p
V2
z 4 4 4 4 hla ,
2g

2g

V12
V2
V2
V2
H p 4 4 4 hla , H 4 4 1 1 hla ,
2g
2g
2g
2g

unde hla este pierderea de sarcin local a ajutajului.


Dar:

1 :

A1 A4 ,

A4
A
1, V1 4 V4 V4 , V1 0; 4 : V4 V2 V , 4 2 :
A1
A1

120

V2
hla .
2g

(6.2.2)
Pierderea de sarcin hidraulic local a ajutajului se exprim cu ajutorul a
dou componente:
hla hlo hld ,

(6.2.3)
unde hlo este pierderea de sarcin local a orificiului din sec iunea de intrare n ajutaj:
hlo

1 o2 V 2
V2

0
,
11
;
2g
o2 2 g

(6.2.4)
hld pierderea de sarcin local la destinderea jetului de dup sec iunea contractat ,
care se calculeaz cu rela ia l rgirii bru te a sec iunii unei conducte:
2

A
V2 A V2 1 V2
V2
1
V2
hld 4 1 4 1
1
, hld
1
0,37
.
2g
0,62 2 g
A3 2 g A' 2 g 2 g

(6.2.5)

Deci:
2

hla

1 o2 V 2 1 V 2
V2
V2

1
;
h

0
,
11

0
,
37

0
,
48
.

la
2g
2g
o2 2 g 2 g

(6.2.6)
Cu acestea, ecua ia lui Bernoulli se scrie:
H

2
2

1 o2 1 2
V 2 1 o2 V 2 1 V 2

1
,
2
gH

V .

2g
o2 2 g 2 g
o2

Cu ajutorul acestei ecua ii, se calculeaz acum viteza i debitul.


a) Viteza lichidului n sec iunile de intrare i de ie ire din ajutaj:
1

1 o2

o2

1
1

1
1 0,11 0,37

2 gH , V a 2 gH , a

1 o2

o2

1
1

1,

0,82, V 0,82 2 gH ,

(6.2.7)
unde a este coeficientul de vitez al ajutajului.
b) Viteza lichidului n sec iunea contractat se rezolv cu ecua ia de
continuitate scris n sec iunile 3 i 4:

Q A'V ' AV , V '


V '

A
V
V , V ' V , V ' a
A'

2 gH ,

0,82
2 gH 1,32 2 gH .
0,62

(6.2.8)
c) Debitul ajutajului se scrie:
Q AV A a 2 gH a A 2 gH , a a 0,82, Q 0,82 A 2 gH ,

(6.2.9)

121

n care a este coeficientul de debit al ajutajului.


La curgerea liber prin orificii mici n pere i sub iri, viteza i debitul au
valorile aproximative:
V ' 0,98 2 gH , V 0,62 2 gH , Q 0,62 A 2 gH ,

constatndu-se c , la ajutaje, att viteza ct i debitul sunt superioare celor de la orificii.


d) n l imea vacuumetric , corespunz toare vidului par ial din sec iunea
contractat a ajutajului cu curgere liber , se rezolv scriind ecua ia fundamental a staticii
la nivelul N-N al suprafe ei libere a lichidului din piezometru i ecua ia lui Bernoulli ntre
sec iunea de intrare 1 i sec iunea contractat 3, n raport cu planul de reper N -N. Rezult :

N ' N ' :

pa p' hv : hv

( N N ) : z1

1 :

p1

pa p'

p' pa

pv

pv

, pv p pa 0;

p
V2
V12
z3 3 3 3 hlo .
2g

2g

z1 h H , p1 pa , V1 0; 3 : z3 0, p3 p ' , V3 V ' , 3 :

pa

p'

p p'
V 2
V 2
hlo , a

hlo H .
2g

2g

n l imea vacuumetric va fi:


hv

a2

V 2
a2

hlo H
2
gH

H
,
h

o2 H ,
o
v
2
2

2g
2g

hv 1,32 2 0,982 H 0,77 H .

(6.2.10)
Vidul par ial n sec iunea contractat este deci direct propor ional cu sarcina ajutajului.
n sfr it, sarcina ajutajului pentru vidul total n sec iunea contractat va fi:
p ' 0 : hvmax

hb
hb , hb a2 o2 H b , H b
;

2 o

pa

(6.2.11)

H 2O : H ba

10,336
0,76

13,24 mH 2O; Hg : H bm

0,987 mHg.
0,77
0,77

Fizic, vidul total n sec iunea contractat nu poate fi ob inut, datorit


gazelor dizolvate n lichide i eventualelor neetan eit i prin care aerul este aspirat n
sistem. Practic, vidul maxim realizat pe aceast cale poate atinge (0,7 ... 0,8)pa.
6.2.3 Pierderea de sarcin hidraulic local a ajutajelor
Se rescriu ecua ia lui Bernoulli ntre sec iunile de intrare 1 i ie ire 4,
precum i viteza n sec iunea de ie ire:

2

H V hla , V a 2 gH , V 2 a2 2 gH

2g

(6.2.12)
Mai nti in func ie de sarcina hidraulic :
hla H

2g

: h

la

V2
.
2g

a2 2 gH , hla 1 a2 H , hla 1 0,822 H 0,33H ,

(6.2.13)
122

fiind deci mult mai mare fa de cea a orificiilor.


n func ie de viteza de la ie ire se mai scrie:
hla

1 a2 V 2
0,33 V 2
V2
,
h

0
,
48
.
la
2g
a2 2 g
0,822 2 g

(6.2.14)

6.3 Curgerea peste deversoare


6.3.1 Definire, elemente principale, clasificare
Defini ie: Deversorul hidraulic este elementul peste care curge un lichid cu
suprafa liber .
Deversoarele pot fi considerate deci ca ni te orificii mari c rora le lipse te muchia
superioar sau, altfel spus, c rora lichidul nu le ud muchia superioar .
Deversoarele sunt folosite n construc iile hidrotehnice, asigurnd nivelul
apelor n cadrul unor limite, precum i pentru m surarea debitelor.
Elementele principale ale deversoarelor (fig. 6.3.1) sunt:
b
3h

pa

pa

Fig. 6.3.1

- pragul sau creasta deversorului este marginea superioar a acestuia peste care
curge lichidul;
- l imea deversorului, b, este egal cu lungimea crestei;
- grosimea pragului, , este dimensiunea pragului n sensul curgerii;
- sarcina deversorului, h, este n l imea maxim a nivelului lichidului din amontele
acestuia fa de creast i care, practic, se g se te la o distan de circa 3h.
Clasificarea deversoarelor se face dup urm toarele criterii:
a) Dup grosimea pragului, grosime care determin caracterul curgerii peste deversor (fig.6.3.2):
- deversor cu prag sub ire sau cu muchie ascu it , cu grosimea pragului <0,67h, grosime
ce nu influen eaz caracterul curgerii lamei deversante de lichid (a);
- deversor cu profil practic, cu grosimea pragului 0,67h< <(2...3)h i conturul cu

partea din aval curb sau cu un profil trapezoidal, lama deversant nedeslipindu-se de
peretele deversorului (b);
- deversor cu prag lat, cu grosimea pragului (2...3)h < 10h, grosime ce d curgerii
lamei deversante peste prag caracterul unei curgeri laminare plane (c);

123

0,67h<<23h

<0,67h

23h< <10h

Fig. 6.3.2

b) Dup direc ia liniei pragului n plan n raport cu direc ia de curgere de la


intrare (fig. 6.3.3):

Fig. 6.3.3

- deversor normal, cu linia crestei normal pe direc ia de curgere (a);


- deversor oblic, ntre cele dou direc ii existnd un unghi ascu it (b);
- deversor lateral, a ezat paralel cu direc ia curentului de la intrare (c);
c) Dup forma liniei crestei n plan (fig. 6.3.4):

Fig. 6.3.4

- deversoare drepte, atunci cnd linia crestei este o dreapt (a);


- deversoare frnte, cnd linia crestei este alc tuit din linii frnte (b);
- deversoare curbe, dac linia crestei este o curb dat (c);
d) Dup absen a sau prezen a contrac iei laterale a curentului pentru accesul
la deversor (fig. 6.3.5):
b

Fig. 6.3.5

- deversoare f r contrac ie lateral , cnd l imea b a crestei este egal cu


l imea B a canalului de aduc iune a lichidului la deversor (a);
- deversoare cu contra ie lateral cnd b<B (b).
e) Dup forma sec iunii transversale (fig. 6.3.6): dreptunghiular (a),
triunghiular (b), trapezoidal (c), circular (d), parabolic (e);

124

Fig. 6.3.6

f) Dup influen a nivelului lichidului din aval asupra debitului deversorului (fig.
6.3.7):
h2

h1

Fig. 6.3.7

- deversoare cu curgere liber , dac debitul deversorului nu depinde de nivelul


lichidului din aval (a);
- deversoare cu curgere necat , cnd, nivelul lichidului din aval crescnd peste o
anumit valoare critic , debitul deversorului ncepe s scad (b).
6.3.2 Calculul debitului deversorului dreptunghiular cu prag sub ire
Se consider deversorul cu sec iune dreptunghiular ca un orificiu
dreptunghiular mare c ruia lichidul nu-i ud muchia superioar (fig.6.3.8).

h1
h2

Fig. 6.3.8

n acest mod, se poate aplica rela ia debitului de la orificiile mari n pere i sub iri cu
curgerea sub sarcin constant a lichidului (6.1.12):
Q

3
3
2
o b 2 g h22 h12 ,

n care se ia h1=0 i h2=h, ob inndu-se:


3

2
2
ob 2 g h 2 mb 2 g h 2 , m o ,
3
3

(6.3.1)
unde m este coeficientul de debit al deversorului, avnd valorile:
pentru deversorul liber:
- f r contrac ie lateral i vitez de apropiere neglijabil :

125

m mo 0,405 0,0027h 1 ;

(6.3.2)
- f r contrac ie lateral ns cu vitez de apropiere mare:

m mo m1 0,405 0,0027h 1 1 0,55h 2 h p 2 ;

(6.3.3)
- cu contrac ie lateral :
2
2
B b

b h

m 0,405 0,0027h 1 0,003


1

0
,
55
;


B
B h p

(6.3.4)
pentru deversorul necat:
h h

m mo m11,051 0,2 1 3 2 .
P h

(6.3.5)

7 CURGEREA PERMANENT~ PRIN CONDUCTELE


CILINDRICE SUB PRESIUNE
7.1 Definire, clasificare, aspect fizic
Defini ie: Conductele sunt elemente hidraulice tubulare, de regul cilindrice, cu
lungimea L>(3...4)D, la care pierderea de sarcin distribuit trebuie luat n calcul.
n cazul general, curgerea permanent prin conductele cilindrice sub presiune
(fig. 7.1.1) poate fi:
p

hH*

pa

2
a

A
'

h1-h2H*

l
l'

(D,L)

(D,L)

pa

3
pa

I
I

Fig. 7.1.1
- curgere liber , sub sarcin constant (a);
- curgere necat , sub sarcin constant (b).
Datorit iner iei fluidului, tendin a de convergen a liniilor de curent din
rezervor se men ine i dup intrarea n conduct , curentul se desprinde de pere i, la
distan a l sec iunea acestuia atinge o valoare minim , A<A, apoi se destinde i, la o
distan l=(3...4)D de sec iunea de intrare n conduct , ocup din nou ntreaga sec iune a
acesteia, curgerea n zona de intrare fiind deci similar curgerii prin ajutaje.

126

Defini ie: Sarcina hidraulic a conductei este diferen a dintre sarcinile piezometrice
ale curentului de la intrarea sistemului i respectiv cap tul terminal al conductei:
p1 H p3 z1

p1

z3

p3

(7.1.1)
La curgerea liber :

1 :

z1 h, p1 pa ; 3 : z3 0, p3 pa : H h

pa

pa

H h;

(7.1.2)
la curgerea necat :

1 :

z1 h1 , p1 pa ; 3 : z3 0, p3 pa h2 : h1

pa

pa h2

h1 h2 .

