Sunteți pe pagina 1din 5

MD 457 Y 2011.12.

31
REPUBLICA MOLDOVA

Date Bi blio gr af ice

(19) Agenia de Stat


pentru Proprietatea Intelectual

(11) 457 (13) Y


(51) Int.Cl: F01N 3/02 (2006.01)

F01N 3/022 (2006.01)


F01N 3/04 (2006.01)

(12)

BREVET DE INVENIE
DE SCURT DURAT

n termen de 6 luni de la data publicrii meniunii privind hotrrea de acordare a brevetului de


invenie de scurt durat, orice persoan poate face opoziie la acordarea brevetului
(21) Nr. depozit: s 2011 0080
(22) Data depozit: 2011.04.15

(45) Data publicrii hotrrii de


acordare a brevetului:
2011.12.31,BOPI nr. 12/2011

(71) Solicitant: UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD


(72) Inventatori: CRCIUN Alexandru, MD; ENE Vladimir, MD
(73) Titular: UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD

(54) Dispozitiv pentru epurarea de funingine a gazelor de eapament i

diminuarea zgomotului produs de motorul cu ardere intern


Rezum at

MD 457 Y 2011.12.31

(57) Rezumat:
1
Invenia se refer la domeniul construciei
de motoare, i anume la sistemele de evacuare
a gazelor de eapament ale motorului cu ardere
intern.
Dispozitivul pentru epurarea de funingine a
gazelor de eapament i diminuarea zgomotului produs de motorul cu ardere intern
include o tob de eapament (1) cu tuuri de
admisiune (2) i de evacuare (5) a gazelor de
eapament, n care sunt amplasai perei
despritori verticali (3, 4), fixai n prile de
sus i de jos ale tobei de eapament (1),
umplut cu lichid. tuul de evacuare (5) a
gazelor de eapament este unit printr-o eav
(6) cu un capt al evii de admisiune (8) cu
orificii, fixat ntr-un filtru (7), cellalt capt al
creia este nchis. Dispozitivul conine suplimentar un pachet (10), format din fir protector
din srm sau material sintetic sau format din
site metalice cu ochiuri mrunte, fixat n partea

10

15

2
superioar a filtrului (7), pe ntreg perimetrul
lui, i umectat cu un lichid.
Rezultatul tehnic al inveniei const n
aceea c se realizeaz cu certitudine epurarea
gazelor de eapament de particulele de funingine pe contul forelor de adsorbie i, suplimentar, se micoreaz zgomotul produs de
motorul cu ardere intern.
Revendicri: 4
Figuri: 1

(54) Device for desooting the exhaust gases and reducing the noise of internal

combustion engine
(57) Abstract:
1
The invention relates to the field of
propulsion engineering, namely to the internal
combustion engine exhaust systems.
The device for desooting the exhaust gases
and reducing the noise of internal combustion
engine includes a silencer (1) with exhaust gas
input (2) and output (5) branch pipes, in which
are placed vertical partitions (3, 4), fixed in the
upper and lower parts of the silencer (1), filled
with liquid. The exhaust gas outlet branch pipe
(5) is connected through a pipe (6) to one end
of the inlet pipe (8) with holes, fixed in a filter
(7), the other end of which is closed. The
device further comprises a package (10),

10

15

2
consisting of wire gimp or synthetic material
or consisting of metal grids with fine meshes,
fixed in the upper part of the filter (7), around
its whole perimeter, and wetted with liquid.
The technical result of the invention
consists in that it is carried out with certainty
cleaning of exhaust gases from soot particles at
the expense of adsorption forces and,
additionally, is reduced the noise produced by
the internal combustion engine.
Claims: 4
Fig.: 1

(54)


(57) :
1
,

.

(1) (2)
(5) ,
(3, 4),
(1),
. (5)
(6)
(8) ,
(7), .

10

15

2

(10),

,
(7), ,
.

