Sunteți pe pagina 1din 1

Furnizor: ECOLOGIC 3R S.A.

CIF : RO16878866
Reg. Com.: J9/879/26.10.2004
Adresa: Str. Mihai Bravu Nr.44
Judet: BRAILA
Cont: RO51 INGB 0029 0000 3576 8911
Banca: ING Bank
Cont: Banca: Capital Social: 400 000 RON
Cota TVA 24%

Nr.
crt

Denumirea produselor sau


serviciilor

0
1

GetaMihaela
Iorga

Digitally signed by
Geta-Mihaela Iorga
Date: 2013.10.16
15:05:16 +03:00
Reason:
Location:

FACTURA
Seria: BR E3R
Numar: 73255
Data: 15-10-2013
U.M.

Cantitate

Contravaloare prestari servicii


contract seria 113010149311 in
vederea gestionarii deseurilor de
ambalaje conf. HG 621/2005 pe
anul 2013 pentru luna/lunile
Septembrie

Cumparator: MAGISTRA C&C SRL


CIF: RO4130720
Nr Reg Com: J13/2932/21.05.1993
Adresa: B-DUL AUREL VLAICU, NR. 82 A
Localitatea: CONSTANTA
Judetul: CONSTANTA
Cont Banca: RO58BACX0000003009113000RON
Banca: UNICREDIT TIRIAC BANK

Pret unitar
(fara TVA)
-lei-

Numele delegatului: Posta electronica


BI/CI seria nr
elibarat(a)
Mijloc de transport
nr
Expedierea s-a facut in prezenta
noastra la data de
ora
Semnaturile

316.77

Total din care


accize
Semnatura
de primire

Valoarea
-lei-

Valoarea TVA
-lei-

5(3x4)

316.77

76.02

316.77

76.02
X

Total de plata:
(col.5 +col.6)

392.79