(7.1.3)
7.2 Calculul hidraulic al conductei simple, D=const.
.
Se rezolv scriind ecua ia de continuitate i ecua ia lui Bernoulli ntre
sec iunea de intrare 1 a sistemului i sec iunea cap tului terminal 3 al conductei, n
raport cu planul de reper N-N prin acest cap t:
Q A1V1 A3V3 ,

(7.2.1)

N N :

z1

p1

H p1 H p3 3

p
V2
V2
V12
V2
z3 3 3 3 hr13 , H p1 1 1 H p3 3 3 hr13 ,
2g

2g
2g
2g

V32
V2
V2
V2
1 1 hr13 , 3 3 1 1 hr13 ,
2g
2g
2g
2g

(7.2.2)
unde hr13 este pierderea de sarcin hidraulic a conductei ntre cele dou sec iuni. Dar:

1 :

A1 A3 ,

A3
A
1, V1 3 V3 V3 , V1 0; 3 : V3 V , 3 :
A1
A1

V2
hr13.
2g

(7.2.3)
Pierderea de sarcin hidraulic a conductei se exprim cu ajutorul a trei componente:
hr13 hr 23 hla hd hl ,

(7.2.4)
n care hla este pierderea de sarcin local din zona de intrare n conduct , similar
ajutajului:

127

hla

V 2
1 a2 V 2 1
V2


, hla 0,48
;
2
2
2g
2g
a 2 g a

(7.2.5)
hd pierderea de sarcin distribuit pe lungimea conductei:
L V2
;
D 2g

hd

(7.2.6)
hl suma pierderilor de sarcin local din sec iunile conductei n care sunt instalate
rezisten e locale:
n

hl

i 1

V2
,
2g

(7.2.7)
unde i este coeficientul pierderii de sarcin local al rezisten ei din sec iunea curent i.
Ecua ia lui Bernoulli se scrie acum:

V2
hla hd hl .
2g

(7.2.8)
1 Conducta scurt este aceea la care termenii membrului al doilea al ecua iei lui
Bernoulli (7.2.8) au to i acela i ordin de m rime i deci nu pot fi neglija i unii fa de
al ii:

V 2
V 2 1
L V2
2

2g
2 g a
D 2g

i 1

1
V2
L
, 2 g 2

2g
D
a

i 1

2
V .

Cu ajutorul ecua iei lui Bernoulli, pot fi rezolvate viteza i debitul conductei:
V

2 gH
1

L

2
D
a

2 gH

,V

1
L

2
D
0,82

i 1

i 1

2 gH
L
1,48
D

i 1

(7.2.9)
Q AV

D2

2 gH
2D4
2 gH
, Q2
n
16 1
1
L
L

i

2
2
D
D
a
a
i 1

.
n

i
i 1

(7.2.10)
Pentru dimensionare, n func ie de datele i necunoscutele problemei, din ecua ia debitului
se rezolv H sau D, considernd da i ceilal i parametri:

8 1
L

2 2
D
g a

i 1

n
Q2
Q2
8 D
5

,
D

.
i
2 2
D4

i 1

(7.2.11)
Se mai scrie ecua ia lui Bernoulli ntre nivelele libere ale lichidului din cele
dou rezervoare ale sistemului cu curgere necat :

128

N N :
1 :

z1

p1

V12
p
V2
z 4 4 4 4 hr ;
2g

2g

z1 h1 , p1 p a , V1 0; 4 : z 4 h2 , p 4 p a , V4 0 : h1 h2 hr , hr .

La curgerea prin conducta necat , ntreaga sarcin hidraulic a curentului se consum deci
ca pierdere de sarcin .
2 Conducta lung este conducta la care, ntre termenii membrului al doilea al
ecua iei lui Bernoulli (7.2.8), pierderea de sarcin distribuit este preponderent , eroarea
relativ la neglijarea celorlal i termeni nedep ind 2%:
hd

V
hla hl ,
2g

V2
hla hl
2g

V2
hla hd hl
2g

0,02 :

V2
hla hl 0.
2g

n aceast ipotez , pentru o conduct lung , f r pierderi de sarcin local i foarte


rugoas , rezult condi ia:
n

V 2
V 2 1
2
2g
2 g a

0,072, a 0,82 :
0,02,
2
2
1
V
V
L V2

max
2g
2 g a2
D 2g

0, max

i 1

1
0,02
L L
0,98
0,98
L

max ,

,
1012.
2
2
2
2
D D 0,02 a max 0,02 0,82 0,072 D
0,02 a 0,02 a

(7.2.12)

Cu acestea, ecua ia lui Bernoulli pentru conducta lung devine:


hd ,

L V2
,
D 2g

(7.2.13)
de unde rezult :
V
D5

2g

2 gDH
D 2
, Q
L
4

Q2
H

2 gDH
,
L

2
2 2 D 4 2 gDH
Q
, H 8 L Q ,

16
L
2g
D5

(7.2.14)
3 Nota ia lui Chzi pentru conductele lungi:
hd : V

2 gDH

2 gDhd
8g

D hd
, V C RH J ,
4 L

(7.2.15)
rela ie numit ecua ia vitezei a lui Chzi, n care:
C este constanta lui Chzi:
C

8g

(7.2.16)
Defini ie: Raza hidraulic a conductei, RH , este raportul dintre aria i perimetrul
sec iunii udate:

129

RH

Au D 2 D

;
Pu 4D 4

(7.2.17)
J panta hidraulic a curentului:
J

hd
L

Expresia debitului va fi:


Q AV AC RH J .

(7.2.18)
Pentru o conduct lung i rugoas dat , prin care curge un fluid n regimul

turbulent zona p tratic , A, C i RH au valori constante i debitul mai poate fi

scris:
J , Q K J , K AC RH , Q K ,

Q AC RH

(7.2.19)
unde K are dimensiunea unui debit i se nume te modul de debit.
Cu acestea, debitul i pierderea de sarcin distribuit se scriu:
QK

hd
H
Q2
K
, H hd 2 L.
L
L
K

(7.2.20)
La curgerea printr-o conduct lung , n regimul turbulent zona p tratic , pierderea de
sarcin distribuit variaz deci liniar n lungul conductei, avnd panta direct propor ional
cu p tratul debitului i invers propor ional cu p tratul modulului de debit, iar debitul
curentului variaz parabolic cu sarcina hidraulic a conductei.
7.3 Linia de sarcin piezometric . Sifonul
7.3.1 Linia de sarcin piezometric
Se consider o conduct sub presiune avnd diametrul D i lungimea L

Hpb

hr

Hp,Hpm
N
2

Hpma

Hpmb

L O

Qb

Hpc
Hpmc

(D,L)
3

130

hr3b =H*b

r
L

Qcmax
H*

h3c =Hpm3c=0

pa

hr

h3a =Hpm3a
h3b =Hpm3b
hr3c =H*c

Hpa
1

hxb =Hpmxb
Hpxb

h1 Hpm1

Hp1

hb

hr3a =H*a=0

constante, prin
care curge n regimul turbulent, zona p tratic , un debit oarecare Q, reglat cu robinetul r (fig.
7.3.1).

Fig. 7.3.1
Defini ie: Linie de sarcin piezometric a unui curent este locul geometric al sarcinii
piezometrice barometrice Hp sau manometrice Hpm dup o variabil din lungul curentului:
p

p z

e p , H pm z

pm

e pm ; p pa pm , H p z

pa pm

H p H pm hb .

(7.3.1)
Liniile de sarcin piezometric Hp i Hpm sunt deci paralele, linia Hp fiind deasupra liniei Hpm
cu n l imea barometric hb.
Pentru determinarea rela iei liniei de sarcin piezometric , se scrie ecua ia
lui Bernoulli ntre sec iunea de intrare a curentului i o sec iune oarecare la distan a x de
sec iunea de intrare n conduct :

N N :

z1

p1

V
V
V12
V2
p
z
hr , H p1 1 1 H p
hr ,
2g

2g
2g
2g

H pm1 1

V
V12
H pm
hr .
2g
2g

(7.3.2)
Dac se neglijeaz n l imile cinetice, rezult :
1

V2
V12
0,
0 : H pm1 H pm hr const.
2g
2g

(7.3.3)
n orice sec iune a unui curent, suma dintre sarcina piezometric i pierderea de
sarcin de la intrarea sistemului i pn n sec iunea oarecare este constant i
egal cu sarcina piezometric din sectiunea de intrare a curentului.
La conducta simpl i lung , linia de sarcin piezometric este liniar :
D const. : H hd hr

H pm H pm1

x V2
x V2
, H pm1 H pm
,
D 2g
D 2g

x V2
.
D 2g

(7.3.4)
Pentru conducta scurt , dup (7.3.2) rezult :
H pm H pm1 1

V12
V2

hr , hr hla hd hl :
2g
2g

H pm H pm1 1

V 2
V12
V 2 1
x V2

2g
2g a
D 2g
2g

H pm H pm1 1

V12 1
x


2 g a2
D

i 1

i 1

V2
,
2g

V 2
.
2g

(7.3.5)
Interpretare geometric : Linia de sarcin piezometric manometric este locul
geometric al nivelelor libere ale lichidului din tuburile piezometrice manometrice instalate n

131

lungul curentului, iar linia de sarcin piezometric barometric este locul geometric al
nivelelor libere ale lichidului din tuburile piezometrice barometrice.
Interpretare energetic : Linia de sarcin piezometric reprezint legea varia iei
energiei specifice poten iale a fluidului n lungul curentului.
7.3.2 Sifonul
Fie i cazul n care traseul conductei simple i lungi intersecteaz linia de sarcin
piezometric manometric (fig. 7.3.2).

pa
1 pa

Mp
'

pa
Hpm

hv

pa

pa

B
I A

pa

'

'

pa

D I
I
Fig. 7.3.2
n punctele de intersec ie B i C, presiunea lichidului este egal cu presiunea atmosferic
pa, este mai mare dect aceasta n por iunile inferioare A B i C D i este mai mic n zona
superioar BMC, unde se produce un vid par ial.
Defini ie: Conduct n sifon sau sifon este por iunea de conduct situat deasupra liniei
de sarcin piezometric manometric , n care exist vidul par ial.
Pentru calculul n l imii vacuumetrice a vidului par ial maxim din punctul
cel mai ridicat M al sifonului, se scrie ecua ia fundamental a staticii la nivelul N-N al
suprafe ei libere a lichidului din piezometru:
N' N' : pa p' hv : hv

pa p'

p' pa

pv

pv

(7.3.6)
n cazul teoretic al vidului total se ob ine:
p' 0 : hv max

pa

hb .

Pentru ap i mercur rezult :


hv max a hba 10,336 mH 2O; hv max m hbm 0,76 mHg.

Datorit aerului dizolvat n lichid, precum i eventualelor neetan ri n zona


sifonului, vidul par ial nu dep e te practic 78 mH2O.
7.4 Calculul conductelor compuse n serie

hd1

Se consider o conduct cilindric compus din n tronsoane de diametre i


lungimi diferite, legate n serie (fig. 7.4.1).

132

pa
Hpm

H hd

hdn

ho=Hpmo

(D1,l1)

hdi

(D2,l2)

hn=Hpmn

(Di,li)

(Dn,ln)

2
n-1

N
n

Fig. 7.4.1
Pentru sistemul conductelor nseriate, ecua ia de continuitate i ecua ia lui
Bernoulli, n ipoteza conductelor lungi, au expresiile:
Q const ., H hd

di ;

i 1

D12V1

Di2Vi

Dn2Vn const. : Vi

Dn2
Di2

Vn ;

(7.4.1)
H

i 1

li Vi
, H
Di 2 g

i 1

li Dn4 Vn2
, 2 g Dn4Vn2
Di Di4 2 g

i 1

li
Di5

Din ultima ecua ie se rezolv viteza la ie irea sistemului, iar apoi viteza pe tronsonul curent
i:
Vn

1
Dn2

2 g
n

li

2 g

1
Di2

, Vi

Di5

i 1

i 1

li

Di5

(7.4.2)
Debitul sistemului de conducte nseriate:
Q AnVn

Dn2

1
Dn2

2 g
n

i 1

, Q

li
Di5

2 g
n

i 1

li

Di5

(7.4.3)
Pentru curgerea n zona p tratic , cu modulul de debit (7.2.19) se ob ine:
K i2 Ai2Ci2 RHi
Q

2 gH

l
i 1

2g 1
i

8 K i2

2 Di4 8g Di

2 g Di5 Di5
8
2g
, K i2
:
2 K i2 , i5
;
16 i 4
8 i
i g
Di 8K i2

, Q

H
n

li

K
i 1

2
i

(7.4.4)
7.5 Calculul conductelor compuse n paralel
Fie un sistem de n conducte cilindrice legate n paralel (fig. 7.5.1).

133

Hpm

H*hd1==hdn

(D1,l1)

h1=Hpm1

Q1

Q2

h2=Hpm2

(D2,l2)

2
Qn
(Dn,ln)

Fig. 7.5.1
Similar, ecua ia de continuitate i ecua ia lui Bernoulli, n ipoteza conductelor lungi, au
expresiile:
n

Q ,
i

li Vi 2
, i 1,, n.
Di 2 g

hd hd 1 hdi hdn i

i 1

(7.5.1)
Rezult succesiv:
2 gDi
2 gDi H

2 g Di5
, Qi AiVi Di2

H ;
i l i
4
i l i
8 i l i

Vi
n

2 g Di5
2g
H
H
8 i li
8

i 1

g
8

i 1

Di5
i li

Di5
:
i li

, Qi

i 1

Di5
i li
n

i 1

Di5
i li

Q.

(7.5.2)
Similar pentru curgerea n zona p tratic :
Di5

2g

K i2 :

Q
2

g
8

i 1

K i2

Q
n

2 g li

i 1

K i2
li

, Qi

K i2
li
n

i 1

K i2
li

Q.

(7.5.3)

7.6 Calculul conductei cu debit continuu i terminal


n studiul conductelor de pn acum, debitul acestora era distribuit n mod
concentrat numai pe la cap tul terminal al conductei. O parte din debitul conductei sau chiar
n ntregime poate fi distribuit ns i pe lungimea conductei (fig. 7.6.1).

134

pa

x
Qt
l
Qc

Fig. 7.6.1
Pentru simplificare, se admite c acest debit este distribuit continuu i uniform
pe lungimea conductei i anume debitul pe unitatea de lungime este:
q

Qc
.
l

(7.6.1)
S se determine pierderea de sarcin a curentului.
Debitul care curge n sec iunea de la distan a x a conductei este:
Q x Qt

Qc
x.
l

(7.6.2)
La curgerea turbulent n zona p tratic , panta hidraulic a curentului are
expresia (7.2.19):

K 2J , J

Q2
K2

d hd Q 2
2,
dx
K

de unde rezult pierderea de sarcin :


d hd J d x
l

hd d hd
0

hd

2
Qc
Qc
Qc2 2
1
1 2
Q

x
d
x

2
Q
x

x d x;

t
t
t

l
l
K2
K 2
l2

1
K2

2
2 3
2
2

Qt 2Qt Qc x Qc x 2 d x 1 Qt2l 2Qt Qc l Qc l ,

l
l 2 l 2 3
l2
K 2

l 2
1 2
Qt Qt Qc Qc .
2
3
K

(7.6.3)
Pentru conducta numai cu debit continuu rezult :
Qt 0, hdc

1 l
Qc2 .
3 K2

(7.6.4)
La conducta numai cu debit terminal:
Qc 0, hdt

Qt2
K2

l.