,


, , .
. : 4
.: 1

MD 457 Y 2011.12.31
3
Descrie re

Descriere:

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Invenia se refer la domeniul construciei de motoare, i anume la sistemele de evacuare a


gazelor de eapament ale motorului cu ardere intern.
Funinginea rezultat n urma arderii incomplete a combustibilului hidrocarburic atat in
motoarele cu formarea amestecului carburant-aer n afara motorului, ct i n motoarele Diesel,
este un component cu impact negativ, ce conduce la formarea zgomotului. n afar de aceasta,
funinginea antreneaz cu sine hidrocarburi cancerigene nocive.
Este cunoscut c particulele de funingine au form sferic cu diametrul mediu de 1040
nm, densitatea 1,81,9 g/cm3. ntruct ele au o mas mic, epurarea gazelor de eapament de
la motoarele cu ardere intern de funingine prezint unele dificulti.
Este cunoscut un dispozitiv pentru epurarea gazelor de eapament de funingine i diminuarea zgomotului produs de motorul cu ardere intern, care conine un generator de unde
sonore, un filtru centrifugal electric, care este dotat cu camera de precipitare cu ciclon, unde
este plasat electrodul coroan, izolat prin intermediul garniturii de izolare electric, evi scurte
de admisiune i de evacuare a ciclonului, buncr i bloc de alimentare [1].
Dezavantajele acestui dispozitiv constau n construcia complex, costul ridicat, dificultatea
n exploatare i o epurare incomplet a gazelor de eapament de funingine.
Cea mai apropiat soluie este dispozitivul pentru epurarea gazelor de eapament de
funingine i diminuarea zgomotului produs de motorul cu ardere intern, care include o tob de
eapament cu tuuri de admisiune i de evacuare a gazelor de eapament, n interiorul creia
sunt amplasai perei despritori verticali de sus i de jos, umplut cu un lichid (ulei), la tuul
de evacuare al tobei de eapament este unit printr-o eav tuul de admisiune al filtrului, n
care este amplasat o eav nchis din ambele capete, cu orificii pe suprafeele laterale
diametral opuse, fixat la tuul de admisiune al filtrului i amplasat sub nivelul lichidului.
Filtrul suplimentar conine o sit metalic cu ochiuri mrunte, fixat pe ntreg perimetrul
corpului filtrului sub nivelul lichidului [2].
Dezavantajele acestui dispozitiv constau n construcia complex, costul ridicat, dificultatea
in exploatare, cheltuielile suplimentare de putere i, ca rezultat, creterea consumului de combustibil.
Problema pe care o rezolv invenia const n epurarea complet i cert a gazelor de
eapament de funingine i diminuarea sporit a zgomotului produs de motorul cu ardere intern
prin simplificarea construciei, micorarea rezistenei aerodinamice, consumului de combustibil, precum i a costului.
Dispozitivul, conform inveniei, nltur dezavantajele menionate mai sus prin aceea c
include o tob de eapament cu tuuri de admisiune i de evacuare a gazelor de eapament, n
care sunt amplasai perei despritori verticali, fixai n prile de sus i de jos ale tobei de
eapament, care este umplut cu un lichid. tuul de evacuare a gazelor de eapament este unit
printr-o eav cu un capt al evii de admisiune cu orificii, fixat ntr-un filtru, cellalt capt al
evii de admisiune este nchis. Dispozitivul conine suplimentar un pachet, format din fir
protector sau din site metalice cu ochiuri mrunte, fixat n partea superioar a filtrului, pe
ntreg perimetrul lui, i umectat cu un lichid.
Rezultatul tehnic al inveniei const n aceea c se realizeaz cu certitudine epurarea
gazelor de eapament de particulele de funingine pe contul forelor de adsorbie i, suplimentar,
se micoreaz zgomotul produs de motorul cu ardere intern.
Invenia se explic prin desenul din figur, n care este reprezentat dispozitivul n seciune
longitudinal.
Dispozitivul const dintr-o tob de eapament 1 cu tuuri de admisiune 2 i de evacuare 5,
in interiorul creia sunt amplasai perei despritori verticali de sus 3 i de jos 4 i care este
umplut cu lichid (ulei). eava 6 unete tuul de evacuare 5 cu un capt al evii de admisiune 8
cu orificii, cellalt capt al creia este nchis. eava de admisiune 8 este fixat n filtrul 7.
Filtrul 7 este nzestrat cu un tu 9 de evacuare a gazelor de eapament epurate de funingine
i cu un pachet 10, format din fir protector din srm sau material sintetic sau format din site
metalice cu ochiuri mrunte, fixat n partea superioar a filtrului 7, pe intreg perimetrul lui i
umectat cu un lichid, la care ader prin adsorbie particulele de funingine. Toba de eapament 1
suplimentar conine un dop 12 pentru evacuarea lichidului (uleiului) uzat.