(7.6.5)
n sfr it, pentru cazul:

135

Qt Qc :

hdc 1
.
hdt 3

Pierderea de sarcin distribuit la curgerea unui debit continuu i uniform printr-o conduct
circular este deci de trei ori mai mic dect la curgerea aceluia i debit ns terminal prin
aceea i conduct .

8 CURGEREA NEPERMANET~ PRIN CONDUCTELE


CILINDRICE
8.1 Definire, aspect fizic
Ac ionnd brusc organul de nchidere al unei conducte prin care curge un fluid,
experimental se constat o cre tere brusc a presiunii n amontele sec iunii de nchidere i
o sc dere brusc a acesteia n aval.
Defini ie: Lovitura de berbec este fenomenul apari iei supra i subpresiunii asupra
fluidelor la curgerea acestora prin conducte, ca urmare a varia iei bru te a vitezei lor.
Cauza fizic a fenomenului loviturii de berbec const n apari ia unor for e
de iner ie asupra fluidului la varia ia vitezei acestuia, care, conform principiului lui
DAlembert, au sensul opus decelera iei sau accelera iei produse la nchiderea, respectiv,
deschiderea brusc a organului de nchidere, for e care conduc la varia ii mari ale presiunii
fluidului.
n sfr it, supra i subpresiunea create la varia ia vitezei fluidului prin
conduct , numit i und de presiune, se propag napoi prin conduct , pentru ca apoi, n
anumite sec iuni n care se schimb condi iile la limit , unda s sufere fenomene de
reflexie i refrac ie.
8.2 Calculul suprapresiunii la nchiderea brusc
Se admite c energia cinetic , Ec , a lichidului n curgere, considerat
incompresibil i f r viscozitate, se consum instantaneu i integral pentru comprimarea
longitudinal a coloanei lichide, E1, i pentru ntinderea tangen ial a pere ilor conductei,
E2:
Ec E1 E2 .

(8.2.1)
a) Energia cinetic a lichidului n mi carea permanent dinaintea frn rii sale
bru te, la ac ionarea instantanee a organului de nchidere, este:
Ec m

V2
V2
Al
;
2
2

(8.2.2)

136

b) Energia de deformare nmagazinat la comprimarea longitudinal a coloanei de


fluid, cea tranversal fiind mic , neglijabil , datorit rigidit ii conductei, se exprim
evalund mai nti for a care solicit coloana, precum i comprimarea acesteia (fig. 8.2.1):
l

Pmax

Fig. 8.2.1

- for a maxim care comprim longitudinal coloana de fluid datorit suprapresiunii


p este:
Pmax Ap;

- comprimarea longitudinal a coloanei lichide produs de aceast for rezult


din rela ia coeficientului de compresibilitate cubic al fluidului:

V
Al
lp

: l
.
Vp Alp

Cu acestea, energia nmagazinat la comprimarea longitudinal a coloanei fluide, n ipoteza


c varia ia for ei de la 0 la Pmax este liniar , va fi:
E1 Pmed l

1
1
lp Alp 2
Pmax l Ap

.
2
2

(8.2.3)
c) Energia de deformare la ntinderea tangen ial a circumferin ei conductei se
determin rezolvnd efortul maxim care solicit la ntindere tangen ial
circumferin a conductei precum i alungirea tangen ial a aceleea i circumferin e
(fig. 8.2.2).

dP

Al

A
Tmax

Aa

b
Tmax

Fig. 8.2.2

137

2Tmax d P cos
Al

p d Al cos

D
1
d l cos plD cos d
2
2

2
1
1
plD sin
plD : Tmax plD;

2
2

T l
T D plD D D 2 p 2 Ap
l max , l max

.
EAa
Ebl
2 Ebl
2Eb
Eb

Energia nmagazinat prin alungirea tangen ial a circuferin ei conductei, de asemenea n


ipoteza varia iei liniare a efortului de la 0 la Tmax , va fi:
E2 Tmed l

1
1 plD 2 Ap AlDp 2
Tmax l

.
2
2 2
Eb
2 Eb

(8.2.4)
Rezult n final:
Al

V 2 Alp 2 AlDp 2 Al 2 1 D

p
: p
2
2
2 Eb
2
bE

V
1 1 D

bE

(8.2.5)
8.3 Calculul vitezei de propagare a undei de presiune
Pentru simplificare, se admite conducta absolut rigid .
n timpul t scurs dup ac ionarea instantanee a organului de nchidere,
coloana de fluid oprit din mi care are lungimea x, iar suprapresiunea n sec iunea
de nchidere este p (fig. 8.3.1).
2

1
P1 , I1

V1=V

P2

A
p

V2=0
x

p+p

Fig. 8.3.1

Se aplic teorema impulsului sistemului de fluid cuprins ntre sec iunile 1 i 2:


P1 I1 P2 0, pA QV ( p p) A 0, QV Ap,

(8.3.1)
unde Q este debitul fluidului prin sec iunea 1 sau, n acest caz, volumul de fluid oprit din
mi care n unitatea de timp:
Q

Ax
x
Ac, c
,
t
t

(8.3.2)
n care c este viteza de propagare a undei de presiune sau celeritatea. Cu acestea, ecua ia
teoremei impulsului se scrie:
AcV Ap, p cV ,

care, introdus n expresia suprapresiunii (8.2.5), rezolv pe c:


138

cV

V
1 1 D

bE

, c

D
1

bE

, c

1
1

D
bE

(8.3.3)
Dup cum este cunoscut, o m sur a elasticit ii materialelor este modul de
elasticitate longitudinal al acestora, E, iar dup legea lui Hooke, pentru o solicitare
constant i o sc dere a elasticit ii conductei, rezult :

E c ,

const. 0, c 0 : E

, c cmax .
c

Viteza de propagare a undei de presiune prin conduct cre te deci cu sc derea elasticit ii,
respectiv cre terea rigidit ii conductei. Pentru conducta absolut rigid rezult rela ia lui
Newton:
c 0, E : c0

(8.3.4)
Pentru ap , la 20 0C i presiuni n domeniul (1...100) kgfcm-2:
1000 kgm3 , 20408 kgfcm2 20408 10 4 kgfm2 20408 10 4 9,81 Nm 2 ,

rezult viteza de propagare a undei de presiune prin ap la conducta absolut rigid :


c0

20408 104 9,81


1425 ms 1.
103

9 NO|IUNI DE TEORIE A STRATULUI LIMIT~


9.1 Definire, aspect fizic
Experimental s-a constatat c , n curgerea unui fluid vscos n jurul unui solid
oarecare, viteza fluidului dup o direc ie normal la suprafa a solidului prezint o
cre tere rapid de la valoarea 0 pe suprafa a acestuia la valoarea v a curentului exterior.
Defini ie: Stratul limit este stratul de fluid situat n imediata vecin tate a unui solid
n care are loc varia ia rapid a vitezei.
n consecin , pentru rezolvarea exact a problemei curgerii fluidelor vscoase n jurul
solidelor, se impune integrarea ecua iilor diferen iale ale curgerii fluidelor vscoase n
interiorul stratului limit i a ecua iilor diferen iale ale fluidelor ideale n exteriorul acestui
strat.
9.2 Ecua iile diferen iale ale stratului limit (L. Prandtl)
Fie un curent plan al unui fluid vscos incompresibil n curgere peste o plac
plan dispus paralel cu direc ia de mi care Ox, curba (C) frontiera exterioar a stratului
limit i (x) grosimea acestuia la distan a x de bordul de atac (fig. 9.2.1).

139

(C)

(x)

vx(y)

O
x
l

Fig. 9.2.1
Ecua iile mi c rii fluidelor n stratul limit se ob in din ecua ia de
continuitate i ecua iile de mi care ale fluidelor vscoase, ecua iile Navier-Stokes,
neglijnd for ele masice, deoarece, grosimea stratului limit fiind foarte redus , greutatea
fluidului din acest strat este foarte mic , neglijabil . Deci:
v x v y

0;
x
y

2v
2vx
1 p
2x
x x
y 2

v x
v
v

vx x v y x ,
t
x
y

(9.2.1)

2v y 2v y
1 p
2
y x
y 2

v y
v y
v y

vx
vy
.
t
x
y

Analiznd ordinul de m rime al termenilor ecua iilor, L. Prandtl a ajuns la


unele simplific ri, astfel:
- n interiorul stratului limit , variabila y ia valori ntre 0 i , adic y are ordinul de
m rime , scriindu-se simbolic y~;
- pentru y lund valori de la 0 la , viteza vx variaz de la 0 pe plac la valoarea v a
curentului exterior stratului limit , adic vx~v;
- dac n planul pl cii i n sensul direc iei curgerii Ox se alege o lungime de
referin l n care se studiaz mi carea, atunci x~l.
Cu acestea, ordinul de m rime al derivatelor termenilor ecua iilor mi c rii se scrie:
v
v
v 2vx
v x v x v v x v x v 2 v x
v
~ ,
~ ,
~ x2 2 ,
~ x2 2 .
2
x
l y
y x
x
y

x
l
y 2

(9.2.2)
Din ecua ia de continuitate, rezult c ambii termeni au acela i ordin de m rime, fiind
egali i de semne contrarii, adic :
v y
y

vx v
~ ,
x
l

din care, prin integrare, rezult i ordinul de m rime al vitezei vy:


vy

v
v
v
d v y ~ d y, v y ~ d v y
dy
.
l
l
l

(9.2.3)
Prin derivare, rezult ordinul de m rime al derivatelor vitezei vy:

140

v y

vy
x

v v y
,
y
l2

vy
y

2
v v v y
,
l
l x 2

vy
x2

2
v
v v y
v
v
~ y2 2 .
,
3
2
l

l
y
l
y

(9.2.4)

Se rescrie ecua ia de mi care dup direc ia Ox i sub termenii acesteia se nscriu


ordinele lor de m rime:

2v
2vx
1 p
2x
x x
y 2
v

l2

v x
v
v

vx x v y x ;
t

x
y

v2
l

v
l

Prandtl a admis c ceilal i doi termeni r ma i, ai for elor de presiune i de iner ie


local , au ordinul de m rime al for elor de iner ie convectiv , adic v2l-1.
Lund lungimea de referin mult mai mare dect grosimea stratului limit , rezult :
2vx

v
2
2
2vx
2vx 2vx

,
0.
l ,
1,
0 : 2x ~ l 1,
v
l
l
vx
x 2
y 2
x 2
l
2
y 2
2

(9.2.5)

Dac se admite c n interiorul stratului limit for ele de viscozitate au ordinul de m rime
al for elor de iner ie convectiv , rezult ordinul de m rime al grosimii stratului limit :

v2
l
2
: ~

l
l
v
vl

l
Rel

, Rel

vl

(9.2.6)
Grosimea stratului limit scade deci cu viteza curentului exterior.
Similar se procedeaz cu ecua ia de mi care dup direc ia Oy:

2v y 2v y
1 p
2
y x
y 2
v
l3

v
l

v y
v y
v y

vx
vy
;
t
x
y

v2

l2

l2

De asemenea, Prandtl admite i aici c cei doi termeni r ma i au ordinul de m rime al


for elor de iner ie convectiv i mai rezult :
2v y

v
2
2
2
2
2

x
l ,
1 : 2
l 3 1, v y v y , v y 0.

l
vy
v l
x 2
y 2
x 2
2
y
l

(9.2.7)
n continuare, analiznd comparativ ordinul de m rime al termenilor similari ai
ecua iilor de mi care dup cele dou direc ii, mai rezult :
v y

v
x ~ l 2 1 : v v y v v x , v v y 0;
x
x
x
v
v
l
x
x
x
vx x
x
l
v y
v
vy
v
v
v

y
~ l 1 : v y y v y x , v y y 0;
v
v
l
y
y
y
vy x

y
vx

141

2v y

v
2
2
2
y 2
l
1 : v y v x , v y 0;
~
v
l
2v
y 2
y 2
y 2
2x
2
y

(9.2.8)
1

p
v
2

p
p p
y

,
0.
~ l 2 1 :
p
l
y
x y
v
x
l
2

n consecin , ecua ia de mi care dup direc ia Oy se poate reduce suficient de exact la:
p
0.
y

(9.2.9)
Presiunea n stratul limit este deci constant dup normala la suprafa a solidului, avnd
acelea i valori la suprafa a solidului i pe frontiera superioar a stratului limit .
n concluzie, sistemul ecua iilor diferen iale ale stratului limit devine:

2 v x v x
v
v
v x v y
1 p
p

vx x v y x ,
0,

0,
2
x
t
x
y y
x
y
y

(9.2.10)
ecua ii care se integreaz n urm toarele condi ii la limit :
y 0 : v x v y 0; y : v x v, v y ~

v
v, v y 0.
l

(9.2.11)
n cazul mi c rii permanente, ecua iile de mi care i ecua ia de
continuitate se scriu:
v x
2vx
v
v
v x v y
1 p
p
0:

vx x v y x ,
0,

0.
2
t
x
x
y y
x
y
y

(9.2.12)
Ecua iile diferen iale ale stratului limit sunt valabile numai pentru curgerea
laminar n stratul limit , deoarece ecua iile Navier-Stokes folosite sunt valabile numai
pentru acest regim.
n sfr it, de i ecua iile diferen iale ale stratului limit sunt mai simple n
raport cu ecua iile generale Navier-Stokes, ele prezint dificult i serioase la integrare,
chiar i n cazul curgerii fluidelor vscoase peste solidele cele mai simple.
9.3 Ecua ia integro-diferen ial a stratului limit (Th. von Krmn)
Se consider stratul limit al unui curent plan pentru un lichid incompresibil
i vscos n curgere peste o plac plan de l ime infinit , dispus paralel cu direc ia
curentului (fig. 9.3.1).

142

A
d

(x)

dy

i
O

dx

p
dx
x

Fig. 9.3.1
La distan a x de bordul de atac al pl cii, se separ o particul fluid din
stratul limit de lungime dx, n l imea variabil (x) i l imea unitatea, c reia i se
aplic teorema impulsului:
v

t d v d Q v d Q F .
e

(9.3.1)
Suprafa a de control ABCDA este format din frontiera rigid BC a pl cii paralel cu
direc ia Ox, frontiera superioar AD a stratului limit i planele AB i CD situate la
distan a dx i paralele cu axa Oy.
Dac (x) este grosimea stratului limit i vx(y) este viteza curentului n
stratul limit dup direc ia Ox, atunci debitul de mas care intr prin sec iunea de intrare
i cel care iese prin sec iunea din ie ire se scriu:

AB 1: Q

M1

M2

v x d y
0

d QM 1 d Q v x d v x d y 1;

CD 1: Q


v x d y d x.

x
0

(9.3.2)
Se constat c prin sec iunea de ie ire CD 1 iese un debit mai mare dect cel intrat prin
sec iunea de intrare AB 1 . Conform ecua iei de continuitate pentru fluidele incompresibile,


excedentul de debit, v x d y d x , care iese prin sec iunea CD 1 , trebuie mai nti s intre
x
0

n suprafa a de control. Cum suprafa a ( ED 1 ) nu poate fi st b tut de fluid, ED fiind o


linie de curent, urmeaz c fluidul p trunde traversnd frontiera ( AD 1 ), dup ce str bate
mai nti ortogonal sec iunea ( AE 1 ) cu viteza constant v0 a curentului exterior; n

consecin , n cele ce urmeaz , de fapt se aplic teorema impulsului particulei fluide din
suprafa a de control (ABCDEA1) .
Impulsurile prin cele trei sec iuni str b tute de curentul permanent ntr-o
unitate de timp sunt:

143

AB 1: I d Q
1

CD 1: I v
2

2
M 1v x v x d y; AE 1 : I1 v0

2
xd


v x d y d x;

x
0


v x2 d y d x.

x
0

(9.3.3)
n fine, dac curgerea este nepermanent , varia ia n unitatea de timp a impulsului fluidului
din suprafa a de control rezult :

d t :

d t 1 :

I d mv x d v x v x d y d x 1;
0

v
I

v x d y d x x d y d x.

t t
t
0
0

(9.3.4)
Neglijnd for ele masice, r mn for ele de viscozitate pe frontiera rigid ( BC 1 ) i
for ele de presiune pe suprafe ele ( BE 1 ) i ( CD 1 ):
v
d F 0 d x 1 x
y

p
p

d x; d Fp p BE 1 p d x CD 1
d x.
x
x

y 0

(9.3.5)

Cu acestea, ecua ia teoremei impulsului se scrie acum:


v x


p
d y d x v x2 d y v x2 d y d x v x2 d y v0 v x d y d x
d x 0 d x;

t
x
x
x
0
0

0

0

v x

p
dy
v x2 d y v0
v x d y
0 ,
t
x
x
x

(9.3.6)
rela ie ce reprezint ecua ia integro- diferen ial a stratului limit a lui Th. von Krmn.
Pentru mi carea permanent rezult :

v x
d
d
p
0:
v x2 d y v0
v x d y
0.
t
dx
dx
x

(9.3.7)
Pentru aceast ecua ie se poate determina o solu ie aproximativ , adoptnd pentru viteza
vx(y) o lege ob inut prin interpolare i observnd, totodat , c varia ia presiunii n lungul
stratului limit , p/x, coincide cu reparti ia presiunii la suprafa a pl cii rigide i la
frontiera superioar a stratului limit , deoarece p/y =0, iar legea presiunii pe suprafa a
pl cii, p(x), se determin prin rezolvarea problemei curgerii fluidului perfect n jurul
aceleea i pl ci. Dup integrare, se ob ine o ecua ie algebric ce rezolv pe .
n sfr it, ecua ia integro-diferen ial este valabil att pentru regimul
laminar ct i pentru cel turbulent.
9.4 Grosimea stratului limit i rezisten a de frecare a unei pl ci plane n ipoteza
stratului limit laminar
Fie o plac plan de lungime l i l ime b, dispus n planul unui curent plan i
permanent, al unui lichid vscos avnd viteza constant v0 i admi nd c n interiorul

144

stratului limit curgerea este laminar (fig. 9.4.1). S se determine grosimea stratului limit
(x) i for a de frecare pe una din fe ele pl cii.
v0

v0
(A)

(x)

vx (y)
x
dx

Fig. 9.4.1
Ecua ia integro- diferen ial corespunz toare (9.3.7) se scrie:

d
d
dp
v x2 d y v0
v x d y
0.
dx
dx
dx

Deoarece presiunea dup direc ia normal la plac este constant , p/ y=0, presiunea n
stratul limit este deci egal cu cea de pe plac i cu cea de la frontiera superioar . n
aceste condi ii, poate fi scris ecua ia lui Bernoulli pentru frontiera superioar a stratului
limit , deoarece n afara acestui strat curentul este poten ial, neglijnd i for ele masice:
y

v2
1 dp 1
dv
dp
dv
const., v 2 v x2 v 2y , y 0 :

2v
0,
v
;
2g
g d x 2 g d x
dx
dx

y 0, v x v y 0,

dv
dp
v
dv
dp
0:
0; y , v x v0 , v y ~
0,
0:
0.
dx
dx
l
dx
dx

(9.4.1)

Se exprim aproximativ viteza necunoscut n stratul limit cu ajutorul


polinomului omogen de gradul al IV-lea:
v x y a1 y a2 y 2 a3 y 3 a4 y 4 ,
2vx
y 2

v x
a1 2a2 y 3a3 y 2 4a4 y 3 ,
y

2a2 6a3 y 12a4 y 2 ,

(9.4.2)
unde coeficien ii ai sunt func iuni de x prin intermediul lui , putnd fi determina i din
condi iile la limit pe suprafa a pl cii i la frontiera superioar a stratului limit , astfel:

y 0 : v x 0, v y 0 ,

y : v x v 0 , v y

v x
v x
2vx
0,
0,
0;
x
y
y 2

v x
2vx
v
v x
0 ,
0,
0,
0.
l
y
y 2
x

(9.4.3)
Cu ajutorul acestor condi ii se ob ine sistemul:

vx y

v
a1 a2 2 a3 3 a4 4 v0 , x
y

a1 2a2 3a3 2 4a4 3 0,


y

145

2vx

y 2

2a2 0,

y 0

2vx

y 2

2a2 6a3 12a4 2 0,

cu solu ia:
a1

2v0

, a2 0, a3

2v0

, a4

v0

(9.4.4)

iar expresia aproximativ a vitezei va fi:


y y 3 y 4
v x v0 2 2 .

(9.4.5)
Tensiunea de frecare pe plac va fi:
v

2v

0 x
a1 0 .

y 0

(9.4.6)
Cu acestea, ecua ia integro-diferen ial va fi:
2

y y 3 y 4
d
v02 2 2 d y
dx

v0

y y 3 y 4
2v
d
v0 2 2 d y 0 .
dx

(9.4.7)
Prin integrare, se ob ine:
2v
367 2 d 7
d
37
d
630
v0
v02
0 ,
v0
, d
d x,
630
d x 10
dx

630
dx
37 v0

2
2

630
1260
x C; x 0, 0 : C 0, 2
x,
37 v0
37 v0

v x
5,83x
1260

x 5,83
x , 0,5 , Rex 0 .

37 v0
v0
Rex

(9.4.8)
Frontiera stratului limit laminar este deci o parabol de gradul al doilea.
Tensiunea de frecare pe plac va fi:
0

2v0

2v0 v0
v03
v03
0,343
, 0 0,343
.
5,83 x
x
x

(9.4.9)
For a de frecare pe plac va fi:
l

Fx d Fx 0b d x 0,343b v03 x
A

0 ,686 b

v0 l

lv02 , Fx

1
2

d x 0,686b v03l 0,686b

vl
1,372 Av02
, Rel 0 .
2

Rel

(9.4.10)
Coeficientul rezisten ei de frecare al stratului limit laminar este:

146

v03l
lv02
2l 2 v04

Fx

C fx

v02

1,372
Rel

(9.4.11)
9.5 Grosimea stratului limit i rezisten a de frecare a unei pl ci plane n ipoteza
stratului limit turbulent
Rezolvarea aproximativ a ecua iei integro-diferen iale a stratului limit se
face utiliznd rezultatele studiului curgerii turbulente prin conductele circulare, extinse la acest
caz.
Se admite pentru distribu ia vitezelor n stratul limit legea exponen ial 1/ 7 de
interpolare:
1

vx y 7
,
v0

(9.5.1)
iar pentru tensiunea de frecare pe plac rela ia:

0 0,0228v02
v 0

4
.

(9.5.2)
Cu acestea, ecua ia integro-diferen ial a stratului limit devine:
2


d
d
y 7
y 7
v02 d y v0
v0 d y 0,0228v02
dx
dx


v0
0
0

4
.

(9.5.3)
Pentru integrare, se face schimbarea de variabil :
y

u, d y d u; y 0 : u 0, y : u 1,

iar cei doi termeni integrali devin:

7
y 7
d y u 7 d u u 7

9

0
0

7
,
9

7
y 7
d y u 7 d u u 7

8

0
0

7
.
8

Cu acestea, ecua ia integro-diferen ial a stratului limit ia forma diferen ial :7 2 d 7 2 d
v0
v0
0,0228v02
9
dx 8
dx
v0

4
.

n continuare, se simplific ecua ia, se separ variabilele i se integreaz nedefinit,


determinndu-se rela ia grosimii stratului limit :

7 d
0,0228
72 d x
v0

4
0,0228 72
, 4 d

v0

4
4
0,0228 72
d x, 4

5
7

v0

4
x C.

Constanta adi ional se rezolv din condi ia la limit pe bordul de atac al pl cii:

147

1 5
1

4
4
5

0
,
0228

72

0,37 x

x , 0,37 x 5 ,
x 0, 0 : C 0,
,
74
Rex0, 2
v0
v0

Rex

v0 x

(9.5.4)
Tensiunea de frecare ia forma:

0 0,0228v02 0,37
v
0
v0

1
4

1
5

4 4

x5

0,0293v02

x
v0

1
5,

0,0293v02
Rex0,2

(9.5.5)

n sfr it, for a de frecare:


l

5
0,0293 5 2 5 5
Fx 0b d x 0,0293v02 bx 5 d x
v0 bl ,
4
v0
v0
0
0

5
vl
0,072 Av02
Av02 0, 2
Fx 0,036
, Rel 0 .
2

Rel
v0 l

(9.5.6)
Coeficientul rezisten ei de frecare are expresia:
C fx

2 Fx

Av02

0,072
,
Rel0,2

(9.5.7)
care d rezultate exacte pn la Rel 106. n intervalul 106<Rel<109, coeficientul rezisten ei
de frecare se exprim mai exact cu formula propus de Schlichting:
C fx

0,455

lg Rel 2,58

(9.5.8)
care rezult adoptnd legea universal logaritmic pentru distribu ia vitezei n stratul
limit .

10 CURGEREA PRIN MA}INILE HIDRAULICE

CENTRIFUGALE

Ma inile hidraulice centrifugale, hidrodinamice sau turboma inile sunt


de dou categorii:
- turbopompele convertesc energia mecanic primit la arbore n energie
cinetic
comunicat mediului hidraulic;
- turbinele convertesc energia hidraulic a mediului de lucru n energie mecanic
disponibil la arborele acestora.
10.1 Sarcina hidraulic a turboma inilor

148

Defini ie: Sarcina hidraulic a unei turboma ini este energia specific total pe care o
prime te sau o cedeaz unitatea de greutate de fluid la curgerea prin turboma in .
(p2,V2)
Hr
Hg

hf2
R

z2

Hro

M
(p1,V1)

A
hf1

z1
N

Fig. 10.1.2.

Fig. 10.1.1.

Pentru func ionarea n regim de pomp (fig. 10.1.1), energia specific total
cedat de c tre rotor unit ii de greutate de fluid este dat de diferen a dintre energia
specific total a fluidului de la refularea i, respectiv, aspira ia pompei:
Hr er ea .

(10.1.1)
Scriind ecua ia lui Bernoulli ntre nivelele (1-A) i, respectiv, (R-2), fa de planul de reper
(N-N), rezult :
p1

e1 ea h f 1 z1

V12
p
V2
, er e2 h f 2 z2 2 2 h f 2 :
2g

2g

H r e2 h f 2 e1 h f 1 e2 e1 h f 1 h f 2 ,

(10.1.2)
H r z 2 z1

p2 p1

V22

V12

2g

hf1 hf 2 .

n ipoteza c curgerea fluidului prin sistem are loc n regimul turbulent zona p tratic ,
pierderea de sarcin este propor ional cu p tratul debitului (7.2.20):
l
l
l
l
h f h f 1 h f 2 12 22 Q 2 CQ 2 , C 12 22 const.
K1 K 2
K1 K 2

(10.1.3)
i sarcina hidraulic a pompei ia forma:
H r H r 0 CQ 2 , H r 0 z 2 z1

p2 p1

V22 V12
.
2g

(10.1.4)
Defini ie: Caracteristica exterioar a sistemului pe care debiteaz o pomp este
dependen a func ional a sarcinii hidraulice de debitul pompei (fig. 10.1.2).
La func ionarea n regim de turbin (fig. 10.1.3), energia specific cedat de c tre
unitatea de greutate de fluid rotorului se exprim prin diferen a dintre energia specific
total a fluidului de la intrarea i, respectiv, ie irea din turbin :

149

(p1,V1)

hf1
Hg

z1

G
(p2,V2) E
hf2
z2
N

Fig. 10.1.3
H r ei ee .