MD 457 Y 2011.12.31
4

10

15

Toba de eapament 1 i filtrul 7 sunt unite ntre ele cu ajutorul unei plci 11.
Dispozitivul funcioneaz n modul urmtor.
Gazele de eapament de la motorul cu ardere intern ptrund prin eava de admisiune 2 n
toba de eapament 1, deplasndu-se n direcia indicat prin sgei (vezi figura). Totodat
fluxul de gaze de eapament se lovete de suprafaa lichidului (uleiului) i particulele de
funingine sunt reinute de ctre lichid (ulei) datorit forelor de adsorbie. Gazele de eapament
parial purificate ptrund prin tuul de evacuare 5, apoi prin eava 6 n eava de admisiune 8 cu
orificii, de unde prin orificii ptrund n spaiul de sub pachet 10, format din fir protector din
srm sau material sintetic sau format din site metalice cu ochiuri mrunte, fixat in partea
superioar, pe ntreg perimetrul filtrului 7. Ulterior, la trecerea prin acest pachet 10, particulele
de funingine sunt adsorbite pe suprafeele firului protector sau sitelor metalice cu ochiuri
mrunte, umectate cu ulei mineral. Astfel are loc adsorbia total a particulelor de funingine
rmase n gazele de eapament n urma epurrii acestora n toba de eapament 1.
Zgomotul produs de gazele de eapament se diminueaz suplimentar datorit schimbrii
direciei fluxului de gaze de eapament n tob, precum i datorit trecerii prin pachetul 10.
Dispozitivul propus are o construcie mai simpl comparativ cu cea mai apropiat soluie,
ceea ce uureaz exploatarea i reduce costul lui, plus la aceasta, rezistena hidrodinamic a
elementelor dispozitivului este semnificativ, ceea ce asigur reducerea consumului de resurse
energetice ale motorului i de combustibil, respectiv.

20

Referin e bi bliogr afice

(56) Referine bibliografice citate in descriere:


1. MD 170 Y 2010.03.31
2. MD 310 Y 2010.12.31
Reve ndi cr i

(57) Revendicri:
1. Dispozitiv pentru epurarea de funingine a gazelor de eapament i diminuarea
zgomotului produs de motorul cu ardere intern, care include o tob de eapament cu tuuri de
admisiune i de evacuare a gazelor de eapament, n care sunt amplasai perei despritori
verticali, fixai n prile de sus i de jos ale tobei de eapament, care este umplut cu un lichid,
tuul de evacuare a gazelor de eapament este unit printr-o eav cu un capt al evii de
admisiune cu orificii, fixat ntr-un filtru, cellalt capt al evii de admisiune este nchis,
caracterizat prin aceea c dispozitivul conine suplimentar un pachet, format din fir protector
sau din site metalice cu ochiuri mrunte, fixat n partea superioar a filtrului, pe ntreg
perimetrul lui, i umectat cu un lichid.
2. Dispozitiv, conform revendicrii 1, caracterizat prin aceea c firul protector este
executat din srm.
3. Dispozitiv, conform revendicrii 1, caracterizat prin aceea c firul protector este
executat din material sintetic.
4. Dispozitiv, conform revendicrii 1, caracterizat prin aceea c in calitate de lichid se
utilizeaz ulei mineral.

Figuri

ef Secie:

SU Tatiana

Examinator:

SPATARU Leonid

Redactor:

CANER Svetlana

Agenia de Stat pentru Proprietatea Intelectual


str. Andrei Doga, nr. 24, bloc 1, MD-2024, Chiinu, Republica Moldova

MD 457 Y 2011.12.31
5