(10.1.5)
Similar, se scrie ecua ia lui Bernoulli ntre nivelele (1-I) i repsectiv (E-2):
e1 ei h f 1 z1

p1

V12
p V2
; ee e2 h f 2 z 2 2 2 h f 2 :
2g

2g

H r e1 h f 1 e2 h f 2 e1 e2 h f 1 h f 2 e2 e1 h f 1 h f 2 ,

p p1 V22 V12
H r z 2 z1 2

hf1 hf 2

2g

(10.1.6)

n cele ce urmeaz , m rimile pompelor i turbinelor vor fi scrise ntr-o


form unic , cu ajutorul semnelor duble, astfel: semnele superioare sunt valabile pentru
func ionarea n regim de pomp , iar cele inferioare pentru func ionarea n regim de
turbin .
n forma comun , sarcina turboma inilor se scrie:

p p1 V22 V12
H r z 2 z1 2

hf1 hf 2

2g

(10.1.7)
10.2 Ecua ia fundamental a turboma inilor
Mi carea curentului de fluid prin tuburile de curent formate de palele rotorului
unei turboma ini este absolut , cnd este studiat n raport cu un reper fix, i este relativ ,
cnd este studiat n raport cu un reper mobil solidar cu rotorul.
n fiecare punct al rotorului, viteza relativ w , viteza tangen ial de transport u i
viteza absolut v formeaz un triunghi, numit triunghiul vitezelor, ce caracterizeaz
mi carea fluidului n punctul considerat. n teoria turboma inilor intereseaz n special
triunghiurile vitezelor din sec iunile de intrare i de ie ire din rotor.
Se scrie ecua ia teoremei momentului cinetic pentru mi carea permanent a curentului
prin tubul de curent format de dou pale consecutive ale rotorului (fig. 10.2.1):

150

v2

2
w2

u2

2
2

w1

r2

2 1

v1

u1

w2

r1 Mht

O
a

v2

-Mht

v1

M
r2 r1 ht

O
b

Fig.
10.2.1

Q r 2 v 2 r 1 v1 M e .

u1

w1

u2

2 2

(10.2.1)
Se admite c n punctele sec iunii de intrare (r1=const.), unghiurile 1 i vitezele relative w1
ale particulelor de fluid sunt egale i, similar, n punctele sec iunii de ie ire (r2=const.),
adic se admite c rotorul are un num r infinit de pale, nct fiecare particul se mi c pe
cte o pal .
Pentru pomp (a), momentul hidraulic teoretic (f r luarea n considerare a pierderilor
hidraulice), dup (10.2.1), se scrie:
M ht Qt r2v2 sin 2 r1v1 sin 1 Qt r2v2 cos 2 r1v1 cos1 .

Similar pentru turbin (b):

M ht Qt r2v2 sin 2 r1v1 sin 1 Qt r2v2 cos 2 r1v1 cos1 ,

unde Mht este momentul ac iunii mediului hidraulic asupra rotorului turbinei, iar (-Mht) este
momentul reac iunii rotorului turbinei asupra mediului hidraulic sau momentul sarcinii la
arborele turbinei.
n form comun , momentul hidraulic teoretic al turboma inilor se scrie:
M ht Qt r2v2 cos 2 r1v1 cos1 .

(10.2.2)
Puterea hidraulic teoretic a fluidului n sec iunea de ie ire a rotorului
pompei i, respectiv, n sec iunea de intrare a rotorului turbinei va fi:
Pht M ht Qt H t gQt Ht .

(10.2.3)
Sarcina hidraulic teoretic a rotorului rezult de aici:
gQt H t Qt r2v2 cos 2 r1v1 cos1 :

H t

1
u2v2 cos 2 u1v1 cos1 , r u ,
g

(10.2.4)
rela ie care reprezint ecua ia fundamental a turboma inilor scris n unghiuri.
Dar, din triunghiurile vitezelor de la intrarea i ie irea din rotor (fig. 10.2.2), cu ajutorul
teoremei lui Pitagora generalizat , se ob ine:
v1

w1

v2

w2

151


1 2 1

Fig. 10.2.2
2

w12 v12 u12 2v1u1 cos1 , w22 v22 u122 2v2u 2 cos 2 :

v1u1 cos1

v12 u12 w12


v 2 u 22 w22
, v2u 2 cos 2 2
,
2
2

cu care sarcina teoretic a rotorului cu un num r infinit de pale se scrie:


H t

1 2 2
v2 v1 u22 u12 w22 w12 ,
2g

(10.2.5)
care reprezint ecua ia fundamental a turboma inilor scris n viteze.
Se constat c sarcina teoretic a turboma inilor nu depinde de natura fizic a fluidului,
spre deosebire de putere (10.2.3) care este direct propor ional cu greutatea specific a
fluidului.
Sarcina teoretic i puterea teoretic ale rotorului cu un num r finit de pale se
exprim cu ajutorul coeficientului de corec ie al lui Stodola, <1, astfel:
H t H t , Pht Qt H t .

(10.2.6)
10.3 Pierderile i randamentele turboma inilor
n general, puterea de antrenare a unei pompe este mai mare dect puterea
hidraulic cedat fluidului refulat, diferen a dintre acestea fiind necesar pentru nvingerea
rezisten elor proprii la curgerea mediului hidraulic prin pomp . Similar, puterea hidraulic a
fluidului cedat rotorului turbinei este mai mare dect puterea mecanic disponibil la
arborele acesteia, diferen a consumndu-se, de asemenea, pentru nvingerea rezisten elor
proprii la curgerea mediului hidraulic prin turbin .
Se disting trei categorii de pierderi la turboma ini: volumice, hidraulice i mecanice.
a) Pierderile volumice sunt de dou subcategorii (fig. 10.3.1):
Q

Q
Qp

Qp

Qt

Qt

Fig. 10.3.1
- pierderile interne prin intersti iul dintre rotor i carcas , prin care o parte din
debitul pompei (a), dup ce a consumat energie de la rotor, din camera de refulare se ntoarce
n camera de aspira ie, ori o parte din debitul turbinei (b) trece direct din camera de intrare n
camera de evacuare, f r s mai treac prin rotor i s cedeze energie acestuia;
- pierderile externe prin diversele neetan ri, prin care mediul hidraulic se scurge spre
exterior.

152

Pentru pomp , dac Q este debitul de ie ire i Qp este debitul de pierderi, atunci debitul
teoretic de intrare i randamentul volumic au expresiile:
Qt Q Q p , v

Q
Q

.
Qt Q Q p

La turbin , debitul la intrare este Q, debitul de pierderi care ocole te rotorul este Qp , iar
debitul teoretic la ie ire i randamentul sunt:
Qt Q Q p , v

Qt Q Q p

.
Q
Q

De asemenea, n form comun , randamentul, debitul efectiv i debitul teoretic au


expresiile:
Q
v
Qt

Q Qp

, Q Qtv1 , Qt Qv1.

(10.3.1)
b) Pierderile hidraulice sunt pierderile de sarcin hidraulic datorate frec rii
vscoase i amestecului turbulent la curgerea fluidului n interiorul turboma inii.
Dac la ie irea din pomp fluidul are sarcina hidraulic H, iar pierderea de sarcin este Hp ,
atunci sarcina hidraulic teoretic pe care trebuie s-o realizeze rotorul i randamentul
hidraulic au expresiile:
H t H H p , h

H
H

.
Ht H H p

La turbin , sarcina hidraulic H a fluidului la intrarea n rotor este mai mare dect sarcina
hidraulic teoretic Ht cedat rotorului, datorit pierderii proprii Hp , astfel c sarcina
teoretic la arborele rotorului i randamentul hidraulic au expresiile:
H t H H p , h

Ht H H p

.
H
H

n forma comun , randamentul hidraulic, sarcina real i teoretic sunt:


H
h
Ht

H Hp

, H H th1 , H t Hh1.

(10.3.2)
Puterea hidraulic efectiv a mediului de lucru la ie irea din pomp i,
respectiv, la intrarea n turbin are expresia:
Ph QH .

(10.3.3)
Puterea intern sau teoretic este puterea hidraulic a mediului de lucru f r
luarea n considerare a pierderilor volumice i hidraulice:
Pi Pt Qt H t QH vh 1 Ph vh 1.

(10.3.4)
c) Pierderile mecanice ale turboma inilor sunt datorate frec rii mecanice a arborelui
ma inii n lag re i etan ri.
Pentru pomp , dac P este puterea necesar efectiv la arbore i Pm este puterea pierdut
prin frec ri mecanice, atunci puterea intern transmis fluidului i randamentul mecanic
sunt:
Pi Pt P Pm , m

Pi P Pm

.
P
P

153

Pentru turbin , puterea disponibil la arbore este P, puterea pierdut prin frec ri mecanice
este Pm , iar puterea intern sau teoretic cedat de c tre fluid rotorului i randamentul
mecanic au expresiile:
Pi Pt P Pm , m

P
P

.
Pi P Pm

De asemenea, n form comun :


Pi

P Pm

, Pi Pm1 , P Pim1.
P

(10.3.5)
n sfr it, puterea efectiv (10.3.5) la arborele turboma inii, folosind i expresia puterii
interne (10.3.4), se scrie:
P Ph vh 1m1 Ph vhm 1 Ph 1 , P QH 1 , vhm ,

(10.3.6)
unde este randamentul total al turboma inii.
Valorile randamentelor depind de tipul turboma inii i calitatea execu iei
sale. Valori orientative:
v 0,900,98; h 0,600,85; m 0,700,95; 0,500,85.

10.4 Similitudinea turboma inilor


10.4.1 Similitudinea m rimilor turboma inilor
a) Dou turboma ini asemenea au triunghiurile vitezelor asemenea n punctele
omoloage (fig. 10.4.1):
un
w
v
Dn nn
n
n n
n .
u m wm vm Dm nm
nm

(10.4.1)

w2

vr2

v2

2
A2

u2

A1
O

Fig. 10.4.1

b) Dou turboma ini asemenea au debitele ntr-un raport constant n sec iunile
omoloage:
Q Qtv1 Avrv1 Avv1 sin :

Qn
A v 1 sin
n
n n vn1
3 n vn
Qm Am vmvm sin
nm vm

(10.4.2)

c) Dou turboma ini asemenea au sarcinile hidraulice ntr-un raport constant n


punctele omoloage:

154

H H t h1 H t h1 g 1 u 2 v2 cos 2 u1v1 cos1 h1 :

H n n u 2 n v2 n cos 2 u1n v1n cos1 hn

H m m u 2 m v2 m cos 2 u1m v1m cos1 hm

n 2 nn

m nm

hn

.
hm

Dar, la rotoarele asemenea, datorit similitudinii geometrice i cinematice, procesele


dinamice referitoare la ocul hidraulic de la intrarea i ie irea din rotor sunt asemenea i, n
consecin , rezult :
n m :

n
Hn
2 n
Hm
nm

hn

.
hm

(10.4.3)
d) Dou turboma ini asemenea au presiunile ntr-un raport constant n punctele
omoloage:
p H :

p n n H n n 2 nn


pm m H m m nm

hn

.
hm

(10.4.4)
e) Dou turboma ini asemena au puterile la arbore ntr-un raport constant:
P QH

P
Q H
: n n n n
Pm m Qm H m

n 5 nn

m nm

vm hm vn hn mn

vn hn vm hm mm

n
n 3 n vn
m nm vm

n 5 nn

m nm

2 nn

nm
3

mn

mm

hn

hm

(10.4.5)
Dac cele dou turboma ini asemenea au acela i randament i folosesc
acela i mediu hidraulic rezult :
vn vm , hn hm , mn mm , n m , n m :
n
Qn
n
Hn
3 n ,
2 n
Qm
nm H m
nm

n
p
, n 2 n
pm
nm

un
w
v
n
n n n ,
u m wm vm
nm

Pn
n
,
5 n
Pm
nm

(10.4.6)
n sfr it, dac cele dou turboma ini asemenea sunt una i aceea i
ma in func ionnd n dou regimuri diferite, ntre parametrii ei de func ionare rezult
rela iile:
2

D
u w v n Q n H n p n
P n
1:

,
,
,
,
.
D
u w v n Q n H n p n P n

(10.4.7)

La o turboma in func ionnd n dou regimuri diferite, debitele sunt deci propor ionale
cu puterea nti a tura iei, sarcinile hidraulice cu puterea a doua, iar puterile la arbore cu
puterea a treia.
10.4.2 Definirea m rimilor dublu unitare, calculul tura iei caracteristice i
tura iei specifice
La curgerea mediului hidraulic printr-o turboma in , predominante sunt for ele de
iner ie i de presiune, cu excep ia camerei de aspira ie la pompe i de evacuare la turbine
unde predominante sunt for ele de iner ie i de greutate. n consecin , la turboma ini se
realizeaz o modelare incomplet dup criteriile S i Eu, exceptnd camera de aspira ie a
pompelor i camera de evacuare a turbinelor a c ror modelare se face dup criteriile S i
Fr.
155

Cu ajutorul criteriului Eu, se rezolv viteza de curgere a fluidului prin turboma in :

Eu p gH : v
2
2

v
v

gH
,
Eu

(10.4.8)
iar cu acestea se calculeaz debitul mediului hidraulic:
g
A
H 2
Eu
D

Q Av A

g 2
A
D H , Q Q11D 2 H , Q11 2
Eu
D

g
,
Eu

Q11 g 2 .
(10.4.9)
Folosind i criteriul S, se determin tura ia turboma inii:
vT
v
v
1

S
: n
D Dn
DS DS

n11

1
S

gH 1

Eu S

g H
H
, n n11
,
Eu D
D

1
g
, n11 g 2 .
Eu

(10.4.10)
n sfr it, cu expresia (10.4.9) a debitului, puterea hidraulic se scrie:
3

Ph QH Q11D 2 H H , Ph P11D 2 H 2 , P11 Q11 , P11 g 2 .

(10.4.11)
Pentru D i H egale cu unitatea, m rimile n11, Q11 i P11, definite mai sus, au valorile egale,
respectiv cu n, Q i Ph i, pentru acest motiv, se numesc tura ii, debite i puteri reduse sau
chiar dublu unitare.
De asemenea, m rimile reduse n11, Q11 i P11 depind de constantele AD -2, g i de criteriile de
similitudine Eu i S. n consecin , m rimile reduse Q11, n11 i P11 pot fi considerate criterii
de similitudine, avnd valori egale pe prototip i pe model, iar combina ii ale acestora, i(n11,
Q11, P11) =0, reprezint ecua iile criteriale ale turboma inilor.
Cele mai utilizate ecua ii criteriale pe plan mondial sunt cele ale tura iei caracteristice n0
i tura iei specifice ns.
Pentru rezolvarea tura iei caracteristice, din ecua ia (10.4.9) a debitului, se rezolv
diametrul rotorului:
1

D Q 2 Q112 H

1
4,

care, introdus n rela ia (10.4.10) a tura iei, conduce la:


1

n n11H 2 Q 2 Q112 H 4 , n n11Q112 Q

1
3
2H 4.

Pentru Q i H egale cu unitatea, rezult tura ia caracteristic :


1

Q 1, H 1 : n0 n11Q112 nQ 2 H

3
4.

(10.4.12)
Similar, pentru tura ia specific , se rezolv diametrul din ecua ia (10.4.11) a puterii
hidraulice:
1

D Ph2 P11 2 H

3
4,

care se introduce n expresia (10.4.10) a tura iei:


1

n n11H 2 Ph 2 P112 H 4 , n n11P112 Ph 2 H 4

156

i, pentru H i Ph egale cu unitatea, rezult tura ia specific :


H 1, Ph 1 : ns

1
n11P112

1
5

2
nPh H 4 .

(10.4.13)
Rela iile (10.4.12) i (10.4.13) sunt folosite n special pentru turbine.
Pentru pompe, rela ia tura iei specifice se mai prelucreaz folosind pentru puterea
hidraulic expresia acesteia n CP din sistemul tehnic:
Ph

QH
75

: ns n

QH
75

5
4

75

nQ 2 H

3
4.

(10.4.14)
Dac lichidul refulat este apa, mai rezult :
1000 kgfm3 : ns

1000 2 4
nQ H 3,65nQ 2 H 4 .
75

(10.4.15)
10.5 Curbele caracteristice ale turboma inilor
10.5.1 Curbele caracteristice ale turbopompelor
Parametrii fundamentali ai unei turbopompe sunt: tura ia de antrenare n,
debitul refulat Q, sarcina hidraulic sau n l imea de refulare H, puterea hidraulic a
fluidului refulat Ph i puterea de antrenare la arbore P. Dintre ace tia, ca variabile
independente se aleg tura ia i debitul.
La tura ia de antrenare constant a pompei, se determin urm toarele curbe caracteristice:
n const . : H H Q, P PQ, Q.
(10.5.1)
Pentru pompele centrifuge, curbele caracteristice pot fi determinate att teoretic ct i
experimental.
Pentru determinarea teoretic , se consider triunghiul vitezelor de la ie ire al unei
pompe centrifuge (fig. 10.5.1) cu intrare normal (1=/2). La varia ia debitului pompei, n
triunghiul vitezelor de la ie ire se modific componentele v2r i v2u astfel:
v2

v2r

2
2(x)

w2

v2(x)

w2 ( x)

v2r (x)
v2u

2
u2

v2u(x)

Fig. 10.5.1
v2 r x

D2 n Qx
Q x
, v2u x u 2 v2 r x ctg 2

ctg 2 .
D2b2
60
D2b2

Ecua ia fundamental a pompei centrifuge (10.2.4) devine n acest caz:


H t

D n D n Qx
1
1
u2 v2 x cos 2 x u2 v2u x 2 2
ctg 2 .
g
g
60 g 60
D2b2

157

Sarcina hidraulic efectiv a pompei (10.3.2) va fi:


H H th H th

hD2 n D2 n
60 g

ctg 2

Qx .

D2b2
60

(10.5.2)
Pentru tura ia de antrenare i randamentul hidraulic constante rezult :
n const ., h const . : H A BQx.

(10.5.3)
n realitate, randamentul hidraulic nu r mne constant, datorit pierderilor hidraulice n
pomp . Aceste pierderi sunt datorate frec rii vscoase i amestecului turbulent n pomp ,
precum i ocului hidraulic ca urmare a varia iei vitezei la intrarea i ie irea din rotor i
au expresiile:
H p1 C1Q 2 x , H p 2 C2 Qx Qn 2:

(10.5.4)

H H H p1 H p 2 A BQx C1Q x C2 Qx Qn 2,
2

(10.5.5)
unde Qn este debitul nominal al pompei. Din cauza acestor pierderi, caracteristica de sarcin
este aproximativ parabolic . Caracteristica de sarcin H se mai nume te i caracteristica
intern a pompei.
La determinarea experimental , montajul pentru testarea pompei centrifuge radiale se realizeaz ca n
figura 10.5.2, iar curbele caracteristice arat , calitativ, ca n figura 10.5.3.

Pentru testare, se utilizeaz : vacuumetrul V pe aspira ie, iar manometrul M, debitmetrul D i


organul de nchidere R instalate la refularea pompei.

n=const.

M
R

Hr
Q

max

Ho
Hro
Po

p= H

P
Q
QA

(M,n)

Fig. 10.5.2

Fig. 10.5.3

Din analiza curbelor caracteristice rezult urm toarele:


- pentru organul de nchidere complet nchis, rezisten a hidraulic R, debitul este nul,
sarcina pompei este H0, puterea de antrenare P0 i randamentul este nul, puterea P0
transformndu-se integral n c ldur , prin frecarea vscoas i amestecul turbulent ale
fluidului din interiorul pompei;
- pentru organul de nchidere complet deschis, rezisten a hidraulic este R=0, randamentul
este max, debitul QA, sarcina HA i puterea PA;
- la debite mici, se constat o cre tere a sarcinii H pe o zon de debite relativ redus , iar
apoi sarcina scade cu debitul. Zona ascendent a sarcinii constituie zona func ion rii
instabile a pompei, nso it de zgomote de intensitate mare. Aceast zon trebuie s fie ct
mai redus , la pompele moderne ea numai exist . Zona descendent a sarcinii este zona
func ion rii stabile;
- n sfr it, n planul curbelor caracteristice se reprezint i caracteristica extern Hr
(10.1.4) a sistemului pe care refuleaz pompa; intersec ia acesteia cu caracteristica intern H
a pompei, pentru organul de nchidere complet deschis, determin punctul optim de
func ionare A, pentru care randamentul este maxim.
158

La pompele diagonale i axiale, curbele caracteristice se determin numai pe cale


experimental , sunt diferite fa de cele ale pompelor radiale i, calitativ, arat ca n figura
10.5.4

n=const.
P
M

Fig. 10.5.4
10.5.2 Curbele caracteristice ale turbinelor
Parametrii fundamentali ai unei turbine sunt: tura ia la arbore n, debitul de intrare Q,
sarcina hidraulic sau c derea turbinei H, momentul la arbore M, puterea hidraulic
absorbit Ph, puterea util P la arborele turbinei i deschiderea palelor directoare . Ca
variabile independente se aleg tura ia n, sarcina H i deschiderea palelor directoare .
Pe cale experimental , pentru sarcina hidraulic i deschiderea palelor directoare constante,
se determin urm toarele curbe caracteristice:
H const ., const . : Q Qn, M M n, P Pn, n.

(10.5.6)
Calitativ, curbele caracteristice arat ca n figura 10.5.5.
H=const., =const.
M

Francis rapid`

Francis normal`+Pelton Q
Francis lent`
Q
P

na

Fig. 10.5.5

159

11 STUDIUL VARIA|IEI PRESIUNII PE ELEMENTELE HIDRAULICE


11.1 Cauze, m rimi hidraulice i electrice analoage, ipoteza
parametrilor concentra i
Presiunea unui fluid aflat ntr-o mi care oarecare sufer varia ii, n
principal, datorit urm toarelor cauze:
- frecarea vscoas i amestecul turbulent n mi carea permanent a fluidului;
- varia ia vitezei de curgere a fluidului n mi carea nepermanent a acestuia;
- compresibilitatea mediului de lucru i elasticitatea pere ilor camerelor de presiune, la
varia ia temporal a presiunii mediului hidraulic;
- scurgerilor de fluid prin intersti iile ajustajelor cu joc ale organelor aflate n mi care
relativ .
Primul care a studiat varia ia presiunii datorit cauzelor enumerate, utiliznd analogia hidroelectric , a fost inginerul romn George Constantinescu, fondatorul teoriei sonicit ii.
Analogia hidro- electric are la baz analogia urm toarelor m rimi mai
importante:
- debitul curentului hidraulic i intensitatea curentului electric;
- presiunea hidraulic i poten ialul electric;
- tensiunea hidraulic i tensiunea electric ;
- rezisten a hidraulic la curgerea permanent i rezisten a electric ohmic ;
- iner ia hidraulic i inductivitatea electric ;
- capacitatea hidraulic i capacitatea electric ;
- scurgerea volumic i permitivitatea electric .
n cele ce urmeaz , se analizeaz varia ia presiunii pe elementele hidraulice simple,
idealizate conform ipotezei parametrilor concentra i, admi nd c un element oarecare are o
rezisten preponderent , n raport cu celelalte tipuri de rezisten e, i c aceasta este

160

concentrat ntr-o sec iune a circuitului. n realitate, un element hidraulic oarecare poate avea
toate tipurile de rezisten e, iar acestea sunt distribuite pe o anumit lungime de circuit.
Aprecierea ipotezei parametrilor concentra i se face cu ajutorul dimensiunilor liniare ale circuitului
hidraulic i al frecven ei de pulsa ie a m rimilor hidraulice periodice i are ca scop anularea fenomenului
compunerii undelor de presiune.

Condi ia analitic pentru a admite ipoteza parametrilor concentra i este ca timpul t de


propagare a undei de presiune prin circuitul hidraulic s fie mult mai mic dect perioada T a
m rimii hidraulice periodice:
t T .

(11.1.1)
Dac l este lungimea circuitului, lungimea de und a m rimii hidraulice periodice i a
viteza de propagare a undei de presiune, condi ia ipotezei parametrilor concentra i se mai
scrie:

l at ,

aT :

, l .
a
a

(11.1.2)
Astfel, pentru un circuit hidraulic n a c rui compunere intr o pomp cu z =7 camere
volumice i care se rote te cu n =25 rot/s, folose te ca mediu de lucru uleiul hidraulic
aditivat H30, regimul termic al mediului de lucru este de 50 0C i presiunea nu dep e te
200 bari, rezult :
f 2 zn 2 7 25 350 Hz, a 1315ms 1 : aT

a 1315

3,75 m, l 3,75 m.
f
350

11.2 C derea de presiune la curgerea permanent


11.2.1 Definirea rezisten ei al curgerea permanent , R
n curgerea permanent a unui mediu hidraulic avnd viteza medie pe
sec iune V i viscozitatea cinematic , printr-un element cilindric de lungime l i diametru
D, apare ntotdeauna o pierdere de sarcin distribuit i respectiv o c dere de presiune
avnd expresiile:
hd

l V2
l V2
; p h d , p1 p2 U R h d
.
D 2g
D 2

(11.2.1)
Defini ie: Rezisten a la curgerea permanent a unui element este raportul R dintre
c derea de presiune pe element i debitul la puterea corespunz toare regimului curgerii:
R

UR
.
Qm

(11.2.2)
Atunci cnd debitul curentului ce curge prin element este unitatea, rezult :
Q 1Q : R

UR

1Qm

Rezisten a la curgerea permanent a unui element este deci m rimea numeric egal cu
c derea de presiune pe element, atunci cnd debitul curentului care l traverseaz este
unitatea.
C derea de presiune, puterea i energia transformate ireversibil n c ldur pe
o rezisten la curgerea permanent au expresiile:
161

dL dE

m1
U R RQm ; PR U R Q RQm1 ; P

, d E R PR d t RQ d t ,
dt
dt

ER

ER

d E RQ
R

m1

d t.

(11.2.3)
Se va vedea c la curgerea laminar m =1, iar la cea turbulent m 1,75-2).
a) n curgerea permanent laminar rezult :
Re Recr ,

64 64
VD
Q 4Q
64 l V 4Q

, Re
; U Rl

, V
Re VD

A D 2
VD D 2 D 2

U
128l
128l
Q, U Rl Rl Q : Rl Rl
tg const., m 1,
Q
D 4
D 4

(11.2.4)
unde Rl este rezisten a la curgerea permanent laminar .
Dimensiunea rezisten ei:

Rl U Rl PA1
Q V t

FL5T .

Puterea i energia pierdute pe o rezisten la curgerea permanent laminar au expresiile:


t

PRl U Rl Q Rl Q 2 , E Rl Rl Q 2 d t.
o

(11.2.5)
PRl Q sunt reprezentate n figura

Caracteristica liniar U Rl Q i caracteristica neliniar


11.2.1.
PRl

URl

tg=Re
Q

O
a

Fig. 11.2.1
b) Pentru regimul turbulent neted, utiliznd formula lui Blasius, rezult :

Re 3000 105 : tn
U Rtn

Rtn

0, 25l

1
4

100Re

Q1,75

0, 25
1000, 25V 0, 25 D

1,75

4Q
2
0, 25 1, 25
2 100 D
D

U Rtn

, hdtn
0, 25

41,75
2 100

0, 25

0, 25l

1, 75

4,75

41,75
0,25l
const., m 1,75.
2 1000, 25 1,75 D 4,75

Dimensiunea rezisten ei:

PA1 FL7,25T 1,75 .


Rtn U Rtn
Q1,75 V 1,75 t 1,75

162

0,25
1000, 25V 0, 25 D 0, 25

Q1,75 RtnQ1,75 ,

l V2
,
D 2g

(11.2.6)

c) n regimul turbulent rugos p tratic, c derea de presiune este propor ional cu


p tratul debitului:
1

2 lg

3,71D

1
3,71D

2 lg

l
U Rtp hrtp
D

Rtp

U Rtp
Q

l V2

D 2g

16Q 2
8 l


2 2 D 4 2 D 4 D

i 1

8 l

2 D 4 D

const., hrtp

i 1

i 1

i 1

V 2 l

2 g D

V 2
:
2g

i 1

2
Q RtpQ 2 :

const., m 2,

(11.2.7)
unde Rtp este rezisten a la curgerea permanent turbulent p tratic .
Dimensiunea:

Rtp U Rtp2 P2A2 FL8T 2 .


1

V t

Puterea i energia consumate:


t

PRtp U RtpQ RtpQ 3 , E Rtp Rtp Q 3 d t.


0

(11.2.8)
n figura 11.2.2 se prezint caracteristicile neliniare U Rt (Q) i PRt (Q).

URt

PRt

Q
a

Q
b

Fig. 11.2.2
d) Pentru zona regimului turbulent semirugos i rugos prep tratic, presiunea
variaz cu debitul la o putere cuprins ntre 1,75 i 2.
n cazul general al regimului turbulent, c derea de presiune pe o rezisten la curgerea permanent se
scrie:
U Rt Rt Q m .

(11.2.9)
11.2.2 Liniarizarea caracteristicii c derii de presiune la curgerea
turbulent
n scopul analizei sistemelor hidraulice neliniare cu ajutorul metodelor
sistemelor liniare, se efectueaz o liniarizare a caracteristii statice U Rt (Q) a curgerii turbulente.
Aceast liniarizare const , n principiu, n nlocuirea unei por iuni a caracteristicii neliniare
din jurul unui punct cu tangenta la caracteristic n acel punct, pe un domeniu limitat de valori
ale debitului, astfel nct diferen ele de comportare ale elementului liniarizat nlocuitor fa
de elementul neliniar dat s fie ct mai mici. Liniarizarea este aplicabil elementelor

163

neesen ial sau u or neliniare, la care caracteristicile statice sunt continue i au derivate finite
i univoce n vecin tatea punctului n jurul c ruia se face aceast liniarizare. Evident, ea nu
poate fi efectuat n jurul punctelor de discontinuitate. Liniarizarea aceasta se nume te
punctual sau local .
Exist dou metode de liniarizare local : metoda tangentelor i metoda prin trecere la
abateri n jurul unui regim sta ionar (de obicei regimul nominal sau regimul maxim).
n metoda tangentei (fig. 11.2.3), se dezvolt n serie Taylor c derea de
presiune la curgerea permanent
turbulent
(11.2.9) n jurul punctului
M 0 (Q0 , U Rt0 ) , re innd numai primii doi termeni ai dezvolt rii, atunci cnd se iau varia ii
mici ale debitului:
U Rt U Rt 0
U Rt d U Rt

Q
dQ

Q Q0 d U Rt

1! d Q

d U Rt
, U Rt U Rt 0 (Q Q0 )
Q0
dQ

,
Q0

.
Q0

(11.2.10)

URt

M(Q,URt)
Mo(Qo,URto)

URto
O

Qo

Fig. 11.2.3
Avnd n vedere i expresia c derii de presiune n mi carea laminar (11.2.4),
rezisten a liniarizat corespunz toare unei rezisten e neliniare date se scrie similar:
U Rt
Rl lim
Q0 Q

d U Rt

Q0 d Q

mRt Q0m1.
Q0

(11.2.11)
Metoda prin trecere la abateri n jurul unui regim sta ionar const n
considerarea, n locul m rimilor unui element sau sistem, a abaterilor acestor m rimi fa
de un regim sta ionar, de obicei regimul nominal. C derea de presiune pentru o rezisten
hidraulic neliniar (11.2.9) se scrie pentru regimul nominal:
U Rtn Rt Qnm .

(11.2.12)
Valorile debitului i presiunii n jurul regimului nominal pot fi scrise cu ajutorul abaterilor
acestora fa de regimul nominal:
Q Qn Q, U Rt U Rtn U Rt ,

(11.2.13)
care se introduc n expresia c derii de presiune (11.2.9):

U Rtn U Rt Rt Qn Qm Rt Qnm mQnm1Q ....

(11.2.14)
Re innd numai primii doi termeni ai dezvolt rii binomului i innd seama i de rela ia
regimului nominal (11.2.12), se ob ine:

164

U Rt mRt Qnm1Q.

(11.2.15)
Ecua ia c derii de presiune pe o rezisten hidraulic neliniar (11.2.9) s-a transformat
deci ntr-o ecua ie liniar n abaterile URt i Q.
11.2.3 Compunerea rezisten elor la curgerea permanent
a) Compunerea n serie
Fie n rezisten e hidraulice la mi carea permanent a mediului de lucru legate n serie
(fig. 11.2.4).
Rn

R2

R1

pi

UR2

UR1

Q
pe

URn

Rs
UR

UR

Fig. 11.2.4
Se scrie mai nti ecua ia lui Benoulli ntre intrarea i ie irea sistemului:
zi

pi

Vi 2
p
V2
z e e e e hr ; zi z e , Vi Ve : pi pe hr , U R
2g

2g

Ri .

i n

Pentru acest mod de legare, conform ecua iilor de continuitate i Bernoulli, rezult :
n

Q Q1 Q2 ... Qn , U R

Ri .

i n

(11.2.16)
Presupunnd c rezisten ele hidraulice sunt neliniare, se scrie c derea de presiune pe
rezisten a curent Ri i pe rezisten a echivalent Rs :
U Ri Ri Qim , U R Rs Q m

(11.2.17)
i, introducnd n (11.2.16), rezult pentru rezisten a echivalent Rs :
Rs Q m

R Q
i

m
i

Qm

i n

R :
i

i n

Rs

R .
i

i n

(11.2.18)
b) Compunerea n paralel
Fie acum n rezisten e hidraulice la mi carea permanent legate n paralel
(fig. 11.2.5).

Q1

R1

Q2

R2

Qn

Rn

Rp

Q
U

Fig. 11.2.5 R

Ecua ia de continuitate i ecua ia lui Bernoulli se scriu n acest caz:

165

Q , U
i

U R1 ... U Rn .

i 1

(11.2.19)
Admi nd i aici c rezisten ele sunt neliniare, rezult :
U Ri

UR

Rp

1
1

U
U
Ri Qim , U R R p Q m , Qi Ri , Q R :
Rp

Ri

U Ri

Ri
i 1

m
U Rm

1
i 1
Rim

1
1
R pm

i 1

1
1
Rim

(11.2.20)

11.3 Varia ia presiunii la curgerea nepermanent


11.3.1 Definirea coeficientului iner iei hidraulice, L
Pentru analiza dinamic a sistemelor hidraulice, se define te no iunea de
coeficient al iner iei hidraulice, m rime cu ajutorul c reia este luat n calcul proprietatea
de iner ie a mediului hidraulic i a p r ii mobile a elementului, aflate n mi care
nepermanent .
Defini ie: Coeficientul iner iei hidraulice a unui element este raportul L dintre
tensiunea mediului hidraulic ntre intrarea i ie irea elementului i viteza debitului care
curge prin acel element:
L

U L d Q d 2 V
, Q

dt
Q
dt2

(11.3.1)
Pentru viteza debitului egal cu unitatea, rezult :

U
Q 1 Q : L L .
1 Q

Coeficienul iner iei hidraulice a unui element este, deci, m rimea numeric egal cu
tensiunea mediului hidraulic ntre intrarea i ie irea elementului, atunci cnd viteza debitului
curentului ce curge prin element este unitatea.
Tensiunea, puterea i energia pe o iner ie hidraulic au rela iile:
t

U L LQ ; PL U L Q LQQ ; E L PL d t LQQ d t LQ d Q,
0

EL

L 2
Q , L const..
2

(11.3.2)
Dimensiunea coeficientului iner iei hidraulice:

166

L UL PA2
Q V t

FL5T 2 .

(11.3.3)
11.3.2 Calculul coeficientului iner iei hidraulice a elementelor
a) Coeficientul iner iei elementelor hidraulice de transla ie
Se consider un element hidraulic cilindric, avnd sec iunea transversal A
i lungimea l, prin care curge uniform i nepermanent un mediu hidraulic sub ac iunea unei
for e de presiune (fig. 11.3.1).
Legea a doua a dinamicii, dup direc ia mi c rii, se scrie:

Ox :

ma P,

unde:
Q
P P1 P2 p1 p2 A U L A, U L p1 p2 ; Q AV , Q AV , a V :
A

U
Q
m
m V Al
l
m U L A, U L 2 Q LQ , L L 2 2 2 , L
const.,

A
A
Q
A
A
A
A

UL
P1

(m,V)

p1

(11.3.4)

l1
P2
p2

P2

P1

A1

A2

(Q1,p1)

(Q2,p2)

Fig.
11.3.1

m2

Fig.
11.3.2

unde L este coeficienul iner iei hidraulice la mi carea uniform nepermanent a mediului
hidraulic.
Se consider acum un element prin care curge uniform i nepermanent sub tensiunea
UL un mediu hidraulic de mas m1, care antreneaz n mi care de transla ie un mediu solid
de mas m2 (fig. 11.3.2). Legea a doua a dinamicii se scrie n acest caz:

Ox : m1 m2 a P1 P2 ,

unde:

P1 P2 , A1 A2 : P1 P2 p1 A1 p2 A2 A1 p1 p2 U L1 A1;

Q1 A1V ,

Q
Q
Q2 A2V , a V 1 2 .
A1 A2

Rezult :

m1 m2 Q1
A1

U L1 A1 , U L1

m1 m2
U
m m
Q1 L1Q1 , L1 L1 1 2 2 .
Q1
A12
A1

(11.3.5)
Pentru mi carea n sens invers rezult similar:
P2 P1 : m1 m2 a P2 P1 , m1 m2

m m
Q 2
U L 2 A2 , U L 2 1 2 2 Q 2 ,
A2
A2

167

L2

U L 2 m1 m2

.
Q 2
A22

(11.3.6)
b) Coeficientul iner iei elementelor hidraulice de rota ie
Pentru mi carea circular a unui mediu hidraulic (fig. 11.3.3) rezult :
J M P .

Dar:
M P P1 P2 R p1 p2 AR U L AR; V R ,

V
Q
Q

,
.
R AR
AR

Volumul mediului hidraulic la mi carea de rota ie n elementul toric, numit cilindree, este:
V 2RA, AR

V
.
2

Q
p1

p2

P1

P2

J2

J1
(m,V)

Fig.
11.3.4

Fig. 11.3.3
Rezult n final:

U
Q
J
J
J
U L AR, U L 2 2 Q
Q , U L LQ : L L
,
2

AR
Q V 2
A R
V

2
2
J
V
L 2, W
,
2

W
J

(11.3.7)
unde W este cilindreea specific .
De asemenea, dac la mi care ia parte i un purt tor de energie solid (fig. 11.3.4),
rezult :

J1 J 2 M P :

J1 J 2 ,
V

J1 J 2 .
W2

(11.3.8)
11.3.3 Compunerea iner iilor hidraulice
a) Serie (fig. 11.3.5).

168

p
Q
i

L1

L2

Ln

UL1

UL2

ULn

Q
pe

Ls
UL

UL

Fig. 11.3.5
Ecua ia de continuitate i ecua ia lui Bernoulli se scriu:

Q Q1 Q2 ... Qn , Q Q1 Q 2 ... Q n , U L

Li .

i 1

De asemenea, tensiunile pe elementul curent i pe elementul echivalent au expresiile:


U Li Li Q i , U L Ls Q .

Rezult :
Ls Q

Li Q i Q

i 1

Li : Ls

i 1

L .
i

i 1

(11.3.9)
b) Paralel (fig. 11.3.6).
Q1

L1

Q2

L2

pi

Lp
pe

Ln

Qn

UL

i 1

UL

Lp

L1

U L 2 ... U Ln ; U Li Li Q i , U L L p Q :

i 1

U Li
UL
Li
i 1

UL

Fig. 11.3.6

Q , Q Q , U
i

i 1

1
1
:

Li L p

L .
i 1

(11.3.10)
11.4 Varia ia presiunii datorat compresibilit ii i elasticit ii
11.4.1 Definirea capacit ii hidraulice, C
Fie un element care con ine un mediu hidraulic avnd volumul V i tensiunea
UC=p-p0 (fig. 11.4.1).

169

po
po

(UC,V)
p

p
Q

UC >o
Vc

QM

dUC<o
dUC >o
C
QC
Ve
V

Qt

Fig. 11.4.1
Datorit compresibilit ii mediului hidraulic i elasticit ii pere ilor camerei de presiune
care l con ine, la varia ia temporal a tensiunii, volumul mediului hidraulic i al camerei
sale de presiune sufer varia ii, astfel:
U C 0 : Vc 0, Ve 0, V Vc Ve ;

U C 0 : Vc 0, Ve 0, V Vc Ve .

Defini ie: Capacitatea hidraulic a unui element este raportul C dintre varia ia
volumului mediului hidraulic i al camerei sale de presiune i varia ia temporal a tensiunii
mediului hidraulic:
Cm

V
dV
0, C
0.
U C
dU C

(11.4.1)
Pentru varia ia tensiunii cu o unitate, rezult :
U C 1U C : Cm

V
.
1U C

Capacitatea hidraulic a unui element este, deci, m rimea numeric egal cu varia ia
volumului fluidului i al camerei sale de presiune atunci cnd tensiunea mediului hidraulic se
modific cu o unitate.
n concluzie, datorit compresibilit ii i elasticit ii, la varia ia temporal a tensiunii
mediului hidraulic, pentru dUC >0 elementul solicit pentru umplere, iar pentru dUC <0 acesta
pune la dispozi ie debitul suplimentar QC, care, conform ecua iei de continuitate, poate fi
considerat ca fiind debitul unui curent de calcul paralel cu curentul principal, considernd
fluidul i elementul absolut rigide:
QC

dV C dU C

, QC CU C .
dt
dt

(11.4.2)
Scriind ecua ia de continuitate n punctul M, rezult :
UC 0 : Q QC Qt ; UC 0 : Q QC Qt .

Dimensiunea capacit ii hidraulice va fi:


3
C V L 1 F 1L5 ,
U C FA

SI : C N

m5 .

(11.4.3)
Varia iile tensiunii, puterii i energiei pe o capacitate au expresiile:
d UC

1
1
d V QC d t , U C
C
C

CQ

d t; PC U C QC CU CU C ;

170

EC

C
PC d t CU CU C d t CU C d U C , EC U C2 , (C const ) .
2

(11.4.4)
11.4.2 Calculul capacit ii elementelor hidraulice
a) Capacitatea unui element hidraulic cilindric
Se consider un element hidraulic cilindric (conduct , cilindru etc) de raz R i lungime
l relativ mic (fig. 11.4.2).
Dac elementul este supus unei cre teri temporale a presiunii, fluidul sufer o comprimare
axial , iar pere ii elementului o ntindere tangen ial , elementul solicitnd pentru umplere
volumul suplimentar:
d U C 0 : d V d Vc d Ve .

dVe

dVc
R
R+dR

dUC>0
p

(V,UC )

po
l

Fig. 11.4.2
Se neglijeaz comprimarea transversal a fluidului i ntinderea longitudinal a
elementului.
n consecin , pentru UC>0, elementul solicit pentru umplere volumul suplimentar V de
fluid, iar pentru UC<0 elementul pune la dispozi ie volumul V.
Prin mp r ire cu varia ia de presiune, rezult capacitatea hidraulic a elementului:
d Vc
d Vc
d Ve
d Ve
dV
dV

, C Cc Ce , C
, Cc
, Ce
,
dU C dU C dU C
dU C
dU C
dU C

(11.4.5)
unde C este capacitatea total a elementului hidraulic, Cc capacitatea la comprimarea axial
a coloanei de fluid, iar Ce capacitatea la ntinderea tangen ial a pere ilor elementului.
Capacitatea Cc se determin pe baza propriet ii de compresibilitate a fluidului:

d Vc
1

V
dU C

: Cc V V .

(11.4.6)
Capacitatea Ce se rezolv avnd n vedere proprietatea de elasticitate a materialului din care
este realizat elementul, folosind legea lui Hooke:

E ,

d E d .

Varia ia volumului elementului datorit elasticit ii acestuia va fi:

dVe R d R 2 R 2 l 2 Rl d R.

(11.4.7)
Pentru calculul efortului care solicit la ntindere tangen ial elementul, se sec ioneaz
acesta cu un plan axial (fig. 11.4.3).

171

dP

dAl

po

Aa
d

dUc
0

D=2R

dT

dT

Fig. 11.4.3
Rezult :

d P d U C d Al d U C R d l; 2 d T d P sin 0, 2 d T Rl d U C sin d
0

1
d T Dl d U C D d U C
2 Rl d U C Dl d U C : d T Dl d U C ; d

;
2
Aa
2bl
2b

(11.4.8)
d

d C 2 R d R R d R

.
C
2R
R

(11.4.9)
Cu acestea, legea lui Hooke se scrie acum:
D dU C
RD d U C
dR
E
, dR
.
2b
R
2bE

(11.4.10)
Varia ia volumului elementului datorat elasticit ii este:
d Ve 2Rl

RD d U C VD d U C

.
2bE
bE

(11.4.11)
Rezult capacitatea la ntinderea tangen ial a pere ilor:
Ce

VD
.
bE

n sfr it, capacitatea hidraulic total a elementului:


C

VD
1 D
, C V
const.
bE
bE

(11.4.12)
b) Capacitatea unui element hidraulic cu arc
Fie un element hidraulic cu arc (acumulator cu arc), avnd caracteristica
elastic liniar egal cu constanta c i care este comprimat de c tre un mediu hidraulic prin
intermediul unui piston (fig. 11.4.4).

172

dP

p p
A
dU o

d
F

Fig. 11.4.4

Pentru o stare oarecare, rezult :

P Fe ; P p p0 A UC A, Fe cx, V Ax, UC A cx.

(11.4.13)
La cre terea presiunii fluidului cu dUC, arcul se comprim suplimentar cu s geata dx, iar
volumul mediului de lucru din camera cilindrului cre te cu dV. Rezult succesiv:
d P d Fe ; d P AdU C , d Fe c d x, dV Ad x :

(11.4.14)
A dU C c d x c

dV
A
: C
const.
A
c

(11.4.15)
c) Capacitatea unui element hidraulic cu gaz
Fie o coloan de gaz (acumulator cu gaz) avnd volumul V i presiunea
barometric p, care este comprimat politropic de c tre un mediu hidraulic prin intermediul
unui piston (fig. 11.4.5). Rezult :

(V,p)

Fig. 11.4.5

pV n const., ln p n ln V ln const.,
C

dp
dV
dV V
n
0,
,
p
V
d p np

V
const .
np

(11.4.16)
Pentru transformarea izoterm :
n 1: C

V
.
p

(11.4.17)
Varia ia energiei pe o capacitate cu gaz va fi:

173

p1V1n

1
p nV

pV const.,
p2

p2

EC Cp d p
p1

p1

1
np

1
V1 p1n

1
p1n V1 ,

1
V1 p1n

1
n

1
: C V1 p1n p n ;
np

1
V1 p1n

n1

1
1 1
1 V p p n
1 1
2

n
n

1. (11.4.18)
pd p
p2 p1

n 1 p1
1

n1

1
n

11.4.3 Compunerea capacit ilor hidraulice


a) Serie (fig. 11.4.6)
Similar, conform ecua iilor de continuitate i Bernoulli, rezult :
t
t
t

Q Q1 ... Qn , Q d t Q1 d t ... Qn d t , U C

0
0
0

Ci ;

i 1

(11.4.19)
C1

C2

UC1

UC2

Cs

Cn

UCn
UC

UC

Fig. 11.4.6
t

1
1
Qi d t , U C
Qdt :
Ci
Cs

U Ci

(11.4.20)
t

1
Qdt
Cs

C Q d t Q d t C
i

i 0

i 1

i 1

Cs

C .
i

i 1

(11.4.21)
b) Paralel (fig. 11.4.7)
Q

Q1

C1

Q2

C2

Qn

Cn

Cp

UC

UC1=...= UCn= UC

Fig. 11.4.7

t
Qi , Q d t

i 1
0
n

Qi d t

0 i 1

Q d t , U
i

i 1 0

1
1

Qi d t , U C
Q d t , Qi d t U CiCi ,

Ci
Cp
o
0
0
t

U Ci

U C1 ... U Cn ;

Q d t UCC p :

(11.4.22)
n

UCC p

U
i 1

CiCi

UC

C : C C .
i

i 1

i 1

(11.4.23)

174

11.5 C derea de presiune prin intersti ii


11.5.1 Definirea coeficientului scurgerilor volumice, S
Dac dou volume izolate ale unui mediu hidraulic se afl la presiuni diferite,
iar ntre ele nu exist o etan are absolut , atunci ntre cele dou volume se va stabili un
curent de scurgeri (fig. 11.5.1).
Defini ie: Coeficientul scurgerilor volumice, S, al unui element hidraulic este raportul
dintre debitul curentului de scurgeri i tensiunea sub care are loc aceasta:
S

QS
, U S p1 p 2 .
US

(11.5.1)

QS

p1

p2<p1

Fig. 11.5.1

Pentru tensiunea hidraulic egal cu unitatea rezult :


QS
.
1U S

U S 1U S : S

Coeficientul scurgerilor volumice este deci m rimea numeric egal cu debitul curentului de
scurgeri atunci cnd tensiunea sub care are loc scurgerea este unitatea.
Dimensiunea coeficientului scurgerilor volumice:

S QS L T2
U S FL
3

F 1L5T 1.

Debitul, c derea de tensiune, de putere i de energie se scriu:


QS SU S ; U S

1
1
QS Ri QS : Ri ,
S
S

(11.5.2)
unde Ri este rezisten a intern a elementului;
t2

PS U S QS

Ri QS2 ;

t2

E S PS d t Ri QS2 d t.
t1

t1

(11.5.3)
Dup cum se poate constata, rezisten a intern a unui element are caracterul unui rezisten e
la curgerea permanent laminar .
n elementele hidraulice, scurgerile volumice au loc prin intersti iile
ajustajelor cu joc ale pistoanelor i sertarelor cu cilindrii acestora, la pompele i motoarele cu
pistoane, la distribuitoarele cu sertar etc, ale rotoarelor cu angrenaje sau palete i carcasele
acestora, ale etan rilor cu elemente elastice etc i ele reprezint pierderile volumice cu
ajutorul c rora se define te randamentul volumic al acestor elemente.
n sfr it, curen ii de scurgeri prin intersti ii sunt curen i paraleli cu
curentul principal prin elementele respective (fig. 11.5.2), stabilindu-se ntre camerele de
nalt i joas presiune, la elementele cu drenaj intern (a,b), i ntre camera de nalt

175

presiune i camera de drenaj, la elementele cu drenaj extern (c,d), motiv pentru care
rezisten a intern se mai nume te i paralel : Ri R p .
Q
Rp

QS

QS

Rp

Rp

Q
QS

QS

Rp
d

Fig. 11.5.2

11.5.2 Compunerea scurgerilor volumice


Deoarece rezisten a intern are caracterul unei rezisten e la curgerea permanent
laminar , compunerea rezisten elor interne se face similar cu compunerea rezisten elor la
mi carea permanent .
11.6 Capacitatea de cedare static a unui element
11.6.1 Elemente hidraulice n mi care de transla ie
n starea de repaus sau de mi care uniform , capacitatea hidraulic se face sim it
la varia ia presiunii datorat varia iei temporale a for elor exterioare.
Fie un cilindru absolut rigid n care este comprimat un mediu hidraulic de c tre
o for exterioar prin intermediul unui piston, iar etan area dintre piston i cilindru se
consider absolut , f r scurgeri volumice (fig. 11.6.1).
h''

h'

A
Ri

Q
Fig. 11.6.1

S Fig. 11.6.2

La o cre tere instantanee p a presiunii mediului ca urmare a cre terii for elor exterioare,
rezult o sc dere instantanee a volumului acestuia, astfel:
V1 Ah, V1 Cp, p

F
F h C
: Ah C
,

,
A
A F A 2

(11.6.1)
h
poart numele de capacitate de cedare static . La dispari ia instantanee a
F
suprapresiunii p, pistonul revine instantaneu cu cursa h.

unde raportul

Se consider i cazul n care etan area nu mai este absolut i prin ea au loc
scurgeri volumice interne (fig. 11.6.2).
Deoarece aceste scurgeri sunt foarte mici, scurgerea prin neetan are poate fi admis
laminar . Pentru o cre tere instantanee p a presiunii, reducerea volumului fluidului,

176

datorit comprim rii instantanee a acestuia precum i datorit scurgerii n timp a fluidului
prin neetan are, se scrie:
V1 Cp; QS Sp

V Ah, p

V2
, V2 Spt : V V1 V2 Cp Spt C St p;
t

F
F h C S t
1
t
: Ah C St
:

2 C .
2
A
A F
Ri
A
A

(11.6.2)

La dispari ia instantanee a suprapresiunii p, pistonul revine instantaneu numai cu valoarea


h' i r mne cu deforma ia permanent h conform rela iilor:
h

C
A

F , h h h

t F
.
Ri A2

(11.6.3)
11.6.2 Elemente hidraulice cu mi care de rota ie
Pentru mi carea de rota ie a fluidului (fig. 11.6.3) rezult similar:

Fig. 11.6.3

V1 Cp; V1 AR

2AR
V
F

, V 2AR, p
, M FR :
2
2
A
2

V
F
2 F 2AR 2
2
C
,
C

CM ,
C;
2
A
V
A V
M V
V
V2
, V2 Spt : V V1 V2 C St p,
t
V
F
2
C St F 2 C St F 2AR
C St
,
2
A
V
A
V
A V
V1 Cp, QS Sp

2
2

C St M ,
C St .
M V
V

(11.6.5)

177

(11.6.4)